Test av American Express Green Card

Kreditt­grense
1 000 000 kr
Rente­frihet
45 dager
Årsavgift
600 kr
Alders­grense
18 år
Kontakt­løshet
Ja
Smart­betaling
Apple Pay
Vurdering
Låneeksempel:
Eff. rente 24,44 %. 40.000 o/12 mnd. Kostnad: 4885. Totalt: 44.885
Frem til 1. november 2018 satt DNB med rettigheten til å distribuere American Express (Amex) sine kort i Norge, men idet lisensen løp ut valgte Amex selv å ta tilbake driften av sin egen portefølje. Først ut var de SAS-tilknyttede kortene, men tett deretter fulgte resten.

Overtakelsen bød naturlig nok på en rekke endringer, men den aller største er nok at kortene er gjort om til fakturerings- snarere enn kredittkort. Kort fortalt betyr dette at kortet ikke lenger har noen tilknyttet rentesats, samtidig som man heller ikke har muligheten til å nedbetale det utestående beløpet over tid. Den nye ordningen innebærer nemlig at man må tilbakebetale hele det utestående beløpet per måned, og senest 14 dager etter man mottar fakturaen.

Nytt av 2022 derimot, er at alle som har bestilt kort etter 1. juni 2021, nå har muligheten til å delbetale sitt månedlige beløp. Enkelt forklart innebærer dette at Amex igjen ligner mer på et standard kredittkort, og om du velger dette får du også de sedvanlige 45 dagene med rentefrihet.

Av de tre standardkortene kan American Express Green Card på alle måter anses som lillebroren i flokken, og som lillebrødre flest kommer den nok dessverre litt til kort. Årsavgiften er naturlig nok noe rimeligere enn de to andre, men den er samtidig ikke i nærheten av å ha et like omfattende bonusprogram, og selv om den kommer med en inkludert reiseforsikring, kommer også denne til kort. Noe skryt skal den dog ha, ikke minst at den kan by på den samme bonusopptjeningen som de andre standardkortene.

Membership Rewards-poeng på alle varekjøp

Det finnes mange bonusjegere der ute, og i denne sammenheng er det særlig bonuspoeng for fly som henger høyt. Felles for de tre Amex-kortene er at de lar deg tjene bonuspoeng på alle varekjøp, og her mottar man enkelt og greit ett Membership Rewards-poeng (MR) per brukte krone.

På overflaten kan denne ordningen virke noe begrenset, men den aller største fordelen er nok at disse enkelt kan konverteres til EuroBonus-poeng (EB). EB er flyselskapet SAS sitt fordelsprogram, og disse poengene kan altså benyttes til å enten kjøpe flybilletter til gunstige priser eller oppgradere klassen på dine eksisterende reiser. Alle kortene gir som sagt den samme poengopptjeningen, og konverteringsraten her er 20 EB-poeng per 100 MR-poeng.

Om du derimot ikke er av typen som liker å reise så ofte, er det greit å vite at man også kan benytte poengene på andre ting. Du kan for eksempel donere summen til Røde Kors, betale for hotellopphold eller veksle det inn i gavekort, samt at det bys på en egen nettbutikk– Membership Rewards Shop – med et bredt utvalg av produkter.

Reiseforsikring inkludert i kortet

Selv om overgangen til faktureringskort har bydd på visse endringer, har American Express i alle fall valgt å holde på sin inkluderte reise- og avbestillingsforsikring. Heldigvis skulle man anta, men forskjellen er dog at Amex nå krever at man betaler minimum 75 prosent av reisens totale kostnader – være seg utgifter knyttet til transport, så vel som losji – for at forsikringen skal være gyldig, noe som virker ganske så stivt.

Utover dette må også reisen startes og avsluttes på bostedsadressen, og så lenge dette er imøtekommet er den gjeldende for reiser på inntil 60 påfølgende dager, og maksimalt 240 dager i løpet av en 12-måndersperiode. Forsikringspolisen dekker kortholder og ektefelle/samboer, samt hjemmeværende barn som er under 25 år på dagen for avreise. Ulempen med endringen er at kortet nå kun dekker to poster, henholdsvis reisegodsforsinkelse og forsinkelsebeskyttelse, som vil si at man trenger en ekstra forsikring om man ønsker å verne seg mot ulykker og andre uforutsette forhold.

Er gresset grønnere på den andre siden?

Så hva sitter man egentlig igjen med? Selv om American Express Green Card er langt rimeligere i drift enn sine storebrødre, har den allikevel en såpass lav dekningsgrad på sin reiseforsikring at det kan lønne seg å gå for et av de andre kortene i porteføljen. Ei heller byr kortet på tilgang til flyplasslounger eller noen andre former for insentiver.

Det kortet derimot kan rutte med er sin Membership Rewars-ordning, som igjen kan konverteres til flybonuspoeng. Dette er langt på vei blant de få tingene som virkelig trekker opp i denne sammenhengen, faktisk såpass at kortet totalt sett gjør det ganske så greit.

Testen av American Express Green Card er utført av Dinero.no og ble sist oppdatert 2023-09-12

Vår vurdering (poengsum): 3/6

Karakterbegrunnelse

Alle kredittkortene vi tester gis karakterer basert på hvordan de scorer i ulike kategorier, og disse vektes igjen etter viktighet:

Rente og gebyrer har en vekting på 32,5 %
Fordeler har en vekting på 32,5 %
Brukeropplevelse har en vekting på 15 %
Helhetsvurdering har en vekting på 20 %
Rente og gebyrer

American Express Green Card oppnår 34/100 poeng i kategorien gebyrer. I og med at Amex nå opererer med en nominell rente, har vi naturlig nok valgt å ta utgangspunkt i denne. Amex har aldri vært kjent for sine enestående gebyrsatser, og overgangen til faktureringskort har på ingen måte endret dette inntrykket. For det første hjelper ikke årsprisen noe særlig på, og når man i tillegg slenger på markedets høyeste valutapåslag ender man fort opp i det lite flatterende bunnsjiktet.

Fordeler

I kategorien fordeler noterer kortet seg for 39/100 poeng. Selv om American Express Green Card har et nokså begrenset fordelsprogram, er Membership Rewards-programmet såpass habilt at det til en viss grad veier opp for dens mange mangler. Inkludert i kortet har man også reiseforsikring, og selv om den ikke er i nærheten av de beste på markedet, er det likevel noe som uansett er kjekt å ha når man skal ut på tur.

Brukeropplevelse

Videre får American Express Green Card 94/100 poeng i kategorien brukeropplevelse. Her er egentlig det aller meste at det man burde kunne forvente på plass. Amex byr på digital søknadsprosess i en moderne og lett tilgjengelig innpakning, rask responstid på henvendelser, muligheten for egen PIN-kode, kontaktløs betaling og ikke bare én, men to, apper. Rett og slett ganske så imponerende. Det eneste minuset her er strengt tatt at alle priser for samtlige kort er listet i samme dokument, snarere enn hver for seg, som gjør det noe uoversiktlig å vite hva som faktisk er gjeldende for akkurat ditt kort.

Helhetsvurdering

I vår totalvurdering får faktureringskortet 40/100 poeng. Det er egentlig lite å verken utsette på eller fremheve med American Express Green Card. På den ene siden har ikke kortet all verdens med fordeler, samtidig som gebyrene er av det mer ugunstige slaget. Det kortet derimot kan slå i bordet mer er Membership Rewards-ordningen, som langt på vei er med på å rette opp mye av inntrykket her.

Fordeler

 • Ett Membership Rewards-poeng per brukte krone, som enten kan benyttes i en egen fordelsbutikk eller konverteres til EuroBonus-poeng (20 EuroBonus-poeng per 100 kroner)
 • Enkel reiseforsikring inkludert
 • Støtte for Apple Pay

Ulemper

 • Årsavgift
 • Ufordelaktige gebyrsatser

Rabatter og bonusordninger

American Express Green Card lener seg i all hovedsak på sin Membership Rewards-ordning, men det finnes også en knippe andre bonuser og fordeler du kan dra deg nytte av. Under kan du se en oversikt over samtlige fordeler man oppnår ved å benytte kortet:

 • Membership Rewards: Ett Membership Rewards-poeng per brukte krone – hvor 200 poeng tilsvarer én krone – som enten kan benyttes i en egen fordelsbutikk eller konverteres til EuroBonus-poeng, hvor 100 kroner tilsvarer 20 EuroBonus-poeng
 • Amex NÅ: Invitasjoner til arrangementer gjennom appen Amex NÅ, som også kan skilte med adgang til forkjøp, reserverte og premiumbilletter, samt sjansen til å kjøpe «i siste liten»-billetter til konserter og arrangementer

Rente og gebyrer

Generelt
Aldersgrense
18 år
Årsavgift
600 kr¹
Kredittramme
5000 – 1 000 000 kr
Rentefrihet
45 dager
Kortutsteder
American Express
Betalingsnettverk
American Express
Kontaktløshet
Ja
Smartbetaling
Apple Pay
Grenser for varekjøp og uttak
Varekjøp i inn- og utland
Inntil disponibelt beløp av kredittgrense
Kontantuttak i inn- og utland
6000 kr/14 dager
Bruk i Norge
Varekjøp
0 kr
Kontantuttak i minibank
4 % (min. 25 kr)²
Kontantuttak over skranke
4 % (min. 25 kr)²
Bruk av posttjenester
4 % (min. 25 kr)²
Bruk i utlandet
Varekjøp
0 kr
Kontantuttak i minibank
4 % (min. 25 kr)²
Kontantuttak over skranke
4 % (min. 25 kr)²
Valutapåslag
2,5 %
Renter
Månedlig nominell rente
1,65 %
Årlig nominell rente
19,8 %
Årlig effektiv rente
24,44 %
Øvrige gebyrer
Tilleggskort
300 kr/kort³
Erstatningskort
0 kr
Elektronisk faktura
0 kr/mnd
Faktura
45 kr/mnd
Kopi av faktura
45 kr
Forsinkelsesgebyr
60 kr
Saldooverføring
3 %²
Purregebyr (1. varsel)
35 kr
Inkassovarsel (2. varsel)
35 kr
Gebyr for betalings­oppfordring (3. varsel)
105 kr
Forsinkelsesrente
8 %
Minimumsinnbetaling per måned
8,5 % (min. 400 kr)
Låneeksempel
Eff. rente 24,44 %. 40.000 o/12 mnd. Kostnad: 4885. Totalt: 44.885
Alternativt kan du velge å betale 50 kr/mnd
Rente løper fra uttaks-/bruksdato
Ett kort inkludert, ytterligere tre kan utstedes

Forsikringer

Den inkluderte reise- og avbestillingsforsikring er gjeldende for alle reiser, så lenge man betaler minst 75 prosent eller mer av reisens totale transportkostnader med ditt American Express Gold Card. Denne er altså uavhengig av transportmiddel, selv om dagsreiser uten overnatting kun dekkes når man benytter seg av fly.

Utover dette stilles det også krav til at man er medlem av Norsk Folketrygd og har en fast bostedsadresse i Folkeregisteret. Så lenge disse kravene er innfridd gjelder den for reiser på inntil 45 dager. Polisen gjelder både for deg og din husstand – som i denne sammenheng er definert som ektefelle, registrert partner eller samboer og barn, stebarn og adoptivbarn eller fosterbarn under 23 år med felles adresse – eller inntil tre andre medreisende.

Samtidig er det verdt å merke seg at samtlige satser er oppgitt i norske kroner, samt at forsikrede må være under 80 år under hele reisen for å
bli omfattet av ytelsene medisinsk assistanse og dekning av kostnader.

Dekning
Pr. pers
Pr. skade
Forsinket bagasje etter 6 timer
1500¹
Flykapring med varighet over 24 timer
15 000²
50 000
Legehjelp om man skulle bli påført en kroppsskade på kollektivt transportmiddel
100 000
Ulykke invaliditet barn (0-18 år)
750 000
Ulykke invaliditet voksen (18-65 år)
1 000 000
Ulykke invaliditet voksen (65-80 år)
100 000
Dødsfall barn (0-18 år)
100 000
Dødsfall voksen (18-65 år)
1 000 000
Dødsfall voksen (65-80 år)
100 000
Ytterligere 2500 kroner pr. person om reisegodset ikke har ankommet innen 48 timer
Ytterligere 7000 kroner pr. påbegynte døgn i inntil 5 døgn
Avtaletype
Inkludert forsikring
Forsikringsselskap
Chubb European Group SE og Inter Partner Assistance

Betingelser

I tillegg til en vurdering basert på nøkkeltall fra kredittopplysningsselskap, må du også innfri følgende betingelser for å kunne få dette kortet innvilget:

 • Du må ha fylt 18 år
 • Du må ha regelmessig inntekt
 • Du kan ikke ha betalingsanmerkninger
 • Din samlede gjeld kan ikke overstige fem ganger brutto inntekt Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt
 • Du må kunne håndtere en tenkt renteøkning på inntil fem prosentpoeng Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt

Kontakt­informasjon

Kortutsteder
American Express Europe S.A. (Norway Branch)
Org. nummer
920 854 346
Besøksadresse
Tegeluddsvägen 21, Stockholm, Sverige
Postadresse
Postboks 472 Sentrum, 0104 Oslo
Telefon
(+47) 24 05 52 63
Sperre kort
(+47) 24 05 52 63
E-post
sac@ aexp.com

Brukererfaring med American Express Green Card

Hva er din erfaring med American Express Green Card?