Test av BN Bank Mastercard kredittkort

Kreditt­grense
75 000 kr
Rente­frihet
45 dager
Årsavgift
0 kr
Alders­grense
18 år
Kontakt­løshet
Ja
Smart­betaling
Fitbit og Garmin Pay
Vurdering
Låneeksempel:
Eff. rente 23,9 %. 15.000 o/12 mnd. Kostnad: 1518. Totalt 16.518
BN Bank kan spore sine røtter tilbake til 1907 med etableringen av Den Nordenfjeldske Bykredittforening, selv om banken ikke fikk sitt nåværende navn før de slo seg sammen med Næringskreditt AS i 1986 og dannet selskapet Bolig- og Næringskreditt. Banken er i dag heldigital og eid av en gruppe SpareBank 1-banker rundt omkring i landet. Som en kuriosa kan det også nevnes at de var den første til å gi sine kunder muligheten til å skifte bank med BankID.

Selv om deres kredittkort BN Bank Mastercard ikke kan skilte med noen form for bonuser, finnes det allikevel noen riktige godbiter her, i alle fall to. Den første av disse er muligheten for gebyrfrie uttak i utlandet, mens den andre er den inkluderte reiseforsikringen, som også kan skilte med egenandelsdekning for leiebil. Det er derfor liten tvil om kortet nok først og fremst sikter seg inn mot det mer reiselystene segmentet av markedet.

Rent praktisk kan BN Bank Mastercard skilte med en rentefri kredittperiode på inntil 45 dager, etterfulgt av en nominell rente på 21,62 % med en øvre kredittgrense på 75 000 kroner.

Gebyrfrie uttak i utlandet

Selv om BN Bank Mastercard kanskje ikke kan vise til noen konkrete rabattordninger, finnes det i alle fall et knippe fordeler her og blant de fremste av disse er den tidligere nevnte gebyrfrie uttak i utland.

Nå skal det sies at dette er noe stadig flere kredittkort har lagt til seg med årene, men det finnes et ganske så markant skille blant disse også. De fleste banker opererer nemlig med løpende rente ved uttak av kontanter, men dette har altså BN Bank valgt å gå bort ifra, slik at du helt og holdent slipper å tenke på uforutsette utgifter når fakturaen ramler inn i postkassen eller innboksen. I og med at kontanter fortsatt er det foretrukne betalingsmidlet i de fleste land utenfor Norden, kan dette raskt vise seg å være et riktig så yndig gode, samtidig som det også er med på å sementere BN Bank Mastercard sin rolle som et gunstig reisekort.

BN Bank Mastercard: Innbakt reiseforsikring

BN Bank Mastercard sin andre betydelige fordel, er den inkluderte reise- og avbestillingsforsikring, som attpåtil har egenandelsdekning for leiebil bakt inn i pakken.

Forsikringen dekker naturlig nok de vanligste tingene man kan utsettes for i løpet av en ferietur, slik som uforutsette avbestillinger og forsinkelser, tap av reisegods, nødvendige hjemreiser og alvorlige og mindre ulykker.

For at forsikringen skal være gyldig stilles det dog krav til at minst halvparten av reisens totale transportkostnader er betalt med ditt BN Bank Mastercard-kort, som vil si at denne er uavhengig av transportmiddelet du har benyttet deg av, selv om det også stilles krav til minst én overnatting om du benytter deg av fly.

Så lenge dette kravet er imøtekommet gjelder den for alle reiser på inntil 90 dager, samt at den både dekker deg og din husstand, som her er definert som ektefelle eller samboer og hjemmeboende barn under 20 år.

På toppen av dette har man som nevnt ovenfor også egenandelsdekning for leiebil inkludert i reiseforsikringen, så lenge man passer på å leie bil fra et registrert bilutleiefirma og betaler for denne i sin helhet med kredittkortet. Grunnen til at denne posten er så høyt aktet blant kredittkortkunder, er at denne er lovpålagt ved leie av bil i utlandet. Alternativet er dermed å tegne denne hos utleiefirmaet, noe som raskt kan vise seg å bli en langt dyrere affære enn det hadde trengt å være. Forsikringen dekker – som du sikkert allerede har kunne gjettet deg til – egenandelen ved skade på og tyveri av leiebil med inntil 12 000 kroner per skadetilfelle.

BN Bank Mastercard: Et ganske så brukbart reisekort

Om du er blant de som ikke er så glad i å reise, finnes det egentlig få argumenter for å skulle anskaffe seg dette kortet. Nå har det riktig nok ikke så mange tilknyttede gebyrer, men den har heller ingen utpregede fordeler som taler i dens favør.

Det blir derfor vanskelig å skulle lande på noen annen konklusjon enn at BN Bank Mastercard først og fremst egner seg som et reisekort. Om du ikke har noe utskilt behov for å heve kontanter innenfor landets grenser, er det dessuten riktig så rimelig i drift, og det er ikke noe man skal kimse av.

Testen av BN Bank Mastercard kredittkort er utført av Dinero.no og ble sist oppdatert 2023-09-12

Vår vurdering (poengsum): 3/6

Karakterbegrunnelse

Alle kredittkortene vi tester gis karakterer basert på hvordan de scorer i ulike kategorier, og disse vektes igjen etter viktighet:

Rente og gebyrer har en vekting på 32,5 %
Fordeler har en vekting på 32,5 %
Brukeropplevelse har en vekting på 15 %
Helhetsvurdering har en vekting på 20 %
Rente og gebyrer

BN Bank Mastercard oppnår 60/100 poeng i kategorien rente og gebyrer. Kortets fremste salgsargument er utvilsomt de gebyrfrie uttakene i utlandet og takket være denne kommer det også riktig så heldig ut på gebyrfronten. Når det kommer til renter derimot må nok kortet tåle å få litt mer tyn, men alt i alt lander kortet på en ganske så respektabel poengsum i denne kategorien.

Fordeler

I kategorien fordeler noterer kortet seg for 34/100 poeng. Kortet har som nevnt ingen bonuser eller fordeler å by på og da synker jo fort poengsummen betraktelig. Det som derimot redder stumpene her er inkluderingen av den gode reise- og avbestillingsforsikringen, som også har egenandelsforsikring ved skade på leiebil på toppen av det hele.

Brukeropplevelse

Videre får BN Bank Mastercard 75/100 poeng i kategorien brukeropplevelse. BN Bank byr på en enkel søknadsprosess via nett i en moderne og lett tilgjengelig innpakning, samt at man har muligheten til å benytte seg av kontaktløs betaling der dette kan benyttes. Dernest svarer de også raskt på henvendelser, og er tilgjengelig på flere plattformer. På den negative siden må kortet derimot tåle å få noe trekk for mangelen på valg av egen PIN-kode, samt at informasjonen om kortet må sies å være på den nokså sparsommelige siden.

Helhetsvurdering

I vår totalvurdering får kredittkortet 40/100 poeng. BN Bank Mastercard er kort og godt et meget todelt kort. På den ene siden glimrer den til med både gebyrfrie uttak i utlandet og en knakende god reiseforsikring, mens den på den andre siden ikke har noe bonusprogram eller annet spennende å by på. Sånn sett er dette et kredittkort som først og fremst egner seg som en reisekompanjong og pent lite annet.

Fordeler

 • Ingen gebyrer ved uttak av kontanter i utlandet
 • Reise- og avbestillingsforsikring inkludert i kortet
 • Dekning av egenandel ved skade på leiebil inkludert i reiseforsikringen
 • Støtte for Fitbit og Garmin Pay

Ulemper

 • Kortet tilbyr ingen fordels- eller bonusprogram
 • Høyt gebyr ved uttak av kontanter i Norge

Rabatter og bonusordninger

 • Dette kortet har ingen rabatt- eller bonusordninger

Rente og gebyrer

Generelt
Aldersgrense
18 år
Årsavgift
0 kr
Kredittramme
5000 – 75 000 kr
Rentefrihet
45 dager
Kortutsteder
BN Bank
Betalingsnettverk
Mastercard
Kontaktløshet
Ja
Smartbetaling
Fitbit og Garmin Pay
Grenser for varekjøp og uttak
Varekjøp i inn- og utland
Inntil disponibelt beløp av kredittgrense
Kontantuttak innlands
9900 kr/uke¹
Kontantuttak utlands
20 000 kr/uke¹
Bruk i Norge
Varekjøp
0 kr
Kontantuttak i minibank
40 kr + 1 % av sum
Kontantuttak over skranke
40 kr + 1 % av sum
Bruk av posttjenester
40 kr + 1 % av sum
Bruk i utlandet
Varekjøp
0 kr
Kontantuttak i minibank
0 kr
Kontantuttak over skranke
0 kr
Valutapåslag
2 %
Renter
Månedlig nominell rente
1,8 %
Årlig nominell rente
21,62 %
Årlig effektiv rente
23,9 %
Øvrige gebyrer
Erstatningskort
0 kr
Elektronisk faktura
0 kr/mnd
Papirfaktura
45 kr/mnd²
Kopi av faktura
0 kr
Manuell bestilling av bilag
100 kr/utskrift
Overføring fra kredittkort til annen konto
25 kr + 1 % av sum
Overtrekksgebyr
125 kr
Purregebyr (1. varsel)
35 kr
Inkassovarsel (2. varsel)
35 kr
Gebyr for betalings­oppfordring (3. varsel)
105 kr
Forsinkelsesrente
8 %
Minimumsinnbetaling per måned
3,5 % (min. 250 kr)
Låneeksempel
Eff. rente 23,9 %. 15.000 o/12 mnd. Kostnad: 1518. Totalt 16.518
Beregnes fra onsdager
Gjelder også ved AvtaleGiro uten eFaktura

Forsikringer

Den inkluderte reise- og avbestillingsforsikring er gjeldende for alle reiser, så lenge man betaler minst halvparten eller mer av reisens totale transportkostnader med ditt BN Bank Mastercard-kort. Denne er altså uavhengig av transportmiddel, selv om dagsreiser uten overnatting kun dekkes når man benytter seg av fly.

Utover dette stilles det også krav til at man er medlem av Norsk Folketrygd og har en fast bostedsadresse i Folkeregisteret. Så lenge disse kravene er innfridd gjelder den for reiser på inntil 90 dager for deg og din husstand – som i denne sammenheng er definert som ektefelle, registrert partner eller samboer og barn, stebarn og adoptivbarn eller fosterbarn under 20 år med felles adresse – eller inntil tre andre medreisende.

Samtidig er det verdt å merke seg at samtlige satser er oppgitt i norske kroner, samt at dekningsgraden for avbestilling, reisesyke og hjemtransport opphører i det man fyller 80 år, mens ulykke opphører i det man fyller 75. Ved siden av dette vil det også tilkomme en egenandel på 500 kroner for reisegods og ved behandlingsutgifter i Norge.

Dekning
Pr. pers
Pr. skade
Avbestilling
15 000
50 000
Reisegods
15 000
30 000
Kontanter
3000
Reisedokumenter og pass
7500
Verdigjenstander
15 000
20 000
Enkeltgjenstander
10 000
CD, DVD og elektroniske spill
2500
Sykkel utenfor Norden
10 000
Forsinket reisegods (etter 4 timer)
3000
Innheting av fastlagt reiserute
10 000
25 000
Forsinket avgang
1500
4000
Reisesyke og hjemtransport
Ubegrenset
Ubegrenset
Tannbehandling (sykdom)
1000
1000
Tannbehandling (ulykke)
5000
5000
Tilkalling
35 000
35 000
Sykdom som rammer eneste reiseledsager
25 000
25 000
Avbrutt reise
1000/døgn
25 000
Billetter og arrangementer
2000
Evakuering
35 000
100 000
Rettshjelp
20 000
Egenandel leiebil
12 000
Ulykke invaliditet barn og voksen (0-70 år)
400 000
Ulykke invaliditet voksen (70-75 år)
100 000
Dødsfall barn (0-20 år)
50 000
Dødsfall voksen (20-70 år)
400 000
Dødsfall voksen (70-75 år)
100 000
Behandlingsutgifter barn (0-20 år)
12 500
Behandlingsutgifter voksen (20-75 år)
5000
Avtaletype
Inkludert forsikring
Forsikringsselskap
Fremtind Forsikring

Såfremt du har imøtekommet kravene til reiseforsikringen, har du også egenandelsdekning for leiebil inkludert. Denne er gyldig så lenge man leier bil fra et registrert bilutleiefirma og forholdet i sin helhet er betalt med ditt BN Bank Mastercard-kort.

Forsikringen dekker egenandelen ved kaskoskader og tyveri av kjøretøy med inntil 12 000 kroner per skadetilfelle.

Avtaletype
Inkludert i reiseforsikringen
Forsikringsselskap
Fremtind Forsikring

Betingelser

I tillegg til en vurdering basert på nøkkeltall fra kredittopplysningsselskap, må du også innfri følgende betingelser for å kunne få dette kortet innvilget:

 • Du må ha fylt 18 år
 • Du må ha en årlig inntekt over 120 000 kroner
 • Du kan ikke ha betalingsanmerkninger
 • Din samlede gjeld kan ikke overstige fem ganger brutto inntekt Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt
 • Du må kunne håndtere en tenkt renteøkning på inntil fem prosentpoeng Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt

Kontakt­informasjon

Kortutsteder
BN Bank ASA
Org. nummer
914 864 445
Besøksadresse
Kongens gate 2, 7011 Trondheim
Postadresse
Postboks 2415 Torgarden, 7005 Trondheim
Telefon
(+47) 73 89 20 00
Sperre kort
(+47) 73 89 20 00
E-post
post@ bnbank.no

Brukererfaring med BN Bank Mastercard kredittkort

Hva er din erfaring med BN Bank Mastercard kredittkort?