Testen baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med markedsføring
Testen baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med markedsføring

Test av Coop Mastercard kredittkort

Kreditt­ramme
100 000 kr
Rente­frihet
45 dager
Årsavgift
0 kr
Alders­grense
18 år
Kontakt­løshet
Ja
Smart­betaling
Apple Pay
Vurdering
Låneeksempel:
Eff. rente 25,1 %. 15.000 o/12 mnd. Kostnad: 1587. Totalt 16.587
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men Zensum lar deg søke og sammenligne kort hos 5 banker samtidig
Gå videre til Zensum
Eff. rente 22,69 %. 25.000 o/12 mnd. Kostnad: 3.337. Totalt: 28.337. Ulike kort har ulike renter.
Annonselenke
Coop opererer i dag med to ulike kredittkort, henholdsvis Coop Mastercard og Coop medlems- og betalingskort. Sistnevnte kan dog ikke søkes om lenger, selv om det fremdeles er gyldig for de som allerede har det, som vil si at Coop Mastercard for øyeblikket er det eneste Coop-tilknyttede kortet tilgjengelig på det norske markedet. Kortet har i det minste adoptert flere av førstnevntes funksjoner, som vil si at Coop Mastercard også fungerer som et medlems- og betalingskort, da det både er utstyrt med medlems- og kredittkortnummer som tidligere.

Med et navn som Coop Mastercard kommer det neppe som noen overraskelse at man kan oppnå visse fordeler hver gang man handler hos Coop. Mer spesifikt oppnår man 1 prosent rabatt hver gang man trekker kortet hos sin foretrukne Coop-butikk eller 0,5 prosent alle andre steder i verden. Foruten om dette har man også reise- og avbestillingsforsikring inkludert i kortet, i tillegg til at man kan tegne seg en rekke tilleggsforsikringer til en særs gunstig pris.

Rent praktisk kan kortet by på en nominell rente på 22,6 % og en øvre kredittgrense på 100 000 kroner.

Medlemsbonus med Coop Mastercard

Med Coop Mastercard får du altså 1 prosent bonus når du handler med kortet hos Coop eller 0,5 prosent alle andre steder i verden med unntak av konkurrerende dagligvarekjeder. Skanner du medlemskortet ditt før du handler, vil du i tillegg få ytterligere 1 prosent bonus, som vil si at du kan oppnå totalt 2 prosent hver gang du handler hos Coop.

Samtidig er det også verdt å merke seg at det ikke er mulig å oppnå mer enn 2500 bonuspoeng per år, i tillegg til at medlemsbonusen utbetales samtidig med kjøpeutbyttet i starten av det påfølgende kalenderåret.

Betalingsfri måned med Coop Mastercard

Med Coop Mastercard har du også muligheten til å søke om en betalingsfri måned om du skulle ha behov for det. For å få dette innvilget er du først og fremst nødt til å ha hatt kortet sammenhengende i minimum seks måneder, i tillegg til at samtlige innbetalinger før dette har vært prikkfrie. Ved siden av dette vil du også få avslag om du har overtrukket kredittgrensen eller innbetalingsfristen for den aktuelle måneden allerede har forfalt.

Hvilke krav stiller Coop Mastercard til deg som søker?

For å kunne søke om Coop Mastercard må du ha fylt 18 år og være medlem hos Coop. Søknadsprosessen deretter er kort og enkel, og du vil få relativt raskt svar. Dersom søknaden blir innvilget, kan du også søke om tilleggskort til familiemedlemmer. Søkeren av tilleggskort er også nødt til å være over 18 år.

Dersom du ikke er Coop-medlem enda, kan du enkelt melde deg inn via Coop sine nettsider. For å bli medlem er du nødt til å betale et innskudd på 300 kroner. Dette beløpet får du tilbakebetalt i sin helhet når/hvis du melder deg ut. Som Coop-medlem får du dessuten tilgang til en rekke andre rabatter og fordeler.

Testen av Coop Mastercard kredittkort er utført av Dinero.no og ble sist oppdatert 2023-09-04

Vår vurdering (poengsum): 5/6

Karakterbegrunnelse

Alle kredittkortene vi tester gis karakterer basert på hvordan de scorer i ulike kategorier, og disse vektes igjen etter viktighet:

Rente og gebyrer har en vekting på 32,5 %
Fordeler har en vekting på 32,5 %
Brukeropplevelse har en vekting på 15 %
Helhetsvurdering har en vekting på 20 %
Rente og gebyrer

Coop Mastercard oppnår 56/100 poeng i kategorien rente og gebyrer. Kortet kan på ingen måte skilte med de beste rentevilkårene på markedet, men har til gjengjeld såpass hyggelige gebyrsatser at den kommer fra seansen med æren i behold.

Fordeler

I kategorien fordeler noterer kortet seg for 59/100 poeng. Med Coop Mastercard får man 1 prosent bonus når man handler med kortet hos Coop, og 0,5 prosent i resten av verden med konkurrerende dagligvarekjeder som det hederlige unntaket. Samtidig kan man også oppnå ytterligere 1 prosent bonus om man husker å skanne medlemskortet sitt i kassen.

Brukeropplevelse

Videre får Coop Mastercard 89/100 poeng i kategorien brukeropplevelse. Coop byr på en enkel søknadsprosess via nett i en moderne og lett tilgjengelig innpakning, samt at man har muligheten til å velge sin egen PIN-kode og benytte seg av kontaktløs betaling der dette kan benyttes. Det som derimot ikke er like positivt er selve kundeservicen, som kort fortalt er ganske så begrenset når det kommer til kontaktmuligheter. Samtidig får kortet også noe trekk for å i stor grad benytte seg av EnterCards hjemmeside, snarere enn sin egen.

Helhetsvurdering

I vår totalvurdering får kredittkortet 60/100 poeng. I det store og hele kommer Coop Mastercard ganske så godt ut av denne sammenligningen. Det er ikke så altfor mye å plukke på her, og muligheten for medlemsrabatt på hvert enkelt kjøp, samt en horde av forsikringsmuligheter, veier uansett langt tyngre på den positive siden enn de negative aspektene.

Fordeler

 • Medlems- og betalingskort i ett
 • I tillegg til kjøpeutbytte, får du som Coop-medlem også 1 % ekstra bonus når du handler med kortet hos Coop
 • 0,5 % bonus alle andre steder i verden, med unntak av konkurrerende dagligvarekjeder
 • Reise- og avbestillingsforsikring inkludert i kortet
 • Tilgang til en rekke tilleggsforsikringer

Ulemper

 • Ikke mulig å tjene bonuspoeng hos konkurrerende dagligvarekjeder
 • Ikke mulig å tjene bonus etter oppnådde 2500 kroner per år
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men Zensum lar deg søke og sammenligne kort hos 5 banker samtidig
Gå videre til Zensum
Eff. rente 22,69 %. 25.000 o/12 mnd. Kostnad: 3.337. Totalt: 28.337. Ulike kort har ulike renter.
Annonselenke

Rabatter og bonusordninger

 • Med Coop Mastercard får man enkelt og greit 1 prosent bonus hver gang man handler hos Coop eller 0,5 prosent alle andre steder i verden. Det eneste unntaket fra denne regelen er hos konkurrerende dagligvarekjeder, hvor man da ikke kan oppnå noen form for bonus. Om du skanner ditt medlemskort i kassen hos Coop kan du i tillegg oppnå ytterligere 1 prosent bonus, samtidig som det er verdt å merke seg at den øvre grensen for opptjening av bonus er satt til 2500 kroner per kalenderår

Rente og gebyrer

Generelt
Aldersgrense
18 år
Årsavgift
0 kr
Kredittramme
5000 – 100 000 kr
Rentefrihet
45 dager
Kortutsteder
Entercard Norge
Betalingsnettverk
Mastercard
Kontaktløshet
Ja
Smartbetaling
Apple Pay
Grenser for varekjøp og uttak
Varekjøp i inn- og utland
Inntil disponibelt beløp av kredittgrense
Kontantuttak i inn- og utland
20 000 kr/uke
Bruk i Norge
Varekjøp
0 kr
Kontantuttak i minibank
15 kr + 1 % av sum
Kontantuttak over skranke
30 kr + 1 % av sum
Bruk av posttjenester
30 kr + 1 % av sum
Bruk i utlandet
Varekjøp
0 kr
Kontantuttak i minibank
15 kr + 1 % av sum
Kontantuttak over skranke
30 kr + 1 % av sum
Valutapåslag
1,75 %
Renter
Månedlig nominell rente
1,88 %
Årlig nominell rente
22,6 %
Årlig effektiv rente
25,1 %
Øvrige gebyrer
Nytt kort
0 kr
Tilleggskort
0 kr
Elektronisk faktura
0 kr/mnd
Papirfaktura
45 kr/mnd
Regningsbetaling
35 kr + 1 % av sum
Overføring
35 kr + 1 % av sum¹
Purregebyr (1. varsel)
35 kr
Inkassovarsel (2. varsel)
35 kr
Gebyr for betalings­oppfordring (3. varsel)
105 kr
Forsinkelsesrente
8 %
Minimumsinnbetaling per måned
1/60-del (min. 400 kr)
Låneeksempel
Eff. rente 25,1 %. 15.000 o/12 mnd. Kostnad: 1587. Totalt 16.587
Rente beregnes fra første dag ved overføringer fra annet kredittkort
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men Zensum lar deg søke og sammenligne kort hos 5 banker samtidig
Gå videre til Zensum
Eff. rente 22,69 %. 25.000 o/12 mnd. Kostnad: 3.337. Totalt: 28.337. Ulike kort har ulike renter.
Annonselenke

Forsikringer

Den inkluderte reise- og avbestillingsforsikring er gjeldende for alle reiser, så lenge man betaler minimum halvparten eller mer av reisens totale transportkostnader med Coop Mastercard. Denne er altså uavhengig av transportmiddel, selv om dagsreiser uten overnatting kun dekkes når man benytter seg av fly.

Utover dette stilles det også krav til at man er medlem av Norsk Folketrygd og har en fast bostedsadresse i Folkeregisteret. Så lenge disse kravene er innfridd gjelder den for reiser på inntil 90 dager for deg og din husstand – som i denne sammenheng er definert som ektefelle, registrert partner eller samboer og barn, stebarn og adoptivbarn eller fosterbarn under 21 år med felles adresse – eller inntil tre andre medreisende.

Samtidig er det verdt å merke seg at samtlige satser er oppgitt i norske kroner, samt at dekningsgraden for avbestilling, reisesyke, hjemtransport og ulykke opphører i det man fyller 80 år. Forsikringen dekker heller ikke behandlingsutgifter i Norge, i tillegg til at samtlige poster med unntak av forsinkelse har en egenandel på 500 kroner.

Dekning
Pr. pers
Pr. skade
Avbestilling
20 000
50 000
Forsinket fremmøte ved hjemreise
5000
Forsinket fremmøte i Norden
20 000
Forsinkelse av reisearrangørens transportmiddel
1000
2000
Reisegods
15 000
40 000
Verdigjenstander
7500
Kontanter man har på seg
3000
Kontanter oppbevart i safe
5000
Sykkel
2000
Billetter og pass
5000
Forsinket bagasje etter 4 timer
2000
3000
Reisesyke og hjemtrasport
Ubegrenset
Ubegrenset
Tannbehandling (sykdom)
1000
Tannbehandling (ulykke)
5000
Tilkallelse
1500/døgn
30 000
Reiseansvar
3 000 000
Ulykke invaliditet barn og voksen (0-67 år)
400 000
Ulykke invaliditet voksen (67-80 år)
150 000
Dødsfall barn (0-21 år)
1 G
Dødsfall voksen (21-67 år)
400 000
Dødsfall voksen (67-80 år)
150 000
Avtaletype
Inkludert forsikring
Forsikringsselskap
AIG Europe S.A.

En ID-tyveriforsikring fungerer på to måter. For det første er den til for å finne metoder som kan gjøre at du kan unngå misbruk av din identitet, og dernest er den til for å bistå om din identitet skulle bli misbrukt. Ved sistnevnte dekker Coop Mastercard sin ID-tyveriforsikring kostnadene knyttet til juridisk bistand med inntil én million kroner per skadetilfelle, i tillegg til at du har døgnåpent tilgang til hjelp per telefon for å minimere skadeomfanget. Det er samtidig verdt å merke seg at det vil tilkomme en egenandel på 4000 kroner ved nødvendig juridisk bistand.

Avtaletype
Betalt tilleggsforsikring
Forsikringsselskap
AmTrust International Underwriters DAC
Pris
90 kr/år

Med Coop Mastercard har du også muligheten til å tegne egenandelsdekning for leiebil, noe du faktisk er lovpålagt å ha om du ønsker å leie bil i utlandet. Forsikringen dekker ikke overraskende egenandelen ved tilfeller av kaskoskade eller tyveri av leiebil med inntil 15 000 per skadetilfelle og inntil 30 000 kroner per kalenderår.

For at forsikringen skal være gyldig må leiebilen i sin helhet være betalt med kredittkortet, samt at leieavtalen må være inngått med et offentlig registrert bilutleiefirma. Det må også være tegnet kaskoforsikring for utleiebilen og leieforholdet kan ikke overstige 31 dager.

Avtaletype
Betalt tilleggsforsikring
Forsikringsselskap
AmTrust International Underwriters DAC
Pris
90 kr/år

Med Coop Mastercard sin kjøps- og prisgaranti dekkes mellomlegget om du finner varen du har kjøpt til en rimeligere pris et annet sted. Garantien har et øvre tak på 7500 kroner, samtidig som det forutsettes at det minimum er 400 kroner i prisforskjell.

Kjøpsgarantien gjelder på sin side i 30 dager fra du kjøpte varen, samtidig som det forutsettes at det totale beløpet oversteg 1000 kroner. Også her forutsettes det at varen er betalt med kredittkortet for at forsikringen skal være gyldig.

Avtaletype
Betalt tilleggsforsikring
Forsikringsselskap
AmTrust International Underwriters DAC
Pris
90 kr/år

Med Coop Mastercard sin nøkkel- og dokumentforsikring dekkes kostnadene forbundet med gjenfinning av nøkler – eller bytte av lås om nødvendig – og viktige dokumenter med inntil 6000 kroner per skadetilfelle. Forsikringen gjelder både bed tap og tyveri.

Avtaletype
Betalt tilleggsforsikring
Forsikringsselskap
AmTrust International Underwriters DAC
Pris
90 kr/år

Med Coop Mastercard sin ransforsikring er du dekket ved ran som inntreffer innen 24 timer etter du har tatt ut kontanter fra minibank. Denne forsikringen er kun gyldig dersom du har tatt ut kontantene med kredittkortet, og så lenge du har møtt dette kravet, er du dekket for inntil 20 000 kroner per skadetilfelle og inntil 30 000 kroner per kalenderår.

Avtaletype
Betalt tilleggsforsikring
Forsikringsselskap
AmTrust International Underwriters DAC
Pris
90 kr/år

Med Coop Mastercard sin fører- og passasjerulykkeforsikring dekkes du ved tilfeller av skade, invaliditet eller dødsfall som følge av en bilulykke. For at forsikringen skal være gjeldende må du ha fylt bensin med ditt Coop-kort i løpet av de siste 30 dagene, og den er da gjeldende for både fører og passasjer.

Forsikringen er begrenset til 100 000 kroner per person og inntil 700 000 kroner per skadetilfelle, og er gyldig ved både dødsfall som inntrer innen et år etter bilulykken og minst 25 prosent livsvarig medisinsk invaliditet som inntrer innen tre år.

Avtaletype
Betalt tilleggsforsikring
Forsikringsselskap
AmTrust International Underwriters DAC
Pris
90 kr/år

Med Coop Mastercard sin bilettforsikring får du enkelt og greit refundert prisen på billetten om du av ulike årsaker ikke har anledning til å benytte deg av den. Polisen har en begrensning på inntil fem billetter per år, og maksimalt 1000 kroner per billett og totalt 10 000 i løpet av et kalenderår.

Det eneste kravet du må imøtekomme er at billettene koster minimum 200 kroner per stykk, og at du betalte for billetten med ditt Coop-kort.

Avtaletype
Betalt tilleggsforsikring
Forsikrings­selskap
AmTrust International Underwriters DAC
Pris
90 kr/år

Betalingsforsikringen hos Entercard Norge dekker hele eller deler av ditt månedlige terminbeløp ved uforutsette hendelser som sykdom og arbeidsledighet. For å kunne tegne denne må du være mellom 18 og 65 år, selv om forsikringen gjelder frem til du fyller 67 år. Ved siden av dette må du også være registrert i folkeregisteret, medlem av norsk folketrygd og bosatt i enten Norge, Sverige eller Danmark.

Erstatning er her det maksimale beløpet du kan motta per skadetilfelle, mens varigheten er hvor lenge du kan motta erstatning for ett og samme skadetilfelle. Dersom varighet ikke er oppgitt, utbetales erstatningen som et engangsbeløp.

Karensperiode er tidsrommet fra du kjøpte forsikringen til du er berettiget til å søke om erstatning, mens kvalifiseringstiden er perioden fra hendelsen inntraff frem til man kan motta erstatning.

Dekning
Erstatning
Varighet
Karens
Kvalifisering
Arbeids­ledighet (100%)
12,5 %¹
240 dg
30 dg
90 dg
Sykdom (50%)
12,5 %¹
240 dg
30 dg
30 dg
Sykehus­innleggelse²
12,5 %¹
90 dg
3 dg
30 dg
Alvorlig sykdom
100 %
30 dg
90 dg
Dødsfall
100 %
0 dg
0 dg
Av utestående saldo beregnet fra skadedato
Gjelder kun for selvstendig næringsdrivende
Avtaletype
Betalt tilleggsforsikring
Forsikringsselskap
AmTrust International Underwriters DAC
Pris
0,6 % av månedlig utestående saldo

Betingelser

I tillegg til en vurdering basert på nøkkeltall fra kredittopplysningsselskap, må du også innfri følgende betingelser for å kunne få dette kortet innvilget:

 • Du må ha fylt 18 år
 • Du må være Coop-medlem
 • Du kan ikke ha betalingsanmerkninger
 • Din samlede gjeld kan ikke overstige fem ganger brutto inntekt Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt
 • Du må kunne håndtere en tenkt renteøkning på inntil fem prosentpoeng Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men Zensum lar deg søke og sammenligne kort hos 5 banker samtidig
Gå videre til Zensum
Eff. rente 22,69 %. 25.000 o/12 mnd. Kostnad: 3.337. Totalt: 28.337. Ulike kort har ulike renter.
Annonselenke

Kontakt­informasjon

Kortutsteder
Entercard Norge - filial av Entercard Group AB
Org. nummer
919 061 545
Besøksadresse
Dronning Eufemias gate 6B, 0191 Oslo
Postadresse
Postboks 6783 St. Olavs Plass, 0130 Oslo
Telefon
(+47) 64 87 50 00
Sperre kort
(+47) 64 87 50 00
E-post
kortservice@ entercard.no

Brukererfaring med Coop Mastercard kredittkort

Hva er din erfaring med Coop Mastercard kredittkort?

Testen baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med markedsføring