Test av Coop Mastercard kredittkort

Coop Mastercard kredittkort

Vurdering

terningkast

Spesielt anbefalt for

• 1,5 % bonus hos Coop
• Tilgang til syv
tilleggsforsikringer
• Reiseforsikring inkl.

Aldersgrense: 18 år

Maks kreditt: 100 000 kr

Rentefrihet: 45 dager

Årsavgift: 0 kr

Vurdering

terningkast

Priseksempel: Eff. rente 26,17 %. 15.000 o/12 mnd. Kostnad: 1500. Totalt 16.500

Coop har to ulike kredittkort, og Coop Mastercard er for øyeblikket det eneste Coop-tilknyttede kortet tilgjengelig på det norske markedet. Coop medlems- og betalingskort er fortsatt gyldig for de som allerede har det, men det kan ikke søkes på lenger.

Coop Mastercard utstedes av EnterCard Norge, som er Norges største kredittkortutsteder. EnterCard utsteder kort for flere samarbeidspartnere, i tillegg sitt eget kredittkort og forbrukslån gjennom merkevaren re:member.

Coop Mastercard har en nominell rente på 22,6 %, og en effektiv rente på 26,17 %. Kortets kredittgrense er opptil 100 000 kroner, og det er en rentefri betalingsperiode på 45 dager.

Medlemsbonus med Coop Mastercard

Med Coop Mastercard får du 1,5 % bonus når du handler med kortet hos Coop, samt 0,5 % bonus alle andre steder i verden, med unntak av konkurrerende dagligvarekjeder. Scanner man medlemskortet i tillegg får man ytterligere 1 % bonus, som vil si at man kan oppnå inntil totalt 2,5 % hver gang man handler hos Coop.

Samtidig er det også verdt å merke seg at opptjeningen har en begrensning på 2500 bonuspoeng per år, og at medlemsbonusen utbetales samtidig med kjøpeutbyttet i starten av det påfølgende kalenderåret.

Coop Mastercard: Medlems- og betalingskort

Som nevnt innledningsvis hadde Coop tidligere enda et kredittkort tilgjengelig på det norske markedet, nemlig Coop medlems- og betalingskort. Nå er det ikke lenger mulig å søke på det kortet, men fortvil ikke, Coop Mastercard har adoptert flere av dets funksjoner.

Coop Mastercard fungerer nemlig også som et medlems- og betalingskort, da det både er utstyrt medlems- og kredittkortnummer som tidligere.

Betalingsfri måned med Coop Mastercard

Med Coop Mastercard har du mulighet til å søke om betalingsfri måned, dersom du ser det nødvendig. For å få innvilget søknaden er du først og fremst nødt til å ha hatt kortet i minimum 6 måneder. Dersom betalingen du ønsker å utsette allerede er forfalt vil du komme til å få avslag. Det samme gjelder dersom kredittgrensen på kortet er overtrukket.

Hvilke krav stiller Coop Mastercard til deg som søker?

For å søke om å få Coop Mastercard er du nødt til å være minst 18 år gammel, og være medlem av Coop. Søknadsprosessen deretter er kort og enkel, og du vil få relativt raskt svar. Dersom søknaden blir innvilget, kan du også søke om tilleggskort til familiemedlemmer. Søkeren av tilleggskort er også nødt til å være over 18 år.

Dersom du ikke er Coop-medlem enda, kan du enkelt melde deg inn via Coop sine nettsider. For å bli medlem er du nødt til å betale et innskudd på 300 kroner. Dette beløpet får du tilbakebetalt i sin helhet når/hvis du melder deg ut. Som Coop-medlem får du dessuten en rekke rabatter og fordeler.

Testen av Coop Mastercard kredittkort er utført av Dinero.no og ble sist oppdatert 2020-01-17
Vår vurdering (poengscore): 5 av mulige 6.

Karakterbegrunnelse

Alle kredittkortene vi tester gis karakterer basert på hvordan de scorer i ulike kategorier, og disse vektes igjen etter viktighet:

  Rente og gebyrer har en vekting på 32,5 %

  Fordeler har en vekting på 32,5 %

  Brukeropplevelse har en vekting på 15 %

  Helhetsvurdering har en vekting på 20 %

Rente og gebyrer

Coop Mastercard oppnår 56/100 poeng i kategorien rente og gebyrer. Kortet kan på ingen måte skilte med de beste rentevilkårene på markedet, men har til gjengjeld såpass hyggelige gebyrsatser at den kommer fra seansen med æren i behold.

Fordeler

I kategorien fordeler noterer kortet seg for 59/100 poeng. Med Coop Mastercard får man 1,5 % bonus når man handler med kortet hos Coop, samt 0,5 % i resten av verden med konkurrerende dagligvarekjeder som det hederlige unntaket. Samtidig kan man også oppnå ytterligere 1 % bonus om man husker å skanne medlemskortet sitt i kassen.

Brukeropplevelse

Videre får Coop Mastercard 89/100 poeng i kategorien brukeropplevelse. Coop byr på en enkel søknadsprosess via nett i en moderne og lett tilgjengelig innpakning, samt at man har muligheten til å velge sin egen PIN-kode og benytte seg av kontaktløs betaling der dette kan benyttes. Det som derimot ikke er like positivt er selve kundeservicen, som kort fortalt er ganske så begrenset når det kommer til kontaktmuligheter. Samtidig får kortet også noe trekk for å i stor grad benytte seg av EnterCards hjemmeside, snarere enn sin egen.

Helhetsvurdering

I vår totalvurdering får kredittkortet 60/100 poeng. I det store og hele kommer Coop ganske så godt ut av denne sammenligningen. Det er ikke så altfor mye å plukke på her, og muligheten for medlemsrabatt på hvert enkelt kjøp, samt en horde av forsikringsmuligheter, veier uansett langt tyngre på den positive siden enn de negative aspektene.

Fordeler med Coop Mastercard kredittkort

 • Medlems- og betalingskort i ett
 • I tillegg til kjøpeutbytte får du som Coop-medlem også 1,5 % ekstra bonus når du handler med kortet hos Coop
 • 0,5 % bonus alle andre steder i verden, men unntak av konkurrerende dagligvarekjeder
 • Reise- og avbestillingsforsikring inkludert i kortet
 • Tilgang til en rekke tilleggsforsikringer

Ulemper

 • Ikke mulig å tjene bonuspoeng hos konkurrerende dagligvarekjeder
 • Ikke mulig å tjene bonus etter man har nødt 2500 kroner per år

Rabatter og bonusordninger

Med Coop Mastercard får man enkelt og greit 1,5 % bonus når man handler hos Coop, alternativt 0,5 % om man handler et annet sted. Eneste unntaket fra denne regelen er konkurrerende dagligvarekjeder, hvor man da ikke kan oppnå bonus. Samtidig kan man også oppnå ytterligere 1 % bonus om man husker å skanne medlemskortet sitt i kassen hos Coop. Samtidig er det også verdt å merke seg at det øvre taket for bonusopptjening er satt til 2500 kroner per år

Rente og gebyrer

Generelle gebyrer
Årsavgift
0 kr
Varekjøp
0 kr
Bruk i Norge
Kontantuttak i minibank
15 kr + 1 % av sum
Kontantuttak over skranke
30 kr + 1 % av sum
Bruk hos Posten/Post i Butikk
30 kr + 1 % av sum
Bruk i utlandet
Varekjøp
0 kr
Kontantuttak i minibank
30 kr + 1 % av sum
Kontantuttak over skranke
30 kr + 1 % av sum
Valutapåslag
1,75 %
Renter
Månedlig nominell rente
1,88 %
Årlig nominell rente
22,6 %
Årlig effektiv rente
26,17 %
Grenser for varekjøp og kontantuttak
Varekjøp i inn- og utland
Inntil disponibelt beløp av kredittgrense
Kontantuttak i inn- og utland
20 000 kr/uke
Øvrige gebyrer
Erstatningskort
0 kr
Elektronisk faktura
0 kr/mnd
Papirfaktura
45 kr/mnd
Kopi av faktura
20 kr
Regningsbetaling
35 kr + 1 % av sum
Overføring fra kredittkort til konto
35 kr + 1 % av sum*
Overtrekksgebyr
125 kr
Purregebyr (1. varsel)
70 kr
Inkassovarsel (2. varsel)
70 kr
Gebyr for betalings­oppfordring (3. varsel)
210 kr
Forsinkelsesrente
9,5 %
Minimumsinnbetaling per måned
1/60-del (min. 400 kr)
* Rente løper fra uttaks-/bruksdato

Låneeksempel

 • Eff. rente 26,17 %. 15.000 o/12 mnd. Kostnad: 1500. Totalt 16.500

Forsikring

Trykk på de ulike forsikringene for å lese mer om hver enkelt:

Coop Mastercard kommer med en inkludert reise- og avbestillingsforsikring. Forsikringen er gyldig så lenge 50 % av reisens transportkostnader er betalt med kredittkortet. Reisen må startes og avsluttes i Norden, og ved dagsreiser er forsikringen kun gyldig dersom fly er benyttet som transportmiddel.

Dersom kravene møtes, er forsikringen gyldig i hele verden, med unntak av reiser mellom arbeid/skole, og innenfor kommunen der den sikrede bor, arbeider eller går på skole. Forsikringen gjelder på reiser inntil 90 dager. De som er dekket er kortholder, ektefelle/samboer, barn under 21 år med samme folkeregistrerte adresse som kortholder. Alternativt kan forsikringen gjelde for inntil 3 medreisende. Ved mer enn 3 medreisende er det de 3 yngste som er dekket. Dersom både familie og medreisende er med på samme reise, er det familien som dekkes først. Maksimalt 4 personer dekkes av forsikringen.

Forsikringen leveres gjennom AIG og dekker poster som:

 • Reisegods: Inntil 15 000 kroner for én person eller 40 000 samlet om man er flere
 • Verdigjenstander: Inntil 7500 kroner
 • Forsinket reisegods etter 4 timer: 2000 kroner per person og inntil 3000 per skadetilfelle
 • Reisesyke og hjemtransport: Ubegrenset
 • Avbestilling: Inntil 20 000 kroner for én person eller 50 000 samlet om man er flere
 • Forsinket fremmøte i Norden: Inntil 20 000 kroner per skadetilfelle
 • Forsinkelse av reisearrangørs transportmiddel: Inntil 1000 kroner per skadetilfelle
 • Forsinket fremmøte ved hjemreise: Inntil 5000 kroner per skadetilfelle
 • Ulykker: Inntil 400 000 kroner per skadetilfelle eller inntil 1 G for personer under 21 år

Det er også verdt å merke seg at reisesyke, hjemtransport og ulykkes- og avbestillingsforsikringen ikke gjelder for personer som er fylt 80 år, samt at satsene reduseres etter fylte 67 år.

Avtaletype: Inkludert forsikring
Forsikringsselskap: AIG Europe S.A.

Dekker kostnader knyttet til juridisk bistand med inntil 1 000 000 kroner per skadetilfelle.

Avtaletype: Betalt tilleggsforsikring
Forsikringsselskap: AmTrust International Underwriters DAC
Pris: 90 kr/år

Polisen dekker inntil 10 000 kroner ved tilfeller av kaskoskade eller tyveri av leiebil med en maksimal dekningsgrad på 20 000 kroner per kalenderår.

Avtaletype: Betalt tilleggsforsikring
Forsikringsselskap: AmTrust International Underwriters DAC
Pris: 90 kr/år

Med prisgarantien dekker forsikringsselskapet mellomlegget om du finner varen du har kjøpt til en rimeligere pris et annet sted. Garantien har et øvre tak på 7500 kroner, samtidig som det forutsettes at det minimum er 400 kroner i prisforskjell.

Kjøpsgarantien gjelder på sin side i 30 dager fra du kjøpte varen, samtidig som det forutsettes at det totale beløpet oversteg 1000 kroner.

Avtaletype: Betalt tilleggsforsikring
Forsikringsselskap: AmTrust International Underwriters DAC
Pris: 90 kr/år

Polisen dekker inntil 3000 kroner per skadetilfelle ved tap av nøkler eller viktige dokumenter.

Avtaletype: Betalt tilleggsforsikring
Forsikringsselskap: AmTrust International Underwriters DAC
Pris: 90 kr/år

Ransforsikringen dekker inntil 10 000 kroner per skadetilfelle.

Avtaletype: Betalt tilleggsforsikring
Forsikringsselskap: AmTrust International Underwriters DAC
Pris: 90 kr/år

Med denne polisen dekkes du ved tilfeller av skade, invaliditet eller dødsfall som følge av en bilulykke. For at forsikringen skal være gjeldende må du ha fylt bensin med Coop-kortet i løpet av de siste 30 dagene, og den er da gjeldende for både fører og passasjer.

Avtaletype: Betalt tilleggsforsikring
Forsikringsselskap: AmTrust International Underwriters DAC
Pris: 90 kr/år

Med billettforsikring får du enkelt og greit refundert prisen på billetten om du av ulike årsaker ikke har anledning til å benytte deg av den. Polisen har en begrensning på inntil fem billetter per år, og maksimalt 1000 kroner per billett og totalt 10 000 i løpet av et kalenderår.

Det eneste kravet du må imøtekomme er at billettene koster minimum 200 kroner per stykk, og at du betalte for billetten med ditt Coop-kort.

Avtaletype: Betalt tilleggsforsikring
Forsikringsselskap: AmTrust International Underwriters DAC
Pris: 90 kr/år

Med Coop Mastercard har du mulighet til å tegne betalingsforsikring. Forsikringen kalles Betalingsforsikring Plus, og dekker deg hvis du:

 • Blir minst 50 % sykemeldt i minimum 21 dager sammenhengende
 • Blir oppsagt av arbeidsgiver og er ufrivillig arbeidsledig i minst 30 dager sammenhengende (gjelder ikke selvstendig næringsdrivende)
 • Har et sykehusopphold på minst 3 dager (gjelder bare selvstendig næringsdrivende)
 • Får en alvorlig sykdom
 • Går bort

Dersom du blir sykmeldt eller arbeidsledig erstatter forsikringen månedlige beløp tilsvarende 12,5 % av din utestående gjeld. Merk at det er den utestående gjelden du har idet skaden inntreffer. Ved sykdom eller arbeidsledighet kan du få erstatning fra første dag. Ved sykehusopphold er erstatningen på 12,5 % og utbetales inntil 90 dager. Ved alvorlig sykdom eller dødsfall kan forsikringen erstatte hele din utestående gjeld.

Betalingsforsikringen koster 0,6 % av utestående gjeld per måned. Dersom den utestående gjelden på ditt Coop Mastercard en måned er 5000 kroner, vil forsikringspremien altså komme på 30 kroner.

Type forsikring: Betalt tilleggsforsikring
Pris: 0,6 % av utestående saldo hver måned

Betingelser

I tillegg til en vurdering basert på nøkkeltall fra kredittopplysningsselskap, må du også innfri følgende betingelser for å kunne få dette kortet innvilget:

 • Du må ha fylt 18 år
 • Du kan ikke ha betalingsanmerkninger

Kontakt­informasjon

Kort­utsteder:
EnterCard Norge, filial av EnterCard Group AB
Org. nummer:
919 061 545
Kreditt­giver:
Coop Norge SA
Org. nummer:
936 560 288
Besøks­adresse:
Østre Aker vei 264, 0977 Oslo
Post­adresse:
Coop Mastercard v/EnterCard Norge AS, Postboks 2170, 7412 Trondheim
Telefon:
(+47) 64 87 50 00
Sperring av kort:
(+47) 64 87 50 00
E-post:

Brukererfaring med Coop Mastercard kredittkort

Hva er din erfaring med Coop Mastercard kredittkort?