Test av Danske Bank Gold Mastercard kredittkort

Kreditt­grense
90 000 kr
Rente­frihet
45 dager
Årsavgift
600 kr
Alders­grense
18 år
Kontakt­løshet
Ja
Smart­betaling
Apple, Google, Fitbit og Garmin Pay
Vurdering
Låneeksempel:
Eff. rente 23,12 %. 15.000 o/12 mnd. Kostnad: 1759. Totalt: 16.759
Danske Bank er per dags dato Danmarks ubestridt største bank- og finanskonsern, og utover selve bankvirksomheten har de også Realkredit Danmark og Danica Pension under sine vinger. Den norske virksomheten av Danske Bank gikk på sin side under navnet Fokus Bank helt frem til 2012, og er i dag den tredje største banken i det norske markedet.

I Danske Bank blir i alle fall kort, konto og nettbank samlet i ulike kundeprogram, som vil si at Danske Bank Gold Mastercard ikke er et uavhengig kort i seg selv, men snarere en del av kundeprogrammet Gold. Blant de tre alternativene banken har på markedet – henholdsvis Basis, Gold og Platinum – er det nok enkelt å fastslå at Gold befinner seg ganske så nøyaktig i midten.

Kundeprogrammet for Danske Bank Gold Mastercard koster drøye 50 kroner i måneden, som vil si at den er 25 kroner rimeligere enn sin storebror Platinum. Den nominelle renten ligger for øvrig på 19,44 %, mens den effektive renten ligger på 23,12 %. Med Danske Bank Gold Mastercard har du dessuten en kredittramme på inntil 90 000 kr kroner.

Reise- og avbestillingsforsikring inkludert i Danske Bank Gold Mastercard

Danske Bank omtaler Danske Bank Gold Mastercard som et kombinert hverdags- og reisekort, og om det er én ting som definerer sistnevnte, så er det inkluderingen av reise- og avbestillingsforsikring. Denne er gjeldende for alle reiser og til enhver tid, så lenge man betaler minst halvparten av reisens totale transportkostnader med ditt Danske Bank Gold Mastercard. Denne er altså uavhengig av transportmiddelet man benytter seg av, men dersom man velger å gå for fly, må man samtidig være klar over at den kun er gyldig så lenge reisen innebærer overnatting.

Forsikringens dekningsgrader avhenger i stor grad av det inntrufne skadetilfelle, men den dekker i alle fall poster som tap og forsinkelse av reisegods, forsinkelse ved fremmøte, sykdom og ulykker som oppstår under reisen, og da naturlig nok avbestillinger.

Foruten om dette knyttes man også til bankens egne Danske Bank Assistanse, som er en samlebetegnelse for en rekke inkluderte tjenester. Her får man blant annet tilgang til tjenesten «Din Concierge», hjelp ved ID-tyveri, hjelp med sletting av uønsket innhold på nettet, sperring av kort og mobil og sikring av nøkler og bagasje.

Rabatter gjennom Danske Bank

Rabatter og fordeler kan ofte være det som skiller de gode fra de mindre gode kredittkortene der ute, og de er således en viktig faktor i vår sammenligning. Med Danske Bank Gold Mastercard er det vanskelig å komme utenom at fordelene går rabattene en høy gang. Nå skal det sies at det bys på enkelt rabatter her, men disse er langt fra de gjeveste på markedet.

Med Danske Bank Gold Mastercard får man utelukkende ti prosent rabatt hos leiebilselskapet Hertz, men med tanke på at man allerede har egenandelsdekning ved leiebil inkludert i kortet, kan dette raskt vise seg å være en ganske så fordelaktig ordning om man er av typen som leier bil titt og ofte.

Danske Bank Gold Mastercard: Konklusjon og oppsummering

Totalt sett kan man si at man sitter igjen med et ganske så middelmådig kort, samtidig som det også befinner seg et godt stykke unna bunnsjiktet. På den negative siden kommer Danske Bank Gold Mastercard med en rekke ufordelaktige gebyrer – ikke minst det månedlige termingebyret – samt et noe snevert fordelsprogram.

På samme tid bør det jo også nevnes at man fra tid til annen kan oppnå ganske så gunstige fordeler med DealPass, selv om det nok er de medfølgende forsikringene som først og fremst er grunnen til å gå til anskaffelse av dette kortet.

Testen av Danske Bank Gold Mastercard kredittkort er utført av Dinero.no og ble sist oppdatert 2023-09-12

Vår vurdering (poengsum): 3/6

Karakterbegrunnelse

Alle kredittkortene vi tester gis karakterer basert på hvordan de scorer i ulike kategorier, og disse vektes igjen etter viktighet:

Rente og gebyrer har en vekting på 32,5 %
Fordeler har en vekting på 32,5 %
Brukeropplevelse har en vekting på 15 %
Helhetsvurdering har en vekting på 20 %
Rente og gebyrer

Danske Bank Gold Mastercard oppnår 34/100 poeng i kategorien rente og gebyrer. Som poengsummen indikerer har dette kortet ganske så middelmådige satser når det kommer til både rente og gebyrer, og så mye mer er det egentlig ikke så si om den saken.

Fordeler

I kategorien fordeler noterer kortet seg for 39/100 poeng. Danske Bank Gold Mastercard kan ikke akkurat skryte på seg å ha den gjeveste bonusordningen på markedet, for her bys det nemlig utelukkende på ti prosent rabatt på leiebil via Hertz. Det kortet derimot skal få skryt for er den solide forsikringspakken, som langt på vei er med på å rette opp mye av inntrykket her.

Brukeropplevelse

Videre får Danske Bank Gold Mastercard 90/100 poeng i kategorien brukeropplevelse. Her er egentlig det meste at det man man forventer av en moderne banktjeneste på plass. Det bys blant annet på en enkel søknadsprosess via nett i en moderne og lett tilgjengelig innpakning, rask responstid på henvendelser, kontaktløs betaling og en intuitiv og oversiktlig app. Det eneste aberet her er faktisk at man ikke kan velge sin egen PIN-kode, men den er i alle fall den samme som på ditt debetkort, og det hjelper i alle fall noe på inntrykket.

Helhetsvurdering

I vår totalvurdering får kredittkortet 40/100 poeng. Totalt sett sitter man dermed igjen med et ganske så middelmådig kort, som allikevel også befinner seg ganske så langt unna bunnsjiktet. På den negative siden kommer Danske Bank Gold Mastercard med en rekke ufordelaktige gebyrer, samt et noe snevert fordelsprogram. Det som derimot taler for kortet er den suverene reiseforsikringen, så om dette er noe som veier tungt i din vurdering, kan dette kortet absolutt være verdt å anskaffe seg.

Fordeler

 • Solid reise- og avbestillingsforsikring inkludert i kundeforholdet
 • Nøkkel- og sperretjeneste gjennom Danske Bank Assistanse
 • Støtte for Apple, Google, Fitbit og Garmin Pay

Ulemper

 • Skyhøye gebyrer ved uttak av kontanter
 • Meget snevert bonusprogram
 • Generelt ukurante gebyrsatser

Rabatter og bonusordninger

 • Hertz leiebil: 10 % på leiebil i store deler av verden

Rente og gebyrer

Generelt
Aldersgrense
18 år
Årsavgift
600 kr¹
Kredittramme
5000 – 90 000 kr
Rentefrihet
45 dager
Kortutsteder
Danske Bank
Betalingsnettverk
Mastercard
Kontaktløshet
Ja
Smartbetaling
Apple, Google, Fitbit og Garmin Pay
Grenser for varekjøp og uttak
Varekjøp i inn- og utland
Inntil disponibelt beløp av kredittgrense
Kontantuttak i inn- og utland
10 000 kr/uttak og 20 000 kr/døgn
Bruk i Norge
Varekjøp
0 kr
Kontantuttak i minibank
40 kr + 2 % av sum²
Kontantuttak over skranke
40 kr + 2 % av sum²
Bruk av posttjenester
40 kr + 2 % av sum²
Bruk i utlandet
Varekjøp
0 kr
Kontantuttak i minibank
40 kr + 2 % av sum²
Kontantuttak over skranke
40 kr + 2 % av sum²
Valutapåslag
2 %
Renter
Månedlig nominell rente
1,62 %
Årlig nominell rente
19,44 %
Årlig effektiv rente
23,12 %
Øvrige gebyrer
Elektronisk faktura
0 kr/mnd
Papirfaktura
45 kr/mnd
Nødkontanter
0 kr
Overtrekksgebyr
100 kr
Purregebyr (1. varsel)
35 kr
Inkassovarsel (2. varsel)
35 kr
Gebyr for betalings­oppfordring (3. varsel)
105 kr
Forsinkelsesrente
8 %
Minimumsinnbetaling per måned
4 % (min. 250 kr)
Låneeksempel
Eff. rente 23,12 %. 15.000 o/12 mnd. Kostnad: 1759. Totalt: 16.759
Kundeprogrammet Gold koster 50 kr/mnd, hvor kortet da er inkludert i prisen
Rente løper fra uttaks-/bruksdato

Forsikringer

Den inkluderte reise- og avbestillingsforsikring er gjeldende for alle reiser, så lenge man betaler minst halvparten eller mer av reisens totale transportkostnader med ditt Danske Bank Gold Mastercard-kort. Denne er altså uavhengig av transportmiddel, selv om dagsreiser uten overnatting kun dekkes når man benytter seg av fly.

Utover dette stilles det også krav til at man er medlem av Norsk Folketrygd og har en fast bostedsadresse i Folkeregisteret. Så lenge disse kravene er innfridd gjelder den for reiser på inntil 90 dager eller inntil 35 dager for reiser uten returbillett. Polisen gjelder både for deg og din husstand – som i denne sammenheng er definert som ektefelle, registrert partner eller samboer og barn, stebarn og adoptivbarn eller fosterbarn under 25 år med felles adresse – eller inntil tre andre medreisende.

Samtidig er det verdt å merke seg at samtlige satser er oppgitt i norske kroner, samt at dekningsgraden for avbestilling, reisesyke, hjemtransport og ulykke opphører i det man fyller 75 år. Ved siden av dette vil det også tilkomme en egenandel på 1000 kroner for reisegods, verdigjenstander, forsinket reisegods og dødsfall for personer under 25 år.

Dekning
Pr. pers
Pr. skade
Avbestilling
25 000
Reisegods
25 000
Verdigjenstander
7500
Utvidet reisegodsforsikring for ting kjøpt på reise i utlandet
25 000
Forsinket reisegods etter 2 timer
2000¹
Forsinket reisegods etter 6 timer
5000¹
Reisesyke og hjemtransport
7 500 000
Remplassering
25 000
Reiseavbrudd
15 000
Reiseansvar
4 500 000
Forsinkelse av reisearrangørens transportmiddel
1500
Forsinkelse fremmøte
25 000
Ulykke invaliditet barn og voksen (0-67 år)
600 000
Ulykke invaliditet voksen (67-75 år)
100 000
Dødsfall barn (0-25 år)
1G
Dødsfall voksen (25-67 år)
600 000
Dødsfall voksen (67-75 år)
100 000
Begrenset til maksimalt 20 000 kroner per år
Avtaletype
Inkludert forsikring
Forsikringsselskap
Tryg Forsikring

Danske Bank Assistanse er i korte trekk en samlebetegnelse for en rekke tjenester som er inkludert i ditt Danske Bank Gold Mastercard. Disse inkluderer blant annet:

 • Hjelp ved ID-tyveri: Denne tjenesten er tilgjengelig til alle døgnets timer, og hjelper deg med å forebygge, oppdage og begrense de økonomiske konsekvensene av et ID-tyveri
 • Nettsletting: Hjelp med sletting av uønsket innhold på nettet
 • Sperring av kort og mobil: Dersom du mister eller får dine mobiltelefoner eller bankkort frastjålet, trenger du kun å ta kontakt med kundeservice for å få disse sperret. Dersom du mister tilgangen på kortene dine under ferien, vil Danske Bank også være behjelpelig med nødkontanter
 • Sikre nøkler og bagasje: Med bagasje- og nøkkelservice vil du få tilsendt både bagasjemerker og nøkkelringer, som er med på å øke muligheten for å få disse tilbake om de skulle komme på avveie
Avtaletype
Inkludert forsikring
Forsikrings­selskap
Tryg Forsikring

Betingelser

I tillegg til en vurdering basert på nøkkeltall fra kredittopplysningsselskap, må du også innfri følgende betingelser for å kunne få dette kortet innvilget:

 • Du må ha fylt 18 år
 • Du kan ikke ha betalingsanmerkninger
 • Din samlede gjeld kan ikke overstige fem ganger brutto inntekt Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt
 • Du må kunne håndtere en tenkt renteøkning på inntil fem prosentpoeng Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt

Kontakt­informasjon

Kortutsteder
Danske Bank
Org. nummer
977 074 010
Besøksadresse
Søndre gate 15, 7011 Trondheim
Postadresse
Postboks 4700 Torgarden, 7466 Trondheim
Telefon
(+47) 987 08 540
Sperre kort
(+47) 987 08 540
E-post
08540@ danskebank.no

Brukererfaring med Danske Bank Gold Mastercard kredittkort

Hva er din erfaring med Danske Bank Gold Mastercard kredittkort?