Test av Danske Bank Gold Mastercard kredittkort

Danske Bank Gold Mastercard kredittkort

Vurdering

terningkast

Spesielt anbefalt for

• Solid forsikringspakke
• Priority Pass inkl.
• Concierge Service inkl.

Aldersgrense: 18 år

Maks kreditt: 90 000 kr

Rentefrihet: 45 dager

Årsavgift: 600 kr

Vurdering

terningkast

Låneeksempel: Eff. rente 23,12 %. 15.000 o/12 mnd. Kostnad: 1759. Totalt: 16.759

Danske Bank er per dags dato Danmarks ubestridt største bank- og finanskonsern, og utover selve bankvirksomheten har de også Realkredit Danmark og Danica Pension under sine vinger. Den norske virksomheten av Danske Bank gikk på sin side under navnet Fokus Bank helt frem til 2012, og er i dag den tredje største banken i det norske markedet.

I Danske Bank blir i alle fall kort, konto og nettbank samlet i ulike kundeprogram, som vil si at Danske Bank Gold Mastercard ikke er et uavhengig kort i seg selv, men snarere en del av kundeprogrammet Gold. Blant de tre alternativene banken har på markedet – henholdsvis Basis, Gold og Platinum – er det nok enkelt å fastslå at Gold befinner seg ganske så nøyaktig i midten.

Kundeprogrammet for Danske Bank Gold Mastercard koster drøye 50 kroner i måneden, som vil si at den er 25 kroner rimeligere enn sin storebror Platinum. Den nominelle renten ligger for øvrig på 19,44 %, mens den effektive renten ligger på 23,12 %. Med Danske Bank Gold Mastercard har du dessuten en kredittramme på inntil 90 000 kroner.

Reise- og avbestillingsforsikring inkludert i Danske Bank Gold Mastercard

Danske Bank omtaler Danske Bank Gold Mastercard som et kombinert hverdags- og reisekort, og om det er én ting som definerer sistnevnte, så er det inkluderingen av reise- og avbestillingsforsikring. Denne er gjeldende for alle reiser og til enhver tid, så lenge man betaler minst halvparten av reisens totale transportkostnader med ditt Danske Bank Gold Mastercard. Denne er altså uavhengig av transportmiddelet man benytter seg av, men dersom man velger å gå for fly, må man samtidig være klar over at den kun er gyldig så lenge reisen innebærer overnatting.

Forsikringens dekningsgrader avhenger i stor grad av det inntrufne skadetilfelle, men den dekker i alle fall poster som tap og forsinkelse av reisegods, forsinkelse ved fremmøte, sykdom og ulykker som oppstår under reisen, og da naturlig nok avbestillinger.

Foruten om dette knyttes man også til bankens egne Danske Bank Assistanse, som er en samlebetegnelse for en rekke inkluderte tjenester. Her får man blant annet tilgang til tjenesten «Din Concierge», hjelp ved ID-tyveri, hjelp med sletting av uønsket innhold på nettet, sperring av kort og mobil og sikring av nøkler og bagasje.

Rabatter gjennom Danske Bank

Rabatter og fordeler kan ofte være det som skiller de virkelige gode fra de mindre gode kredittkortene på markedet, og de er således en viktig faktor i vår sammenligning. Det er derfor vanskelig å komme utenom at Danske Bank Gold Mastercard ikke akkurat skiller seg ut i positiv retning på akkurat dette punktet. Noen rabatter er det vitterlig å spore her, men de er i det store og det hele ikke de aller gjeveste på markedet for å si det forsiktig.

Uansett. Kredittkortet kan i alle fall by på visse rabatter gjennom fordelsportalen DealPass, som gir deg opptil 25 prosent rabatt hos over 300 spisesteder og på hundrevis av butikker, hoteller, aktiviteter og kulturopplevelser. Denne ordningen er absolutt et pluss, men er etter vårt skjønn noe snever. Foruten om dette får du også ti prosent rabatt hos leiebilselskapet Hertz, så lenge du passer på å oppgi CDP-nummer 748818.

Med tanke på at man har egenandelsdekning ved leiebil inkludert i kortet, kan sistnevnte i minste være ganske så fordelaktig om man er av typen som leier bil titt og ofte.

Danske Bank Gold Mastercard: Konklusjon og oppsummering

Totalt sett kan man si at man sitter igjen med et ganske så middelmådig kort, samtidig som det også befinner seg et godt stykke unna bunnsjiktet. På den negative siden kommer Danske Bank Gold Mastercard med en rekke ufordelaktige gebyrer – ikke minst det månedlige termingebyret – samt et noe snevert fordelsprogram.

På samme tid bør det jo også nevnes at man fra tid til annen kan oppnå ganske så gunstige fordeler med DealPass, selv om det nok er de medfølgende forsikringene som først og fremst er grunnen til å gå til anskaffelse av dette kortet.

Testen av Danske Bank Gold Mastercard kredittkort er utført av Dinero.no og ble sist oppdatert 2020-08-05
Vår vurdering (poengscore): 4 av mulige 6.

Karakterbegrunnelse

Alle kredittkortene vi tester gis karakterer basert på hvordan de scorer i ulike kategorier, og disse vektes igjen etter viktighet:

  Rente og gebyrer har en vekting på 32,5 %

  Fordeler har en vekting på 32,5 %

  Brukeropplevelse har en vekting på 15 %

  Helhetsvurdering har en vekting på 20 %

Rente og gebyrer

Danske Bank Gold Mastercard oppnår 42/100 poeng i kategorien rente og gebyrer. Som poengsummen indikerer har dette kortet ganske så middelmådige satser når det kommer til både rente og gebyrer, og så mye mer er det egentlig ikke så si om den saken.

Fordeler

I kategorien fordeler noterer kortet seg for 44/100 poeng. Danske Bank Gold Mastercard kan i bunn og grunn skilte med ett eneste rent fordelsprogram, og selv om DealPass unektelig har noen gode tilbud, er den likevel langt fra det beste på markedet. Det kortet derimot skal få skryt for er den solide forsikringspakken, som langt på vei er med på å rette opp mye av inntrykket her.

Brukeropplevelse

Videre får Danske Bank Gold Mastercard 90/100 poeng i kategorien brukeropplevelse. Her er egentlig det meste at det man man forventer av en moderne banktjeneste på plass. Det bys blant annet på en enkel søknadsprosess via nett i en moderne og lett tilgjengelig innpakning, rask responstid på henvendelser, kontaktløs betaling og en intuitiv og oversiktlig app. Det eneste aberet her er faktisk at man ikke kan velge sin egen PIN-kode, men den er i alle fall den samme som på ditt debetkort, og det hjelper i alle fall noe på inntrykket.

Helhetsvurdering

I vår totalvurdering får kredittkortet 43/100 poeng. Totalt sett sitter man dermed igjen med et ganske så middelmådig kort, som allikevel også befinner seg ganske så langt unna bunnsjiktet. På den negative siden kommer Danske Bank Gold Mastercard meg en rekke ufordelaktige gebyrer – ikke minst det månedlige termingebyret – samt et noe snevert fordelsprogram. På samme tid bør det jo også nevnes at man kan tid til annen kan oppnå ganske så gunstige fordeler med DealPass, selv om de medfølgende forsikringene nok er den fremst grunnen til å gå til anskaffelse av dette kortet.

Fordeler med Danske Bank Gold Mastercard kredittkort

 • Solid reise- og avbestillingsforsikring inkludert i kundeforholdet
 • Meget kurant bonusprogram
 • Nøkkel- og sperretjeneste gjennom Danske Bank Assistanse
 • Støtte for Apple, Google, Fitbit og Garmin Pay

Ulemper

 • Skyhøye gebyrer ved uttak av kontanter
 • Generelt ukurante gebyrsatser

Rabatter og bonusordninger

Nå er nok ikke rabattprogrammet kortet aller fremste salgsargument, men Danske Bank Gold Mastercard kan i alle skilte med inntil 25 % rabatt på hundrevis av spisesteder, butikker, nettbutikker, kulturarrangementer, aktiviteter og ferier gjennom fordelsportalen DealPass, samt 10 % på leiebil gjennom Hertz.

Rente og gebyrer

Generelt
Årsavgift
600 kr¹
Kredittramme
5000 – 90.000 kr
Rentefrihet
45 dager
Kontaktløshet
Ja
Smartbetaling
Apple, Google, Fitbit og Garmin Pay
Grenser for varekjøp og uttak
Varekjøp i inn- og utland
Inntil disponibelt beløp av kredittgrense
Kontantuttak i inn- og utland
10.000 kr/uttak og 20.000 kr/døgn
Bruk i Norge
Varekjøp
0 kr
Kontantuttak i minibank
40 kr + 2 % av sum²
Kontantuttak over skranke
40 kr + 2 % av sum²
Bruk av posttjenester
40 kr + 2 % av sum²
Bruk i utlandet
Varekjøp
0 kr
Kontantuttak i minibank
40 kr + 2 % av sum²
Kontantuttak over skranke
40 kr + 2 % av sum²
Valutapåslag
2 %
Renter
Månedlig nominell rente
1,62 %
Årlig nominell rente
19,44 %
Årlig effektiv rente
23,12 %
Øvrige gebyrer
Elektronisk faktura
0 kr/mnd
Papirfaktura
45 kr/mnd
Nødkontanter
0 kr
Overtrekksgebyr
100 kr
Purregebyr (1. varsel)
35 kr
Inkassovarsel (2. varsel)
35 kr
Gebyr for betalings­oppfordring (3. varsel)
105 kr
Forsinkelsesrente
8 %
Minimumsinnbetaling per måned
4 % (min. 250 kr)
Låneeksempel
Eff. rente 23,12 %. 15.000 o/12 mnd. Kostnad: 1759. Totalt: 16.759
Kundeprogrammet Gold koster 50 kr/mnd, hvor kortet da er inkludert i prisen
Rente løper fra uttaks-/bruksdato

Forsikringer

Med Danske Bank Gold Mastercard har du reise- og avbestillingsforsikring inkludert i kortet, og denne er gjeldende så lenge du betaler minimum halvparten eller mer av reisens totale transportkostnader med kredittkortet. Ytterligere kreves det at reisen startes og avsluttes i Norden, samt at det for innenlandsreiser stilles krav om minimum én overnatting eller at man har reist med fly. På toppen av dette må man også være medlem av Norsk folketrygd eller tilsvarende ordning i Norden, samt at man må ha en folkeregistrert adresse innen Norden.

Så lenge disse kravene er innfridd gjelder den for reiser på inntil 90 dager for deg og din husstand (være seg ektefelle, samboer, barn og nærmeste familie) eller inntil tre medreisende, og dekker da:

Reisegods
Inntil 25 000 kroner per skadetilfelle med et øvre tak på 7500 kroner per verdigjenstand eller inntil 25 000 kroner om gjenstanden er kjøpt i løpet av utenlandsreisen
Forsinket reisegods
Dersom reisegods blir forsinket med mer enn to timer dekkes inntil 2000 kroner per skadetilfelle, mens satsen økes til 5000 per skadetilfelle ved forsinkelse over seks timer. Det er samtidig verdt å merke seg at denne posten har et øvre tak på 20 000 kroner per kalenderår
Forsinkelse av reisearrangørs transportmiddel
Inntil 1500 kroner per skadetilfelle
Forsinket fremmøte
Inntil 25 000 kroner per skadetilfelle
Reisesyke og hjemtransport
Inntil 7 500 000 kroner per skadetilfelle
Reiseansvar
Inntil 4 500 000 kroner per skadetilfelle
Reiseulykke
Inntil 600 000 kroner per skadetilfelle som følge av medisinsk invaliditet, mens ulykker som leder til død har en dekningsgrad på inntil 600 000 kroner for person over fylte 25 år og inntil 1G for personer under 25 år
Avbestilling
Inntil 25 000 kroner per skadetilfelle

Det er samtidig verdt å merke seg at forsikringen har visse begrensninger. Både avbestilling, ulykke, reisesyke og hjemtransport gjelder for eksempel ikke for personer over fylte 75 år, samtidig som ulykke også vil gi redusert erstatning etter fylte 67 år.

Avtaletype: Inkludert forsikring
Forsikringsselskap: Tryg Forsikring

Danske Bank Assistanse er i korte trekk en samlebetegnelse for en rekke tjenester som er inkludert i ditt Danske Bank Gold Mastercard. Disse inkluderer blant annet:

 • Din Concierge: Med denne tjenesten kan du få tips og råd om hva som rører seg i den aktuelle byen du skal besøke gjennom deres brede nettverk av partnere innen hotell, restaurant og uteliv, samt at du om ønskelig også kan be dem gjennomføre en bestilling på dine vegne om noen av tipsene faller i smak
 • Hjelp ved ID-tyveri: Denne tjenesten er tilgjengelig til alle døgnets timer, og hjelper deg med å forebygge, oppdage og begrense de økonomiske konsekvensene av et ID-tyveri
 • Nettsletting: Hjelp med sletting av uønsket innhold på nettet
 • Sperring av kort og mobil: Dersom du mister eller får dine mobiltelefoner eller bankkort frastjålet, trenger du kun å ta kontakt med kundeservice for å få disse sperret. Dersom du mister tilgangen på kortene dine under ferien, vil Danske Bank også være behjelpelig med nødkontanter
 • Sikre nøkler og bagasje: Med bagasje- og nøkkelservice vil du få tilsendt både bagasjemerker og nøkkelringer, som er med på å øke muligheten for å få disse tilbake om de skulle komme på avveie

Avtaletype: Inkludert forsikring
Forsikringsselskap: Tryg Forsikring

Betingelser

I tillegg til en vurdering basert på nøkkeltall fra kredittopplysningsselskap, må du også innfri følgende betingelser for å kunne få dette kortet innvilget:

 • Du må ha fylt 18 år
 • Du kan ikke ha betalingsanmerkninger
 • Din samlede gjeld kan ikke overstige fem ganger brutto inntekt Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt
 • Du må kunne håndtere en tenkt renteøkning på inntil fem prosentpoeng Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt

Kontakt­informasjon

Kort­utsteder
Danske Bank NUF
Org. nummer
977 074 010
Kreditt­giver
Danske Bank NUF
Org. nummer
977 074 010
Besøks­­adresse
Søndre gate 15, 7011 Trondheim
Post­­adresse
Postboks 4700 Torgarden, 7466 Trondheim
Telefon
(+47) 987 08 540
Sperre kort
(+47) 987 08 540
E-post
08540@danskebank.no

Hva er din erfaring med Danske Bank Gold Mastercard kredittkort?