Test av Danske Bank Ung Mastercard kredittkort

Kreditt­grense
20 000 kr
Rente­frihet
45 dager
Årsavgift
0 kr
Alders­grense
18-27 år
Kontakt­løshet
Ja
Smart­betaling
Apple, Google, Fitbit og Garmin Pay
Vurdering
Låneeksempel:
Eff. rente 23,12 %. 15.000 o/12 mnd. Kostnad: 1759. Totalt: 16.759
Kredittkortet Danske Bank Ung Mastercard utstedes naturlig nok av Danmarks ubestridt største bank- og finanskonsern, som her til lands gikk under navnet Fokus Bank frem til 2012.

Hos Danske Bank deles alle kort og konto inn i kundeprogrammer, som vil si at Danske Bank Ung Mastercard ikke er et uavhengig kort i seg selv, men snarere en del av bankens ungdomsprogram. Foruten om Ung, kan banken også skilte med programmene Danske Bank Basis Mastercard, Danske Bank Gold Mastercard og Danske Bank Platinum Mastercard.

I og med at kortet er en del av bankens Ung-program, retter den seg naturlig nok inn mot den noe yngre delen av kundemassen og mer spesifikt de mellom 18 og 27 år. Utover dette er det dog pent lite som spesifikt retter seg inn mot de yngre, med unntak av den eksepsjonelt lave kredittrammen på knappe 20 000 kroner. Dette er faktisk den laveste kredittrammen som er å oppdrive i dagens marked, men man får i alle fall med en ganske så hendig reise- og avbestillingsforsikring i kortet, så noe positivt er det i alle fall å spore her.

Utover dette kan kortet skilte en rentefri periode på de sedvanlige 45 dagene, etterfulgt av en nominell rente på drøye 19,44 %.

Danske Bank Ung Mastercard: Reise- og avbestillingsforsikring inkludert

Banken selv omtaler sine produkter som en ypperlig kombinasjon av hverdags- og reisekort, og om du ønsker å ha belegg for sistnevnte bør du så absolutt kunne vise til en inkludert reise- og avbestillingsforsikring. Dette er naturlig nok på plass, og er dessuten gyldig til enhver tid så lenge du betaler minst halvparten av dine reisers totale transportkostnader med det aktuelle kredittkortet. Denne er altså uavhengig av transportmiddelet man benytter seg av, men dersom man velger å gå for fly, må man samtidig være klar over at den kun er gyldig så lenge reisen innebærer overnatting.

Forsikringens dekningsgrader avhenger i stor grad av det inntrufne skadetilfelle, men den dekker i alle fall poster som tap og forsinkelse av reisegods, forsinkelse ved fremmøte, sykdom og ulykker som oppstår under reisen, og da naturlig nok avbestillinger.

Foruten om dette knyttes man også automatisk til Danske Bank Assistanse, som er en samlebetegnelse for en rekke inkluderte tjenester. Her kan man blant annet få hjelp til å sperre kort og mobil, samt motta bistand ved ID-tyveri og sletting av uønsket innhold på nettet. Tjenesten kan også by på sikring av nøkler og bagasje om dette skulle komme på avveie.

Danske Bank Ung Mastercard: God forsikring, men pent lite annet

Nå skal det sies at Danske Bank Ung Mastercard også støtter det som finnes av mobile betalingsløsninger, men utover dette og den inkluderte reiseforsikringen, er det egentlig pent lite annet som er verdt å nevne her. Kortet kan med andre ord dekke dine behov om du er i den aktuelle målgruppen og kun ønsker et kort med reiseforsikring, men om du er på utkikk etter noe med litt ekstra frynsegoder vil vi så absolutt anbefale deg å lete litt mer.

Testen av Danske Bank Ung Mastercard kredittkort er utført av Dinero.no og ble sist oppdatert 2023-09-12

Vår vurdering (poengsum): 3/6

Karakterbegrunnelse

Alle kredittkortene vi tester gis karakterer basert på hvordan de scorer i ulike kategorier, og disse vektes igjen etter viktighet:

Rente og gebyrer har en vekting på 32,5 %
Fordeler har en vekting på 32,5 %
Brukeropplevelse har en vekting på 15 %
Helhetsvurdering har en vekting på 20 %
Rente og gebyrer

Danske Bank Gold Mastercard oppnår 34/100 poeng i kategorien rente og gebyrer. Som poengsummen indikerer har dette kortet ganske så middelmådige satser når det kommer til både rente og gebyrer, og her er det nok særlig det stive uttaksgebyrer som er med på å trekke ned inntrykket.

Fordeler

I kategorien fordeler noterer kortet seg for 39/100 poeng. I og med at Danske Bank Gold Mastercard kommer uten noen tilknyttede fordeler, blir det vanskelig å heve seg i toppen. Danske Bank har i det minste valg å inkludere reise- og avbestillingsforsikring, som mer eller mindre er den eneste reelle fordelen å spore her.

Brukeropplevelse

Videre får Danske Bank Gold Mastercard 90/100 poeng i kategorien brukeropplevelse. Her er egentlig det meste at det man man forventer av en moderne banktjeneste på plass. Det bys blant annet på en enkel søknadsprosess via nett i en moderne og lett tilgjengelig innpakning, rask responstid på henvendelser, kontaktløs betaling og en intuitiv og oversiktlig app. Det eneste aberet her er faktisk at man ikke kan velge sin egen PIN-kode, men den er i alle fall den samme som på ditt debetkort, og det hjelper i alle fall noe.

Helhetsvurdering

I vår totalvurdering får kredittkortet 40/100 poeng. Foruten om støtte for mobilbetaling, tilgangen til Danske Bank Assistanse og den inkluderte reiseforsikringen, finnes det egentlig pent lite annet å trekke frem her. Det finnes enkelt og greit langt bedre kort der ute, men det finnes også langt verre.

Fordeler

 • Reise- og avbestillingsforsikring inkludert
 • Nøkkel- og sperretjeneste gjennom Danske Bank Assistanse
 • Støtte for Apple, Google, Fitbit og Garmin Pay

Ulemper

 • Kun tilgjengelig for de mellom 18 og 27 år
 • Ingen fordels- eller bonusordninger
 • Skyhøye gebyrer ved uttak av kontanter

Rabatter og bonusordninger

 • Dette kortet har ingen rabatt- eller bonusordninger

Rente og gebyrer

Generelt
Aldersgrense
18 – 27 år
Årsavgift
0 kr
Kredittramme
5000 – 20 000 kr
Rentefrihet
45 dager
Kortutsteder
Danske Bank
Betalingsnettverk
Mastercard
Kontaktløshet
Ja
Smartbetaling
Apple, Google, Fitbit og Garmin Pay
Grenser for varekjøp og uttak
Varekjøp i inn- og utland
Inntil disponibelt beløp av kredittgrense
Kontantuttak i inn- og utland
10 000 kr/uttak og 20 000 kr/døgn
Bruk i Norge
Varekjøp
0 kr
Kontantuttak i minibank
40 kr + 2 % av sum¹
Kontantuttak over skranke
40 kr + 2 % av sum¹
Bruk av posttjenester
40 kr + 2 % av sum¹
Bruk i utlandet
Varekjøp
0 kr
Kontantuttak i minibank
40 kr + 2 % av sum¹
Kontantuttak over skranke
40 kr + 2 % av sum¹
Valutapåslag
2 %
Renter
Månedlig nominell rente
1,62 %
Årlig nominell rente
19,44 %
Årlig effektiv rente
23,12 %
Øvrige gebyrer
Elektronisk faktura
0 kr/mnd
Papirfaktura
45 kr/mnd
Nødkontanter
850 kr
Overtrekksgebyr
100 kr
Purregebyr (1. varsel)
35 kr
Inkassovarsel (2. varsel)
35 kr
Gebyr for betalings­oppfordring (3. varsel)
105 kr
Forsinkelsesrente
8 %
Minimumsinnbetaling per måned
4 % (min. 250 kr)
Låneeksempel
Eff. rente 23,12 %. 15.000 o/12 mnd. Kostnad: 1759. Totalt: 16.759
Rente løper fra uttaks-/bruksdato

Forsikringer

Den inkluderte reise- og avbestillingsforsikring er gjeldende for alle reiser, så lenge man betaler minst halvparten eller mer av reisens totale transportkostnader med ditt Danske Bank Ung Mastercard-kort. Denne er altså uavhengig av transportmiddel, selv om dagsreiser uten overnatting kun dekkes når man benytter seg av fly.

Utover dette stilles det også krav til at man er medlem av Norsk Folketrygd og har en fast bostedsadresse i Folkeregisteret. Så lenge disse kravene er innfridd gjelder den for reiser på inntil 90 dager eller inntil 35 dager for reiser uten returbillett. Polisen gjelder både for deg og din husstand – som i denne sammenheng er definert som ektefelle, registrert partner eller samboer og barn, stebarn og adoptivbarn eller fosterbarn under 25 år med felles adresse – eller inntil tre andre medreisende.

Samtidig er det verdt å merke seg at samtlige satser er oppgitt i norske kroner, samt at dekningsgraden for avbestilling, reisesyke, hjemtransport og ulykke opphører i det man fyller 75 år. Ved siden av dette vil det også tilkomme en egenandel på 1000 kroner for reisegods, avbestilling, egenandel ved behandlingsutgifter, reisesyke og hjemtransport.

Dekning
Pr. pers
Pr. skade
Avbestilling
25 000
Reisegods
15 000
Verdigjenstander
7500
Tyveri fra telt
5000
Tyveri/tap av sykkel
2000
Tyveri/tap av kontanter
3000
Billetter og pass
5000
Utvidet reisegodsforsikring for ting kjøpt på reise i utlandet
25 000
Forsinket reisegods (etter 4 timer)
2000¹
Forsinkelse av reisearrangørens transportmiddel
1500
Forsinkelse fremmøte
25 000
Tannbehandling (sykdom)
1000
1000
Tannbehandling (ulykke)
5000
5000
Innhenting av fastsatt reiserute
25 000
Avbrutt reise
1500/døgn
15 000
Reisesyke og hjemtransport
7 500 000
Remplassering
25 000
Reiseavbrudd
15 000
Reiseansvar
4 500 000
Ulykke invaliditet barn og voksen (0-67 år)
600 000
Ulykke invaliditet voksen (67-75 år)
100 000
Dødsfall barn (0-25 år)
1G
Dødsfall voksen (25-67 år)
600 000
Dødsfall voksen (67-75 år)
100 000
Begrenset til maksimalt 20 000 kroner per år
Avtaletype
Inkludert forsikring
Forsikringsselskap
Tryg Forsikring

Danske Bank Assistanse er i korte trekk en samlebetegnelse for en rekke tjenester som er inkludert i ditt Danske Bank Ung Mastercard. Disse inkluderer blant annet:

 • Hjelp ved ID-tyveri: Denne tjenesten er tilgjengelig til alle døgnets timer, og hjelper deg med å forebygge, oppdage og begrense de økonomiske konsekvensene av et ID-tyveri
 • Nettsletting: Hjelp med sletting av uønsket innhold på nettet
 • Sperring av kort og mobil: Dersom du mister eller får dine mobiltelefoner eller bankkort frastjålet, trenger du kun å ta kontakt med kundeservice for å få disse sperret. Dersom du mister tilgangen på kortene dine under ferien, vil Danske Bank også være behjelpelig med nødkontanter
 • Sikre nøkler og bagasje: Med bagasje- og nøkkelservice vil du få tilsendt både bagasjemerker og nøkkelringer, som er med på å øke muligheten for å få disse tilbake om de skulle komme på avveie
Avtaletype
Inkludert forsikring
Forsikrings­selskap
Tryg Forsikring

Betingelser

I tillegg til en vurdering basert på nøkkeltall fra kredittopplysningsselskap, må du også innfri følgende betingelser for å kunne få dette kortet innvilget:

 • Du må være mellom 18 og 27 år
 • Du kan ikke ha betalingsanmerkninger
 • Din samlede gjeld kan ikke overstige fem ganger brutto inntekt Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt
 • Du må kunne håndtere en tenkt renteøkning på inntil fem prosentpoeng Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt

Kontakt­informasjon

Kortutsteder
Danske Bank
Org. nummer
977 074 010
Besøksadresse
Søndre gate 15, 7011 Trondheim
Postadresse
Postboks 4700 Torgarden, 7466 Trondheim
Telefon
(+47) 987 08 540
Sperre kort
(+47) 987 08 540
E-post
08540@ danskebank.no

Brukererfaring med Danske Bank Ung Mastercard kredittkort

Hva er din erfaring med Danske Bank Ung Mastercard kredittkort?