Test av Eika Gold Mastercard kredittkort

Eika Gold Mastercard kredittkort

Vurdering

terningkast

Spesielt anbefalt for

• Inkluderte forsikringer
• Fordelsprogram
• Støtter Fitbit Pay

Aldersgrense: 18 år

Maks kreditt: 50 000 kr

Rentefrihet: 45 dager

Årsavgift: 0 kr

Vurdering

terningkast

Låneeksempel: Eff. rente 25,11 %. 15.000 o/12 mnd. Kostnad: 1564. Totalt: 16.564

Eika Gold Mastercard er et kredittkort som utstedes av en rekke lokalbanker omkring i landet, og bak kortet finner vi Eika Kredittbank. Eika gikk tidligere under navnet Terra-Gruppen, og er i dag et finanskonsern bestående av 69 selvstendige lokalbanker, Aktiv Eiendomsmegling og Eika Forsikring, Boligkreditt og Kredittbank.

Eika Gold Mastercard er Eika Gruppens mest populære kredittkort, og etter utfasingen av studentkortet ViVo, er det også deres mest tilgjengelige kredittkort på markedet. Eika Gold Mastercard kan i alle by på rabatter gjennom fordelsportalen Eika Fordel, og en inkludert ID-tyveri- og reise- og avbestillingsforsikring. Dette høres kanskje ikke ut som de aller mest spennende fordelene, men det er absolutt nok til å stikke seg ut som helt greit for hvermannsen.

Utover dette kan kortet skilte med 45 dagers rentefri kreditt og en kredittramme på inntil 50 000 kroner med en effektiv rente på 25,11 %.

Reise- og avbestillingsforsikring med på kjøpet

Som så mange andre kredittkort på markedet, har også Eika Gold Mastercard reiseforsikring inkludert i kortet uten ekstra kostnad. For at reiseforsikringen skal være gyldig, må du dig betale minimum halvparten eller mer av reisenes totale transportkostnadene med kortet.

Så lenge dette er på plass er reiseforsikringen gjeldende for reiser på inntil 90 dager, og dekker deg som korteier med familie eller inntil tre andre medreisende.

Fordeler og rabatter via fordelsportalen Eika Fordel

Eika Gold Mastercard kan også skilte med fordeler gjennom fordelsportalen Eika Fordel, og i tillegg til en rekke nyttige korttjenester, kan programmet også skilte med 10 % rabatt på leiebil og beste tilgjengelige pris på hoteller rundt om i verden gjennom ordningene Eika Leiebil og Eika Hoteller.

Utover dette er de fleste av fordelene nokså sesongavhengige, og i det hele ganske så begrensede. Det er med andre ord penger å spare med dette kortet, selv om det finnes langt bedre alternativer til fordelskort på markedet.

ID-tyveriforsikring inkludert i kortet

Som eier av et Eika Gold Mastercard har du også ID-tyveriforsikring inkludert i ditt kort. Denne polisen sørger for økonomisk dekning ved tilfeller av identitetstyveri, og er gyldig så lenge du har brukt kortet de siste 45 dagene eller har en rentebærende kreditt.

Polisen dekker inntil 50 000 kroner i juridisk bistand dersom du skulle være så uheldig å bli utsatt for identitetstyveri.

Kredittkort med SMS-varsling

Et annet praktisk aspekt ved Eika Gold Mastercard er at kortet tilbyr muligheten for SMS-varslinger. En slik varsling innebærer at du mottar en tekstmelding på telefonen din hver gang kortet belastes, og gjøre det med andre ord enklere å ha oversikt over når kortet brukes og hva det brukes til.

En slik varsling er dessuten en ekstra trygget mot misbruk. Siden du får varsling når kortet brukes, vil du med andre ord raskt oppdage om kortet misbrukes. Slik kan du sperre kortet og varsle banken umiddelbart dersom noen foretar uautoriserte transaksjoner med kortet ditt. Den største ulempen med denne løsningen er at du belastes med 3 kroner per mottatte SMS, så dette kan fort bli ganske så kostbart i det lange løp.

Et helt kurant kredittkort

Alt i alt er Eika Gold Mastercard et kurant kort med påfølgende fordeler. Vårt helhetsinntrykk av kortet tilsier at det finnes mer interessante aktører på markedet, men om du kun er på utkikk etter et brukskort uten de største tilleggsfordelene, kan dette kortet fort falle i smak.

Testen av Eika Gold Mastercard kredittkort er utført av Dinero.no og ble sist oppdatert 2020-06-15
Vår vurdering (poengscore): 4 av mulige 6.

Karakterbegrunnelse

Alle kredittkortene vi tester gis karakterer basert på hvordan de scorer i ulike kategorier, og disse vektes igjen etter viktighet:

  Rente og gebyrer har en vekting på 32,5 %

  Fordeler har en vekting på 32,5 %

  Brukeropplevelse har en vekting på 15 %

  Helhetsvurdering har en vekting på 20 %

Rente og gebyrer

Gold MasterCard oppnår 60/100 poeng i kategorien rente og gebyrer. Kortet har ikke den beste renten på markedet, men har til gjengjeld ganske så gode gebyrvilkår. Satt opp mot hverandre lander man derfor ganske så midt på treet.

Fordeler

I kategorien fordeler noterer kortet seg for 50/100 poeng. Gjennom Eikas Fordelsprogram har Gold en snever, men brukbar rabattordning, som både byr på periodevise og faste rabatter. Men det største plusset her er forsikringspakken, som både byr på en rekke tilleggsforsikringer og ikke minst inkluderingen av ID-tyveri- og reise- og avbestillingsforsikring.

Brukeropplevelse

Videre får Gold MasterCard 80/100 poeng i kategorien brukeropplevelse. Gjennom Eika byr kortet på en enkel søknadsprosess via nett i en moderne og lett tilgjengelig innpakning. De svarer også raskt på henvendelser, og er tilgjengelig på flere plattformer. Kortet byr i tillegg på kontaktløs betaling og egen app-løsning, og det eneste å plukke på her er egentlig mangelen på valg av egen PIN-kode.

Helhetsvurdering

I vår totalvurdering får kredittkortet 60/100 poeng. Totalt sett scorer Gold veldig høyt på vilkår og fordeler, men ellers er det ikke så altfor mye spennende å trekke frem her.

Fordeler med Eika Gold Mastercard kredittkort

 • Reise- og avbestillingsforsikring inkludert
 • ID-tyveriforsikring inkludert
 • Fordeler og rabatter via Eika Fordel
 • Mulighet for SMS-varsling
 • Støtte for Google, Fitbit og Garmin Pay

Ulemper

 • Noe snevert fordelsprogram
 • Skyhøyt gebyr ved uttak av kontanter over skranke
 • Krever et kundeforhold til Eika
 • Varslingen koster 3 kroner per tilsendte SMS

Rabatter og bonusordninger

Eika Gold MasterCard byr på et knippe rabatter og bonusordninger gjennom fordelsportalen Eika fordel, og under kan du se en oversikt over samtlige fordeler man oppnår ved å benytte kortet:

 • Tilgang på de beste prisene fra de største reisenettsidene gjennom Eika Hoteller
 • Lave priser og 10 % ekstra rabatt på leiebiler gjennom Eika Leiebil
 • Tilbud på egenandelsforsikring for leiebil til 199 kroner i året
 • Tilbud på utvidet reise- og avbestillingsforsikring til 249 kroner i året

Rente og gebyrer

Generelt
Årsavgift
0 kr
Kredittramme
5000 – 50.000 kr
Rentefrihet
45 dager
Kontaktløshet
Ja
Smartbetaling
Google, Fitbit og Garmin Pay
Grenser for varekjøp og uttak
Varekjøp i inn- og utland
Inntil disponibelt beløp av kredittgrense
Kontantuttak i inn- og utland
10.000 kr/døgn og 30 dager
Bruk i Norge
Varekjøp
0 kr
Kontantuttak i minibank
39 kr + 1 % av sum
Kontantuttak over skranke
75 kr + 1 % av sum
Bruk av posttjenester
75 kr + 1 % av sum
Bruk i utlandet
Varekjøp
0 kr
Kontantuttak i minibank
0 kr
Kontantuttak over skranke
75 kr + 1 % av sum
Valutapåslag
1,95 %
Renter
Månedlig nominell rente
1,83 %
Årlig nominell rente
21,96 %
Årlig effektiv rente
25,11 %
Øvrige gebyrer
Fornyelse/nybestilling av kort
0 kr
Erstatningskort
95 kr
Elektronisk faktura
0 kr/mnd
Papirfaktura
40 kr/mnd
Kopi av faktura
20 kr
SMS-varsling
3 kr/SMS
Regningsbetaling
50 kr¹
Overføring mellom kontoer
50 kr¹
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd
500 kr¹
Overtrekksgebyr
125 kr
Purregebyr (1. varsel)
35 kr
Inkassovarsel (2. varsel)
35 kr
Gebyr for betalings­oppfordring (3. varsel)
105 kr
Forsinkelsesrente
8 %
Minimumsinnbetaling per måned
3,5 % (min. 250 kr)
Låneeksempel
Eff. rente 25,11 %. 15.000 o/12 mnd. Kostnad: 1564. Totalt: 16.564
Rente løper fra uttaks-/bruksdato

Forsikringer

Den inkluderte reise- og avbestillingsforsikring er gjeldende for alle reiser, så lenge man betaler minimum halvparten eller mer av reisens totale transportkostnader med Eika Gold Mastercard. Denne er altså uavhengig av transportmiddel, selv om dagsreiser uten overnatting kun dekkes når man benytter seg av fly, samtidig som reisen også må startes og avsluttes i Norge.

Utover dette stilles det også krav til at man er medlem av Norsk Folketrygd og har en fast bostedsadresse i Norge i henhold til Folkeregisteret. Så lenge disse kravene er innfridd gjelder den for reiser på inntil 90 dager for deg og din husstand – med en begrensning på inntil tre medreisende – og i denne sammenhengen er en husstand definert som ektefelle eller samboer og barn under 21 år med felles adresse. Dersom man er et større følge enn dette, dekker forsikringen kun de tre yngste i reisefølge. Samtidig er det også verdt å merke seg at det tilkommer en egenandel på 500 kroner for samtlige poster med unntak av forsinkelse, invaliditet og dødsfall, mens satsen økes til 1000 kroner ved behandlingsutgifter i Norge etter ulykkesskader.

Reisegods
Inntil 15 000 kroner per person og inntil 40 000 per skadetilfelle om man er et større reisefølge
Tap av verdigjenstander
Inntil 7500 kroner per skadetilfelle
Tap av billetter og pass
Inntil 5000 kroner per skadetilfelle
Tap av penger og verdipapirer
Inntil 3000 kroner per skadetilfelle
Tap av eller skade på sykkel og tilhenger
Inntil 2000 kroner per skadetilfelle
Reisesyke og hjemtransport
Ubegrenset dekningsgrad, samtidig som polisen opphører i det man fyller 75 år
Tannlegebehandling som følge av ulykke
Inntil 5000 kroner per skadetilfelle
Akutt tannsykdom som følge av spising
Inntil 1000 kroner per skadetilfelle
Merutgifter til kost og losji
Inntil 1500 kroner per døgn og inntil 15 000 kroner per skadetilfelle
Forsinket fremmøte
Dersom fremmøte blir forsinket med minst to timer dekkes inntil 20 000 kroner per skadetilfelle, samt at dokumenterte merutgifter til overnatting dekkes med inntil 5000 kroner per person og inntil 10 000 kroner per skadetilfelle
Flyforsinkelse
Dersom flyet er forsinket med mer enn åtte timer dekkes inntil 500 kroner per påbegynte døgn med et øvre tak på 2000 kroner per person og 4000 kroner per skadetilfelle
Forsinket reisegods
Dersom reisegods ankommer reisemålet minst 4 timer forsinket dekkes inntil 2000 kroner per skadetilfelle
Avbestilling
Inntil 20 000 kroner per person og inntil 40 000 per skadetilfelle om man er et større reisefølge, samtidig som polisen opphører i det man fyller 75 år
Reiseulykke
Voksne – altså de som er fylte 21 år – er dekket for inntil 200 000 kroner per skadetilfelle som følge av medisinsk invaliditet eller død, mens denne satsen halveres ved fylte 75 år og opphører i det man fyller 80. Barn – altså under fylte 21 år – er dekket for inntil 500 000 kroner per skadetilfelle som følge av medisinsk invaliditet, mens det ved dødsfall vil utbetales en engangssum på 30 000 kroner

Avtaletype: Inkludert forsikring
Forsikringsselskap: Eika Forsikring

Gjennom fordelsprogrammet Eika Fordel kan du med et Eika Gold Mastercard også tegne deg en utvidet reise- og avbestillingsforsikring, og også her er forutsetningen for polisens gyldighet at du har betalt minimum halvparten eller mer av reisens totale transportkostnader med kredittkortet. Selv om økte erstatningssatser nok er den gjeveste fordelen her, får man også tilgang til mer enn 1000 flyplasslounger, som vil si at dette er et ideelt tilbud for deg som reiser mye.

Dersom du er interessert i å tegne denne forsikringen kan du enten ta kontakt med bankens kundesenter på 915 03 850 eller sende en mail til dittkort@eika.no.

Avtaletype: Betalt tilleggsforsikring
Forsikringsselskap: Eika Forsikring
Pris: 249 kr/år

Eika Golds ID-tyveriforsikring dekker juridiske kostnader på inntil 50 000 kroner dersom din identitet blir misbrukt. Eika vil også bistå med hjelp for å sammen med deg bestemme hvilke grep som skal tas for å forhindre identitetsmisbruk dersom sensitive opplysninger har blitt stjålet fra deg.

For at forsikringen skal være gyldig, må du ha brukt kortet de siste 45 dagene. Eventuelt må du ha et utestående, rentebærende beløp på kortet ditt. Det er samtidig verdt å merke seg at egenandelen ligger på 4000 kroner.

Avtaletype: Inkludert forsikring
Forsikringsselskap: Eika Forsikring

Egenandelsforsikring for leiebil kan være blant de gunstigste forsikringene du tegner deg om du har planer om å leie bil i utlandet. Som navnet tilsier dekkes egenandelen ved kaskoskader og tyveri av kjøretøy, og satsen ligger her på inntil 20 000 kroner per skadetilfelle med et øvre tak på 40 000 kroner per kalenderår.

Dersom du er interessert i å tegne denne forsikringen kan du enten ta kontakt med bankens kundesenter på 915 03 850 eller sende en mail til dittkort@eika.no.

Avtaletype: Betalt tilleggsforsikring
Forsikringsselskap: Eika Forsikring
Pris: 199 kr/år

Betalingsforsikring er noe de aller fleste kredittkort tilbyr, og er ment som et økonomisk sikkerhetsnett om du skulle være så uheldig å miste jobben, bli permittert eller langvarig sykmeldt. Ved permisjon og sykemelding dekker forsikringen 3,5 % av utestående saldo hver måned, mens saldoen i sin helhet innfris ved kritisk sykdom eller dødsfall.

Dersom du er interessert i å tegne denne forsikringen kan du enten ta kontakt med bankens kundesenter på 915 03 850 eller sende en mail til dittkort@eika.no.

Avtaletype: Betalt tilleggsforsikring
Forsikringsselskap: AmTrust International Underwriters Limited
Pris: 0,6 % av din månedlige utestående saldo

Betingelser

I tillegg til en vurdering basert på nøkkeltall fra kredittopplysningsselskap, må du også innfri følgende betingelser for å kunne få dette kortet innvilget:

 • Du må ha fylt 18 år
 • Du må ha en årlig inntekt over 50 000 kroner
 • Du kan ikke ha betalingsanmerkninger
 • Din samlede gjeld kan ikke overstige fem ganger brutto inntekt Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt
 • Du må kunne håndtere en tenkt renteøkning på inntil fem prosentpoeng Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt

Kontakt­informasjon

Kort­utsteder
Eika Kredittbank AS
Org. nummer
989 997 254
Kreditt­giver
Eika Kredittbank AS
Org. nummer
989 997 254
Besøks­­adresse
Parkveien 61, 0254 Oslo
Post­­adresse
Postboks 2349 Solli, 0201 Oslo
Telefon
(+47) 915 03 850
Sperring av kort
(+47) 915 03 850
E-post
kundesenter@eika.no

Brukererfaring med Eika Gold Mastercard kredittkort

Hva er din erfaring med Eika Gold Mastercard kredittkort?