Test av Handelsbanken Gold Mastercard kredittkort

Kreditt­grense
100 000 kr
Rente­frihet
45 dager
Årsavgift
250 kr
Alders­grense
18 år
Kontakt­løshet
Ja
Smart­betaling
Apple, Fitbit og Garmin Pay
Vurdering
Låneeksempel:
Eff. rente 21,33 %. 40.000 o/12 mnd. Kostnad: 4200. Totalt: 44.200
Kredittkortet Handelsbanken Gold Mastercard kommer naturlig nok via Handelsbanken, som er den norske filialen av den Svenska Handelsbanken. Selv om banken ikke etablerte seg her til lands før i 1986 – og da i form av et representasjonskontor – så hovedbanken dagens lys helt tilbake i 1871 og har i dag status som en av de største bankaktørene i Norden.

Handelsbanken opererer i dag med to kredittkort på det norske markedet, henholdsvis Handelsbanken Gold Mastercard og Handelsbanken Platinum Mastercard, hvorav førstnevnte på mange måter kan anses som den noe enklere varianten og således ikke kan skilte med like gode fordeler.

Det som derimot taler for Handelsbanken Gold Mastercard er årsavgiften på 250 kroner, som da er langt rimeligere enn de 250 kronene du må ut med for Platinum-utgaven. For denne prisen får du dessuten en særdeles gunstig reise- og avbestillingsforsikring, og selv om denne ikke har like god dekningsgrad som nevnte Platinum, kan den allikevel skilte med både ID-tyveriforsikring og egenandelsdekning for leiebil på kjøpet.

Rent praktisk har kortet en rentefri periode på inntil 45 dager, etterfulgt av en nominell rente på 18 % med en øvre kredittgrense på 100 000 kroner. Samtidig er det også verdt å merke seg at man må være totalkunde hos Handelsbanken for å kunne søke om dette kredittkortet.

Handelsbanken Gold Mastercard: Reiseforsikring med ytterligere frynsegoder

For om det er noe som virkelig taler for Handelsbanken Gold Mastercard, så er det den inkluderte reise- og avbestillingsforsikringen. Denne er dessuten gyldig på enhver reise, så lenge man har passet på å betale minst halvparten av de totale transportkostnadene med kredittkortet. Denne er altså uavhengig av transportmiddelet man benytter seg av, selv om det ved flyreiser stilles krav om minst én overnatting for at forsikringen skal være gyldig.

Foruten om deg selv dekker forsikringen også din nærmeste husstand, som i denne sammenhengen er definert som ektefelle eller samboer og hjemmeboende barn under 25 år, på samtlige reiser på inntil 90 dager eller de første 35 dagene ved reiser uten planlagt returdato.

På toppen av dette kan reiseforsikringen også skilte med en innbakt ID-tyveriforsikring, og som navnet indikerer, kan denne hjelpe deg med å renvaske din identitet og dekke dine juridiske utgifter ved behov.

Egenandelsdekning for leiebil

Som en del av reiseforsikringen får man også egenandelsforsikring for leiebil med på kjøpet, noe som fort kan vise seg å være en gullkantet avtale. Først og fremst fordi dette er noe man må ha på plass for å i det hele tatt kunne leie bil i utlandet, og fordi det å tegne denne på stedet raskt kan vise seg å bli en riktig så kostbar affære. For at denne forsikringen skal være gyldig, forutsettes det dog at man betaler alle utgifter hos leiebilselskapet med kredittkortet, men så lenge dette er på plass, er man dekket for inntil 40 000 kroner ved skade på eller tyveri av kjøretøy mot en egenandel på skarve 500 kroner.

Foruten om dette får man også 10 prosent rabatt på laveste tilgjengelige veiledende pris hos Hertz over hele verden, samt et kostnadsfritt medlemskap i Hertz Gold Plus Rewards. Fordelen med denne ordningen er rabattkoden automatisk legges inn ved bestilling, slik at du alltid får rabatt på leiebil, så lenge du passer på å logge deg inn før du gjennomfører bestillingen. Er du av typen som leier bil titt og ofte, kan man med andre ord spare en del med dette kortet, samtidig som man også har forsikringen på plass om uhellet først skulle være ute.

Handelsbanken Gold Mastercard: Et gjennomsnittlig kredittkort med noen positive sider

Det er vanskelig å komme utenom at det finnes få utpregede fordeler utover den inkluderte reiseforsikringen, som til sitt forsvar også har funnet plass til både ID-tyveriforsikring og egenandelsdekning for leiebil. Dette er naturlig nok et meget stort pluss, men det er allikevel ikke nok til å kunne hevde seg med de beste kortene der ute.

Testen av Handelsbanken Gold Mastercard kredittkort er utført av Dinero.no og ble sist oppdatert 2023-09-12

Vår vurdering (poengsum): 3/6

Karakterbegrunnelse

Alle kredittkortene vi tester gis karakterer basert på hvordan de scorer i ulike kategorier, og disse vektes igjen etter viktighet:

Rente og gebyrer har en vekting på 32,5 %
Fordeler har en vekting på 32,5 %
Brukeropplevelse har en vekting på 15 %
Helhetsvurdering har en vekting på 20 %
Rente og gebyrer

Handelsbanken Gold Mastercard oppnår 44/100 poeng i kategorien rente og gebyrer. Kortet gjør det greit rentemessig, men har til gjengjeld en av de dårligste vilkårene for gebyrer på markedet, og her er det særlig årsavgiften på 250 kroner og de høye gebyrene for uttak i både inn- og utland som trekker ned.

Fordeler

I kategorien fordeler noterer kortet seg for 43/100 poeng. Handelsbanken Gold Mastercard har enkelt og greit ikke noen fordelsprogram, men det kan dog skilte med særdeles gode forsikringsalternativer. Og det som virkelige taler for i denne sammenhengen er inkluderingen av reiseforsikring og egenandelsforsikring for leiebil.

Brukeropplevelse

Videre får Handelsbanken Gold Mastercard 68/100 poeng i kategorien brukeropplevelse. Handelsbanken krever personlig oppmøte ved filial, og selv om det er hyggelig at de vil bli bedre kjent med deg, virker dette i overkant tungvint. Utover dette har de i alle fall en moderne og oversiktlig hjemmeside, samt at de svarer raskt på henvendelser og er tilgjengelig på flere plattformer. De skal samtidig få skryt for egen app-løsning og muligheten for kontaktløs betaling, men må dessverre se seg nødt til å få trekk for mangel på valg av egen PIN-kode – man får dog samme kode som på bankkortet – og den særdeles omfattende søknadsprosessen.

Helhetsvurdering

I vår totalvurdering får kredittkortet 50/100 poeng. Kort oppsummert har Handelsbanken Gold Mastercard helt greie vilkår, noe ufordelaktige gebyrer og jevnt over få spennende ting å trekke frem.

Fordeler

 • Reise- og avbestillingsforsikring inkludert
 • Egenandelsdekning for leiebil inkludert i reiseforsikringen
 • Støtte for Apple, Fitbit og Garmin Pay

Ulemper

 • Årsavgift
 • Begrenset fordelsprogram

Rabatter og bonusordninger

 • Leiebil: 10% rabatt på laveste tilgjengelige veiledende pris på leiebil hos Hertz, samt gratis medlemskap i Hertz Gold Plus Rewards

Rente og gebyrer

Generelt
Aldersgrense
18 år
Årsavgift
250 kr
Kredittramme
30 000 – 100 000 kr
Rentefrihet
45 dager
Kortutsteder
Handelsbanken
Betalingsnettverk
Mastercard
Kontaktløshet
Ja
Smartbetaling
Apple, Fitbit og Garmin Pay
Grenser for varekjøp og uttak
Varekjøp i inn- og utland
Inntil disponibelt beløp av kredittgrense
Kontantuttak i inn- og utland
10 000 kr/døgn og 30 dager
Bruk i Norge
Varekjøp
0 kr
Kontantuttak i minibank
1,5 % (min. 25 kr)
Kontantuttak over skranke
1,5 % (min. 25 kr)
Bruk av posttjenester
1,5 % (min. 25 kr)
Bruk i utlandet
Varekjøp
0 kr
Kontantuttak i minibank
1,5 % (min. 25 kr)
Kontantuttak over skranke
1,5 % (min. 25 kr)
Valutapåslag
1,95 %
Renter
Månedlig nominell rente
1,5 %
Årlig nominell rente
18 %
Årlig effektiv rente
21,33 %
Øvrige gebyrer
Erstatningskort
100 kr
Elektronisk faktura
0 kr/mnd
Papirfaktura
25 kr/mnd
Kopi av bilag
150 kr/stk
Kopi av bilag eldre enn 12 mnd
400 kr/stk
Overføring mellom kontoer
1,5 % (min. 25 kr)
Hente PIN
1 kr/gang¹
Nødkontanter
350 kr + 1,5 % av sum (min. 25 kr)
Overtrekksgebyr
125 kr
Purregebyr (1. varsel)
35 kr
Inkassovarsel (2. varsel)
35 kr
Gebyr for betalings­oppfordring (3. varsel)
105 kr
Forsinkelsesrente
8 %
Minimumsinnbetaling per måned
3 % (min. 250 kr)
Låneeksempel
Eff. rente 21,33 %. 40.000 o/12 mnd. Kostnad: 4200. Totalt: 44.200
Kostnadsfritt første gang

Forsikringer

Den inkluderte reise- og avbestillingsforsikring er gjeldende for alle reiser, så lenge man betaler minst halvparten eller mer av reisens totale transportkostnader med ditt Handelsbanken Gold Mastercard-kort. Denne er altså uavhengig av transportmiddel, selv om dagsreiser uten overnatting kun dekkes når man benytter seg av fly.

Utover dette stilles det også krav til at man er medlem av Norsk Folketrygd og har en fast bostedsadresse i Folkeregisteret. Så lenge disse kravene er innfridd gjelder den for reiser på inntil 90 dager eller inntil 35 dager for reiser uten returbillett. Polisen gjelder både for deg og din husstand – som i denne sammenheng er definert som ektefelle, registrert partner eller samboer og barn, stebarn og adoptivbarn eller fosterbarn under 25 år med felles adresse – eller inntil tre andre medreisende.

Samtidig er det verdt å merke seg at samtlige satser er oppgitt i norske kroner, samt at dekningsgraden for avbestilling, reisesyke, hjemtransport og ulykke reduseres ved fylte 67 år. Ved siden av dette vil det også tilkomme en egenandel på 500 kroner for reisegods og ved behandlingsutgifter i Norge etter ulykkesskade.

Dekning
Pr. pers
Pr. skade
Avbestilling
25 000
40 000
Reisegods
20 000
40 000
Verdigjenstander
15 000
Tyveri fra telt
3000
Sykkel
2000
Ran og tyveri av kontanter
3000
Tyveri av kontanter fra safe
5000
Billetter og pass
5000
Forsinket reisegods
5000
15 000
Uventet overnatting pga. forsinkelse
1500
4000
Forsinkelse av reisearrangørs transportmiddel
1000
2000
Innhenting av fastlagt reiserute
15 000
Reisesyke og hjemtransport
10 000 000
10 000 000
Reiseansvar
4 500 000
4 500 000
Tannbehandling (ulykke)
5000
5000
Tannbehandling (sykdom)
1000
1000
Sengeleie etter ordre fra lege
1000/døgn
15 000
Avbrutt reise
1000/døgn
15 000
Sykdom hos reiseledsager
15 000
Tilkallelse
1000/døgn
30 000
ID-tyveri
60 000
Tap og tyveri av nøkler og ID-papirer
5000
Ran ifb. med kontantuttak
10 000
Egenandelsdekning for leiebil
40 000
Ulykke invaliditet barn og voksen (0-67 år)
1 000 000
Ulykke invaliditet voksen (67+ år)
100 000
Dødsfall barn (0-25 år)
30 000
Dødsfall voksen (25-67 år)
1 000 000
Dødsfall voksen (67+ år)
100 000
Avtaletype
Inkludert forsikring
Forsikringsselskap
Zurich Insurance plc

Med Handelsbanken Gold Mastercard har du også egenandelsdekning for leiebil inkludert i reise- og avbestillingsforsikringen. Denne dekker kaskoskader og tyveri av leiebil for inntil 40 000 kroner per skadetilfelle mot en egenandel på 500 kroner. For at forsikringen skal være gyldig forutsettes det og at bilen er leid i maksimalt 31 dager, at leieavtalen er inngått med et offentlig registrert bilutleiefirma, at det er tegnet kaskoforsikring for utleiebilen og at selve leieforholdet er betalt i sin helhet med kredittkortet.

Avtaletype
Inkludert i reiseforsikringen
Forsikrings­selskap
Zurich Insurance plc

Inkludert i reise- og avbestillingsforsikringen har du også tjenesten Trygg Lommebok, som dekker tilfeller av ID-tyveri og tap av verdisaker. Tjenesten gjelder utelukkende for kortholder og er gyldig døgnet rundt, uavhengig av om man er på reise eller ei.

Dekning
Pr. skade
ID-tyveri
60 000
Ran ifb. med uttak fra minibank
10 000
Tap og tyveri av nøkler
5000
Tap og tyveri av ID-papirer
5000
Avtaletype
Inkludert i reiseforsikringen
Forsikringsselskap
Zurich Insurance plc

Betingelser

I tillegg til en vurdering basert på nøkkeltall fra kredittopplysningsselskap, må du også innfri følgende betingelser for å kunne få dette kortet innvilget:

 • Du må ha fylt 18 år
 • Du må ha en årlig inntekt over 100 000 kroner
 • Du kan ikke ha betalingsanmerkninger
 • Din samlede gjeld kan ikke overstige fem ganger brutto inntekt Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt
 • Du må kunne håndtere en tenkt renteøkning på inntil fem prosentpoeng Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt

Kontakt­informasjon

Kortutsteder
Handelsbanken
Org. nummer
971 171 324
Besøksadresse
Tjuvholmen Allé 11, 0252 Oslo
Postadresse
Postboks 1342 Vika, 0113 Oslo
Telefon
(+47) 22 39 77 00
Sperre kort
(+47) 22 39 77 00
E-post
firmapost@ handelsbanken.no

Brukererfaring med Handelsbanken Gold Mastercard kredittkort

Hva er din erfaring med Handelsbanken Gold Mastercard kredittkort?