Test av Himla Visa kredittkort

Himla Visa kredittkort

Vurdering

terningkast

Spesielt anbefalt for

• Suverene rente-
og gebyrvilkår
• Gebyrfritt uttak i utlandet
• Reiseforsikring inkl.

Aldersgrense: 18 år

Maks kreditt: 100 000

Rentefrihet: 50 dager

Årsavgift: 0 kr

Vurdering

terningkast

Låneeksempel: Eff. rente 19,38 %. 15.000 o/12 mnd. Kostnad: 1379. Totalt 16.479

Himla Banktjenester ble lansert våren 2020 som et heleid datterselskap av Fana Sparebank, og selv om deres hovedvirksomhet er innenfor eiendom – både hva gjelder megling og lån – har de også et kredittkort på lur. Selv om Fana Sparebank har fornyet seg ganske så kraftig i løpet av de siste årene, kan de likevel spore sin historie helt tilbake til 1878.

I likhet med sparebankens hovedkort, kan også Himla kredittkort skilte med en av markedets aller beste rente- og gebyrvilkår, selv om sistnevnte nok er det aller vasseste her. Foruten om dette kan kortet også skilte med et knippe inkluderte forsikringer, slik som reise- og avbestillingsforsikring med egenandelsforsikring for leiebil inkludert, ID-tyveriforsikring og legehjelp på mobil gjennom Eyr. En ikke så ubetydelig pakke bare det.

Kortet har inntil 50 dager rentefri kreditt – som er noe lengre enn de sedvanlige 45 – en kredittramme på inntil 100 000 kroner og en gunstig effektiv rente på 19,38 %.

En av markedets beste satser

I likhet med sin storebror, har også Himla kredittkort rente- og gebyrsatsene som sitt aller fremste salgsargument. Det som derimot skiller de to fra hverandre, er hvilke av satsene som skiller seg mest ut i positiv retning. Fana Sparebank Visa kan nemlig skilte med et av markedets beste rentesatser, mens Himla kredittkort på sin side kan skilte med langt bedre gebyrsatser. Det gjeveste her er nok uten tvil gebyrfriheten så lenge man beveger seg utenfor landets grenser, samtidig som satsen på 2 % av sum innenlands, heller ikke er blant de drøyeste her til lands.

På den andre siden er ikke den effektive renten – drøye 19,38 % – like vass som sin storebror, men den kommer allikevel ganske så godt ut i det store og hele. Samlet sett er det uansett få kort på markedet som kan hevde å ha bedre kår enn Himla kredittkort – de finnes riktignok, men det er ikke så altfor mange av dem.

Rabatter og fordeler med Himla kredittkort

Kredittkort preges i stor grad av fordelene og rabattene knyttet til dem, for det er nemlig her de store drar i fra de små. Selv om Himla kredittkort totalt sett er et ganske så attraktivt kort, så er det ikke her det skinner klarest. Virkelig ikke. Kortet byr unektelige på visse rabatter, men her er det først og fremst de nevnte rente- og gebyrsatsene som gjør kortet verdt å eie.

Himla kredittkort kan i alle fall by på visse rabatter gjennom fordelsportalen DealPass, som gir deg opptil 25 % rabatt hos over 300 spisesteder og på hundrevis av butikker, hoteller, aktiviteter og kulturopplevelser. Denne ordningen er absolutt et pluss, men er etter vårt skjønn noe snevert i det store og hele.

Inkluderte forsikringer

En annen vesentlig fordel med Himla kredittkort er at du får med to gunstige forsikringer på kjøpet – henholdsvis reise- og avbestillingsforsikring og ID-tyverisikring – i tillegg til mobilbasert legehjelp i form av Eyr Medical.

Så lenge du aktivt benytter deg av kortet har du til enhver tid en gyldig ID-tyverisikring, og denne er dessuten gjeldende over hele verden. Men denne polisen har du tilgang til assistanse via telefon døgnet rundt, samt at den dekker inntil 100 000 kroner i juridisk assistanse per påviste skadetilfelle.
Reise- og avbestillingsforsikringen er derimot gjeldende så lenge du betaler minimum halvparten av den aktuelle reisens totale transportkostnader med selve kortet. Så lenge dette kravet imøtekommes er forsikringen gjeldende i hele verden med en varighet på inntil 90 dager eller de 35 første dagene om man reiser med åpen retur. Forsikringen dekker dessuten egenandel for leiebil, som tradisjonelt sett har vist seg å bli en ganske så dyr affære om man er nødt til å tegne den hos forhandleren.

Inkludert i forsikringen har man også tilgang på norsk legehjelp via mobilen når man er i utlandet. Tjenesten leveres i samarbeid med Eyr Medical som både kan hjelp deg med å skrive ut resepter og svare på generelle medisinske spørsmål og henvendelser.

Reiseforsikringen dekker i alle fall kortholder, ektefelle/samboer og ugifte barn under 23 år, eller inntil tre andre medreisende. Sikrede må også være bosatt i Norge og medlem av norsk folketrygd, samt at reisen må startes og avsluttes på din folkeregistrerte adresse.

Himla kredittkort: Fana Sparebank fortsetter å imponere

Det gjøres mye riktig hos Fana Sparebank om dagen, og Himla kredittkort opprettholder virkelig dette inntrykket. Foruten om den høythengende gebyrfriheten i utlandet, kan kortet også skilte med en av de aller beste rente- og gebyrsatsene på det norske kredittkortmarkedet. Om man i tillegg legger til de særs gunstige forsikringene, sitter man raskt igjen med et mer enn habilt kort. Så hva hindrer egentlig Himla kredittkort fra å være oppe og nikke med de aller gjeveste?

Det mest prekære i denne sammenhengen er det tilknyttede fordelsprogrammet, som på mange måter fremstår som ganske så snevert om man sammenligner det med det øvrige markedet. Ved uttak og overføring av større summer må man dessuten ut med en ganske så klekkelig sum, som naturlig nok er med på å trekke ned helheten.

På tross av disse få innvendingene, er kortet blant de rimeligste i drift om man ikke har noe utpreget behov for å overføre eller heve kontanter i innlandet. Aller sist kan man dermed konkludere med at Himla kredittkort nok er blant de aller gjeveste reisekortene på markedet når det kommer til driftskostnader.

Testen av Himla Visa kredittkort er utført av Dinero.no og ble sist oppdatert 2021-05-10
Vår vurdering (poengscore): 5 av mulige 6.

Karakterbegrunnelse

Alle kredittkortene vi tester gis karakterer basert på hvordan de scorer i ulike kategorier, og disse vektes igjen etter viktighet:

  Rente og gebyrer har en vekting på 32,5 %

  Fordeler har en vekting på 32,5 %

  Brukeropplevelse har en vekting på 15 %

  Helhetsvurdering har en vekting på 20 %

Rente og gebyrer

Himla kredittkort oppnår 88/100 poeng i kategorien rente og gebyrer. I likhet med Fana Sparebank sitt hovedkort, kan også Himla skilte med en av landets beste rente- og gebyrsatser. Den største forskjellen mellom de to er at Himla kredittkort har noe høyere rente, men desto færre gebyrer. I alt er det faktisk pent lite å klage på her.

Fordeler

I kategorien fordeler noterer kortet seg for 51/100 poeng. Himla kredittkort kan utelukkende skilte med rabatter gjennom portalen DealPass, og selv om det er en noe å hente her, fremstår den allikevel som noe snever. Noe som derimot er med å rette opp inntrykket vesentlig, er de inkluderte forsikringene, som også har funnet plass til å inkludere egenandelsdekning ved leiebilforhold.

Brukeropplevelse

Videre får Himla kredittkort 75/100 poeng i kategorien brukeropplevelse. Fana Sparebank byr på en enkel søknadsprosess via nett i en moderne og intuitiv innpakning med muligheter for å benytte seg av BankID underveis i prosessen. Videre er de tilgjengelig på flere plattformer om du trenger å ta kontakt med kundeservice, samt at det også bys på kontaktløs betaling og egen app. Det eneste negative her er dermed at man ikke har muligheten til å velge sin egen PIN-kode, men utover dette gjør den det riktig så skarpt på de fleste punkter.

Helhetsvurdering

I vår totalvurdering får kredittkortet 70/100 poeng. Ved å utvide sin portefølje, kan det virke som om Fana Sparebank har blitt en aktør å regne med på det norske markedet. Himla kredittkort kan blant annet by på overlegne rente- og gebyrvilkår, gebyrfrie uttak i utlandet og reise- og avbestillingsforsikring med engenandelsdekning på leiebil inkludert i kortet. Kort og godt ganske så imponerende. Det som derimot ikke er så allverden er det tilknyttede fordelsprogrammet, som langt på vei virker som ganske så snevert om man sammenligner det med tungvekterne på markedet. Med det sagt er kortet allikevel ganske så rimelig i drift om man ikke har noe utpreget behov for å overføre eller heve kontanter i innlandet, og som et reisekort er det ytterst få kort på markedet som klarer å matche det.

Fordeler med Himla Visa kredittkort

  • Suverene rente- og gebyrvilkår
  • Gebyrfritt uttak i utlandet
  • Solid kredittramme
  • Gunstig forsikringspakke
  • Støtte for Apple, Google, Fitbit og Garmin Pay

Ulemper

  • Noe snevert rabatt- og fordelsprogram

Rabatter og bonusordninger

Det finnes altså mange gode grunner til å velge Himla kredittkort, men rabattene er nok ikke det fremste salgsargumentet. I likhet med en rekke andre kort på markedet, kan også Himla by på inntil 25 % rabatt på hundrevis av spisesteder, butikker, nettbutikker, kulturarrangementer, aktiviteter og ferier gjennom den etterhvert så velkjente fordelsportalen DealPass.

Rente og gebyrer

Generelt
Årsavgift
0 kr
Kredittramme
5000 – 100.000 kr
Rentefrihet
50 dager
Kontaktløshet
Ja
Smartbetaling
Apple, Google, Fitbit og Garmin Pay
Grenser for varekjøp og uttak
Varekjøp i inn- og utland
Inntil disponibelt beløp av kredittgrense
Kontantuttak innlands
9900 kr/uke
Kontantuttak utlands
25.000 kr/4 dager (maks 7 uttak/døgn)
Bruk i Norge
Varekjøp
0 kr
Kontantuttak i minibank
2 % av sum
Kontantuttak over skranke
2 % av sum
Bruk av posttjenester
2 % av sum
Bruk i utlandet
Varekjøp
0 kr
Kontantuttak i minibank
0 kr
Kontantuttak over skranke
0 kr
Valutapåslag
2 %
Renter
Månedlig nominell rente
1,38 %
Årlig nominell rente
16,6 %
Årlig effektiv rente
19,38 %
Øvrige gebyrer
Elektronisk faktura
0 kr/mnd
Papirfaktura
50 kr/mnd
Overføring fra kredittkort
2 % av sum
Overtrekksrente
18 %
Purregebyr (1. varsel)
35 kr
Inkassovarsel (2. varsel)
35 kr
Gebyr for betalings­oppfordring (3. varsel)
105 kr
Forsinkelsesrente
8 %
Minimumsinnbetaling per måned
3 %
Låneeksempel
Eff. rente 19,38 %. 15.000 o/12 mnd. Kostnad: 1379. Totalt 16.479

Forsikringer

Den inkluderte reise- og avbestillingsforsikring er gjeldende for alle reiser, så lenge man betaler minimum halvparten eller mer av reisens totale transportkostnader med Himla kredittkort. Denne er altså uavhengig av transportmiddel, selv om dagsreiser uten overnatting kun dekkes når man benytter seg av fly.

Utover dette stilles det også krav til at man er medlem av Norsk Folketrygd og har en fast bostedsadresse i Folkeregisteret. Så lenge disse kravene er innfridd gjelder den enten for reiser på inntil 90 dager eller de 35 første dagene for reiser med åpen retur. Foruten om deg selv er også den øvrige husstanden dekker, som i denne sammenheng er definert som ektefelle, registrert partner eller samboer og ugifte barn under 23 år.

Tap av kontanter
Inntil 5000 kroner per person eller inntil 10 000 kroner per skadetilfelle om man er et større reisefølge
Tap av reisedokumenter
Inntil 20 000 kroner per skadetilfelle
Tap av verdigjenstander
Inntil 30 000 kroner per person eller inntil 40 000 kroner per skadetilfelle om man er et større reisefølge
Tap av enkeltgjenstander
Inntil 25 000 kroner per person eller inntil 30 000 kroner per skadetilfelle om man er et større reisefølge
Tyveri fra motorvogn
Inntil 30 000 kroner per person eller inntil 45 000 kroner per skadetilfelle om man er et større reisefølge
Tyveri av sykkel
Inntil 30 000 kroner per person eller inntil 45 000 kroner per skadetilfelle om man er et større reisefølge
Forsinket bagasje
Inntil 5000 kroner per person eller inntil 25 000 kroner per skadetilfelle om man er et større reisefølge
Reisesyke
Ubegrenset dekningsgrad ved medisinske utgifter, inntil 5000 kroner per skadetilfelle ved tannbehandling som følge av ulykke og inntil 1000 kroner ved sykdom, inntil 1000 kroner for veterinærutgifter, mens reiseledsagere er dekket for inntil 25 000 kroner per skadetilfelle
Hjemtransport, hjemkalling og evakuering
Ubegrenset dekningsgrad
Sykeledsagelse
Ubegrenset dekningsgrad for inntil to personer
Reiseavbrudd
Inntil 100 000 kroner per skadetilfelle
Privatansvar
Inntil 15 000 000 kroner per skadetilfelle
Egenandel på leiebil
Inntil 20 000 kroner per skadetilfelle ved kaskoskader på og tyveri av kjøretøy
Rettshjelp
Inntil 100 000 kroner per skadetilfelle
Forsinket avgang
Inntil 3000 kroner per person eller inntil 6000 kroner per skadetilfelle om man er et større reisefølge
Forsinket ankomst
Inntil 30 000 kroner per person eller inntil 75 000 kroner per skadetilfelle om man er et større reisefølge
Avbestilling
Inntil 200 000 kroner per person eller inntil 300 000 kroner per skadetilfelle om man er et større reisefølge
Reiseulykke
Voksne – altså de som er fylte 23 år – er dekket for inntil 500 000 kroner per skadetilfelle som følge av medisinsk invaliditet, mens dødsfall er dekket for inntil 300 000. Barn – altså under fylte 23 år – er dekket for inntil 500 000 kroner per skadetilfelle som følge av både medisinsk invaliditet og dødsfall. Ved medisinske behandlingsutgifter etter hjemkomst er samtlige parter dekket for inntil 25 000 kroner per skadetilfelle

Det er også verdt å merke seg at reisesyke, hjemtransport og ulykkes- og avbestillingsforsikringen ikke gjelder for personer som er fylt 75 år, men for de det gjelder har man i alle fall muligheten til å søke om utvidet reiseforsikring gjennom Gouda Reiseforsikring (Gjensidige Forsikring ASA).

Avtaletype: Inkludert forsikring
Forsikringsselskap: Gouda Reiseforsikring (Gjensidige Forsikring ASA)

Som navnet bærer preg av dekker ID-tyverisikringen fra Fana Sparebank mot tilfeller av nettopp ID-tyveri. Men denne polisen har du tilgang til telefonassistanse døgnet rundt, samt at den dekker inntil 100 000 kroner i juridisk assistanse per påviste skadetilfelle.

Også denne forsikringen leveres av Gjensidige-eide Gouda, og er i likhet med reiseforsikringen inkludert i kortet. Forsikringen er gyldig døgnet rundt, og over hele verden. Vær dog oppmerksom på at forsikringen har flere vilkår, og vi vil derfor anbefale deg å lese disse nøye så du vet hva som er dekt og ikke.

Avtaletype: Inkludert forsikring
Forsikringsselskap: Gouda Reiseforsikring (Gjensidige Forsikring ASA)

Med reiseforsikring fra Gouda Reiseforsikring (Gjensidige Forsikring ASA) har man også tilgang på norsk legehjelp via mobilen når man er i utlandet. Tjenesten leveres i samarbeid med Eyr Medical som både kan hjelp deg med å skrive ut resepter og svare på generelle medisinske spørsmål og henvendelser.

Legetjenesten er tilgjengelig mellom 8 og 22 fra mandag til fredag og fra 10 til 22 i helgene, samtidig som det er verdt å merke seg at dette gjelder norsk tid. Utenfor åpningstiden kan du bestille time til påfølgende dag gjennom Eyr app-en.

Avtaletype: Inkludert forsikring
Forsikringsselskap: Gouda Reiseforsikring (Gjensidige Forsikring ASA)

Betingelser

I tillegg til en vurdering basert på nøkkeltall fra kredittopplysningsselskap, må du også innfri følgende betingelser for å kunne få dette kortet innvilget:

  • Du må ha fylt 18 år
  • Du kan ikke ha betalingsanmerkninger
  • Din samlede gjeld kan ikke overstige fem ganger brutto inntekt Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt
  • Du må kunne håndtere en tenkt renteøkning på inntil fem prosentpoeng Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt

Kontakt­informasjon

Kort­utsteder
Fana Sparebank
Org. nummer
937 896 859
Kreditt­giver
Fana Sparebank
Org. nummer
937 896 859
Besøks­­adresse
Østre Nesttunvegen 1, 5221 Nesttun
Post­­adresse
Postboks 10 Nesttun, 5852 Bergen
Telefon
(+47) 983 00 000
Sperre kort
(+47) 983 00 000
E-post
post@himla.no

Brukererfaring med Himla Visa kredittkort

Hva er din erfaring med Himla Visa kredittkort?