Test av Instabank Instapay Mastercard kredittkort

Instabank Instapay Mastercard kredittkort

Vurdering

terningkast

Spesielt anbefalt for

• Gunstig rente
• Mulighet for
betalingsforsikring
• Fleksibel kredittramme

Aldersgrense: 23 år

Maks kreditt: 100 000 kr

Rentefrihet: 0 dager

Årsavgift: 0 kr

Vurdering

terningkast

Låneeksempel: Eff. rente 18,13 %. 45.000 o/12 mnd. Kostnad: 4194. Totalt: 49.194

Instabank er blant de yngste bankene på det norske markedet, og er i dag en heldigital tilbyder av bankprodukter som sparing, lån og nå også kredittkort.

Instabank Instapay Mastercard kommer dessverre ikke særlig godt ut i vår sammenligning av kredittkort, noe som først og fremst skyldes at det har få fordeler og en relativt dårlig helhetsopplevelse. Kortet har en kredittramme på inntil 100 000 kroner med en fast nominell rente på 14,9 %.

Hvilke rente- og gebyrsatser kan Instabank Instapay Mastercard by på?

Nå skal det sies at rentesatsen for Instabank Instapay Mastercard faktisk er blant de aller laveste på markedet, noe Instabank også opplyser om på sin nettside, men det viser seg fort at det er en grunn til nettopp dette. Ifølge dem selv er nemlig hovedforskjellen mellom Instabank Instapay Mastercard og tradisjonelle kredittkort at renten regnes fra kjøpstidspunktet. I prinsippet betyr dette at Instabank kommer helt uten noen rentefri betalingstid, og med det presterer de faktisk å være det eneste kredittkortet på det norske markedet som kan smykke seg med den tittelen. Men som de selv poengterer: «Hvis du vanligvis betaler ned hele kredittkortet ditt den første måneden, er kanskje ikke Instabank Instapay Mastercard det beste valget for deg».

Skulle du bruke Instabank Instapay Mastercard anbefaler vi dermed å betale inn så fort som mulig, slik at du unngår de altfor store kostnadene.

Betalingsforsikring med Instabank Instapay Mastercard

Det kortet derimot kan skilte med er muligheten til å tegne seg betalingsforsikring. Forsikringen er ment som et økonomisk sikkerhetsnett om uventede hendelser skulle svekke din betalingsevne. Betalingsforsikringen omfatter midlertidig og fullstendig arbeidsuførhet, ufrivillig tap av arbeid, sykehusinnleggelse og tap av liv. Forsikringspremien ligger på 0,6 % av din månedlige utestående saldo.

Et kort med få fordeler

Når alt kommer til stykket kan ikke akkurat påstå at Instabank Instapay Mastercard kommer særlig godt ut i denne sammenhengen. Som nevnt innledningsvis skyldes dette i stor grad kortets fravær av fordeler, og utover betalingsforsikringen er det faktisk pent lite å spore her.

Rentesatsen for Instabank Instapay Mastercard ser også grei ut på papiret, men når man innser at den løper fra første gang du benytter deg av kortet, blir den plutselig ikke så gunstig som først antatt likevel. Med det sagt er Instabank i alle fall meget transparent på at dette kortet først og fremst er ment for den som ønsker å betale en mindre sum enn totalen hver måned, og i så henseendet er det ikke umulig at den kan ha funnet sin nisje.

Dersom du ønske å søke om Instabank Instapay Mastercard må du uansett ha fylt 23 år, ikke ha noen betalingsanmerkninger, ha en årlig inntekt på minimum 250 000 kroner i året, samt at din samlede gjeld ikke kan overstige fem ganger bruttoinntekt.

Testen av Instabank Instapay Mastercard kredittkort er utført av Dinero.no og ble sist oppdatert 2021-01-13
Vår vurdering (poengscore): 2 av mulige 6.

Karakterbegrunnelse

Alle kredittkortene vi tester gis karakterer basert på hvordan de scorer i ulike kategorier, og disse vektes igjen etter viktighet:

  Rente og gebyrer har en vekting på 32,5 %

  Fordeler har en vekting på 32,5 %

  Brukeropplevelse har en vekting på 15 %

  Helhetsvurdering har en vekting på 20 %

Rente og gebyrer

Instabank Instapay Mastercard oppnår 58/100 poeng i kategorien rente og gebyrer. Kort fortalt har kortet en av markedets beste rentesatser og samtidig en av de aller dårligste gebyrssatsene. I og med at renten henger høyere enn gebyrene ender man allikevel opp med en kurant poengsum.

Fordeler

I kategorien fordeler noterer kortet seg for 22/100 poeng. Utover at Instabank Instapay Mastercard kan tilby betalingsforsikring er det pent lite annet å spore her, noe poengsummen også reflekterer.

Brukeropplevelse

Videre får Instabank Instapay Mastercard 48/100 poeng i kategorien brukeropplevelse. Her det genrelt litt å plukke på hele veien, men la oss i alle fall starte med det positive. Det bys i alle fall på en enkel søknadsprosess via nett i en moderne og lett tilgjengelig innpakning, samt at de svarer raskt på henvendelser og er tilgjengelig på de fleste plattformer. Dernest kan det også skiltes med muligheten for kontaktløs betaling, men der stopper også moroa. For det første er det vanskelig å spore alle kortets tilknyttede gebyrer og satser, noe som fremstår ganske så lite transparent i disse tider. Ei heller har man muligheten til å velge sin egen PIN-kode, samt at det heller ikke finnes noen app-løsning. Alt i alt ender man da opp med nok en middelmådig poengsum.

Helhetsvurdering

I vår totalvurdering får kredittkortet 20/100 poeng. Selv om Instabank Instapay Mastercard på papiret har en av de aller beste rentesatsene på markedet, byr de samtidig heller ikke på noen rentefrihet, og da er man fort like langt. Noe skryt skal kortet ha for å kunne tilby betalingsforsikring og kontaktløs betaling, men utover dette er det pent lite spennende å spore.

Annonselenke

Fordeler med Instabank Instapay Mastercard kredittkort

 • Blant markedets gunstigste rentesatser
 • Mulighet for betalingsforsikring
 • Meget fleksibel kredittramme

Ulemper

 • Ingen rentefrihet, som vil si at renten løper med en gang du benytter deg av kortet
 • Ingen muligheter for å ta ut kontanter over skranke
 • Høyt gebyr ved uttak av kontanter i minibank
 • Ingen inkluderte forsikringer
 • Ingen fordel- eller bonusprogram

Rabatter og bonusordninger

Instabank kan på nåværende tidspunkt hverken by på noe lojalitetsprogram eller fast bonuprogram, men kortets kunder vil dog få informasjon om spesielle tilbud, rabatter og fordeler ved bruk av kortet regelmessig etter aktivering.

Annonselenke

Rente og gebyrer

Generelt
Årsavgift
0 kr
Kredittramme
Inntil 100.000 kr
Rentefrihet
0 dager
Kontaktløshet
Ja
Smartbetaling
Nei
Grenser for varekjøp og uttak
Varekjøp i inn- og utland
Inntil disponibelt beløp av kredittgrense
Kontantuttak i inn- og utland
5000 kr/uttak og døgn
Bruk i Norge
Varekjøp
0 kr
Kontantuttak i minibank
50 kr
Kontantuttak over skranke
Ikke mulig
Bruk av posttjenester
Ikke mulig
Bruk i utlandet
Varekjøp
0 kr
Kontantuttak i minibank
50 kr
Kontantuttak over skranke
Ikke mulig
Valutapåslag
2 %
Renter
Månedlig nominell rente
1,24 %
Årlig nominell rente
14,9 %
Årlig effektiv rente
18,13 %
Øvrige gebyrer
Termingebyr
40 kr
Elektronisk faktura
0 kr/mnd
Papirfaktura
40 kr/mnd
Overtrekksgebyr
0 kr
Purregebyr (1. varsel)
35 kr
Inkassovarsel (2. varsel)
35 kr
Gebyr for betalings­oppfordring (3. varsel)
105 kr
Forsinkelsesrente
8 %
Minimumsinnbetaling per måned
1,67 % pluss påløpte renter og gebyrer
Låneeksempel
Eff. rente 18,13 %. 45.000 o/12 mnd. Kostnad: 4194. Totalt: 49.194

Forsikringer

Betalingsforsikringen fra Instabank leveres av AmTrust International Underwriters DAC og dekker deler av kredittkortets utestående beløp ved tap av liv, midlertidig og fullstendig arbeidsløshet, ufrivillig tap av arbeid og sykehusinnleggelse.

Samtlige poster beregnes her ut ifra en daglig sats tilsvarende 1/30-del av den månedlige ytelsen. Arbeidsuførhet, arbeidsledighet og sykehusinnleggelse har et øvre tak på 5000 kroner i inntil 12 måneder per forsikringstilfelle og totalt 36 måneder i løpet av den totale forsikringsperioden. Tap av liv utbetales på sin side som en engangssum og er begrenset til maksimalt 100 000 kroner.

Samtidig bør man også merke seg at forsikringen ikke dekker arbeidsuførhet eller sykehusinnleggelse som inntreffer i løpet av de første 30 dagene etter at avtalen er inngått, samt at dekningen ved arbeidsledighet kun gjelder arbeidsledighet eller permittering som inntreffer eller varsles tidligst 90 dager etter forsikringens startdato (karenstid). Ei heller forekommer det noen utbetaling de første 30 dagene (egenandelsperiode) med arbeidsuførhet eller arbeidsledighet. Retten til utbetaling ved sykehusinnleggelse inntrer også først etter at man har vært sammenhengende innlagt på sykehus i mer enn 3 dager.

Avtaletype: Betalt tilleggsforsikring
Forsikringsselskap: AmTrust International Underwriters DAC
Pris: 0,6 % av din månedlige utestående saldo

Tannhelseforsikringen dekker uforutsette hendelser som du må behandle hos tannlegen, og følgende behandlinger er dekket:

 • Fyllinger
 • Rotfyllinger
 • Broer
 • Implantater
 • Kroner

Prisen på polisen er satt etter et aldersintervall, og kan tegnes så lenge kortholder er mellom 20 og 70 år og medlem av norsk folketrygd. Utover dette er også barn mellom 19 og 21 år automatisk dekket av forsikringen. Forsikringen gjelder fra datoen den kjøpes med en karensperiode på 90 dager fra startdato. Dersom noe oppstår i løpet av denne perioden er du ikke dekket av forsikringen. Samtidig er det også verdt å merke seg at forsikringen har et øvre tak på 40 000 kroner per kalenderår.

Avtaletype: Betalt tilleggsforsikring
Forsikringsselskap: AmTrust International Underwriters DAC
Pris for kortholdere mellom 20 og 34 år: 149 kr/mnd (1788 kr/år)
Pris for kortholdere mellom 35 og 49 år: 269 kr/mnd (3228 kr/år)
Pris for kortholdere mellom 50 og 70 år: 399 kr/mnd (4788 kr/år)

Annonselenke

Betingelser

I tillegg til en vurdering basert på nøkkeltall fra kredittopplysningsselskap, må du også innfri følgende betingelser for å kunne få dette kortet innvilget:

 • Du må ha fylt 23 år
 • Du må ha en årlig inntekt over 250 000 kroner
 • Du kan ikke ha betalingsanmerkninger
 • Din samlede gjeld kan ikke overstige fem ganger brutto inntekt Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt
 • Du må kunne håndtere en tenkt renteøkning på inntil fem prosentpoeng Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt

Kontakt­informasjon

Kort­utsteder
Instabank ASA
Org. nummer
816 914 582
Kreditt­giver
Instabank ASA
Org. nummer
816 914 582
Besøks­adresse
Drammensveien 175, 0277 Oslo
Post­adresse
Drammensveien 175, 0277 Oslo
Telefon
(+47) 21 51 93 00
Sperre kort
(+47) 21 51 93 00
E-post
kundesenter@instabank.no

Brukererfaring med Instabank Instapay Mastercard kredittkort

Hva er din erfaring med Instabank Instapay Mastercard kredittkort?

MarkedsføringTesten baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med markedsføring