Testen baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med markedsføring
Testen baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med markedsføring

Test av Instabank Instapay Mastercard kredittkort

Kreditt­ramme
100 000 kr
Rente­frihet
0 dager
Årsavgift
0 kr
Alders­grense
23 år
Kontakt­løshet
Ja
Smart­betaling
Nei
Vurdering
Låneeksempel:
Eff. rente 19,35 %. 45.000 o/12 mnd. Kostnad: 4356. Totalt: 49.356
Instabank ble stiftet høsten 2016 og er med det blant de yngste bankene på det norske markedet. Per i dag er banken en heldigital tilbyder av produkter som forbrukslån, handlekonto, bilforsikring, sparekonto, innskuddsløsninger og da selvfølgelig også kredittkort.

Før vi kommer ordentlig i gang er det på alle måter verdt å påpeke at Instabank har valgt en litt annen tilnærming til sitt kredittkort enn det øvrige markedet. Den mest synlige forskjellen er nok at Instabank Instapay Mastercard ikke kommer med noen rentefri periode, som altså vil si at renten alltid regnes fra kjøpstidspunktet. Dette høres kanskje noe pussig ut, men det finnes faktisk en viss logikk bak dette valget, noe vi også skal komme tilbake til litt lenger ned i omtalelsen.

Det kortet derimot kan slå i bordet med er en riktig så gunstig rentesats, som vil si at det kan være en del å spare her om du er av typen som foretrekker å betale ned kredittkortregningen din over tid. Utover dette er det dog pent lite å spore eller rope hurra for her, da Instabank Instapay Mastercard hverken kan skilte med noen øvrige fordeler, bonuser eller inkluderte forsikringer. Man har unektelig tilgang på enkelte tilleggsforsikringer, men dette er dessverre ikke nok til å rette opp helhetsinntrykket her.

Hvilke rente- og gebyrsatser kan Instabank Instapay Mastercard by på?

La oss dermed se litt nærmere på Instabank Instapay Mastercard sitt fremste og langt på vei eneste salgsargument, nemlig rentesatsen. Denne er faktisk blant de aller laveste på markedet, noe Instabank også opplyser om på sin nettside, men det viser seg fort at det er en grunn til nettopp dette.

Ifølge dem selv er nemlig hovedforskjellen mellom Instabank Instapay Mastercard og tradisjonelle kredittkort at renten regnes fra kjøpstidspunktet. I prinsippet betyr dette at Instabank kommer helt uten noen rentefri kredittperiode og med det presterer de faktisk å være det eneste kredittkortet på det norske markedet som kan smykke seg med den tittelen. Men som de selv poengterer: «Hvis du vanligvis betaler ned hele kredittkortet ditt den første måneden, er kanskje ikke Instabank Instapay Mastercard det beste valget for deg».

Om dette høres fornuftig ut, anbefaler vi deg allikevel å betale inn ditt utestående beløp så raskt som mulig, slik at du unngår de altfor store kostnadene.

Forsikringer med Instabank Instapay Mastercard

Selv om Instabank Instapay Mastercard ikke har noen inkluderte forsikringer å vise til, finnes det i alle fall enkelte du kan tegne deg ved siden av, henholdsvis betalingsforsikring og tannhelseforsikring.

Førstnevnte er ment som et økonomisk sikkerhetsnett om du skulle være så uheldig og rammes av en uventet hendelse som svekker din betalingsevne, og mer spesifikt innbefatter den hendelser som permittering, arbeidsledighet, sykdom eller dødsfall. Med denne forsikringen dekkes nemlig hele eller deler av din utestående saldo og premien ligger her på 0,6 % av månedlig utestående saldo.

Kanskje noe opplagt, men tannhelseforsikringen dekker altså uforutsette hendelser som må behandles hos tannlege, slik som undersøkelser, bedøvelse, diagnostisering, periodontitt, kirurgi, fyllinger, rotfyllinger, broer, implantater og kroner.

Prisen for denne forsikringen avhenger i stor grad av din alder, samtidig som den utelukkende kan tegnes av de som er mellom 20 og 70 år. Premien ligger i alle fall på 169 kroner per måned for de mellom 20 og 34 år, 269 kroner per måned for de mellom 35 og 49 år og 399 kroner per måned for de mellom 50 og 70 år.

Det er samtidig verdt å merke seg at forsikringen har et øvre tak på 40 000 kroner per kalenderår, samtidig som det vil tilkomme en egenandel på 500 kroner for hvert enkelt skadetilfelle.

Et kort med få fordeler

Når alt kommer til stykket er det vanskelig å påstå noe annet enn at Instabank Instapay Mastercard ikke kommer særlig godt ut i denne sammenligningen. Som nevnt innledningsvis skyldes dette i stor grad kortets fravær av fordeler og utover den lave renten og tilleggsforsikringene er det faktisk pent lite å spore her.

Rentesatsen for Instabank Instapay Mastercard ser også grei ut på papiret, men når man innser at den løper idet du benytter deg av kortet, blir den plutselig ikke så gunstig som først antatt allikevel. Med det sagt er Instabank i alle fall meget transparent på at dette kortet først og fremst er ment for den som ønsker å betale en mindre sum enn totalen hver måned, og i så henseendet er det ikke umulig at den kan ha funnet sin nisje.

Dersom du ønske å søke om Instabank Instapay Mastercard må du uansett ha fylt 23 år, ikke ha noen betalingsanmerkninger, ha en årlig inntekt på minimum 250 000 kroner i året, samt at din samlede gjeld ikke kan overstige fem ganger bruttoinntekt.

Testen av Instabank Instapay Mastercard kredittkort er utført av Dinero.no og ble sist oppdatert 2023-09-12

Vår vurdering (poengsum): 2/6

Karakterbegrunnelse

Alle kredittkortene vi tester gis karakterer basert på hvordan de scorer i ulike kategorier, og disse vektes igjen etter viktighet:

Rente og gebyrer har en vekting på 32,5 %
Fordeler har en vekting på 32,5 %
Brukeropplevelse har en vekting på 15 %
Helhetsvurdering har en vekting på 20 %
Rente og gebyrer

Instabank Instapay Mastercard oppnår 58/100 poeng i kategorien rente og gebyrer. Kort fortalt har kortet en av markedets beste rentesatser og samtidig en av de aller dårligste gebyrssatsene. I og med at renten henger høyere enn gebyrene ender man allikevel opp med en kurant poengsum.

Fordeler

I kategorien fordeler noterer kortet seg for 19/100 poeng. Utover at Instabank Instapay Mastercard kan tilby betalingsforsikring er det pent lite annet å spore her, noe poengsummen også reflekterer.

Brukeropplevelse

Videre får Instabank Instapay Mastercard 48/100 poeng i kategorien brukeropplevelse. Her det genrelt litt å plukke på hele veien, men la oss i alle fall starte med det positive. Det bys i alle fall på en enkel søknadsprosess via nett i en moderne og lett tilgjengelig innpakning, samt at de svarer raskt på henvendelser og er tilgjengelig på de fleste plattformer. Dernest kan det også skiltes med muligheten for kontaktløs betaling, men der stopper også moroa. For det første er det vanskelig å spore alle kortets tilknyttede gebyrer og satser, noe som fremstår ganske så lite transparent i disse tider. Ei heller har man muligheten til å velge sin egen PIN-kode, samt at det heller ikke finnes noen app-løsning. Alt i alt ender man da opp med nok en middelmådig poengsum.

Helhetsvurdering

I vår totalvurdering får kredittkortet 20/100 poeng. Selv om Instabank Instapay Mastercard på papiret har en av de aller beste rentesatsene på markedet, byr de samtidig heller ikke på noen rentefrihet, og da er man fort like langt. Noe skryt skal kortet ha for å kunne tilby betalingsforsikring og kontaktløs betaling, men utover dette er det pent lite spennende å spore.

Fordeler

 • Blant markedets gunstigste rentesatser
 • Mulighet for tilleggsforsikringer
 • Meget fleksibel kredittramme

Ulemper

 • Ingen rentefrihet, som vil si at renten løper med en gang du benytter deg av kortet
 • Ingen muligheter for å ta ut kontanter over skranke
 • Høyt gebyr ved uttak av kontanter i minibank
 • Ingen inkluderte forsikringer
 • Ingen fordel- eller bonusprogram
Søk nå
Annonselenke

Rabatter og bonusordninger

 • Instabank kan på nåværende tidspunkt hverken by på noe lojalitetsprogram eller fast bonuprogram, men kortets kunder vil dog få informasjon om spesielle tilbud, rabatter og fordeler ved bruk av kortet regelmessig etter aktivering

Rente og gebyrer

Generelt
Aldersgrense
23 år
Årsavgift
0 kr
Kredittramme
Inntil 100 000 kr
Rentefrihet
0 dager
Kortutsteder
Instabank
Betalingsnettverk
Mastercard
Kontaktløshet
Ja
Smartbetaling
Nei
Grenser for varekjøp og uttak
Varekjøp i inn- og utland
Inntil disponibelt beløp av kredittgrense
Kontantuttak i inn- og utland
5000 kr/uttak og døgn
Bruk i Norge
Varekjøp
0 kr
Kontantuttak i minibank
50 kr
Kontantuttak over skranke
Ikke mulig
Bruk av posttjenester
Ikke mulig
Bruk i utlandet
Varekjøp
0 kr
Kontantuttak i minibank
50 kr
Kontantuttak over skranke
Ikke mulig
Valutapåslag
2 %
Renter
Månedlig nominell rente
1,32 %
Årlig nominell rente
15,9 %
Årlig effektiv rente
19,35 %
Øvrige gebyrer
Termingebyr
40 kr
Elektronisk faktura
0 kr/mnd
Papirfaktura
40 kr/mnd
Overtrekksgebyr
0 kr
Purregebyr (1. varsel)
35 kr
Inkassovarsel (2. varsel)
35 kr
Gebyr for betalings­oppfordring (3. varsel)
105 kr
Forsinkelsesrente
8 %
Minimumsinnbetaling per måned
1,67 % pluss påløpte renter og gebyrer
Låneeksempel
Eff. rente 19,35 %. 45.000 o/12 mnd. Kostnad: 4356. Totalt: 49.356
Søk nå
Annonselenke

Forsikringer

Betalingsforsikringen hos Instabank dekker hele eller deler av ditt månedlige terminbeløp ved uforutsette hendelser som sykdom og arbeidsledighet. For å kunne tegne denne må du være mellom 18 og 67 år, samt være selvstendig næringsdrivende eller fast ansatt i minst 50 prosent stilling de siste seks månedene. Utover dette må du også være registrert i folkeregisteret, medlem av norsk folketrygd og bosatt i Norge.

Erstatning er her det maksimale beløpet du kan motta per skadetilfelle, mens varigheten er hvor lenge du kan motta erstatning for ett og samme skadetilfelle. Dersom varighet ikke er oppgitt, utbetales erstatningen som et engangsbeløp.

Karensperiode er tidsrommet fra du kjøpte forsikringen til du er berettiget til å søke om erstatning, mens kvalifiseringstiden er perioden fra hendelsen inntraff frem til man kan motta erstatning.

Dekning
Erstatning
Varighet
Karens
Kvalifisering
Arbeids­ledighet (100 %)
5000 kr/mnd
12 mnd¹
90 dg
30 dg
Sykdom (100 %)
5000 kr/mnd
12 mnd¹
30 dg
30 dg
Sykehus­innleggelse²
5000 kr/mnd
12 mnd¹
30 dg
3 dg
Dødsfall
100 000 kr
0 dg
0 dg
Totalt 36 måneder i forsikringstiden
Gjelder kun for selvstendig næringsdrivende
Avtaletype
Betalt tilleggsforsikring
Forsikringsselskap
AmTrust International Underwriters DAC
Pris
0,6 % av månedlig utestående saldo

Tannhelseforsikringen dekker uforutsette hendelser som må behandles hos tannlege, slik som undersøkelser, bedøvelse, diagnostisering, periodontitt, kirurgi, fyllinger, rotfyllinger, broer, implantater og kroner. Prisen på polisen er satt etter et aldersintervall, og kan tegnes så lenge kortholder er medlem av norsk folketrygd og mellom 20 og 70 år. Utover dette er også barn mellom 19 og 21 år automatisk dekket av forsikringen.

Forsikringen gjelder fra datoen den kjøpes med en karensperiode på 90 dager fra startdato. Dersom noe oppstår i løpet av denne perioden er du ikke dekket av forsikringen. Samtidig er det også verdt å merke seg at forsikringen har en egenandel på 500 kroner per skadetilfelle, samt at den har et øvre tak på 40 000 kroner per kalenderår.

Avtaletype
Betalt tilleggsforsikring
Forsikringsselskap
AmTrust International Underwriters DAC
Pris
169 kr/mnd (20–34 år)
269 kr/mnd (35–49 år)
399 kr/mnd (50–70 år)

Betingelser

I tillegg til en vurdering basert på nøkkeltall fra kredittopplysningsselskap, må du også innfri følgende betingelser for å kunne få dette kortet innvilget:

 • Du må ha fylt 23 år
 • Du må ha en årlig inntekt over 250 000 kroner
 • Du kan ikke ha betalingsanmerkninger
 • Din samlede gjeld kan ikke overstige fem ganger brutto inntekt Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt
 • Du må kunne håndtere en tenkt renteøkning på inntil fem prosentpoeng Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt
Søk nå
Annonselenke

Kontakt­informasjon

Kortutsteder
Instabank ASA
Org. nummer
816 914 582
Besøksadresse
Drammensveien 175, 0277 Oslo
Postadresse
Drammensveien 175, 0277 Oslo
Telefon
(+47) 21 51 93 00
Sperre kort
(+47) 21 51 93 00
E-post
kunde­senter@ instabank.no

Brukererfaring med Instabank Instapay Mastercard kredittkort

Hva er din erfaring med Instabank Instapay Mastercard kredittkort?

Testen baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med markedsføring