Test av KLP Visa kredittkort

Kreditt­grense
100 000 kr
Rente­frihet
45 dager
Årsavgift
0 kr
Alders­grense
18 år
Kontakt­løshet
Ja
Smart­betaling
Nei
Vurdering
Låneeksempel:
Eff. rente 22,21 %. 15.000 o/12 mnd. Kostnad: 1499. Totalt: 16.499
KLP Kredittkort er – som navnet langt på vei antyder – et kredittkort tilknyttet Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap, som av naturlige årsaker ofte bare forkortes til KLP. Selskapet ble opprettet av Norsk Kollektiv Pensjonskasse – som i dag har endret navn til DNB Livsforsikring – i 1949 med formål om å kunne tilby tjenestepensjon til kommunalt ansatte. Man kan trygt si at denne ånden fremdeles lever i beste velgående i og med at KLP fremdeles opererer innen finans- og forsikringstjenester til offentlig sektor.

Det er dermed vanskelig å komme utenom at KLP Kredittkort er forbeholdt de som har sitt virke innenfor den offentlige sektoren, noe som har særlig kommet til syne i løpet av de senere år. Tidligere var nemlig dette kortet også tilgjengelig for ikke-medlemmer, men i og med at dette ikke lenger er tilfellet, plasserer kortet seg dermed noe på siden av premissene for denne sammenligningen. Vi har dog valgt å finne plass til KLP Kredittkort på bakgrunn av at hver tredje person her til lands jobber innenfor den offentlige sektoren i tillegg til at man også kan søke om kortet om man deler boliglån med et KLP-medlem.

KLP har selv valgt å omtale dette som «et vanlig kredittkort med akkurat det du trenger» og det er vel i grunn nettopp det du får her. Her finnes det nemlig ikke så altfor mange spennende godbiter, samtidig som den på alle måter kan dekke dine basisbehov. Ikke så altfor spennende med andre ord, men du får i alle fall med en riktig så gunstig reiseforsikring, samtidig som du også har muligheten til å tegne egenandelsdekning for leiebil ved siden av. Ved siden av dette får man også ID-tyveriforsikring med på kjøpet, så lenge du også får lønnen din utbetalt på en KLP-konto.

Med KLP Kredittkort har du inntil 45 dager med rentefri kreditt og dernest en nominell rente på 18,00 % med en øvre kredittgrense på 100 000 kroner.

Reiseforsikring inkludert i kortet

Blant de få fordelene KLP Kredittkort har å by på, er den inkluderte reise- og avbestillingsforsikringen. Denne er dessuten gyldig på alle utenlandsreiser på inntil 60 dager, så lenge du betaler minst halvparten av reisens totale transportkostnader med kredittkortet. Denne er altså uavhengig av transportmiddelet du benytter deg av, selv om flyreiser stiller krav til minst én overnatting for at forsikringen skal være gyldig.

Foruten om deg selv, dekker forsikringen også din husstand, som her er definert som ektefelle eller samboer og hjemmeboende barn under fylte 20 år. Ved siden av dette har du også muligheten til å tegne egenandelsdekning ved leiebil ved siden av, til den nette sum av 249 kroner per år. Dette er faktisk blant de gjeveste forsikringspostene på kredittmarkedet, og grunnen til dette er at denne er lovpålagt ved leie av bil utenfor landets grense. Alternativet er nemlig å tegne denne på stedet og dette kan fort vise seg å bli en ganske så kostbar affære.

Rabatt på leiebil

Dersom du velger å tegne egenandelsdekning for leiebil er det greit å vite at du med KLP Kredittkort også har 10 prosent rabatt på bilutleie hos Hertz.

I tillegg til dette vil du også motta gratis medlemskap i Hertz sitt fordelsprogram Gold Rewards, som kan by på fordeler som å gå forbi både køen og skranken ved de mest trafikkerte flyplassene, tilgang til egen Gold-skranke, gratis tilleggssjåfør (ektefelle/samboer) per leiekontrakt og muligheten til å oppgradere bilgruppe.

Testen av KLP Visa kredittkort er utført av Dinero.no og ble sist oppdatert 2023-09-12

Vår vurdering (poengsum): 3/6

Karakterbegrunnelse

Alle kredittkortene vi tester gis karakterer basert på hvordan de scorer i ulike kategorier, og disse vektes igjen etter viktighet:

Rente og gebyrer har en vekting på 32,5 %
Fordeler har en vekting på 32,5 %
Brukeropplevelse har en vekting på 15 %
Helhetsvurdering har en vekting på 20 %
Rente og gebyrer

KLP Kredittkort oppnår 54/100 poeng i kategorien rente og gebyrer. Her snakker vi på alle måter om et todelt kort. På den ene siden kan den skilte med riktig så framifrå rentesatser, mens den på den andre siden kan skimte med meget ufordelaktige gebyrer. Alt i alt lander man da ganske så midt på treet.

Fordeler

I kategorien fordeler noterer KLP Kredittkort seg for 36/100 poeng og det er nesten utelukkende takket være sine meget gode forsikringer. KLP kan for øvrig også skilte med rabatter hos Hertz, men dennes er såpass snever at den ikke bidrar noe særlig i positiv retning.

Brukeropplevelse

Videre får KLP Kredittkort 80/100 poeng i kategorien brukeropplevelse. KLP Banken kan by på en enkel søknadsprosess via nett i en moderne og lett tilgjengelig innpakning, samt at de svarer raskt på henvendelser og er tilgjengelig på flere plattformer. Banken skal dessuten ha skryt for inkluderingen av kontaktløs betaling og en meget habil app. Det eneste som faktisk trekker ned her er mangelen på valg av egen PIN-kode, som er ganske så synd, da det meste annet er på plass.

Helhetsvurdering

I vår totalvurdering får kredittkortet 40/100 poeng. La oss først starte med å belyse de positive aspektene ved KLP Kredittkort. Først og fremst kan kortet skilte med et knippe gunstig forsikringer, i tillegg til en meget kurant rentesats. På den negative siden er gebyrene blant de stiveste på markedet, samt at fordelsprogrammet heller ikke er så mye å rope hurra for.

Fordeler

 • Reise- og avbestillingsforsikring inkludert
 • ID-tyveriforsikring inkludert om du har konto hos KLP
 • Tilgang til egenandelsforsikring for leiebil
 • Kurant rentesats

Ulemper

 • Ugunstige gebyrsatser
 • Meget snevert fordelsprogram

Rabatter og bonusordninger

 • KLP Kredittkort kan på ingen måte skryte på seg å ha et av markedets mest omfattende rabattprogram, for her får man utelukkende 10 % rabatt på leiebil hos Hertz. Hverken mer eller mindre

Rente og gebyrer

Generelt
Aldersgrense
18 år
Årsavgift
0 kr
Kredittramme
10 000 – 100 000 kr
Rentefrihet
45 dager
Kortutsteder
KLP Banken
Betalingsnettverk
Visa
Kontaktløshet
Ja
Smartbetaling
Nei
Grenser for varekjøp og uttak
Varekjøp i inn- og utland
300 000 kr/trans­aksjon og 3 dager
Kontantuttak innlands
9900 kr/uke
Kontantuttak utlands
15.000 kr/4 dager
Bruk i Norge
Varekjøp
0 kr
Kontantuttak i minibank
50 kr¹
Kontantuttak over skranke
50 kr¹
Bruk av posttjenester
50 kr¹
Bruk i utlandet
Varekjøp
0 kr
Kontantuttak i minibank
50 kr¹
Kontantuttak over skranke
50 kr¹
Valutapåslag
1,99 %
Renter
Månedlig nominell rente
1,5 %
Årlig nominell rente
18,00 %
Årlig effektiv rente
22,21 %
Øvrige gebyrer
Erstatningkort
100 kr
Tilleggskort
150 kr
Elektronisk faktura
0 kr/mnd
Papirfaktura
50 kr/mnd
Kopi av faktura
50 kr/kopi
Disponentkort
0 kr
Regningsbetaling
50 kr¹
Overtrekksgebyr
125 kr
Purregebyr (1. varsel)
35 kr
Inkassovarsel (2. varsel)
35 kr
Gebyr for betalings­oppfordring (3. varsel)
105 kr
Forsinkelsesrente
8 %
Minimumsinnbetaling per måned
3 % (min. 300 kr)
Låneeksempel
Eff. rente 21,33 %. 40.000 o/12 mnd. Kostnad: 4200. Totalt: 44.200
Rente løper fra uttaks-/bruksdato

Forsikringer

Den inkluderte reise- og avbestillingsforsikring er gjeldende for alle reiser, så lenge man betaler minst halvparten eller mer av reisens totale transportkostnader med ditt KLP Kredittkort-kort. Denne er altså uavhengig av transportmiddel, selv om dagsreiser uten overnatting kun dekkes når man benytter seg av fly.

Utover dette stilles det også krav til at man er medlem av Norsk Folketrygd og har en fast bostedsadresse i Folkeregisteret. Så lenge disse kravene er innfridd gjelder den for reiser på inntil 60 dager for deg og din husstand – som i denne sammenheng er definert som ektefelle, registrert partner eller samboer og barn, stebarn og adoptivbarn eller fosterbarn under 20 år med felles adresse – eller inntil tre andre medreisende.

Samtidig er det verdt å merke seg at samtlige satser er oppgitt i norske kroner, samt at dekningsgraden for avbestilling, reisesyke, hjemtransport og ulykke opphører i det man fyller 75 år. Ved siden av dette vil det også tilkomme en egenandel på 500 kroner for reisegods og reiseansvar utenfor Norden, samt ved behandlingsutgifter i Norge.

Dekning
Pr. pers
Pr. skade
Avbestilling
20 000
40 000
Reisegods
20 000
30 000
Forsinket bagasje (etter 4 timer)
2500
Forsinket avgang
1000
4000
Forsinket fremmøte
10 000
25 000
Reisesyke og hjemtransport
Ubegrenset
Ubegrenset
Tilkallelse (inntil 2 pers.)
1500/døgn
30 000
Avbrutt reise
1000/døgn
50 000
Evakuering
35 000
100 000
Ansvar utenfor Norden
6 000 000
Ulykke invaliditet barn (0-20 år)
500 000
Ulykke invaliditet voksen (20-70 år)
200 000
Ulykke invaliditet voksen (70-75 år)
100 000
Dødsfall barn (0-20 år)
30 000
Dødsfall voksen (20-70 år)
200 000
Dødsfall voksen (70-75 år)
100 000
Avtaletype
Inkludert forsikring
Forsikringsselskap
KLP Forsikringsservice

Med KLP Kredittkort har du også muligheten til å tegne deg egenandelsdekning for leiebil ved siden av. Dette er en betalt tilleggsforsikring og koster drøye 249 kroner i året. Forsikringen dekker egenandelen din inntil 20 000 kroner dersom du blir holdt ansvarlig for skade på leiebil på feriereise med en overnatting.

Forsikringen er gyldig for kortholder og ektefelle/samboer, så lenge vedkommende er oppført som fører i tillegg til kortinnehaver i leieavtalen. I tillegg stilles det krav til medlemskap i Norsk folketrygd, samt bostedsadresse i Norge. Leiebilavtalen må være fullt ut betalt med KLP Kredittkort, og reisen må omfatte minst en overnatting. I tillegg må avtalen være inngått med et offentlig registrert bilutleiefirma, og er da gyldig for en leiebilperiode på inntil 31 dager. Leiebilen må også ha kaskoforsikring.

Forsikringen er gyldig i hele verden med unntak av reiser til, i eller via Cuba, Iran, Sudan, Syria, Nord-Korea og Krim-halvøya.

Avtaletype
Betalt tillegsforsikring
Forsikrings­selskap
KLP Forsikringsservice
Pris
249 kr/år

ID-tyveriforsikring hjelper til med å dekke kostnader tilknyttet juridisk bistand, administrative utgifter og eventuelle omkostninger som går med til å renvaske din identitet. Forsikringen gir også bistand til å forebygge ID-tyveri, samt igangsette tiltak for å forhindre ytterligere misbruk.

Hvilke erstatningssummer du har krav på om uhellet skulle oppstå er ikke oppgitt fra bankens side.

Avtaletype
Inkludert så lenge du både har KLP kredittkort og får lønnen din utbetalt på en KLP-konto
Forsikrings­selskap
KLP Forsikringsservice

Betingelser

I tillegg til en vurdering basert på nøkkeltall fra kredittopplysningsselskap, må du også innfri følgende betingelser for å kunne få dette kortet innvilget:

 • Du må ha fylt 18 år
 • Du må enten selv ha en jobb eller dele boliglån med en som har jobb med pensjon i KLP
 • Du må ha en folkeregistrert adresse
 • Du må ha et norsk personnummer
 • Du kan ikke ha betalingsanmerkninger
 • Din samlede gjeld kan ikke overstige fem ganger brutto inntekt Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt
 • Du må kunne håndtere en tenkt renteøkning på inntil fem prosentpoeng Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt

Kontakt­informasjon

Kortutsteder
KLP Banken AS
Org. nummer
993 821 837
Besøksadresse
Dronning Eufemias gate 10, 0191 Oslo
Postadresse
Postboks 400 Sentrum, 0103 Oslo
Telefon
(+47) 55 54 85 00
Sperre kort
(+47) 55 54 85 00
E-post
kunde­senter@ klp.no

Brukererfaring med KLP Visa kredittkort

Hva er din erfaring med KLP Visa kredittkort?