Test av Landkreditt Bank Mastercard kredittkort

Landkreditt Bank Mastercard kredittkort

Vurdering

terningkast

Spesielt anbefalt for

• 40 øre drivstoffrabatt
hos Circle K
• Reise- og avbestillings-
forsikring inkludert

Aldersgrense: 22 år

Maks kreditt: 50 000 kr

Rentefrihet: 40 dager

Årsavgift: 0 kr

Vurdering

terningkast

Låneeksempel: Eff. rente 22,69 %. 15.000 o/12 mnd. Kostnad: 1689. Totalt: 16.689

Landkreditt Bank Mastercard leveres i regi av Landkreditt Bank, som er en norsk bank med lange tradisjoner og solide røtter på bygda. Som navnet tilsier har banken et agrikulturelt fokus med muligheten til å blant annet tegne seg landbruksforsikring, i tillegg til å by på 40 øre i drivstoffrabatt hos Circle K.

Med Landkreditt har man inntil 40 dagers rentefri betalingsutsettelse og en kredittramme på inntil 50 000 kroner. Den nominelle renten ligger 19,8 %, mens årsgebyret er satt til gunstige 0 kroner.

Drivstoffrabatt på Circle K

En av kortets aller fremste salgsargumenter er drivstoffrabatten, pålydende 40 øre per fylte liter, hos alle bensinstasjoner tilknyttet Circle K. Det aller mest hendige i denne sammenhengen er at beløpet automatisk trekkes fra når du betaler med kortet ditt, så prisen du betaler er med andre ord den rabatterte prisen.

For den som fyller ofte på Circle K er det kanskje overflødig å påpeke at dette kan spare deg for betydelige summer i det lange løp. Sammenligner man derimot med andre kredittkort med tilknyttet drivstoffrabatt, er det langt ifra det beste i sin kasse. Man får blant annet ikke rabatter på øvrige kjøp ved stasjonene, noe som er med på å trekke ned det totale inntrykket.

Reise- og avbestillingsforsikring inkludert i prisen

Landkreditt Bank Mastercard sitt andre salgsargument er inkluderingen av reise- og avbestillingsforsikring, og dekker hendelser som reisegods, forsinkelse, reiseansvar, reisesyke, hjemtransport, reiseavbrudd, reiseulykke og avbestilling. For at denne skal være gjeldende må du ha betalt minimum halvparten eller mer av de totale transportkostnadene med kredittkortet.

En annen forutsetning er at reisen må startes og avsluttes i Norge, og dagsreiser uten overnatting dekkes kun dersom fly er benyttet som transportmiddel. Forsikringen gjelder da for reiser på inntil 90 dager for deg og din familie eller inntil 3 medreisende.

Betingelser for Landkreditt Bank Mastercard

For å kunne få dette kortet innvilget må du også innfri visse betingelser fra Landkreditt Bank sitt hold. Banken krever blant annet at du har en årlig inntekt på minimum 250 000 kroner for å oppnå den laveste kredittrammen – som er på 5000 kroner. Banken vil også foreta en kredittvurdering av deg, som kort og godt kartlegger om du er en god betaler eller ei, og dersom du har betalingsanmerkninger vil du automatisk få avslag på din søknad.

Utover dette har kortet en aldersgrense på 22 år, og det stilles ytterligere krav til at du etablerer et kundeforhold til banken. Du må også betale 1/60-del (min. 450 kr) i måneden på ditt utestående beløp, og på det du ikke betaler tilbake når kortets rentefrie periode er over påløper det en årlig effektiv rente på 22,69 %.

Testen av Landkreditt Bank Mastercard kredittkort er utført av Dinero.no og ble sist oppdatert 2020-10-15
Vår vurdering (poengscore): 4 av mulige 6.

Karakterbegrunnelse

Alle kredittkortene vi tester gis karakterer basert på hvordan de scorer i ulike kategorier, og disse vektes igjen etter viktighet:

  Rente og gebyrer har en vekting på 32,5 %

  Fordeler har en vekting på 32,5 %

  Brukeropplevelse har en vekting på 15 %

  Helhetsvurdering har en vekting på 20 %

Rente og gebyrer

Landkreditt Bank Mastercard oppnår 58/100 poeng i kategorien rente og gebyrer. Som man kan lese ut ifra den totale poengsummen scorer kortet jevnt over middles når det kommer til både renter og gebyrer. Det finns med andre ord bedre kort på markedet, men det finnes også langt verre.

Fordeler

I kategorien fordeler noterer kortet seg for 38/100 poeng. Landkreditt Bank Mastercard byr på 40 øre i drivstoffrabatt hos Circle K, men utover dette er det pent lite å spore. Den får i det minste et stort pluss for inkluderingen av reise- og avbestillingsforsikring.

Brukeropplevelse

Videre får Landkreditt Bank Mastercard 83/100 poeng i kategorien brukeropplevelse. Landkreditt Bank byr på en enkel søknadsprosess via nett i en moderne og lett tilgjengelig innpakning. De svarer også raskt på henvendelser, og er tilgjengelig på flere plattformer. Videre kan det også skilte med kontaktløs betaling og en intuitiv app-løsning. Kortet må dessverre se seg nødt til å få trekk for mangel på valg av egen PIN-kode.

Helhetsvurdering

I vår totalvurdering får kredittkortet 35/100 poeng. Landkreditt kan skilte med både drivstoffrabatt og en inkludert reiseforsikring, men utover dette er det egentlig pent lite å trekke frem.

Fordeler med Landkreditt Bank Mastercard kredittkort

  • 40 øre i drivstoffrabatt på alle Circle K-stasjoner
  • Reise- og avbestillingsforsikring inkludert
  • Støtte for Fitbit og Garmin Pay

Ulemper

  • Høye gebyrer på uttak
  • Lav kredittramme

Rabatter og bonusordninger

Med Landkreditt MasterCard får du 40 øre drivstoffrabatt på alle Circle K-stasjoner

Rente og gebyrer

Generelt
Årsavgift
0 kr
Kredittramme
5000 – 50.000 kr
Rentefrihet
40 dager
Kontaktløshet
Ja
Smartbetaling
Fitbit og Garmin Pay
Grenser for varekjøp og uttak
Varekjøp i inn- og utland
Inntil disponibelt beløp av kredittgrense
Kontantuttak i inn- og utland
10.000 kr/døgn og 4 dager
Bruk i Norge
Varekjøp
0 kr
Kontantuttak i minibank
4 % (min. 40 kr)
Kontantuttak over skranke
4 % (min. 40 kr)
Bruk av posttjenester
4 % (min. 40 kr)
Bruk i utlandet
Varekjøp
0 kr
Kontantuttak i minibank
4 % (min. 40 kr)
Kontantuttak over skranke
4 % (min. 40 kr)
Valutapåslag
2 %
Renter
Månedlig nominell rente
1,65 %
Årlig nominell rente
19,8 %
Årlig effektiv rente
22,69 %
Øvrige gebyrer
Erstatningskort
150 kr
Hastekort
100 kr
Elektronisk faktura
0 kr/mnd
Papirfaktura
35 kr/mnd
Manuell kopi av faktura
50 kr
Overføring fra kort til konto
4 % (min. 40 kr)
Purregebyr (1. varsel)
35 kr
Inkassovarsel (2. varsel)
35 kr
Gebyr for betalings­oppfordring (3. varsel)
105 kr
Forsinkelsesrente
8 %
Minimumsinnbetaling per måned
1/60-del (min. 450 kr)
Låneeksempel
Eff. rente 22,69 %. 15.000 o/12 mnd. Kostnad: 1689. Totalt: 16.689

Forsikringer

Den inkluderte reise- og avbestillingsforsikring er gjeldende for alle reiser, så lenge man betaler minimum halvparten eller mer av reisens totale transportkostnader med Landkreditt Bank Mastercard. Denne er altså uavhengig av transportmiddel, selv om dagsreiser uten overnatting kun dekkes når man benytter seg av fly, samtidig som reisen også må startes og avsluttes i Norge.

Utover dette stilles det også krav til at man er medlem av Norsk Folketrygd og har en fast bostedsadresse i Norge i henhold til Folkeregisteret. Så lenge disse kravene er innfridd gjelder den for reiser på inntil 90 dager for deg og din husstand – med en begrensning på inntil tre medreisende – og i denne sammenhengen er en husstand definert som ektefelle eller samboer og barn – være seg biologiske, foster, adopterte eller surrogat – under 23 år, så lenge disse har samme adresse som kortholder. Dersom man er et større følge enn dette, dekker forsikringen kun de tre yngste i reisefølge.

Samtidig er det også verdt å merke seg at det påløper en egenandel på 500 kroner for samtlige poster med unntak av forsinkelse, remplassering og utvidet ulykke.

Avbestilling
Inntil 20 000 kroner per person og inntil 40 000 per skadetilfelle
Forsinket bagasje
Inntil 2000 kroner per person og inntil 4000 per skadetilfelle, samt at satsen reduseres til 500 kroner om dette skjer ved hjemkomst
Forsinket fremmøte
Inntil 25 000 per skadetilfelle
Forsinket ankomst
Inntil 1000 kroner per person og inntil 2000 per skadetilfelle
Reisegods
Inntil 20 000 kroner per person og inntil 30 000 per skadetilfelle
Enkeltgjenstander
Inntil 7500 kroner per skadetilfelle
Sjekker, billetter og pass
Inntil 5000 kroner per skadetilfelle
Tap av penger man bærer på seg eller som blir stjålet fra safe
Inntil 3000 kroner per skadetilfelle
Reisesyke
Inntil 5 000 000 kroner per skadetilfelle, samtidig som denne reduseres til 300 000 etter fylte 75 år
Akutt tannsykdom eller skade
Inntil 1000 kroner per skadetilfelle
Tannlegebehandling som følge av ulykke
Inntil 5000 kroner per skadetilfelle
Merutgifter som følge av sengeleie etter ordre fra lege
Inntil 1500 kroner per døgn
Utsatt hjemreise eller endret reiserute
Inntil 15 000 kroner per person og skadetilfelle
Tilkallelse
Inntil 25 000 kroner per skadetilfelle
Sykdom eller ulykke som rammer reisefølge
Inntil 1000 kroner per døgn og inntil 15 000 per skadetilfelle
Hjemtransport
Ubegrenset dekningsgrad, samtidig som denne reduseres til 300 000 kroner etter fylte 75 år
Hjemkallelse og remplassering
Inntil 25 000 kroner per skadetilfelle
Reiseavbrudd
Inntil 1000 kroner per døgn, 10 000 per person og 30 000 per skadetilfelle
Reiseansvar
Inntil 6 000 000 kroner per skadetilfelle
Reiseulykke
Voksne – altså de som er fylte 23 år – er dekket for inntil 600 000 kroner per skadetilfelle som følge av medisinsk invaliditet eller død, mens barn – altså under fylte 23 år – også er dekket for inntil 600 000 kroner per skadetilfelle som følge av medisinsk invaliditet, mens det ved dødsfall vil utbetales en engangssum på 30 000 kroner
Behandlingsutgifter
Inntil 25 000 kroner per skadetilfelle
Utvidet ulykke
Inntil 100 000 kroner per skadetilfelle ved både medisinsk invaliditet og dødsfall

Avtaletype: Inkludert forsikring
Forsikringsselskap: Tryg Forsikring

Betingelser

I tillegg til en vurdering basert på nøkkeltall fra kredittopplysningsselskap, må du også innfri følgende betingelser for å kunne få dette kredittkortet innvilget:

  • Du må ha fylt 22 år
  • Du må ha en årlig inntekt over 250 000 kroner
  • Du kan ikke ha betalingsanmerkninger
  • Din samlede gjeld kan ikke overstige fem ganger brutto inntekt Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt
  • Du må kunne håndtere en tenkt renteøkning på inntil fem prosentpoeng Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt

Kontakt­informasjon

Kort­utsteder
Landkreditt Bank AS
Org. nummer
980 374 181
Kreditt­giver
Landkreditt Bank AS
Org. nummer
980 374 181
Besøks­­adresse
Karl Johans gate 45, 0162 Oslo
Post­­adresse
Postboks 1824 Vika, 0123 Oslo
Telefon
(+47) 23 00 08 00
Sperre kort
(+47) 23 00 08 00
E-post
kundeservice@landkredittbank.no

Hva er din erfaring med Landkreditt Bank Mastercard kredittkort?