Test av Landkreditt Bank Mastercard kredittkort

Kreditt­grense
50 000 kr
Rente­frihet
40 dager
Årsavgift
0 kr
Alders­grense
22 år
Kontakt­løshet
Ja
Smart­betaling
Fitbit og Garmin Pay
Vurdering
Låneeksempel:
Eff. rente 22,96 %. 15.000 o/12 mnd. Kostnad: 1688. Totalt: 16.688
Landkreditt Bank er en norsk bank med lange tradisjoner og solide røtter på bygda, og deres kredittkort Landkreditt Bank Mastercard er naturlig nok også myntet på de som har sitt virke innenfor landbrukssektoren. Dette kommer særlig til syne gjennom deres forsikringsordninger, som dekker det som dekkes kan innenfor landbruket.

Av den grunn kan Landkreditt Bank Mastercard blant annet skilte med rabatt på drivstoff hos samtlige av Circle K sine stasjoner rundt omkring i landet, og satsen ligger her på gunstige 40 øre rabatt per liter. Foruten om dette kan kortet også by på en inkludert reise- og avbestillingsforsikring, og denne kombinasjonen er faktisk nok til å heve Landkreditt Bank Mastercard over midtsjiktet.

Utover dette har Landkreditt Bank Mastercard inntil 40 dagers rentefri kreditt, og dernest en nominell rente på 19,8 %. Den øvre kredittgrense ligger for øvrig på 50 000 kroner.

Landkreditt Bank Mastercard: Drivstoffrabatt på Circle K

Blant kortets aller fremste fordeler finner man den tidligere nevnte drivstoffrabatten på 40 øre per fylte liter hos alle bensinstasjoner tilknyttet Circle K. Det aller mest hendige i denne sammenhengen er at beløpet automatisk trekkes fra når du betaler med ditt Landkreditt Bank Mastercard-kort, som vil si at den rabatterte prisen allerede er bakt inn.

For den som fyller ofte på Circle K er det kanskje overflødig å påpeke at dette kan spare deg for betydelige summer i det lange løp. Sammenligner man derimot med andre kredittkort med tilknyttet drivstoffrabatt, er det langt ifra det beste i sin klasse. Man får heller ikke rabatter på øvrige kjøp ved stasjonene, noe som er med på å trekke ned noe av det totale inntrykket her.

Reiseforsikring på kjøpet

Landkreditt Bank Mastercard sitt andre salgsargument er inkluderingen av reise- og avbestillingsforsikring. Denne dekker det meste av det du kan komme utenfor når du beveger deg utenfor landets grenser, slik som tap av reisegods, forsinkelser, nødvendig hjemtransport, uforutsette avbrudd, ulykker og naturlig nok avbestillinger.

For at forsikringen skal være gyldig må minst halvparten av reisens totale transportkostnader være betalt med ditt Landkreditt Bank Mastercard-kort, men så lenge dette er på plass dekker den både deg og sine nærmeste husstand, som her er definert som ektefeller eller samboer og hjemmeboende barn under 23 år. I og med at gyldigheten er uavhengig av transportmiddel, er det selvfølgelig mulig å benytte seg av det fremkomstmiddelet man selv ønsker. Dersom man benytter seg av fly stilles det dog krav om minst én overnatting, mens du må passe på å fylle drivstoff med kredittkortet om du ønsker å reise med bil.

Landkreditt Bank Mastercard: Middels pluss

La oss først starte med å si at det finnes langt bedre kort der ute, men med det sagt er det absolutt en del positive ting å spore her. Dersom du er at typen som foretrekker å tanke på Circle K, er det unektelig en del å spare her, i alle fall med tanke på at denne bonusordningen kommer uten noen begrensninger. Utover dette får man også med en inkludert reise- og avbestillingsforsikring, og denne er på mange måter uvurderlig om man har tenkt seg ut av landet.

På den negative siden er det ikke så mye mer å spore utover dette, i tillegg til at uttaksgebyret er på den stivere enden av skalaen. Kortet kan heller ikke skryte på seg å ha den mest fleksible kredittrammen på markedet, men med alt dette tatt i betraktning, gjør kortet seg allikevel ikke helt bort i det store og hele.

Testen av Landkreditt Bank Mastercard kredittkort er utført av Dinero.no og ble sist oppdatert 2023-09-05

Vår vurdering (poengsum): 4/6

Karakterbegrunnelse

Alle kredittkortene vi tester gis karakterer basert på hvordan de scorer i ulike kategorier, og disse vektes igjen etter viktighet:

Rente og gebyrer har en vekting på 32,5 %
Fordeler har en vekting på 32,5 %
Brukeropplevelse har en vekting på 15 %
Helhetsvurdering har en vekting på 20 %
Rente og gebyrer

Landkreditt Bank Mastercard oppnår 58/100 poeng i kategorien rente og gebyrer. Som man kan lese ut ifra den totale poengsummen scorer kortet jevnt over middles når det kommer til både renter og gebyrer. Det finns med andre ord bedre kort på markedet, men det finnes også langt verre.

Fordeler

I kategorien fordeler noterer kortet seg for 38/100 poeng. Landkreditt Bank Mastercard byr på 40 øre i drivstoffrabatt hos Circle K, men utover dette er det pent lite å spore. Den får i det minste et stort pluss for inkluderingen av reise- og avbestillingsforsikring.

Brukeropplevelse

Videre får Landkreditt Bank Mastercard 83/100 poeng i kategorien brukeropplevelse. Landkreditt Bank byr på en enkel søknadsprosess via nett i en moderne og lett tilgjengelig innpakning. De svarer også raskt på henvendelser, og er tilgjengelig på flere plattformer. Videre kan det også skilte med kontaktløs betaling og en intuitiv app-løsning. Kortet må dessverre se seg nødt til å få trekk for mangel på valg av egen PIN-kode.

Helhetsvurdering

I vår totalvurdering får kredittkortet 35/100 poeng. Landkreditt Bank Mastercard kan skilte med både drivstoffrabatt og en inkludert reiseforsikring, men utover dette er det egentlig pent lite å trekke frem.

Fordeler

 • 40 øre i drivstoffrabatt på alle Circle K-stasjoner
 • Reise- og avbestillingsforsikring inkludert
 • Støtte for Fitbit og Garmin Pay

Ulemper

 • Høye gebyrer på uttak
 • Lav kredittramme

Rabatter og bonusordninger

 • Drivstoffrabatt: 40 øre rabatt på bensin og diesel ved alle Circle K-stasjoner

Rente og gebyrer

Generelt
Aldersgrense
22 år
Årsavgift
0 kr
Kredittramme
5000 – 50 000 kr
Rentefrihet
40 dager
Kortutsteder
Landkreditt Bank
Betalingsnettverk
Mastercard
Kontaktløshet
Ja
Smartbetaling
Fitbit og Garmin Pay
Grenser for varekjøp og uttak
Varekjøp i inn- og utland
Inntil disponibelt beløp av kredittgrense
Kontantuttak i inn- og utland
10 000 kr/døgn og 4 dager
Bruk i Norge
Varekjøp
0 kr
Kontantuttak i minibank
4 % (min. 40 kr)
Kontantuttak over skranke
4 % (min. 40 kr)
Bruk av posttjenester
4 % (min. 40 kr)
Bruk i utlandet
Varekjøp
0 kr
Kontantuttak i minibank
4 % (min. 40 kr)
Kontantuttak over skranke
4 % (min. 40 kr)
Valutapåslag
2 %
Renter
Månedlig nominell rente
1,65 %
Årlig nominell rente
19,8 %
Årlig effektiv rente
22,96 %
Øvrige gebyrer
Erstatningskort
150 kr
Hastekort
100 kr
Elektronisk faktura
0 kr/mnd
Papirfaktura
35 kr/mnd
Manuell kopi av faktura
50 kr
Overføring fra kort til konto
4 % (min. 40 kr)
Purregebyr (1. varsel)
35 kr
Inkassovarsel (2. varsel)
35 kr
Gebyr for betalings­oppfordring (3. varsel)
105 kr
Forsinkelsesrente
8 %
Minimumsinnbetaling per måned
1/60-del (min. 450 kr)
Låneeksempel
Eff. rente 22,96 %. 15.000 o/12 mnd. Kostnad: 1688. Totalt: 16.688

Forsikringer

Den inkluderte reise- og avbestillingsforsikring er gjeldende for alle reiser, så lenge man betaler minst halvparten eller mer av reisens totale transportkostnader med ditt Landkreditt Bank Mastercard-kort. Denne er altså uavhengig av transportmiddel, selv om dagsreiser uten overnatting kun dekkes når man benytter seg av fly.

Utover dette stilles det også krav til at man er medlem av Norsk Folketrygd og har en fast bostedsadresse i Folkeregisteret. Så lenge disse kravene er innfridd gjelder den for reiser på inntil 90 dager eller inntil 35 dager for reiser uten returbillett. Polisen gjelder både for deg og din husstand – som i denne sammenheng er definert som ektefelle, registrert partner eller samboer og barn, stebarn og adoptivbarn eller fosterbarn under 23 år med felles adresse – eller inntil tre andre medreisende.

Samtidig er det verdt å merke seg at samtlige satser er oppgitt i norske kroner, samt at dekningsgraden for sykdom og hjemtransport reduseres i det man fyller 75 år. Ved siden av dette vil det også tilkomme en egenandel på 500 kroner for samtlige poster med unntak av forsinkelse, remplassering og utvidet ulykke.

Dekning
Pr. pers
Pr. skade
Avbestilling
20 000
40 000
Forsinket bagasje
2000
4000
Forsinket bagasje ved hjemkomst
500
Forsinket fremmøte
25 000
25 000
Forsinket ankomst
1000
2000
Reisegods
20 000
30 000
Enkeltgjenstander
7500
Sjekker, billetter og pass
5000
Kontanter
3000
Reisesyke
5 000 000
Tannlegebehandling (skydom)
1000
1000
Tannlegebehandling (ulykke)
5000
5000
Utsatt hjemreise eller endret reiserute
15 000
15 000
Tilkallelse
25 000
Sykdom som rammer reisefølge
1000/døgn
15 000
Hjemtransport
Ubegrenset
Ubegrenset
Hjemkallelse
25 000
Reiseavbrudd
10 000
30 000
Remplassering
25 000
Reiseansvar
6 000 000
Ulykke invaliditet barn og voksen (0-75 år)
600 000
Ulykke invaliditet voksen (75+ år)
300 000
Dødsfall barn (0-21 år)
30 000
Dødsfall voksen (21-75 år)
600 000
Dødsfall voksen (75+ år)
300 000
Behandlingsutgifter
25 000
Utvidet ulykke invaliditet og dødsfall
100 000
Avtaletype
Inkludert forsikring
Forsikringsselskap
Tryg Forsikring

Betingelser

I tillegg til en vurdering basert på nøkkeltall fra kredittopplysningsselskap, må du også innfri følgende betingelser for å kunne få dette kortet innvilget:

 • Du må ha fylt 22 år
 • Du må ha en årlig inntekt over 250 000 kroner
 • Du kan ikke ha betalingsanmerkninger
 • Din samlede gjeld kan ikke overstige fem ganger brutto inntekt Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt
 • Du må kunne håndtere en tenkt renteøkning på inntil fem prosentpoeng Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt

Kontakt­informasjon

Kortutsteder
Landkreditt Bank AS
Org. nummer
980 374 181
Besøksadresse
Karl Johans gate 45, 0162 Oslo
Postadresse
Postboks 1824 Vika, 0123 Oslo
Telefon
(+47) 23 00 08 00
Sperre kort
(+47) 23 00 08 00
E-post
kunde­service@ landkredittbank.no

Brukererfaring med Landkreditt Bank Mastercard kredittkort

Hva er din erfaring med Landkreditt Bank Mastercard kredittkort?