Test av LOfavør Mastercard Gold kredittkort

Kreditt­grense
Fastsettes individuelt kr
Rente­frihet
45 dager
Årsavgift
0 kr
Alders­grense
18 år
Kontakt­løshet
Ja
Smart­betaling
Fitbit og Garmin Pay
Vurdering
Låneeksempel:
Eff. rente 19,92 %. 15.000 o/12 mnd. Kostnad: 1281. Totalt: 16.281
LOfavør Mastercard Gold kredittkort utstedes av velkjente SpareBank 1 Kreditt, og som navnet tilsier er dette et kort som retter seg mot personer tilknyttet et LO-forbund som også er medlemmer av fordelsprogrammet LOfavør.

Fordelsprogrammet har nærmere en million medlemmer. Kredittkortet i seg selv har fordeler som billettforsikring, reiseforsikring, eksklusiv tilgang til kulturarrangement og egenandelsforsikring for leiebil, for å nevne noe.

Kortet har ingen årsavgift og en effektiv årlig rente på 19,92 %.

Gebyrfritt kontantuttak i utlandet

LOfavør Mastercard Gold er et av få norske kredittkort som kan tilby gratis kontantuttak i utlandet. For deg som reiser mye er dette et pluss, siden du ikke trenger å bekymre deg for det fordyrende gebyret på steder der kontanter er en nødvendighet.

Mange kredittkort krever gjerne 30-40 kroner per uttak i gebyr, ofte i tillegg til en prosentandel av uttakssummen. Eksempelvis 40 kroner pluss 2 prosent av transaksjonen. Tar du ut 1000 kroner, må du da betale 60 kroner i gebyr for uttaket, i tillegg til kortets valutapåslag.

Med LOfavør Mastercard Gold slipper du å tenke på det. Med kredittkortet betaler du bare valutapåslag i tillegg, som i dag ligger på 2 %.

Men! Husk at du må ta ut penger i lokal valuta, og ikke overfør til norske kroner i minibanken. Tar du ut penger med summen oppgitt i norske kroner, er du nødt til å betale samme gebyr som ved uttak i Norge, som er på 40 kroner og 1 % av uttakssummen. Da hjelper det lite å ha et kredittkort uten uttaksgebyr.

Billettforsikring: Dekker inntil 5000 kroner per billett

Kredittkortet LOfavør Mastercard Gold har en billettforsikring inkludert. Denne forsikringen dekker prisen av inntil fem billetter i året dersom du er hindret fra å delta, og forsikringssummen er på inntil 5000 per billett, og maksimalt 10 000 kroner i året.

Forutsetningen er at du har betalt hele billettsummen med kredittkortet ditt, og at billetten koster minst 200 kroner. Dette gjelder for billetter til både kultur- og sportsarrangement, som konserter, teater, fotballkamp og lignende.

Du får ikke tilbake penger dersom du kun har planlagt dårlig, og det må foreligge en reell grunn til at du er hindret i å møte opp. At du skal i bestemors fødselsdagsselskap teller ikke, men ulykkesskade, akutt sykdom, kollisjon, eller fire timers forsinkelse av offentlig transport som hindrer deg i å møte teller.

Dersom du innfrir vilkårene, trenger du ikke betale egenandel på LOfavør Mastercards billettforsikring.

LOfavør Mastercard Gold: Et kredittkort med nyttige forsikringer

I tillegg til gebyrfritt kontantuttak i utlandet og en fin-fin billettforsikring, har LOfavør Mastercard flere nyttige funksjoner for deg som kunde. Du får full oversikt over kortet i egen app, hvor du kan sette på regionsperre, endre kredittgrense, se PIN-kode og reiseforsikringsbevis, sperre kortet og få oversikt over faktura.

Samtidig har kredittkortet reiseforsikring inkludert dersom du betaler 50 prosent eller mer av forsikringen med kredittkortet. En av fordelene som trekker opp snittet i denne reiseforsikringen er at LOfavør tilbyr egenandelsforsikring for leiebil. Dette gjør leie av bil i inn- og utland betraktelig mye billigere, siden dette er en relativt dyr forsikring å betale for hvis du ikke har den inkludert i kortet ditt.

Det som trekker ned snittet noe, er at kortet har få inkluderte fordeler som ikke har noe med forsikringer å gjøre. Kortet har et veldig stort medlemsnettverk, og da burde man kunne forvente et mer solid fordelsprogram.

Testen av LOfavør Mastercard Gold kredittkort er utført av Dinero.no og ble sist oppdatert 2020-06-26
Vår vurdering (poengscore): 4 av mulige 6.

Karakterbegrunnelse

Alle kredittkortene vi tester gis karakterer basert på hvordan de scorer i ulike kategorier, og disse vektes igjen etter viktighet:

Rente og gebyrer har en vekting på 32,5 %
Fordeler har en vekting på 32,5 %
Brukeropplevelse har en vekting på 15 %
Helhetsvurdering har en vekting på 20 %
Rente og gebyrer

LOfavør Mastercard Gold oppnår 72/100 poeng i kategorien rente og gebyrer. Foruten om det skyhøye gebyret ved kontantuttak er det pent lite andre gebyrer å spore her, og når man i tillegg kan diske opp med en ganske så kurant rentesats, ender man fort på den øvre halvdelen av tabellen.

Fordeler

I kategorien fordeler noterer kortet seg for 38/100 poeng. Vel, kortet har strengt tatt ingen inkluderte fordeler eller bonusprogrammer, men den har i alle fall en rekke solide forsikringer. Her bys det både på en inkludert billettavbestillingsforsikring og reise- og avbestillingsforsikring med egenandel for leiebil, og begge disse er egentlig med på å heve inntrykket vesentlig.

Brukeropplevelse

Videre får LOfavør Mastercard Gold 95/100 poeng i kategorien brukeropplevelse. Dette er i bunn og grunn så nærme man kan komme full potte, og det eneste reelle minuset her er den tidligere nevnte mangelen på noen form for fordeler. Utover dette bys det på en enkel søknadsprosess via nett i en moderne og lett tilgjengelig innpakning, kontaktløs betaling og ikke bare én, men to apper. På toppen av dette har man også tilgang til kundeservice via en rekke plattformer, samt muligheten til å endre PIN-koden til det man måtte ønske.

Helhetsvurdering

I vår totalvurdering får kredittkortet 35/100 poeng. LOfavør Mastercard Gold er generelt et ganske så gunstig kort, og det er nok først og fremst de gode forsikringene og tilgangen til gebyrfrie uttak av kontanter i utlandet som er med på å trekke lasset her. Det mest negative med kortet er dermed den nevnte mangelen på noen form for fordelsprogram, og hadde dette vært på plass, skal man ikke se bort ifra at kortet kunne vært oppe å nikke med de aller beste kortene der ute.

Fordeler

 • Gebyrfrie uttak i utlandet
 • Reise- og avbestillingsforsikring inkludert i kortet
 • Egenandelsforsikring for leiebil inkludert i reiseforsikringen
 • Billettavbestillingsforsikring inkludert i kortet
 • Støtte for Fitbit og Garmin Pay

Ulemper

 • Skyhøye gebyrer ved uttak av kontanter i Norge
 • Ingen inkluderte fordels- eller bonusprogrammer

Rabatter og bonusordninger

 • LOfavør Mastercard Gold har i seg selv ingen inkluderte fordelsprogrammer, men i og med at kortet forutsetter medlemskap i et LO-forbund, har du tilgang på visse fordeler gjennom fordelsprogrammet LOfavør

Rente og gebyrer

Generelt
Årsavgift
0 kr
Kredittramme
Fastsettes individuelt
Rentefrihet
45 dager
Kontaktløshet
Ja
Smartbetaling
Fitbit og Garmin Pay
Grenser for varekjøp og uttak
Varekjøp i inn- og utland
Inntil disponibelt beløp av kredittgrense
Kontantuttak i inn- og utland
20.000 kr/uke
Bruk i Norge
Varekjøp
0 kr
Kontantuttak i minibank
40 kr + 1 % av sum
Kontantuttak over skranke
40 kr + 1 % av sum
Bruk av posttjenester
40 kr + 1 % av sum
Bruk i utlandet
Varekjøp
0 kr
Kontantuttak i minibank
0 kr
Kontantuttak over skranke
0 kr
Valutapåslag
2 %
Renter
Månedlig nominell rente
1,53 %
Årlig nominell rente
18,3 %
Årlig effektiv rente
19,92 %
Øvrige gebyrer
Erstatningskort
0 kr
Elektronisk faktura
0 kr/mnd
Papirfaktura
45 kr/mnd¹
Kopi av faktura
0 kr
Overføring fra kredittkort til konto
25 kr + 1 % av sum
Innfrielse av annen kreditt
0 kr
Overtrekksgebyr
125 kr
Purregebyr (1. varsel)
35 kr
Inkassovarsel (2. varsel)
35 kr
Gebyr for betalings­oppfordring (3. varsel)
105 kr
Forsinkelsesrente
8 %
Minimumsinnbetaling per måned
3,2 % (min. 250 kr)
Låneeksempel
Eff. rente 19,92 %. 15.000 o/12 mnd. Kostnad: 1281. Totalt: 16.281
Belastes også om du har AvtaleGiro uten eFaktura

Forsikringer

Den inkluderte reise- og avbestillingsforsikring er gjeldende for alle reiser, så lenge man betaler minimum halvparten eller mer av reisens totale transportkostnader med LOfavør Mastercard Gold. Denne er altså uavhengig av transportmiddel, selv om dagsreiser uten overnatting kun dekkes når man har benyttet seg av fly.

Utover dette stilles det også krav til at man – i likhet med kortet i seg selv – er medlem av et LO-forbund, samt at man også må være Norsk Folketrygd eller ha de syketrygderettigheter som EØS-avtalen gir. I tillegg må man også ha en fast bostedsadresse i Norden og være registrert i et av de nordiske folkeregistrene. Så lenge disse kravene er innfridd gjelder den for reiser på inntil 70 dager for deg og din nærmeste familie, selv om varigheten kan utvides til 90, 120 eller 180 dager ved behov.

I denne sammenheng er familie definert som ektefelle eller samboer som har felles adresse som kortholder, barn som tilhører kortholder uavhengig av hvor de bor, samt adoptivbarn og barn født av surrogatmor. Barnebarn og oldebarn som reiser sammen med sikrede er også dekket, samtidig som forsikringen opphører for samtlige barn i det de fyller 20 år.

Sykdom på reise
Ubegrenset dekningsgrad
Avbestilling
Ubegrenset dekningsgrad
Hjemtransport
Ubegrenset dekningsgrad
Evakuering
Ubegrenset dekningsgrad
Forsinket fremmøte/innhenting
Ubegrenset dekningsgrad
Forsinket avgang, innhenting og merutgifter til overnatting
Inntil 6000 kroner per skadetilfelle
Forsinket bagasje ved utreise
Ved minimum fire timers forsinkelse dekkes inntil 5000 kroner per skadetilfelle
Innhenting fastlagt reiserute som følge av sykdom
Inntil 150 000 kroner per skadetilfelle
Avbrutt reise
Ubegrenset dekningsgrad inntil reisens opprinnelige pris, eller inntil 2000 kroner per person per døgn
Reisegods
Ubegrenset dekningsgrad
Verdigjenstander
Inntil 40 000 kroner per skadetilfelle
Øvrige gjenstander
Inntil 40 000 kroner per gjenstand
Egenandel leiebil
Ubegrenset dekningsgrad
Ulykke
Ved ulykker som leder til medisinsk invaliditet eller dødsfall dekkes inntil 500 000 kroner per skadetilfelle for personer mellom 20 og 70 år, inntil 100 000 kroner for personer mellom 70 og 75 år og inntil 700 000 kroner for barn under fylte 20 år. Samtidig er det verdt å merke seg at dekningen på dette punktet opphører i det man fyller 75 år
Avtaletype
Inkludert forsikring
Forsikrings­selskap
Fremtind Forsikring

Med LOfavør Mastercard Gold har du også billettavbestillingsforsikring inkludert i kortet, og denne dekker kjøp av billetter til personlig bruk, uavhengig av om denne er kjøpt i inn- eller utland. For at forsikringen skal være gyldig forutsettes det av billetten kostet minst 200 kroner per stykk, samt at denne er betalt i sin helhet med LOfavør Mastercard Gold.

Forsikringen er gjeldende for forsikringshaver og dens nærmeste familie, og dekker inntil fem billetter over en periode på tolv måneder med en øvre grense på 5000 kroner per billett, og inntil totalt 10 000 kroner over en periode på tolv måneder. Dersom du har billetter til et arrangement med varighet på inntil fire dager, vil erstatningen bli avregnet i forhold til antall dager man ikke kan være tilstede.

Med denne polisen er følgende hendelser dekket:

 • Akutt sykdom eller uventet akutt forverring av kronisk lidelse
 • Ulykkesskade
 • Skade på din bolig, kontor eller forretning som er inntruffet etter at billetten er betalt, og som nødvendiggjør ditt nærvær
 • Innkalling til militærtjeneste (som ikke kan endres) eller innkalling til rettssak som lekdommer
 • Stjålet ID-kort inntil 48 timer før arrangementet hvor ID-kortet er eneste gyldige legitimasjon
 • Ulykkesskade på- eller tyveri av kjøretøy inntil 48 timer før arrangementet som umuliggjør transport til arrangementet
 • Forsinkelse på offentlig kommunikasjon/øvrig kommunikasjon (f.eks. fly) på minimum 4 timer som gjør at du ikke rekker frem til arrangementet
 • Kansellering på offentlig kommunikasjon/øvrig kommunikasjon (f.eks. fly) som gjør at du ikke rekker frem til arrangementet
 • Kollisjon/utforkjøring på vei til arrangementet som krever berging når du benytter privat bil
 • DødsfallSamtidig er det også verdt å merke seg at polisen ikke dekker sesongbilletter av noe som helst slag, årsabonnementer, reisebilletter eller billetter innkjøpt for videresalg.
Avtaletype
Inkludert forsikring
Forsikrings­selskap
BNP Paribas Cardif

Betalingsforsikringen hjelper deg med å betjene den utestående saldoen på ditt LOfavør Mastercard Gold om du skulle bli arbeidsledig eller permittert, bli sykemeldt over lengre perioder eller ved dødsfall. Forsikringen er kostnadsfri de tre første månedene, og koster så 0,6 % av din månedlige utestående saldo etter dette.

Ved sykdom og ulykke eller arbeidsledighet og permittering forutsettes det at denne har vart i minste 30 sammenhengende dager, og etter dette dekker den opp til 7500 kroner i måneden i inntil 12 måneder per skadetilfelle og inntil 36 måneder totalt i løpet av forsikringsperioden.

Ved sykehusopphold forutsettes det at denne har vart i minste 23 sammenhengende dager, og etter dette dekker den opp til 250 kroner per dag i inntil 69 dager totalt i løpet av forsikringsperioden. Ved dødsfall eller kritisk sykdom utbetales en engangssum på 150 000 kroner.

Avtaletype
Betalt tilleggsforsikring
Forsikrings­selskap
BNP Paribas Cardif
Pris
0,6 % av din månedlige utestående saldo

Betingelser

I tillegg til en vurdering basert på nøkkeltall fra kredittopplysningsselskap, må du også innfri følgende betingelser for å kunne få dette kortet innvilget:

 • Du må ha fylt 18 år
 • Du må være medlem i et LO-forbund
 • Din samlede gjeld kan ikke overstige fem ganger brutto inntekt Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt
 • Du må kunne håndtere en tenkt renteøkning på inntil fem prosentpoeng Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt

Kontakt­informasjon

Kortutsteder
SpareBank 1 Kreditt AS
Org. nummer
975 966 453
Kredittgiver
SpareBank 1 Kreditt AS
Org. nummer
975 966 453
Besøksadresse
Søndre gate 4, 7011 Trondheim
Postadresse
Postboks 4794 Torgarden, 7467 Trondheim
Telefon
(+47) 416 06 600
Sperre kort
(+47) 915 07 040
E-post
post@​lofavor.no

Brukererfaring med LOfavør Mastercard Gold kredittkort

Hva er din erfaring med LOfavør Mastercard Gold kredittkort?