Test av Mastercard Gold kredittkort

Mastercard Gold kredittkort

Vurdering

terningkast

Spesielt anbefalt for

• Ingen årsavgift
• 45 dager rentefri kreditt
• Gratis reiseforsikring inkl.

Aldersgrense: 18 år

Maks kreditt: 100 000 kr

Rentefrihet: 45 dager

Årsavgift: 0 kr

Vurdering

terningkast

Låneeksempel: Eff. rente 25,37 %. 15.000 o/12 mnd. Kostnad: 1466. Totalt 16.466

Mastercard Gold er et kredittkort som tilbys av åtte frittstående norske sparebanker – henholdsvis Etne Sparebank, Fana Sparebank, Flekkefjord Sparebank, Haugesund Sparebank, Lillesands Sparebank, Luster Sparebank, Skudenes & Aakra Sparebank og Voss Sparebank.

Kortet leveres for øvrig i regi av EnterCard, som også står bak kredittkort som re:member og Coop Mastercard. Uansett, i det store og hele bys det på få fordeler og pent lite annet spennende.

Kortet kan i alle fall skilte med en kredittramme på inntil 100 000 kroner med en effektiv rente på 25,37 % og opp mot 45 dagers rentefri kreditt.

Mastercard Gold: Kredittkort med få fordeler

Det er lite til ingenting ved Mastercard Gold som skiller seg fra sine konkurrenter, og det finnes sågar få kort med så lite inkluderte fordeler. Foruten om reise- og avbestillingsforsikring, som du kan lese mer om i avsnittet nedenfor, bys det hverken på rabatter, bonuser eller andre tilbud.

Den årlige renten på Mastercard Gold er på 21,62 % nominelt og 25,37 % effektivt, noe som hverken er veldig dårlig eller spesielt bra. Dersom du skal bruke kredittkortet som et lån du ikke betaler ned ved forfall, bør du heller se deg om etter kredittkort med en lavere rente.

På toppen av dette er det dessuten vedheftet ganske stive gebyrer ved uttak av kontanter, henholdsvis 35 kroner pluss 1 % av sum i minibank og 75 pluss 1 % av sum over skranke. Nå skal det sies at kortet byr på få andre gebyrer utover dette, men dette alene er med på å trekke ned inntrykket vesentlig her.

Gratis reiseforsikring inkludert i kortet

En av de ytterst få fordelene med Mastercard Gold er altså den nevnte reise- og avbestillingsforsikringen. Denne er inkludert i kortet så lenge du betaler minimum halvparten av dine reisers totale transportkostnader med ditt kredittkort, være seg enten kostnader knyttet til drivstoff om du reiser med bil eller flybilletter dersom du skal ut å fly.

Så lenge dette er på plass er forsikringen gyldig for reiser på inntil 90 dager for deg som kortholder og inntil tre andre medreisende.

Testen av Mastercard Gold kredittkort er utført av Dinero.no og ble sist oppdatert 2021-01-13
Vår vurdering (poengscore): 3 av mulige 6.

Karakterbegrunnelse

Alle kredittkortene vi tester gis karakterer basert på hvordan de scorer i ulike kategorier, og disse vektes igjen etter viktighet:

  Rente og gebyrer har en vekting på 32,5 %

  Fordeler har en vekting på 32,5 %

  Brukeropplevelse har en vekting på 15 %

  Helhetsvurdering har en vekting på 20 %

Rente og gebyrer

Mastercard Gold oppnår 52/100 poeng i kategorien rente og gebyrer. Kortet scorer middels på både rente- og gebyrvilkår, selv om sistnevnte er noe bedre enn førstnevnte, og plasserer seg med det ganske så midt på treet.

Fordeler

I kategorien fordeler noterer kortet seg for 11/100 poeng. Mastercard Gold har enkelt og greit ingen fordelsprogram, og da er det vanskelig å få særlig med plusspoeng. Den har dog reiseforsikring inkludert, noe som redder det fra total stryk.

Brukeropplevelse

Videre får Mastercard Gold 90/100 poeng i kategorien brukeropplevelse. Mastercard Gold byr på en enkel søknadsprosess via nett i en moderne og lett tilgjengelig innpakning. De svarer også raskt på henvendelser, og er tilgjengelig på flere plattformer. Kortet byr i tillegg på kontaktløs betaling og en egen app, så her er det kort fortalt mye å være fornøyd med. Det eneste minuset her her er mangel på valg av egen PIN-kode – man får dog samme PIN som på bankkortet – men utover det er så og si alt på stell.

Helhetsvurdering

I vår totalvurdering får kredittkortet 30/100 poeng. Mastercard Gold er i bunn og grunn et ganske så enkelt kort. Den har verken den beste renten, de beste gebyrvilkårene eller de beste fordelsprogrammene. Det den derimot kan by på er reiseforsikring inkludert i prisen, og det skal man ikke kimse av.

Fordeler med Mastercard Gold kredittkort

  • Reise- og avbestillingsforsikring inkludert i kortet

Ulemper

  • Ingen tilknyttede rabatter, bonuser eller øvrige tilbud
  • Skyhøyt gebyr ved uttak av kontanter i både inn- og utland
  • Totalt sett et ganske uinteressant kredittkort

Rabatter og bonusordninger

Dette kortet har ingen rabatt- eller bonusordninger

Rente og gebyrer

Generelt
Årsavgift
0 kr
Kredittramme
5000 – 100.000 kr
Rentefrihet
45 dager
Kontaktløshet
Ja
Smartbetaling
Apple Pay
Grenser for varekjøp og uttak
Varekjøp i inn- og utland
Inntil disponibelt beløp av kredittgrense
Kontantuttak i inn- og utland
20.000 kr/uke (beregnes fra tirsdag)
Bruk i Norge
Varekjøp
0 kr
Kontantuttak i minibank
35 kr + 1 % av sum
Kontantuttak over skranke
75 kr + 1 % av sum
Bruk av posttjenester
75 kr + 1 % av sum
Bruk i utlandet
Varekjøp
0 kr
Kontantuttak i minibank
35 kr + 1 % av sum
Kontantuttak over skranke
75 kr + 1 % av sum
Valutapåslag
1,75 %
Renter
Månedlig nominell rente
1,8 %
Årlig nominell rente
21,62 %
Årlig effektiv rente
25,37 %
Øvrige gebyrer
Erstatningskort
0 kr
Tilleggskort
0 kr
Elektronisk faktura
0 kr/mnd
Papirfaktura
45 kr/mnd
Kopi av faktura
20 kr
Overføring fra kort til konto
35 kr + 1 % av sum
Overtrekksgebyr
125 kr
Purregebyr (1. varsel)
35 kr
Inkassovarsel (2. varsel)
35 kr
Gebyr for betalings­oppfordring (3. varsel)
105 kr
Forsinkelsesrente
8 %
Minimumsinnbetaling per måned
1/60-del (min. 150 kr)
Låneeksempel
Eff. rente 25,37 %. 15.000 o/12 mnd. Kostnad: 1466. Totalt 16.466

Forsikringer

Den inkluderte reise- og avbestillingsforsikring er gjeldende for alle reiser, så lenge man betaler minimum halvparten eller mer av reisens totale transportkostnader med Mastercard Gold. Denne er altså uavhengig av transportmiddel, selv om dagsreiser uten overnatting kun dekkes når man benytter seg av fly, samtidig som reisen også må startes og avsluttes i Norge.

Utover dette stilles det også krav til at man er medlem av Norsk Folketrygd og har en fast bostedsadresse i Norge i henhold til Folkeregisteret. Så lenge disse kravene er innfridd gjelder den for reiser på inntil 90 dager for deg og din husstand – med en begrensning på inntil tre medreisende – og i denne sammenhengen er en husstand definert som ektefelle eller samboer og ugifte barn – være seg stebarn, fosterbarn eller adoptivbarn – under 21 år med felles adresse eller barn som bor med en annen forelder. Dersom man er et større følge enn dette, dekker forsikringen kun de tre yngste i reisefølge.

Samtidig er det også verdt å merke seg at det påløper en egenandel på 500 kroner for samtlige poster med unntak av forsinkelse.

Verdigjenstander
Inntil 7500 kroner per skadetilfelle
Tyveri fra telt, badestrand eller basseng, samt ran og tyveri av penger
Inntil 3000 kroner per skadetilfelle
Skade på sykkel eller tyveri av fastlåst sykkel
Inntil 2000 kroner per skadetilfelle
Tyveri av penger oppbevart i safe, samt tap av billetter eller pass
Inntil 5000 kroner per skadetilfelle
Forsinket reisegods
Inntil 2000 kroner per person og inntil 3000 kroner per skadetilfelle om man er et større reisefølge
Reisesyke og hjemtransport
Ubegrenset dekningsgrad, samtidig som polisen opphører i det man fyller 80 år
Tannlegebehandling
Inntil 5000 kroner per skadetilfelle som følge av ulykke og inntil 1000 kroner per skadetilfelle som følge av spising
Merutgifter til sengeleie etter legens ordre
Inntil 1500 kroner per døgn og inntil 15 000 per skadetilfelle
Innhenting av fastlagt reiserute
Inntil 15 000 kroner per skadetilfelle
Avbrutt reise
Inntil 15 000 kroner per skadetilfelle
Reiseledsager
Inntil 20 000 kroner per skadetilfelle
Tilkallelse
Inntil 1500 kroner per døgn og inntil 30 000 per skadetilfelle
Avbestilling
Samtlige forhåndsbetalte avbestillingskostnader, samtidig som polisen opphører i det man fyller 80 år
Forsinket fremmøte i Norden
Inntil 20 000 kroner per skadetilfelle
Forsinkelse av reisearrangørs transportmiddel
Inntil 1000 kroner per person og inntil 2000 kroner per skadetilfelle om man er et større reisefølge ved forsinkelse over fire timer
Forsinket fremmøte ved hjemreise
Inntil 5000 kroner per skadetilfelle
Reiseulykke
Erstatningssummen vurderes ut ifra skadens art og grad av invaliditet, samtidig som den øvre satsen etter fylte 67 år er satt til 150 000 kroner og opphører i det man fyller 80 år

Avtaletype: Inkludert forsikring
Forsikringsselskap: AIG Europe S.A.

Med MasterCard Gold sin betalingsforsikring nedbetaler kortutsteder hele eller deler av din utestående saldo ved ufrivillig arbeidsledighet/permittering, midlertidig arbeidsuførhet/sykemelding, sykehusopphold (for selvstendig næringsdrivende) og kritisk sykdom/dødsfall.

Forsikringen dekker 5 % av utestående saldo hver måned for arbeidsledighet, permittering, arbeidsuførhet og sykemelding i inntil 12 måneder. For selvstendig næringsdrivende dekkes 5 % av utestående saldo i tre måneder ved sykehusopphold. Ved tap av liv eller kritisk sykdom, dekkes hele det utestående beløpet.

Avtaletype: Betalt tilleggsforsikring
Forsikringsselskap:
Pris: 0,6 % av din månedlige utestående saldo

Betingelser

I tillegg til en vurdering basert på nøkkeltall fra kredittopplysningsselskap, må du også innfri følgende betingelser for å kunne få dette kredittkortet innvilget:

  • Du må ha fylt 18 år
  • Du må ha en årlig inntekt over 150 000 kroner
  • Du kan ikke ha betalingsanmerkninger
  • Din samlede gjeld kan ikke overstige fem ganger brutto inntekt Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt
  • Du må kunne håndtere en tenkt renteøkning på inntil fem prosentpoeng Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt

Kontakt­informasjon

Kort­utsteder
EnterCard Norge, filial av EnterCard Group AB
Org. nummer
919 061 545
Kreditt­giver
EnterCard Norge, filial av EnterCard Group AB
Org. nummer
919 061 545
Besøks­­adresse
Dronning Eufemias gate 6 B, 0191 Oslo
Post­­adresse
Postboks 6783, St. Olavs Plass, 0130 Oslo
Telefon
(+47) 73 89 77 56
Sperre kort
(+47) 73 89 77 56
Kundeservice
kortservice@entercard.no

Hva er din erfaring med Mastercard Gold kredittkort?