Test av Entercard Mastercard Gold kredittkort

Kreditt­grense
100 000 kr
Rente­frihet
45 dager
Årsavgift
0 kr
Alders­grense
18 år
Kontakt­løshet
Ja
Smart­betaling
Apple Pay
Vurdering
Låneeksempel:
Eff. rente 29,06 %. 15.000 o/12 mnd. Kostnad: 1654. Totalt 16.654
Kredittkortet Entercard Mastercard Gold utstedes ikke overraskende av Entercard, som i dag er et av Skandinavias ledende kredittselskaper. Selskapet ble for øvrig etablert tilbake i 1999 som et samarbeidsprosjekt mellom svenske Swedbank og engelske Barclays.

Selve kortet tilbys på sin side av åtte frittstående sparebanker rundt omkring i det ganske land og disse er henholdsvis Etne Sparebank, Flekkefjord Sparebank, Haugesund Sparebank, Lillesands Sparebank, Luster Sparebank, Skudenes & Aakra Sparebank, Søgne og Greipstad sparebank og Voss Sparebank.

Når det kommer til rene fordeler er det dessverre pent lite som taler for Entercard Mastercard Gold. Man får unektelig tilgangen på en inkludert reise- og avbestillingsforsikring, samt muligheten til å tegne seg betalingsforsikring ved siden av, men utover dette er det ikke så altfor mye å skryte av. På samme tid er også gebyrene knyttet til uttak blant de aller stiveste på markedet og dette er langt på vei med på å gjøre kortet ganske så uinteressant for de aller fleste.

Rent praktisk kan kortet i alle fall skilte med en rentefri kredittperiode på inntil 45 dager, samt en nominell rente på 21,62 % utover dette med en øvre kredittgrense på 100 000 kroner.

Reiseforsikring inkludert i kortet

En av de ytterst få fordelene Entercard Mastercard Gold faktisk kan smykke seg med er den inkluderte reise- og avbestillingsforsikringen. Denne er dessuten gyldig på alle reiser du foretar deg utenfor landets grenser, så lenge du passer på å betale minst halvparten av reisenes totale transportkostnader med kredittkortet. Det vil altså si at forsikringen er uavhengig av transportmiddel du benytter deg av, enten være seg kostnader knyttet til drivstoff om du reiser med bil eller flybilletter dersom du velger å fly, selv om sistnevnte også stiller krav til minimum én overnatting.

Så lenge disse kravene er imøtekommet dekker den i alle fall de vanligste postene man kan utsettes for når man beveger seg utenfor landets grenser, slik som tap og tyveri av reisegods, uforutsette kanselleringer, nødvendige hjemreiser, avbestillinger og naturlig nok ulykker og skader.

Foruten om deg selv dekker forsikringen dessuten din nærmeste husstand, som i denne sammenheng innbefatter ektefelle eller samboer og hjemmeboende barn under 21 år ved alle reiser på inntil 90 dager.

Entercard Mastercard Gold: Kredittkort med få fordeler

Som sagt er det altså lite eller ingenting ved Entercard Mastercard Gold som skiller seg fra sine konkurrenter og det finnes sågar ytterst få kort med så lite inkluderte fordeler. Foruten om den nevnte reise- og avbestillingsforsikring, kan det hverken bys på noen former for rabatter, bonuser eller andre tilbud.

På toppen av dette kan Entercard Mastercard Gold også skilte med noen av de dyreste gebyrene ved kontantuttak på markedet, henholdsvis 35 kroner pluss 1 prosent av sum ved uttak i minibank og 75 kroner pluss 1 prosent av sum om du velger å ta ut kontanter over skranke. Nå skal det samtidig sies at kortet har særs få gebyrer utover dette, så om du ikke har noe utpreget behov for å heve kontanter, er dette kortet i alle fall ganske så rimelig i drift om du passer på å betale inn det du skylder før renten begynner å løpe.

Testen av Entercard Mastercard Gold kredittkort er utført av Dinero.no og ble sist oppdatert 2023-09-12

Vår vurdering (poengsum): 3/6

Karakterbegrunnelse

Alle kredittkortene vi tester gis karakterer basert på hvordan de scorer i ulike kategorier, og disse vektes igjen etter viktighet:

Rente og gebyrer har en vekting på 32,5 %
Fordeler har en vekting på 32,5 %
Brukeropplevelse har en vekting på 15 %
Helhetsvurdering har en vekting på 20 %
Rente og gebyrer

Entercard Mastercard Gold oppnår 52/100 poeng i kategorien rente og gebyrer. Kortet scorer middels på både rente- og gebyrvilkår, selv om sistnevnte er noe bedre enn førstnevnte, og plasserer seg med det ganske så midt på treet.

Fordeler

I kategorien fordeler noterer kortet seg for 11/100 poeng. Entercard Mastercard Gold har enkelt og greit ingen fordelsprogram, og da er det vanskelig å få særlig med plusspoeng. Den har dog reiseforsikring inkludert, noe som redder det fra total stryk.

Brukeropplevelse

Videre får Entercard Mastercard Gold 90/100 poeng i kategorien brukeropplevelse. Entercard Mastercard Gold byr på en enkel søknadsprosess via nett i en moderne og lett tilgjengelig innpakning. De svarer også raskt på henvendelser, og er tilgjengelig på flere plattformer. Kortet byr i tillegg på kontaktløs betaling og en egen app, så her er det kort fortalt mye å være fornøyd med. Det eneste minuset her her er mangel på valg av egen PIN-kode – man får dog samme PIN som på bankkortet – men utover det er så og si alt på stell.

Helhetsvurdering

I vår totalvurdering får kredittkortet 30/100 poeng. Entercard Mastercard Gold er i bunn og grunn et ganske så enkelt kort. Den har verken den beste renten, de beste gebyrvilkårene eller de beste fordelsprogrammene. Det den derimot kan by på er reiseforsikring inkludert i prisen, og det skal man ikke kimse av.

Fordeler

  • Reise- og avbestillingsforsikring inkludert i kortet

Ulemper

  • Ingen tilknyttede rabatter, bonuser eller øvrige tilbud
  • Skyhøyt gebyr ved uttak av kontanter i både inn- og utland
  • Totalt sett et ganske uinteressant kredittkort

Rabatter og bonusordninger

  • Dette kortet har ingen rabatt- eller bonusordninger

Rente og gebyrer

Generelt
Aldersgrense
18 år
Årsavgift
0 kr
Kredittramme
5000 – 100 000 kr
Rentefrihet
45 dager
Kortutsteder
Entercard Norge
Betalingsnettverk
Mastercard
Kontaktløshet
Ja
Smartbetaling
Apple Pay
Grenser for varekjøp og uttak
Varekjøp i inn- og utland
Inntil disponibelt beløp av kredittgrense
Kontantuttak i inn- og utland
20 000 kr/uke (beregnes fra tirsdag)
Bruk i Norge
Varekjøp
0 kr
Kontantuttak i minibank
35 kr + 1 % av sum
Kontantuttak over skranke
75 kr + 1 % av sum
Bruk av posttjenester
75 kr + 1 % av sum
Bruk i utlandet
Varekjøp
0 kr
Kontantuttak i minibank
35 kr + 1 % av sum
Kontantuttak over skranke
75 kr + 1 % av sum
Valutapåslag
1,75 %
Renter
Månedlig nominell rente
1,8 %
Årlig nominell rente
21,62 %
Årlig effektiv rente
29,06 %
Øvrige gebyrer
Erstatningskort
0 kr
Tilleggskort
0 kr
Elektronisk faktura
0 kr/mnd
Papirfaktura
45 kr/mnd
Kopi av faktura
20 kr
Overføring fra kort til konto
35 kr + 1 % av sum
Overtrekksgebyr
125 kr
Purregebyr (1. varsel)
35 kr
Inkassovarsel (2. varsel)
35 kr
Gebyr for betalings­oppfordring (3. varsel)
105 kr
Forsinkelsesrente
8 %
Minimumsinnbetaling per måned
1/60-del (min. 150 kr)
Låneeksempel
Eff. rente 29,06 %. 15.000 o/12 mnd. Kostnad: 1654. Totalt 16.654

Forsikringer

Den inkluderte reise- og avbestillingsforsikring er gjeldende for alle reiser, så lenge man betaler minimum halvparten eller mer av reisens totale transportkostnader med Entercard Mastercard Gold. Denne er altså uavhengig av transportmiddel, selv om dagsreiser uten overnatting kun dekkes når man benytter seg av fly.

Utover dette stilles det også krav til at man er medlem av Norsk Folketrygd og har en fast bostedsadresse i Folkeregisteret. Så lenge disse kravene er innfridd gjelder den for reiser på inntil 90 dager for deg og din husstand – som i denne sammenheng er definert som ektefelle, registrert partner eller samboer og barn, stebarn og adoptivbarn eller fosterbarn under 21 år med felles adresse – eller inntil tre andre medreisende.

Samtidig er det verdt å merke seg at samtlige satser er oppgitt i norske kroner, samt at dekningsgraden for avbestilling, reisesyke, hjemtransport og ulykke opphører i det man fyller 80 år. Forsikringen dekker heller ikke behandlingsutgifter i Norge, i tillegg til at samtlige poster med unntak av forsinkelse har en egenandel på 500 kroner.

Dekning
Pr. pers
Pr. skade
Avbestilling
20 000
50 000
Reisegods
15 000
40 000
Verdigjenstander
7500
Tyveri fra telt, strand eller basseng
3000
Kontanter man bærer på seg
3000
Kontanter oppbevart i safe
5000
Sykkel
2000
Billetter og pass
5000
Forsinket reisegods (etter 4 timer)
2000
3000
Forsinket fremmøte i Norden
20 000
Forsinket fremmøte ved hjemreise
5000
Forsinkelse av reisearrangørens transportmiddel (etter 4 timer)
1000
2000
Reisesyke og hjemtrasport
Ubegrenset
Ubegrenset
Tannbehandling (sykdom)
1000
Tannbehandling (ulykke)
5000
Sengeleie etter legens ordre
1500/døgn
15 000
Tilkallelse
1500/døgn
30 000
Innhenting av reiserute
15 000
Avbrutt reise
15 000
Sykdom hos reiseledsager
20 000
Reiseansvar
3 000 000
Ulykke invaliditet barn og voksen (0-67 år)
400 000
Ulykke invaliditet voksen (67-80 år)
150 000
Dødsfall barn (0-21 år)
1 G
Dødsfall voksen (21-67 år)
400 000
Dødsfall voksen (67-80 år)
150 000
Avtaletype
Inkludert forsikring
Forsikringsselskap
AIG Europe S.A.

Betalingsforsikringen hos Entercard Norge dekker hele eller deler av ditt månedlige terminbeløp ved uforutsette hendelser som sykdom og arbeidsledighet. For å kunne tegne denne må du være mellom 18 og 65 år, selv om forsikringen gjelder frem til du fyller 67 år. Ved siden av dette må du også være registrert i folkeregisteret, medlem av norsk folketrygd og bosatt i enten Norge, Sverige eller Danmark.

Erstatning er her det maksimale beløpet du kan motta per skadetilfelle, mens varigheten er hvor lenge du kan motta erstatning for ett og samme skadetilfelle. Dersom varighet ikke er oppgitt, utbetales erstatningen som et engangsbeløp.

Karensperiode er tidsrommet fra du kjøpte forsikringen til du er berettiget til å søke om erstatning, mens kvalifiseringstiden er perioden fra hendelsen inntraff frem til man kan motta erstatning.

Dekning
Erstatning
Varighet
Karens
Kvalifisering
Arbeids­ledighet (100%)
12,5 %¹
240 dg
30 dg
90 dg
Sykdom (50%)
12,5 %¹
240 dg
30 dg
30 dg
Sykehus­innleggelse²
12,5 %¹
90 dg
3 dg
30 dg
Alvorlig sykdom
100 %
30 dg
90 dg
Dødsfall
100 %
0 dg
0 dg
Av utestående saldo beregnet fra skadedato
Gjelder kun for selvstendig næringsdrivende
Avtaletype
Betalt tilleggsforsikring
Forsikringsselskap
AmTrust International Underwriters DAC
Pris
0,6 % av månedlig utestående saldo

Betingelser

I tillegg til en vurdering basert på nøkkeltall fra kredittopplysningsselskap, må du også innfri følgende betingelser for å kunne få dette kortet innvilget:

  • Du må ha fylt 18 år
  • Du må ha en årlig inntekt over 150 000 kroner
  • Du kan ikke ha betalingsanmerkninger
  • Din samlede gjeld kan ikke overstige fem ganger brutto inntekt Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt
  • Du må kunne håndtere en tenkt renteøkning på inntil fem prosentpoeng Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt

Kontakt­informasjon

Kortutsteder
Entercard Norge - filial av Entercard Group AB
Org. nummer
919 061 545
Besøksadresse
Dronning Eufemias gate 6B, 0191 Oslo
Postadresse
Postboks 6783 St. Olavs Plass, 0130 Oslo
Telefon
(+47) 73 89 77 56
Sperre kort
(+47) 73 89 77 56
E-post
kort­service@ entercard.no

Brukererfaring med Entercard Mastercard Gold kredittkort

Hva er din erfaring med Entercard Mastercard Gold kredittkort?