Test av Møre Mastercard Ung kredittkort

Kreditt­grense
30 000 kr
Rente­frihet
45 dager
Årsavgift
0 kr
Alders­grense
18-33 år
Kontakt­løshet
Ja
Smart­betaling
Fitbit og Garmin Pay
Vurdering
Låneeksempel:
Eff. rente 23,9 %. 15.000 o/12 mnd. Kostnad: 1518. Totalt: 16.518
Sparebanken Møre i sin nåværende form ble til den 1. april 1985 gjennom en sammenslutning av flere lokale sparebanker, selv om den eldste av disse – Herrøe og Røvde Sparebank – ble etablert allerede i 1843.

Sparebanken Møre har per dags dato i alt fire kort på det norske markedet, henholdsvis Møre Mastercard, Møre Mastercard Ekstra, Møre Mastercard Pluss og da Møre Mastercard Ung. Som navnet indikerer retter kortet seg inn mot den yngre delen av befolkningen og mer spesifikt de mellom 18 og 33 år.

Så hva skiller egentlig Møre Mastercard Ung fra banken standardkort? Svaret er overraskende lite, da det eneste som faktisk skiller kortene fra hverandre er at man her kan få en årlig rabatt på inntil 500 kroner for en valgfri strømmetjeneste. Med andre ord ikke den mest spennende gulroten, men som kjent så drar jo alle monner. Utover dette bys det i likhet med øvrige kort fra Sparebanken Møre på gebyrfrie uttak i utlandet, samt en habil reise- og avbestillingsforsikring som også dekker egenandel ved skade på leiebil.

Utover dette har kortet en kredittgrense på 30 000 kr kroner, rentefrihet på de sedvanlige 45 dager og en effektiv rente på 23,9 %.

Fordeler med Møre Mastercard Ung

La oss først begynne med det minst gunstige aspektet. Ved uttak av kontanter i Norge vil det nemlig koste deg drøye førti kroner i tillegg til én prosent av den totale summen, som på papiret kan virke ganske så hårreisende, samtidig som det nok bør nevnes at man sjeldent bør ha et behov for dette her til lands.

Det banken derimot har gjort helt riktig, er å fjerne denne satsen i sin helhet så fort man beveger seg utenfor landets grenser. Det vil si at man kan nyte godt av gebyrfrie uttak så lenge man er i utlandet, som ofte kan vise seg å være høyst nødvendig.

Når det kommer til rabatter har man som tidligere nevnt den årlige rabatten på inntil 500 kroner på strømmetjenester, i tillegg til tjue prosent på leiebiler via Avis. Altså ikke de aller mest gunstige ordningene, men det er i alle fall noe å spore her.

Egenandelsforsikring på leiebil inkludert

Om det er én ting man må ha på plass for å i det hele tatt kunne hevde seg på kredittkortmarkedet, så er det reise- og avbestillingsforsikring. Dette har naturlig nok Sparebanken Møre også innsett og funnet plass til. Med Møre Mastercard Ung er forsikringen til enhver tid gjeldende så lenge du betaler minimum halvparten av reisens totale transportkostnader. Så lenge dette kravet imøtekommes er forsikringen gjeldende i hele verden med en varighet på inntil 90 dager, i tillegg til at den også dekker egenandelen ved skade på leiebil, som fort kan bli en kostbar affære om man er nødt til å tegne den hos forhandleren.

Reiseforsikringen dekker foruten om kortholder, også ektefelle/samboer og ugifte barn under 20 år, eller inntil tre andre medreisende. Sikrede må også være bosatt i Norge og medlem av norsk folketrygd, samt at reisen må startes og avsluttes på din folkeregistrerte adresse.

Møre Mastercard Ung: Et ungdomskort på det jevne

Som et ungdomskort burde man nok kunne ha forventet flere rabatter her, men slik er altså ikke tilfellet. Man får unektelig 500 kroner i rabatt på strømmetjenester, men dette virker i bunn og grunn ganske så snevert for å kunne appellere til de aller yngste på kredittkortmarkedet. Men utover dette kan kortet i det minste skilte med gebyrfrie uttak av kontanter i utlandet og en særs gunstig reise- og avbestillingsforsikring som også dekker egenandel ved skade på leiebil.

Testen av Møre Mastercard Ung kredittkort er utført av Dinero.no og ble sist oppdatert 2023-09-11

Vår vurdering (poengsum): 4/6

Karakterbegrunnelse

Alle kredittkortene vi tester gis karakterer basert på hvordan de scorer i ulike kategorier, og disse vektes igjen etter viktighet:

Rente og gebyrer har en vekting på 32,5 %
Fordeler har en vekting på 32,5 %
Brukeropplevelse har en vekting på 15 %
Helhetsvurdering har en vekting på 20 %
Rente og gebyrer

Møre Mastercard Ung oppnår 60/100 poeng i kategorien rente og gebyrer. Selv om kortet kanskje ikke har de aller beste rentevilkårene, glimter den i alle fall til med gebyrfrie uttak i utlandet, og dette er i seg selv grunn nok til å komme såpass godt ut som den faktisk gjør her.

Fordeler

I kategorien fordeler noterer kortet seg for 52/100 poeng. Selv om Møre Mastercard Ung både kan skilte med rabatt på leiebil og strømmetjenester, er satsene her såpass lave at de ikke er med på å dra opp inntrykket nevneverdig. Det den derimot kan slå seg på brystet med er en solid reise- og avbestillingsforsikring med egenandelsforsikring for leiebil inkludert, som er mye av hovedgrunnen til at den gjør det såpass bra på dette punktet.

Brukeropplevelse

Videre får Møre Mastercard Ung 83/100 poeng i kategorien brukeropplevelse. Her er egentlig det meste at det man man forventer av en moderne banktjeneste på plass. Det bys blant annet på en enkel søknadsprosess via nett i en moderne og lett tilgjengelig innpakning, rask responstid på henvendelser, kontaktløs betaling og en intuitiv og oversiktlig app. Det eneste som dermed er med på å trekke ned inntrykket her er det tidligere nevnte fordelsprogrammet og mangelen på valg av egen PIN-kode.

Helhetsvurdering

I vår totalvurdering får kredittkortet 50/100 poeng. Alt i alt kommer Møre Mastercard Ung ganske så greit ut her, selv om den hverken hevder seg i bunn- eller toppsjiktet. På den positive siden kan kortet både skilte med rabatt på strømmetjenester, gebyrfrie uttak i utlandet og reise- og avbestillingsforsikring med egenandelsdekning ved leie av bil. Problemer er dog at rabatten på strømmetjenester er ganske så begrenset, samtidig som det heller ikke er så mange andre bonusordninger å spore her.

Fordeler

 • Reise- og avbestillingsforsikring med egenandelsdekning ved leiebilforhold
 • Gebyrfrie uttak i utlandet
 • Gunstige gebyrsatser
 • Rabatt på strømmetjenester
 • Støtte for Fitbit og Garmin Pay

Ulemper

 • Noe snevert fordelsprogram
 • Skyhøye gebyrer ved uttak av kontanter i innland

Rabatter og bonusordninger

 • Samtlige kort fra Sparebanken Møre kan skilte med inntil 20 prosent rabatt på leiebil gjennom Avis, men i og med at Møre Mastercard Ung er beregnet på de mellom 18 og 33 år, kan den også skilte med en årlig rabatt på inntil 500 kroner for strømmetjenester som Spotify, Netflix og HBO

Rente og gebyrer

Generelt
Aldersgrense
18 – 33 år
Årsavgift
0 kr
Kredittramme
5000 – 30 000 kr
Rentefrihet
45 dager
Kortutsteder
Sparebanken Møre
Betalingsnettverk
Mastercard
Kontaktløshet
Ja
Smartbetaling
Fitbit og Garmin Pay
Grenser for varekjøp og uttak
Varekjøp i inn- og utland
Inntil disponibelt beløp av kredittgrense
Kontantuttak i inn- og utland
20.000 kr/uke
Bruk i Norge
Varekjøp
0 kr
Kontantuttak i minibank
40 kr + 1 % av sum
Kontantuttak over skranke
40 kr + 1 % av sum
Bruk av posttjenester
40 kr + 1 % av sum
Bruk i utlandet
Varekjøp
0 kr
Kontantuttak i minibank
0 kr
Kontantuttak over skranke
0 kr
Valutapåslag
2 %
Renter
Månedlig nominell rente
1,8 %
Årlig nominell rente
21,62 %
Årlig effektiv rente
23,9 %
Øvrige gebyrer
Elektronisk faktura
0 kr/mnd
Papirfaktura
45 kr/mnd¹
Innfrielse eller overføring til annet kredittkort
0 kr
Nødkontanter
300 kr
Regningsbetaling og overføring
25 kr + 1 % av sum²
Overtrekksgebyr
70 kr
Purregebyr (1. varsel)
35 kr
Inkassovarsel (2. varsel)
35 kr
Gebyr for betalings­oppfordring (3. varsel)
105 kr
Forsinkelsesrente
8 %
Minimumsinnbetaling per måned
5 % (min. 300 kr)
Låneeksempel
Eff. rente 23,9 %. 15.000 o/12 mnd. Kostnad: 1518. Totalt: 16.518
Belastes også om du har AvtaleGiro uten eFaktura
Betaling eller overføring fra kort til konto i nett- og mobilbank

Forsikringer

Den inkluderte reise- og avbestillingsforsikring er gjeldende for alle reiser, så lenge man betaler minst halvparten eller mer av reisens totale transportkostnader med ditt Møre Mastercard Ung-kort. Denne er altså uavhengig av transportmiddel, selv om dagsreiser uten overnatting kun dekkes når man benytter seg av fly.

Utover dette stilles det også krav til at man er medlem av Norsk Folketrygd og har en fast bostedsadresse i Folkeregisteret. Så lenge disse kravene er innfridd gjelder den for reiser på inntil 90 dager eller inntil 35 dager for reiser uten returbillett. Polisen gjelder både for deg og din husstand – som i denne sammenheng er definert som ektefelle, registrert partner eller samboer og barn, stebarn og adoptivbarn eller fosterbarn under 20 år med felles adresse – eller inntil tre andre medreisende.

Samtidig er det verdt å merke seg at samtlige satser er oppgitt i norske kroner, samt at dekningsgraden for reisesyke, hjemtransport og ulykke opphører i det man fyller 75 år, mens avbestilling og behandlingsutgifter opphører i det man fyller 80. Ved siden av dette vil det også tilkomme en egenandel på 500 kroner for reisegods og ulykke, mens rettshjelp har en egenandel på 20 prosent.

Dekning
Pr. pers
Pr. skade
Avbestilling
15 000
50 000
Reisegods
15 000
30 000
Kontanter
3000
Reisedokumenter og pass
10 000
Sykkel utenfor Norden
15 000
Arbeidsgivers eiendeler
20 000
Verdigjenstander
20 000
Enkeltgjenstander
10 000
Forsinket reisegods over 4 timer
3000
Forsinket fremmøte
10 000
25 000
Forsinket avgang
1500
4000
Psykologisk førstehjelp
20 000
Tannbehandling (ulykke)
5000
Tannbehandling (sykdom)
1000
Innhenting av fastlagt reiserute
20 000
Tilkallelse
35 000
Telefonutgifter
1000
Sykdom som rammer ledsager
25 000
Evakuering
35 000
100 000
Reisesyke og hjemtrasport
Ubegrenset
Ubegrenset
Avbrutt reise
2000/døgn
80 000
Ubenyttede billetter og arrangementer
2000
Rettshjelp
25 000¹
Ulykke invaliditet barn og voksen (0-70 år)
400 000
Ulykke invaliditet voksen (70-75 år)
100 000
Dødsfall barn (0-20 år)
50 000
Dødsfall voksen (20-70 år)
400 000
Dødsfall voksen (70-75 år)
100 000
Utgifter til juridisk bistand i Finansklagenemda erstattes med inntil 15 000 kroner, mens utgifter til juridisk bistand i jordskiftesaker/forliksrådet erstattes med inntil 25 000 kroner
Avtaletype
Inkludert forsikring
Forsikringsselskap
Fremtind Forsikring

Betingelser

I tillegg til en vurdering basert på nøkkeltall fra kredittopplysningsselskap, må du også innfri følgende betingelser for å kunne få dette kortet innvilget:

 • Du må være mellom 18 og 33 år
 • Du må ha et norsk personnummer
 • Du kan ikke ha betalingsanmerkninger
 • Din samlede gjeld kan ikke overstige fem ganger brutto inntekt Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt
 • Du må kunne håndtere en tenkt renteøkning på inntil fem prosentpoeng Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt

Kontakt­informasjon

Kortutsteder
Sparebanken Møre
Org. nummer
937 899 319
Besøksadresse
Keiser Wilhelms gate 29-33, 6003 Ålesund
Postadresse
Postboks 121, 6001 Ålesund
Telefon
(+47) 70 11 30 00
Sperre kort
(+47) 70 11 30 00
E-post
kundeservice@ sbm.no

Brukererfaring med Møre Mastercard Ung kredittkort

Hva er din erfaring med Møre Mastercard Ung kredittkort?