Test av Sbanken Visa kredittkort

Kreditt­grense
100 000 kr
Rente­frihet
50 dager
Årsavgift
0 kr
Alders­grense
18 år
Kontakt­løshet
Ja
Smart­betaling
Apple, Google, Fitbit og Garmin Pay
Vurdering
Låneeksempel:
Eff. rente 19,45 %. 15.000 o/12 mnd. Kostnad: 1486. Totalt: 16.486
Sbanken (tidligere kjent som Skandiabanken) har en rekke ganger blitt kåret til banken med de mest fornøyde kundene, men utover en inkludert reise- og avbestillingsforsikring, lav rente og få gebyrer, er det lite andre fordeler å spore ved deres kredittkort. Ikke at dette i seg selv nødvendigvis er så dårlig, men med et stadig voksende markedet, trengs det nok litt ekstra for å virkelig skille seg ut.

Med Sbanken har du i alle fall inntil 50 dagers rentefri kreditt med en øvre kredittgrense på 100 000 kroner.

Gebyrfritt uttak av penger – men renta løper fra uttaksdato

Med Sbanken Visa unngår du i prinsippet gebyret ved uttak av kontanter, både i inn- og utland, dog med en liten, men betydelig hake. Ved kontantuttak løper nemlig renten fra første stund, så man kan jo spørre seg om hvor gebyrfritt det egentlig er.

Dersom du ønsker å ta ut penger i utlandet bør du heller gå for Bank Norwegian Visa eller lignende kredittkort med gebyrfrie kontantuttak i utlandet. Dette har blitt en stadig vanligere trend i markedet, så om dette er et punkt som er avgjørende i ditt valg av kredittkort bør du nok lete litt videre, og undersøke hvilket som passer best for akkurat deg.

Sbanken Visa: Gratis reiseforsikring inkludert i kortet

Kredittkort med inkludert reiseforsikring er et gode mange drar seg nytte av, og i likhet med en rekke andre aktører tilbyr også Sbanken dette i sitt kort. Forsikringen er gyldig så lenge du betaler minimum halvparten eller mer av din reises totale transportkostnader med kortet, som vil si at du ikke trenger å betale noe ekstra for at denne skal være aktiv.

Et annet kriterium du må imøtekomme er at reisen må startes og avsluttes i Norge, samt at dagsreiser uten overnatting kun dekkes om fly er benyttet som transportmiddel. Så lenge dette er på plass er forsikringen gyldig i 60 sammenhengende dager. For den som måtte lure utstedes polisen i samarbeid med Codan Forsikring.

Betingelser for Sbanken Visa

For å kunne få et kredittkort fra Sbanken må du også tilfredsstille bankens søknadskrav, og dette er at du har fylt 18 år, som ikke akkurat er det strengeste kravet på markedet. Banken stiller heller ingen krav til minimum årlig inntekt, men det vil likevel foretas en kredittsjekk av deg, hvor alder, arbeidssituasjon, inntekt og lignende vil påvirke om du får godkjent din søknad eller ei.

Ved bruk av Sbanken Visa kreves det at du tilbakebetaler minimum 3,5 % av det du har brukt hver måned, med en minstesum på 400 kroner. Det du ikke betaler tilbake når den rentefrie perioden på 50 dager utløper, vil automatisk belastes med renter, så det lønner seg med andre ord å betale alt utestående ved forfall.

Testen av Sbanken Visa kredittkort er utført av Dinero.no og ble sist oppdatert 2020-06-15
Vår vurdering (poengscore): 5 av mulige 6.

Karakterbegrunnelse

Alle kredittkortene vi tester gis karakterer basert på hvordan de scorer i ulike kategorier, og disse vektes igjen etter viktighet:

Rente og gebyrer har en vekting på 32,5 %
Fordeler har en vekting på 32,5 %
Brukeropplevelse har en vekting på 15 %
Helhetsvurdering har en vekting på 20 %
Rente og gebyrer

Sbanken Visa oppnår 84/100 poeng i kategorien rente og gebyrer. Kortet kan i utgangspunktet skilte med meget habile vilkår på både rente- og gebyrsiden, samtidig som den også må tåle påpakning for et noe stivt valutapåslag og ikke minst for å beregne renter fra uttakstidspunkt ved kontantuttak.

Fordeler

I kategorien fordeler noterer kortet seg for 48/100 poeng. Sbanken Visa har enkelt og greit ingen fordeler å diske opp med, og det taler naturlig nok dårlig for seg. Men kortet scorer igjen høyt på sine gode rentevilkår, i tillegg til at inkluderingen av reise- og avbestillingsforsikring absolutt hjelper på.

Brukeropplevelse

Videre får kortet 90/100 poeng i kategorien brukeropplevelse. Sbanken byr på en enkel søknadsprosess via nett i en moderne og lett tilgjengelig innpakning. De svarer også raskt på henvendelser, og er tilgjengelig på flere plattformer. Den får dessuten applaus for en meget intuitiv app og inkluderingen av kontaktløs betaling, samt muligheten for valg av egen PIN-kode. Det eneste minuset her er strengt tatt den nevnte mangelen av fordelsprogram, men ellers står det til tilnærmet full pott.

Helhetsvurdering

I vår totalvurdering får kredittkortet 75/100 poeng. Sbanken Visa scorer totalt sett ganske så bra, og det er særlig den lave effektiv renten og de fordelaktige gebyrene som trekker opp her. Videre er vårt generelle inntrykk at kortet får mange gode tilbakemeldinger, og at det har en solid reiseforsikring i pakken. Det største aberet i denne sammenhengen er årsgebyret, som dessverre bidrar til å trekke ned det totale inntrykket.

Fordeler

 • Inntil 50 dagers rentefri kreditt
 • Lav rente
 • Gebyrfritt (med unntak av kontantuttak)
 • Reise- og avbestillingsforsikring inkludert
 • Støtte for Apple, Google, Fitbit og Garmin Pay

Ulemper

 • Renta løper fra første stund ved kontantuttak
 • Byr hverken på noe rabatt- eller fordelsprogram

Rabatter og bonusordninger

 • Dette kortet har ingen rabatt- eller bonusordninger

Rente og gebyrer

Generelt
Årsavgift
0 kr
Kredittramme
5000 – 100.000 kr
Rentefrihet
50 dager
Kontaktløshet
Ja
Smartbetaling
Apple, Google, Fitbit og Garmin Pay
Grenser for varekjøp og uttak
Varekjøp i inn- og utland
Inntil disponibelt beløp av kredittgrense
Kontantuttak i inn- og utland
25.000 kr/uttak og døgn og 50.000 kr/4 dager
Bruk i Norge
Varekjøp
0 kr
Kontantuttak i minibank
0 kr¹
Kontantuttak over skranke
0 kr¹
Bruk av posttjenester
0 kr¹
Bruk i utlandet
Varekjøp
0 kr
Kontantuttak i minibank
0 kr¹
Kontantuttak over skranke
0 kr¹
Valutapåslag
2 %
Renter
Månedlig nominell rente
1,41 %
Årlig nominell rente
16,876 %
Årlig effektiv rente
19,45 %
Øvrige gebyrer
Erstatningskort
0 kr
Tilleggskort
0 kr
Elektronisk faktura
0 kr/mnd
Papirfaktura
45 kr/mnd
Nødkort/-kontanter
0 kr
Regningsbetaling
0 kr¹
Overføring mellom kontoer
0 kr¹
Overtrekksrente
18 %
Purregebyr (1. varsel)
35 kr
Inkassovarsel (2. varsel)
35 kr
Gebyr for betalings­oppfordring (3. varsel)
105 kr
Forsinkelsesrente
8 %
Minimumsinnbetaling per måned
3,5 % (min. 400 kr)
Låneeksempel
Eff. rente 19,45 %. 15.000 o/12 mnd. Kostnad: 1486. Totalt: 16.486
Rente løper fra uttaks-/bruksdato

Forsikringer

Den inkluderte reise- og avbestillingsforsikring er gjeldende for alle reiser, så lenge man betaler minimum halvparten eller mer av reisens totale transportkostnader med Sbanken Visa. Denne er altså uavhengig av transportmiddel, selv om dagsreiser uten overnatting kun dekkes når man benytter seg av fly.

Utover dette stilles det også krav til at man er medlem av Norsk Folketrygd og har en fast bostedsadresse i Folkeregisteret. Så lenge disse kravene er innfridd gjelder den for reiser på inntil 90 dager for deg og din husstand – som i denne sammenheng er definert som ektefelle eller samboer og barn under 21 år med felles adresse – eller inntil tre andre medreisende, og dekker da:

Reisegods
Inntil 15 000 kroner per person og inntil 40 000 per skadetilfelle om man er et større reisefølge
Forsinket reisegods
Inntil 3000 kroner per skadetilfelle
Avbestilling
Inntil 20 000 kroner per person eller inntil 40 000 kroner per reisefølge, samtidig som polisen opphører i det man fyller 75 år
Reiseansvar
Inntil 3 000 000 kroner per skadetilfelle
Reisesyke og hjemtransport
Ubegrenset dekningsgrad, samtidig som polisen opphører i det man fyller 75 år
Behandlingsutgifter
Inntil 5 % av invaliditetssum
Reiseulykke
Voksne – altså de som er fylte 21 år – er dekket for inntil 1 000 000 kroner per skadetilfelle som følge av medisinsk invaliditet, mens det ved dødsfall vil utbetales en engangssum på 50 000 kroner. For personer over 67 år reduseres satsen for medisinsk invaliditet til 100 000 kroner per skadetilfelle, mens polisen opphører i det man fyller 75 år. Barn – altså under fylte 21 år – er dekket for inntil 500 000 kroner per skadetilfelle som følge av medisinsk invaliditet, mens det ved dødsfall vil utbetales en engangssum på 30 000 kroner
Avtaletype
Inkludert forsikring
Forsikrings­selskap
Codan Forsikring

Betingelser

I tillegg til en vurdering basert på nøkkeltall fra kredittopplysningsselskap, må du også innfri følgende betingelser for å kunne få dette kortet innvilget:

 • Du må ha fylt 18 år
 • Din samlede gjeld kan ikke overstige fem ganger brutto inntekt Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt
 • Du må kunne håndtere en tenkt renteøkning på inntil fem prosentpoeng Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt

Kontakt­informasjon

Kort­utsteder
Sbanken ASA
Org. nummer
915 287 700
Kreditt­giver
Sbanken ASA
Org. nummer
915 287 700
Besøks­­adresse
Folke Bernadottesvei 38, 5147 Fyllingsdalen
Post­­adresse
Postboks 7077, 5020 Bergen
Telefon
(+47) 55 26 00 00
Sperre kort
(+47) 55 26 00 00
E-post
kundeservice@​sbanken.no

Brukererfaring med Sbanken Visa kredittkort

Hva er din erfaring med Sbanken Visa kredittkort?