Test av Sparebanken Vest Visa Gull kredittkort

Kreditt­grense
100 000 kr
Rente­frihet
45 dager
Årsavgift
0 kr
Alders­grense
18 år
Kontakt­løshet
Ja
Smart­betaling
Google, Fitbit og Garmin Pay
Vurdering
Låneeksempel:
Eff. rente 25,39 %. 15.000 o/12 mnd. Kostnad: 1932. Totalt: 16.932 kr
Sparebanken Vest Visa Gull utstedes naturlig nok av Sparebanken Vest, som i dag er landets tredje største sparebank. Banken så først dagens lys som Bergens Sparebank tilbake i 1823, og er med det faktisk landets nest eldste bank – kun slått av Christiania Sparebank som ble opprettet året før. Banken tilbyr i dag tjenester innenfor personmarkedet, næringsliv og offentlig sektor med kjente merkevarer som Bulder Bank og Frende Forsikring i sin portefølje.

Sparebanken Vest Visa Gull er et ganske så alminnelig kort, og dette skyldes i stor grad de noe ugunstige rente- og gebyrsatsene kombinert med mangelen på noen skikkelige saftige fordeler, selv om det er visse fordelsordninger å spore her. Det kortet derimot leverer til gangs på er den inkluderte reise- og avbestillingsforsikringen, som kort og godt er blant de meste omfattende på markedet. Især skal den belønnes for å ha funnet plass til egenandelsforsikring for leiebil, som med tiden har blitt en av de gjeveste frynsegodene på markedet.

Sparebanken Vest Visa Gull kan i alle fall skilte med en nominell rente på 21,70 % med en kredittgrense på opp til 100 000 kr kroner.

Omfattende reise- og avbestillingsforsikring

Det har med tiden blitt stadig vanligere å inkludere reiseforsikring i kredittkort, og Sparebanken Vest Visa Gull ønsker naturlig nok ikke være noe dårligere enn sine konkurrenter på dette punktet. Det som derimot skiller kortet fra øvrigheten, er hvor omfattende den faktisk er. Her har man nemlig ikke bare gått for de sedvanlige postene som avbestilling, forsinkelse og tap av reisegods, men også sett sitt snitt til å inkludere de langt mer attraktive egenandelsforsikring for leiebil og juridisk bistand.

For at forsikringen skal være gjeldende idet du beveger deg utenfor landets grenser, må du ha betalt minst halvparten av den aktuelle reisens totale transportkostnader med ditt Sparebanken Vest Visa Gull. Denne er altså uavhengig av transportmiddel, med om du velger å reise på bilferie må du for eksempel kunne dokumentere at kortet har blitt benyttet til utgifter knyttet til drivstoff.

Så lenge dette kravet er imøtekommet, dekker polisen poster som reisegods, forsinket bagasje og avgang, reisesyke, avbestilling, reiseansvar og evakuering, for å nevne noen. Du finner for øvrig den fullstendige oversikten lenger ned på siden.

Egenandelsforsikring for leiebil inlkudert

Med Sparebanken Vest Visa Gull har du – som tidligere nevnt – også egenandelsforsikring for leiebil inkludert i din reise- og avbestillingsforsikring. For at denne skal være gyldig må du først imøtekomme kravene knyttet til reiseforsikringen, og dernest må du også betale leiebilforholdet i sin helhet med kredittkortet.

En slik forsikring koster gjerne mellom flere hundre eller tusen kroner i uka om den må tegnes hos bilutleier, men med dette kortet er den altså inkludert, og da er det også kjekt å vite at du er dekket for inntil 12 000 kroner per skadetilfelle om uhellet skulle være ute.

Fordelsportalen Dealmaker

Selv om Sparebanken Vest Visa Gull ikke har det mest omfattende bonusprogrammet, har du i alle fall tilgang til en rekke rabatter og tilbud gjennom fordelsportalen Dealmaker. Her kan man oppnå gode priser på alt fra hoteller og fornøyelsesparker til restauranter og sportsutstyr, med et særlig fokus på bedrifter og kulturtilbud i og rundt Vestlandet.

Det er samtidig verdt å være oppmerksom på at tilbudene rulleres ganske så flittig, som vil si at det er lurt å titte innom ofte for å sikre seg de aller beste tilbudene og rabattene.

Testen av Sparebanken Vest Visa Gull kredittkort er utført av Dinero.no og ble sist oppdatert 2023-09-12

Vår vurdering (poengsum): 3/6

Karakterbegrunnelse

Alle kredittkortene vi tester gis karakterer basert på hvordan de scorer i ulike kategorier, og disse vektes igjen etter viktighet:

Rente og gebyrer har en vekting på 32,5 %
Fordeler har en vekting på 32,5 %
Brukeropplevelse har en vekting på 15 %
Helhetsvurdering har en vekting på 20 %
Rente og gebyrer

Sparebanken Vest Visa Gull oppnår 50/100 poeng i kategorien rente og gebyrer. Her snakker vi enkelt og greit om selve definisjonen av å havne midt på treet, både hva gjelder rente- og gebyrsatser.

Fordeler

I kategorien fordeler noterer Sparebanken Vest Visa Gull seg for 39/100 poeng og det er nesten utelukkende takket være sin omfattende reise- og avbestillingsforsikring. Utover dette kan Sparebanken Vest Visa Gull også skilte med visse rabatter gjennom fordelsprogrammet Dealmaker, men denne er dessverre såpass snever at den ikke er med på å trekke snittet vesentlig opp.

Brukeropplevelse

Videre får Sparebanken Vest Visa Gull 86/100 poeng i kategorien brukeropplevelse. Sparebanken Vest kan by på en enkel søknadsprosess via nett i en moderne og lett tilgjengelig innpakning, samt at de svarer raskt på henvendelser og er tilgjengelig på flere plattformer. Banken skal dessuten ha skryt for inkluderingen av smartbetaling og kontaktløs betaling, på toppen av en meget habil app. Blant de få negative tingene som er å spore her, er faktisk mangelen på en fullverdig oversikt over priser og annen nødvendig informasjon, samt at man ikke har muligheten til å velge sin PIN-kode. Hva gjelder sistnevnte, får man i alle fall samme kode om man allerede har et debetkort hos banken, og dette er i alle fall med på å trekke opp snittet noe.

Helhetsvurdering

I vår totalvurdering får kredittkortet 35/100 poeng. La oss først starte med å belyse de positive aspektene ved Sparebanken Vest Visa Gull. Kortets aller fremste salgsargument er derfor den meget solide reise- og avbestillingsforikringen, men utover dette finnes det dessverre ikke så altfor mye positivt å spore. Jo visst oppnår man også visse fordeler gjennom Dealmaker, men det finnes langt gunstigere alternativer på markedet hva gjelder fordelsprogrammer.

Fordeler

 • Reise- og avbestillingsforsikring inkludert
 • Egenandelsforsikring for leiebil inkludert i reiseforsikringen
 • ID-tyveriforsikring inkludert i reiseforsikringen
 • Støtte for Google, Fitbit og Garmin Pay

Ulemper

 • Noe snevert fordelsprogram
 • Middelmådige rente- og gebyrsatser

Rabatter og bonusordninger

 • Dealmaker: Via Dealmaker får man tilgang til en rekke rabatter på alt fra hoteller og fornøyelsesparker til restauranter og sportsutstyr, med et særlig fokus på bedrifter i og rundt Vestlandet. Tilbudene rulleres ganske så flittig, som vil si at utvalget til tider kan variere mellom meget omfattende og ganske så slunkent. Her finner du til enhver tid en fullstendig oversikt over de aktuelle tilbudene

Rente og gebyrer

Generelt
Aldersgrense
18 år
Årsavgift
0 kr
Kredittramme
5000 – 100 000 kr
Rentefrihet
45 dager
Kortutsteder
Sparebanken Vest
Betalingsnettverk
Visa
Kontaktløshet
Ja
Smartbetaling
Google, Fitbit og Garmin Pay
Grenser for varekjøp og uttak
Varekjøp i inn- og utland
Inntil disponibelt beløp av kredittgrense
Kontantuttak i inn- og utland
9900 kr/uke
Bruk i Norge
Varekjøp
0 kr
Kontantuttak i minibank
10 kr
Kontantuttak over skranke
10 kr
Bruk av posttjenester
10 kr
Bruk i utlandet
Varekjøp
0 kr
Kontantuttak i minibank
10 kr
Kontantuttak over skranke
10 kr
Valutapåslag
2 %
Renter
Månedlig nominell rente
1,80 %
Årlig nominell rente
21,70 %
Årlig effektiv rente
25,39 %
Øvrige gebyrer
Erstatningkort
0 kr
Elektronisk faktura
0 kr/mnd
Papirfaktura
35 kr/mnd
Regningsbetaling
10 kr
Overføring til annen konto i Sparebanken Vest via nett-/mobilbank
10 kr
Purregebyr (1. varsel)
35 kr
Inkassovarsel (2. varsel)
35 kr
Gebyr for betalings­oppfordring (3. varsel)
105 kr
Forsinkelsesrente
8 %
Minimumsinnbetaling per måned
3 % (min. 300 kr)
Låneeksempel
Eff. rente 25,39 %. 15.000 o/12 mnd. Kostnad: 1932. Totalt: 16.932 kr

Forsikringer

Den inkluderte reise- og avbestillingsforsikring er gjeldende for alle reiser, så lenge man betaler minst halvparten eller mer av reisens totale transportkostnader med ditt Sparebanken Vest Visa Gull-kort. Denne er altså uavhengig av transportmiddel, selv om dagsreiser uten overnatting kun dekkes når man benytter seg av fly.

Utover dette stilles det også krav til at man er medlem av Norsk Folketrygd og har en fast bostedsadresse i Folkeregisteret. Så lenge disse kravene er innfridd gjelder den for reiser på inntil 90 dager for deg og din husstand – som i denne sammenheng er definert som ektefelle, registrert partner eller samboer og barn, stebarn og adoptivbarn eller fosterbarn under 23 år med felles adresse – eller inntil tre andre medreisende.

Samtidig er det verdt å merke seg at samtlige satser er oppgitt i norske kroner, samt at dekningsgraden for avbestilling, reisesyke, hjemtransport og ulykke opphører i det man fyller 75 år.

Dekning
Pr. pers
Pr. skade
Avbestilling
200 000
300 000
Kontanter
5000
10 000
Reisedokumenter
20 000
20 000
Verdigjenstander
30 000
40 000
Enkeltgjenstander
25 000
30 000
Tyveri fra motorvogn
30 000
45 000
Sykkel
30 000
45 000
Forsinket bagasje
5000
25 000
Forsinket avgang
3000
6000
Forsinket ankomst
30 000
75 000
Reisesyke, evakuering, hjemtransport og -kall
Ubegrenset
Ubegrenset
Tannbehandling (ulykke)
5000
5000
Tannbehandling (sykdom)
1000
1000
Reiseledsager
25 000
25 000
Veterinærutgifter
1000
Tilkallelse (inntil 2 pers.)
Ubegrenset
Ubegrenset
Reiseavbrudd
100 000
100 000
Privatansvar
15 000 000
15 000 000
Tilbakeholdelse
25 000
50 000
Egenandel på leiebil
20 000
Rettshjelp
100 000
100 000
ID-tyverisikring
100 000
100 000
Ulykke invaliditet barn og voksen (0-75 år)
500 000
Dødsfall barn (0-23 år)
50 000
Dødsfall voksen (23-75 år)
300 000
Medisinske behandlingsutgifter etter hjemkomst
25 000
25 000
Avtaletype
Inkludert forsikring
Forsikringsselskap
Gouda Reiseforsikring (Gjensidige Forsikring)

Med Sparebanken Vest Visa Gull har du også egenandelsdekning for leiebil inkludert i din reise- og avbestillingsforsikring. Med denne forsikringen slipper du å betale egenandel hvis du er uheldig og skader bilen, så lenge du betaler for leiebilen med ditt kredittkort. Forsikringen dekker egenandel opptil 20 000 kroner, og er til enhver tid gyldig ved leie av bil utenfor Norden.

Forsikringen er gyldig for kortholder og ektefelle/samboer, så lenge vedkommende er oppført som fører i tillegg til kortinnehaver i leieavtalen. I tillegg stilles det krav til medlemskap i Norsk folketrygd, samt bostedsadresse i Norge. Reisen må dessuten omfatte minst én overnatting. I tillegg må avtalen være inngått med et offentlig registrert bilutleiefirma, og er da gyldig for en leiebilperiode på inntil 31 dager. Leiebilen må også ha kaskoforsikring.

Avtaletype
Inkludert i reiseforsikringen
Forsikrings­selskap
Gouda Reiseforsikring (Gjensidige Forsikring)

Med Sparebanken Vest Visa Gull har du også en ekstra sikkerhet om du skulle være så uheldig å bli utsatt for ID-tyveri. Dette er dessverre noe som har blitt stadig vanligere med årene, og med denne polisen kan du motta profesjonell hjelp uten at det medfører økonomiske utgifter.

Med denne forsikringen kan du begrense skadeomfanget gjennom den døgnåpne telefonlinjen, samt motta juridisk hjelp for inntil 100 000 kroner per skadetilfelle.

Avtaletype
Inkludert i reiseforsikringen
Forsikrings­selskap
Gouda Reiseforsikring (Gjensidige Forsikring)

Betingelser

I tillegg til en vurdering basert på nøkkeltall fra kredittopplysningsselskap, må du også innfri følgende betingelser for å kunne få dette kortet innvilget:

 • Du må ha fylt 18 år
 • Du må ha en årlig inntekt over 100 000 kroner
 • Du kan ikke ha betalingsanmerkninger
 • Din samlede gjeld kan ikke overstige fem ganger brutto inntekt Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt
 • Du må kunne håndtere en tenkt renteøkning på inntil fem prosentpoeng Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt

Kontakt­informasjon

Kortutsteder
Sparebanken Vest
Org. nummer
832 554 332
Besøksadresse
Jonsvollsgaten 2, 5011 Bergen
Postadresse
Postboks 7999, 5020 Bergen
Telefon
(+47) 915 05 555
Sperre kort
(+47) 915 05 555
E-post
sparebanken.vest@ spv.no

Brukererfaring med Sparebanken Vest Visa Gull kredittkort

Hva er din erfaring med Sparebanken Vest Visa Gull kredittkort?