Test av Sparebanken Sogn og Fjordane Visa Kreditt kredittkort

Kreditt­grense
100 000 kr
Rente­frihet
45 dager
Årsavgift
0 kr
Alders­grense
18 år
Kontakt­løshet
Ja
Smart­betaling
Apple, Google, Fitbit og Garmin Pay
Vurdering
Låneeksempel:
Eff. rente 22,3 %. 15.000 o/12 mnd. Kostnad: 1770. Totalt: 16.770
Sparebanken Sogn og Fjordane valgte i 2021 å avvikle sitt Mastercard-kort, men det tok dog ikke lang tid før vestlandsbanken var ute med et splitter nytt kredittkort; nemlig Sparebanken Sogn og Fjordane Visa Kreditt. Sparebanken Sogn og Fjordane – som gjerne bare forkortes SSF – kan spore sin historie tilbake til 1842 gjennom opprettelsen av Førde Sparebank, og er i dag den største banken på Vestlandet og den åttende største banken på landsbasis.

La oss først starte med å si at Sparebanken Sogn og Fjordane Visa Kreditt heldigvis gjør det langt bedre enn sinn forgjenger. Dette skyldes blant annet at det nye kortet kommer med en inkludert reise- og avbestillingsforsikring, noe deres tidligere kredittkort ikke kunne skryte på seg. Sparebanken Sogn og Fjordane Visa Kreditt er i tillegg utstyrt med en flunkende ny cashback-ordning, som gir deg en halv prosent tilbake på alle varekjøp.

Sparebanken Sogn og Fjordane Visa Kreditt har en kredittramme på 100 000 kroner, inntil 45 dagers rentefri kreditt og en årlig effektiv rente på 23,7 %.

Få penger tilbake med cashback-ordningen

Som vi var inne på innledningsvis er Sparebanken Sogn og Fjordane Visa Kreditt utstyrt med en cashback-ordning. Ved lansering het denne noe så enkelt som «1 % tilbake», men med virkning fra 1. mars 2022 ble dessverre denne satsen halvert, som vil si at denne nå ligger på 0,5 prosent. Den fungerer i alle fall like enkelt som før, som vil si at man får cashback på alle varekjøp, samme om du kjøper i butikk, på nett, eller utenlands. Den såkalte tilbakebetalingen skjer ved at Sparebanken Sogn og Fjordane kutter fakturaen din med den opparbeide summen hver måned.

Ulempen med denne ordningen er at den har en øvre grense på 2000 kroner per kalenderår, som vil si at den er ganske så avgrenset i det store og hele.

Sparebanken Sogn og Fjordane Visa Kreditt: Reise- og avbestillingsforsikring inkludert

Blant de fremste fordelene med Sparebanken Sogn og Fjordane Visa Kreditt finner man dermed den inkluderte reise- og avbestillingsforsikringen. Denne er dessuten gyldig på alle reiser, så lenge minst halvparten av reisens totale kostnader er betalt med kredittkortet. Forsikringen dekker naturlig nok poster som ulykke, avbestilling og forsinkelser, men som forsikringer flest har den også en rekke øvrige vilkår, som vi på det sterkeste anbefaler deg å sette deg inn i.

Det som derimot skiller seg nevneverdig ut her, er at reiseforsikringen også inkluderer ID-tyveriforsikring. Dette kan være en riktig så gunstig post å ha om du skulle oppleve misbruk av din identitet, og her har du både dekning ved juridisk bistand og tapte inntekter.

Konklusjon: Et middels godt kredittkort

Anført av en relativt habil effektiv rente i tospann med den inkluderte cashback-ordningen, lander Sparebanken Sogn og Fjordane Visa Kreditt ganske så trygt blant det øvre middelsjiktet. Det skader heller ikke at banken har funnet plass til å inkludere hele to forsikringer denne gang, for å si det mildt.

Som vi var inne på innledningsvis er Sparebanken Sogn og Fjordane Visa Kreditt et stort steg opp fra sin Mastercard-baserte forgjenger, og dette er godt hjulpet av at det faktisk finnes en rekke fordeler her. Enkelte ganger er det vanskelig å komme utenom at forandring faktisk fryder, og om du hadde det gamle kortet er dette en vel verdt oppgradering.

Testen av Sparebanken Sogn og Fjordane Visa Kreditt kredittkort er utført av Dinero.no og ble sist oppdatert 2023-09-12

Vår vurdering (poengsum): 4/6

Karakterbegrunnelse

Alle kredittkortene vi tester gis karakterer basert på hvordan de scorer i ulike kategorier, og disse vektes igjen etter viktighet:

Rente og gebyrer har en vekting på 32,5 %
Fordeler har en vekting på 32,5 %
Brukeropplevelse har en vekting på 15 %
Helhetsvurdering har en vekting på 20 %
Rente og gebyrer

Sparebanken Sogn og Fjordane Visa Kreditt oppnår 60/100 poeng i kategorien rente og gebyrer. Selv om det er enkelte stive gebyrer er de øvrige satsene såpass kurante at kortet ender opp med en middels pluss poengsum totalt.

Fordeler

I kategorien fordeler noterer kortet seg for 37/100 poeng. Sparebanken Sogn og Fjordane Visa Kreditt kan utelukkende skilte med 0,5 prosent bonus tilbake på alle varekjøp, som i og for seg kan være et ganske så kurant gode. Ulempen med denne ordningen er at den har en øvre besparelse på 2000 kroner per kalenderår, som langt på vei er med på å vippe denne poengsummen mot den negative siden.

Brukeropplevelse

Videre får Sparebanken Sogn og Fjordane Visa Kreditt 93/100 poeng i kategorien brukeropplevelse. Her er kort og godt det meste av det man kan forvente av et moderne kort på stell. Det bys blant annet på en enkel søknadsprosess via nett i en moderne og lett tilgjengelig innpakning, samt at de svarer raskt på henvendelser og er tilgjengelig på de fleste plattformer. Banken skal dessuten ha skryt for inkluderingen av kontaktløs betaling og for å ha utviklet en egen app-løsning. Det eneste som faktisk trekker ned her er at man ikke kan velge sin egen PIN-kode, men man får i alle fall utdelt den samme koden som man har på sitt debetkort, så det er jo i alle fall et greit plaster på såret.

Helhetsvurdering

I vår totalvurdering får kredittkortet 40/100 poeng. Sparebanken Sogn og Fjordane Visa Kreditt kan by på enkelte lysglimt, og det er nok særlig de inkluderte forsikringene og bonusen på alle kjøp, som er de mest positive bidragsyterne her. Med det sagt, så er det dessverre også enkelte negative aspekter å spore her, og da bør man nok først og fremst nevne den lavere øvre grensen for bonusbesparelse, samt de stive gebyrene ved uttak av kontanter. Velger man dog å sammenligne med kortet banken tidligere hadde på markedet kan man i alle fall se at banken har tatt et stort sted i riktig retning.

Fordeler

 • 0,5 % cashback på alle varekjøp
 • Reise- og avbestillingsforsikring inkludert
 • ID-tyveriforsikring inkludert
 • Ingen årsavgift

Ulemper

 • Cashback-ordningen har et noe lavt øvre tak
 • Høyt gebyr ved uttak av kontanter
 • Høyt valutapåslag

Rabatter og bonusordninger

 • Cashback: 0,5 prosent tilbake på alle varekjøp med en øvre begrensning på 2000 kr/år

Rente og gebyrer

Generelt
Aldersgrense
18 år
Årsavgift
0 kr
Kredittramme
20 000 – 100 000 kr
Rentefrihet
45 dager
Kortutsteder
Sparebanken Sogn og Fjordane
Betalingsnettverk
Visa
Kontaktløshet
Ja
Smartbetaling
Apple, Google, Fitbit og Garmin Pay
Grenser for varekjøp og uttak
Varekjøp i inn- og utland
100 000 kr/3 dager
Kontantuttak i inn- og utland
15 000 kr/4 dager
Bruk i Norge
Varekjøp
0 kr
Kontantuttak i minibank
40 kr + 1 % av sum
Kontantuttak over skranke
40 kr + 1 % av sum
Bruk av posttjenester
40 kr + 1 % av sum
Bruk i utlandet
Varekjøp
0 kr
Kontantuttak i minibank
40 kr + 1 % av sum
Kontantuttak over skranke
40 kr + 1 % av sum
Valutapåslag
1,95 %
Renter
Månedlig nominell rente
1,69 %
Årlig nominell rente
20,32 %
Årlig effektiv rente
23,7 %
Øvrige gebyrer
Elektronisk faktura
0 kr/mnd
Papirfaktura
45 kr/mnd
Regningsbetaling og overføring
40 kr + 1 % av sum
Ny PIN per post
25 kr
Hastekort
300 kr
Hastekort ekspress
700 kr
Nødkontanter
1500 kr
Egenandel ved kortmisbruk
1200 kr
Egenandel ved grov uaktsomhet
12 000 kr
Uttak av Euro i egen minibank
60 kr + 1% av sum
Purregebyr (1. varsel)
35 kr
Inkassovarsel (2. varsel)
35 kr
Gebyr for betalings­oppfordring (3. varsel)
105 kr
Forsinkelsesrente
8 %
Minimumsinnbetaling per måned
3,5 % (min. 300 kr)
Låneeksempel
Eff. rente 22,3 %. 15.000 o/12 mnd. Kostnad: 1770. Totalt: 16.770

Forsikringer

Den inkluderte reise- og avbestillingsforsikring er gjeldende for alle reiser, så lenge man betaler minst halvparten eller mer av reisens totale transportkostnader med ditt Sparebanken Sogn og Fjordane Visa Kreditt-kort. Denne er altså uavhengig av transportmiddel, selv om dagsreiser uten overnatting kun dekkes når man benytter seg av fly.

Utover dette stilles det også krav til at man er medlem av Norsk Folketrygd og har en fast bostedsadresse i Folkeregisteret. Så lenge disse kravene er innfridd gjelder den for reiser på inntil 90 dager for deg og din husstand – som i denne sammenheng er definert som ektefelle, registrert partner eller samboer og barn, stebarn og adoptivbarn eller fosterbarn under 21 år med felles adresse – eller inntil tre andre medreisende.

Samtidig er det verdt å merke seg at samtlige satser er oppgitt i norske kroner, samt at dekningsgraden for avbestilling, reisesyke, hjemtransport og ulykke opphører i det man fyller 70 år. Ved siden av dette vil det også tilkomme en egenandel på 500 kroner for reisegods og ved behandlingsutgifter i Norge.

Dekning
Pr. pers
Pr. skade
Avbestilling
10 000
30 000
Verdigjenstander
7500
Tyveri fra telt/badestrand/basseng
3000
Skade på sykkel eller tyveri av fastlåst sykkel
2000
Ran/tyveri av kontanter
3000
Kontanter oppbevart i safe
5000
Billetter og pass
5000
Forsinket fremmøte
5000
5000
Forsinket avgang (etter 4 timer)
1000
2000
Innhenting av en fastsatt reiserute
15 000
Avbrutt reise
15 000
Reisesyke, hjemtransport og reiseansvar
Ubegrenset
Ubegrenset
Tannbehandling (sykdom)
1000
1000
Tannbehandling (ulykke)
5000
5000
Uforutsett opphold
1500/døgn
15 000
Sykdom hos reiseledsager
20 000
Tilkallelse
30 000
Juridisk bistand
150 000
Tapt inntekt ved ID-tyveri
25 000
Ulykke invaliditet barn og voksen (0-70 år)
600 000
Dødsfall barn (0-21 år)
30 000
Dødsfall voksen (21-70 år)
600 000
Avtaletype
Inkludert forsikring
Forsikringsselskap
AIG Europe S.A.

Med ID-tyveriforsikring fra Sparebanken Sogn og Fjordane er du dekket for inntil 150 000 kroner ved utgifter tilknyttet juridisk bistand og rådgivning, samt at tapt inntekt dekkes med inntil 25 000 kroner ved nødvendig fri fra fast arbeid for å foreta nødvendige ærender for å gjenopprette sin identitet. Samtidig dekkes også øvrige administrative kostnader i forbindelse med gjenopprettingen av sin identitet.

Avtaletype
Inkludert i reiseforsikringen
Forsikringsselskap
AIG Europe S.A.

Betingelser

I tillegg til en vurdering basert på nøkkeltall fra kredittopplysningsselskap, må du også innfri følgende betingelser for å kunne få dette kortet innvilget:

 • Du må ha fylt 18 år
 • Du kan ikke ha betalingsanmerkninger
 • Din samlede gjeld kan ikke overstige fem ganger brutto inntekt Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt
 • Du må kunne håndtere en tenkt renteøkning på inntil fem prosentpoeng Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt

Kontakt­informasjon

Kortutsteder
Sparebanken Sogn og Fjordane
Org. nummer
946 670 081
Besøksadresse
Langebruvegen 12, 6800 Førde
Postadresse
Postboks 113, 6801 Førde
Telefon
(+47) 57 82 97 00
Sperre kort
(+47) 57 82 97 00
E-post
kunde­senter@ ssf.no

Brukererfaring med Sparebanken Sogn og Fjordane Visa Kreditt kredittkort

Hva er din erfaring med Sparebanken Sogn og Fjordane Visa Kreditt kredittkort?