Test av Storebrand Visa kredittkort

Storebrand Visa kredittkort

Vurdering

terningkast

Spesielt anbefalt for

• Reisende
• Bruk i utlandet
• Solid reiseforsikring

Aldersgrense: 18 år

Maks kreditt: 100 000 kr

Rentefrihet: 45 dager

Årsavgift: 0 kr

Vurdering

terningkast

Låneeksempel: Eff.rente 21,2 %. 50.000 o/12 mnd. Kostnad: 5255. Totalt: 55.255

Storebrands kredittkort – med den ganske så selvforklarende tittelen kredittkort med reiseforsikring – leveres av den norske forsikringsgiganten med samme navn, og som tittelen indikerer sikter den seg først og fremst inn mot de reiselystne.

Med Storebrand har man inntil 45 dagers rentefri betalingsutsettelse og en kredittramme på inntil 100 000 kroner. Den nominelle renten ligger på 19,2 %, mens årsgebyret er satt til gunstige 0 kroner.

En av markedets beste reiseforsikringer

Når man velger å ha med reiseforsikring i kortets navn bør man i aller høyeste grad kunne levere, og det gjør Storebrand så absolutt. Forsikringen dekker reisegods, avbestilling, reisesyke, reiseulykke og ansvar, og du slipper å betale egenandel hvis det oppstår et forsikringstilfelle som faller inn under noen av disse kategoriene. Utover dette gjelder forsikringen for reiser på inntil 90 dager for kortholder og inntil tre medreisende, så lenge du har betalt minimum halvparten av reisens kostnader med ditt Storebrand-kredittkort.

Men der Storebrand virkelig skiller seg ut, er at forsikringen også dekker skadeverk og tyveri av personlige eiendeler om bord på kollektivtransport i Norge så lenge man har betalt billetten med kredittkortet. Kjøper du i tillegg en sykkel med ditt kredittkort, refunderes egenandelen til forsikringsselskapet ditt med inntil 4000 kroner ved tyveri.

I vår test av kredittkort med reiseforsikring kom Storebrand på en hederlig andreplass, så man kan trygt si at Storebrand leverer på dette punktet.

Gebyrfrie uttak i utlandet

Det som virkelig skiller klinten fra hveten når det kommer til å trone på toppen av reisemarkedet er kostnadene knyttet til gebyrer. Dette gjelder både ved varekjøp og andre tjenester, men kanskje aller mest for kostnadene knyttet til kontantuttak. Gebyrfrie uttak i utlandet er nemlig noe de aller færreste kan skilte med, og Storebrand er blant de få som er med i denne eksklusive klubben.

Gebyrkostander utgjør en vesentlig faktor i våre tester, så om du er innenfor kortets målgruppe – altså en som reiser mer enn gjennomsnittet – kan du potensielt spare betydelige summer på dette i det lange løp.

Betingelser for Storebrand Visa

For å kunne få dette kortet innvilget må du også innfri visse betingelser fra Storebrands hold. Banken krever blant annet at du har en årlig inntekt på minimum 200 000 kroner for å oppnå den laveste kredittrammen på 20 000 kroner. Banken vil også foreta en kredittvurdering av deg, som kort og godt kartlegger om du er en god betaler eller ei, og dersom du har betalingsanmerkninger vil du automatisk få avslag på din søknad.

Utover dette har kortet en aldersgrense på 18 år, og det stilles ytterligere krav til at du har et norsk fødselsnummer og en adresse i folkeregisteret. Du må også betale 4 % (min. 300 kr) i måneden på ditt utestående beløp, og på det du ikke betaler tilbake når kortets rentefrie periode er over påløper det en årlig effektiv rente på 21,2 %.

Testen av Storebrand Visa kredittkort er utført av Dinero.no og ble sist oppdatert 2020-10-20
Vår vurdering (poengscore): 5 av mulige 6.

Karakterbegrunnelse

Alle kredittkortene vi tester gis karakterer basert på hvordan de scorer i ulike kategorier, og disse vektes igjen etter viktighet:

  Rente og gebyrer har en vekting på 32,5 %

  Fordeler har en vekting på 32,5 %

  Brukeropplevelse har en vekting på 15 %

  Helhetsvurdering har en vekting på 20 %

Rente og gebyrer

Storebrand oppnår 72/100 poeng i kategorien rente og gebyrer. Kortet scorer litt over gjennomsnittet på både renter og gebyrer, uten at de truer toppsjiktet i nevneverdig grad heller. Kort oppsummert lander man da ca litt over midt på treet.

Fordeler

I kategorien fordeler noterer kortet seg for 48/100 poeng. Storebrand har enkelt og greit ikke noe dedikert fordelsprogram, men redder stumpene med sin meget omfattende og gode reiseforsikring.

Brukeropplevelse

Videre får Storebrand 90/100 poeng i kategorien brukeropplevelse. Storebrand byr på en enkel søknadsprosess via nett i en moderne og lett tilgjengelig innpakning. De svarer også raskt på henvendelser, og er tilgjengelig på flere plattformer. På toppen av dette kliner de også til med både kontaktløs betaling og egne app-løsninger for både kort og reiseforsikring, noe som er intet mindre enn imponerende. Det eneste kortet dessverre må se seg nødt til å få trekk for er mangel på valg av egen PIN-kode, selv om det til en viss grad veier opp at man mottar samme kode som det øvrige bankkortet.

Helhetsvurdering

I vår totalvurdering får kredittkortet 75/100 poeng. Storebrand kan primært skilte med gebyrfrie uttak i utlandet og en meget omfattende og god reiseforsikring. Selv om dette kan virke noe snevert, gjør de lave driftskostnadene dette til et meget gunstig kort å ha med seg på tur.

Fordeler med Storebrand Visa kredittkort

 • Gebyrfrie kontantuttak i utlandet
 • Reise- og avbestillingsforsikring inkludert
 • Tilgang til gratis legehjelp i utlandet gjennom appen Eyr
 • Inntil 45 dagers rentefri betalingsutsettelse
 • Støtte for Apple, Google, Fitbit og Garmin Pay

Ulemper

 • Meget begrenset rabattprogram
 • Høye gebyrer på kontantuttak i innlandet

Rabatter og bonusordninger

Dette kortet har ingen rabatt- eller bonusordninger

Rente og gebyrer

Generelt
Årsavgift
0 kr
Kredittramme
20.000 – 100.000 kr
Rentefrihet
45 dager
Kontaktløshet
Ja
Smartbetaling
Apple, Google, Fitbit og Garmin Pay
Grenser for varekjøp og uttak
Varekjøp i inn- og utland
Inntil disponibelt beløp av kredittgrense
Kontantuttak i inn- og utland
10.000 kr/døgn og uke
Bruk i Norge
Varekjøp
0 kr
Kontantuttak i minibank
3 % (min. 50 kr)
Kontantuttak over skranke
3 % (min. 50 kr)
Bruk av posttjenester
3 % (min. 50 kr)
Bruk i utlandet
Varekjøp
0 kr
Kontantuttak i minibank
0 kr¹
Kontantuttak over skranke
0 kr
Valutapåslag
1,95 %
Renter
Månedlig nominell rente
1,6 %
Årlig nominell rente
19,2 %
Årlig effektiv rente
21,2 %
Øvrige gebyrer
Elektronisk faktura
0 kr/mnd
Papirfaktura
65 kr/mnd
Digitalt kundeforhold (nett-/mobilbank)
0 kr
Papirbasert kundeforhold
250 kr
Brevgiro per regning
25 kr
Tilsendt oblatkvittering
25 kr
Manuelle betalinger i NOK
100 kr²
Manuelle betalinger i øvrige valutaer
250 kr²
Utbetalingsanvisning, bankremisse og mistet kodebrikke
100 kr
Godhetserklæring, kontoutskrift, bilag og bekreftelser
250 kr
Nødkontanter, nødkort og omfattende utskrifter
1000 kr
Overtrekksrente
20 %
Purregebyr (1. varsel)
35 kr
Inkassovarsel (2. varsel)
35 kr
Gebyr for betalings­oppfordring (3. varsel)
105 kr
Forsinkelsesrente
8 %
Minimumsinnbetaling per måned
4 % (min. 300 kr)
Låneeksempel
Eff.rente 21,2 %. 50.000 o/12 mnd. Kostnad: 5255. Totalt: 55.255
I DNBs minibank på Gardermoen belastes 3 % (min. 50 kr)
Dekker gebyr i Norge. Om avsender skal dekke omkostninger i utlandet, kommer dette i tillegg (min. 150 kr), samt at tillegg ved feil/mangler i betaling til/fra utlandet kommer på 250 kroner pluss eventuelle omkostninger til utenlandsk bank

Forsikringer

Den inkluderte reise- og avbestillingsforsikring er gjeldende for alle reiser, så lenge man betaler minimum halvparten eller mer av reisens totale transportkostnader med Storebrand Visa. Denne er altså uavhengig av transportmiddel, selv om dagsreiser uten overnatting kun dekkes når man benytter seg av fly.

Utover dette stilles det også krav til at man er medlem av Norsk Folketrygd og har en fast bostedsadresse i Folkeregisteret. Så lenge disse kravene er innfridd gjelder den for reiser på inntil 90 dager eller inntil 45 dager for reiser med åpen retur. Samtidig er det verdt å merke seg at forsikringen ikke er gjeldende for noen deler av reisen, hvis reisen er planlagt å vare mer enn 90 dager.

Forsikringen gjelder både for deg og din husstand – som i denne sammenheng er definert som ektefelle eller samboer og barn under 25 år med felles adresse – og dekker inntil tre medreisende. Dersom man er et større følge enn dette, dekker forsikringen de tre yngste i reisefølge.

Reisegods
Inntil 100 000 kroner per skadetilfelle
Forsinket reisegods
Inntil 2000 kroner per skadetilfelle
Egenandelsforsikring sykkel
Inntil 4000 kroner per skadetilfelle
Reisegods om bord på kollektivtransportmiddel i Norge
Inntil 100 000 kroner per skadetilfelle
Avbestilling
Inntil 100 000 kroner per skadetilfelle, samtidig som polisen opphører i det man fyller 70 år
Reiseansvar
Inntil 6 000 000 kroner per skadetilfelle
Reisesyke og hjemtransport
Ubegrenset dekningsgrad, samtidig som polisen opphører i det man fyller 70 år
Reiseulykke
Voksne – altså de som er fylte 25 år – er dekket for inntil 1 000 000 kroner per skadetilfelle som følge av medisinsk invaliditet eller død, samtidig som polisen opphører i det man fyller 70 år. Barn – altså under fylte 25 år – er også dekket for inntil 1 000 000 kroner per skadetilfelle som følge av medisinsk invaliditet, mens det ved dødsfall vil utbetales en engangssum tilsvarende 1G

Avtaletype: Inkludert forsikring
Forsikringsselskap: Storebrand Forsikring

Inkludert i reiseforsikringen har man også tilgang på norsk legehjelp via mobilen når man er i utlandet. Tjenesten leveres i samarbeid med Eyr Medical som både kan hjelp deg med å skrive ut resepter og svare på generelle medisinske spørsmål og henvendelser.

Legetjenesten er tilgjengelig mellom 8 og 22 fra mandag til fredag og fra 10 til 22 i helgene, samtidig som det er verdt å merke seg at dette gjelder norsk tid. Utenfor åpningstiden kan du bestille time til påfølgende dag gjennom Eyr app-en. Første gang du logger deg inn må du passe på å navigere deg til «Legg til forsikringer og medlemskap», og dernest velge Storebrand. Når du har kommet så langt må du legge til ditt forsikringsnummer, som du kan finne på baksiden av kredittkortet.

Avtaletype: Inkludert forsikring
Forsikringsselskap: Storebrand Forsikring

Betingelser

I tillegg til en vurdering basert på nøkkeltall fra kredittopplysningsselskap, må du også innfri følgende betingelser for å kunne få dette kredittkortet innvilget:

 • Du må ha fylt 18 år
 • Du må ha et eksisterende kundeforhold til banken
 • Din samlede gjeld kan ikke overstige fem ganger brutto inntekt Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt
 • Du må kunne håndtere en tenkt renteøkning på inntil fem prosentpoeng Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt

Kontakt­informasjon

Kort­utsteder
Storebrand Bank ASA
Org. nummer
953 299 216
Kreditt­giver
Storebrand Bank ASA
Org. nummer
953 299 216
Besøks­­adresse
Professor Kohts vei 9, 1366 Lysaker
Post­­adresse
Postboks 500, 1327 Lysaker
Telefon
(+47) 915 08 880
Sperre kort
(+47) 915 08 880
E-post
bankstotte@storebrand.no

Hva er din erfaring med Storebrand Visa kredittkort?