Test av TUI Card kredittkort

TUI Card kredittkort

Vurdering

terningkast

Spesielt anbefalt for

• Rabatter gjennom TUI
• Bonuspoeng på alle kjøp
• Reiseforsikring inkl.

Aldersgrense: 18 år

Maks kreditt: 100 000 kr

Rentefrihet: 45 dager

Årsavgift: 0 kr

Vurdering

terningkast

Låneeksempel: Eff. rente 25,1 %. 35.000 o/12 mnd. Kostnad: 4426. Totalt: 39.426

Her vil det komme mer utfyllende informasjon snarlig

Testen av TUI Card kredittkort er utført av Dinero.no og ble sist oppdatert 2020-07-02
Vår vurdering (poengscore): 3 av mulige 6.

Karakterbegrunnelse

Alle kredittkortene vi tester gis karakterer basert på hvordan de scorer i ulike kategorier, og disse vektes igjen etter viktighet:

  Rente og gebyrer har en vekting på 32,5 %

  Fordeler har en vekting på 32,5 %

  Brukeropplevelse har en vekting på 15 %

  Helhetsvurdering har en vekting på 20 %

Rente og gebyrer

TUI Card oppnår 42/100 poeng i kategorien rente og gebyrer. Når man flesker til med en nokså middelmådig rente og topper dette med ganske så stive gebyrer, ja, det ender man fort opp på den nedre halvdelen av tabellen.

Fordeler

I kategorien fordeler noterer kortet seg for 50/100 poeng. Som navnet indikerer er TUI Card først og fremst myntet på den som har TUI som sin foretrukne reisearrangør. Av den grunn kan kortet både skilte med bonuspoeng på alle varekjøp, samt minst 500 kroner i avslag på hver bestilling man gjennomfører hos nevnte TUI. Totalt sett er ikke denne pakken den beste å finne på markedet, men allikevel nok til å komme seg ganske så helskinnet ut.

Brukeropplevelse

Videre får TUI Card 56/100 poeng i kategorien brukeropplevelse. Her er det en kort og godt en god del å plukke på, og problemene melder seg egentlig ganske så umiddelbart. For det første er innloggingen, både hva gjelder «Min side» og søknadsprosessen i seg selv, ganske så klønete lagt opp, og ei heller har man så altfor mange plattformer å kontakte kundeservice på, da denne utelukkende begrenser seg til telefon og e-post. På toppen av dette har man heller ikke muligheten til å velge sin egen PIN-kode, i tillegg til at det heller ikke finnes noen app. Kortet skal imidlertid få skryt for å tilby kontaktløs betaling, men dette er langt fra nok til å heve inntrykket her.

Helhetsvurdering

I vår totalvurdering får kredittkortet 45/100 poeng. Det er vanskelig å komme utenom at TUI Card er noe særlig attraktivt for andre enn trofaste TUI-kunder. I det henseendet kan den i alle fall skilte med bonuspoeng på alle kjøp, en inkludert reise- og avbestillingsforsikring og rabatterte priser på pakketurer. Utover dette er det dog ikke så altfor mye å skryte av. For det første er gebyrene blant de aller stiveste på markedet, og på toppen av dette finnes det også langt bedre rabattkort der ute.

Fordeler med TUI Card kredittkort

 • Bonuspoeng på alle varekjøp
 • Reise- og avbestillingsforsikring inkludert i kortet
 • Rabatter gjennom reisearrangøren TUI

Ulemper

 • Skyhøye gebyrer ved uttak av kontanter i både inn- og utland, samt at renten løper fra første stund
 • Generelt ganske ugunstige gebyrvilkår

Rabatter og bonusordninger

Ikke så altfor overraskende kan TUI Card primært skilte med fordeler hos reisearrangøren TUI, både i form av enkelte faste og varierende rabatter, samt opparbeiding av bonuspoeng ved ordinære varekjøp. Under kan du se en oversikt over fordelene man kan oppnå ved å benytte seg av kortet:

 • Bonuspoeng: Med TUI Card oppnår du poeng ved hvert eneste varekjøp – altså ikke ved uttak av kontanter eller veksling og kjøp av valuta – og i denne sammenhengen tilsvarer én krone ett poeng. Enkelt og greit. På toppen av dette får man også 10 000 bonuspoeng første gang man benytter seg av kortet, samt at man får dobbelt antall poeng på forhåndsbetalte taxfree-varer bestilt i tilknytning til reise gjennom tui.no
 • Rabatt ved bestilling: Dersom du passer på å bestille reisen minst 90 dager før avreise, vil du alltid få minst 500 kroner i rabatt når du benytter deg av kortet

Rente og gebyrer

Generelt
Årsavgift
0 kr
Kredittramme
Inntil 100.000 kr
Rentefrihet
45 dager
Kontaktløshet
Ja
Smartbetaling
Nei
Bruk i Norge
Varekjøp
0 kr
Kontantuttak i minibank
35 kr + 1,5 % av sum 
Kontantuttak over skranke
75 kr + 0,5 % av sum 
Bruk av posttjenester
75 kr + 0,5 % av sum 
Bruk i utlandet
Varekjøp
0 kr
Kontantuttak i minibank
75 kr + 0,5 % av sum 
Kontantuttak over skranke
75 kr + 0,5 % av sum 
Valutapåslag
1,75 %
Låneeksempel
Eff. rente 25,1 %. 35.000 o/12 mnd. Kostnad: 4426. Totalt: 39.426
Renter
Månedlig nominell rente
1,66 %
Årlig nominell rente
19,9 %
Årlig effektiv rente
25,1 %
Grenser for varekjøp og kontantuttak
Varekjøp i inn- og utland
50.000 kr/uke
Kontantuttak i inn- og utland
10.000 kr/uke
Øvrige gebyrer
Tilleggskort
100 kr/år
Elektronisk faktura
0 kr/mnd
Papirfaktura
45 kr/mnd
Hastekort
850 kr
Betalingsutsettelse i 6 mnd
349 kr
Overtrekksgebyr
0,5 % (min. 50 kr)
Purregebyr (1. varsel)
70 kr
Inkassovarsel (2. varsel)
70 kr
Gebyr for betalings­oppfordring (3. varsel)
210 kr
Forsinkelsesrente
9,5 %
Minimumsinnbetaling per måned
4 % (min. 350 kr)

Rente løper fra uttaks-/bruksdato

Forsikringer

Den inkluderte reise- og avbestillingsforsikring er gjeldende for alle reiser, så lenge man betaler minimum halvparten eller mer av reisens totale transportkostnader med TUI Card. Denne er altså uavhengig av transportmiddel, selv om dagsreiser uten overnatting kun dekkes når man har benyttet seg av fly.

Utover dette stilles det også krav til at man er medlem av Norsk Folketrygd, har et norsk personnummer og en fast bostedsadresse i Folkeregisteret. Så lenge disse kravene er innfridd gjelder den for reiser på inntil 90 dager for deg og din husstand – som i denne sammenheng er definert som ektefelle, registrert partner eller samboer og barn, stebarn og adoptivbarn eller fosterbarn under 20 år med felles adresse – eller inntil tre andre medreisende, og dekker da:

Reisegods
Dekningsgrad på inntil 20 000 kroner per person eller inntil 30 000 kroner per reisefølge
Avbestilling
Dekningsgrad på inntil 10 000 kroner per person eller inntil 30 000 kroner per reisefølge
Forsinket bagasje
Dekningsgrad på inntil 2000 kroner per person og inntil maksimalt 8000 per skadetilfelle
Innhenting av fastlagt reiserute
Dekningsgrad på inntil 5000 per skadetilfelle
Reisesyke og hjemtransport
Ubegrenset dekningsgrad
Reiseansvar
Dekningsgrad på inntil 3 000 000 kroner per person
Remplassering
Dekningsgrad på inntil 10 000 per skadetilfelle
Reiseulykke
Voksne – altså de som er fylte 20 år – er dekket for inntil 600 000 kroner per skadetilfelle som følge av medisinsk invaliditet eller død, mens denne satsen halveres ved fylte 70 år og opphører i det man fyller 80. Barn – altså under fylte 20 år – er også dekket for inntil 600 000 kroner per skadetilfelle som følge av medisinsk invaliditet, mens dødsfall har et øvre tak på 30 000 kroner per skadetilfelle

Avtaletype: Inkludert forsikring
Forsikringsselskap: DNB Forsikring

Betalingsforsikring kan best anses som et økonomisk sikkerhetsnett om noe skulle hindre deg fra å kunne innbetale dine månedlige ytelser. I denne sammenhengen innebærer dette poster som langvarig sykemelding, arbeidsledighet, permitteringer, kritisk sykdom eller tap av liv.

Ved langvarig sykemelding og ufrivillig arbeidsledighet eller permittering utover 30 dager, utbetales 7 prosent av utestående saldo på enten sykemeldingstidspunktet eller på det tidspunktet du ble arbeidsledig eller permittert. I disse tilfellene vil utbetalingen foregå månedlig i inntil maksimalt tolv måneder.

Ved kritisk sykdom – som her innebærer kreft, hjerteinfarkt, hjerneslag, hjertesykdom som krever operasjon, transplantasjon av viktig organ og nyresvikt – eller tap av liv utbetales hele den utestående saldoen på diagnosetidspunktet.

Avtaletype: Betalt tilleggsforsikring
Forsikringsselskap: DNB Forsikring
Pris: 0,7 % av din månedlige utestående saldo

Betingelser

I tillegg til en vurdering basert på nøkkeltall fra kredittopplysningsselskap, må du også innfri følgende betingelser for å kunne få dette kortet innvilget:

 • Du må ha fylt 18 år
 • Du må ha en årlig inntekt over 150 000 kroner
 • Du kan ikke ha betalingsanmerkninger
 • Din samlede gjeld kan ikke overstige fem ganger brutto inntekt Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt
 • Du må kunne håndtere en tenkt renteøkning på inntil fem prosentpoeng Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt

Kontakt­informasjon

Kort­utsteder
DNB Bank ASA
Org. nummer
984 851 006
Kreditt­giver
DNB Bank ASA
Org. nummer
984 851 006
Besøks­­adresse
Dronning Eufemias gate 30, 0191 Oslo
Post­­adresse
DNB Bank ASA, Kundeservice, 7483 Trondheim
Telefon
(+47) 24 06 20 00
Sperre kort
(+47) 24 06 20 00
E-post
04800@dnb.no

Hva er din erfaring med TUI Card kredittkort?