Test av Volvokortet Mastercard kredittkort

Kreditt­grense
100 000 kr
Rente­frihet
50 dager
Årsavgift
195 kr
Alders­grense
18 år
Kontakt­løshet
Nei
Smart­betaling
Fitbit og Garmin Pay
Vurdering
Låneeksempel:
Eff. rente 25,75 %. 15.000 o/12 mnd. Kostnad: 1863. Totalt: 16.863
Kredittkortet Volvokortet Mastercard kommer via finanskonsernet SEB, som i dag er en forkortelse for Skandinaviska Enskilda Banken. Banken ble dog først etablert som Stockholms Enskilda Bank i 1856, men valgte av naturlige årsaker å endre sitt navn i 1972 gjennom sammenslåingen med Skandinaviska Banken.

Med Volvokortet Mastercard får du i alle fall et knippe bilrelaterte fordeler, selv om det er vanskelig å komme utenom at drivstoffrabatten er det aller gjeveste i denne sammenhengen. Du trenger heller ikke å eie en Volvo for å kunne søke om dette kortet, samtidig som det heller ikke gis noen særlige spesifikke Volvo-fordeler annet enn redusert egenandel hos Volvia Forsikring. Det er med andre ord ganske så lite som taler for dette kortet, foruten om den nevnte drivstoffrabatten.

Volvokortet Mastercard kan rent praktisk skilte med inntil 50 dager med rentefri kreditt og dernest en nominell rentesats på 19,8 % med en øvre kredittgrense på 100 000 kroner.

Volvokortet Mastercard: Kredittkort med drivstoffrabatt

Blant de få fordelene Volvokortet Mastercard faktisk kan slå seg på brystet med, er den nevnte drivstoffrabatten 30 øre per fylte liter ved samtlige av landets Circle K-stasjoner. Dette er så absolutt et gode, men om man velger å sammenligne den med lignende kredittkort med drivstoffrabatt, faller den dessverre litt til kort.

Om man ser på de langt mer rundhåndete kredittkortene 365Privat Mastercard og Santander Flexi Visa kan disse vise til en rabatt på respektive 92 og 64 øre liter ved en pumpepris på 16 kroner. Det finnes med andre ord muligheter for besparing her, men det finnes som vi kan se langt bedre drivstoffrelaterte kredittkort der ute.

Fordeler ved kjøp av Volvo

I og med at kortet retter seg inn mot Volvo-eiere, gis det naturlig nok enkelte fordeler knyttet opp mot selve billeverandøren også. Du får blant annet 1000 kroner i redusert egenandel på forsikringer via Volvia, samt at du slipper å betale årsavgift for kortet de to første årene om du kjøper en ny bil eller det første året om du kjøper bruktbil.

Ved siden av dette kan du også få spesialpris på leiebil gjennom Hertz, men utover dette finnes det faktisk ikke så særlig mye mer å skrive om. Det finnes med andre ord særs få fordeler knyttet direkte opp mot Volvo, som i bunn og grunn virker som et ganske så merkelig valg.

Forsikringer med Volvokortet Mastercard kredittkort

I dagens marked finnes det en rekke gode kredittkort med inkluderte forsikringer, men dette er – som vi allerede har etablert – ikke et av disse, for her finnes det nemlig ingen inkluderte forsikringer.

Man har i alle fall muligheten til å tegne seg enkelte tilleggsforsikringer, og selv om dette ikke er like godt som å få det med på kjøpet, så er det i alle fall noe.

Den første av disse er ID-forsikring med egenandelsdekning for leiebil til den nette sum av 69 kroner per måned. Denne er faktisk blant de gjeveste forsikringene man kan knyttet til et kredittkort og grunnen til dette er at man ikke har muligheten til å leie bil i utlandet om man ikke har dette på plass. Alternativet blir dermed å tegne denne på stedet, noe som raskt kan vise seg å bli langt dyrere enn man hadde sett for seg.

Her er du i alle dall dekket ved en rekke kostander og utgifter knyttet til identitetstyveri, slik som juridisk bistand, samt at egenandelen dekkes med inntil 20 000 kroner om du skulle være så uheldig å få din leiebil stjålet eller ødelagt.

Betalingsforsikringen dekker på sin side deler av dine månedlige forpliktelser ved arbeidsledighet, permisjon, kritisk sykdom og i verste fall dødsfall. Premien ligger her på 0,85 % av månedlig utestående saldo.

Testen av Volvokortet Mastercard kredittkort er utført av Dinero.no og ble sist oppdatert 2022-04-06

Vår vurdering (poengsum): 3/6

Karakterbegrunnelse

Alle kredittkortene vi tester gis karakterer basert på hvordan de scorer i ulike kategorier, og disse vektes igjen etter viktighet:

Rente og gebyrer har en vekting på 32,5 %
Fordeler har en vekting på 32,5 %
Brukeropplevelse har en vekting på 15 %
Helhetsvurdering har en vekting på 20 %
Rente og gebyrer

Volvokortet Mastercard oppnår 38/100 poeng i kategorien rente og gebyrer. Kort fortalt kan kortet hverken skilte med den beste renten eller de gunstige gebyrvilkårene, og da ender man fort opp i det kjedelige midtsjiktet.

Fordeler

I kategorien fordeler noterer kortet seg for 37/100 poeng. Som bilkort flest, kan også Volvokortet Mastercard skilte med rabatt på drivstoff og billeie. Ulempen i denne sammenhengen er at drivstoffrabatten er langt fra den beste på markedet, som vil si at det finnes langt bedre kort der ute for den som primært er på utkikk etter rimeligere drivstoff.

Brukeropplevelse

Videre får Volvokortet Mastercard 56/100 poeng i kategorien brukeropplevelse. Her er det en del småplukk hele veien, men det bys i alle fall på en enkel søknadsprosess via nett i en moderne og lett tilgjengelig innpakning, samt at man har muligheten til å velge sin egne PIN-kode. På den negative siden bærer kortet preg å være et underprodukt av Volvo, som vil si at det kan være noe vanskelig å finne alle vilkårene knyttet til kortet. Ei heller finnes det noen dedikert app eller mulighet for kontaktløs betaling, og da ender man nok en gang opp i det nevnte midtsjiktet.

Helhetsvurdering

I vår totalvurdering får kredittkortet 45/100 poeng. Det mest negative med Volvokortet Mastercard er at det ikke finnes noen rene Volvo-relaterte rabatter utover at man slipper den tilknyttede årsavgiften ved kjøp av bil. Noe som fremstår som noe pussig i denne sammenhengen, men man får i alle fall rabatt på drivstoff, og det er egentlig godt nok i seg selv til å heve inntrykket betraktelig her.

Fordeler

 • 30 øre per liter i drivstoffrabatt ved alle betjente Circle K-stasjoner i Norge
 • Tilgang til tilleggsforsikringer
 • Støtte for Fitbit og Garmin Pay

Ulemper

 • Ingen inkluderte forsikringer
 • Ugunstige gebyrvilkår
 • Uoversiktlig hjemmeside

Rabatter og bonusordninger

 • Drivstoffrabatt: Drivstoffrabatt på 30 øre per liter ved alle betjente Circle K-stasjoner i Norge
 • Leiebil: Spesialpriser på leie av bil hos Hertz
 • Forsikring: Inntil tusen kroner i redusert egenandel gjennom Volvia Forsikring

Rente og gebyrer

Generelt
Aldersgrense
18 år
Årsavgift
195 kr
Årsavgift ved bruktbilkjøp
0 kr/1 år
Årsavgift ved nybilkjøp
0 kr/2 år
Kredittramme
5000 – 100 000 kr
Rentefrihet
50 dager
Kortutsteder
SEB Kort
Betalingsnettverk
Mastercard
Kontaktløshet
Nei
Smartbetaling
Fitbit og Garmin Pay
Grenser for varekjøp og uttak
Varekjøp i inn- og utland
Inntil disponibelt beløp av kredittgrense
Kontantuttak innlands
4000 kr/uke
Kontantuttak utlands
1000 USD/uke (omregnet til lokal valuta)
Bruk i Norge
Varekjøp
0 kr
Kontantuttak i minibank
25 kr + 0,5 % av sum
Kontantuttak over skranke
25 kr + 0,5 % av sum
Bruk av posttjenester
25 kr + 0,5 % av sum
Bruk i utlandet
Varekjøp
0 kr
Kontantuttak i minibank
25 kr + 0,5 % av sum
Kontantuttak over skranke
25 kr + 0,5 % av sum
Valutapåslag
2 %
Renter
Månedlig nominell rente
1,65 %
Årlig nominell rente
19,8 %
Årlig effektiv rente
25,75 %
Øvrige gebyrer
Erstatningskort
90 kr
Tilleggskort
90 kr
Elektronisk faktura
0 kr/mnd
Papirfaktura
35 kr/mnd
Kopi av faktura
60 kr/kopi
Kopi av bilag fra brukersted
50 kr/kopi
Overtrekksgebyr
50 kr
Purregebyr (1. varsel)
35 kr
Inkassovarsel (2. varsel)
35 kr
Gebyr for betalings­oppfordring (3. varsel)
105 kr
Forsinkelsesrente
8 %
Minimumsinnbetaling per måned
1/60-del (min. 450 kr)
Låneeksempel
Eff. rente 25,75 %. 15.000 o/12 mnd. Kostnad: 1863. Totalt: 16.863

Forsikringer

Som navnet tilsier, dekker utvidet ID-forsikring med egenandelsdekning for leiebil, tilfeller av både identitetsmisbruk og ved tyveri og kaskoskader på leiebil. Foruten om kortinnehaver dekkes også ektefelle eller samboer og hjemmeboende barn under 25 år. Ved siden av dette må sikrede også ha fast bostedsadresse i Norden og være medlem av Norsk Folketrygd eller tilsvarende ordning et annet sted i Norden.

Dekning
Pr. skade
ID tyveri og «Web Clean Up»
1 500 000
Veskeforsikring
5000
Verdipapirforsikring
10 000
Misbruk av kredittkort
5000
Misbruk av SIM kort
10 000
Ran ved uttak fra minibank
10 000
Sykehusinnleggelse som følge av ulykke
500/døgn
Feilfylling
10 000
Nøkkelforsikring
10 000
Bagasje
10 000
Rens av bilens interiør
10 000
Egenandelsdekning for leiebil
20 000
Avtaletype
Betalt tilleggsforsikring
Forsikringsselskap
Codan Forsikring
Pris
69 kr/mnd

Betalingsforsikringen hos SEB Kort dekker hele eller deler av ditt månedlige terminbeløp ved uforutsette hendelser som sykdom og arbeidsledighet. For å kunne tegne denne må du være mellom 18 og 63 år – selv om forsikringen gjelder frem til du fyller 65 år – være fullt arbeidsfør og jobbe minst 17 timer per uke, registrert i folkeregisteret, medlem av norsk folketrygd og bosatt i enten Norge, Sverige eller Danmark.

Med Volvokortet Mastercard dekkes det høyeste beløpet av enten fem prosent av din utestående saldo beregnet fra skadedato eller det oppgitte beløpet i tabellen, som her er det maksimale beløpet du kan motta per skadetilfelle. Varigheten er her hvor lenge du kan motta erstatning for ett og samme skadetilfelle, og om varighet ikke er oppgitt utbetales erstatningen som et engangsbeløp.

Karensperiode er tidsrommet fra du kjøpte forsikringen til du er berettiget til å søke om erstatning, mens kvalifiseringstiden er perioden fra hendelsen inntraff frem til man kan motta erstatning.

Dekning
Erstatning
Varighet
Karens
Kvalifisering
Arbeids­ledighet (100 %)
100 000 kr
120 dg¹
120 dg
30 dg
Sykdom (100 %)
100 000 kr
90 dg¹
30 dg
30 dg
Sykehus­innleggelse²
100 000 kr
30 dg¹
7 dg
30 dg
Kritisk sykdom
100 000 kr
30 dg
30 dg
Dødsfall
100 000 kr
0 dg
0 dg
Etter den angitte perioden vil forsikringen kunne innfri resten av utestående saldo
Gjelder kun for selvstendig næringsdrivende
Avtaletype
Betalt tilleggsforsikring
Forsikringsselskap
AXA France Vie
Pris
0,85 % av månedlig utestående saldo

Betingelser

I tillegg til en vurdering basert på nøkkeltall fra kredittopplysningsselskap, må du også innfri følgende betingelser for å kunne få dette kortet innvilget:

 • Du må ha fylt 18 år
 • Du kan ikke ha betalingsanmerkninger
 • Din samlede gjeld kan ikke overstige fem ganger brutto inntekt Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt
 • Du må kunne håndtere en tenkt renteøkning på inntil fem prosentpoeng Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt

Kontakt­informasjon

Kortutsteder
SEB Kort AB Oslofilialen
Org. nummer
982 793 386
Besøksadresse
Filipstad brygge 1, 0252 Oslo
Postadresse
Postboks 1373 Vika, 0114 Oslo
Telefon
(+47) 21 01 53 50
Sperre kort
(+47) 21 01 50 40
E-post
volvokort@ sebkort.no

Brukererfaring med Volvokortet Mastercard kredittkort

Hva er din erfaring med Volvokortet Mastercard kredittkort?