Testen baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med markedsføring
Testen baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med markedsføring

Test av Avida Finans forbrukslån

Kreditt­grense
500 000 kr
Alders­grense
20 år
Etablerings­gebyr
590 – 1190 kr
Termin­gebyr
29 kr/mnd
Vurdering
Eff. rente: 16,55 %. Etabl. geb: 790. 65.000 o/5 år. Kostnad: 28.276. Tot: 93.276. Løpetid: 1-5 (15) år. Maks eff. rente: Ikke oppgitt
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 21 banker samtidig via Uno Finans
Gå videre til Uno Finans
Eff. rente: 12,71 %. 150.000 o/5 år. Kostnad: 49.237. Tot: 199.237
Annonselenke
Avida Finans har siden oppstarten i 1983 tilbudt finansielle løsninger og tjenester til privatpersoner og bedrifter over hele Norden, og denne forretningsmodellen har de naturlig nok holdt på til den dag i dag. Foruten om forbrukslån tilbyr banken også sparing i form av produktet FlexiSpar, men her er det naturlig nok forbrukslånet som er i fokus.

Avida Finans forbrukslån kan vise til en rekke positive egenskaper, selv om det nok er gebyrsatsene og kredittrammen som veier aller tyngst her. Sistnevnte skal vi komme tilbake til litt senere, så la oss dermed starte med gebyrene. Avida Finans kan med sine 29 kroner vise til en av de laveste terminkostnadene i dagens marked. Dette er selvfølgelig særs gunstig for deg som kunde, da denne summen raskt kan bli ganske så kostbar i det lange løp. På toppen av dette belastes man heller ikke for fakturaer – hverken elektronisk eller per papir – som også er med på å holde kostnadene nede.

Foruten om dette kan Avida Finans også skiltes med variable etableringsgebyrer, noe som i det minste er særs gunstig ved mindre lånesummer.

Hvilken rente kan du få hos Avida Finans?

Avida Finans oppgir dessverre ikke hvilket spenn deres effektive rente har, men den nominelle satsen ligger i alle fall mellom 7,9 og 22,75 prosent. Nå skal det sies at den laveste satsen her raskt kan vise seg å være ganske så gunstig, men i og med at du trenger en bortimot feilfri kredittsjekk for å oppnå denne, vil du mest sannsynlig havne et sted midt imellom. Foruten om kredittsjekken vil også faktorer som lånebeløp og nedbetalingstid påvirke renten du blir tilbudt.

Så la oss dermed vende tilbake til kredittrammen. Med en mulig lånesum mellom 10 000 og 500 000 kroner bør Avida Finans forbrukslån kunne dekke de aller fleste behov du måtte ha, og Avida Finans anses av den grunn som en ytterst fleksibel utlåner.

Du bestemmer selv hva du ønsker å bruke lånesummen til

Forbrukslån faller inn under kategorien lån uten sikkerhet, som enkelt og greit vil si at man ikke trenger å stille sikkerhet i noen av sine eiendeler – slik som hus, hytte eller bil – for å få lånet innvilget. Fordelen med denne ordningen er at det er utlåneren som tar den største risikoen, som også er grunnen til at forbrukslån opererer med en høyere rentesats enn mer tradisjonelle lån. Ved siden av dette er det også helt opp til deg hvor mye av kreditten du faktisk ønsker å bruke, da du kun må betale renter og gebyrer på den kreditten du faktisk benytter deg av.

Selv om det ikke stilles noen krav til sikkerhet, finnes det allikevel visse kriterier du må oppfylle. I likhet med de fleste andre aktører på markedet, kan du heller ikke her ha noen tidligere betalingsanmerkninger på din samvittighet. Dernest må du også ha fylt 20 år, vært sammenhengende bosatt i Norge de siste tre årene og ha en årlig inntekt på minst 200 000 kroner.

Avida Finans: Suveren responstid

Når du søker om Avida Finans forbrukslån får du svar innen kort tid, og om du har behov for å låne mer enn det du har søkt om, kan du enkelt velge dette i etterkant av søknadsprosessen. Vi anbefaler deg allikevel å velge en lånesum du selv er komfortabel med og som du vet du kan betjene over tid. For lånet skal betales tilbake okke som.

I så måte kan Avida Finans også tilby deg et lavere beløp enn det du har søkt om. Det er med andre ord opp til deg om du skal gå for det forespeilede tilbudet eller prøve lykken hos en annen aktør.

Du vil umiddelbart motta kredittavtalen om du får lånet innvilget, og denne kan da enkelt signeres med BankID. Så fort du har gjort dette vil pengene være tilgjengelige på din konto hos Avida Finans.

Kundereisen

Vi har søkt om forbrukslån fra samtlige aktører på markedet, og for å kunne by på et helhetlig inntrykk av hver enkelt har vi sett nærmere på selve søknadsprosessen, den effektive renten vi endte opp med og de totale kostnadene for lånet.

Hos Avida Finans søkte vi om et lån på 100 000 kroner med en nedbetalingstid på 5 år. Aktøren byr på et enkelt og intuitivt søknadsskjema, hvor man først fyller inn all nødvendig informasjon, og dernest avslutter med å signere med enten BankID eller BankID på mobil.

Avida Finans avslo søknaden umiddelbart, og vi har derfor hentet ut relevante tall og data fra Finansportalen.

Testen av Avida Finans forbrukslån er utført av Dinero.no og ble sist oppdatert 2023-09-15

Vår vurdering (poengsum): 4/6

Karakterbegrunnelse

Alle kredittkortene vi tester gis karakterer basert på hvordan de scorer i ulike kategorier, og disse vektes igjen etter viktighet:

Rente og gebyrer har en vekting på 50 %
Tilbud har en vekting på 27,5 %
Brukeropplevelse har en vekting på 10 %
Helhetsvurdering har en vekting på 12,5 %
Rente og gebyrer

Avida Finans oppnår 62/100 poeng i kategorien rente og gebyrer. Det skal nevnes at lånet har en av de aller beste gebyrsatsene på markedet, med da det samme ikke kan sies om rentene, lander man fort på en middels score.

Tilbud

I kategorien tilbud noterer lånet seg for 56/100 poeng. Avida Finans gjør det jevnt over godt i flere kategorier her. De kan blant annet vise til en av de mest fleksible kredittrammene på markedet, en suveren responstid (som er den totale behandlingstiden) og en mer enn godkjent betalingsfleksibilitet. På den negative siden har lånet ganske så strenge krav til aldersgrense, i tillegg til at mangel på forsikringsordninger resulterer i strykkarakter og følgelig et middelmådig helhetsinntrykk.

Brukeropplevelse

Videre får Avida Finans 96/100 poeng i kategorien brukeropplevelse. Her er det aller meste av det man forventer på plass. Det bys på en oversiktlig søknadsprosess i en moderne og lett tilgjengelig innpakning med muligheter for digital signering, samt at det er enkelt å oppdrive fullstendig prisinformasjon. Utover dette skal banken også få et stort pluss for å synliggjøre alle relevante dokumenter. Det eneste det faktisk trekkes for i denne sammenhengen er mangelen på kommunikasjon gjennom bankens hjemmesider, selv om de naturlig nok kan nåes via mail og telefon.

Helhetsvurdering

I vår totalvurdering får Avida Finans 50/100 poeng. Lånet kan vise til lave gebyrer og kurante rentevilkår, samtidig som lånerammen er blant de mest fleksible på markedet. På den negative siden har man ikke muligheten til å tegne seg betalingsforsikring, som dessverre er med på å trekke helhetsinntrykket vesentlig.

Fordeler

 • En av markedets beste gebyrsatser
 • Relativt lavt etableringsgebyr
 • God responstid
 • Meget fleksibel kredittramme

Ulemper

 • Ingen betalingsforsikring
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 21 banker samtidig via Uno Finans
Gå videre til Uno Finans
Eff. rente: 12,71 %. 150.000 o/5 år. Kostnad: 49.237. Tot: 199.237
Annonselenke

Rente og gebyrer

Generelt
Aldersgrense
20 år
Mulighet for medlåntaker
Ja
Mulighet for refinansiering
Ja
Løpetid forbrukslån
1 – 5 år
Løpetid refinansiering
Inntil 15 år
Kredittramme
10 000 – 500 000 kr
Renter
Nominell rente
7,9 – 22,75 %
Effektiv rente
Ikke oppgitt
Etableringsgebyr
Lån og refinansiering inntil 10 000 kroner
590 kr
Lån og refinansiering mellom 10 001 og 100 000 kroner
790 kr
Lån og refinansiering mellom 100 001 og 300 000 kroner
990 kr
Lån og refinansiering fra 300 001 kroner
1190 kr
Generelle gebyrer
Termingebyr
29 kr/mnd
eFaktura
0 kr/mnd
Papirfaktura
0 kr/mnd
Endringsomkostninger
490 kr
Purregebyr (1. varsel)
35 kr
Inkassovarsel (2. varsel)
35 kr
Gebyr for betalings­oppfordring (3. varsel)
105 kr
Forsinkelsesrente
8 %
Låneeksempel
Eff. rente: 16,55 %. Etabl. geb: 790. 65.000 o/5 år. Kostnad: 28.276. Tot: 93.276

Avdragsfrihet

Dersom du har behov for en betalingsutsettelse ønsker Avida Finans at du logger deg inn på deres hjemmeside og kontakter dem via deres meldingstjenesten i nettbanken

Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 21 banker samtidig via Uno Finans
Gå videre til Uno Finans
Eff. rente: 12,71 %. 150.000 o/5 år. Kostnad: 49.237. Tot: 199.237
Annonselenke

Betalingsforsikring

Betalingsforsikring for forbrukslån dekker hele eller deler av ditt månedlige terminbeløp ved uforutsette hendelser som sykdom og arbeidsledighet, og kan sånn sett anses som et sikkerhetsnett om du skulle havne i en økonomisk utfordrende situasjon.

Trykk på de ulike punktene for mer informasjon:

Erstatning er her det maksimale beløpet du kan motta per skadetilfelle, mens varigheten er hvor lenge du kan motta erstatning for ett og samme skadetilfelle. Dersom varighet ikke er oppgitt, utbetales erstatningen som et engangsbeløp.

Karensperiode er tidsrommet fra du kjøpte forsikringen til du er berettiget til å søke om erstatning, mens kvalifiseringstiden er perioden fra hendelsen inntraff frem til man kan motta erstatning.

Betalingsforsikringen hos Avida Finans leveres av AmTrust International Underwriters DAC og dekker følgende poster:

Dekning
Erstatning
Varighet
Karens
Kvalifisering
Arbeids­ledighet (100%)
10 000 kr/mnd
12 mnd
90 dg
30 dg
Arbeids­uførhet (50%)
10 000 kr/mnd
12 mnd
30 dg
30 dg
Sykehus­innleggelse¹
10 000 kr/mnd
12 mnd
1 dg
30 dg
Kritisk sykdom
50 000 kr
0 dg
30 dg
Dødsfall
350 000 kr
0 dg
0 dg
Gjelder kun selvstendig næringsdrivende
 • Du må være mellom 18 og 64 år
 • Du må ha en folkeregistrert adresse og være bosatt i Norge, i tillegg til å være medlem av norsk folketrygd
 • Du må være fast ansatt med arbeidstid på minst 17 timer per uke, alternativt være selvstendig næringsdrivende som hverken mottar sykepenger, dagpenger, uføretrygd eller lignende stønad eller erstatning
 • Du kan ikke være kjent med forestående ufrivillig tap av arbeid
 • Du må være fullt arbeidsdyktig og ikke ha vært sykmeldt i mer enn 20 sammenhengende dager i løpet av de siste tolv månedene

Hos Avida Finans koster betalingsforsikringen 8,75 % av ditt månedlige terminbeløp. Denne summen belastes etterskuddsvis, som vil si at den skal innbetales samtidig med ditt månedlige terminbeløp

Du kan enkelt tegne forsikringen når du inngår låneavtalen med Avida Finans

Betingelser

I tillegg til en vurdering basert på nøkkeltall fra kredittopplysningsselskap, må du også innfri følgende betingelser for å kunne få dette lånet innvilget:

 • Du må ha fylt 20 år
 • Du må kunne vise til en årlig inntekt på minimum 150 000 kroner
 • Du må ha bodd sammenhengende i Norge de siste tre årene
 • Du kan ikke ha noen betalingsanmerkninger
 • Din samlede gjeld kan ikke overstige fem ganger brutto inntekt Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt
 • Du må kunne håndtere en tenkt renteøkning på inntil fem prosentpoeng Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 21 banker samtidig via Uno Finans
Gå videre til Uno Finans
Eff. rente: 12,71 %. 150.000 o/5 år. Kostnad: 49.237. Tot: 199.237
Annonselenke

Kontakt­informasjon

Kredittgiver
Avida Finans AB NUF
Org. nummer
990 728 488
Besøksadresse
Munkedamsveien 45, 0250 Oslo
Postadresse
Postboks 644 Vika, 0119 Oslo
Telefon
(+47) 23 33 50 50
E-post
forbruker@ avidafinans.no

Brukererfaring med Avida Finans forbrukslån

Hva er din erfaring med Avida Finans forbrukslån?

Testen baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med markedsføring