Test av BB Bank forbrukslån

BB Bank forbrukslån

Vurdering

terningkast

Spesielt anbefalt for

• Gode rentevilkår
• God betalingsfleksibilitet
• Mulighet for refinansiering

Aldersgrense: 20 år

Beløp: 10 000 - 300 000 kr

Løpetid: 1-5 år

Refinans: Inntil 15 år

Etablering: 990 kr

Vurdering

terningkast

BB Bank tilbyr forbrukslån med gode rentevilkår. Lånet kommer derfor godt ut i vår test av forbrukslån.

BB Bank ASA, som tidligere het BB Finans AS, er en norsk bank med konsesjon fra Finansdepartementet. Virksomheten ble etablert i 1984, og fikk i 2017 lisens som bank etter å tidligere ha vært lisensiert som finansieringsforetak.

BB Bank – forbrukslån med gunstige rentevilkår

BB Banks forbrukslån har en nominell rente som starter på 9,9 %, og er derfor et lån med gode rentevilkår. Dette gjør BB Bank til et billig forbrukslån. Hos denne aktøren har du mulighet til å låne fra 10 000 til 300 000 kroner.

Den nominelle renten varierer ut fra hvilken lånesum du ønsker. For lån på 10 000-20 000 kroner ligger renten på mellom 9,9 % og 23 %, og for lånebeløp mellom 21 000 og 100 000 kroner er renten på 9,9-19,9 prosent. For lån på 101 000-300 000 kroner er renten på 9,9-17,9 prosent.

For lån som skal brukes til refinansiering av eksisterende gjeld er nedbetalingstiden på maksimalt 15 år. For alle andre lån er nedbetalingstiden på maksimalt fem år.

Lån uten sikkerhet hos BB Bank

Et lån uten sikkerhet er et lån der du slipper å stille pant i eksempelvis boligen du eier eller andre verdigjenstander. Du slipper også for å svare på spørsmål fra en bankrådgiver om hva pengene skal brukes til. Et forbrukslån kan brukes til akkurat det du selv ønsker. I de aller fleste tilfeller trenger ikke banken å vite hva du skal bruke pengene til.

De eneste kravene BB Bank stiller til deg som søker, er at du må ha fast inntekt, være minimum 20 år gammel og at du ikke har aktive inkassosaker eller betalingsanmerkninger. Renten vil følgelig først bli fastsatt etter at foretaket har tatt en kredittsjekk av deg, og du får derfor ikke vite hvilken rente du får på lånet før du har søkt.

Lån med avdragsfrihet hos BB Bank

Har du tatt opp forbrukslån hos BB Bank og har behov for mer økonomisk spillerom i nedbetalingsperioden, tilbyr banken avdragsfrihet. Har du eksempelvis fått uforutsette utgifter eller lignende er det greit å ta en avdragsfri periode, men har du mulighet til å betale avdrag, renter og gebyrer i tide anbefaler vi det.

BB Bank tilbyr to betalingsfrie måneder i året. Det er både fordeler og ulemper med lån med avdragsfrihet. Fordelen er at du i den avdragsfrie perioden vil ha større økonomisk frihet. Ulempen er at lånet blir dyrere i sin helhet dersom du benytter deg av avdragsfrihet – lånet skal tross alt uansett betales tilbake.

Refinansiering med BB Bank

Smålån og kredittkortgjeld er ofte svært dyrt, særlig om du har gjeld hos flere aktører med tilhørende termingebyrer og avdrag. Samler du lånene dine hos én aktør kan du spare deg for flere tusen kroner i året. Dette gjør du ved å ta opp forbrukslån og refinansiere dine eksisterende lån. Det betyr at du kun har en aktør å betale til, og den samlede effektive renten vil i de fleste tilfeller bli lavere. Hos BB Bank kan du søke om refinansiering inntil 300 000 kroner med en nominell rente fra 9,9 %.


Testen av BB Bank forbrukslån er utført av og er sist oppdatert .

Vår vurdering (Poengscore): 5 av mulige 6.

Karakterbegrunnelse

Alle forbrukslån vi tester gis en karakterer basert på hvordan de scorer i ulike kategorier, og disse vektes igjen etter viktighet:

  Rente og gebyrer har en vekting på 50 %

  Tilbud har en vekting på 25 %

  Brukeropplevelse har en vekting på 10 %

  Helhetsvurdering har en vekting på 15 %

Rente og gebyrer

BB Bank oppnår 84/100 poeng i kategorien rente og gebyrer. Lånet har en av de aller beste rentevilkårene på markedet, og selv om man ikke kan si det samme om gebyrene, er det allikevel nok til å oppnå en solid totalscore.

Tilbud

I kategorien tilbud noterer lånet seg for 68/100 poeng. Her er det strengt tatt en del høner å plukke, men la oss først begynne med det positive. BB Bank leverer på betalingsfleksibilitet og lave aldersgrenser, men utover dette har de en ganske så begrenset kredittramme, noe treg responstid (som er den totale behandlingstiden) og mindre gode forsikringsvilkår. Absolutt langt unna en bunnotering, men nok til å trekke ned inntrykket vesentlig.

Brukeropplevelse

Videre får BB Bank 63/100 poeng i kategorien brukeropplevelse. Også her er det en del å pirke på, men rent teknisk bys det i alle fall på en oversiktlig søknadsprosess i en moderne og lett tilgjengelig innpakning med muligheter for digital signering. Men selv om selve søknadsprosessen var smertefri, lot responsen på den vente på seg, og man har heller ikke tilgang til avtalevilkårene før man får selve tilbudet. Det største ankepunktet er dog selve søknadsoppfølgingen, som vi mener var noe mer anmassende enn den hadde trengt å være.

Helhetsvurdering

I vår totalvurdering får BB Bank 63/100 poeng. Lånet spriker over hele skalaen her med gode rentevilkår og et generelt godt lånetilbud på den ene siden, og treg behandlingstid og høye gebyrer på den andre, men alt i alt overskygger det positive det negative, og da sitter man igjen med et hederlig helhetsinntrykk.

Fordeler med BB Bank forbrukslån

 • Gode rentevilkår
 • Mulighet for avdragsfrihet

Ulemper

 • Høyt termingebyr
 • Litt ufleksibelt lånetilbud fra 10 000 til 300 000 kroner
 • Høyt etableringsgebyr ved mindre lån

Rente og gebyrer

Renter

 • Nominell rente: Fra 9,9 til 23 %
 • Effektiv rente: Fra 9,8 til 36,40 %

 

Etableringsgebyr

 • Etableringsgebyr: 990 kr

 

Generelle gebyrer

 • Termingebyr: 45 kr

 

Låneeksempel

 • Eff.rente 14,86 %. Etabl.geb. 990 kr. 65 000 kr o/5 år. Totalt 90 600 kr

Avdragsfrihet

BB Bank tilbyr opp til to avdragsfrie måneder i året. Dersom du ønsker å benytte deg av denne tjenesten kan du enten sende en e-post til banken eller fylle ut et kontaktskjema via deres hjemmeside.

Betalingsforsikring

Betalingsforsikring for forbrukslån er noe de fleste banker tilbyr, og er en forsikring som hjelper deg økonomisk ved uforutsette hendelser. Vi anbefaler alle som vurderer denne forsikringen å aktivt sette seg inn i gjeldende regler og vilkår.

Trykk på de ulike punktene for mer informasjon:

Betalingsforsikring dekker arbeidsledighet/permittering eller arbeidsuførhet. Det vil si at om du blir 100 % permittert, helt og ufrivillig arbeidsledig eller 100 prosent sykemeldt, vil forsikringen dekke dine månedlige renter og avdrag i maksimum 365 dager.

Ved forsikredes død betaler utsteder et beløp til forsikringstaker tilsvarende den utestående balanse per dato for dødsfallet, dog maksimum 200 000 norske kroner.

BB Banks betalingsforsikring koster 9,1 % av terminbeløpet.

Forsikringen kan bestilles sammen med lånet, og du vil da motta dens vilkår og bevis per post. Forsikringen faktureres sammen med lånet, og du har også 30 dagers angrefrist om du skulle angre på valget. Du kan når som helt si opp avtalen, men vær obs på at det er 30 dagers varsel.

Annonselenke

Betingelser

I tillegg til en vurdering basert på nøkkeltall fra kredittopplysningsselskap, må du også innfri følgende betingelser for å kunne få dette lånet innvilget:

 • 20 års aldersgrense (i enkelte tilfeller der søker er under 25 år kreves det en medsøker på lånet)
 • Du må ha fast inntekt
 • Ingen betalingsanmerkninger eller åpne inkassosaker

Brukererfaring med BB Bank forbrukslån

Hva er din erfaring med BB Bank forbrukslån?