MarkedsføringTesten baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med "Markedsføring".

Test av BB Bank forbrukslån

BB Bank forbrukslån

Vurdering

terningkast

Spesielt anbefalt for

• Gode rentevilkår
• God betalingsfleksibilitet
• Mulighet for refinansiering

Aldersgrense: 20 år

Beløp: 10 000 – 400 000 kr

Løpetid: 1 – 5 år

Refinans: Inntil 15 år

Etablering: 990 kr

Vurdering

terningkast

Låneeksempel: Eff. rente: 14,86 %. Etabl. geb: 990. 65.000 o/5 år. Kostnad: 25.600. Tot: 90.600


Søk om forbrukslån fra BB Bank via Lendo da vi ikke har et samarbeid med den aktuelle banken

Eff. rente 13,40 %. 150.000 o/6 år. Kostnad: 64.361. Totalt: 214.361
Annonselenke
Selv om BB Bank ASA – tidligere BB Finans AS – så dagens lys i 1984, skulle det ta ytterligere tretti år (nærmere bestemt i 2017) før aktøren fikk status som bank. Frem til dette var de lisensiert som et finansieringsforetak.

I dag kan BB Bank tilby forbrukslån med særs gode rentevilkår, faktisk så gode at de kom aller best ut i vår reelle test av forbrukslån, og dette skal ha mye av æren for at forbrukslånet kommer såpass godt ut i vår test.

BB Bank – forbrukslån med gunstige rentevilkår

BB Banks forbrukslån har en nominell startrente på 9,9 %, og kan således by på særs gode rentevilkår. Banken kan i tillegg by på en nokså fleksibel kredittramme, med et spenn fra 10 000 til 400 000 kroner.

Den nominelle renten vil naturlig nok variere ut ifra den ønskede lånesummen, men for lån mellom 10 000 og 20 000 kroner ligger denne typisk mellom 9,9 og 23 %, mens den for lånebeløp mellom 21 000 og 100 000 ligger mellom 9,9 og 19,9 %. For lån over 100 000 kroner fluktuerer renten mellom 9,9 og 17,9 prosent.

For lån som skal brukes til refinansiering av eksisterende gjeld er nedbetalingstiden på maksimalt 15 år. For alle andre lån er nedbetalingstiden på maksimalt fem år.

Lån uten sikkerhet hos BB Bank

Lån uten sikkerhet er lån hvor du slipper å stille pant i eksempelvis boligen du eier eller andre verdigjenstander. Samtidig slipper du også å gi noen forklaring om hva pengene skal brukes, for det er nemlig helt og holdent opp til deg.

De eneste kravene BB Bank stiller er nemlig at du har en fast inntekt, er minimum 20 år gammel og at du ikke har noen betalingsanmerkninger eller aktive inkassosaker. Samtidig er det verdt å notere seg at renten først blir fastsatt etter at du har vært gjennom en kredittsjekk, og dette er også grunnen til at du ikke får vite hvilken rente du får før du faktisk har søkt.

Lån med avdragsfrihet hos BB Bank

Om du har tatt opp et forbrukslån hos BB Bank og har behov for mer økonomisk spillerom, kan banken også tilby avdragsfrihet. Dersom du eksempelvis står ovenfor uforutsette utgifter, kan det være fornuftig å vurdere en avdragsfri periode, selv om vi på alle måter anbefaler å betale samtlige avdrag, renter og gebyrer i tide om du har muligheten til dette.

BB Bank tilbyr i alle fall to betalingsfrie måneder i løpet av et år, selv om det både er positive og negative aspekter knyttet til dette. Den største fordelen er unektelig den økte graden av økonomisk frihet, mens den største ulempen er at lånet i sin helhet vil koste deg mer. Lånet skal tross alt uansett betales tilbake i sin helhet.

Refinansiering med BB Bank

Smålån og kredittkortgjeld kan fort bli dyre affærer, og særlig om du har gjelden spredd utover flere aktører. Å samle lånene sine hos én enkelt aktør, kan potensielt spare deg for flere tusen kroner i året. Dette gjør du ved å ta opp forbrukslån og refinansiere dine eksisterende lån. Det betyr at du kun har en aktør å forholde deg til, og den samlede effektive renten vil i de fleste tilfeller bli lavere. Hos BB Bank kan du søke om refinansiering inntil 300 000 kroner med en nominell rente fra 9,9 %.

Kundereisen

Vi har søkt om forbrukslån fra samtlige aktører på markedet, og for å kunne by på et helhetlig inntrykk av hver enkelt har vi sett nærmere på selve søknadsprosessen, den effektive renten vi endte opp med og de totale kostnadene for lånet.

Hos BB Bank søkte vi om et lån på 100 000 kroner med en nedbetalingstid på 5 år. Aktøren byr på et enkelt og intuitivt søknadsskjema, hvor man først fyller inn all nødvendig informasjon og dernest får lånetilbudet tilsendt per e-post. Totalt gikk det 20 minutter fra vi sendte inn søknaden til vi mottak lånetilbudet.

Ut ifra opplysningene vi oppga kunne BB Bank by på følgende låneramme:

 • Effektiv rente: 10,19 %
 • Terminbeløp: 2112 kroner
 • Totalt beløp å tilbakebetale: 126 726 kroner


Testen av BB Bank forbrukslån er utført av og er sist oppdatert .

Vår vurdering (Poengscore): 4 av mulige 6.

Karakterbegrunnelse

Alle forbrukslån vi tester gis en karakterer basert på hvordan de scorer i ulike kategorier, og disse vektes igjen etter viktighet:

  Rente og gebyrer har en vekting på 50 %

  Tilbud har en vekting på 27,5 %

  Brukeropplevelse har en vekting på 10 %

  Helhetsvurdering har en vekting på 12,5 %

Rente og gebyrer

BB Bank oppnår 78/100 poeng i kategorien rente og gebyrer. Lånet har en av de aller beste rentevilkårene på markedet, og selv om man ikke kan si det samme om gebyrene, er det allikevel nok til å oppnå en solid poengsum.

Tilbud

I kategorien tilbud noterer lånet seg for 56/100 poeng. Her er det strengt tatt en del høner å plukke, men la oss først begynne med det positive. BB Bank leverer på betalingsfleksibilitet og lave aldersgrenser, men utover dette har de en ganske så begrenset kredittramme, noe treg responstid (som er den totale behandlingstiden) og mindre gode forsikringsvilkår. Absolutt langt unna en bunnotering, men nok til å trekke ned inntrykket vesentlig.

Brukeropplevelse

Videre får BB Bank 69/100 poeng i kategorien brukeropplevelse. Også her er det en del å pirke på, men rent teknisk bys det i alle fall på en oversiktlig søknadsprosess i en moderne og lett tilgjengelig innpakning med muligheter for digital signering. Men selv om selve søknadsprosessen var smertefri, lot responsen på den vente på seg, og man har heller ikke tilgang til avtalevilkårene før man får selve tilbudet. Det største ankepunktet er dog selve søknadsoppfølgingen, som vi mener var noe mer anmassende enn den hadde trengt å være.

Helhetsvurdering

I vår totalvurdering får BB Bank 77/100 poeng. Lånet spriker over hele skalaen her med gode rentevilkår og et generelt godt lånetilbud på den ene siden, og treg behandlingstid og høye gebyrer på den andre, men alt i alt overskygger det positive det negative, og da sitter man igjen med et hederlig helhetsinntrykk.


Søk om forbrukslån fra BB Bank via Lendo da vi ikke har et samarbeid med den aktuelle banken

Eff. rente 13,40 %. 150.000 o/6 år. Kostnad: 64.361. Totalt: 214.361
Annonselenke

Fordeler med BB Bank forbrukslån

 • Gode rentevilkår
 • Mulighet for avdragsfrihet

Ulemper

 • Høyt termingebyr
 • Noe snever kreditramme
 • Høyt etableringsgebyr ved mindre lån

Rente og gebyrer

Renter

 • Nominell rente: Fra 9,9 til 23 %
 • Effektiv rente: Fra 9,8 til 36,40 %

 

Etableringsgebyr

 • Etableringsgebyr: 990 kr

 

Generelle gebyrer

 • Termingebyr: 45 kr

 

Låneeksempel

 • Eff. rente: 14,86 %. Etabl. geb: 990. 65.000 o/5 år. Kostnad: 25.600. Tot: 90.600

Søk om forbrukslån fra BB Bank via Lendo da vi ikke har et samarbeid med den aktuelle banken

Eff. rente 13,40 %. 150.000 o/6 år. Kostnad: 64.361. Totalt: 214.361
Annonselenke

Avdragsfrihet

BB Bank tilbyr opp til to avdragsfrie måneder i året. Dersom du ønsker å benytte deg av denne tjenesten kan du enten sende en e-post til banken eller fylle ut et kontaktskjema via deres hjemmeside.

Betalingsforsikring

Betalingsforsikring for forbrukslån er noe de fleste banker tilbyr, og er en forsikring som hjelper deg økonomisk ved uforutsette hendelser. Vi anbefaler alle som vurderer denne forsikringen å aktivt sette seg inn i gjeldende regler og vilkår.

Trykk på de ulike punktene for mer informasjon:

Betalingsforsikring dekker arbeidsledighet/permittering eller arbeidsuførhet. Det vil si at om du blir 100 % permittert, helt og ufrivillig arbeidsledig eller 100 prosent sykemeldt, vil forsikringen dekke dine månedlige renter og avdrag i maksimum 365 dager.

Ved forsikredes død betaler utsteder et beløp til forsikringstaker tilsvarende den utestående balanse per dato for dødsfallet, dog maksimum 200 000 norske kroner.

BB Banks betalingsforsikring koster 9,1 % av terminbeløpet.

Forsikringen kan bestilles sammen med lånet, og du vil da motta dens vilkår og bevis per post. Forsikringen faktureres sammen med lånet, og du har også 30 dagers angrefrist om du skulle angre på valget. Du kan når som helt si opp avtalen, men vær obs på at det er 30 dagers varsel.

Betingelser

I tillegg til en vurdering basert på nøkkeltall fra kredittopplysningsselskap, må du også innfri følgende betingelser for å kunne få dette lånet innvilget:

 • 20 års aldersgrense
 • Du må ha fast inntekt
 • Ingen betalingsanmerkninger eller åpne inkassosaker

Kontakt­informasjon

Besøks­adresse:
Markeveien 1 A, 5012 Bergen
Post­adresse:
BB Bank ASA, PB 956 Sentrum, 5808 Bergen
Telefon:
(+47) 56 99 92 00
E-post:
Kontakt­­skjema:

Søk om forbrukslån fra BB Bank via Lendo da vi ikke har et samarbeid med den aktuelle banken

Eff. rente 13,40 %. 150.000 o/6 år. Kostnad: 64.361. Totalt: 214.361
Annonselenke

Brukererfaring med BB Bank forbrukslån

Hva er din erfaring med BB Bank forbrukslån?

MarkedsføringTesten baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med "Markedsføring".