MarkedsføringTesten baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med "Markedsføring".

Test av BN Bank forbrukslån

BN Bank forbrukslån

Vurdering

terningkast

Spesielt anbefalt for

• En av markedets
beste rentevilkår
• Brukbar
betalingsfleksibilitet

Aldersgrense: 24 år

Beløp: 40 000 – 400 000 kr

Løpetid: Ikke mulig

Refinans: Inntil 10 år

Etablering: 950 kr

Vurdering

terningkast

Låneeksempel: Eff. rente: 11,05 %. Etabl. geb: 950. 150.000 o/5 år. Kostnad: 43.251. Tot: 193.251


Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 20 banker samtidig via Lendo

Eff. rente 11,9 %. 150.000 o/5 år. Kostnad: 46.600. Totalt: 196.600
Annonselenke
BN Bank har røtter så langt tilbake som 1907, selv om den nåværende strukturen er resultatet av fusjoneringen mellom Den Nordenfjeldske Bykredittforening (etablert 1907) og Næringskreditt AS. Denne fant dog sted i 1986, og siden 2008 har banken vært eid av SpareBank 1. Banken tilbyr i dag produkter som debet- og kredittkort, kontoløsninger og lån.

Når det kommer til forbrukslån kan BN Bank tilby en låneramme på mellom 40 000 og 400 000 kroner, med en nedbetalingstid på inntil ti år ved refinansiering. BN Bank har blant markedets mest gunstige rentevilkår, og særlig den nominelle renten skiller seg ut i positiv forstand, faktisk til den grad at den noterer seg for toppscore i vår test. Totalt sett gjør dette BN Bank til et av de mer gunstige forbrukslånene på markedet.

Mulighet for avdragsfrihet

Med BN Bank har du muligheten til å søke om én avdragsfri måned i løpet av din lånetid. Dette innebærer enkelt og greit at du slipper å betale avdrag i løpet av den aktuelle perioden, selv om renter må betales som normalt, og for å kunne benytte deg av dette tilbudet forutsettes det at du har vært en punktlig betaler i seks sammenhengende måneder. Skulle du få problemer med å betale lånet i henhold til nedbetalingsplan bør du ta kontakt med banken så snart som mulig, slik at dere kan finne en gunstig løsning for begge parter.

BN Bank forbrukslån – lån uten sikkerhet

BN Bank tilbyr flere typer lån, men bankens forbrukslån er det eneste lånet uten sikkerhet. At et lån er uten sikkerhet betyr at du slipper å pantsette eiendeler som bolig eller annen fast eiendom som sikkerhet for lånet. Dette utgjør en mindre risiko for deg, men desto større risiko for banken som låner deg penger – siden de ikke har noen garantier dersom du ikke betaler lånet ditt.

Dette kompenseres i stor grad med noe høyere renter på forbrukslån enn mer tradisjonelle lån, hvor sistnevnte fordrer at du stiller med sikkerhet i private eiendeler.

Kundereisen

Vi har søkt om forbrukslån fra samtlige aktører på markedet, og for å kunne by på et helhetlig inntrykk av hver enkelt har vi sett nærmere på selve søknadsprosessen, den effektive renten vi endte opp med og de totale kostnadene for lånet.

Hos BN Bank søkte vi om et lån på 100 000 kroner med en nedbetalingstid på 5 år. Aktøren byr på et enkelt og intuitivt søknadsskjema, hvor man først fyller inn all nødvendig informasjon og dernest får lånetilbudet tilsendt per e-post. Totalt gikk det 1 time og 30 minutter fra vi sendte inn søknaden til vi mottak lånetilbudet.

Ut ifra opplysningene vi oppga kunne BN Bank by på følgende låneramme:

 • Effektiv rente: 18,8 %
 • Terminbeløp: 2436 kroner
 • Totalt beløp å tilbakebetale: 149 782 kronerTesten av BN Bank forbrukslån er utført av Dinero.no og ble sist oppdatert 2020-06-22
Vår vurdering (poengscore): 3 av mulige 6.

Karakterbegrunnelse

Alle forbrukslån vi tester gis en karakterer basert på hvordan de scorer i ulike kategorier, og disse vektes igjen etter viktighet:

  Rente og gebyrer har en vekting på 50 %

  Tilbud har en vekting på 27,5 %

  Brukeropplevelse har en vekting på 10 %

  Helhetsvurdering har en vekting på 12,5 %

Rente og gebyrer

BN Bank oppnår 64/100 poeng i kategorien rente og gebyrer. Det skal sies at BN Bank ikke har de beste gebyrvilkårene på markedet, men det de derimot har er den beste effektive renten i vår test, og da blir det naturlig nok en meget høy score.

Tilbud

I kategorien tilbud noterer lånet seg for 39/100 poeng. BN Bank scorer kort og godt jevnt over hele linja her. Både kredittrammen, kravet til aldersgrense og responstiden (som er den totale behandlingstiden) plasserer seg trygt i midtsjiktet. Der lånet derimot gjør det mer enn godkjent er på betalingsfleksibilitet, samtidig som manko på forsikringer peker seg ut i motsatt retning.

Brukeropplevelse

Videre får BN Bank 56/100 poeng i kategorien brukeropplevelse. Selv om ikke alt er på stell her, blir man i alle fall presentert for en enkel og oversiktlig søknadsprosess i en moderne innpakning med ytterligere muligheter for digital signering. Men selv om selve søknaden er som den bør være, kan ikke det samme sies om oppfølgingen. For det første tok selve behandlingstiden lenger tid enn den burde, i tillegg til at det ikke var noen form for oppfølgning i etterkant. Ei heller har man muligheten for en medlånetaker, og selv om prisinformasjonen var enkel å finne, kan ikke det samme sies om avtalevilkårene.

Helhetsvurdering

I vår totalvurdering får BN Bank 55/100 poeng. Lånet har lite å trekke frem utover gode renter og gebyrer. På tross av en noe lang responstid og begrenset fleksibilitet, veier de meget gode rentevilkårene i stor grad opp for dens mangler.


Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 20 banker samtidig via Lendo

Eff. rente 11,9 %. 150.000 o/5 år. Kostnad: 46.600. Totalt: 196.600
Annonselenke

Fordeler med BN Bank forbrukslån

 • Mulighet for betalingsfri måned
 • Gode rentesatser
 • Du står fritt til å disponere midlene dine slik du selv ønsker
 • Mulighet for 22 % skattefradag på utgifter knyttet til renter og etableringsgebyr

Ulemper

 • Tilbyr kun refinansiering og ikke forbrukslån
 • Høy nedre lånesum – kun 40 000
 • Noe treg responstid
 • Noe høyt termingebyr

Rente og gebyrer

Kredittramme
Forbrukslån
Ikke mulig
Refinansiering
40 000 – 400 000 kr
Løpetid
Forbrukslån
Ikke mulig
Refinansiering
Inntil 10 år
Renter
Nominell rente
Fra 8,8 %
Gjennomsnittlig nominell rente
10,5 %
Effektiv rente
11,05 % (eks)
Etableringsgebyr
Etableringsgebyr
950 kr
Generelle gebyrer
Terminomkostninger ved trekk fra konto i BN Bank
0 kr/mnd
Terminomkostninger ved AvtaleGiro
45 kr/mnd
Terminomkostninger ved giro
100 kr/mnd
Kopi av bilag
100 kr/kopi
Purregebyr (1. varsel)
70 kr
Inkassovarsel (2. varsel)
70 kr
Gebyr for betalings­oppfordring (3. varsel)
210 kr
Forsinkelsesrente
9,5 %
Låneeksempel
Refinansiering
Eff. rente: 11,05 %. Etabl. geb: 950. 150.000 o/5 år. Kostnad: 43.251. Tot: 193.251

Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 20 banker samtidig via Lendo

Eff. rente 11,9 %. 150.000 o/5 år. Kostnad: 46.600. Totalt: 196.600
Annonselenke

Avdragsfrihet

Med forbrukslån fra BN Bank kan du søke om én avdragsfri måned, men vær dog obs på at renter må betales som normalt. Det forutsettes også at du har betalt punktlig de siste seks månedene, samt at du må ta kontakt med banken for å avtale de faktiske vilkårene.

Betalingsforsikring

Betalingsforsikring for forbrukslån er noe de fleste banker tilbyr, og er en forsikring som hjelper deg økonomisk ved uforutsette hendelser. Vi anbefaler alle som vurderer denne forsikringen å aktivt sette seg inn i gjeldende regler og vilkår.

Trykk på de ulike punktene for mer informasjon:

Betalingsforsikringen hos BN Bank leveres av AmTrust International Underwriters DAC og dekker renter, avdrag og gebyr i inntil 12 måneder per skadetilfelle, med et øvre tak på 13 000 kroner per måned. Ved død eller kritisk sykdom slettes all restgjeld inntil 250 000 kroner.

Forsikret forbrukslån kan tegnes av personer mellom 18 og 62 år som er i fast jobb og som ikke er kjent med forestående arbeidsledighet, permitteringer, sykdom eller skade

 • Du må være mellom 18 og 65 år
 • Du er fast ansatt eller lærling i minst 50 % stilling de siste 6 måneder
 • Du mottar ikke sykepenger, dagpenger, uføretrygd eller lignende stønader eller erstatning
 • Du har ikke vært sykmeldt i mer enn 30 dager sammenhengende siste 12 måneder og er ikke kjent med sykdom eller symptomer på sykdom
 • Du kjenner ikke til sykdom eller symptomer på sykdom som kan føre til dødsfall eller kritisk sykdom
 • Du har ikke mottatt varsel om arbeidsledighet eller permittering, eller ha grunn til å regne med forestående ufrivillig tap av arbeid

Forsikringspolisen gjelder utelukkende for hovedlåntaker og koster 8,75 % av det månedlige terminbeløpet, en sum som også inkluderer gebyrer

For å kunne tegne forsikring hos BN Bank må du først få lånet innvilget, og dernest kan den bestilles gjennom holdingselskapet SpareBank 1

Betingelser

I tillegg til en vurdering basert på nøkkeltall fra kredittopplysningsselskap, må du også innfri følgende betingelser for å kunne få dette lånet innvilget:

 • Du må være mellom Du må være mellom 24 og 70 år
 • Du må være mellom Du må være norsk statsborger
 • Du må være mellom Du må kunne vise til en årlig inntekt på minimum 100 000 kroner
 • Du må være mellom Du må ha hatt fast lønns- eller pensjonsinngang på konto de siste tre årene
 • Du må være mellom Du kan ikke ha noen betalingsanmerkninger eller aktive inkassosaker
 • Din samlede gjeld kan ikke overstige fem ganger brutto inntekt Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt
 • Du må kunne håndtere en tenkt renteøkning på inntil fem prosentpoeng Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt

Kontakt­informasjon

Långiver
BN Bank ASA
Org. nummer
914 864 445
Besøks­­adresse
Kongens gate 2, 7011 Trondheim
Post­­adresse
Postboks 2415 Sluppen, 7005 Trondheim
Telefon
(+47) 73 89 20 00
E-post
post@bnbank.no

Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 20 banker samtidig via Lendo

Eff. rente 11,9 %. 150.000 o/5 år. Kostnad: 46.600. Totalt: 196.600
Annonselenke

Brukererfaring med BN Bank forbrukslån

Hva er din erfaring med BN Bank forbrukslån?

MarkedsføringTesten baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med markedsføring