Test av BN Bank forbrukslån

BN Bank forbrukslån

Vurdering

terningkast

Spesielt anbefalt for

• En av markedets
beste rentevilkår
• Brukbar
betalingsfleksibilitet

Aldersgrense: 24 år

Beløp: 40 000 - 300 000 kr

Løpetid: 1-5 år

Refinans: Inntil 15 år

Etablering: 950 kr

Vurdering

terningkast

BN Bank har røtter helt tilbake til 1907. Banken er et resultat av Den Nordenfjeldske Bykredittforening (etablert 1907) og Næringskreditt AS fusjonerte i 1986. Siden 2008 har banken vært eid av SpareBank 1. Banken tilbyr produkter som debet- og kredittkort, kontoløsninger og lån.

Vi har tatt en nærmere kikk på forbrukslån fra BN Bank, som gjør ganske det bra i vår test. Med BN Bank forbrukslån kan du låne mellom 40 000 og 300 000 kroner med en nedbetalingstid på inntil 15 år ved refinansiering. BN Bank har blant markedets mest gunstige rentevilkår, og særlig den effektive renten skiller seg ut i positiv retning her, såpass at den noterer seg for toppscore i vår test. Totalt sett gjør dette BN Bank til ett av de mer gunstige forbrukslånene på markedet.

Mulighet for avdragsfrihet

Du kan søke om en avdragsfri måned (renter må betales som normalt). Dette forutsatt at de siste 6 måneder er betalt punktlig. Skulle du få problemer med å betale lånet i henhold til nedbetalingsplan bør du ta kontakt med banken så snart som mulig slik at dere kan finne en løsning.

BN Bank forbrukslån – lån uten sikkerhet

BN Bank tilbyr flere typer lån, men bankens forbrukslån er det eneste lånet uten sikkerhet. At et lån er uten sikkerhet betyr at du slipper å pantsette bolig eller annen eiendom som sikkerhet for lånet. Dette utgjør mindre risiko for deg, men en desto større risiko for banken som låner deg penger – siden de ikke har noen garantier dersom du ikke betaler lånet ditt.

Derfor kompenseres dette med noe høyere renter på forbrukslån enn for eksempel boliglån, hvor sistnevnte fordrer at du stiller med sikkerhet i bolig.


Testen av BN Bank forbrukslån er utført av og er sist oppdatert .

Vår vurdering (Poengscore): 4 av mulige 6.

Karakterbegrunnelse

Alle forbrukslån vi tester gis en karakterer basert på hvordan de scorer i ulike kategorier, og disse vektes igjen etter viktighet:

  Rente og gebyrer har en vekting på 50 %

  Tilbud har en vekting på 25 %

  Brukeropplevelse har en vekting på 10 %

  Helhetsvurdering har en vekting på 15 %

Rente og gebyrer

BN Bank oppnår 84/100 poeng i kategorien rente og gebyrer. Det skal sies at BN Bank ikke har de beste gebyrvilkårene på markedet, men det de derimot har er den beste effektive renten i vår test, og da blir det naturlig nok en meget høy score.

Tilbud

I kategorien tilbud noterer lånet seg for 68/100 poeng. BN Bank scorer kort og godt jevnt over hele linja her. Både kredittrammen, kravet til aldersgrense og responstiden (som er den totale behandlingstiden) plasserer seg trygt i midtsjiktet. Der lånet derimot gjør det mer enn godkjent er på betalingsfleksibilitet, samtidig som manko på forsikringer peker seg ut i motsatt retning.

Brukeropplevelse

Videre får BN Bank 63/100 poeng i kategorien brukeropplevelse. Selv om ikke alt er på stell her, blir man i alle fall presentert for en enkel og oversiktlig søknadsprosess i en moderne innpakning med ytterligere muligheter for digital signering. Men selv om selve søknaden er som den bør være, kan ikke det samme sies om oppfølgingen. For det første tok selve behandlingstiden lenger tid enn den burde, i tillegg til at det ikke var noen form for oppfølgning i etterkant. Ei heller har man muligheten for en medlånetaker, og selv om prisinformasjonen var enkel å finne, kan ikke det samme sies om avtalevilkårene.

Helhetsvurdering

I vår totalvurdering får BN Bank 63/100 poeng. Lånet har lite å trekke frem utover gode renter og gebyrer. På tross av en noe lang responstid og begrenset fleksibilitet, veier de meget gode rentevilkårene i stor grad opp for dens mangler.

Fordeler med BN Bank forbrukslån

 • Mulighet for å søke om avdragsfrihet
 • Umiddelbart respons på søknad
 • Du står fritt til å disponere midlene dine slik du selv ønsker
 • Mulighet for 23 % skattefradag på utgifter knyttet til renter og etableringsgebyr

Ulemper

 • Høy nedre lånesum (40 000)
 • Uoversiktelig hjemmeside – vanskelig å finne produktinformasjon og fullstendig prisoversikt
 • Noe høyt termingebyr

Rente og gebyrer

Renter

 • Effektiv rente: Fra 9,59 til 39,68 %

 

Etableringsgebyr

 • Etableringsgebyr: 950 kr

 

Generelle gebyrer

 • Termingebyr: 45 kr
 • Purregebyr: 70 kr

 

Låneeksempel

 • Eff. rente 13,25 %. Etabl.geb. 950 kr. 65.000 kr o/5 år. Totalt 87 751 kr

Avdragsfrihet

Dette forbrukslånet tilbyr ikke avdragsfrihet

Betalingsforsikring

Dette forbrukslånet tilbyr ikke betalingsforsikring

Betingelser

I tillegg til en vurdering basert på nøkkeltall fra kredittopplysningsselskap, må du også innfri følgende betingelser for å kunne få dette lånet innvilget:

 • Du må være mellom 24 og 70 år
 • Norsk statsborgerskap
 • Årlig inntekt på minimum 150 000 kroner
 • Fast lønns- eller pensjonsinngang på konto de siste tre årene
 • Ingen betalingsanmerkninger eller åpne inkassosaker

Brukererfaring med BN Bank forbrukslån

Hva er din erfaring med BN Bank forbrukslån?