Test av Brage Finans forbrukslån

Brage Finans forbrukslån

Vurdering

terningkast

Spesielt anbefalt for

• Gode rentevilkår
• God brukeropplevelse

Aldersgrense: 25 år

Beløp: 25 000 – 250 000 kr

Løpetid: 1 – 5 år

Refinans: Ikke mulig

Etablering: 950 kr

Vurdering

terningkast

Låneeksempel: Eff. rente: 16,88 %. Etabl. geb: 950. 80.000 o/5 år. Kostnad: 35.963. Tot: 115.963.


Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 19 banker samtidig via Lendo

Eff. rente: 14 %. 65.000 o/5 år. Kostnad: 24.093. Totalt: 89.093
Annonselenke
Brage Finans ble stiftet av ti norske sparebanker tilbake i 2010, og har billån for privatpersoner og leasing for bedrifter som kjerneområder. Aktøren tilbyr også forbrukslån, og det er denne vi har gått nærmere i sømmene her.

Brage Finans tilbyr lån mellom 25 000 og 250 000 kroner med en nominell rente fra 8,15 til 18,15 %. Den individuelle rentesatsen beregnes dog ut ifra flere faktorer, slik som nedbetalingstid, lånebeløp og din økonomiske profil, så den faktiske satsen får du først etter å ha fylt ut søknadsskjemaet og mottatt selve lånetilbudet.

Det er verdt å merke seg at tilbudet du mottar er uforpliktende, og du velger derfor selv om du vil signere avtalen eller ikke. Vi anbefaler deg derfor å søke hos flere aktører for å kunne sammenligne tilbudene fra hver enkelt. På denne måten kan du selv finne de beste vilkårene, og avgjøre hvilke av tilbudene som passer best for deg.

Lån uten sikkerhet med Brage Finans

Som nevnt innledningsvis tilbyr Brage Finans også forbrukslån, selv om det ikke er deres kjernevirksomhet. Forbrukslån faller inn under det man kaller lån uten sikkerhet, som i praksis innebærer at man ikke trenger å stille noen av sine personlige eiendeler i pant. Dette betyr igjen at risikoen er lavere for deg som lånetaker, og desto mer for banken, som er grunnen til at rentesatsen for denne typen lån er høyere enn mer tradisjonelle lån som bil og bolig.

At forbrukslån ikke er Brage Finans kjernevirksomhet er også noe som skinner ganske klart gjennom. En av de fremste ulempene er nemlig at man ikke kan benytte lånet til å refinansiere eksisterende gjeld. Lånet kan med andre ord utelukkende benyttes til forbruk, noe som trekker ned helhetsinntrykket vesentlig.

Forbrukslån til oppussing eller hvitevarer

Om du trenger midler til å pusse opp på hytta eller i hjemmet, eller om du har behov for en ny vaskemaskin, kan forbrukslån fra Brage Finans være en gunstig løsning. Det eneste du trenger å gjøre er å sende inn en søknad via nettet, og så tar de seg av resten av prosessen. Denne løsningen kutter både ut unødige mellomledd, samtidig som du slipper å måtte forklare hva du faktisk ønsker å bruke pengene på.

Hvem passer forbrukslånet til?

Forbrukslån fra Brage Finans passer ypperlig for deg som har god kontroll og oversikt over din personlige økonomi. Du må også være mellom 25 og 70 år, og være klar over at lånet ikke kan brukes til refinansiering av annen gjeld. Det stilles i tillegg krav til en årlig inntekt på minimum 250 000 kroner med en maksimal nedbetalingstid på fem år.

Kundereisen

Vi har søkt om forbrukslån fra samtlige aktører på markedet, og for å kunne by på et helhetlig inntrykk av hver enkelt har vi sett nærmere på selve søknadsprosessen, den effektive renten vi endte opp med og de totale kostnadene for lånet.

Hos Brage Finans søkte vi om et lån på 100 000 kroner med en nedbetalingstid på 5 år. Aktøren byr på et enkelt og intuitivt søknadsskjema, hvor man først fyller inn all nødvendig informasjon og dernest får et eventuelt lånetilbud tilsendt per e-post. Totalt gikk det 1 time og 20 minutter fra vi sendte inn søknaden til vi mottak et avslag, og av den grunn har vi hentet ut relevante tall og data fra Finansportalen.Testen av Brage Finans forbrukslån er utført av Dinero.no og ble sist oppdatert 2019-11-18
Vår vurdering (poengscore): 2 av mulige 6.

Karakterbegrunnelse

Alle forbrukslån vi tester gis en karakterer basert på hvordan de scorer i ulike kategorier, og disse vektes igjen etter viktighet:

  Rente og gebyrer har en vekting på 50 %

  Tilbud har en vekting på 27,5 %

  Brukeropplevelse har en vekting på 10 %

  Helhetsvurdering har en vekting på 12,5 %

Rente og gebyrer

Brage Finans oppnår 38/100 poeng i kategorien rente og gebyrer. Utad ser lånet ut til å ha en ganske så god rentesats, men når man beveger seg over i dens effektivitet er dermed historien en helt annen, selv om den er langt fra den dårligste på markedet. Noe man derimot ikke kan påstå om gebyrvilkårene, som faktisk er blant de aller dårligste.

Tilbud

I kategorien tilbud noterer lånet seg for 42/100 poeng. Brage Finans gjør det enkelt og greit middels i alle kategorier tilknyttet denne vurderingen, som inkluderer kredittramme, krav til aldersgrense, responstid (som er den totale behandlingstiden), betalingsfleksibilitet og forsikringsordninger. Om ikke annet er den i alle fall stabil over hele fjøla.

Brukeropplevelse

Videre får Brage Finans 69/100 poeng i kategorien brukeropplevelse. Her er mye av det man burde kunne forvente på plass. Det bys på en oversiktlig søknadsprosess i en moderne og lett tilgjengelig innpakning, samtidig som det er enkelt å lete seg frem til fullstendig prisinformasjon. På den negative siden dukker ikke avtalevilkårene opp før man har mottatt selve tilbudet, samtidig som mangelen på betalingsfleksibilitet er med på å trekke poengsummen vesentlig ned.

Helhetsvurdering

I vår totalvurdering får Brage Finans 35/100 poeng. Lånet har elendige gebyrbetingelser, gjennomsnittlig rente, lang responstid og generelt sett ganske så lite fleksibilitet i tilbudet. Summer man dette opp lander man fort på en mindre god score totalt sett.


Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 19 banker samtidig via Lendo

Eff. rente: 14 %. 65.000 o/5 år. Kostnad: 24.093. Totalt: 89.093
Annonselenke

Fordeler med Brage Finans forbrukslån

 • Gode rentevilkår
 • God brukeropplevelse

Ulemper

 • Noe treg responstid
 • Liten fleksibilitet i lånesum, med et minimum krav på 25 000 kroner og maksimum 250 000 kroner
 • Høy aldersgrense
 • Høyt etablerings- og termingebyr
 • Lånet kan ikke brukes til refinansiering av eksisterende gjeld

Rente og gebyrer

Kredittramme
Forbrukslån
25 000 – 250 000 kr
Refinansiering
Ikke mulig
Renter
Nominell rente
8,15 – 18,15 %
Gjennomsnittlig nominell rente
12,9 %
Effektiv rente
16,88 % (eks)
Etableringsgebyr
Etableringsgebyr
950 kr
Generelle gebyrer
Termingebyr
95 kr
Purregebyr (1. varsel)
70 kr
Inkassovarsel (2. varsel)
70 kr
Gebyr for betalings­oppfordring (3. varsel)
210 kr
Forsinkelsesrente
9,5 %
Låneeksempel
Forbrukslån
Eff. rente: 16,88 %. Etabl. geb: 950. 80.000 o/5 år. Kostnad: 35.963. Tot: 115.963.

Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 19 banker samtidig via Lendo

Eff. rente: 14 %. 65.000 o/5 år. Kostnad: 24.093. Totalt: 89.093
Annonselenke

Avdragsfrihet

Dette forbrukslånet tilbyr hverken avdragsfrihet eller muligheten for betalingsutsettelse

Betalingsforsikring

Betalingsforsikring for forbrukslån er noe de fleste banker tilbyr, og er en forsikring som hjelper deg økonomisk ved uforutsette hendelser. Vi anbefaler alle som vurderer denne forsikringen å aktivt sette seg inn i gjeldende regler og vilkår.

Trykk på de ulike punktene for mer informasjon:

Betalingsforsikringen hos Brage Finans leveres av AmTrust International Underwriters DAC og dekker følgende poster:

 • Dødsfall: I forbindelse med dødsfall i forsikringsperioden erstatter forsikringsselskapet den utestående balanse på den forsikrede låneavtalen uten å inkludere eventuelle misligholdte avdrag og renter av dette
 • Midlertidig og fullstendig arbeidsuførhet: Dersom du blir 100 % sykemeldt som resultat av ulykke eller sykdom i forsikringsperioden dekker forsikringen det som tilsvarer det månedlige terminbeløpet, som du er pliktig til å betale
 • Ufrivillig arbeidsledighet: Om du blir helt og ufrivillig arbeidsledig eller permittert innenfor forsikringsperioden utbetaler forsikringsselskapet ytelser som tilsvarer det månedlige terminbeløpet, som du er pliktig til å betale
 • Sykehusinnleggelse for selvstendige næringsdrivende: Hvis du som selvstendig næringsdrivende blir lagt inn på sykehus i forsikringsperioden, utbetaler forsikringen ytelser som svarer til det månedlige terminbeløpet som du er pliktig til å betale på låneavtalen
 • Du må være mellom 18 og 67 år
 • Du må være bosatt i Norge og medlem av norsk folketrygd
 • Du kan ikke være kjent med sykdom eller skade som kan påvirke din arbeidsførhet
 • Du må være fast ansatt i minimum 50 %-stilling, alternativt være selvstendig næringsdrivende
 • Du kan ikke kjent med, og har ingen grunn til å regne med, forestående arbeidsledighet

Hos Brage Finans koster forsikringen 7,8 % av terminbeløpet. Prisen kommer i tillegg til det ordinære terminbeløp, så om ditt terminbeløp er på eksempelvis 1000 kroner, vil forsikringspremien som blir lagt til det totale beløpet være på 78 kroner. Totalt vil fakturaen da komme på 1078 kroner inkludert terminbeløp og forsikring

Betalingsforsikring kan tegnes når du signerer låneavtalen

Betingelser

I tillegg til en vurdering basert på nøkkeltall fra kredittopplysningsselskap, må du også innfri følgende betingelser for å kunne få dette lånet innvilget:

 • Du må være mellom 25 og 70 år
 • Du må være fast ansatt og kunne vise til en årlig inntekt på minimum 250 000 kroner
 • Du kan ikke ha noen betalingsanmerkninger
 • Din samlede gjeld kan ikke overstige fem ganger brutto inntekt Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt
 • Du må kunne håndtere en tenkt renteøkning på inntil fem prosentpoeng Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt

Kontakt­informasjon

Långiver:
Brage Finans AS
Org. nummer:
995 610 760
Besøks­­adresse:
Jonsvollsgaten 2, 5011 Bergen
Post­­adresse:
PB 7780, 5020 Bergen
Telefon:
(+47) 55 61 00 50
E-post:

Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 19 banker samtidig via Lendo

Eff. rente: 14 %. 65.000 o/5 år. Kostnad: 24.093. Totalt: 89.093
Annonselenke

Brukererfaring med Brage Finans forbrukslån

Hva er din erfaring med Brage Finans forbrukslån?

MarkedsføringTesten baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med markedsføring