Testen baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med markedsføring
Testen baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med markedsføring

Test av DNB Bank forbrukslån

Kreditt­grense
250 000 kr
Alders­grense
23 år
Etablerings­gebyr
500 kr
Termin­gebyr
0 kr/mnd
Vurdering
Eff. rente: 11,7 %. Etabl. geb: 500. 100.000 o/5 år. Kostnad: 30.806. Tot: 130.806. Løpetid: 1-5 (15) år. Maks eff. rente: 23,59
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 21 banker samtidig via Uno Finans
Gå videre til Uno Finans
Eff. rente: 12,71 %. 150.000 o/5 år. Kostnad: 49.237. Tot: 199.237
Annonselenke
Starten på det som i dag er DNB strekker seg helt tilbake til 1822 med etableringen av Christiania Sparebank. Etter dette er det en rekke fusjoner som har satt sitt preg på bankens struktur, og blant de mest sentrale kan nevnes Bergens Privatbank (1855), Den norske Creditbank (1857), Fellesbanken (1920) og Bergens Kreditbank (1928). Den aller største fusjonen fant derimot sted i 2003 da Den Norske Bank (DNB) gikk sammen med Gjensidige NOR for å danne DnB NOR. Dette var også navnet de opererte med frem til 2011, da de endelig valgte å lande på det forkortede og noe enklere DNB.

Banken er i dag landets største finanskonsern, og av den grunn faller det seg ganske så naturlig å ha forbrukslån og refinansiering i sin portefølje. Begge disse opererer med de samme satsene, altså en nominell rente mellom 10,9 og 13 prosent og et etableringsgebyr på snaue 500 kroner.

Det som derimot skiller produktene kraftig fra hverandre er kredittrammens størrelse. For forbrukslån ligger denne nemlig mellom 10 000 og 250 000, som på mange måter er blant de mer snevre på markedet. Ønsker du derimot å søke om refinansiering, finnes det ingen øvre eller nedre grense. Denne blir helt og holdent fastsatt på en individuell basis, som vil si at den burde kunne dekke alle dine behov.

DNB: Forbrukslån med forsikring

I likhet med de fleste seriøse aktører på markedet, kan også DNB skilte med betalingsforsikring på sitt forbrukslån. Denne forsikringen er ment som et økonomisk sikkerhetsnett ved uforutsette hendelser som ufrivillig tap av arbeid, langvarig sykemelding, sykehusinnleggelse for selvstendig næringsdrivende, kritisk sykdom og tap av liv.

Dekningsgraden er dessuten ganske så enkel å forholde seg. For samtlige poster med unntak av kritisk sykdom og dødsfall, dekkes nemlig 3,5 % av din månedlige utestående saldo i inntil tolv måneder. Om permisjonen eller sykemeldingen overstiger dette, slettes derimot din utestående balanse i sin helhet, og det samme gjelder også ved kritisk sykdom og dødsfall.

Forsikringspremien ligger her på 0,4 % av din månedlige utestående saldo og belastes etterskuddsvis, som vil si at den skal innbetales samtidig med det månedlige terminbeløpet.

Lån uten sikkerhet med DNB

Hovedregelen for forbrukslån er at det ikke stilles noen krav til sikkerhet, som i prinsippet vil si at man hverken trenger å pantsette noen av sine eiendeler eller stille sikkerhet i form av en kausjonist. Fordelen med denne ordningen er at lånet blir langt mindre risikabelt for deg, samtidig som byrden da legges over på utlåneren. Ulempen med dette er at forbrukslån ofte har høyere rente- og gebyrsatser enn mer tradisjonelle lån som bil og bolig.
Selv om det ikke stilles noen krav til sikkerhet må du allikevel oppgi formålet med lånet, enten det er i form av oppussing eller refinansiering av eksisterende lån og kredittkortgjeld. Dette kan dog anses som en formalitet på mange måter, da man i praksis kan disponere midlene slik man selv ønsker.
Kravene du derimot må imøtekomme for å kunne få et forbrukslån innvilget, er at man har fylt 23 år, at man kan vise til en fast inntekt og at man ikke har noen betalingsanmerkninger på sin samvittighet. Ved siden av dette må du som oftest også kunne legge ved kopier av dine lønnsslipper i løpet av søknadsprosessen.

Testen av DNB Bank forbrukslån er utført av Dinero.no og ble sist oppdatert 2023-09-18

Vår vurdering (poengsum): 0/6

Karakterbegrunnelse

Alle kredittkortene vi tester gis karakterer basert på hvordan de scorer i ulike kategorier, og disse vektes igjen etter viktighet:

Rente og gebyrer har en vekting på 50 %
Tilbud har en vekting på 27,5 %
Brukeropplevelse har en vekting på 10 %
Helhetsvurdering har en vekting på 12,5 %
Rente og gebyrer

Her vil det snarlig komme en vurdering av produktets rente og gebyrer

Tilbud

Her vil det snarlig komme en vurdering av produktets tilbud

Brukeropplevelse

Her vil det snarlig komme en vurdering av produktets brukeropplevelse

Helhetsvurdering

Her vil det snarlig komme en vurdering av produktets totalvurdering

Fordeler

 • Som landets største finanskonsern, kan du være trygg på at dette er en meget stabil aktør
 • Meget gunstige gebyr- og rentesatser
 • Suveren brukeropplevelse

Ulemper

 • I utgangspunktet ingen muligheter for avdragsfrihet
 • Kun fem års løpetid ved refinansiering
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 21 banker samtidig via Uno Finans
Gå videre til Uno Finans
Eff. rente: 12,71 %. 150.000 o/5 år. Kostnad: 49.237. Tot: 199.237
Annonselenke

Rente og gebyrer

Generelt
Aldersgrense
23 år
Mulighet for medlåntaker
Nei
Mulighet for refinansiering
Ja
Løpetid forbrukslån
1 – 5 år
Løpetid refinansiering
Inntil 15 år
Kredittramme forbrukslån
10 000 – 250 000 kr
Kredittramme refinansiering
Fastsettes individuelt
Renter
Nominell rente
10,9 – 13 %
Effektiv rente
11,7 – 23,59 %
Etableringsgebyr
Etableringsgebyr
500 kr
Generelle gebyrer
Termingebyr ved eFaktura
0 kr/mnd
Termingebyr ved papirfaktura
49 kr/mnd
Overføring fra forbruksfinansiering til konto, selvbetjent av kunde
0 kr
Overføring fra forbruksfinansiering til konto, utført av DNB Kundesenter
75 kr
Purregebyr (1. varsel)
35 kr
Inkassovarsel (2. varsel)
35 kr
Gebyr for betalings­oppfordring (3. varsel)
105 kr
Forsinkelsesrente
8 %
Låneeksempel
Eff. rente: 11,7 %. Etabl. geb: 500. 100.000 o/5 år. Kostnad: 30.806. Tot: 130.806

Avdragsfrihet

DNB tilbyr i utgangspunktet ikke noen former for avdragsfrihet, men refinansiering eller forlengelse av nedbetalingstiden ved å dele opp summen i mindre avdrag, kan i det minste avtales ved behov

Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 21 banker samtidig via Uno Finans
Gå videre til Uno Finans
Eff. rente: 12,71 %. 150.000 o/5 år. Kostnad: 49.237. Tot: 199.237
Annonselenke

Betalingsforsikring

Betalingsforsikring for forbrukslån dekker hele eller deler av ditt månedlige terminbeløp ved uforutsette hendelser som sykdom og arbeidsledighet, og kan sånn sett anses som et sikkerhetsnett om du skulle havne i en økonomisk utfordrende situasjon.

Trykk på de ulike punktene for mer informasjon:

Erstatning er her det maksimale beløpet du kan motta per skadetilfelle, mens varigheten er hvor lenge du kan motta erstatning for ett og samme skadetilfelle. Dersom varighet ikke er oppgitt, utbetales erstatningen som et engangsbeløp.

Karensperiode er tidsrommet fra du kjøpte forsikringen til du er berettiget til å søke om erstatning, mens kvalifiseringstiden er perioden fra hendelsen inntraff frem til man kan motta erstatning.

Betalingsforsikringen hos DNB Bank ASA leveres av Fremtind Forsikring AS og dekker følgende poster:

Dekning
Erstatning
Varighet
Karens
Kvalifisering
Arbeids­ledighet (100%)
3,5 %/mnd¹
12 mnd
30 dg
Arbeids­uførhet (100%)
3,5 %/mnd¹
12 mnd
30 dg
Sykehus­innleggelse²
3,5 %/mnd¹
12 mnd
3 dg
Kritisk sykdom
100 %
0 dg
0 dg
Dødsfall
100 %
0 dg
0 dg
Om du ikke er tilbake i arbeid etter 12 måneder vil den utestående balanse innfris i sin helhet, alternativt vil du motta en månedlig utbetaling frem til du kan gjenoppta arbeidet
Gjelder kun selvstendig næringsdrivende
 • Du må være mellom 18 og 65 år
 • Du må være arbeidsfør og i heltidsarbeid i Norge med arbeidstid på minst 16 timer per uke, alternativt være selvstendig næringsdrivende eller student med et pågående studentprogram
 • Du kan ikke være kjent med eksisterende sykdom eller tilstand som kan lede til arbeidsuførhet, innleggelse på sykehus eller tap av liv
 • Du kan ikke være kjent med sykdom, symptomer eller skade, som har eller vil medføre fremtidig undersøkelse, behandling eller sykehusopphold
 • Du kan ikke være kjent med, eller burde ha grunn til å regne med, forestående arbeidsledighet eller permittering

Hos DNB koster betalingsforsikringen 0,4 % av din månedlige utestående saldo. Denne summen belastes etterskuddsvis, som vil si at den skal innbetales samtidig med ditt månedlige terminbeløp og da reduseres jo mer du betaler ned på lånet

Du kan enten velge å tegne forsikringen når du inngår låneavtalen med DNB, eller ta direkte kontakt med banken om du ønsker å tegne forsikring på allerede inngåtte låneavtaler

Betingelser

I tillegg til en vurdering basert på nøkkeltall fra kredittopplysningsselskap, må du også innfri følgende betingelser for å kunne få dette lånet innvilget:

 • Du må ha fylt 23 år
 • Du må kunne vise til fast inntekt
 • Du kan ikke ha noen registrerte betalingsanmerkninger
 • Din samlede gjeld kan ikke overstige fem ganger brutto inntekt Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt
 • Du må kunne håndtere en tenkt renteøkning på inntil fem prosentpoeng Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 21 banker samtidig via Uno Finans
Gå videre til Uno Finans
Eff. rente: 12,71 %. 150.000 o/5 år. Kostnad: 49.237. Tot: 199.237
Annonselenke

Kontakt­informasjon

Kredittgiver
DNB Bank ASA
Org. nummer
984 851 006
Besøksadresse
Dronning Eufemias gate 30, 0191 Oslo
Postadresse
Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo
Telefon
(+47) 915 04 800
E-post
04800@ dnb.no

Brukererfaring med DNB Bank forbrukslån

Hva er din erfaring med DNB Bank forbrukslån?

Testen baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med markedsføring