MarkedsføringTesten baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med "Markedsføring".

Test av DNB Bank forbrukslån

DNB Bank forbrukslån

Vurdering

terningkast

Spesielt anbefalt for

• Gode gebyr- og
rentesatser
• Suveren
brukeropplevelse

Aldersgrense: 23 år

Beløp: 10 000 – 250 000 kr

Løpetid: 1 – 5 år

Refinans: Inntil 5 år

Etablering: 500 kr

Vurdering

terningkast

Låneeksempel: Eff. rente: 14,1 %. Etabl. geb: 500. 75.000 o/12 mnd. Kostnad: 5.497. Tot: 80.497


Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 23 banker samtidig via Lendo

Eff. rente 11,55 %. 120.000 o/5 år. Kostnad: 36.215. Totalt: 156.215
Annonselenke
Her vil det komme mer utfyllende informasjon snarlig

Testen av DNB Bank forbrukslån er utført av Dinero.no og ble sist oppdatert 2021-01-18
Vår vurdering (poengscore): 0 av mulige 6.

Karakterbegrunnelse

Alle forbrukslån vi tester gis en karakterer basert på hvordan de scorer i ulike kategorier, og disse vektes igjen etter viktighet:

  Rente og gebyrer har en vekting på 50 %

  Tilbud har en vekting på 27,5 %

  Brukeropplevelse har en vekting på 10 %

  Helhetsvurdering har en vekting på 12,5 %

Rente og gebyrer

DNB Bank oppnår 0/100 poeng i kategorien rente og gebyrer. Banken har overraskende nok en av de dårligste gebyrsatsene på markedet, samtidig som rentesatsen er på den motsatte enden av skalaen. Et ganske så todelt produkt med andre ord, men i det store og hele veier rentene langt tyngre enn gebyrene, og da ender man fort opp med en ganske så kurant poengsum.

Tilbud

I kategorien tilbud noterer lånet seg for 0/100 poeng. DNB Bank gjør det faktisk ganske så ålreit i flere kategorier her, men det som virkelig trekker ned inntrykket er responstiden. Her mottok vi nemlig ikke noe svar i løpet av de første syv dagene, som må sies å være langt under pari for en bank av denne størrelsen. Ironisk nok er heller ikke forsikringsordningen all verden å skryte av, og da ender man raskt i det nedre sjiktet.

Brukeropplevelse

Videre får DNB Bank 0/100 poeng i kategorien brukeropplevelse. Her er egentlig det aller meste av det man forventer på plass. Det bys på en oversiktlig søknadsprosess i en moderne og lett tilgjengelig innpakning med muligheter for digital signering, samtidig som det er enkelt å oppdrive fullstendig prisinformasjon. Gjensidige står jevnt over til toppkarakter i de fleste parametrene, og hadde det ikke vært for den eksepsjonelt trege responstiden, hadde det nok blitt full pott her.

Helhetsvurdering

I vår totalvurdering får DNB Bank 0/100 poeng. Oppsummert kan man si at aktøren er en veletablert og trygg aktør med en av de bedre rentenesatsene på markedet, samt at de også skal få skryt for den innbydende brukeropplevelsen. Det eneste som faktisk trekker vesentlig ned her er den nevnte behandlingstiden, og hadde det ikke vært for denne ville nok lånet havnet langt høyere på lista.


Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 23 banker samtidig via Lendo

Eff. rente 11,55 %. 120.000 o/5 år. Kostnad: 36.215. Totalt: 156.215
Annonselenke

Fordeler med DNB Bank forbrukslån

 • Som landets største finanskonsern, kan du være trygg på at dette er en meget stabil aktør
 • Meget gunstige gebyr- og rentesatser
 • Suveren brukeropplevelse

Ulemper

 • I utgangspunktet ingen muligheter for avdragsfrihet
 • Kun fem års løpetid ved refinansiering

Rente og gebyrer

Kredittramme
Forbrukslån og refinansiering
10 000 – 250 000 kr
Renter
Nominell rente
12 %
Gjennomsnittlig nominell rente
12 %
Effektiv rente
13,11 – 23,59 %
Etableringsgebyr
Etableringsgebyr
500 kr
Generelle gebyrer
Termingebyr ved eFaktura
0 kr
Termingebyr ved papirfaktura
35 kr
Overføring fra forbruksfinansiering til konto, selvbetjent av kunde
0 kr
Overføring fra forbruksfinansiering til konto, utført av DNB Kundesenter
75 kr
Purregebyr (1. varsel)
35 kr
Inkassovarsel (2. varsel)
35 kr
Gebyr for betalings­oppfordring (3. varsel)
105 kr
Forsinkelsesrente
8 %
Låneeksempel
Eff. rente: 14,1 %. Etabl. geb: 500. 75.000 o/12 mnd. Kostnad: 5.497. Tot: 80.497

Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 23 banker samtidig via Lendo

Eff. rente 11,55 %. 120.000 o/5 år. Kostnad: 36.215. Totalt: 156.215
Annonselenke

Avdragsfrihet

DNB Bank tilbyr i utgangspunktet ikke noen former for avdragsfrihet, men refinansiering eller forlengelse av nedbetalingstiden ved å dele opp summen i mindre avdrag, kan i det minste avtales ved behov

Betalingsforsikring

Betalingsforsikring for forbrukslån er noe de fleste banker tilbyr, og er en forsikring som hjelper deg økonomisk ved uforutsette hendelser. Vi anbefaler alle som vurderer denne forsikringen å aktivt sette seg inn i gjeldende regler og vilkår.

Trykk på de ulike punktene for mer informasjon:

DNB Bank ASA sin betalingsforsikring leveres av deres egne forsikringsselskap Fremtind Forsikring AS og dekker inntil 3 % av din utestående saldo, som altså er dine månedlige avdrag og renter.

Forsikringen er gjeldende ved:

 • Langvarig sykemelding
 • Arbeidsledighet
 • Permittering
 • Kritisk sykdom
 • Tap av liv

Ved sykemelding, arbeidsledighet eller permittering utover 30 dager utbetales – som tidligere nevnt – inntil 3 % av din utestående saldo på det aktuelle sykemeldingstidspunktet. Utbetalingen vil foregå månedlig frem til du blir friskmeldt, men dersom du fremdeles er 100 % arbeidsufør, arbeidsledig eller permittert etter 12 måneder, innfris den utestående balansen på hendelsesdatoen.

Ved dødsfall eller kritisk sykdom utbetales hele den utestående saldoen på døds- eller diagnosetidspunktet. Med kritisk sykdom menes i denne sammenheng kreft, nyresvikt, hjerteinfarkt, hjerneslag, hjertesykdom som krever operasjon eller transplantasjon av viktig organ.

 • Du må ha et aktiv forbrukslån hos DNB Bank
 • Du må enten være arbeidsfør i heltidsarbeid (minimum 16 timer i uken) i Norge, være selvstendig næringsdrivende eller være student tilknyttet et studentprogram
 • Du må være frisk, som vil si at du ikke er kjent med sykdom, symptomer eller skade, som har eller vil medføre fremtidig undersøkelse, behandling eller sykehusopphold

Hos DNB Bank beregnes premien ut ifra en sats på 0,4 % av din utestående saldo ved varsling. Om du eksempelvis har 10 000 kroner i saldo, vil den månedlige premien ligge på 40 kroner. Forsikringspremien er til enhver tid spesifisert på dine utsendte fakturaer, og kan når som helst sies opp

Du kan enten velge å tegne forsikringen når du inngår låneavtalen med DNB Bank, eller ta direkte kontakt med banken om du ønsker å tegne forsikring på allerede inngåtte låneavtaler

Betingelser

I tillegg til en vurdering basert på nøkkeltall fra kredittopplysningsselskap, må du også innfri følgende betingelser for å kunne få dette lånet innvilget:

 • Du må være minst 23 år
 • Du må kunne vise til fast inntekt
 • Du kan ikke ha noen registrerte betalingsanmerkninger
 • Din samlede gjeld kan ikke overstige fem ganger brutto inntekt Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt
 • Du må kunne håndtere en tenkt renteøkning på inntil fem prosentpoeng Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt

Kontakt­informasjon

Långiver
DNB Bank ASA
Org. nummer
984 851 006
Besøks­­adresse
Dronning Eufemias gate 30, 0191 Oslo
Post­­adresse
Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo
Telefon
(+47 915) 04 800
E-post
04800@dnb.no

Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 23 banker samtidig via Lendo

Eff. rente 11,55 %. 120.000 o/5 år. Kostnad: 36.215. Totalt: 156.215
Annonselenke

Brukererfaring med DNB Bank forbrukslån

Hva er din erfaring med DNB Bank forbrukslån?

MarkedsføringTesten baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med markedsføring