MarkedsføringTesten baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med "Markedsføring".

Test av Eika Kredittbank smålån

Eika Kredittbank smålån

Vurdering

terningkast

Spesielt anbefalt for

• Overlegne gebyr-
og rentesatser
• Solid låneramme

Aldersgrense: 25 år

Beløp: 10 000 – 500 000 kr

Løpetid: 3 – 60 mnd

Refinans: Inntil 10 år

Etablering: 750 kr

Vurdering

terningkast

Låneeksempel: Eff. rente: 12,84 %. Etabl. geb: 750. 90.000 o/5 år. Kostnad: 30.515. Tot: 120.515


Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 23 banker samtidig via Lendo

Eff. rente 11,55 %. 120.000 o/5 år. Kostnad: 36.215. Totalt: 156.215
Annonselenke
Eika ble stiftet tilbake i 1997 før de to år senere fusjonerte seg med Terra, og landet på navnet Terra Gruppen. I 2012 bestemte de seg dog for å gå tilbake til røttene, og vipps så var Eika Gruppen AS et faktum. I dag er Eika et finanskonsern bestående av 69 selvstendige lokalbanker, Aktiv Eiendomsmegling og Eika Forsikring, Boligkreditt og Kredittbank.

Eika tilbyr en rekke finansprodukter, og forbrukslån er naturlig nok et av disse, selv om det må sies at aktøren har gått for en litt annen innpakning enn forbrukslån flest. Lånet har nemlig fått navnet smålån til oppussing, og det er dette produktet vi har vi testet i denne sammenligningen.

Eika Kredittbank – oppussingslån med særs gode vilkår

Med en nominell rente mellom 7,9 og 13,9 % tyder det meste på at dette bør være et forbrukslån med svært fordelaktige vilkår, og heldigvis er dette også tilfellet. Eika kan sågar skilte med en av markedets beste rente- og gebyrsatser, og det eneste minuset her er vel strengt tatt at lånet utelukkende er forbeholdt oppussing. Om du derimot går med en oppussingsdrøm i tankene kan dette være et ypperlig alternativ, og med en låneramme mellom 10 000 og 500 000 kroner skulle det meste tilsi at dette strekker til for å kunne realisere drømmen.

Noe annet som taler for Eika er muligheten til å søke om en nedbetalingstid helt ned mot tre måneder. Dette kan være en særs gunstig løsning om du er på utkikk etter en mindre sum og ønsker å gjøre opp for deg så raskt som mulig. Utover dette er det de gjeldende reglene for forbrukslån som spiller inn, som vil si at du maksimalt kan søke om en nedbetalingstid på inntil fem år. Om du derimot ønsker å refinansiere eksisterende gjeld, kan du søke om en nedbetalingstid på inntil maksimalt ti år.

Eika Kredittbank: Lån uten sikkerhet

Som forbrukslån flest sorterer også Eikas smålån til oppussing under kategorien lån uten sikkerhet, som kort og godt betyr at du slipper å stille sikkerhet i personlige eiendeler. Fordelen med denne typen lån er at den personlige risikoen er relativt lav, da man ikke risikerer å miste gård og grunn om man ikke klarer å innfri lånekravene. På grunn av dette er rentesatsen ofte langt høyere enn mer tradisjonelle lån, og av den grunn anbefaler vi på et generelt grunnlag å ikke søke om forbrukslån om du allerede er klar over at du ikke vil klare å betale ned det du skylder i tide.

Om du derimot befinner deg på den andre siden av denne problemstillingen, kan forbrukslån være en gunstig metode for å skaffe seg den midlertidige likviditeten man er på utkikk etter.

Hvilke krav stiller Eika Kredittbank til sine søkere?

Som navnet tilsier er dette lånet først og fremst øremerket oppussing, og foruten om dette stilles det også visse krav til deg som låntaker før en søknad kan innvilges. Heldigvis er denne listen meget kort, og det eneste som faktisk kreves er at du har fylt 25 år og at du ikke har noen betalingsanmerkninger eller åpne inkassokrav.

Så lenge du imøtekommer dette er du automatisk kvalifisert til å søke om lån fra Eika Kredittbank, og banken vil dernest foreta en kredittvurdering av deg for å avgjøre din betalingsevne. Denne vurderingen vil også være med på å avgjøre renten du faktisk ender opp med.

Søknadsprosessen ved forbrukslån

Dersom du kvalifiserer til et lån, vil du innen kort tid motta et tilbud med en fastsatt rente og øvrige vilkår. Merk at det er først når du mottar selve lånetilbudet at du får vite hva renten blir og hvor mye lånet kommer til å koste deg. I og med at det er uforpliktende å søke forbrukslån trenger du ikke ta stilling til om du ønsker lånet eller ikke før du har vurdert lånetilbudet. Vi anbefaler derfor å søke hos flere aktører av gangen for å oppnå den lavest mulige renten.

Kundereisen

Vi har søkt om forbrukslån fra samtlige aktører på markedet, og for å kunne by på et helhetlig inntrykk av hver enkelt har vi sett nærmere på selve søknadsprosessen, den effektive renten vi endte opp med og de totale kostnadene for lånet.

Hos Eika Kredittbank søkte vi om et lån på 100 000 kroner med en nedbetalingstid på 5 år. Aktøren byr på et enkelt og intuitivt søknadsskjema, hvor man først fyller inn all nødvendig informasjon og dernest får lånetilbudet tilsendt per e-post. Vi mottok en e-post den påfølgende dagen om at vi måtte sende inn flere dokumenter før søknaden kunne behandles, og disse sendte vi inn umiddelbart. Totalt gikk det 5 dager fra vi sendte inn søknaden til vi mottok lånetilbudet.

Ut ifra opplysningene vi oppga kunne Eika Kredittbank by på følgende låneramme:

 • Effektiv rente: 11,38 %
 • Terminbeløp: 2158 kroner
 • Totalt beløp å tilbakebetale: 129 470 kronerTesten av Eika Kredittbank smålån er utført av Dinero.no og ble sist oppdatert 2021-05-07
Vår vurdering (poengscore): 4 av mulige 6.

Karakterbegrunnelse

Alle forbrukslån vi tester gis en karakterer basert på hvordan de scorer i ulike kategorier, og disse vektes igjen etter viktighet:

  Rente og gebyrer har en vekting på 50 %

  Tilbud har en vekting på 27,5 %

  Brukeropplevelse har en vekting på 10 %

  Helhetsvurdering har en vekting på 12,5 %

Rente og gebyrer

Eika Kredittbank oppnår 98/100 poeng i kategorien rente og gebyrer. Det er vanskelig å påstå noe annet enn at Eika kan skilte med en av markedets aller beste vilkår for både renter og gebyrer. Den eneste ulempen er strengt tatt at lånet er forbeholdt oppussing, og således er ganske så låst til bruksområde.

Tilbud

I kategorien tilbud noterer lånet seg for 28/100 poeng. Eika skal ha for den gode lånerammen, den fleksible nedbetalingstiden og den raske utbetalingen, men utover dette er det lite positiv å skimte. For det første var responstiden (som er den totale behandlingstiden) blant de tregest i vår test, i tillegg til at aktøren hverken kan by på noen betalingsfleksibilitet eller forsikringsordninger. Særlig de to sistnevnte er med på å trekke ned poengsummen betydelig.

Brukeropplevelse

Videre får Eika Kredittbank 54/100 poeng i kategorien brukeropplevelse. Banken skal ha honnør for å by på en oversiktlig og moderne søknadsprosess, samt at det er enkelt å lete seg frem til fullstendig prisinformasjon, men utover dette er det dessverre en del å plukke på. Som tidligere nevnt var behandlingstiden blant de aller tregeste i vår test, samtidig som oppfølgingen vi fikk i etterkant var noe mer anmassende enn den hadde trengt å være. Ei heller var det mulig å ta direkte kontakt med banken gjennom deres sider, selv om de naturlig nok kan nåes via mail og telefon.

Helhetsvurdering

I vår totalvurdering får Eika Kredittbank 68/100 poeng. Det er strengt tatt en del å plukke på hele veien når det gjelder Eika, men de redder i alle fall mye av inntrykket ved å ha en av markedets aller beste rente- og gebyrvilkår. Det er heller ikke optimalt at lånet er låst til oppussing, men innenfor dette segmentet er den i det minste en av de aller beste.


Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 23 banker samtidig via Lendo

Eff. rente 11,55 %. 120.000 o/5 år. Kostnad: 36.215. Totalt: 156.215
Annonselenke

Fordeler med Eika Kredittbank smålån

 • Blant markedets beste rente- og gebyrvilkår
 • Meget fleksibel låneramme

Ulemper

 • Noe treg behandlingstid
 • Tilbyr ingen form for betalingsfleksibilitet
 • Tilbyr heller ingen forsikringspoliser

Rente og gebyrer

Kredittramme
Forbrukslån og refinansiering
10 000 – 500 000 kr
Løpetid
Forbrukslån
3 – 60 måneder
Refinansiering
Inntil 10 år
Renter
Nominell rente
7,9 – 16,9 %
Gjennomsnittlig nominell rente
10,4 %
Effektiv rente
12,84 % (eks)
Etableringsgebyr
Etableringsgebyr
750 kr
Generelle gebyrer
Termingebyr
40 kr/mnd
Purregebyr (1. varsel)
35 kr
Inkassovarsel (2. varsel)
35 kr
Gebyr for betalings­oppfordring (3. varsel)
105 kr
Forsinkelsesrente
8 %
Låneeksempel
Eff. rente: 12,84 %. Etabl. geb: 750. 90.000 o/5 år. Kostnad: 30.515. Tot: 120.515

Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 23 banker samtidig via Lendo

Eff. rente 11,55 %. 120.000 o/5 år. Kostnad: 36.215. Totalt: 156.215
Annonselenke

Avdragsfrihet

Hos Eika Kredittbank kan du søke om inntil 3 måneder avdragsfrihet, som vil si at du kun betaler renter og omkostninger i den aktuelle perioden. Selv om dette vil minke dine månedlige kostnader, er det samtidig med på å øke den totale kostnaden på lånet. For å søke om avdragsfrihet er du nødt til å ta kontakt med banken, slik at de kan vurdere behovet.

Betalingsforsikring

Dette forbrukslånet tilbyr ikke betalingsforsikring

Betingelser

I tillegg til en vurdering basert på nøkkeltall fra kredittopplysningsselskap, må du også innfri følgende betingelser for å kunne få dette lånet innvilget:

 • Du må være minst 25 år
 • Du kan ikke ha noen betalingsanmerkninger
 • Din samlede gjeld kan ikke overstige fem ganger brutto inntekt Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt
 • Du må kunne håndtere en tenkt renteøkning på inntil fem prosentpoeng Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt

Kontakt­informasjon

Långiver
Eika Kredittbank AS
Org. nummer
989 997 254
Besøks­­adresse
Parkveien 61, 0254 Oslo
Post­­adresse
Postboks 2349 Solli, 0201 Oslo
Telefon
(+47) 915 03 850
E-post
kundesenter@eika.no

Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 23 banker samtidig via Lendo

Eff. rente 11,55 %. 120.000 o/5 år. Kostnad: 36.215. Totalt: 156.215
Annonselenke

Brukererfaring med Eika Kredittbank smålån

Hva er din erfaring med Eika Kredittbank smålån?

MarkedsføringTesten baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med markedsføring