MarkedsføringTesten baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med "Markedsføring".

Test av Express Bank forbrukslån

Express Bank forbrukslån

Vurdering

terningkast

Spesielt anbefalt for

• En av markedets
beste rentevilkår
• Fleksibelt
etableringsgebyr
• Overlegen forsikring

Aldersgrense: 18/23 år

Beløp: 20 000 – 200 000 kr

Løpetid: 1 – 5 år

Refinans: Inntil 15 år

Etablering: 495 – 2000 kr

Vurdering

terningkast

Låneeksempel: Eff. rente: 17,59 %. Etabl. geb: 495. 30.000 o/5 år. Kostnad: 12.931. Tot: 42.931


Vi har ikke et samarbeid med denne banken. Men du kan søke hos 15 banker samtidig via Lendo

Eff. rente 13,40 %. 150.000 o/6 år. Kostnad: 64.361. Totalt: 214.361
Annonselenke
Ekspress Bank har sett sitt snitt til å kutte den fornorskede versjonen, og har nå gått over til å kalle seg Express Bank i stedet. Dermed har den samme navnet over hele Skandinavia. Banken har eksistert i Norge siden 2008, og er i seg selv et datterselskap av den franske giganten BNP Paribas, som har en historie på nærmere 170 år.

Express Bank forbrukslån – en av markedets beste renter

La oss først starte med å si at Express Bank har en av markedets aller beste rentesatser. Her bys det på en nominell rente mellom 8,49 og 21,49 % for lån under 50 000 og mellom 6,99 og 21,99 % for lån over 50 001, og i vårt låneeksempel landet den effektive renten trygt innenfor det øvre sjiktet. Det som derimot taler i mot her er selve kredittrammen. Denne ligger nemlig mellom 20 000 og 200 000, noe som er med på å gjøre dette til et langt mindre fleksibelt lån enn mange av sine konkurrenter.

Det som derimot taler enda mer imot er gebyrvilkårene. Termingebyret er på 45 kroner i måneden, mens etableringsgebyret for lån over 50 000 er satt til 1 % av lånesum og minimum 950 kroner. I verste fall betyr dette at etableringsgebyret kan ende opp med å koste svimlende 2000 kroner, noe som er i det drøyeste laget.

Express Bank tilbyr forbrukslån med betalingsfrihet

Du har riktignok ikke muligheten til å selv velge en betalingsfri måned hos Ekspress Bank, da dette er noe banken selv må tilby deg som kunde. Du har muligheten for 1-2 betalingsfri måneder i løpet av året mot et vederlag på 150 kroner per måned.

Hvilke krav stilles til forbrukslån fra Ekspress Bank?

Express Bank stiller ingen krav til hva du bruker lånebeløpet til, noe som betyr at du kan ta opp mindre og større lån etter eget ønske. De eneste kravene banken stiller er at du er minimum 23 år ved lån over 50 000, har fast boligadresse i Norge og ikke har noen betalingsanmerkninger eller åpne inkassosaker.

Som forbrukslån flest er også Express Banken sitt klassifisert som et lån uten sikkerhet. Denne klassifiseringen innebærer at finansinstitusjonen ikke stiller krav om at lånet må pantsettes i bil, bolig eller andre eiendeler, som innebærer mindre risiko for deg som låntaker.

Kundereisen

Vi har søkt om forbrukslån fra samtlige aktører på markedet, og for å kunne by på et helhetlig inntrykk av hver enkelt har vi sett nærmere på selve søknadsprosessen, den effektive renten vi endte opp med og de totale kostnadene for lånet.

Hos Express Bank søkte vi om et lån på 100 000 kroner med en nedbetalingstid på 5 år. Aktøren byr på et enkelt og intuitivt søknadsskjema, hvor man først fyller inn all nødvendig informasjon, og dernest avslutter med å signere med enten BankID eller BankID på mobil.

Hos Express Bank fikk vi umiddelbart avslag på søknaden, og har derfor hentet ut relevante tall og data fra Finansportalen.


Testen av Express Bank forbrukslån er utført av og er sist oppdatert .

Vår vurdering (Poengscore): 5 av mulige 6.

Karakterbegrunnelse

Alle forbrukslån vi tester gis en karakterer basert på hvordan de scorer i ulike kategorier, og disse vektes igjen etter viktighet:

  Rente og gebyrer har en vekting på 50 %

  Tilbud har en vekting på 27,5 %

  Brukeropplevelse har en vekting på 10 %

  Helhetsvurdering har en vekting på 12,5 %

Rente og gebyrer

Ekspress Bank oppnår 74/100 poeng i kategorien rente og gebyrer. Lånet har en av de bedre rentevilkårene på markedet, men det samme kan dessverre ikke sies om gebyrene. Det skal sies at de er langt fra de dårligste i klassen, men det er i alle fall nok til å trekke ned det ellers så gode inntrykket.

Tilbud

I kategorien tilbud noterer lånet seg for 62/100 poeng. Også her gjør Express Bank det meget brukbart, og særlig responstiden står til 20 i stil. Noe som derimot er med på å trekke ned inntrykket er den begrensede lånerammen og den noe middelmådige forsikringsordningen, men utover dette scorer den jevnt over godt på de fleste punkter.

Brukeropplevelse

Videre får Ekspress Bank 96/100 poeng i kategorien brukeropplevelse. Her er strengt tatt det meste av det man forventer på plass. Det bys på en oversiktlig søknadsprosess via nett i en moderne og lett tilgjengelig innpakning, med muligheter for digital signering. Man finner også fullstendig prisinformasjon raskt og enkelt, i tillegg til at man kan ha med seg en medlåntaker om det skulle være behov for dette. Det eneste negative å spore her er mangelen på kontaktmuligheter, som utelukkende begrenser seg til telefon.

Helhetsvurdering

I vår totalvurdering får Ekspress Bank 76/100 poeng. Oppsummert kan man si at banken har visse begrensninger i både lånefleksibiliteten og kredittrammen, samt at gebyrene er noe høye. Men banken byr i det minste på riktig så gode rentevilkår, og det er med på å trekke helhetsinntrykket vesentlig opp.


Vi har ikke et samarbeid med denne banken. Men du kan søke hos 15 banker samtidig via Lendo

Eff. rente 13,40 %. 150.000 o/6 år. Kostnad: 64.361. Totalt: 214.361
Annonselenke

Fordeler med Express Bank forbrukslån

 • En av markedets beste rentevilkår
 • Testens suverent beste forsikringsordning
 • Du står fritt til å disponere midlene dine slik du selv ønsker

Ulemper

 • Noe lav øvre låneramme
 • Høyt etableringsgebyr ved større lån (2000 kroner for lån på 200 000 kroner)
 • Ingen mulighet for selvvalgt betalingsfrihet

Rente og gebyrer

Renter

 • Nominell rente for lån mellom 20 000 og 50 000 kroner: Fra 8,49 til 21,49 %
 • Nominell rente for lån mellom 50 001 og 500 000 kroner: Fra 6,99 til 21,99 %
 • Effektiv rente: Fra 8,39 til 38,18 %

 

Etableringsgebyr

 • Etableringsgebyr for lån mellom 10 000 og 50 000 kroner: 495 kr
 • Etableringsgebyr for lån mellom 50 001 og 200 000 kroner: 1 % (min. 950 kr)

 

Generelle gebyrer

 • Termingebyr: 45 kr
 • Betaling med AvtaleGiro: 0 kr
 • Betaling med giro: 19 kr
 • AvtaleGiro med melding: 10 kr
 • AvtaleGiro uten melding: 0 kr
 • Adresseendring: 100 kr
 • Endring av låneramme: 150 kr
 • Betalingsfri måned/overhopp: 150 kr
 • Betalingsvarsel: 60 kr
 • Inkassovarsel: 60 kr

 

Låneeksempel

 • Eff. rente: 17,59 %. Etabl. geb: 495. 30.000 o/5 år. Kostnad: 12.931. Tot: 42.931

Vi har ikke et samarbeid med denne banken. Men du kan søke hos 15 banker samtidig via Lendo

Eff. rente 13,40 %. 150.000 o/6 år. Kostnad: 64.361. Totalt: 214.361
Annonselenke

Avdragsfrihet

Hos Express Bank har du mulighet til å be om én betalingsfri måned, og dette koster 150 kroner per måned.

Betalingsforsikring

Betalingsforsikring for forbrukslån er noe de fleste banker tilbyr, og er en forsikring som hjelper deg økonomisk ved uforutsette hendelser. Vi anbefaler alle som vurderer denne forsikringen å aktivt sette seg inn i gjeldende regler og vilkår.

Trykk på de ulike punktene for mer informasjon:

 • Ufrivillig arbeidsledighet
 • Fullt tap av arbeidsførhet
 • Dødsfall

For ufrivillig arbeidsledighet og fullt tap av arbeidsførhet dekkes 1/30 (én trettiendedel) av månedlig avdrag i inntil 12 måneder per skadetilfelle og til sammen 36 måneder i hele låneperioden. Forsikringen er begrenset til 10 000 kroner per måned.

Ved dødsfall dekkes inntil 350 000 kroner av det utestående forsikrede lånebeløpet.

Betalingsforsikringen hos Express Bank koster 7,75 % av din månedlige ytelse. Månedlig ytelse er summen av renter, gebyrer og avdrag du betaler hver måned.

Du kan tegne forsikringen når du inngår låneavtalen med Express Bank.

Betingelser

I tillegg til en vurdering basert på nøkkeltall fra kredittopplysningsselskap, må du også innfri følgende betingelser for å kunne få dette lånet innvilget:

 • 18 års aldersgrense for lån under 50 000
 • 23 års aldersgrense for lån over 50 000
 • Du må ha en fast boligadresse i Norge
 • Ingen betalingsanmerkninger eller åpne inkassosaker

Kontakt­informasjon

Besøks­adresse:
Rosenkrantz’ gate 20, 0160 Oslo
Post­adresse:
Ekspress Bank NUF, Rosenkrantz’ gate 20, 0160 Oslo
Telefon:
(+47) 23 30 83 00
E-post:

Vi har ikke et samarbeid med denne banken. Men du kan søke hos 15 banker samtidig via Lendo

Eff. rente 13,40 %. 150.000 o/6 år. Kostnad: 64.361. Totalt: 214.361
Annonselenke

Brukererfaring med Express Bank forbrukslån

Hva er din erfaring med Express Bank forbrukslån?

MarkedsføringTesten baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med "Markedsføring".