Testen baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med markedsføring
Testen baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med markedsføring

Test av Express Bank refinansiering

Kreditt­grense
500 000 kr
Alders­grense
23 år
Etablerings­gebyr
1 % (min. 950 kr)
Termin­gebyr
45 kr/mnd
Vurdering
Eff. rente: 11,77 %. Etabl. geb: 2000. 200.000 o/5 år. Kostnad: 60.284. Tot: 260.284. Løpetid: 1-15 år. Maks eff. rente: 26,87 %
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 18 banker samtidig via Uno Finans
Gå videre til Uno Finans
Eff. rente 13,33 %. 80.000 o/5 år. Kostnad: 27.100. Totalt: 107.100
Annonselenke
Ekspress Bank har sett sitt snitt til å kutte den fornorskede versjonen, og har nå gått over til å kalle seg Express Bank i stedet. Dermed har den samme navnet over hele Skandinavia. Banken har eksistert i Norge siden 2008, og er i seg selv et datterselskap av den franske giganten BNP Paribas, som har en historie på nærmere 170 år.

Express Bank refinansiering – en av markedets beste renter

La oss først starte med å si at Express Bank har en av markedets aller beste rentesatser. Her bys det på en nominell rente mellom 7,99 og 18,49 prosent, og i vårt låneeksempel landet den effektive renten trygt innenfor det øvre sjiktet. Det som derimot taler i mot her er selve kredittrammen. Denne ligger nemlig mellom 50 000 og 500 000, noe som er med på å gjøre dette til et langt mindre fleksibelt lån enn mange av sine konkurrenter.

Det som derimot taler enda mer imot er gebyrvilkårene. Termingebyret er på 45 kr/mnd, mens etableringsgebyret er satt til 1 % med en minimumsats på 950 kroner. I verste fall betyr dette at etableringsgebyret kan ende opp med å koste svimlende 2000 kroner, noe som er i det drøyeste laget.

Express Bank tilbyr forbrukslån med betalingsfrihet

Du har riktignok ikke muligheten til å selv velge en betalingsfri måned hos Express Bank, da dette er noe banken selv må tilby deg som kunde. Du har muligheten for én betalingsfri måned per kalenderår mot et vederlag på 150 kroner per innvilgede gang.

Hvilke krav stilles til forbrukslån fra Express Bank?

Express Bank stiller ingen krav til hva du bruker lånebeløpet til, noe som betyr at du kan ta opp mindre og større lån etter eget ønske. De eneste kravene banken stiller er at du har fylt 23 år, har en årlig inntekt over 250 000 kroner, har fast boligadresse i Norge og ikke har noen betalingsanmerkninger eller åpne inkassosaker.

Som forbrukslån flest er også Express Bank sitt klassifisert som et lån uten sikkerhet. Denne klassifiseringen innebærer at finansinstitusjonen ikke stiller krav om at lånet må pantsettes i bil, bolig eller andre eiendeler, som innebærer mindre risiko for deg som låntaker.

Kundereisen

Vi har søkt om forbrukslån fra samtlige aktører på markedet, og for å kunne by på et helhetlig inntrykk av hver enkelt har vi sett nærmere på selve søknadsprosessen, den effektive renten vi endte opp med og de totale kostnadene for lånet.

Hos Express Bank søkte vi om et lån på 100 000 kroner med en nedbetalingstid på 5 år. Aktøren byr på et enkelt og intuitivt søknadsskjema, hvor man først fyller inn all nødvendig informasjon, og dernest avslutter med å signere med enten BankID eller BankID på mobil.

Hos Express Bank fikk vi umiddelbart avslag på søknaden, og har derfor hentet ut relevante tall og data fra Finansportalen.

Testen av Express Bank refinansiering er utført av Dinero.no og ble sist oppdatert 2023-01-20

Vår vurdering (poengsum): 5/6

Karakterbegrunnelse

Alle kredittkortene vi tester gis karakterer basert på hvordan de scorer i ulike kategorier, og disse vektes igjen etter viktighet:

Rente og gebyrer har en vekting på 50 %
Tilbud har en vekting på 27,5 %
Brukeropplevelse har en vekting på 10 %
Helhetsvurdering har en vekting på 12,5 %
Rente og gebyrer

Express Bank oppnår 74/100 poeng i kategorien rente og gebyrer. Lånet har en av de bedre rentevilkårene på markedet, men det samme kan dessverre ikke sies om gebyrene. Det skal sies at de er langt fra de dårligste i klassen, men det er i alle fall nok til å trekke ned det ellers så gode inntrykket.

Tilbud

I kategorien tilbud noterer lånet seg for 62/100 poeng. Også her gjør Express Bank det meget brukbart, og særlig responstiden står til 20 i stil. Noe som derimot er med på å trekke ned inntrykket er den begrensede lånerammen og den noe middelmådige forsikringsordningen, men utover dette scorer den jevnt over godt på de fleste punkter.

Brukeropplevelse

Videre får Express Bank 96/100 poeng i kategorien brukeropplevelse. Her er strengt tatt det meste av det man forventer på plass. Det bys på en oversiktlig søknadsprosess via nett i en moderne og lett tilgjengelig innpakning, med muligheter for digital signering. Man finner også fullstendig prisinformasjon raskt og enkelt, i tillegg til at man kan ha med seg en medlåntaker om det skulle være behov for dette. Det eneste negative å spore her er mangelen på kontaktmuligheter, som utelukkende begrenser seg til telefon.

Helhetsvurdering

I vår totalvurdering får Express Bank 76/100 poeng. Oppsummert kan man si at banken har visse begrensninger i både lånefleksibiliteten og kredittrammen, samt at gebyrene er noe høye. Men banken byr i det minste på riktig så gode rentevilkår, og det er med på å trekke helhetsinntrykket vesentlig opp.

Fordeler

 • En av markedets beste rentevilkår
 • Testens suverent beste forsikringsordning
 • Du står fritt til å disponere midlene dine slik du selv ønsker

Ulemper

 • Noe lav øvre låneramme
 • Høyt etableringsgebyr ved større lån (2000 kroner for lån på 200 000 kroner)
 • Ingen mulighet for selvvalgt avdragsfrihet
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 18 banker samtidig via Uno Finans
Gå videre til Uno Finans
Eff. rente 13,33 %. 80.000 o/5 år. Kostnad: 27.100. Totalt: 107.100
Annonselenke

Rente og gebyrer

Generelt
Aldersgrense
23 år
Mulighet for medlåntaker
Ja
Løpetid
1 – 15 år
Etableringsgebyr
1 % (min. 950 kr)
Kredittramme
50 000 – 500 000 kr
Renter
Nominell rente
7,99 – 18,49 %
Effektiv rente
11,7 – 26,87 %
Generelle gebyrer
Termingebyr
45 kr/mnd
Betaling med AvtaleGiro
0 kr
AvtaleGiro med melding
10 kr
Betaling med giro
55 kr
Innfrielse før ordinært utløp
0 kr
Adresseendring
100 kr
Endring av låneramme
150 kr
Betalingsfri måned
150 kr/gang
Purregebyr (1. varsel)
35 kr
Inkassovarsel (2. varsel)
35 kr
Gebyr for betalings­oppfordring (3. varsel)
105 kr
Forsinkelsesrente
8 %
Låneeksempel
Eff. rente: 11,77 %. Etabl. geb: 2000. 200.000 o/5 år. Kostnad: 60.284. Tot: 260.284

Avdragsfrihet

Hos Express Bank har du mulighet til å be om én betalingsfri måned, og dette koster 150 kroner per innvilgede gang.

Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 18 banker samtidig via Uno Finans
Gå videre til Uno Finans
Eff. rente 13,33 %. 80.000 o/5 år. Kostnad: 27.100. Totalt: 107.100
Annonselenke

Betalingsforsikring

Betalingsforsikring for forbrukslån er noe de fleste banker tilbyr, og er en forsikring som hjelper deg økonomisk ved uforutsette hendelser. Vi anbefaler alle som vurderer denne forsikringen å aktivt sette seg inn i gjeldende regler og vilkår.

Trykk på de ulike punktene for mer informasjon:

Betalingsforsikringen hos Express Bank leveres av BNP Paribas Cardif og dekker følgende poster:

Arbeidsledighet
Ved ufrivillig arbeidsledighet eller permisjon dekkes hele ditt månedlige terminbeløp, som vil si summen av renter og avdrag. Erstatningen har et øvre tak på 10 000 kroner per måned, og er begrenset til maksimalt 12 måneder per skadetilfelle og totalt 36 måneder i løpet av låneperioden.
Arbeidsuførhet
Ved fullt tap av arbeidsførhet dekkes hele ditt månedlige terminbeløp, som vil si summen av renter og avdrag. Erstatningen har et øvre tak på 10 000 kroner per måned, og er begrenset til maksimalt 12 måneder per skadetilfelle og totalt 36 måneder i løpet av låneperioden.
Sykdom
Ved sykdom eller sykehusinnleggelse dekkes hele ditt månedlige terminbeløp, som vil si summen av renter og avdrag. Erstatningen har et øvre tak på 10 000 kroner per måned, og er begrenset til maksimalt 12 måneder per skadetilfelle og totalt 36 måneder i løpet av låneperioden.
Dødsfall
Ved dødsfall erstattes hele din utestående balanse eller inntil maksimalt 500 000 kroner.
 • Du må være mellom 18 og 63 år
 • Du må være bosatt i Norge og registrert i folkeregisteret
 • Du må enten ha vært fast ansatt eller selvstendig næringsdrivende i minst seks sammenhengende måneder
 • Du må kunne utføre ditt arbeid uten innskrenkninger, samt at du ikke kan ha vært sykemeldt i mer enn 30 sammenhengende dager i løpet av de siste 360 dagene
 • Du kan ikke være kjent med forestående arbeidsledighet eller permisjon
 • Du kan ikke være kjent med skade, sykdom, symptomer eller tegn som direkte eller indirekte kan føre til dødsfall

Betalingsforsikringen hos Express Bank koster 7,75 % av din månedlige ytelse. Månedlig ytelse er summen av renter, gebyrer og avdrag du betaler hver måned

Du kan tegne forsikringen når du inngår låneavtalen med Express Bank

Betingelser

I tillegg til en vurdering basert på nøkkeltall fra kredittopplysningsselskap, må du også innfri følgende betingelser for å kunne få dette lånet innvilget:

 • Du må ha fylt 23 år
 • Du må ha en årlig inntekt over 250 000 kroner
 • Du må ha en fast boligadresse i Norge
 • Du kan ikke ha noen betalingsanmerkninger eller aktive inkassosaker
 • Din samlede gjeld kan ikke overstige fem ganger brutto inntekt Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt
 • Du må kunne håndtere en tenkt renteøkning på inntil fem prosentpoeng Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 18 banker samtidig via Uno Finans
Gå videre til Uno Finans
Eff. rente 13,33 %. 80.000 o/5 år. Kostnad: 27.100. Totalt: 107.100
Annonselenke

Kontakt­informasjon

Kredittgiver
Ekspress Bank NUF
Org. nummer
991 682 511
Besøksadresse
Rosenkrantz' gate 20, 0160 Oslo
Postadresse
Postboks 1189 Sentrum, 0107 Oslo
Telefon
(+47) 23 30 83 00
E-post
info@ expressbank­mail.no

Brukererfaring med Express Bank refinansiering

Hva er din erfaring med Express Bank refinansiering?

Testen baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med markedsføring