MarkedsføringTesten baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med "Markedsføring".

Test av Ekspress Bank forbrukslån

Ekspress Bank forbrukslån

Vurdering

terningkast

Spesielt anbefalt for

• En av markedets
beste rentevilkår
• Fleksibelt
etableringsgebyr
• Overlegen forsikring

Aldersgrense: 23 år

Beløp: 20 000 - 200 000 kr

Løpetid: 1-5 år

Refinans: Inntil 12 år

Etablering: 495 - 2000 kr

Vurdering

terningkast

Annonselenke
Vi har ingen direktelenke til Ekspress Bank forbrukslån, men vår partner Lendo kan hjelpe deg med å innhente tilbud fra banken. Eff. rente 13,40% 150 000 kr. o/6 år, Kostnad 64 361 kr. Tot 214 361 kr
Ekspress Bank har eksistert i Norge siden 2008, og har for enkelthetens skyld valgt å kalle sitt forbrukslån for Ekspresslån. Banken i seg selv er et datterselskap av den franske giganten BNP Paribas, som har en historie på nærmere 170 år.

Ekspresslån forbrukslån – en av markedets beste renter

La oss først starte med å si at Ekspresslån har en av markedets aller beste rentesatser. Ekspress Bank byr på en nominell rente mellom 8,49 og 21,49 % for lån under 50 000 og mellom 6,99 og 21,99 % for lån over 50 001, og i vårt låneksempel landet den effektive renten trygt innenfor det øvre sjiktet. Det som derimot taler i mot her er selve kredittrammen, som ligger mellom 20 og 200 000, som er med på å gjøre dette til et langt mindre fleksibelt lån enn mange av sine konkurrenter.

Det som derimot taler enda mer imot er gebyrvilkårene. Termingebyret er på 45 kroner i måneden, mens etableringsgebyret for lån over 50 000 er satt til 1 % av lånesum og minimum 950 kroner. I verste fall betyr dette at etableringsgebyret kan ende opp med å koste svimlende 2000 kroner, noe som er i det drøyeste laget.

Ekspress Bank tilbyr forbrukslån med betalingsfrihet

Du har riktignok ikke muligheten til å selv velge en betalingsfri måned hos Ekspress Bank, da dette er noe banken selv må tilby deg som kunde. Du har muligheten for 1-2 betalingsfri måneder i løpet av året mot et vederlag på 150 kroner per måned.

Hvilke krav stilles til forbrukslån fra Ekspress Bank?

Ekspressbank stiller ingen krav til hva du bruker lånebeløpet til, noe som betyr at du kan ta opp mindre og større lån etter eget ønske. De eneste kravene banken stiller er at du er minimum 23 år ved lån over 50 000, har fast boligadresse i Norge og ikke har noen betalingsanmerkninger eller åpne inkassosaker.

Som forbrukslån flest er også Ekspresslån klassifisert som et lån uten sikkerhet. Denne klassifiseringen innebærer at finansinstitusjonen ikke stiller krav om at lånet må pantsettes i bil, bolig eller andre eiendeler, som innebærer mindre risiko for deg som låntaker.


Testen av Ekspress Bank forbrukslån er utført av og er sist oppdatert .

Vår vurdering (Poengscore): 5 av mulige 6.

Karakterbegrunnelse

Alle forbrukslån vi tester gis en karakterer basert på hvordan de scorer i ulike kategorier, og disse vektes igjen etter viktighet:

  Rente og gebyrer har en vekting på 50 %

  Tilbud har en vekting på 25 %

  Brukeropplevelse har en vekting på 10 %

  Helhetsvurdering har en vekting på 15 %

Rente og gebyrer

Ekspress Bank oppnår 71/100 poeng i kategorien rente og gebyrer. Lånet har en av de bedre rentevilkårene på markedet, men det samme kan dessverre ikke sies om gebyrene. Det skal sies at de er langt fra de dårligste i klassen, men det er i alle fall nok til å trekke ned det ellers så gode inntrykket.

Tilbud

I kategorien tilbud noterer lånet seg for 63/100 poeng. Her gjør Ekspress Bank det ganske så middelmådig, og i den ånd har de en middels responstid (som er den totale behandlingstiden) og kredittramme, fulgt opp med en høy aldersgrense. Det som derimot drar opp inntrykket vesentlig er den meget solide forsikringen, som får toppkarakter i vår rangering.

Brukeropplevelse

Videre får Ekspress Bank 65/100 poeng i kategorien brukeropplevelse. Selv om det tekniske er på plass her, er det likevel en del å plukke på hele veien. Søknadsprosessen er i og for seg ryddig og fint presentert, men noe kronglete, da det blant annet kreves at du sender inn lønnsslipper og selvangivelse før man får et endelig svar. Utover dette er det i utgangspunktet positivt at aktøren ikke er anmassende i oppfølgingsfasen, men her var det ikke noe oppfølging i det hele tatt. På den utelukkende positive siden er i det minste all prisinformasjon lett å oppdrive, i tillegg til at man kan ha med seg en medlåntaker om det skulle være behov for dette.

Helhetsvurdering

I vår totalvurdering får Ekspress Bank 60/100 poeng. Oppsummert kan man si at banken har visse begrensninger i både lånefleksibiliteten og kredittrammen, samt at gebyrene er noe høye. Men banken byr i det minste på riktig så gode rentevilkår, og det er med på å trekke helhetsinntrykket vesentlig opp.

Annonselenke
Vi har ingen direktelenke til Ekspress Bank forbrukslån, men vår partner Lendo kan hjelpe deg med å innhente tilbud fra banken. Eff. rente 13,40% 150 000 kr. o/6 år, Kostnad 64 361 kr. Tot 214 361 kr

Fordeler med Ekspress Bank forbrukslån

 • En av markedets beste rentevilkår
 • Testens suverent beste forsikringsordning
 • Du står fritt til å disponere midlene dine slik du selv ønsker

Ulemper

 • Noe lav øvre låneramme
 • Høyt etableringsgebyr ved større lån (2000 kroner for lån på 200 000 kroner)
 • Ingen mulighet for selvvalgt betalingsfrihet
 • Uryddig søknadsprosess

Rente og gebyrer

Renter

 • Nominell rente for lån mellom 20 000 og 50 000 kroner: Fra 8,49 til 21,49 %
 • Nominell rente for lån mellom 50 001 og 500 000 kroner: Fra 6,99 til 21,99 %
 • Effektiv rente: Fra 8,49 til 38,18 %

 

Etableringsgebyr

 • Etableringsgebyr for lån mellom 10 000 og 50 000 kroner: 495 kr
 • Etableringsgebyr for lån mellom 50 001 og 200 000 kroner: 1 % (min. 950 kr)

 

Generelle gebyrer

 • Termingebyr: 45 kr
 • Betaling med AvtaleGiro: 0 kr
 • Betaling med giro: 19 kr
 • AvtaleGiro med melding: 10 kr
 • AvtaleGiro uten melding: 0 kr
 • Adresseendring: 100 kr
 • Endring av låneramme: 150 kr
 • Betalingsfri måned/overhopp: 150 kr
 • Betalingsvarsel: 60 kr
 • Inkassovarsel: 60 kr

 

Låneeksempel

 • Eff.rente 14,83 %. Etabl.geb. 950 kr. 65 000 kr o/5 år. Totalt 90 562 kr
Annonselenke
Vi har ingen direktelenke til Ekspress Bank forbrukslån, men vår partner Lendo kan hjelpe deg med å innhente tilbud fra banken. Eff. rente 13,40% 150 000 kr. o/6 år, Kostnad 64 361 kr. Tot 214 361 kr

Avdragsfrihet

Hos Ekspress Bank har du mulighet til å be om en betalingsfri måned, og dette koster 150 kroner per måned.

Betalingsforsikring

Betalingsforsikring for forbrukslån er noe de fleste banker tilbyr, og er en forsikring som hjelper deg økonomisk ved uforutsette hendelser. Vi anbefaler alle som vurderer denne forsikringen å aktivt sette seg inn i gjeldende regler og vilkår.

Trykk på de ulike punktene for mer informasjon:

 • Ufrivillig arbeidsledighet
 • Fullt tap av arbeidsførhet
 • Dødsfall

For ufrivillig arbeidsledighet og fullt tap av arbeidsførhet dekkes 1/30 (én trettiendedel) av månedlig avdrag i inntil 12 måneder per skadetilfelle og til sammen 36 måneder i hele låneperioden. Forsikringen er begrenset til 10 000 kroner per måned.

Ved dødsfall dekkes inntil 350 000 kroner av det utestående forsikrede lånebeløpet.

Betalingsforsikringen for Ekspresslån koster 7,75 % av din månedlige ytelse. Månedlig ytelse er summen av renter, gebyrer og avdrag du betaler hver måned.

Du kan tegne forsikringen når du inngår låneavtalen med Ekspress Bank.

Betingelser

I tillegg til en vurdering basert på nøkkeltall fra kredittopplysningsselskap, må du også innfri følgende betingelser for å kunne få dette lånet innvilget:

 • 23 års aldersgrense for lån over 50 000
 • Du må ha en fast boligadresse i Norge
 • Ingen betalingsanmerkninger eller åpne inkassosaker

Brukererfaring med Ekspress Bank forbrukslån

Hva er din erfaring med Ekspress Bank forbrukslån?

MarkedsføringTesten baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med "Markedsføring".