MarkedsføringTesten baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med "Markedsføring".

Test av Gjensidige Bank forbrukslån

Gjensidige Bank forbrukslån

Vurdering

terningkast

Spesielt anbefalt for

• Gode gebyr- og
rentesatser
• Svært fleksibel
kredittramme

Aldersgrense: 21 år

Beløp: 10 000 – 500 000 kr

Løpetid: 1 – 5 år

Refinans: Inntil 15 år

Etablering: 650 – 950 kr

Vurdering

terningkast

Låneeksempel: Eff. rente: 12,42 %. Etabl. geb: 950. 160.000 o/5 år. Kostnad: 53.986. Tot: 213.986


Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 17 banker samtidig via Lendo

Eff. rente 11,9 %. 150.000 o/5 år. Kostnad: 46.600. Totalt: 196.600
Annonselenke
Gjensidige Bank ble opprettet som et heleid datterselskap av Gjensidige Forsikring tilbake i 1993, men etter en rekke fusjoner mellom holdingselskapet og øvrige finansforetak, ble banken på nytt lansert i 2007. I 2018 valgte derimot Nordea å kjøpe opp samtlige aksjeposter i Gjensidige Bank, så per i dag er altså banken en del av Nordea.

Som større banker flest byr også Gjensidige på en rekke finansielle produkter, og forbrukslån er naturlig nok et av disse. Der banken imidlertid skiller seg markant ut fra andre aktører på markedet er at de ikke bare har ett forbrukslån, de står sågar også bak velkjente Opp Finans.

Gjensidige Bank: Et trygt og godt forbrukslån

I og med at Gjensidige ble innlemmet i Nord-Europas største finanskonsern i fjor, kan man nok med rette anta at man har en trygg og stabil bank i ryggen med dette alternativet. Dette er ikke nødvendigvis noe som veier veldig tungt i vår sammenligning, så da er det jo fornuftig at banken også kan skilte med konkurransedyktige vilkår, slik som en nominell rentesats fra innbydende 7,5 %. Ikke ulik Opp Finans der altså.

I likhet med nevnte Opp Finans kan også Gjensidige tilby en låneramme mellom 10 000 og 500 000 kroner, med en nedbetalingstid på inntil fem år. Om man derimot ønsker å refinansiere eksisterende gjeld, kan banken by på en nedbetalingstid på inntil maksimalt 15 år. Dette er på høyde med de beste aktørene på markedet, og denne fleksibiliteten burde være nok til å dekke de aller fleste behov.

Forbrukslån med forsikring

Men likhetene mellom de to stopper ikke der, for også Gjensidige Bank kan skilte med to typer betalingsforsikringer man kan tegne seg ved siden av. Disse er henholdsvis Låneforsikring og Låneforsikring Pluss, og som navnet indikerer har sistnevnte langt større dekningsgrad enn førstnevnte. Dette er også grunnen til Pluss-utgaven koster 9,95 % av det månedlige terminbeløp, mens standardutgaven ligger på 1,96 %.

Formålet med forsikringspolisen er å hjelpe deg med å dekke dine månedlige utgifter ved arbeidsledighet og -uførhet, kritisk sykdom, dødsfall og sykehusinnleggelse.

Hvilke krav stilles til forbrukslån fra Gjensidige Bank?

Når du søker lån hos Gjensidige blir du først bedt om å oppgi formålet med lånet, men dette er kun en formalitet. I praksis disponerer du beløpet slik du selv ønsker, så her kan man både pusse opp hjemme, gå til innkjøp av båt eller refinansiere eksisterende gjeld. Dette bestemmer du helt og holdent selv.

Kravene du derimot må oppfylle er fylte 21 år, ingen tidligere betalingsanmerkninger og en trygg og stabil inntekt på minimum 200 000 kroner per år. I den sammenheng må du også legge ved en kopi av din siste lønnsslipp når du søker.

Lån uten sikkerhet med Gjensidige Bank?

Med forbrukslån fra Gjensidige Bank stilles det ingen krav til sikkerhet, som innebærer at du hverken trenger å stille sikkerhet i eiendeler eller be noen stille som kausjonist. Forbrukslån uten sikkerhet gjør med andre ord lånet mindre risikabelt for deg, samtidig som byrden i større grad faller på utlåner. Dette er også grunnen til at forbrukslån ofte har høyere rente- og gebyrsatser enn mer tradisjonelle lån som bil og bolig.

Kundereisen

Vi har søkt om forbrukslån fra samtlige aktører på markedet, og for å kunne by på et helhetlig inntrykk av hver enkelt har vi sett nærmere på selve søknadsprosessen, den effektive renten vi endte opp med og de totale kostnadene for lånet.

Hos Gjensidige Bank søkte vi om et lån på 100 000 kroner med en nedbetalingstid på 5 år. Aktøren byr på et enkelt og intuitivt søknadsskjema, hvor man først fyller inn all nødvendig informasjon og dernest får lånetilbudet tilsendt per e-post.

Dessverre mottok vi ikke noe svar fra Gjensidige Bank i løpet av de første syv dagene, og vi har derfor hentet ut relevante tall og data fra Finansportalen.Testen av Gjensidige Bank forbrukslån er utført av Dinero.no og ble sist oppdatert 2019-11-18
Vår vurdering (poengscore): 3 av mulige 6.

Karakterbegrunnelse

Alle forbrukslån vi tester gis en karakterer basert på hvordan de scorer i ulike kategorier, og disse vektes igjen etter viktighet:

  Rente og gebyrer har en vekting på 50 %

  Tilbud har en vekting på 27,5 %

  Brukeropplevelse har en vekting på 10 %

  Helhetsvurdering har en vekting på 12,5 %

Rente og gebyrer

Gjensidige Bank oppnår 79/100 poeng i kategorien rente og gebyrer. Banken har overraskende nok en av de dårligste gebyrsatsene på markedet, samtidig som rentesatsen er på den motsatte enden av skalaen. Et ganske så todelt produkt med andre ord, men i det store og hele veier rentene langt tyngre enn gebyrene, og da ender man fort opp med en ganske så kurant poengsum.

Tilbud

I kategorien tilbud noterer lånet seg for 33/100 poeng. Gjensidige Bank gjør det faktisk ganske så ålreit i flere kategorier her, men det som virkelig trekker ned inntrykket er responstiden. Her mottok vi nemlig ikke noe svar i løpet av de første syv dagene, som må sies å være langt under pari for en bank av denne størrelsen. Ironisk nok er heller ikke forsikringsordningen all verden å skryte av, og da ender man raskt i det nedre sjiktet.

Brukeropplevelse

Videre får Gjensidige Bank 51/100 poeng i kategorien brukeropplevelse. Her er egentlig det aller meste av det man forventer på plass. Det bys på en oversiktlig søknadsprosess i en moderne og lett tilgjengelig innpakning med muligheter for digital signering, samtidig som det er enkelt å oppdrive fullstendig prisinformasjon. Gjensidige står jevnt over til toppkarakter i de fleste parametrene, og hadde det ikke vært for den eksepsjonelt trege responstiden, hadde det nok blitt full pott her.

Helhetsvurdering

I vår totalvurdering får Gjensidige Bank 50/100 poeng. Oppsummert kan man si at aktøren er en veletablert og trygg aktør med en av de bedre rentenesatsene på markedet, samt at de også skal få skryt for den innbydende brukeropplevelsen. Det eneste som faktisk trekker vesentlig ned her er den nevnte behandlingstiden, og hadde det ikke vært for denne ville nok lånet havnet langt høyere på lista.


Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 17 banker samtidig via Lendo

Eff. rente 11,9 %. 150.000 o/5 år. Kostnad: 46.600. Totalt: 196.600
Annonselenke

Fordeler med Gjensidige Bank forbrukslån

 • Enestående kredittramme
 • Meget god rentesats
 • Mulighet for to typer låneforsikring

Ulemper

 • Noe høyt etableringsgebyr – heller ikke variabelt som hos mange av konkurrentene
 • Dårlige gebyrsatser
 • Ironisk nok ikke den beste forsikringsordningen

Rente og gebyrer

Kredittramme

 • Forbrukslån og refinansiering: 10 000 – 500 000 kr

 

Renter

 • Nominell rente: 7,5 – 21,4 %
 • Gjennomsnittlig nominell rente: 10,9 %
 • Effektiv rente: 8,07 – 23,95 %

 

Etableringsgebyr

 • Etableringsgebyr for eksisterende kunder: 650 kr
 • Etableringsgebyr for nye kunder: 950 kr

 

Generelle gebyrer

 • Termingebyr: 50 kr
 • Betalingsfri/avdragsfri måned: 250 kr/gang
 • Endring av forfallsdato: 250 kr/gang
 • Endring av løpetid: 250 kr/gang
 • Depotkostnad: 750 kr
 • Purregebyr (1. varsel): 70 kr
 • Inkassovarsel (2. varsel): 70 kr
 • Gebyr for betalingsoppfordring (3. varsel): 210 kr
 • Forsinkelsesrente: 9,5 %

 

Låneeksempel

 • Eff. rente: 12,42 %. Etabl. geb: 950. 160.000 o/5 år. Kostnad: 53.986. Tot: 213.986

Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 17 banker samtidig via Lendo

Eff. rente 11,9 %. 150.000 o/5 år. Kostnad: 46.600. Totalt: 196.600
Annonselenke

Avdragsfrihet

Gjensidige Bank tilbyr både avdragsfrihet og betalingsfrie måneder på sine forbrukslån. Med Gjensidige Bank har du muligheten til å søke om to betalingsfrie måneder i løpet av en tolv måneders periode forutsett at man har vært kunde i seks måneder, og at de siste seks innbetalingene har vært punktlige. Dersom man ønsker å benytte seg av en betalingsfri måned er man pliktig til å søke om dette i forkant via e-post, samt at det er verdt å merke seg at tjenesten koster 250 kroner per innvilgede gang.

Betalingsforsikring

Betalingsforsikring for forbrukslån er noe de fleste banker tilbyr, og er en forsikring som hjelper deg økonomisk ved uforutsette hendelser. Vi anbefaler alle som vurderer denne forsikringen å aktivt sette seg inn i gjeldende regler og vilkår.

Trykk på de ulike punktene for mer informasjon:

Gjensidige Bank tilbyr to typer forsikringer, en standard og en pluss-utgave. Begge leveres av AmTrust International Underwriters DAC og dekker følgende poster:

Låneforsikring dekker:

 • Dødsfall

Låneforsikring pluss dekker:

 • 100 % arbeidsledighet/sykemelding
 • Sykehusinnleggelse
 • Dødsfall/kritisk sykdom

Ved 100 % arbeidsledighet/sykemelding dekker forsikringen 1/30 (en trettiendedel) av månedlig terminbeløp hver dag i inntil 12 måneder. Forsikringen er begrenset til å dekke maksimalt 13 000 kroner per måned, og gjelder ikke for selvstendig næringsdrivende.

Ved sykehusinnleggelse får du dekket ett terminbeløp hver dag de syv første dagene, deretter 1/30 for hver dag du er innlagt. Denne gjelder også for selvstendig næringsdrivende.

Ved dødsfall eller kritisk sykdom slettes inntil 250 000 kroner av gjelden du har gjenstående på lånet ditt

 • Du må være mellom 18 og 65 år
 • Du må være bosatt i Norge og medlem av norsk folketrygd
 • Du må være fullt arbeidsdyktig, ikke ha vært sykmeldt i mer enn 30 dager sammenhengende de siste 12 måneder, og ikke kjent med sykdom eller symptomer på sykdom som direkte eller indirekte kan føre til dødsfall eller kritisk sykdom
 • Du må være fast ansatt i minimum 50 % stilling, og ha vært det i minimum seks måneder, alternativt være selvstendig næringsdrivende
 • Du kan ikke være kjent med og har ikke grunn til å regne med ufrivillig tap av arbeid

Som en av landets største tilbydere av forsikringer, kan Gjensidige Bank skilte med to typer låneforsikring; henholdvis Standard og Pluss. Låneforsikring Standard koster 1,95 % av det månedlige terminbeløpet for hovedlåntaker og 3,85 % for medlåntakere, mens satsene for Låneforsikring Pluss ligger på 9,95 % og 11,85 % for henholdsvis hoved- og medlåntaker

Du kan enten velge å tegne forsikringen når du inngår låneavtalen med Gjensidige Bank, eller ta direkte kontakt med banken om du ønsker å tegne forsikring på allerede inngåtte låneavtaler

Betingelser

I tillegg til en vurdering basert på nøkkeltall fra kredittopplysningsselskap, må du også innfri følgende betingelser for å kunne få dette lånet innvilget:

 • Du må være minst 21 år
 • Medsøker må være minst 18 år
 • Du må kunne vise til en årlig inntekt på minimum 200 000 kroner
 • Du må ha en trygg og stabil økonomi
 • Du kan ikke ha noen registrerte betalingsanmerkninger eller inkassosaker

Kontakt­informasjon

Långiver:
Gjensidige Bank ASA
Org. nummer:
990 323 429
Besøks­­adresse:
Schweigaards gate 14, 0185 Oslo
Post­­adresse:
PB 33 Sentrum, 0101 Oslo
Telefon:
(+47 915) 03 100
E-post:

Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 17 banker samtidig via Lendo

Eff. rente 11,9 %. 150.000 o/5 år. Kostnad: 46.600. Totalt: 196.600
Annonselenke

Brukererfaring med Gjensidige Bank forbrukslån

Hva er din erfaring med Gjensidige Bank forbrukslån?

MarkedsføringTesten baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med "Markedsføring".