MarkedsføringTesten baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med "Markedsføring".

Test av Ikano Bank forbrukslån

Ikano Bank forbrukslån

Vurdering

terningkast

Spesielt anbefalt for

• Suveren rentesats
• Meget god
brukeropplevelse
• Overlegen responstid

Aldersgrense: 25 år

Beløp: 30 000 – 400 000 kr

Løpetid: 1 – 5 år

Refinans: Inntil 15 år

Etablering: 900 kr

Vurdering

terningkast

Låneeksempel: Eff. rente: 14,94 %. Etabl. geb: 900. 65.000 o/5 år. Kostnad: 25.755. Tot: 90.755


Søk om forbrukslån fra Ikano Bank via Lendo da vi ikke har et samarbeid med den aktuelle banken

Eff. rente 13,40 %. 150.000 o/6 år. Kostnad: 64.361. Totalt: 214.361
Annonselenke
Ikano Bank ble i sin tid startet av Ingvar Kamprad, som kanskje er bedre kjent som grunnleggeren av Ikea. Banken har etter hvert fått et stabilt fotfeste i Norge, godt hjulpet av sine populære lån og kredittkort. Forbrukslånet scorer høyt på flere punkter i vår test, og passer kanskje aller best for de som faller innunder den litt snevre kredittrammen på mellom 30 og 400 000 kroner. Hos Ikano strekker den nominelle renten seg fra 7,9 til 15,9 %.

Suveren brukeropplevelse

Ikano Bank bød på den soleklart beste brukeropplevelsen i vår test, og her var kort fortalt alt man forventer seg på stell. Banken hadde en oversiktlig søknadsprosess i en moderne og lett tilgjengelig innpakning med muligheter for digital signering, samtidig som det var særs enkelt å oppdrive fullstendig prisinformasjon og avtalevilkår. Oppfølgningen var dessuten akkurat så sømløst som den burde være. Her er det bare å bøye seg i støvet.

Ingen krav til sikkerhet

I likhet med de fleste andre forbrukslån, stiller heller ikke Ikano Bank noe krav til sikkerhet. Dette vil si at du slipper å stille noen av dine eiendeler, slik som bolig eller annen fast eiendom, som sikkerhet for å få lånet innvilget. Dette innebærer en lavere risiko for deg som lånetaker, samtidig som det medfører en vesentlige kortere behandlingstid enn ved mer tradisjonelle lån.

Det eneste banken krever av deg som søker er at du har fylt 23 år, har bodd sammenhengende i Norge i minst tre år, har en årlig inntekt på minimum 200 000 kroner og at du ikke har noen betalingsanmerkninger eller åpne inkassosaker. Dette er for øvrig helt på linje med de fleste andre aktører på markedet.

Slik avgjøres renten på Ikano forbrukslån

Som nevnt tidligere operer Ikano med en nominell rente mellom 7,9 og 15,9 % for sine forbrukslån. Hvilken rente du ender opp med avhenger dog av flere faktorer, blant annet lånebeløp, nedbetalingstid og din økonomiske situasjon. Dette er også grunnen til at banken vil foreta en kredittvurdering av deg før du får svar på din søknad. Heldigvis er det helt uforpliktende å søke om forbrukslån, som vil si at du ikke binder deg til noe som helst, og kun vil motta et tilbud som du selv velger om du vil slå til på. På denne måten kan du enkelt se hva de totale kostnadene ved å låne penger av Ikano er, og eventuelt velge en mer fordelaktig aktør om tilbudet ikke faller i smak.

Kundereisen

Vi har søkt om forbrukslån fra samtlige aktører på markedet, og for å kunne by på et helhetlig inntrykk av hver enkelt har vi sett nærmere på selve søknadsprosessen, den effektive renten vi endte opp med og de totale kostnadene for lånet.

Hos Ikano Bank søkte vi om et lån på 100 000 kroner med en nedbetalingstid på 5 år. Aktøren byr på et enkelt og intuitivt søknadsskjema, hvor man først fyller inn all nødvendig informasjon, og dernest avslutter med å signere med enten BankID eller BankID på mobil.

Ikano Bank svarte og innvilget søknaden umiddelbart, og kunne ut ifra den opprinnelige søknaden tilby følgende låneramme:

 • Effektiv rente: 11,87 %
 • Terminbeløp: 2193 kroner
 • Totalt beløp å tilbakebetale: 131 575 kroner


Testen av Ikano Bank forbrukslån er utført av og er sist oppdatert .

Vår vurdering (Poengscore): 5 av mulige 6.

Karakterbegrunnelse

Alle forbrukslån vi tester gis en karakterer basert på hvordan de scorer i ulike kategorier, og disse vektes igjen etter viktighet:

  Rente og gebyrer har en vekting på 50 %

  Tilbud har en vekting på 27,5 %

  Brukeropplevelse har en vekting på 10 %

  Helhetsvurdering har en vekting på 12,5 %

Rente og gebyrer

Ikano Bank oppnår 83/100 poeng i kategorien rente og gebyrer. Nå skal det sies at banken ikke akkurat har de aller beste gebyrsatsene på markedet, men det spiller på en måte ikke så stor rolle når rentesatsene er så gode som de er.

Tilbud

I kategorien tilbud noterer lånet seg for 59/100 poeng. Ikano Bank leverer helt på det jevne innenfor flere kategorier her, blant annet på kredittramme, krav til aldersgrense og forsikringsordninger. Der banken derimot skiller seg ut i positive retning er den gode betalingsfleksibiliteten og den overlegne responstiden (som er den totale behandlingstiden).

Brukeropplevelse

Videre får Ikano Bank 93/100 poeng i kategorien brukeropplevelse. Her er kort og godt det meste på stell, og det er ikke uten grunn at banken noterer seg for tilnærmet toppkarakter på dette punktet. Det bys på en oversiktlig søknadsprosess i en moderne og lett tilgjengelig innpakning med muligheter for digital signering via BankID, samt at det også er enkelt å oppdrive fullstendig prisinformasjon og avtalevilkår. Men noen skjær i sjøen var det. Selve oppfølgingen var noe mer anmasende enn det kunne ha vært, samt at man ikke har muligheten til å ta kontakt med banken direkte gjennom sidene deres; selv om dette må sies å være småplukk i det store og hele.

Helhetsvurdering

I vår totalvurdering får Ikano Bank 79/100 poeng. Totalt sett scorer Ikano Bank jevnt over meget godt på flere punkter, og skal særlig få skryt for sine suverene rentesatser og overlegne brukeropplevelse.


Søk om forbrukslån fra Ikano Bank via Lendo da vi ikke har et samarbeid med den aktuelle banken

Eff. rente 13,40 %. 150.000 o/6 år. Kostnad: 64.361. Totalt: 214.361
Annonselenke

Fordeler med Ikano Bank forbrukslån

 • Fantastisk rentesats
 • Suveren brukeropplevelse
 • Mulighet for lån og refinansiering uten sikkerhet
 • Mulighet for 22 % skattefradag på utgifter knyttet til renter og etableringsgebyr

Ulemper

 • Snever kredittramme, med høyt minstebeløp og lav øvre grense
 • Noe høyt etableringsgebyr

Rente og gebyrer

Renter

 • Nominell rente: Fra 7,9 til 15,9 %
 • Effektiv rente: Fra 9,59 til 39,68 %

 

Etableringsgebyr

 • Etableringsgebyr: 900 kr

 

Generelle gebyrer

 • Termingebyr: 50 kr
 • Elektronisk faktura: 0 kr
 • Purregebyr: 70 kr

 

Låneeksempel

 • Eff. rente: 14,94 %. Etabl. geb: 900. 65.000 o/5 år. Kostnad: 25.755. Tot: 90.755

Søk om forbrukslån fra Ikano Bank via Lendo da vi ikke har et samarbeid med den aktuelle banken

Eff. rente 13,40 %. 150.000 o/6 år. Kostnad: 64.361. Totalt: 214.361
Annonselenke

Avdragsfrihet

Med Ikano Bank har du muligheter til å utsette betalingen, og i denne perioden betaler du ingen renter på lånet. Innfrir du saldoen innen forfall er hele lånet rentefritt, med unntak av utsettelsesgebyret, som er på henholdsvis 99 kroner for to måneder, 275 kroner for fire måneder, 350 kroner for seks måneder og 450 kroner for ni måneder.

Betalingsutsettelse velger du enkelt under «Finansiering» på Min Side, og etter utsettelsen gjelder ordinære Ikano Visa betingelser.

Betalingsforsikring

Betalingsforsikring for forbrukslån er noe de fleste banker tilbyr, og er en forsikring som hjelper deg økonomisk ved uforutsette hendelser. Vi anbefaler alle som vurderer denne forsikringen å aktivt sette seg inn i gjeldende regler og vilkår.

Trykk på de ulike punktene for mer informasjon:

Hos Ikano Bank kalles denne forsikringen for Lånebeskyttelse, og er med på å dekke dine månedlige utgifter (renter og avdrag) ved mer enn 30 dager med 100% sykemelding, arbeidsledighet eller permittering. Dekning ved arbeidsledighet og permittering gjelder ikke for selvstendig næringsdrivende, men selvstendig næringsdrivende har en ekstra dekning for sykehusinnleggelse i over 7 dager.

Om du skulle falle fra eller pådra deg en kritisk sykdom kan forsikringen dekke ditt gjenværende lån, og dersom man er flere enn en lånetaker kan medlånetaker også tegne forsikringen, da forutsatt at også hovedlåntaker har tegnet forsikring.

I likhet med andre tilsvarende forsikringer har lånebeskyttelsen visse unntak og begrensninger. Dette gjelder blant annet ved avslutting av tidsbestemte kontrakter etter avtalt tid eller om du sier opp jobben på eget initiativ, i tillegg til at visse sykdommer heller ikke er dekket.

Ikano Lånebeskyttelse koster 8 % av månedlig avdrag for hovedsøker. Ved månedlige avdrag på eksempelvis 1000 kroner vil forsikringspremien komme på 80 kroner totalt, og denne faktureres sammen med terminbeløpet.

Du har muligheten til å tegne Lånebeskyttelse samtidig som du søker om lån hos Ikano Bank, og denne vil da tre i kraft med umiddelbar virkning.

Betingelser

I tillegg til en vurdering basert på nøkkeltall fra kredittopplysningsselskap, må du også innfri følgende betingelser for å kunne få dette lånet innvilget:

 • 25 års aldersgrense
 • Årlig inntekt på minimum 200 000 kroner
 • Sammenhengende opphold i Norge de siste tre årene
 • Ingen betalingsanmerkninger

Kontakt­informasjon

Besøks­adresse:
Skysstasjon 11, 1383 Asker
Post­adresse:
Ikano Bank AB (publ), Norway Branch, PB 295, 1372 Asker
Telefon:
(+47) 66 85 86 88
Kontakt­­skjema:

Søk om forbrukslån fra Ikano Bank via Lendo da vi ikke har et samarbeid med den aktuelle banken

Eff. rente 13,40 %. 150.000 o/6 år. Kostnad: 64.361. Totalt: 214.361
Annonselenke

Brukererfaring med Ikano Bank forbrukslån

Hva er din erfaring med Ikano Bank forbrukslån?

MarkedsføringTesten baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med "Markedsføring".