Testen baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med markedsføring
Testen baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med markedsføring

Test av Ikano Bank forbrukslån

Kreditt­grense
400 000 kr
Alders­grense
25 år
Etablerings­gebyr
950 kr
Termin­gebyr
50 kr/mnd
Vurdering
Eff. rente: 10,12 %. Etabl. geb: 950. 180.000 o/5 år. Kostnad: 47.785. Tot: 227.785.. Løpetid: 1-5 (15) år. Maks eff. rente: 18,42 %
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 21 banker samtidig via Uno Finans
Gå videre til Uno Finans
Eff. rente: 12,71 %. 150.000 o/5 år. Kostnad: 49.237. Tot: 199.237
Annonselenke
Ikano Bank etablerte seg i Norge i 1991 under navnet Ikano Finans, et navn de også lød frem til 2009 da konsernet valgte å samle alle sine nordiske enheter gjennom en felles identitet. Banken ble i sin tid stiftet av Ingvar Kamprad, som nok er bedre kjent som grunnleggeren av møbelgiganten IKEA.

Ikano Bank har med årene fått et stabilt fotfeste i Norge, godt hjulpet av sine populære lån og kredittkort. Forbrukslånet gjør det for øvrig meget godt i vår sammenligning og her er det nok særlig den suverene rentesatsen som er med på å trekke inntrykket i riktig retning. Hos Ikano Bank kan du nemlig oppnå en nominell rente mellom 7,99 og 15,9 prosent, som langt på vei er blant de beste man kan oppdrive i dagens marked.

Kredittgrensen på mellom 25 000 og 400 000 kroner er på sin side ikke blant de aller mest fleksible, selv om spennet allikevel burde kunne dekke de aller fleste behov man skulle ha.

Suveren brukeropplevelse

Ikano Bank bød på den soleklart beste brukeropplevelsen i vår blindtest og her var kort fortalt alt man burde kunne forvente seg på stell. Banken hadde en oversiktlig søknadsprosess i en moderne og lett tilgjengelig innpakning med muligheter for digital signering, samtidig som det var særs enkelt å oppdrive fullstendig prisinformasjon og avtalevilkår. Oppfølgningen var dessuten akkurat så sømløst som den burde være. Her er det bare å bøye seg i støvet.

Ingen krav til sikkerhet

I likhet med de fleste andre forbrukslån, stiller heller ikke Ikano Bank noe krav til sikkerhet i personlige eiendeler – slik som bolig eller annen fast eiendom – for å få lånet innvilget. Dette innebærer en lavere risiko for deg som låntaker, samtidig som det medfører en vesentlige kortere behandlingstid enn ved mer tradisjonelle lån som for eksempel boliglån. På samme tid innebærer dette at risikoen faller på långiver, som også er grunnen til at forbrukslån normalt sett har en høyere rentesats enn de nevnte tradisjonelle lånene.

Selv om det ikke stilles noen krav til sikkerhet, finnes det allikevel visse krav du må imøtekomme for å kunne søke om forbrukslån hos Ikano Bank. For det første kan du ikke ha noen tidligere betalingsanmerkninger og dernest må du ha fylt 25 år, bodd sammenhengende i Norge i minst tre år og ha en årlig inntekt på minst 200 000 kroner. Disse kravene er for øvrig på linje med de fleste andre tilbydere på markedet.

Slik settes renten med Ikano Bank forbrukslån

Som nevnt tidligere opererer Ikano Bank med en nominell rente mellom 7,99 og 15,9 prosent for sine forbrukslån. Hvilken rente du ender opp med avhenger dog av flere faktorer, blant annet ønsket lånebeløp og nedbetalingstid, samt din økonomiske situasjon. Dette er også grunnen til at banken vil foreta en kredittvurdering av deg før du får et endelig svar på din søknad. Nå er det heldigvis helt uforpliktende å søke om forbrukslån, som vil si at du ikke binder deg til noe som helst før du faktisk velger å signere kontrakten. På denne måten kan du enkelt se hva de totale kostnadene ved å ta opp et forbrukslån hos Ikano Bank er og heller velge en mer fordelaktig aktør om tilbudet ikke faller i smak.

Kundereisen

Vi har søkt om forbrukslån fra samtlige aktører på markedet, og for å kunne by på et helhetlig inntrykk av hver enkelt har vi sett nærmere på selve søknadsprosessen, den effektive renten vi endte opp med og de totale kostnadene for lånet.

Hos Ikano Bank søkte vi om et lån på 100 000 kroner med en nedbetalingstid på 5 år. Aktøren byr på et enkelt og intuitivt søknadsskjema, hvor man først fyller inn all nødvendig informasjon, og dernest avslutter med å signere med enten BankID eller BankID på mobil.

Ikano Bank svarte og innvilget søknaden umiddelbart, og kunne ut ifra den opprinnelige søknaden tilby følgende låneramme:

Effektiv rente:
11,87 %
Terminbeløp:
2193 kroner
Tilbakebetalingssum:
131 575 kroner

Testen av Ikano Bank forbrukslån er utført av Dinero.no og ble sist oppdatert 2023-12-20

Vår vurdering (poengsum): 5/6

Karakterbegrunnelse

Alle kredittkortene vi tester gis karakterer basert på hvordan de scorer i ulike kategorier, og disse vektes igjen etter viktighet:

Rente og gebyrer har en vekting på 50 %
Tilbud har en vekting på 27,5 %
Brukeropplevelse har en vekting på 10 %
Helhetsvurdering har en vekting på 12,5 %
Rente og gebyrer

Ikano Bank forbrukslån oppnår 83/100 poeng i kategorien rente og gebyrer. Nå skal det sies at banken ikke akkurat har de aller beste gebyrsatsene på markedet, men det spiller på en måte ikke så stor rolle når rentesatsene er så gode som de er.

Tilbud

I kategorien tilbud noterer lånet seg for 59/100 poeng. Ikano Bank forbrukslån leverer helt på det jevne innenfor flere kategorier her, blant annet på kredittramme, krav til aldersgrense og forsikringsordninger. Der banken derimot skiller seg ut i positive retning er den gode betalingsfleksibiliteten og den overlegne responstiden (som er den totale behandlingstiden).

Brukeropplevelse

Videre får Ikano Bank forbrukslån 93/100 poeng i kategorien brukeropplevelse. Her er kort og godt det meste på stell, og det er ikke uten grunn at banken noterer seg for tilnærmet toppkarakter på dette punktet. Det bys på en oversiktlig søknadsprosess i en moderne og lett tilgjengelig innpakning med muligheter for digital signering via BankID, samt at det også er enkelt å oppdrive fullstendig prisinformasjon og avtalevilkår. Men noen skjær i sjøen var det. Selve oppfølgingen var noe mer anmasende enn det kunne ha vært, samt at man ikke har muligheten til å ta kontakt med banken direkte gjennom sidene deres; selv om dette må sies å være småplukk i det store og hele.

Helhetsvurdering

I vår totalvurdering får Ikano Bank forbrukslån 79/100 poeng. Totalt sett scorer Ikano Bank forbrukslån jevnt over meget godt på flere punkter, og skal særlig få skryt for sine suverene rentesatser og overlegne brukeropplevelse.

Fordeler

 • Fantastisk rentesats
 • Suveren brukeropplevelse
 • Mulighet for lån og refinansiering uten sikkerhet
 • Mulighet for 22 % skattefradag på utgifter knyttet til renter og etableringsgebyr

Ulemper

 • Snever kredittramme, med høyt minstebeløp og lav øvre grense
 • Noe høyt etableringsgebyr
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 21 banker samtidig via Uno Finans
Gå videre til Uno Finans
Eff. rente: 12,71 %. 150.000 o/5 år. Kostnad: 49.237. Tot: 199.237
Annonselenke

Rente og gebyrer

Generelt
Aldersgrense
25 år
Mulighet for medlåntaker
Ja
Mulighet for refinansiering
Ja
Løpetid forbrukslån
1 – 5 år
Løpetid refinansiering
Inntil 15 år
Kredittramme
25 000 – 400 000 kr
Renter
Nominell rente
7,99 – 15,9 %
Effektiv rente
8,66 – 18,42 %
Etableringsgebyr
Etableringsgebyr
950 kr
Generelle gebyrer
Termingebyr
50 kr/mnd
Purregebyr (1. varsel)
35 kr
Inkassovarsel (2. varsel)
35 kr
Gebyr for betalings­oppfordring (3. varsel)
105 kr
Forsinkelsesrente
8 %
Låneeksempel
Eff. rente: 10,12 %. Etabl. geb: 950. 180.000 o/5 år. Kostnad: 47.785. Tot: 227.785.

Avdragsfrihet

Hos Ikano Bank har du muligheten til å benytte deg av to betalingsfrie måneder per kalenderår. For å kunne benytte deg av denne tjenesten må du ha vært kunde hos Ikano Bank i minst seks sammenhengende måneder, samt at alle betalinger må ha vært punktlige i løpet av denne perioden. Dersom dette innvilges slipper man å betale renter, gebyrer og avdrag på lånet i løpet av den aktuelle måneden, samtidig som det er verdt å merke seg at dette vil forlenge løpetiden og øke lånets totale kostnader.

Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 21 banker samtidig via Uno Finans
Gå videre til Uno Finans
Eff. rente: 12,71 %. 150.000 o/5 år. Kostnad: 49.237. Tot: 199.237
Annonselenke

Betalingsforsikring

Betalingsforsikring for forbrukslån dekker hele eller deler av ditt månedlige terminbeløp ved uforutsette hendelser som sykdom og arbeidsledighet, og kan sånn sett anses som et sikkerhetsnett om du skulle havne i en økonomisk utfordrende situasjon.

Trykk på de ulike punktene for mer informasjon:

Erstatning er her det maksimale beløpet du kan motta per skadetilfelle, mens varigheten er hvor lenge du kan motta erstatning for ett og samme skadetilfelle. Dersom varighet ikke er oppgitt, utbetales erstatningen som et engangsbeløp.

Karensperiode er tidsrommet fra du kjøpte forsikringen til du er berettiget til å søke om erstatning, mens kvalifiseringstiden er perioden fra hendelsen inntraff frem til man kan motta erstatning.

Betalingsforsikringen hos Ikano Bank leveres av Forsikringsselskapet AXA og dekker følgende poster:

Dekning
Erstatning
Varighet
Karens
Kvalifisering
Arbeids­ledighet (100%)
10 000 kr/mnd
12 mnd¹
30 dg
90 dg
Arbeids­uførhet (100%)
10 000 kr/mnd
12 mnd¹
30 dg
30 dg
Sykehus­innleggelse²
10 000 kr/mnd
12 mnd¹
7 dg
30 dg
Dødsfall
400 000 kr
0 dg
0 dg
Totalt 36 måneder gjennom låneperioden
Gjelder kun selvstendig næringsdrivende
 • Du må være mellom 23 og 62 år
 • Du må ha en folkeregistrert adresse og være bosatt i Norge, i tillegg til å være medlem av norsk folketrygd
 • Du må være fast ansatt med arbeidstid på minst 16 timer per uke, alternativt være selvstendig næringsdrivende
 • Du må være fullt arbeidsfør og ikke ha vært syk eller hatt symptomer på sykdom de siste 12 månedene, samt at du heller ikke har noen diagnose eller fått behandling som kan påvirke din arbeidsevne
 • Du kan ikke være kjent med, eller ha grunn til å regne med forestående arbeidsledighet eller permittering

Hos Ikano Bank koster betalingsforsikringen 8 % av ditt månedlige terminbeløp. Denne summen belastes etterskuddsvis, som vil si at den skal innbetales samtidig med ditt månedlige terminbeløp

Du har muligheten til å tegne Lånebeskyttelse samtidig som du søker om lån hos Ikano Bank, og denne vil da tre i kraft med umiddelbar virkning

Betingelser

I tillegg til en vurdering basert på nøkkeltall fra kredittopplysningsselskap, må du også innfri følgende betingelser for å kunne få dette lånet innvilget:

 • Du må ha fylt 25 år
 • Du må kunne vise til en årlig inntekt på minimum 200 000 kroner
 • Du må ha bodd sammenhengende i Norge de siste tre årene
 • Du kan ikke ha noen betalingsanmerkninger
 • Din samlede gjeld kan ikke overstige fem ganger brutto inntekt Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt
 • Du må kunne håndtere en tenkt renteøkning på inntil fem prosentpoeng Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 21 banker samtidig via Uno Finans
Gå videre til Uno Finans
Eff. rente: 12,71 %. 150.000 o/5 år. Kostnad: 49.237. Tot: 199.237
Annonselenke

Kontakt­informasjon

Kredittgiver
Ikano Bank AB (publ), Norway Branch
Org. nummer
993 417 262
Besøksadresse
Skysstasjon 11, 1383 Asker
Postadresse
Lensmannslia 4, 1386 Asker
Telefon
(+47) 66 85 86 50
E-post
kunde­service@ ikano.no

Brukererfaring med Ikano Bank forbrukslån

Hva er din erfaring med Ikano Bank forbrukslån?

Testen baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med markedsføring