MarkedsføringTesten baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med "Markedsføring".

Test av Instabank forbrukslån

Instabank forbrukslån

Vurdering

terningkast

Spesielt anbefalt for

• Testen mest fleksible
tilbakebetaling
• Gunstige rentevilkår
• Suveren
forsikringspakke

Aldersgrense: 23 år

Beløp: 5000 – 500 000 kr

Løpetid: 3 – 5 år

Refinans: Inntil 15 år

Etablering: Fra 990 kr

Vurdering

terningkast

Låneeksempel: Eff. rente 15,35 %. Etabl. geb: Fra 990. 65.000 o/5 år. Kostnad: 26.739. Tot: 91.739


Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 23 banker samtidig via Lendo

Eff. rente 11,55 %. 120.000 o/5 år. Kostnad: 36.215. Totalt: 156.215
Annonselenke
Selv om Instabank er et av de ferskeste skuddene på Norges voksende bankstamme, har dens initiativtagere allerede lang fartstid i bransjen. Det utalte målet er å etablere seg som en bank for fremtiden, og om Instabank vil lykkes med dette er det bare tiden som kan vise. I mellomtiden kan vi i alle fall ønske et nytt alternativ til forbrukslån og sparekontoer hjertelig velkommen.

Instabank Personlån: Et konkurransedyktig forbrukslån

Med en nominell rente på mellom 7,99 og 19,99 % plasserer Instabank seg umiddelbart i toppsjiktet i vår test av forbrukslån. Dette er sågar blant de laveste rentene i vår sammenligning, som i bunn og grunn munner ut i rimeligere lån for deg som forbruker. Utover dette kan lånet også by på en fleksibel tilbakebetaling, og kan derfor minne en del om konkurrenten Monobank.

Et av punktene som derimot skiller Instabank fra Monobank, er en langt mer fleksibel kredittramme. Her kan du nemlig låne mellom 5000 og 500 000 kroner, noe som etter sigende skal kunne dekke de aller fleste behov. Har vaskemaskinen gått ad undas, eller ønsker du å legge membran på badet? I så fall funker Instabank til begge formål.

Fleksibel nedbetaling eller betalingsplan

Hos Instabank kan du velge mellom å følge en fastsatt nedbetalingsplan eller en mer fleksibel betalingsløsning. Velger du det første legger du opp til å betale et fast månedlig beløp innenfor en periode på mellom tre og fem år, mens refinansieringslån har en maksimal løpetid på inntil 15 år.

Velger du derimot fleksibel nedbetaling får du et forbrukslån som fungerer som en tidsubegrenset kredittavtale. Det innebærer at du betaler tilbake så mye du selv ønsker ved hver termin, og minimum et minstebeløp hver måned. Tempoet bestemmer du selv, men banken anbefaler at man ikke har en løpetid på lenger enn fem år.

Å benytte seg av fleksibel nedbetaling kan, som navnet tilsier, gjøre lånet mer fleksibelt. Det du derimot må passe på er at du ikke drøyer lånet for lenge. Jo, mindre du betaler hver måned, dess lengre tid vil det ta å nedbetale, og dermed vil lånet i sin helhet bli vesentlig dyrere. Det vil som oftest derfor lønne seg å gå for en nedbetalingsplan.

Forbrukslån med fri bruk av innvilget kreditt

Med fleksibelt lån får du tilgang til egen nettbank, hvor du fritt kan disponere kreditten du har fått innvilget. Du betaler kun renter på det beløpet du til enhver tid har utestående, og kan derfor minne en god del om et kredittkort. Det du betaler tilbake av lånet kan du fritt ta utbytte av igjen, slik at du til enhver tid har tilgang til kreditt.

Vilkår for forbrukslån fra Instabank

For å få innvilget lån hos Instabank er det noen krav som settes til deg som låntaker. Du må ha fylt 23 år, ha en minimum årlig inntekt på 250 000 kroner og ikke ha noen betalingsanmerkninger. Ei heller kan alder pluss valgt nedbetalingstid overstige 75 år ved nedbetalingslån eller 65 år for fleksible lån. Instabank vil også foreta en kredittvurdering av deg for å evaluere din betalingsevne. Dersom du ikke møter dette kravet, kan det hende du får avslag på søknaden din.

Samtidig er det verdt å merke seg at dette er et lån uten sikkerhet, altså et lån hvor du slipper å pantsette eiendeler som bolig. Hovedrisikoen ligger derfor på utlåner, og konsekvensen av dette er at renten blir noe høyere enn ved tradisjonelle banklån.

Kundereisen

Vi har søkt om forbrukslån fra samtlige aktører på markedet, og for å kunne by på et helhetlig inntrykk av hver enkelt har vi sett nærmere på selve søknadsprosessen, den effektive renten vi endte opp med og de totale kostnadene for lånet.

Hos Instabank søkte vi om et lån på 100 000 kroner med en nedbetalingstid på 5 år. Aktøren byr på et enkelt og intuitivt søknadsskjema, hvor man først fyller inn all nødvendig informasjon, og dernest avslutter med å signere med enten BankID eller BankID på mobil.

Instabank svarte og innvilget søknaden umiddelbart, og kunne ut ifra opplysningene vi oppga også by på en kredittramme på inntil 300 000.

Ut ifra den opprinnelige søknaden på 100 000 kunne banken tilby følgende låneramme:

 • Effektiv rente: 16,1 %
 • Terminbeløp: 2374 kroner
 • Totalt beløp å tilbakebetale: 142 462 kronerTesten av Instabank forbrukslån er utført av Dinero.no og ble sist oppdatert 2021-10-06
Vår vurdering (poengscore): 5 av mulige 6.

Karakterbegrunnelse

Alle forbrukslån vi tester gis en karakterer basert på hvordan de scorer i ulike kategorier, og disse vektes igjen etter viktighet:

  Rente og gebyrer har en vekting på 50 %

  Tilbud har en vekting på 27,5 %

  Brukeropplevelse har en vekting på 10 %

  Helhetsvurdering har en vekting på 12,5 %

Rente og gebyrer

Instabank oppnår 62/100 poeng i kategorien rente og gebyrer. Lånet gjør det meget solid på rentesiden, og selv om vilkårene for gebyrer ikke er de aller beste, sitter man allikevel igjen med en ganske så kurant pakke.

Tilbud

I kategorien tilbud noterer lånet seg for 85/100 poeng. Instabank gjør det jevnt over bra på dette punktet med god responstid (som er den totale behandlingstiden), solide forsikringsvilkår og en av markedets mest fleksible kredittrammer. Lånet må derimot se seg nødt til å få en del trekk for sin høye aldersgrense og begrensede løpetid.

Brukeropplevelse

Videre får Instabank 93/100 poeng i kategorien brukeropplevelse. Her er det meste av det man forventer på plass. Det bys på en oversiktlig søknadsprosess i en moderne og lett tilgjengelig innpakning med muligheter for digital signering. Videre er det enkelt å oppdrive fullstendig prisinformasjon, i tillegg til at man kan ha med seg en medlåntaker om det skulle være behov for dette. Det eneste negative her er selve søknadsoppfølgingen, som vi mener var noe mer anmassende enn den hadde trengt å være.

Helhetsvurdering

I vår totalvurdering får Instabank 80/100 poeng. På tross av at banken byr på mindre fleksibilitet enn sine konkurrenter, og er den eneste aktøren som ikke tilbyr løpetid under tre år, veier de gode rentevilkår i stor grad opp for dens mangler.


Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 23 banker samtidig via Lendo

Eff. rente 11,55 %. 120.000 o/5 år. Kostnad: 36.215. Totalt: 156.215
Annonselenke

Fordeler med Instabank forbrukslån

 • Lav rente
 • Mulighet for å låne mellom 5000 og 500 000 kroner uten sikkerhet
 • En av markedets beste forsikringsordninger
 • Mulighet for refinansiering med inntil 15 års nedbetalingstid
 • Mulighet for fleksibel nedbetaling
 • Mulighet for 22 % skattefradag på utgifter knyttet til renter og etableringsgebyr

Ulemper

 • Kun fleksibilitet på lånebeløp inntil 300 000 kroner

Rente og gebyrer

Kredittramme
Forbrukslån og refinansiering
5000 – 500 000 kr
Løpetid
Forbrukslån
3 – 5 år
Refinansiering
Inntil 15 år
Renter
Nominell rente
7,99 – 19,99 %
Gjennomsnittlig nominell rente
11,9 %
Effektiv rente
9,58 – 39,7 %
Etableringsgebyr
Etableringsgebyr
Fra 990 kr
Generelle gebyrer
Termingebyr
40 kr/mnd
Purregebyr (1. varsel)
35 kr
Inkassovarsel (2. varsel)
35 kr
Gebyr for betalings­oppfordring (3. varsel)
105 kr
Forsinkelsesrente
8 %
Låneeksempel
Forbrukslån
Eff. rente 15,35 %. Etabl. geb: Fra 990. 65.000 o/5 år. Kostnad: 26.739. Tot: 91.739
Refinansiering
Eff. rente: 13,94 %. Etabl. geb: Fra 990. 100.000 o/5 år. Kostnad: 37.221. Tot: 137.221

Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 23 banker samtidig via Lendo

Eff. rente 11,55 %. 120.000 o/5 år. Kostnad: 36.215. Totalt: 156.215
Annonselenke

Avdragsfrihet

Dersom lånesummen ikke overstiger 200 000 kroner vil du automatisk bli tilbydd et fleksibelt lån, og her må du kun betale et månedlig minimumsbeløp tilsvarende 1/60-del av din utestående balanse. Samtidig er det verdt å merke seg at denne summen kalkuleres løpende hver måned, i tillegg til at påløpte renter og gebyrer kommer på toppen av dette. Med et fleksibelt lån har du som navnet tilsier en fleksibel nedbetalingstid, men det anbefales allikevel å ikke lå lånet løpe over mer enn fem år.

Betalingsforsikring

Betalingsforsikring for forbrukslån er noe de fleste banker tilbyr, og er en forsikring som hjelper deg økonomisk ved uforutsette hendelser. Vi anbefaler alle som vurderer denne forsikringen å aktivt sette seg inn i gjeldende regler og vilkår.

Trykk på de ulike punktene for mer informasjon:

Betalingsforsikringen hos Instabank leveres av AmTrust International Underwriters DAC og dekker følgende poster:

Arbeidsuførhet
Ved midlertidig og fullstendig arbeidsuførhet dekkes daglig en trettiende-del (1/30) av dine månedlige ytelser, etter en kvalifiseringstid på 30 dager. Erstatningen er begrenset til maksimalt 12 måneder per skadetilfelle og totalt 36 måneder i løpet av låneperioden.
Ufrivillig tap av arbeid
Ved ufrivillig tap av arbeid dekkes daglig en trettiende-del (1/30) av dine månedlige ytelser, etter en kvalifiseringstid på 90 dager og en karensperiode på 30 dager. Erstatningen er begrenset til maksimalt 12 måneder per skadetilfelle og totalt 36 måneder i løpet av låneperioden.
Sykehusinnleggelse
Ved sykehusinnleggelse dekkes daglig en trettiende-del (1/30) av dine månedlige ytelser, etter en kvalifiseringstid på 30 dager og en karensperiode på 3 dager. Erstatningen er begrenset til maksimalt 12 måneder per skadetilfelle og totalt 36 måneder i løpet av låneperioden.
Tap av liv
Ved tap av liv erstattes hele din utestående balanse med et øvre tak på maksimal 500 000 kroner.
 • Du må være mellom 18 og 67 år
 • Du må være bosatt i Norge og medlem av norsk folketrygd
 • Du må være fast ansatt med en arbeidstid på minimum 16 timer per uke, eventuelt selvstendig næringsdrivende som hverken mottar sykepenger, dagpenger, uføretrygd eller lignende stønad eller erstatning
 • Du kan ikke være kjent med eksisterende sykdom eller tilstand, som kan medføre arbeidsuførhet eller sykehusinnleggelse
 • Du kan ikke være kjent med forestående ufrivillig tap av arbeid

Instabanks betalingsforsikring koster ditt terminbeløp multiplisert med 2,6345. Denne summen legges til som et engangsbeløp på toppen av lånet, og betales samtidig med resten av nedbetalingen din. Velger du fleksibel nedbetaling på lånet ditt antas en nedbetalingsperiode på fem år

Det eneste du trenger å gjøre for å tegne denne forsikringen er å huke av for betalingsforsikring i din lånesøknad


Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 23 banker samtidig via Lendo

Eff. rente 11,55 %. 120.000 o/5 år. Kostnad: 36.215. Totalt: 156.215
Annonselenke

Betingelser

I tillegg til en vurdering basert på nøkkeltall fra kredittopplysningsselskap, må du også innfri følgende betingelser for å kunne få dette lånet innvilget:

 • Du må være minst 23 år
 • Du må kunne vise til en årlig inntekt på minimum 250 000 kroner
 • Ved forbrukslån kan ikke alder og valgt nedbetalingstid overstige 75 år
 • Ved refinansiering kan ikke alder og valgt nedbetalingstid overstige 80 år
 • Du kan ikke ha noen betalingsanmerkninger
 • Din samlede gjeld kan ikke overstige fem ganger brutto inntekt Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt
 • Du må kunne håndtere en tenkt renteøkning på inntil fem prosentpoeng Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt

Kontakt­informasjon

Långiver
Instabank ASA
Org. nummer
816 914 582
Besøks­­adresse
Drammensveien 175, 0277 Oslo
Post­­adresse
Drammensveien 175, 0277 Oslo
Telefon
(+47) 21 51 93 00
E-post
kundesenter@instabank.no

Brukererfaring med Instabank forbrukslån

Hva er din erfaring med Instabank forbrukslån?

MarkedsføringTesten baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med markedsføring