Testen baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med markedsføring
Testen baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med markedsføring

Test av Instabank forbrukslån

Kreditt­grense
500 000 kr
Alders­grense
23 år
Etablerings­gebyr
Fra 900 kr
Termin­gebyr
40 kr/mnd
Vurdering
Eff. rente 12,24 %. Etabl. geb: Fra 900. 125.000 o/5 år. Kostnad: 40.341. Tot: 165.341. Løpetid: 3-5 (15) år. Maks eff. rente: 39,7 %
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 21 banker samtidig via Uno Finans
Gå videre til Uno Finans
Eff. rente: 12,71 %. 150.000 o/5 år. Kostnad: 49.237. Tot: 199.237
Annonselenke
Selv om Instabank er blant de ferskeste skuddene på Norges voksende bankstamme, har deres initiativtagere allerede lang fartstid i bransjen. Selve banken så i alle fall dagens lys høsten 2016 med et utalt mål om å etablere seg som en bank for fremtiden. Om Instabank vil lykkes med dette er det kun tiden som vil vise, men i mellomtiden kan vi i alle fall ønske en ny tilbyder av forbrukslån hjertelig velkommen.

Instabank: Et konkurransedyktig forbrukslån

Med en nominell rente mellom 7,99 og 19,99 prosent plasserer Instabank seg umiddelbart i toppsjiktet av vår sammenligning av forbrukslån. Dette er sågar blant de laveste rentene i vår sammenligning, som i bunn og grunn munner ut i rimeligere lån for deg som forbruker. Utover dette kan lånet også by på en fleksibel tilbakebetaling, og kan derfor minne en del om bergensbaserte BRAbank.

Et av punktene som derimot skiller Instabank fra BRAbank, er en langt mer fleksibel kredittramme. Her kan du nemlig låne mellom 5000 og 500 000 kroner, noe som etter sigende burde dekke de aller fleste behov. Har vaskemaskinen gått ad undas, eller ønsker du å legge membran på badet? I så fall fungerer et forbrukslån fra Instabank til begge formål.

Fleksibel nedbetaling eller betalingsplan

Hos Instabank kan du altså velge mellom å følge en fastsatt nedbetalingsplan eller gå for en mer fleksibel betalingsløsning. Velger du det første legger du opp til å betale et fast månedlig beløp innenfor en periode på mellom 3 og 5 år, mens refinansieringslån har en maksimal løpetid på inntil 15 år.

Dersom lånesummen din ikke overstiger 200 000 kroner, har du også muligheten til å velge en mer fleksibel nedbetaling. Denne løsningen innebærer at du selv velger hvor mye du ønsker å betale tilbake ved hver termin, selv om det naturlig nok stilles krav til en minstesum tilsvarende rente og gebyrer, samt et avdrag tilsvarende 1,67 prosent av benyttet kreditt. Fordelen med dette er at du kan bestemme nedbetalingstempoet selv, mens ulempen da er at denne ikke kan overstige fem år.

Å benytte seg av fleksibel nedbetaling kan, som navnet tilsier, gjøre lånet mer fleksibelt. Det du derimot må passe på er at du ikke drøyer lånet for lenge. Jo, mindre du betaler hver måned, dess lengre tid vil det ta å nedbetale og dermed vil lånet i sin helhet bli vesentlig dyrere. Det vil som oftest derfor lønne seg å gå for en nedbetalingsplan, noe vi også anbefaler på det sterkeste.

Forbrukslån med fri bruk av innvilget kreditt

Med fleksibelt lån får du tilgang til egen nettbank, hvor du fritt kan disponere kreditten du har fått innvilget. Du betaler kun renter på det beløpet du til enhver tid har utestående, og kan derfor minne en god del om et kredittkort. Det du betaler tilbake av lånet kan du fritt ta utbytte av igjen, slik at du til enhver tid har tilgang til kreditt.

Vilkår for forbrukslån fra Instabank

For å få et lån innvilget hos Instabank er det dog visse krav du må imøtekomme som låntaker. Du må blant annet ha fylt 23 år og ha en årlig inntekt på minst 250 000 kroner, samt at du heller ikke kan ha noen betalingsanmerkninger. Ei heller kan alder pluss valgt nedbetalingstid overstige 75 år ved nedbetalingslån eller 65 år for fleksible lån. Instabank vil også foreta en kredittvurdering av deg for å evaluere din betalingsevne og dersom denne ikke tilfredsstiller deres krav, vil du nok mest sannsynlig ende opp med å få avslag på din søknad.

Samtidig er det verdt å merke seg at dette er et lån uten sikkerhet, altså et lån hvor du slipper å pantsette eiendeler som bolig. Risikoen faller dermed på utlåner og konsekvensen av dette er at renten blir noe høyere enn ved tradisjonelle banklån.

Kundereisen

Vi har søkt om forbrukslån fra samtlige aktører på markedet, og for å kunne by på et helhetlig inntrykk av hver enkelt har vi sett nærmere på selve søknadsprosessen, den effektive renten vi endte opp med og de totale kostnadene for lånet.

Hos Instabank søkte vi om et lån på 100 000 kroner med en nedbetalingstid på 5 år. Aktøren byr på et enkelt og intuitivt søknadsskjema, hvor man først fyller inn all nødvendig informasjon, og dernest avslutter med å signere med enten BankID eller BankID på mobil.

Instabank svarte og innvilget søknaden umiddelbart, og kunne ut ifra opplysningene vi oppga også by på en kredittramme på inntil 300 000.

Ut ifra den opprinnelige søknaden på 100 000 kunne banken tilby følgende låneramme:

Effektiv rente:
16,1 %
Terminbeløp:
2374 kroner
Tilbake­betalingssum:
142 462 kroner

Testen av Instabank forbrukslån er utført av Dinero.no og ble sist oppdatert 2022-01-29

Vår vurdering (poengsum): 5/6

Karakterbegrunnelse

Alle kredittkortene vi tester gis karakterer basert på hvordan de scorer i ulike kategorier, og disse vektes igjen etter viktighet:

Rente og gebyrer har en vekting på 50 %
Tilbud har en vekting på 27,5 %
Brukeropplevelse har en vekting på 10 %
Helhetsvurdering har en vekting på 12,5 %
Rente og gebyrer

Instabank oppnår 62/100 poeng i kategorien rente og gebyrer. Lånet gjør det meget solid på rentesiden, og selv om vilkårene for gebyrer ikke er de aller beste, sitter man allikevel igjen med en ganske så kurant pakke.

Tilbud

I kategorien tilbud noterer lånet seg for 85/100 poeng. Instabank gjør det jevnt over bra på dette punktet med god responstid (som er den totale behandlingstiden), solide forsikringsvilkår og en av markedets mest fleksible kredittrammer. Lånet må derimot se seg nødt til å få en del trekk for sin høye aldersgrense og begrensede løpetid.

Brukeropplevelse

Videre får Instabank 93/100 poeng i kategorien brukeropplevelse. Her er det meste av det man forventer på plass. Det bys på en oversiktlig søknadsprosess i en moderne og lett tilgjengelig innpakning med muligheter for digital signering. Videre er det enkelt å oppdrive fullstendig prisinformasjon, i tillegg til at man kan ha med seg en medlåntaker om det skulle være behov for dette. Det eneste negative her er selve søknadsoppfølgingen, som vi mener var noe mer anmassende enn den hadde trengt å være.

Helhetsvurdering

I vår totalvurdering får Instabank 80/100 poeng. På tross av at banken byr på mindre fleksibilitet enn sine konkurrenter, og er den eneste aktøren som ikke tilbyr løpetid under tre år, veier de gode rentevilkår i stor grad opp for dens mangler.

Fordeler

 • Lav rente
 • Mulighet for å låne mellom 5000 og 500 000 kroner uten sikkerhet
 • En av markedets beste forsikringsordninger
 • Mulighet for refinansiering med inntil 15 års nedbetalingstid
 • Mulighet for fleksibel nedbetaling
 • Mulighet for 22 % skattefradag på utgifter knyttet til renter og etableringsgebyr

Ulemper

 • Kun fleksibilitet på lånebeløp inntil 300 000 kroner
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 21 banker samtidig via Uno Finans
Gå videre til Uno Finans
Eff. rente: 12,71 %. 150.000 o/5 år. Kostnad: 49.237. Tot: 199.237
Annonselenke

Rente og gebyrer

Generelt
Aldersgrense for forbrukslån
23 – 75 år
Aldersgrense ved refinansiering
23 – 80 år
Mulighet for medlåntaker
Nei
Mulighet for refinansiering
Ja
Løpetid forbrukslån
3 – 5 år
Løpetid refinansiering
Inntil 15 år
Kredittramme
5000 – 500 000 kr
Renter
Nominell rente
7,99 – 19,99 %
Effektiv rente
9,58 – 39,7 %
Etableringsgebyr
Etableringsgebyr
Fra 900 kr
Generelle gebyrer
Termingebyr
40 kr/mnd
Purregebyr (1. varsel)
35 kr
Inkassovarsel (2. varsel)
35 kr
Gebyr for betalings­oppfordring (3. varsel)
105 kr
Forsinkelsesrente
8 %
Låneeksempel
Eff. rente 12,24 %. Etabl. geb: Fra 900. 125.000 o/5 år. Kostnad: 40.341. Tot: 165.341

Avdragsfrihet

Dersom lånesummen ikke overstiger 200 000 kroner vil du automatisk bli tilbydd et fleksibelt lån, og her må du kun betale et månedlig minimumsbeløp tilsvarende renter og gebyrer, samt 1,67 % av benyttet kreditt. Samtidig er det verdt å merke seg at denne summen kalkuleres løpende hver måned, i tillegg til at påløpte renter og gebyrer kommer på toppen av dette. Om lånesummen overstiger 200 000 kroner må du ta kontakt med kundeservice for å søke om betalingsfri måned, og her stilles det krav til at du er à jour med dine innbetalinger.

Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 21 banker samtidig via Uno Finans
Gå videre til Uno Finans
Eff. rente: 12,71 %. 150.000 o/5 år. Kostnad: 49.237. Tot: 199.237
Annonselenke

Betalingsforsikring

Betalingsforsikring for forbrukslån dekker hele eller deler av ditt månedlige terminbeløp ved uforutsette hendelser som sykdom og arbeidsledighet, og kan sånn sett anses som et sikkerhetsnett om du skulle havne i en økonomisk utfordrende situasjon.

Trykk på de ulike punktene for mer informasjon:

Erstatning er her det maksimale beløpet du kan motta per skadetilfelle, mens varigheten er hvor lenge du kan motta erstatning for ett og samme skadetilfelle. Dersom varighet ikke er oppgitt, utbetales erstatningen som et engangsbeløp.

Karensperiode er tidsrommet fra du kjøpte forsikringen til du er berettiget til å søke om erstatning, mens kvalifiseringstiden er perioden fra hendelsen inntraff frem til man kan motta erstatning.

Betalingsforsikringen hos Instabank leveres av AmTrust International Underwriters DAC og dekker følgende poster:

Dekning
Erstatning
Varighet
Karens
Kvalifisering
Arbeids­ledighet (100%)
12 000 kr/mnd
12 mnd¹
30 dg
90 dg
Arbeids­uførhet (100%)
12 000 kr/mnd
12 mnd¹
30 dg
30 dg
Sykehus­innleggelse²
12 000 kr/mnd
12 mnd¹
3 dg
30 dg
Dødsfall
500 000 kr
0 dg
0 dg
Totalt 36 måneder gjennom låneperioden
Gjelder kun selvstendig næringsdrivende
 • Du må være mellom 18 og 67 år
 • Du må ha en folkeregistrert adresse og være bosatt i Norge, i tillegg til å være medlem av norsk folketrygd
 • Du må være fast ansatt med arbeidstid på minst 16 timer i uken, alternativt være selvstendig næringsdrivende som hverken mottar sykepenger, dagpenger, uføretrygd eller lignende stønad eller erstatning
 • Du kan ikke være kjent med eksisterende sykdom eller tilstand, som kan medføre arbeidsuførhet eller sykehusinnleggelse
 • Du kan ikke være kjent med forestående ufrivillig tap av arbeid

Hos Instabank koster betalingsforsikringen ditt månedlige terminbeløp multiplisert med 2,6345. Forsikringen er gyldig i 36 måneder fra den tegnes og premien beregnes ut ifra dette. Denne summen legges til som et engangsbeløp på toppen av lånet og følger deretter den oppsatte nedbetalingsplanen

Det eneste du trenger å gjøre for å tegne denne forsikringen er å huke av for betalingsforsikring i din lånesøknad

Betingelser

I tillegg til en vurdering basert på nøkkeltall fra kredittopplysningsselskap, må du også innfri følgende betingelser for å kunne få dette lånet innvilget:

 • Du må være mellom 23 og 75 år for å kunne søke om forbrukslån
 • Du må være mellom 23 og 80 år for å kunne søke om refinansiering
 • Du må kunne vise til en årlig inntekt på minimum 250 000 kroner
 • Du kan ikke ha noen betalingsanmerkninger
 • Din samlede gjeld kan ikke overstige fem ganger brutto inntekt Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt
 • Du må kunne håndtere en tenkt renteøkning på inntil fem prosentpoeng Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 21 banker samtidig via Uno Finans
Gå videre til Uno Finans
Eff. rente: 12,71 %. 150.000 o/5 år. Kostnad: 49.237. Tot: 199.237
Annonselenke

Kontakt­informasjon

Kredittgiver
Instabank ASA
Org. nummer
816 914 582
Besøksadresse
Drammensveien 175, 0277 Oslo
Postadresse
Drammensveien 175, 0277 Oslo
Telefon
(+47) 21 51 93 00
E-post
post@ instabank.no

Brukererfaring med Instabank forbrukslån

Hva er din erfaring med Instabank forbrukslån?

Testen baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med markedsføring