MarkedsføringTesten baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med "Markedsføring".

Test av Komplett Bank forbrukslån

Komplett Bank forbrukslån

Vurdering

terningkast

Spesielt anbefalt for

• Testen mest
fleksible
tilbakebetaling
• Solid tilbudspakke

Aldersgrense: 20 år

Beløp: 10 000 – 500 000 kr

Løpetid: 1 – 5 år

Refinans: 3 – 15 år

Etablering: 450 – 1990 kr

Vurdering

terningkast

Låneeksempel: Eff. rente: 10,34 %. Etabl. geb: 870. 90.000 o/5 år. Kostnad: 24.396. Tot: 114.396


Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 23 banker samtidig via Lendo

Eff. rente: 14 %. 65.000 o/5 år. Kostnad: 24.093. Totalt: 89.093
Annonselenke
Helt siden dens lansering har forbrukslånet fra Komplett Bank vært et særdeles populært og mye omtalt produkt. Fra den spede oppstarten i 1996 har Komplett.no vokst seg til å bli en av Norges største nettbutikker, så da aktøren forgreinet seg og etablerte Komplett Bank i 2014, regnet vi med at Komplett kom til å bli en verdig utfordrer til etablerte tilbydere av forbrukslån på det norske markedet.

Stiller få krav med brukbare vilkår

Komplett Bank tilbyr forbrukslån med en nominell rente helt ned mot 7,9 %, men klarer dessverre ikke å følge opp med en effektiv rente som svarer til disse forventningene. Når heller ikke gebyrsatsene er blant de beste på markedet, blir det fort en del trekk også på dette området. Det lånet – kalt Fleksibelt Lån – derimot leverer til gangs på er fleksibiliteten i nedbetalingen, som er vår tests desiderte vinner. Her har man blant annet muligheten til å benytte seg av avdragsfrie måneder, som langt på vei er med på å rette opp store deler av inntrykket.

Hos Komplett Bank kan du låne mellom 10 000 og 500 000 kroner, og banken selv reklamerer med at de har markedets laveste månedsbeløp. For å kunne kvalifisere til et lån hos Komplett Bank må du ha fylt 20 år og ikke ha noen tidligere betalingsanmerkninger. Krav om inntekt nevnes ikke, men banken vil foreta kredittsjekk og en helhetlig vurdering av din økonomi før lånet innvilges, i likhet med sine konkurrenter.

Lån uten sikkerhet med Komplett Bank

Fordelen med forbrukslån er at du kan bruke pengene til akkurat det du måtte ønske, og du trenger heller ikke å pantsette eiendeler eller be noen stille som kausjonist. Dette gjør lånet mindre risikabelt for deg, i og med at du ikke vil miste noen personlige eiendeler, men desto større for banken, som er grunnen til at forbrukslån har høyere rentesatser enn mer tradisjonelle lån.

Samtidig har lånet avdragsfrihet, som kan være riktig så hendig om budsjettet skulle bli trangt eller om du plutselig trenger midler til uforutsette utgifter.

Komplett Bank: Avdragsfritt forbrukslån

Med et navn som Fleksibelt Lån bør man på alle måter kunne levere på fleksibilitet, og det gjør de også til gangs. I likhet med kredittkort betaler man nemlig bare renter på det man faktisk bruker av lånet, ei heller følger det noen fast nedbetalingsplan.

Siden avdragsfrihet er en standard del av lånet, trenger du ikke å søke om avdragsfrihet hos Komplett Bank. Den innvilgede kreditten er sågar tilgjengelig til enhver tid, selv om vi på alle måter anbefaler deg å betale ned lånet på kortest mulig tid. Det sier seg nesten selv at det fort kan bli et meget dyrt lån om man aldri betaler ned på avdragene.

Kundereisen

Vi har søkt om forbrukslån fra samtlige aktører på markedet, og for å kunne by på et helhetlig inntrykk av hver enkelt har vi sett nærmere på selve søknadsprosessen, den effektive renten vi endte opp med og de totale kostnadene for lånet.

Hos Komplett Bank søkte vi om et lån på 100 000 kroner med en nedbetalingstid på 5 år. Aktøren byr på et enkelt og intuitivt søknadsskjema, hvor man først fyller inn all nødvendig informasjon, og dernest avslutter med å signere med enten BankID eller BankID på mobil.

Komplett Bank svarte og innvilget søknaden umiddelbart, og kunne ut ifra opplysningene vi oppga også by på en kredittramme på inntil 150 000.

Ut ifra den opprinnelige søknaden på 100 000 kunne banken tilby følgende låneramme:

 • Effektiv rente: 22,06 %
 • Terminbeløp: 2679 kroner
 • Totalt beløp å tilbakebetale: 160 775 kronerTesten av Komplett Bank forbrukslån er utført av Dinero.no og ble sist oppdatert 2021-10-06
Vår vurdering (poengscore): 3 av mulige 6.

Karakterbegrunnelse

Alle forbrukslån vi tester gis en karakterer basert på hvordan de scorer i ulike kategorier, og disse vektes igjen etter viktighet:

  Rente og gebyrer har en vekting på 50 %

  Tilbud har en vekting på 27,5 %

  Brukeropplevelse har en vekting på 10 %

  Helhetsvurdering har en vekting på 12,5 %

Rente og gebyrer

Komplett Bank oppnår 36/100 poeng i kategorien rente og gebyrer. Banken byr på meget konkurransedyktige gebyrvilkår, men rentesatsen kan man derimot ikke skryte like mye av. Faktisk såpass lite at de er med på å trekke ned poengsummen vesentlig.

Tilbud

I kategorien tilbud noterer lånet seg for 64/100 poeng. På dette punktet derimot gjør Komplett tilnærmet rent bord. De scorer jevnt over eksepsjonelt i kategoriene kredittramme, responstid (som er den totale behandlingstiden), betalingsfleksibilitet og aldersgrense. Det eneste minuset her er strengt tatt forsikringsvilkårene, som mildt sagt er et godt stykke unna det øvre sjiktet.

Brukeropplevelse

Videre får Komplett Bank 73/100 poeng i kategorien brukeropplevelse. Her er det meste av det man forventer på plass. Det bys på en oversiktlig søknadsprosess i en moderne og lett tilgjengelig innpakning med muligheter for digital signering. Videre er det enkelt å oppdrive fullstendig prisinformasjon, i tillegg til at man kan ha med seg en medlåntaker om det skulle være behov for dette. Det eneste negative her er selve søknadsoppfølgingen, som vi mener var langt mer anmassende enn den hadde trengt å være.

Helhetsvurdering

I vår totalvurdering får Komplett Bank 62/100 poeng. Komplett har på kort tid rukket å bli en etablert aktør i markedet med sine ekstremt fleksible lån og raske behandlingstid. Lånet må derimot tåle å få en del trekk for sitt høye etableringsgebyr og mindre gode rentesatser.


Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 23 banker samtidig via Lendo

Eff. rente: 14 %. 65.000 o/5 år. Kostnad: 24.093. Totalt: 89.093
Annonselenke

Fordeler med Komplett Bank forbrukslån

 • Testen mest fleksible nedbetaling
 • Meget gode gebyrsatser
 • Svært fleksibel kredittramme
 • Enkel og intuitiv søknadsprosess
 • Mulighet for 22 % skattefradag på utgifter knyttet til renter og etableringsgebyr

Ulemper

 • Noe ugunstige rentesatser
 • Høyt etableringsgebyr ved større lån
 • Lånets fleksibilitet krever en del individuell oppfølging

Rente og gebyrer

Kredittramme
Forbrukslån og refinansiering
10 000 – 500 000 kr
Løpetid
Forbrukslån
1 – 5 år
Refinansiering
3 – 15 år
Renter
Nominell rente for forbrukslån
7,9 – 19,9 %
Nominell rente ved refinansiering
7,9 – 14 %
Gjennomsnittlig nominell rente
14,3 %
Effektiv rente for forbrukslån
10,34 – 20,87 %
Effektiv rente ved refinansiering
10,06 – 28,22 %
Etableringsgebyr
Etableringsgebyr for forbrukslån
450 – 1990 kr
Etableringsgebyr ved refinansiering
0 kr
Generelle gebyrer
Termingebyr
35 kr/mnd
E-postfaktura
0 kr
Papirfaktura (valgfri)
35 kr
Uttaksgebyr
0 kr
Behandlingsgebyr ved manuelle endringer og økning av låneramme
200 – 450 kr
Purregebyr (1. varsel)
35 kr
Inkassovarsel (2. varsel)
35 kr
Gebyr for betalings­oppfordring (3. varsel)
105 kr
Forsinkelsesrente
8 %
Låneeksempel
Forbrukslån
Eff. rente: 10,34 %. Etabl. geb: 870. 90.000 o/5 år. Kostnad: 24.396. Tot: 114.396
Refinansiering
Eff. rente: 10,06 %. Etabl. geb: 0. 300.000 o/7 år. Kost: 113.519. Tot: 413.519

Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 23 banker samtidig via Lendo

Eff. rente: 14 %. 65.000 o/5 år. Kostnad: 24.093. Totalt: 89.093
Annonselenke

Avdragsfrihet

Komplett Bank har det mest fleksible lånet i vår test. Her har du nemlig muligheten til å selv velge hvor mye du ønsker å betale ned på lånet til enhver tid, og det eneste kravet som stilles er månedlig nedbetaling av renter og gebyrer. Du har også muligheten til å ta ut penger du har betalt inn inntil det innvilgede lånebeløpet.

Betalingsforsikring

Betalingsforsikring for forbrukslån er noe de fleste banker tilbyr, og er en forsikring som hjelper deg økonomisk ved uforutsette hendelser. Vi anbefaler alle som vurderer denne forsikringen å aktivt sette seg inn i gjeldende regler og vilkår.

Trykk på de ulike punktene for mer informasjon:

Betalingsforsikringen hos Komplett Bank leveres av BNP Paribas Cardif og dekker følgende poster:

Arbeidsuførhet
Ved arbeidsuførhet dekkes det høyeste beløpet av enten ditt månedlige terminbeløp – altså summen av renter og avdrag – eller 2 % av utestående saldo, etter en kvalifiseringsperiode på 90 dager og en karenstid på 30 dager. Erstatningen har et øvre tak på 15 000 kroner per måned, og er begrenset til maksimalt 12 måneder per skadetilfelle og totalt 36 måneder i løpet av låneperioden.
Arbeidsledighet
Ved arbeidsledighet eller permisjon dekkes det høyeste beløpet av enten ditt månedlige terminbeløp – altså summen av renter og avdrag – eller 2 % av utestående saldo, etter en kvalifiseringsperiode på 90 dager og en karenstid på 30 dager. Erstatningen har et øvre tak på 15 000 kroner per måned, og er begrenset til maksimalt 12 måneder per skadetilfelle og totalt 36 måneder i løpet av låneperioden.
Kritisk sykdom
Ved kritisk sykdom erstattes hele din utestående balanse eller inntil maksimalt 100 000 kroner.
Dødsfall
Ved dødsfall erstattes hele din utestående balanse eller inntil maksimalt 500 000 kroner.
 • Du må være mellom 18 og 66 år
 • Du må være bosatt i Norge og registrert i Folkeregisteret, samt være medlem av norsk folketrygd eller tilsvarende svensk eller dansk instans
 • Du må ha vært ansatt eller selvstendig næringsdrivende med arbeidstid på minst 16 timer per uke i minst seks sammenhengende måneder
 • Du må kunne utføre ditt vanlige arbeid uten innskrenkning og ikke ha vært sykemeldt i mer enn 30 dager sammenhengende i løpet av de siste 360 dagene
 • Du kan ikke være kjent med forestående arbeidsledighet eller permittering
 • Du kan ikke være kjent med med eksisterende sykdom eller skade, eller være kjent med sykdom, symptomer eller tegn som direkte eller indirekte kan føre til dødsfall eller kritisk sykdom

Betalingsforsikringen hos Komplett Bank koster 0,25 % av månedlig utestående saldo. Har du eksempelvis lånt 100 000 kroner betaler du 375 kroner i forsikringspolise, men denne vil da reduseres jo mer du betaler ned på lånet

Hos Komplett Bank kan du tegne forsikringen idet du tar opp lånet, og denne vil da tre i kraft med umiddelbar virkning

Betingelser

I tillegg til en vurdering basert på nøkkeltall fra kredittopplysningsselskap, må du også innfri følgende betingelser for å kunne få dette lånet innvilget:

 • Du må være minst 20 år
 • Du må ha en folkeregistrert adresse i Norge
 • Ved refinansiering må du være ajour med betalinger på eksisterende gjeld
 • Ved refinansiering må du kunne vise til en årlig inntekt på minimum 450 000 kroner
 • Din samlede gjeld kan ikke overstige fem ganger brutto inntekt Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt
 • Du må kunne håndtere en tenkt renteøkning på inntil fem prosentpoeng Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt

Kontakt­informasjon

Långiver
Komplett Bank ASA
Org. nummer
998 997 801
Besøks­­adresse
Vollsveien 2A, 1366 Lysaker
Post­­adresse
Postboks 448, 1327 Lysaker
Telefon
(+47) 21 00 74 50
E-post
kundeservice@komplettbank.no

Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 23 banker samtidig via Lendo

Eff. rente: 14 %. 65.000 o/5 år. Kostnad: 24.093. Totalt: 89.093
Annonselenke

Brukererfaring med Komplett Bank forbrukslån

Hva er din erfaring med Komplett Bank forbrukslån?

MarkedsføringTesten baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med markedsføring