Testen baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med markedsføring
Testen baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med markedsføring

Test av Lea Bank forbrukslån

Kreditt­grense
500 000 kr
Alders­grense
23 år
Etablerings­gebyr
995 kr
Termin­gebyr
35 kr/mnd
Vurdering
Eff. rente: 13,44 %. Etabl. geb: 995. 95.000 o/5 år. Kostnad: 33.736. Tot: 128.736. Løpetid: 1-5 (15) år. Maks eff. rente: 34,85 %
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 21 banker samtidig via Uno Finans
Gå videre til Uno Finans
Eff. rente: 12,71 %. 150.000 o/5 år. Kostnad: 49.237. Tot: 199.237
Annonselenke

Lea Bank het tidligere BRAbank og er en populær, heldigital bank som tilbyr forbrukslån, refinansiering og spareprodukter til privatpersoner. Når du søker forbrukslån hos Lea Bank får du umiddelbart svar på søknaden og kan se hvor mye du kan få i lån, og til hvilken rente.

Lea Bank er et resultat av sammenslåingen av BRAbank, Monobank og Easybank. I dag har Leabank mer enn 70.000 kunder fordelt på Norge, Sverige, Finland og Spania. Selskapet er børsnotert på Euronext Growth Oslo med ticker LEA, og har hovedkontor i Oslo.

Lea Bank sitt forbrukslån gjør seg på ingen måter bort, selv om det nok må sies at det befinner seg et stykke unna toppen. På den positive siden kan det nevnes at kredittrammen på mellom 10 000 og 500 000 kroner er blant de mest romslige, så her legges det virkelig til rette for et meget fleksibelt og variabelt lån.

Utover dette skal banken også ha skryt for sin laveste nominelle rentesats – pålydende 7,49 prosent – men i og med at man må ha en bortimot plettfri kredittsjekk for å oppnå denne, er det nok mer sannsynlig at du ender et sted mellom dette og den øvre rentesatsen på 23,96 prosent. Dette er ikke nødvendigvis så dårlig i seg selv, men det er som man kan se en stor variasjon i dette spennet.

Lån uten sikkerhet

Som forbrukslån flest, sorterer også Lea Bank forbrukslån under kategorien lån uten sikkerhet. I praksis betyr dette at man ikke trenger å stille noen form for sikkerhet i private eiendeler som leilighet, hus, bil eller lignende fast eiendom for å få lånet innvilget. Dette har både sine fordeler og ulemper og disse henger i stor grad sammen. På den ene siden innebærer dette en langt mindre risiko for deg som låntaker, samtidig som risikoen da faller på utlåner. Dette er også grunnen til at forbrukslån opererer med en langt høyere rentesats enn for eksempel boliglån.

Hos Lea Bank ligger den effektive rentesatsen mellom 8,99 og 34,85 prosent. Renten du blir tilbudt avhenger dog av en rekke faktorer og den fremste av disse er nok den velkjente kredittsjekken. Dette er noe samtlige banker gjennomfører og formålet med denne er å kartlegge din betalingsevne og å se om du har noen tidligere heftelser. Foruten om denne vil også summen du ønsker å låne og nedbetalingstiden spille inn på fastsettingen av renten.

Muligheter for avdragsfrihet

Tidligere var det mulig å søke om avdragsfrihet i inntil fem år, som i prinsippet innebar at man i en periode kun betalte renter og gebyrer og ikke avdrag på selve lånet, men dette tilbudet er nå avviklet etter innstrammingen i kredittlovgivningen.

Det betyr dog ikke at tilbudet er avviklet i sin helhet. Dersom du skulle befinne deg i en situasjon med sterkt redusert inntekt kan du i visse tilfeller søke om en kortere avdragsfri periode eller inntil tre måneders avdragsfrihet.

Samtidig er det viktig å påpeke at du må ha vært kunde hos Lea Bank i minst tre sammenhengende måneder, samt at du også må være à jour med dine innbetalinger. Av den grunn er det derfor viktig å umiddelbart ta kontakt med banken om deler av din inntekt faller bort, slik at du ikke havner bakpå med dine månedlige forpliktelser.

Denne søknadsprosessen er i alle fall særs enkelt, da det eneste du trenger å gjøre er å logge deg inn i nettbanken og navigere deg til fanen «Gjør endringer». Tjenesten koster for øvrig 245 kroner per innvilgede gang og vil være gjeldende fra førstkommende faktura.

Hvilke krav stiller Lea Bank til sine søkere?

Selv om det ikke stilles noe krav til sikkerhet, finnes det allikevel visse ufravikelige krav du må tilfredsstille for å kunne søke om forbrukslån hos Lea Bank.

En av de vanligste kravene du vil møte på i forbindelse med forbrukslån er at du ikke kan ha noen tidligere betalingsanmerkninger eller aktive inkassokrav. Foruten om dette krever også banken at du er norsk statsborger med folkeregistrert adresse i Norge, at du har fylt 23 år og har en årlig inntekt minst 250 000 kroner.

Når du først har fått lånesøknaden godkjent står du i alle fall helt fritt til å disponere midlene slik du selv ønsker. Her bestemmer du helt og holdent selv om du vil pusse opp, ta deg en ferie eller dekke andre uforutsette utgifter.

Kundereisen

Vi har søkt om forbrukslån fra samtlige aktører på markedet, og for å kunne by på et helhetlig inntrykk av hver enkelt har vi sett nærmere på selve søknadsprosessen, den effektive renten vi endte opp med og de totale kostnadene for lånet.

Hos Lea Bank søkte vi om et lån på 100 000 kroner med en nedbetalingstid på 5 år. Aktøren byr på et enkelt og intuitivt søknadsskjema, hvor man først fyller inn all nødvendig informasjon, og dernest avslutter med å signere med enten BankID eller BankID på mobil.

Lea Bank svarte og innvilget søknaden umiddelbart, og kunne ut ifra opplysningene vi oppga by på følgende låneramme:

Effektiv rente:
17,9 %
Terminbeløp:
2463 kroner
Tilbake­betalingssum:
147 770 kroner

Testen av Lea Bank forbrukslån er utført av Dinero.no og ble sist oppdatert 2023-12-20

Vår vurdering (poengsum): 4/6

Karakterbegrunnelse

Alle kredittkortene vi tester gis karakterer basert på hvordan de scorer i ulike kategorier, og disse vektes igjen etter viktighet:

Rente og gebyrer har en vekting på 50 %
Tilbud har en vekting på 27,5 %
Brukeropplevelse har en vekting på 10 %
Helhetsvurdering har en vekting på 12,5 %
Rente og gebyrer

Lea Bank oppnår 54/100 poeng i kategorien rente og gebyrer. Lånet har hverken de beste vilkårene for rente eller gebyrer, men også langt fra det verste. Alt i alt plasserer Lea Bank seg i det øvre midtsjiktet på dette punktet.

Tilbud

I kategorien tilbud noterer lånet seg for 71/100 poeng. Her gjør Lea Bank det jevnt over meget godt, og kan først og fremst skilte med den beste responstiden (den totale behandlingstiden) i vår rangering, en uovertruffen kredittramme og meget habil betalingsfleksibilitet. På den negative siden er kravet til aldersgrense noe høyt, i tillegg til at forsikringsvilkårene er langt fra det beste på markedet. Med det sagt sitter man uansett igjen med et meget godt inntrykk på dette punktet.

Brukeropplevelse

Videre får Lea Bank 90/100 poeng i kategorien brukeropplevelse. Her er det meste at det man forventer på plass. Det bys på en oversiktlig søknadsprosess i en moderne og lett tilgjengelig innpakning med muligheter for digital signering. Videre er det enkelt å oppdrive fullstendig prisinformasjon, i tillegg til at man kan ha med seg en medlåntaker om det skulle være behov for dette. Det eneste negative her er selve oppfølgingen, som vi mener var langt mer anmassende enn den hadde trengt å vært.

Helhetsvurdering

I vår totalvurdering får Lea Bank 66/100 poeng. Lea Bank anses fremdeles som en nykomling, og med det bakteppet virker de som de har lagt seg på en meget fornuftig linje. Banken byr på et jevnt over godt lån med overlegen behandlingstid på sine søknader, som kun heftes av noe høye gebyrer.

Fordeler

 • Solid kredittramme
 • Mulighet for lån og refinansiering uten sikkerhet
 • Inntil 15 års nedbetaling ved refinansiering
 • Mulighet for betalingsforsikring
 • Mulighet for 22 % skattefradag på utgifter knyttet til renter og etableringsgebyr

Ulemper

 • Noe høyt etableringsgebyr
 • Særs ugunstig termingebyr om man ikke oppretter AvtaleGiro
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 21 banker samtidig via Uno Finans
Gå videre til Uno Finans
Eff. rente: 12,71 %. 150.000 o/5 år. Kostnad: 49.237. Tot: 199.237
Annonselenke

Rente og gebyrer

Generelt
Aldersgrense
23 – 70 år
Mulighet for medlåntaker
Ja
Mulighet for refinansiering
Ja
Løpetid forbrukslån
1 – 5 år
Løpetid refinansiering
Inntil 15 år
Kredittramme
10 000 – 500 000 kr
Renter
Nominell rente
7,49 – 23,96 %
Effektiv rente
8,99 – 34,85 %
Etableringsgebyr
Forbrukslån
995 kr
Refinansiering inntil 25 000 kroner
450 kr
Refinansiering fra 25 001 kroner
995 kr
Generelle gebyrer
Termingebyr med AvtaleGiro
35 kr/mnd
Termingebyr uten AvtaleGiro
60 kr/mnd
Betalingsfri måned
245 kr/gang
Purregebyr (1. varsel)
35 kr
Inkassovarsel (2. varsel)
35 kr
Gebyr for betalings­oppfordring (3. varsel)
105 kr
Forsinkelsesrente
8 %
Låneeksempel
Forbrukslån
Eff. rente: 13,44 %. Etabl. geb: 995. 95.000 o/5 år. Kostnad: 33.736. Tot: 128.736
Refinansiering
Eff. rente: 13,44 %. Etabl. geb: 995. 95.000 o/5 år. Kostnad: 33.736. Tot: 128.736

Avdragsfrihet

Om du befinner deg i en situasjon hvor hele eller deler av inntekten har falt bort, kan Lea Bank i enkelte tilfeller enten tilby en kortere avdragsfri periode eller inntil tre måneders avdragsfrihet, gjeldene fra førstkommende faktura.

For å kunne søke om dette forutsettes det at du er à jour med dine innbetalinger, samt at du har vært kunde hos banken i mer enn tre sammenhengende måneder. Dette kan gjøres via nettbanken under fanen «Gjør endringer», og tjenesten koster 245 kroner per innvilgede gang.

Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 21 banker samtidig via Uno Finans
Gå videre til Uno Finans
Eff. rente: 12,71 %. 150.000 o/5 år. Kostnad: 49.237. Tot: 199.237
Annonselenke

Betalingsforsikring

Betalingsforsikring for forbrukslån dekker hele eller deler av ditt månedlige terminbeløp ved uforutsette hendelser som sykdom og arbeidsledighet, og kan sånn sett anses som et sikkerhetsnett om du skulle havne i en økonomisk utfordrende situasjon.

Trykk på de ulike punktene for mer informasjon:

Erstatning er her det maksimale beløpet du kan motta per skadetilfelle, mens varigheten er hvor lenge du kan motta erstatning for ett og samme skadetilfelle. Dersom varighet ikke er oppgitt, utbetales erstatningen som et engangsbeløp.

Karensperiode er tidsrommet fra du kjøpte forsikringen til du er berettiget til å søke om erstatning, mens kvalifiseringstiden er perioden fra hendelsen inntraff frem til man kan motta erstatning.

Betalingsforsikringen hos Lea Bank leveres av Forsikringsselskapet AXA og dekker følgende poster:

Dekning
Erstatning
Varighet
Karens
Kvalifisering
Arbeids­ledighet (100%)
13 000 kr/mnd
12 mnd¹
30 dg
30 dg
Arbeids­uførhet (100%)
13 000 kr/mnd
12 mnd¹
30 dg
30 dg
Sykehus­innleggelse²
13 000 kr/mnd
12 mnd¹
3 dg
30 dg
Dødsfall
500 000 kr
0 dg
0 dg
Totalt 36 måneder gjennom låneperioden
Gjelder kun selvstendig næringsdrivende
 • Du må være mellom 18 og 65 år
 • Du må ha en folkeregistrert adresse og være bosatt i Norge, i tillegg til å være medlem av norsk folketrygd
 • Du må være frisk og fullt arbeidsfør
 • Du må være fast ansatt med arbeidstid på minst 16 timer per uke, alternativt være selvstendig næringsdrivende, samt at arbeidsforholdet må ha vart i minst seks sammenhengende måneder
 • Du kan ikke ha kunnskap om sykdom eller symptomer i løpet av de siste 12 månedene, eller ha en eksisterende sykdom eller skade som kan påvirke din arbeidsevne
 • Du kan ikke ha mottatt en diagnose eller være under behandling for sykdom som kan påvirke din arbeidsevne
 • Du kan ikke ha kjennskap til forestående arbeidsledighet eller permittering

Hos Lea Bank koster betalingsforsikringen 7,8 % av ditt månedlige terminbeløp. Denne summen belastes etterskuddsvis, som vil si at den skal innbetales samtidig med ditt månedlige terminbeløp

Hos Lea Bank tegner du betalingsforsikringen idet du søker om forbrukslån

Betingelser

I tillegg til en vurdering basert på nøkkeltall fra kredittopplysningsselskap, må du også innfri følgende betingelser for å kunne få dette lånet innvilget:

 • Du må være mellom 23 og 70 år
 • Du må ha en folkeregistrert adresse i Norge
 • Du må kunne vise til en årlig inntekt på minimum 250 000 kroner
 • Du kan ikke ha noen betalingsanmerkninger eller aktive inkassosaker
 • Din samlede gjeld kan ikke overstige fem ganger brutto inntekt Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt
 • Du må kunne håndtere en tenkt renteøkning på inntil fem prosentpoeng Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 21 banker samtidig via Uno Finans
Gå videre til Uno Finans
Eff. rente: 12,71 %. 150.000 o/5 år. Kostnad: 49.237. Tot: 199.237
Annonselenke

Kontakt­informasjon

Kredittgiver
Lea Bank ASA
Org. nummer
986 144 706
Besøksadresse
Holbergs gate 21, 0166 Oslo
Postadresse
Holbergs gate 21, 0166 Oslo
Telefon
(+47) 22 99 14 00
E-post
kunde­service@ leabank.no

Brukererfaring med Lea Bank forbrukslån

Hva er din erfaring med Lea Bank forbrukslån?

Testen baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med markedsføring