MarkedsføringTesten baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med "Markedsføring".

Test av Nordax Bank forbrukslån

Nordax Bank forbrukslån

Vurdering

terningkast

Spesielt anbefalt for

• En av markedets
beste kredittrammer
• God betalingsfleksibilitet
• God brukeropplevelse

Aldersgrense: 23 år

Beløp: 10 000 – 500 000 kr

Løpetid: 1 – 5 år

Refinans: Inntil 15 år

Etablering: 595 kr

Vurdering

terningkast

Låneeksempel: Eff. rente: 17,09 %. Etabl. geb: 595. 65.000 o/5 år. Kostnad: 29.500. Tot: 94.500


Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 20 banker samtidig via Lendo

Eff. rente 11,9 %. 150.000 o/5 år. Kostnad: 46.600. Totalt: 196.600
Annonselenke
Nordax Bank kan skilte med en av de mer fleksible lånerammene for forbrukslån på markedet, med et spenn fra 10 000 til 500 000 kroner, mens den nominelle rentesatsen ligger mellom 7,9 og 19,9 prosent.

Renten du faktisk ender opp med vil dog avhenge av en rekke faktorer, slik som lånebeløp, nedbetalingstid og din økonomiske situasjon, og denne vil du først på presentert etter du har fullført søknadsprosessen. Tilbudet du mottar er derimot helt og holdent uforpliktende, så du velger selv om du vil benytte deg av lånetilbudet eller ikke. Vi vil derfor anbefale deg å søke på flere lån av gangen, slik at du kan sammenligne disse opp mot hverandre og selv avgjøre hvilket lån som passer best for deg.

Forbrukslån uten sikkerhet med Nordax Bank

Med et forbrukslån fra Nordax Bank trenger du ikke pantsette personlige eiendeler eller få noen til å stille som kausjonist. Det er dette som menes med lån uten sikkerhet, og fordelen med dette er både at man unngår risikoen av å miste eiendeler og at man heller ikke trenger å oppgi hva man skal bruke lånebeløpet til. Det vil si at du står fritt vilt til å disponere midlene slik du selv ønsker, enten det være seg en velfortjent reise eller pusse opp hjemme.

Betalingsforsikring og betalingsfri måned

Ved sykemelding, arbeidsledighet eller dødsfall kan Nordax Bank sin betalingsforsikring – som leveres i samarbeid med Forsikringsselskapet AXA – bidra med økonomisk bistand, så lenge du innfrir polisens vilkår. Denne forsikringen er en tilleggstjeneste fra banken, som vil si at den er frivillig, og koster 9,5 % av ditt månedlige beløp.

Nordax Bank tilbyr dessuten betalingsfri måned, som du kan benytte deg av to ganger i løpet av et kalenderår. Vær da obs på at renter og gebyrer legges til den totale gjelden.

Kravene Nordax Bank stiller ved forbrukslån

Du må imidlertid begrunne hva du skal bruke lånet til når du søker, men dette er kun en formalitet. Nordax Bank stiller dessuten krav om at du har fylt 23 år, ikke har noen betalingsanmerkninger, har en fast jobb med årlig inntekt over 150 000 kroner og at du har vært folkeregistrert i Norge de siste tre årene.

Dersom du tar opp forbrukslån via Nordax Bank får du også automatisk medlemskap i Norsk Familieøkonomi.

Kundereisen

Vi har søkt om forbrukslån fra samtlige aktører på markedet, og for å kunne by på et helhetlig inntrykk av hver enkelt har vi sett nærmere på selve søknadsprosessen, den effektive renten vi endte opp med og de totale kostnadene for lånet.

Hos Nordax Bank søkte vi om et lån på 100 000 kroner med en nedbetalingstid på 5 år. Aktøren byr på et enkelt og intuitivt søknadsskjema, hvor man først fyller inn all nødvendig informasjon og dernest får et eventuelt lånetilbud tilsendt per e-post. Totalt gikk det 1 time fra vi sendte inn søknaden til vi mottak et avslag, og av den grunn har vi hentet ut relevante tall og data fra Finansportalen.Testen av Nordax Bank forbrukslån er utført av Dinero.no og ble sist oppdatert 2020-06-23
Vår vurdering (poengscore): 2 av mulige 6.

Karakterbegrunnelse

Alle forbrukslån vi tester gis en karakterer basert på hvordan de scorer i ulike kategorier, og disse vektes igjen etter viktighet:

  Rente og gebyrer har en vekting på 50 %

  Tilbud har en vekting på 27,5 %

  Brukeropplevelse har en vekting på 10 %

  Helhetsvurdering har en vekting på 12,5 %

Rente og gebyrer

Nordax Bank oppnår 40/100 poeng i kategorien rente og gebyrer. Lånet leverer greit på rentesiden, men noterer seg samtidig for bunnotering når det kommer til gebyrvilkår, og da sitter man fort igjen med en ganske så middelmådig pakke.

Tilbud

I kategorien tilbud noterer lånet seg for 47/100 poeng. Nordax Bank byr primært på en av markedets beste lånerammer, i tillegg til en riktig så solid betalingsfleksibilitet. Utover dette gjør de det ganske så ok på responstid (som er den totale behandlingstiden) og krav til aldersgrense. Der det derimot skorter er på forsikringsordningen, som er et godt stykke unna toppsjiktet.

Brukeropplevelse

Videre får Nordax Bank 87/100 poeng i kategorien brukeropplevelse. Nordax byr på en oversiktlig søknadsprosess i en moderne og lett tilgjengelig innpakning med muligheter for digital signering, men dernest begynte det å murre litt. Etter å ha fått avslag på søknad via SMS, var det ingen oppfølging om grunnlaget for denne vurderingen eller hvor man kunne ta kontakt for å oppdrive denne informasjonen. Om ikke annet er i alle fall prisinformasjonen og avtalevilkårene enkle å oppdrive.

Helhetsvurdering

I vår totalvurdering får Nordax Bank 42/100 poeng. Alt i alt er dette er nokså middelmådig lån med en kurant rente og høye gebyrer. Ei heller er det blant de mest fleksible, i tillegg til at vi sitter igjen med en god del spørsmål etter selve søknadsprosessen. De skal derimot få skryt for den gode kredittrammen, som er blant de mest fleksible på markedet.


Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 20 banker samtidig via Lendo

Eff. rente 11,9 %. 150.000 o/5 år. Kostnad: 46.600. Totalt: 196.600
Annonselenke

Fordeler med Nordax Bank forbrukslån

 • Låneramme på inntil 500 000 kroner
 • Inntil 15 års nedbetalingstid ved refinansiering
 • Mulighet for betalingsforsikring
 • Mulighet for lån og refinansiering uten sikkerhet
 • Mulighet for 22 % skattefradag på utgifter knyttet til renter og etableringsgebyr

Ulemper

 • Elendige gebyrsatser
 • Noe dyr forsikringsordning

Rente og gebyrer

Kredittramme
Forbrukslån og refinansiering
10 000 – 500 000 kr
Løpetid
Forbrukslån
1 – 5 år
Refinansiering
Inntil 15 år
Renter
Nominell rente
6,9 – 19,9 %
Gjennomsnittlig nominell rente
13,5 %
Effektiv rente
8,48 – 54,92 %
Etableringsgebyr
Etableringsgebyr
595 kr
Generelle gebyrer
Termingebyr
65 kr/mnd
Purregebyr (1. varsel)
35 kr
Inkassovarsel (2. varsel)
35 kr
Gebyr for betalings­oppfordring (3. varsel)
105 kr
Forsinkelsesrente
8 %
Låneeksempel
Forbrukslån og refinansiering
Eff. rente: 17,09 %. Etabl. geb: 595. 65.000 o/5 år. Kostnad: 29.500. Tot: 94.500

Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 20 banker samtidig via Lendo

Eff. rente 11,9 %. 150.000 o/5 år. Kostnad: 46.600. Totalt: 196.600
Annonselenke

Avdragsfrihet

Nordax Bank tilbyr utelukkende betalingsfrie måneder på sine forbrukslån og for å benytte deg av tjenesten må du ha betalt dine tre siste fakturaer i tide, samt at det heller ikke er mulig å ha tre betalingsfrie måneder sammenhengende.

Betalingsforsikring

Betalingsforsikring for forbrukslån er noe de fleste banker tilbyr, og er en forsikring som hjelper deg økonomisk ved uforutsette hendelser. Vi anbefaler alle som vurderer denne forsikringen å aktivt sette seg inn i gjeldende regler og vilkår.

Trykk på de ulike punktene for mer informasjon:

Betalingsforsikringen hos Nordax Bank leveres av Forsikringsselskapet AXA og dekker følgende poster:

 • 100 % sykemelding som følge av sykdom eller ulykke
 • Ufrivillig arbeidsledighet (gjelder ikke selvstendig næringsdrivende)
 • Sykehusinnleggelse som følge av sykdom eller skade (gjelder bare for selvstendig næringsdrivende)
 • Dødsfall (din gjeld kan da dekkes med opptil 410 000 kroner)

Forsikringen trer i kraft ved fullstendig sykemelding eller arbeidsledighet i mer enn 30 sammenhengende dager, og den dekker da dine månedlige kostnader med maksimalt 10 000 kroner per måned, i opptil 12 måneder per skadetilfelle. Forsikringen gjelder også med retroaktiv virkning for de første 30 dagene av sykemeldingen, og ved dødsfall vil den resterende gjelden og påløpte renter dekkes med maksimalt 410 000 kroner

 • Du må være mellom 18 og 65 år
 • Du må være fast ansatt eller selvstendig næringsdrivende og jobbe minst 16 timer i uken
 • Du har ikke kjennskap til forutstående arbeidsledighet
 • Du må være frisk og uten sykdom eller skade som kan påvirke din arbeidsførhet
 • Du kan ikke ha mottatt en diagnose eller behandling for en sykdom eller skade som kan påvirke din arbeidsførhet

Hos Nordax Bank koster betalingsforsikring 9,5 % av månedsbeløpet. Er terminbeløpet på eksempelvis 1000 kroner, vil forsikringspremien komme på 95 kroner per måned. Dersom man ønsker en medlåntaker er premien på 9,5 % per person, og begge vil da få samme dekningsgrad. Premien betales etterskuddsvis per måned, og sammen med månedsbetalingene på lånet

For å tenge forsikring hos Nordax Bank forutsettes det at du allerede har et lån i banken, og du kan da enkelt tegne det gjennom deres nettsider

Betingelser

I tillegg til en vurdering basert på nøkkeltall fra kredittopplysningsselskap, må du også innfri følgende betingelser for å kunne få dette lånet innvilget:

 • Du må være minst 23 år
 • Du må ha bodd sammenhengende i Norge i minst tre år
 • Du må være fast ansatt og kunne vise til en inntekt på minimum 150 000 kroner
 • For lån over 400 000 kroner kreves det en medsøker
 • Du kan ikke ha noen betalingsanmerkninger
 • Din samlede gjeld kan ikke overstige fem ganger brutto inntekt Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt
 • Du må kunne håndtere en tenkt renteøkning på inntil fem prosentpoeng Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt

Kontakt­informasjon

Långiver
Nordax Bank AB (Publ)
Org. nummer
916 573 154
Besøks­­adresse
Gävlegatan 22, 113 30 Stockholm, Sverige
Post­­adresse
Nordax Bank AB c/o Experian AS, Svarsending 2434, 0091 Oslo
Telefon
(+47) 21 54 44 00
E-post
info@nordax.no

Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 20 banker samtidig via Lendo

Eff. rente 11,9 %. 150.000 o/5 år. Kostnad: 46.600. Totalt: 196.600
Annonselenke

Brukererfaring med Nordax Bank forbrukslån

Hva er din erfaring med Nordax Bank forbrukslån?

MarkedsføringTesten baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med markedsføring