Testen baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med markedsføring
Testen baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med markedsføring

Test av Nordax Bank forbrukslån

Kreditt­grense
600 000 kr
Alders­grense
23 år
Etablerings­gebyr
949 kr
Termin­gebyr
65 kr/mnd
Vurdering
Eff. rente: 15,68 %. Etabl. geb: 995. 102.000 o/5 år. Kostnad: 42.420 Tot: 144.420. Løpetid: 1-5 (15) år. Maks eff. rente: 22,43 %
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 21 banker samtidig via Uno Finans
Gå videre til Uno Finans
Eff. rente: 12,71 %. 150.000 o/5 år. Kostnad: 49.237. Tot: 199.237
Annonselenke
Nordax Bank kan skilte med en av de mer fleksible lånerammene for forbrukslån på markedet, med et spenn fra 10 000 til 600 000 kroner, mens den nominelle rentesatsen ligger mellom 4,9 og 19,9 prosent.

Renten du faktisk ender opp med vil dog avhenge av en rekke faktorer, slik som lånebeløp, nedbetalingstid og din økonomiske situasjon, og denne vil du først på presentert etter du har fullført søknadsprosessen. Tilbudet du mottar er derimot helt og holdent uforpliktende, så du velger selv om du vil benytte deg av lånetilbudet eller ikke. Vi vil derfor anbefale deg å søke på flere lån av gangen, slik at du kan sammenligne disse opp mot hverandre og selv avgjøre hvilket lån som passer best for deg.

Forbrukslån uten sikkerhet med Nordax Bank

Med et forbrukslån fra Nordax Bank trenger du ikke pantsette personlige eiendeler eller få noen til å stille som kausjonist. Det er dette som menes med lån uten sikkerhet, og fordelen med dette er både at man unngår risikoen av å miste eiendeler og at man heller ikke trenger å oppgi hva man skal bruke lånebeløpet til. Det vil si at du står fritt vilt til å disponere midlene slik du selv ønsker, enten det være seg en velfortjent reise eller pusse opp hjemme.

Betalingsforsikring og betalingsfri måned

Ved sykemelding, arbeidsledighet eller dødsfall kan Nordax Bank sin betalingsforsikring – som leveres i samarbeid med BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB – bidra med økonomisk bistand, så lenge du innfrir polisens vilkår. Denne forsikringen er en tilleggstjeneste fra banken, som vil si at den er frivillig, og koster 9,5 % av ditt månedlige beløp.

Nordax Bank tilbyr dessuten betalingsfri måned, som du kan benytte deg av to ganger i løpet av et kalenderår. Vær da obs på at renter og gebyrer legges til den totale gjelden.

Kravene Nordax Bank stiller ved forbrukslån

Du må imidlertid begrunne hva du skal bruke lånet til når du søker, men dette er kun en formalitet. Nordax Bank stiller dessuten krav om at du har fylt 23 år, ikke har noen betalingsanmerkninger, har en fast jobb med årlig inntekt over 150 000 kroner og at du har vært folkeregistrert i Norge de siste tre årene.

Dersom du tar opp forbrukslån via Nordax Bank får du også automatisk medlemskap i Norsk Familieøkonomi.

Kundereisen

Vi har søkt om forbrukslån fra samtlige aktører på markedet, og for å kunne by på et helhetlig inntrykk av hver enkelt har vi sett nærmere på selve søknadsprosessen, den effektive renten vi endte opp med og de totale kostnadene for lånet.

Hos Nordax Bank søkte vi om et lån på 100 000 kroner med en nedbetalingstid på 5 år. Aktøren byr på et enkelt og intuitivt søknadsskjema, hvor man først fyller inn all nødvendig informasjon og dernest får et eventuelt lånetilbud tilsendt per e-post. Totalt gikk det 1 time fra vi sendte inn søknaden til vi mottak et avslag, og av den grunn har vi hentet ut relevante tall og data fra Finansportalen.

Testen av Nordax Bank forbrukslån er utført av Dinero.no og ble sist oppdatert 2023-12-20

Vår vurdering (poengsum): 2/6

Karakterbegrunnelse

Alle kredittkortene vi tester gis karakterer basert på hvordan de scorer i ulike kategorier, og disse vektes igjen etter viktighet:

Rente og gebyrer har en vekting på 50 %
Tilbud har en vekting på 27,5 %
Brukeropplevelse har en vekting på 10 %
Helhetsvurdering har en vekting på 12,5 %
Rente og gebyrer

Nordax Bank oppnår 40/100 poeng i kategorien rente og gebyrer. Lånet leverer greit på rentesiden, men noterer seg samtidig for bunnotering når det kommer til gebyrvilkår, og da sitter man fort igjen med en ganske så middelmådig pakke.

Tilbud

I kategorien tilbud noterer lånet seg for 47/100 poeng. Nordax Bank byr primært på en av markedets beste lånerammer, i tillegg til en riktig så solid betalingsfleksibilitet. Utover dette gjør de det ganske så ok på responstid (som er den totale behandlingstiden) og krav til aldersgrense. Der det derimot skorter er på forsikringsordningen, som er et godt stykke unna toppsjiktet.

Brukeropplevelse

Videre får Nordax Bank 87/100 poeng i kategorien brukeropplevelse. Nordax byr på en oversiktlig søknadsprosess i en moderne og lett tilgjengelig innpakning med muligheter for digital signering, men dernest begynte det å murre litt. Etter å ha fått avslag på søknad via SMS, var det ingen oppfølging om grunnlaget for denne vurderingen eller hvor man kunne ta kontakt for å oppdrive denne informasjonen. Om ikke annet er i alle fall prisinformasjonen og avtalevilkårene enkle å oppdrive.

Helhetsvurdering

I vår totalvurdering får Nordax Bank 42/100 poeng. Alt i alt er dette er nokså middelmådig lån med en kurant rente og høye gebyrer. Ei heller er det blant de mest fleksible, i tillegg til at vi sitter igjen med en god del spørsmål etter selve søknadsprosessen. De skal derimot få skryt for den gode kredittrammen, som er blant de mest fleksible på markedet.

Fordeler

 • Solid kredittramme
 • Mulighet for betalingsforsikring
 • Mulighet for 22 % skattefradag på utgifter knyttet til renter og etableringsgebyr

Ulemper

 • Særs ugunstige gebyrsatser
 • Noe dyr forsikringsordning
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 21 banker samtidig via Uno Finans
Gå videre til Uno Finans
Eff. rente: 12,71 %. 150.000 o/5 år. Kostnad: 49.237. Tot: 199.237
Annonselenke

Rente og gebyrer

Generelt
Aldersgrense
23 år
Mulighet for medlåntaker
Ja
Mulighet for refinansiering
Ja
Løpetid forbrukslån
1 – 5 år
Løpetid refinansiering
Inntil 15 år
Kredittramme
10 000 – 600 000 kr
Renter
Nominell rente
4,9 – 19,9 %
Effektiv rente
8,48 – 22,43 %
Etableringsgebyr
Etableringsgebyr
949 kr
Generelle gebyrer
Termingebyr
65 kr/mnd
Purregebyr (1. varsel)
35 kr
Inkassovarsel (2. varsel)
35 kr
Gebyr for betalings­oppfordring (3. varsel)
105 kr
Forsinkelsesrente
8 %
Låneeksempel
Forbrukslån
Eff. rente: 15,68 %. Etabl. geb: 995. 102.000 o/5 år. Kostnad: 42.420 Tot: 144.420
Refinansiering
Eff. rente: 15,68 %. Etabl. geb: 995. 102.000 o/5 år. Kostnad: 42.420 Tot: 144.420

Avdragsfrihet

Hos Nordax Bank har du muligheten til å søke om inntil tre betalingsfrie måneder per kalenderår. Det er dog ikke mulig å ha tre sammenhengende betalingsfrie måneder, og du må også ha betalt dine tre siste innbetalinger i tide.

Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 21 banker samtidig via Uno Finans
Gå videre til Uno Finans
Eff. rente: 12,71 %. 150.000 o/5 år. Kostnad: 49.237. Tot: 199.237
Annonselenke

Betalingsforsikring

Betalingsforsikring for forbrukslån dekker hele eller deler av ditt månedlige terminbeløp ved uforutsette hendelser som sykdom og arbeidsledighet, og kan sånn sett anses som et sikkerhetsnett om du skulle havne i en økonomisk utfordrende situasjon.

Trykk på de ulike punktene for mer informasjon:

Erstatning er her det maksimale beløpet du kan motta per skadetilfelle, mens varigheten er hvor lenge du kan motta erstatning for ett og samme skadetilfelle. Dersom varighet ikke er oppgitt, utbetales erstatningen som et engangsbeløp.

Karensperiode er tidsrommet fra du kjøpte forsikringen til du er berettiget til å søke om erstatning, mens kvalifiseringstiden er perioden fra hendelsen inntraff frem til man kan motta erstatning.

Betalingsforsikringen hos Nordax Bank leveres av BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB og dekker følgende poster:

Dekning
Erstatning
Varighet
Karens
Kvalifisering
Arbeids­ledighet (100%)
10 000 kr/mnd
12 mnd¹
30 dg
90 dg
Arbeids­uførhet (50%)
10 000 kr/mnd²
12 mnd¹
30 dg
30 dg
Sykehus­innleggelse³
10 000 kr/mnd
23 dg⁴
7 dg
90 dg
Dødsfall
600 000 kr
0 dg
0 dg
Totalt 36 måneder gjennom låneperioden
Erstatning justeres ut ifra sykemeldingsgraden
Gjelder kun selvstendig næringsdrivende
Totalt 69 dager gjennom låneperioden
 • Du må være mellom 18 og 64 år
 • Du må ha en folkeregistrert adresse og være bosatt i Norge, i tillegg til å være medlem av norsk folketrygd eller tilsvarende svensk, dansk eller finsk instans
 • Du må være fast ansatt med arbeidstid på minst 16 timer per uke, alternativt være selvstendig næringsdrivende, samt at arbeidsforholdet må ha vart i minst seks sammenhengende måneder
 • Du må være fullt arbeidsfør uten innskrenkning eller særskilte tilpasninger, som vil si at du ikke kan motta hverken sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller uførestønad fra NAV
 • Du kan ikke ha vært sykemeldt i mer enn 30 sammenhengende dager i løpet av de siste 360 dagene
 • Du kan ikke være kjent med eksisterende sykdom eller skade, ei heller være kjent med sykdom, symptomer eller tegn som direkte eller indirekte kan lede til dødsfall
 • Du kan ikke ha mottatt varsel eller betinget varsel om forestående arbeidsledighet eller permittering
 • Du kan heller ikke ha mottatt skriftlig eller muntlig informasjon om mulig nedbemanning eller permittering

Hos Nordax Bank er betalingsforsikringen kostnadsfri de to første månedene, og koster deretter 9,5 % av ditt månedlige terminbeløp. Denne summen belastes etterskuddsvis, som vil si at den skal innbetales samtidig med ditt månedlige terminbeløp

For å tenge forsikring hos Nordax Bank forutsettes det at du allerede har et lån i banken, og du kan da enkelt tegne det gjennom deres nettsider

Betingelser

I tillegg til en vurdering basert på nøkkeltall fra kredittopplysningsselskap, må du også innfri følgende betingelser for å kunne få dette lånet innvilget:

 • Du må ha fylt 23 år
 • Du må være fast ansatt og kunne vise til en inntekt på minimum 150 000 kroner
 • Du må ha bodd sammenhengende i Norge i minst tre år
 • Du kan ikke ha noen betalingsanmerkninger
 • Din samlede gjeld kan ikke overstige fem ganger brutto inntekt Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt
 • Du må kunne håndtere en tenkt renteøkning på inntil fem prosentpoeng Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 21 banker samtidig via Uno Finans
Gå videre til Uno Finans
Eff. rente: 12,71 %. 150.000 o/5 år. Kostnad: 49.237. Tot: 199.237
Annonselenke

Kontakt­informasjon

Kredittgiver
Nordax Bank AB (Publ)
Org. nummer
916 573 154
Besøksadresse
Gävlegatan 22, 113 30 Stockholm, Sverige
Postadresse
Nordax Bank AB c/o Experian AS, Svarsending 2434, 0091 Oslo
Telefon
(+47) 21 54 44 00
E-post
info@ nordax.no

Brukererfaring med Nordax Bank forbrukslån

Hva er din erfaring med Nordax Bank forbrukslån?

Testen baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med markedsføring