Testen baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med markedsføring
Testen baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med markedsføring

Test av Nordea forbrukslån

Kreditt­grense
500 000 kr
Alders­grense
21 år
Etablerings­gebyr
950 kr
Termin­gebyr
50 kr/mnd
Vurdering
Eff. rente: 12,44 %. Etabl. geb: 950. 160.000 o/5 år. Kostnad: 52.199. Tot: 212.199. Løpetid: 1-5 (15) år. Maks eff. rente: 23,95 %
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 21 banker samtidig via Uno Finans
Gå videre til Uno Finans
Eff. rente: 12,71 %. 150.000 o/5 år. Kostnad: 49.237. Tot: 199.237
Annonselenke
Gjensidige Bank ble opprettet som et heleid datterselskap av Gjensidige Forsikring tilbake i 1993, men etter en rekke fusjoner mellom holdingselskapet og øvrige finansforetak, ble banken på nytt lansert i 2007. I 2018 valgte derimot Nordea å kjøpe opp samtlige aksjeposter i Gjensidige Bank, og med virkning fra 27. februar 2020 ble også navnet endret til Nordea Bank.

Som større banker flest byr også Nordea på en rekke finansielle produkter, og forbrukslån er naturlig nok et av disse. Der banken imidlertid skiller seg markant ut fra andre aktører på markedet er at de ikke bare har ett forbrukslån, de står sågar også bak velkjente Opp Finans.

Nordea: Et trygt og godt forbrukslån

I og med at Gjensidige ble innlemmet i Nord-Europas største finanskonsern i 2018, kan man nok med rette anta at man har en trygg og stabil bank i ryggen med dette alternativet. Dette er ikke nødvendigvis noe som veier veldig tungt i vår sammenligning, så da er det jo fornuftig at banken også kan skilte med konkurransedyktige vilkår, slik som en nominell rentesats fra innbydende 6,99 prosent. Ikke ulik Opp Finans der altså.

I likhet med nevnte Opp Finans kan også Nordea tilby en låneramme mellom 10 000 og 500 000 kroner, med en nedbetalingstid på inntil fem år. Om man derimot ønsker å refinansiere eksisterende gjeld, kan banken by på en nedbetalingstid på inntil maksimalt femten år. Dette er på høyde med de beste aktørene på markedet, og denne fleksibiliteten burde være nok til å dekke de aller fleste behov.

Forbrukslån med forsikring

Men likhetene mellom de to stopper ikke der, for også Nordea kan skilte med to typer betalingsforsikringer man kan tegne seg ved siden av. Disse er henholdsvis Låneforsikring og Låneforsikring Pluss, og som navnet indikerer har sistnevnte langt større dekningsgrad enn førstnevnte. Dette er også grunnen til Pluss-utgaven koster av det månedlige terminbeløp, mens standardutgaven ligger på .

Formålet med forsikringspolisen er å hjelpe deg med å dekke dine månedlige utgifter ved arbeidsledighet og -uførhet, kritisk sykdom, dødsfall og sykehusinnleggelse.

Hvilke krav stilles til forbrukslån fra Nordea Bank?

Når du søker lån hos Nordea blir du først bedt om å oppgi formålet med lånet, men dette er kun en formalitet. I praksis disponerer du beløpet slik du selv ønsker, så her kan man både pusse opp hjemme, gå til innkjøp av båt eller refinansiere eksisterende gjeld. Dette bestemmer du helt og holdent selv.

Kravene du derimot må oppfylle er fylte 21 år, ingen tidligere betalingsanmerkninger og en trygg og stabil inntekt på minimum 150 000 kroner per år. I den sammenheng må du også legge ved en kopi av din siste lønnsslipp når du søker.

Lån uten sikkerhet med Nordea

Med forbrukslån fra Nordea stilles det ingen krav til sikkerhet, som innebærer at du hverken trenger å stille sikkerhet i eiendeler eller be noen stille som kausjonist. Forbrukslån uten sikkerhet gjør med andre ord lånet mindre risikabelt for deg, samtidig som byrden i større grad faller på utlåner. Dette er også grunnen til at forbrukslån ofte har høyere rente- og gebyrsatser enn mer tradisjonelle lån som bil og bolig.

Kundereisen

Vi har søkt om forbrukslån fra samtlige aktører på markedet, og for å kunne by på et helhetlig inntrykk av hver enkelt har vi sett nærmere på selve søknadsprosessen, den effektive renten vi endte opp med og de totale kostnadene for lånet.

Hos Nordea Bank søkte vi om et lån på 100 000 kroner med en nedbetalingstid på 5 år. Aktøren byr på et enkelt og intuitivt søknadsskjema, hvor man først fyller inn all nødvendig informasjon og dernest får lånetilbudet tilsendt per e-post.

Dessverre mottok vi ikke noe svar fra Nordea Bank i løpet av de første syv dagene, og vi har derfor hentet ut relevante tall og data fra Finansportalen.

Testen av Nordea forbrukslån er utført av Dinero.no og ble sist oppdatert 2023-12-20

Vår vurdering (poengsum): 3/6

Karakterbegrunnelse

Alle kredittkortene vi tester gis karakterer basert på hvordan de scorer i ulike kategorier, og disse vektes igjen etter viktighet:

Rente og gebyrer har en vekting på 50 %
Tilbud har en vekting på 27,5 %
Brukeropplevelse har en vekting på 10 %
Helhetsvurdering har en vekting på 12,5 %
Rente og gebyrer

Nordea oppnår 79/100 poeng i kategorien rente og gebyrer. Banken har overraskende nok en av de dårligste gebyrsatsene på markedet, samtidig som rentesatsen er på den motsatte enden av skalaen. Et ganske så todelt produkt med andre ord, men i det store og hele veier rentene langt tyngre enn gebyrene, og da ender man fort opp med en ganske så kurant poengsum.

Tilbud

I kategorien tilbud noterer lånet seg for 33/100 poeng. Nordea gjør det faktisk ganske så ålreit i flere kategorier her, men det som virkelig trekker ned inntrykket er responstiden. Her mottok vi nemlig ikke noe svar i løpet av de første syv dagene, som må sies å være langt under pari for en bank av denne størrelsen. Ironisk nok er heller ikke forsikringsordningen all verden å skryte av, og da ender man raskt i det nedre sjiktet.

Brukeropplevelse

Videre får Nordea 51/100 poeng i kategorien brukeropplevelse. Her er egentlig det aller meste av det man forventer på plass. Det bys på en oversiktlig søknadsprosess i en moderne og lett tilgjengelig innpakning med muligheter for digital signering, samtidig som det er enkelt å oppdrive fullstendig prisinformasjon. Gjensidige står jevnt over til toppkarakter i de fleste parametrene, og hadde det ikke vært for den eksepsjonelt trege responstiden, hadde det nok blitt full pott her.

Helhetsvurdering

I vår totalvurdering får Nordea 50/100 poeng. Oppsummert kan man si at aktøren er en veletablert og trygg aktør med en av de bedre rentenesatsene på markedet, samt at de også skal få skryt for den innbydende brukeropplevelsen. Det eneste som faktisk trekker vesentlig ned her er den nevnte behandlingstiden, og hadde det ikke vært for denne ville nok lånet havnet langt høyere på lista.

Fordeler

 • Enestående kredittramme
 • Meget god rentesats
 • Mulighet for to typer låneforsikring

Ulemper

 • Noe høyt etableringsgebyr – heller ikke variabelt som hos mange av konkurrentene
 • Dårlige gebyrsatser
 • Ironisk nok ikke den beste forsikringsordningen
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 21 banker samtidig via Uno Finans
Gå videre til Uno Finans
Eff. rente: 12,71 %. 150.000 o/5 år. Kostnad: 49.237. Tot: 199.237
Annonselenke

Rente og gebyrer

Generelt
Aldersgrense
21 år
Mulighet for medlåntaker
Ja
Mulighet for refinansiering
Ja
Løpetid forbrukslån
1 – 5 år
Løpetid refinansiering
Inntil 15 år
Kredittramme
10 000 – 500 000 kr
Renter
Nominell rente
6,99 – 21,4 %
Effektiv rente
7,55 – 23,95 %
Etableringsgebyr
Etableringsgebyr for eksisterende kunder
650 kr
Etableringsgebyr for nye kunder
950 kr
Generelle gebyrer
Termingebyr
50 kr/mnd
Betalingsfri måned
250 kr/gang
Endring av forfallsdato
250 kr/gang
Endring av løpetid
250 kr/gang
Purregebyr (1. varsel)
35 kr
Inkassovarsel (2. varsel)
35 kr
Gebyr for betalings­oppfordring (3. varsel)
105 kr
Forsinkelsesrente
8 %
Låneeksempel
Eff. rente: 12,44 %. Etabl. geb: 950. 160.000 o/5 år. Kostnad: 52.199. Tot: 212.199

Avdragsfrihet

Nordea tilbyr både avdragsfrihet og betalingsfrie måneder på sine forbrukslån. Med Nordea har du muligheten til å søke om to betalingsfrie måneder i løpet av en tolv måneders periode forutsett at man har vært kunde i seks måneder, og at de siste seks innbetalingene har vært punktlige. Dersom man ønsker å benytte seg av en betalingsfri måned er man pliktig til å søke om dette via denne siden , samt at det er verdt å merke seg at tjenesten koster 250 kroner per innvilgede gang.

Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 21 banker samtidig via Uno Finans
Gå videre til Uno Finans
Eff. rente: 12,71 %. 150.000 o/5 år. Kostnad: 49.237. Tot: 199.237
Annonselenke

Betalingsforsikring

Betalingsforsikring for forbrukslån dekker hele eller deler av ditt månedlige terminbeløp ved uforutsette hendelser som sykdom og arbeidsledighet, og kan sånn sett anses som et sikkerhetsnett om du skulle havne i en økonomisk utfordrende situasjon.

Trykk på de ulike punktene for mer informasjon:

Erstatning er her det maksimale beløpet du kan motta per skadetilfelle, mens varigheten er hvor lenge du kan motta erstatning for ett og samme skadetilfelle. Dersom varighet ikke er oppgitt, utbetales erstatningen som et engangsbeløp.

Karensperiode er tidsrommet fra du kjøpte forsikringen til du er berettiget til å søke om erstatning, mens kvalifiseringstiden er perioden fra hendelsen inntraff frem til man kan motta erstatning.

Nordea Bank tilbyr to typer betalingsforsikringer, henholdsvis standard og pluss. Førstnevnte dekker utelukkende dødsfall, mens pluss-varianten dekker samtlige poster, inkludert dødsfall. Begge forsikringer leveres av AmTrust International Underwriters DAC og dekker følgende poster:

Dekning
Erstatning
Varighet
Karens
Kvalifisering
Arbeids­ledighet (100%)
13 000 kr/mnd
12 mnd¹
30 dg
90 dg
Arbeids­uførhet (100%)
13 000 kr/mnd
12 mnd¹
30 dg
30 dg
Sykehus­innleggelse²
13 000 kr/mnd
12 mnd¹
3 dg
30 dg
Kritisk sykdom
500 000 kr
0 dg
30 dg
Dødsfall
500 000 kr
0 dg
0 dg
Totalt 36 måneder gjennom låneperioden
Gjelder kun selvstendig næringsdrivende
 • Du må være mellom 18 og 65 år
 • Du må ha en folkeregistrert adresse og være bosatt i Norge, i tillegg til å være medlem av norsk folketrygd
 • Du kan ikke være kjent med sykdom eller symptomer på sykdom som direkte eller indirekte kan lede til dødsfall
 • Du må være fast ansatt i minst 50 % stilling, alternativt være selvstendig næringsdrivende, samt at arbeidsforholdet må ha vart i minst seks sammenhengende måneder (dette kravet gjelder kun for pluss)
 • Du må være fullt arbeidsdyktig og kan heller ikke ha vært sykmeldt i mer enn 30 sammenhengende dager i løpet av de siste 12 månedene (dette kravet gjelder kun for pluss)
 • Du kan ikke være kjent med, eller ha grunn til å regne med, forestående ufrivillig tap av arbeid (dette kravet gjelder kun for pluss)

Som en av landets største tilbydere av forsikringer kan Nordea Bank skilte med to typer låneforsikring; henholdvis Standard og Pluss. Låneforsikring Standard koster 1,95 % av det månedlige terminbeløpet for hovedlåntaker og 3,85 % for medlåntakere, mens satsene for Låneforsikring Pluss ligger på 9,95 % og 11,85 % for henholdsvis hoved- og medlåntaker. De aktuelle summene belastes etterskuddsvis, som vil si at den skal innbetales samtidig med ditt månedlige terminbeløp

Du kan enten velge å tegne forsikringen når du inngår låneavtalen med Nordea Bank, eller ta direkte kontakt med banken om du ønsker å tegne forsikring på allerede inngåtte låneavtaler

Betingelser

I tillegg til en vurdering basert på nøkkeltall fra kredittopplysningsselskap, må du også innfri følgende betingelser for å kunne få dette lånet innvilget:

 • Både du og en eventuell medlåntaker må ha fylt 21 år
 • Du må kunne vise til en årlig inntekt på minimum 150 000 kroner
 • Du må ha en trygg og stabil økonomi
 • Du kan ikke ha noen registrerte betalingsanmerkninger
 • Din samlede gjeld kan ikke overstige fem ganger brutto inntekt Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt
 • Du må kunne håndtere en tenkt renteøkning på inntil fem prosentpoeng Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 21 banker samtidig via Uno Finans
Gå videre til Uno Finans
Eff. rente: 12,71 %. 150.000 o/5 år. Kostnad: 49.237. Tot: 199.237
Annonselenke

Kontakt­informasjon

Kredittgiver
Nordea Bank Abp
Org. nummer
990 323 429
Besøksadresse
Essendrops gate 7, 0368 Oslo
Postadresse
Postboks 33 Sentrum, 0101 Oslo
Telefon
(+47) 232 06 001
E-post

Brukererfaring med Nordea forbrukslån

Hva er din erfaring med Nordea forbrukslån?

Testen baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med markedsføring