MarkedsføringTesten baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med "Markedsføring".

Test av Nordea Direct forbrukslån

Nordea Direct forbrukslån

Vurdering

terningkast

Spesielt anbefalt for

• Gode gebyr- og
rentesatser
• Svært fleksibel
kredittramme

Aldersgrense: 21 år

Beløp: 10 000 – 500 000 kr

Løpetid: 1 – 5 år

Refinans: Inntil 15 år

Etablering: 650 – 950 kr

Vurdering

terningkast

Låneeksempel: Eff. rente: 12,4 %. Etabl. geb: 950. 160.000 o/5 år. Kostnad: 53.986. Tot: 213.986


Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 23 banker samtidig via Lendo

Eff. rente 11,55 %. 120.000 o/5 år. Kostnad: 36.215. Totalt: 156.215
Annonselenke
Gjensidige Bank ble opprettet som et heleid datterselskap av Gjensidige Forsikring tilbake i 1993, men etter en rekke fusjoner mellom holdingselskapet og øvrige finansforetak, ble banken på nytt lansert i 2007. I 2018 valgte derimot Nordea å kjøpe opp samtlige aksjeposter i Gjensidige Bank, og med virkning fra 27. februar 2020 ble også navnet endret til Nordea Direct Bank.

Som større banker flest byr også Nordea Direct på en rekke finansielle produkter, og forbrukslån er naturlig nok et av disse. Der banken imidlertid skiller seg markant ut fra andre aktører på markedet er at de ikke bare har ett forbrukslån, de står sågar også bak velkjente Opp Finans.

Nordea Direct: Et trygt og godt forbrukslån

I og med at Gjensidige ble innlemmet i Nord-Europas største finanskonsern i 2018, kan man nok med rette anta at man har en trygg og stabil bank i ryggen med dette alternativet. Dette er ikke nødvendigvis noe som veier veldig tungt i vår sammenligning, så da er det jo fornuftig at banken også kan skilte med konkurransedyktige vilkår, slik som en nominell rentesats fra innbydende 7,5 %. Ikke ulik Opp Finans der altså.

I likhet med nevnte Opp Finans kan også Nordea Direct tilby en låneramme mellom 10 000 og 500 000 kroner, med en nedbetalingstid på inntil fem år. Om man derimot ønsker å refinansiere eksisterende gjeld, kan banken by på en nedbetalingstid på inntil maksimalt femten år. Dette er på høyde med de beste aktørene på markedet, og denne fleksibiliteten burde være nok til å dekke de aller fleste behov.

Forbrukslån med forsikring

Men likhetene mellom de to stopper ikke der, for også Nordea Direct kan skilte med to typer betalingsforsikringer man kan tegne seg ved siden av. Disse er henholdsvis Låneforsikring og Låneforsikring Pluss, og som navnet indikerer har sistnevnte langt større dekningsgrad enn førstnevnte. Dette er også grunnen til Pluss-utgaven koster 9,95 % av det månedlige terminbeløp, mens standardutgaven ligger på 1,95 %.

Formålet med forsikringspolisen er å hjelpe deg med å dekke dine månedlige utgifter ved arbeidsledighet og -uførhet, kritisk sykdom, dødsfall og sykehusinnleggelse.

Hvilke krav stilles til forbrukslån fra Nordea Direct Bank?

Når du søker lån hos Nordea Direct blir du først bedt om å oppgi formålet med lånet, men dette er kun en formalitet. I praksis disponerer du beløpet slik du selv ønsker, så her kan man både pusse opp hjemme, gå til innkjøp av båt eller refinansiere eksisterende gjeld. Dette bestemmer du helt og holdent selv.

Kravene du derimot må oppfylle er fylte 21 år, ingen tidligere betalingsanmerkninger og en trygg og stabil inntekt på minimum 150 000 kroner per år. I den sammenheng må du også legge ved en kopi av din siste lønnsslipp når du søker.

Lån uten sikkerhet med Nordea Direct

Med forbrukslån fra Nordea Direct stilles det ingen krav til sikkerhet, som innebærer at du hverken trenger å stille sikkerhet i eiendeler eller be noen stille som kausjonist. Forbrukslån uten sikkerhet gjør med andre ord lånet mindre risikabelt for deg, samtidig som byrden i større grad faller på utlåner. Dette er også grunnen til at forbrukslån ofte har høyere rente- og gebyrsatser enn mer tradisjonelle lån som bil og bolig.

Kundereisen

Vi har søkt om forbrukslån fra samtlige aktører på markedet, og for å kunne by på et helhetlig inntrykk av hver enkelt har vi sett nærmere på selve søknadsprosessen, den effektive renten vi endte opp med og de totale kostnadene for lånet.

Hos Nordea Direct Bank søkte vi om et lån på 100 000 kroner med en nedbetalingstid på 5 år. Aktøren byr på et enkelt og intuitivt søknadsskjema, hvor man først fyller inn all nødvendig informasjon og dernest får lånetilbudet tilsendt per e-post.

Dessverre mottok vi ikke noe svar fra Nordea Direct Bank i løpet av de første syv dagene, og vi har derfor hentet ut relevante tall og data fra Finansportalen.Testen av Nordea Direct forbrukslån er utført av Dinero.no og ble sist oppdatert 2021-10-06
Vår vurdering (poengscore): 3 av mulige 6.

Karakterbegrunnelse

Alle forbrukslån vi tester gis en karakterer basert på hvordan de scorer i ulike kategorier, og disse vektes igjen etter viktighet:

  Rente og gebyrer har en vekting på 50 %

  Tilbud har en vekting på 27,5 %

  Brukeropplevelse har en vekting på 10 %

  Helhetsvurdering har en vekting på 12,5 %

Rente og gebyrer

Nordea Direct oppnår 79/100 poeng i kategorien rente og gebyrer. Banken har overraskende nok en av de dårligste gebyrsatsene på markedet, samtidig som rentesatsen er på den motsatte enden av skalaen. Et ganske så todelt produkt med andre ord, men i det store og hele veier rentene langt tyngre enn gebyrene, og da ender man fort opp med en ganske så kurant poengsum.

Tilbud

I kategorien tilbud noterer lånet seg for 33/100 poeng. Nordea Direct gjør det faktisk ganske så ålreit i flere kategorier her, men det som virkelig trekker ned inntrykket er responstiden. Her mottok vi nemlig ikke noe svar i løpet av de første syv dagene, som må sies å være langt under pari for en bank av denne størrelsen. Ironisk nok er heller ikke forsikringsordningen all verden å skryte av, og da ender man raskt i det nedre sjiktet.

Brukeropplevelse

Videre får Nordea Direct 51/100 poeng i kategorien brukeropplevelse. Her er egentlig det aller meste av det man forventer på plass. Det bys på en oversiktlig søknadsprosess i en moderne og lett tilgjengelig innpakning med muligheter for digital signering, samtidig som det er enkelt å oppdrive fullstendig prisinformasjon. Gjensidige står jevnt over til toppkarakter i de fleste parametrene, og hadde det ikke vært for den eksepsjonelt trege responstiden, hadde det nok blitt full pott her.

Helhetsvurdering

I vår totalvurdering får Nordea Direct 50/100 poeng. Oppsummert kan man si at aktøren er en veletablert og trygg aktør med en av de bedre rentenesatsene på markedet, samt at de også skal få skryt for den innbydende brukeropplevelsen. Det eneste som faktisk trekker vesentlig ned her er den nevnte behandlingstiden, og hadde det ikke vært for denne ville nok lånet havnet langt høyere på lista.


Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 23 banker samtidig via Lendo

Eff. rente 11,55 %. 120.000 o/5 år. Kostnad: 36.215. Totalt: 156.215
Annonselenke

Fordeler med Nordea Direct forbrukslån

 • Enestående kredittramme
 • Meget god rentesats
 • Mulighet for to typer låneforsikring

Ulemper

 • Noe høyt etableringsgebyr – heller ikke variabelt som hos mange av konkurrentene
 • Dårlige gebyrsatser
 • Ironisk nok ikke den beste forsikringsordningen

Rente og gebyrer

Kredittramme
Forbrukslån og refinansiering
10 000 – 500 000 kr
Løpetid
Forbrukslån
1 – 5 år
Refinansiering
Inntil 15 år
Renter
Nominell rente
6,99 – 21,4 %
Gjennomsnittlig nominell rente
10,9 %
Effektiv rente
8,07 – 23,95 %
Etableringsgebyr
Etableringsgebyr for eksisterende kunder
650 kr
Etableringsgebyr for nye kunder
950 kr
Generelle gebyrer
Termingebyr
50 kr/mnd
Betalingsfri måned
250 kr/gang
Endring av forfallsdato
250 kr/gang
Endring av løpetid
250 kr/gang
Purregebyr (1. varsel)
35 kr
Inkassovarsel (2. varsel)
35 kr
Gebyr for betalings­oppfordring (3. varsel)
105 kr
Forsinkelsesrente
8 %
Låneeksempel
Eff. rente: 12,4 %. Etabl. geb: 950. 160.000 o/5 år. Kostnad: 53.986. Tot: 213.986

Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 23 banker samtidig via Lendo

Eff. rente 11,55 %. 120.000 o/5 år. Kostnad: 36.215. Totalt: 156.215
Annonselenke

Avdragsfrihet

Nordea Direct tilbyr både avdragsfrihet og betalingsfrie måneder på sine forbrukslån. Med Nordea Direct har du muligheten til å søke om to betalingsfrie måneder i løpet av en tolv måneders periode forutsett at man har vært kunde i seks måneder, og at de siste seks innbetalingene har vært punktlige. Dersom man ønsker å benytte seg av en betalingsfri måned er man pliktig til å søke om dette via denne siden , samt at det er verdt å merke seg at tjenesten koster 250 kroner per innvilgede gang.

Betalingsforsikring

Betalingsforsikring for forbrukslån er noe de fleste banker tilbyr, og er en forsikring som hjelper deg økonomisk ved uforutsette hendelser. Vi anbefaler alle som vurderer denne forsikringen å aktivt sette seg inn i gjeldende regler og vilkår.

Trykk på de ulike punktene for mer informasjon:

Nordea Direct Bank tilbyr to typer forsikringer, en standard og en pluss-utgave. Begge leveres av AmTrust International Underwriters DAC og dekker følgende poster:

Låneforsikring dekker utelukkende dødsfall, og her erstattes hele din utestående balanse så lenge denne ikke overstiger 500 000 kroner.

Låneforsikring pluss dekker:

Arbeidsledighet
Ved sykdom eller sykemelding dekkes hele ditt månedlige terminbeløp – altså summen av renter og avdrag – etter en kvalifiseringsperiode på 30 dager. Erstatningen har et øvre tak på 13 000 kroner per måned, og er begrenset til maksimalt 12 måneder per skadetilfelle og totalt 36 måneder i løpet av låneperioden.
Sykemelding
Ved sykemelding eller sykehusinnleggelse dekkes hele ditt månedlige terminbeløp – altså summen av renter og avdrag – etter en kvalifiseringsperiode på 30 dager for sykemelding og 3 dager for sykehusinnleggelse. Erstatningen har et øvre tak på 13 000 kroner per måned, og er begrenset til maksimalt 12 måneder per skadetilfelle og totalt 36 måneder i løpet av låneperioden.
Kritisk sykdom
Ved kritisk sykdom erstattes hele din utestående balanse eller inntil maksimalt 500 000 kroner, etter en kvalifiseringsperiode på 30 dager.
Dødsfall
Ved dødsfall erstattes hele din utestående balanse med et øvre tak på maksimal 500 000 kroner.
 • Du må være mellom 18 og 65 år
 • Du må være fast bosatt i Norge og medlem av norsk folketrygd
 • Du må være fast ansatt i minimum 50 % stilling og ha vært det i minimum 6 måneder sammenhengende, eller være selvstendig næringsdrivende
 • Du må være fullt arbeidsdyktig og ikke ha vært sykmeldt i mer enn 30 dager sammenhengende de siste 12 måneder. Du kan heller ikke være kjent med sykdom, eller symptomer på sykdom som direkte eller indirekte kan føre til dødsfall eller kritisk sykdom
 • Du kan ikke være kjent med, eller ha grunn til å regne med, forestående ufrivillig tap av arbeid

Som en av landets største tilbydere av forsikringer, kan Nordea Direct Bank skilte med to typer låneforsikring; henholdvis Standard og Pluss. Låneforsikring Standard koster 1,95 % av det månedlige terminbeløpet for hovedlåntaker og 3,85 % for medlåntakere, mens satsene for Låneforsikring Pluss ligger på 9,95 % og 11,85 % for henholdsvis hoved- og medlåntaker

Du kan enten velge å tegne forsikringen når du inngår låneavtalen med Nordea Direct Bank, eller ta direkte kontakt med banken om du ønsker å tegne forsikring på allerede inngåtte låneavtaler

Betingelser

I tillegg til en vurdering basert på nøkkeltall fra kredittopplysningsselskap, må du også innfri følgende betingelser for å kunne få dette lånet innvilget:

 • Både du og eventuell medsøker må være minst 21 år
 • Du må kunne vise til en årlig inntekt på minimum 150 000 kroner
 • Du må ha en trygg og stabil økonomi
 • Du kan ikke ha noen registrerte betalingsanmerkninger
 • Din samlede gjeld kan ikke overstige fem ganger brutto inntekt Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt
 • Du må kunne håndtere en tenkt renteøkning på inntil fem prosentpoeng Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt

Kontakt­informasjon

Långiver
Nordea Direct Bank ASA
Org. nummer
990 323 429
Besøks­­adresse
Essendrops gate 7, 0368 Oslo
Post­­adresse
Postboks 33 Sentrum, 0101 Oslo
Telefon
(+47) 23 20 60 70
E-post
bank@nordeadirect.no

Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 23 banker samtidig via Lendo

Eff. rente 11,55 %. 120.000 o/5 år. Kostnad: 36.215. Totalt: 156.215
Annonselenke

Brukererfaring med Nordea Direct forbrukslån

Hva er din erfaring med Nordea Direct forbrukslån?

MarkedsføringTesten baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med markedsføring