MarkedsføringTesten baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med "Markedsføring".

Test av Opp Finans forbrukslån

Opp Finans forbrukslån

Vurdering

terningkast

Spesielt anbefalt for

• Fleksibel kredittramme
• Suveren brukeropplevelse
• Gode gebyr- og
rentesatser

Aldersgrense: 21 år

Beløp: 10 000 – 500 000 kr

Løpetid: 1 – 5 år

Refinans: Inntil 15 år

Etablering: 650 – 950 kr

Vurdering

terningkast

Låneeksempel: Eff. rente: 12,42 %. Etabl. geb: 950. 160.000 o/5 år. Kostnad: 53.986. Tot: 213.986


Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 23 banker samtidig via Lendo

Eff. rente 11,55 %. 120.000 o/5 år. Kostnad: 36.215. Totalt: 156.215
Annonselenke
Opp Finans er en del av Gjensidige Bank, og ble etablert i 2012 etter at Gjensidige overtok Citibanks norske låneportefølje. I 2018 overtok dog Nordea samtlige aksjer i Gjensidige Bank, så i dag er Opp Finans teknisk sett underlagt Nordea gjennom Nordea Direct Bank.

Opp Finans scorer jevnt over meget godt i vår test av forbrukslån, selv om det må kunne påståes at de er lite stykke unna toppen av skalaen. De kan i alle fall by på en fleksibel kredittramme og strålende rentesats, og egner seg derfor like godt til refinansiering som generelt forbruk.

Opp Finans: Et trygt forbrukslån

Som nevnt tidligere, ble Gjensidige innlemmet i Nord-Europas største finanskonsern i 2018, så man kan mildt sagt si at man har en trygg og stabil bank i ryggen med Opp Finans. Nå skal det sies at dette ikke er noe som veier aller tyngst i vår sammenligningen, så da er det jo fornuftig at banken også kan skilte med konkurransedyktige og lave renter, med en nominell rentesats fra 7,5 %.

Med Opp Finans kan du låne mellom 10 000 og 500 000 kroner, med en nedbetalingstid på inntil fem år. Dette er på høyde med de beste aktørene i markedet, og denne fleksibiliteten burde være nok til å dekke de aller fleste behov.

Hvilke krav stilles til Opp Finans forbrukslån?

Når du søker lån hos Opp Finans må du først oppgi formålet med lånet, men dette er kun å regne som en formalitet. I praksis disponerer du beløpet slik du selv finner fornuftig, så her kan man både pusse opp hjemme, gå til innkjøp av båt eller refinansiere eksisterende lån og kredittkortgjeld. Her er du din egen herre.

Kravene du derimot må oppfylle er fylte 21 år, ingen tidligere betalingsanmerkninger og minimum 200 000 kroner i årlig inntekt. I den sammenheng må du også legge ved en kopi av din lønnsslipp når du søker.

Forbrukslån med forsikring

Med forbrukslån fra Opp Finans har du også muligheten til å tegne deg to typer betalingsforsikringer ved siden av. Disse er henholdsvis Låneforsikring og Låneforsikring Pluss, og som navnet indikerer får du det lille ekstra med pluss-varianten. Dette er også grunnen til at den koster 9,95 % av ditt månedlige terminbeløp, mens den enklere varianten ligger på 1,96 %.

Formålet med forsikringspolisen er å hjelpe deg med å dekke dine månedlige utgifter ved arbeidsledighet og -uførhet, kritisk sykdom, dødsfall og sykehusinnleggelse.

Lån uten sikkerhet med Opp Finans

Med forbrukslån fra Opp Finans stilles det ingen krav til sikkerhet, som innebærer at du hverken trenger å pantsatte noen av dine eiendeler eller be noen stille som kausjonist. Forbrukslån uten sikkerhet gjør med andre ord lånet mindre risikabelt for deg, samtidig som byrden i større grad ligger på den som låner deg pengene. Dette er også grunnen til at forbrukslån ofte har høyere rente- og gebyrsatser enn mer tradisjonelle lån som bil og bolig.

Kundereisen

Vi har søkt om forbrukslån fra samtlige aktører på markedet, og for å kunne by på et helhetlig inntrykk av hver enkelt har vi sett nærmere på selve søknadsprosessen, den effektive renten vi endte opp med og de totale kostnadene for lånet.

Hos Opp Finans søkte vi om et lån på 100 000 kroner med en nedbetalingstid på 5 år. Aktøren byr på et enkelt og intuitivt søknadsskjema, hvor man først fyller inn all nødvendig informasjon, og dernest avslutter med å signere med enten BankID eller BankID på mobil.

Opp Finans svarte og innvilget søknaden umiddelbart, og kunne ut ifra opplysningene vi oppga by på følgende låneramme:

 • Effektiv rente: 11,99 %
 • Terminbeløp: 2193 kroner
 • Totalt beløp å tilbakebetale: 131 580 kronerTesten av Opp Finans forbrukslån er utført av Dinero.no og ble sist oppdatert 2021-08-06
Vår vurdering (poengscore): 5 av mulige 6.

Karakterbegrunnelse

Alle forbrukslån vi tester gis en karakterer basert på hvordan de scorer i ulike kategorier, og disse vektes igjen etter viktighet:

  Rente og gebyrer har en vekting på 50 %

  Tilbud har en vekting på 27,5 %

  Brukeropplevelse har en vekting på 10 %

  Helhetsvurdering har en vekting på 12,5 %

Rente og gebyrer

Opp Finans oppnår 82/100 poeng i kategorien rente og gebyrer. Ironisk nok har banken faktisk en av de dårligste gebyrsatsene på markedet, samtidig som rentesatsen er på den motsatte enden av skalaen. Et ganske så todelt produkt med andre ord, men i det store og hele veier rentene langt tyngre enn gebyrene, og da ender man fort opp med en ganske så kurant totalsum.

Tilbud

I kategorien tilbud noterer lånet seg for 56/100 poeng. Opp Finans gjør det faktisk jevnt over godt i flere kategorier her, og kan blant annet vise til en av de mest fleksible kredittrammene på markedet, samtidig som alderskravet og responstiden (som er den totale behandlingstiden) er trygt plassert i det øvre sjiktet. Der lånet derimot må tåle å få en del tyn er for den noe snevre betalingsfleksibiliteten og den mindre gode forsikringsordningen.

Brukeropplevelse

Videre får Opp Finans 95/100 poeng i kategorien brukeropplevelse. Her er det meste av det man forventer på plass. Det bys på en oversiktlig søknadsprosess i en moderne og lett tilgjengelig innpakning med muligheter for digital signering. Videre er det enkelt å oppdrive fullstendig prisinformasjon, i tillegg til at man kan ha med seg en medlåntaker om det skulle være behov for dette. Det eneste negative her er selve søknadsoppfølgingen, som vi mener var noe mer anmassende enn den hadde trengt å være.

Helhetsvurdering

I vår totalvurdering får Opp Finans 62/100 poeng. Oppsummert kan man trygt si at aktøren er en veletablert og trygg aktør med en av de bedre rentenesatsene på markedet. Lånet skal også få skryt for den gode responstiden, men må samtidig tåle en del påpakning for de høye gebyrene, og her er det især etableringsgebyret som trekker ned snittet. På tross av dette anses lånet allikevel som et meget trygt og velegnet alternativ.


Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 23 banker samtidig via Lendo

Eff. rente 11,55 %. 120.000 o/5 år. Kostnad: 36.215. Totalt: 156.215
Annonselenke

Fordeler med Opp Finans forbrukslån

 • Enestående kredittramme
 • Meget god rentesats
 • Suveren brukeropplevelse
 • Mulighet for betalingsforsikring

Ulemper

 • Noe høyt etableringsgebyr – heller ikke variabelt som hos mange av konkurrentene
 • Dårlige gebyrsatser
 • Ikke den beste forsikringsordningen

Rente og gebyrer

Kredittramme
Forbrukslån og refinansiering
10 000 – 500 000 kr
Løpetid
Forbrukslån
1 – 5 år
Refinansiering
Inntil 15 år
Renter
Nominell rente
6,99 – 21,4 %
Gjennomsnittlig nominell rente
10,9 %
Effektiv rente
7,55 – 23,95 %
Etableringsgebyr
Etableringsgebyr for eksisterende kunder
650 kr
Etableringsgebyr for nye kunder
950 kr
Generelle gebyrer
Termingebyr
50 kr/mnd
Betalingsfri måned
250 kr/gang
Endring av forfallsdato
250 kr/gang
Purregebyr (1. varsel)
35 kr
Inkassovarsel (2. varsel)
35 kr
Gebyr for betalings­oppfordring (3. varsel)
105 kr
Forsinkelsesrente
8 %
Låneeksempel
Eff. rente: 12,42 %. Etabl. geb: 950. 160.000 o/5 år. Kostnad: 53.986. Tot: 213.986

Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 23 banker samtidig via Lendo

Eff. rente 11,55 %. 120.000 o/5 år. Kostnad: 36.215. Totalt: 156.215
Annonselenke

Avdragsfrihet

Opp Finans tilbyr hverken betalingsutsettelse eller avdragsfrihet på sine forbrukslån, men man kan søke om én betalingsfri måned i løpet av en tolv måneders periode dersom de siste seks innbetalinger har vært punktlige. For å få denne innvilget kreves det også at man har vært kunde i syv måneder, samt at tjenesten koster 250 kroner per gang.

Betalingsforsikring

Betalingsforsikring for forbrukslån er noe de fleste banker tilbyr, og er en forsikring som hjelper deg økonomisk ved uforutsette hendelser. Vi anbefaler alle som vurderer denne forsikringen å aktivt sette seg inn i gjeldende regler og vilkår.

Trykk på de ulike punktene for mer informasjon:

Begge betalingsforsikringer hos Opp Finans leveres av AmTrust International Underwriters DAC og dekker respektive poster:

Låneforsikring dekker utelukkende dødsfall, og her erstattes hele din utestående balanse så lenge denne ikke overstiger 500 000 kroner.

Låneforsikring pluss dekker:

Arbeidsledighet
Ved sykdom eller sykemelding dekkes hele ditt månedlige terminbeløp – altså summen av renter og avdrag – etter en kvalifiseringsperiode på 30 dager. Erstatningen har et øvre tak på 13 000 kroner per måned, og er begrenset til maksimalt 12 måneder per skadetilfelle og totalt 36 måneder i løpet av låneperioden.
Sykemelding
Ved sykemelding eller sykehusinnleggelse dekkes hele ditt månedlige terminbeløp – altså summen av renter og avdrag – etter en kvalifiseringsperiode på 30 dager for sykemelding og 3 dager for sykehusinnleggelse. Erstatningen har et øvre tak på 13 000 kroner per måned, og er begrenset til maksimalt 12 måneder per skadetilfelle og totalt 36 måneder i løpet av låneperioden.
Kritisk sykdom
Ved kritisk sykdom erstattes hele din utestående balanse eller inntil maksimalt 500 000 kroner, etter en kvalifiseringsperiode på 30 dager.
Dødsfall
Ved dødsfall erstattes hele din utestående balanse med et øvre tak på maksimal 500 000 kroner.
 • Du må være mellom 18 og 65 år
 • Du må være fast bosatt i Norge og medlem av norsk folketrygd
 • Du må være fast ansatt i minimum 50 % stilling og ha vært det i minimum 6 måneder sammenhengende, eller være selvstendig næringsdrivende
 • Du må være fullt arbeidsdyktig og ikke ha vært sykmeldt i mer enn 30 dager sammenhengende de siste 12 måneder. Du kan heller ikke være kjent med sykdom, eller symptomer på sykdom som direkte eller indirekte kan føre til dødsfall eller kritisk sykdom
 • Du kan ikke være kjent med, eller ha grunn til å regne med, forestående ufrivillig tap av arbeid

Låneforsikring koster 1,95 % av det månedlige terminbeløpet, mens Låneforsikring Pluss koster 9,95 % av det månedlige terminbeløpet

Du kan enten velge å tegne forsikringen når du inngår låneavtalen med Opp Finans, eller ta direkte kontakt med banken om du ønsker å tegne forsikring på allerede inngåtte låneavtaler

Betingelser

I tillegg til en vurdering basert på nøkkeltall fra kredittopplysningsselskap, må du også innfri følgende betingelser for å kunne få dette lånet innvilget:

 • Du må være minst 21 år
 • Du må kunne vise til en årlig inntekt på minimum 200 000 kroner
 • Du må ha en trygg og stabil økonomi
 • Du må ha bodd sammenhengende i Norge de siste tre årene
 • Du kan ikke ha noen betalingsanmerkninger eller aktive inkassosaker
 • Din samlede gjeld kan ikke overstige fem ganger brutto inntekt Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt
 • Du må kunne håndtere en tenkt renteøkning på inntil fem prosentpoeng Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt

Kontakt­informasjon

Långiver
Nordea Direct Bank ASA
Org. nummer
990 323 429
Besøks­­adresse
Essendrops gate 7, 0368 Oslo
Post­­adresse
Postboks 33 Sentrum, 0101 Oslo
Telefon
(+47) 915 04 140
E-post
post@oppfinans.no

Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 23 banker samtidig via Lendo

Eff. rente 11,55 %. 120.000 o/5 år. Kostnad: 36.215. Totalt: 156.215
Annonselenke

Brukererfaring med Opp Finans forbrukslån

Hva er din erfaring med Opp Finans forbrukslån?

MarkedsføringTesten baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med markedsføring