Testen baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med markedsføring
Testen baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med markedsføring

Test av Opp Finans forbrukslån

Kreditt­grense
500 000 kr
Alders­grense
21 år
Etablerings­gebyr
950 kr
Termin­gebyr
50 kr/mnd
Vurdering
Eff. rente: 12,42 %. Etabl. geb: 950. 160.000 o/5 år. Kostnad: 53.986. Tot: 213.986. Løpetid: 1-5 (15) år. Maks eff. rente: 23,95 %
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 21 banker samtidig via Uno Finans
Gå videre til Uno Finans
Eff. rente: 12,71 %. 150.000 o/5 år. Kostnad: 49.237. Tot: 199.237
Annonselenke
Opp Finans var opprinnelig en del av Gjensidige Bank, som ble etablert i 2012 etter Gjensidiges overtagelse av Citibanks norske låneportefølje. I 2018 overtok imidlertid Nordea samtlige aksjer i Gjensidige Bank, som vil si at Opp Finans i dag sorterer under bankens datterselskap Nordea Direct. Ved inngangen til 2023 kommer dog Nordea Direct til å slå seg sammen med holdingsselskapet Nordea, så man skal nok ikke se bort ifra at dette vil lede til nok en endring i eierstrukturen.

Med sin fleksible kreditramme og strålende rentesats, gjør Opp Finans det i alle fall jevnt over meget godt i vår sammenligning av forbrukslån. Denne kombinasjonen bidrar dessuten til at lånet egner seg like godt til refinansiering som generelt forbruk.

Opp Finans: Et trygt forbrukslån

Som nevnt tidligere, ble Gjensidige innlemmet i Nord-Europas største finanskonsern i 2018, så man kan mildt sagt si at man har en trygg og stabil bank i ryggen med Opp Finans. Nå skal det sies at dette ikke er noe som veier aller tyngst i vår sammenligning, så da er det jo fornuftig at banken også kan skilte med konkurransedyktige og lave renter, med en nominell rentesats helt ned mot 6,99 prosent.

Med et forbrukslån fra Opp Finans kan du låne mellom 10 000 og 500 000 kroner, som er på høyde med de aller beste aktørene på markedet. Dette spennet burde med andre ord kunne dekke de aller fleste behov man skulle ha.

Hvilke krav stilles til Opp Finans forbrukslån?

Når du søker lån hos Opp Finans må du først oppgi formålet med lånet, men dette er ofte å regne som en ren formalitet. I praksis disponerer du beløpet slik du selv finner fornuftig, så her kan man både pusse opp hjemme, gå til innkjøp av båt eller refinansiere eksisterende lån og kredittkortgjeld. Her er du din egen herre.

På samme tid fines det også visse ufravikelige krav, og disse er at du ikke har noen betalingsanmerkninger, har fylt 21 år og har en årlig inntekt på minst 200 000 kroner. I denne sammenhengen må du også legge ved en kopi av din lønnsslipp når du søker, slik at du kan bekrefte inntekten du oppgir.

Forbrukslån med forsikring

Med forbrukslån fra Opp Finans har du også muligheten til å tegne deg to typer betalingsforsikringer ved siden av. Disse er henholdsvis Låneforsikring og Låneforsikring Pluss, og som navnet indikerer får du det lille ekstra med pluss-varianten. Dette er også grunnen til at den koster 9,95 % av ditt månedlige terminbeløp, mens den enklere varianten ligger på 1,95 %.

Betalingsforsikring kan på mange måter anses som et økonomisk sikkerhetsnett om du skulle være så uheldig å miste jobben eller pådra deg en skade som hindrer deg fra å kunne jobbe. I disse tilfellene vil forsikringen dekke hele eller deler av dine månedlige forpliktelser, slik at du ikke havner bakpå med dine innbetalinger.

Lån uten sikkerhet med Opp Finans

Den fremste fordelen med forbrukslån er at det ikke stilles noen krav til sikkerhet, som vil si at man både slipper kausjonist og å stille pant i personlige eiendeler. Sett slik er forbrukslån langt mindre risikabelt for deg, samtidig som byrden da i større grad faller på den som låner deg pengene. Dette er også grunnen til at forbrukslån ofte har en langt høyere rentesats enn mer tradisjonelle lån som bil og bolig.

Kundereisen

Vi har søkt om forbrukslån fra samtlige aktører på markedet, og for å kunne by på et helhetlig inntrykk av hver enkelt har vi sett nærmere på selve søknadsprosessen, den effektive renten vi endte opp med og de totale kostnadene for lånet.

Hos Opp Finans søkte vi om et lån på 100 000 kroner med en nedbetalingstid på 5 år. Aktøren byr på et enkelt og intuitivt søknadsskjema, hvor man først fyller inn all nødvendig informasjon, og dernest avslutter med å signere med enten BankID eller BankID på mobil.

Opp Finans svarte og innvilget søknaden umiddelbart, og kunne ut ifra opplysningene vi oppga by på følgende låneramme:

Effektiv rente:
11,99 %
Terminbeløp:
2193 kroner
Tilbake­betalingssum:
131 580 kroner

Testen av Opp Finans forbrukslån er utført av Dinero.no og ble sist oppdatert 2022-01-20

Vår vurdering (poengsum): 5/6

Karakterbegrunnelse

Alle kredittkortene vi tester gis karakterer basert på hvordan de scorer i ulike kategorier, og disse vektes igjen etter viktighet:

Rente og gebyrer har en vekting på 50 %
Fordeler har en vekting på 27,5 %
Brukeropplevelse har en vekting på 10 %
Helhetsvurdering har en vekting på 12,5 %
Rente og gebyrer

Opp Finans oppnår 82/100 poeng i kategorien rente og gebyrer. Ironisk nok har banken faktisk en av de dårligste gebyrsatsene på markedet, samtidig som rentesatsen er på den motsatte enden av skalaen. Et ganske så todelt produkt med andre ord, men i det store og hele veier rentene langt tyngre enn gebyrene, og da ender man fort opp med en ganske så kurant totalsum.

Tilbud

I kategorien tilbud noterer lånet seg for 56/100 poeng. Opp Finans gjør det jevnt over bra på dette punktet med god responstid (som er den totale behandlingstiden), solide forsikringsvilkår og en av markedets mest fleksible kredittrammer. Lånet må derimot se seg nødt til å få en del trekk for sin høye aldersgrense og begrensede løpetid.

Brukeropplevelse

Videre får Opp Finans 95/100 poeng i kategorien brukeropplevelse. Her er det meste av det man forventer på plass. Det bys på en oversiktlig søknadsprosess i en moderne og lett tilgjengelig innpakning med muligheter for digital signering. Videre er det enkelt å oppdrive fullstendig prisinformasjon, i tillegg til at man kan ha med seg en medlåntaker om det skulle være behov for dette. Det eneste negative her er selve søknadsoppfølgingen, som vi mener var noe mer anmassende enn den hadde trengt å være.

Helhetsvurdering

I vår totalvurdering får Opp Finans 62/100 poeng. Oppsummert kan man trygt si at aktøren er en veletablert og trygg aktør med en av de bedre rentenesatsene på markedet. Lånet skal også få skryt for den gode responstiden, men må samtidig tåle en del påpakning for de høye gebyrene, og her er det især etableringsgebyret som trekker ned snittet. På tross av dette anses lånet allikevel som et meget trygt og velegnet alternativ.

Fordeler

 • Enestående kredittramme
 • Meget god rentesats
 • Suveren brukeropplevelse
 • Mulighet for betalingsforsikring

Ulemper

 • Noe høyt etableringsgebyr – heller ikke variabelt som hos mange av konkurrentene
 • Ugunstige gebyrsatser
 • Ikke den beste forsikringsordningen
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 21 banker samtidig via Uno Finans
Gå videre til Uno Finans
Eff. rente: 12,71 %. 150.000 o/5 år. Kostnad: 49.237. Tot: 199.237
Annonselenke

Rente og gebyrer

Generelt
Aldersgrense
21 år
Mulighet for medlåntaker
Ja
Mulighet for refinansiering
Ja
Løpetid forbrukslån
1 – 5 år
Løpetid refinansiering
Inntil 15 år
Kredittramme
10 000 – 500 000 kr
Renter
Nominell rente
6,99 – 21,4 %
Effektiv rente
7,55 – 23,95 %
Etableringsgebyr
Etableringsgebyr for eksisterende kunder
650 kr
Etableringsgebyr for nye kunder
950 kr
Generelle gebyrer
Termingebyr
50 kr/mnd
Betalingsfri måned
250 kr/gang
Endring av forfallsdato
250 kr/gang
Purregebyr (1. varsel)
35 kr
Inkassovarsel (2. varsel)
35 kr
Gebyr for betalings­oppfordring (3. varsel)
105 kr
Forsinkelsesrente
8 %
Låneeksempel
Eff. rente: 12,42 %. Etabl. geb: 950. 160.000 o/5 år. Kostnad: 53.986. Tot: 213.986

Avdragsfrihet

Opp Finans tilbyr hverken betalingsutsettelse eller avdragsfrihet på sine forbrukslån, men man kan søke om én betalingsfri måned i løpet av en tolv måneders periode dersom de siste seks innbetalinger har vært punktlige. For å få denne innvilget kreves det også at man har vært kunde i syv måneder, samt at tjenesten koster 250 kroner per gang.

Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 21 banker samtidig via Uno Finans
Gå videre til Uno Finans
Eff. rente: 12,71 %. 150.000 o/5 år. Kostnad: 49.237. Tot: 199.237
Annonselenke

Betalingsforsikring

Betalingsforsikring for forbrukslån dekker hele eller deler av ditt månedlige terminbeløp ved uforutsette hendelser som sykdom og arbeidsledighet, og kan sånn sett anses som et sikkerhetsnett om du skulle havne i en økonomisk utfordrende situasjon.

Trykk på de ulike punktene for mer informasjon:

Erstatning er her det maksimale beløpet du kan motta per skadetilfelle, mens varigheten er hvor lenge du kan motta erstatning for ett og samme skadetilfelle. Dersom varighet ikke er oppgitt, utbetales erstatningen som et engangsbeløp.

Karensperiode er tidsrommet fra du kjøpte forsikringen til du er berettiget til å søke om erstatning, mens kvalifiseringstiden er perioden fra hendelsen inntraff frem til man kan motta erstatning.

Opp Finans tilbyr to typer betalingsforsikringer, henholdsvis standard og pluss. Førstnevnte dekker utelukkende dødsfall, mens pluss-varianten dekker samtlige poster, inkludert dødsfall. Begge forsikringer leveres av AmTrust International Underwriters DAC og dekker følgende poster:

Dekning
Erstatning
Varighet
Karens
Kvalifisering
Arbeids­ledighet (100%)
13 000 kr/mnd
12 mnd¹
30 dg
90 dg
Arbeids­uførhet (100%)
13 000 kr/mnd
12 mnd¹
30 dg
30 dg
Sykehus­innleggelse²
13 000 kr/mnd
12 mnd¹
3 dg
30 dg
Kritisk sykdom
500 000 kr
30 dg
30 dg
Dødsfall
500 000 kr
0 dg
0 dg
Totalt 36 måneder gjennom låneperioden
Gjelder kun selvstendig næringsdrivende
 • Du må være mellom 18 og 65 år
 • Du må ha en folkeregistrert adresse og være bosatt i Norge, i tillegg til å være medlem av norsk folketrygd
 • Du må være fast ansatt i minimum 50 % stilling, alternativt være selvstendig næringsdrivende, samt at arbeidsforholdet må ha vart i minst seks sammenhengende måneder
 • Du kan ikke være kjent med sykdom eller symptomer på sykdom som direkte eller indirekte kan lede til dødsfall eller kritisk sykdom
 • Du må være fullt arbeidsdyktig og ikke ha vært sykmeldt i mer enn 30 sammenhengende dager de siste 12 måneder, dersom du ønsker å tegne pluss-varianten
 • Du kan ikke være kjent med – eller ha grunn til å regne med – forestående ufrivillig tap av arbeid, dersom du ønsker å tegne pluss-varianten

Låneforsikring Standard koster 1,95 % av ditt månedlige terminbeløpet, mens Låneforsikring Pluss koster 9,95 % av ditt månedlige terminbeløpet. Denne summen belastes etterskuddsvis, som vil si at den skal innbetales samtidig med ditt månedlige terminbeløp

Du kan enten velge å tegne forsikringen når du inngår låneavtalen med Opp Finans, eller ta direkte kontakt med banken om du ønsker å tegne forsikring på allerede inngåtte låneavtaler

Betingelser

I tillegg til en vurdering basert på nøkkeltall fra kredittopplysningsselskap, må du også innfri følgende betingelser for å kunne få dette lånet innvilget:

 • Du må ha fylt 21 år
 • Du må kunne vise til en årlig inntekt over 150 000 kroner
 • Du må ha en trygg og stabil økonomi
 • Du må ha bodd sammenhengende i Norge de siste tre årene
 • Du kan ikke ha noen betalingsanmerkninger eller aktive inkassosaker
 • Din samlede gjeld kan ikke overstige fem ganger brutto inntekt Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt
 • Du må kunne håndtere en tenkt renteøkning på inntil fem prosentpoeng Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 21 banker samtidig via Uno Finans
Gå videre til Uno Finans
Eff. rente: 12,71 %. 150.000 o/5 år. Kostnad: 49.237. Tot: 199.237
Annonselenke

Kontakt­informasjon

Kredittgiver
Nordea Direct Bank ASA
Org. nummer
990 323 429
Besøksadresse
Essendrops gate 7, 0368 Oslo
Postadresse
Postboks 33 Sentrum, 0101 Oslo
Telefon
(+47) 915 04 140
E-post
post@​oppfinans.no

Brukererfaring med Opp Finans forbrukslån

Hva er din erfaring med Opp Finans forbrukslån?

Testen baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med markedsføring