Test av Remember forbrukslån

Remember forbrukslån

Vurdering

terningkast

Spesielt anbefalt for

• Testens beste
alderfleksibilitet
• Suveren
betalingsfleksibilitet

Aldersgrense: 18 år

Beløp: 10 000 - 350 000 kr

Løpetid: 1-5 år

Refinans: Inntil 12 år

Etablering: 750 kr

Vurdering

terningkast

Remembers forbrukslån, tidligere kalt Remember Lev, står seg som et henholdsvis godt lånealternativ i vår test av forbrukslån, hvor vi sammenligner vilkårene til et knippe forbrukslån som finnes på markedet.

Remember: Et greit alternativ til forbrukslån

Det som trekker litt ned i helhetsvurderingen av Remembers forbrukslån er at nedre lånesum er forholdsvis høy og øvre lånesum forholdsvis lav sammenlignet med hva konkurrentene kan tilby, men vi vil likevel anslå at Remembers lånebeløp på mellom 10 000 kroner og 350 000 kroner er tilstrekkelig for de fleste bruk.
Nedbetalingstiden på lånet er maksimalt 12 år, men banken anbefaler fem års nedbetaling i tråd med Finanstilsynets retningslinjer. Til gjengjeld er den nominelle renten lav, og ligger på mellom 7,95 % og 19,95 %. Lav rente betyr færre månedlige kostnader på forbrukslånet ditt, noe som så klart er bra.

Lån uten sikkerhet med Remember

Remembers forbrukslån er et lån uten sikkerhet, noe som betyr at du ikke må pantsette eiendom som hus, hytte eller bil som sikkerhet i lånet for å få innvilget lån. Dette innebærer en mindre risiko for deg som låntaker hos Remember. Med Remembers lån uten sikkerhet kan du låne penger til det du trenger!

Hvilke krav stiller Remember til forbrukslån?

Som alle andre forbrukslån stiller også Remember noen krav til deg som søker. Minstekravene til Remember er at du er fylt 18 år, har fast inntekt og ingen registrerte betalingsanmerkninger, altså er ikke kravene altfor høye. Remember foretar uansett en kredittvurdering av deg som de vil vurdere før de eventuelt gir deg lån.
Bortsett fra disse kravene kan du bruke forbrukslånet på akkurat det du vil. Et forbrukslån kan gjøre hverdagen enklere i form av å få bukt med uforutsette utgifter, dyre oppussinger som for eksempel bad, refinansiering av lån og gjeld og lignende, og uansett hva du har i tankene for lånet ditt bestemmer du ene og alene selv hva du ønsker å bruke det på.


Testen av Remember forbrukslån er utført av og er sist oppdatert .

Vår vurdering (Poengscore): 3 av mulige 6.

Karakterbegrunnelse

Alle forbrukslån vi tester gis en karakterer basert på hvordan de scorer i ulike kategorier, og disse vektes igjen etter viktighet:

  Rente og gebyrer har en vekting på 50 %

  Tilbud har en vekting på 25 %

  Brukeropplevelse har en vekting på 10 %

  Helhetsvurdering har en vekting på 15 %

Rente og gebyrer

Remember oppnår 50/100 poeng i kategorien rente og gebyrer. Lånet scorer kort og godt jevnt over middels over hele fjøla her, både på rente og gebyrvilkår.

Tilbud

I kategorien tilbud noterer lånet seg for 65/100 poeng. Remember gjør det bra på flere punkter og ikke minst på krav til aldersgrense, som noterer seg for toppscore i vår test. Utover det gjør de det også meget bra i kategoriene kredittramme og betalingsfleksibilitet. Der låner derimot skiller seg ut i negativ retning er på responstid (den totale behandlingstiden) og forsikringsordninger som er langt fra det man burde kunne forvente av en aktør av denne størrelsen.

Brukeropplevelse

Videre får Remember 45/100 poeng i kategorien brukeropplevelse. Innledningsvis skal det sies at både hjemmesiden og søknadsprosessen i seg selv kommer i et oppdatert og moderne grensesnitt og at all relevant informasjon knyttet til pris og avtaler er på stell, men der stopper også den positive omtalen. For det første var behandlingstiden langt mer langtekkelig enn den burde, og for det andre var oppfølgingen noe mer anmassende enn den burde ha vært. Alt i alt lander man da på en nokså middelmådig score.

Helhetsvurdering

I vår totalvurdering får Remember 49/100 poeng. Lånet beveger seg kort og godt over hele skalaen. Blant de negative aspektene er både renter, gebyrer og fleksibilitet av det middelmådige slaget, mens responstiden er blant de dårligere i vår test. På den positive siden er selve lånetilbud i seg selv ganske så kurant, i tillegg til at betalingsfleksibiliteten er blant de bedre på markedet.

Fordeler med Remember forbrukslån

 • Testens suverent beste aldersfleksibilitet
 • Suveren betalingsfleksibilitet
 • Mulighet for lån og refinansiering uten sikkerhet
 • Du står fritt til å disponere midlene dine slik du selv ønsker
 • Mulighet for 23 % skattefradag på utgifter knyttet til renter og etableringsgebyr

Ulemper

 • Høy nedre lånseum og lav øvre lånesum tilgjengelig
 • Ingen avdragsfrihet
 • Langdryg responstid
 • Mindre god brukeropplevelse

Rente og gebyrer

Renter

 • Nominell rente: Fra 7,95 % til 19,95 %
 • Effektiv rente: Fra 10,39 til 41,50 %

 

Etableringsgebyr

 • Etableringsgebyr: 750 kr

 

Generelle gebyrer

 • Elektronisk faktura: 0 kr
 • Papirfaktura: 45 kr

 

Låneeksempel

 • Eff.rente 17,51 %. Etabl.geb. 750 kr. 65 000 kr o/5 år. Totalt 95 355 kr

Avdragsfrihet

Dette forbrukslånet tilbyr ikke avdragsfrihet

Betalingsforsikring

Betalingsforsikring for forbrukslån er noe de fleste banker tilbyr, og er en forsikring som hjelper deg økonomisk ved uforutsette hendelser. Vi anbefaler alle som vurderer denne forsikringen å aktivt sette seg inn i gjeldende regler og vilkår.

Trykk på de ulike punktene for mer informasjon:

Opp Finans tilbyr to typer låneforsikringer, henholdsvis Låneforsikring og Låneforsikring Pluss. Førstnevnte dekker kun dødsfall, og sletter da den resterende gjelden på lånet eller inntil maksimalt 500 000 kroner, mens Låneforsikring Pluss dekker:

 • Arbeidsledighet og Sykemelding
  Ved fullstendig sykmelding eller arbeidsledighet i over 30 sammenhengende dager kan forsikringen dekke inntil 1/30 av månedlig terminbeløp for hver dag. Maksimal dekning per skadetilfelle er satt til 12 måneder i strekk, mens maksimal månedlig erstatning er på 13 000 kroner. Det er samtidig verdt å merke seg at dekningen for arbeidsledighet ikke gjelder for selvstendig næringsdrivende.
 • Sykehusinnleggelse
  Selvstendig næringsdrivende kan få dekket ett terminbeløp ved sykehusinnleggelse sammenhengende i minst 3 dager, og deretter 1/30 for hver dag man er innlagt
 • Dødsfall eller kritisk sykdom
  Ved dødsfall eller kritisk sykdom blir den resterende gjelden slettet eller maksimalt 500 000 kroner

Hos Opp Finans koster den enkleste av forsikringene – kalt Låneforsikring – 1,96 % av det månedlige terminbeløpet, mens satsen for medlåntaker er på 3,86 %.

For Låneforsikring Pluss er prisen satt til 9,95 % av det månedlige terminbeløpet, mens det for medlåntaker koster 11,85 %. Begge forsikringspremier betales enkelt på den samme fakturaen som lånet.

Du kan enkelt tegne den ønskede forsikringsordningen når du søker på lånet, eller gjennom Opp Finans hjemmesider i etterkant.

Betingelser

I tillegg til en vurdering basert på nøkkeltall fra kredittopplysningsselskap, må du også innfri følgende betingelser for å kunne få dette lånet innvilget:

 • 18 års aldersgrense
 • Du må ha fast inntekt
 • Ingen betalingsanmerkninger

Brukererfaring med Remember forbrukslån

Hva er din erfaring med Remember forbrukslån?