MarkedsføringTesten baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med "Markedsføring".

Test av re:member forbrukslån

re:member forbrukslån

Vurdering

terningkast

Spesielt anbefalt for

• Testens beste
alderfleksibilitet
• Suveren
betalingsfleksibilitet

Aldersgrense: 18 år

Beløp: 10 000 – 350 000 kr

Løpetid: 1 – 5 år

Refinans: Inntil 15 år

Etablering: 750 kr

Vurdering

terningkast

Låneeksempel: Eff. rente: 11,39 %. Etabl. geb: 750. 100.000 o/5 år. Kostnad: 29.961. Tot: 129.961


Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 23 banker samtidig via Lendo

Eff. rente: 14 %. 65.000 o/5 år. Kostnad: 24.093. Totalt: 89.093
Annonselenke
re:member hører til under EnterCard Norge, som i dag tilbyr kredittkort og forbrukslån på det norske markedet. Den norske grenen av svenskeide EnterCard ble etablert tilbake i 1999, og fikk sin nåværende eierstruktur i 2005, da Swedbank og Barclays gikk sammen om å etablerere firmaet som et fellesforetak.

Men i og med at dette er en test av forbrukslån, er det naturlig nok dette vi har valgt å se litt nærmere på. Kort og godt leverer re:member jevnt over greit i de fleste kategorier, men klarer dessverre ikke å skille seg nevneverdig ut i mengden.

re:member: Et greit alternativ til forbrukslån

Noe som taler for re:member er den fleksible lånerammen. Her har man muligheten til å låne mellom 10 000 og 350 000 kroner, som strengt tatt burde dekke de aller fleste formålene en måtte ha.

Dersom man ønsker å refinansiere eksisterende gjeld, være seg kredittkort eller forbrukslån, kan man søke om en løpetid på inntil 15 år. Om du skal ta opp et nytt forbrukslån er dog den maksimale nedbetalingstiden satt til fem år, og begge disse satsene er i henhold til Finanstilsynets gjeldende forskrift. Til gjengjeld er den nominelle renten nokså lav, mellom 7,95 og 19,95 %, noe som gagner deg som forbruker, all den tid mindre renter leder til lavere månedlige omkostninger.

Lån uten sikkerhet med re:member

Som forbrukslån flest er også re:member klassifisert som et lån uten sikkerhet. Dette betyr kort og godt at du ikke må pantsette noen personlige eiendeler, slik som fast eiendom eller bil, for å få lånet innvilget. Dette medfører igjen en lavere risiko for deg som lånetaker, samtidig som du ikke er pliktig til å oppgi hva du skal bruke de lånte midlene til.

Hvilke krav stiller re:member til forbrukslån?

I likhet med samtlige andre aktører på markedet stiller også re:member visse krav til deg som søker. I denne sammenhengen kreves det at du har fylt 18 år, kan vise til en fast inntekt og ikke har noen registrerte betalingsanmerkninger. Ikke de mest urimeligste kravene med andre ord. Uavhengig av dette må du også gjennom en kredittvurdering, og denne vil langt på vei avgjøre din faktiske rente.

Et forbrukslån kan gjøre hverdagen enklere i form av å få bukt med uforutsette utgifter, dyre oppussinger som for eksempel bad, refinansiering av lån og gjeld og lignende, og uansett hva du har i tankene for lånet ditt bestemmer du ene og alene selv hva du ønsker å bruke det på.

Kundereisen

Vi har søkt om forbrukslån fra samtlige aktører på markedet, og for å kunne by på et helhetlig inntrykk av hver enkelt har vi sett nærmere på selve søknadsprosessen, den effektive renten vi endte opp med og de totale kostnadene for lånet.

Hos re:member søkte vi om et lån på 100 000 kroner med en nedbetalingstid på 5 år. Aktøren byr på et enkelt og intuitivt søknadsskjema, hvor man først fyller inn all nødvendig informasjon, og dernest avslutter med å signere med enten BankID eller BankID på mobil.

re:member avslo søknaden umiddelbart, og vi har derfor hentet ut relevante tall og data fra Finansportalen.Testen av re:member forbrukslån er utført av Dinero.no og ble sist oppdatert 2021-10-06
Vår vurdering (poengscore): 3 av mulige 6.

Karakterbegrunnelse

Alle forbrukslån vi tester gis en karakterer basert på hvordan de scorer i ulike kategorier, og disse vektes igjen etter viktighet:

  Rente og gebyrer har en vekting på 50 %

  Tilbud har en vekting på 27,5 %

  Brukeropplevelse har en vekting på 10 %

  Helhetsvurdering har en vekting på 12,5 %

Rente og gebyrer

re:member oppnår 44/100 poeng i kategorien rente og gebyrer. Lånet scorer kort og godt jevnt over middels over hele fjøla her, både på rente og gebyrvilkår.

Tilbud

I kategorien tilbud noterer lånet seg for 63/100 poeng. re:member gjør det bra på flere punkter og ikke minst på krav til aldersgrense, som noterer seg for toppscore i vår test. Utover det gjør de det også meget bra i kategoriene kredittramme og betalingsfleksibilitet. Der låner derimot skiller seg ut i negativ retning er mangelen på betalingsfleksibilitet og den mindre gode forsikringsordninger, som er langt fra det man burde kunne forvente av en aktør av denne størrelsen.

Brukeropplevelse

Videre får re:member 96/100 poeng i kategorien brukeropplevelse. Her er det meste av det man forventer på plass med en oversiktlig søknadsprosess via nett i en moderne og lett tilgjengelig innpakning, med muligheter for å signere digitalt. Man finner også fullstendig prisinformasjon raskt og enkelt, i tillegg til at man kan ha med seg en medlåntaker om det skulle være behov for dette. Det eneste vi faktisk har å plukke på her er at det ikke er mulig å kontakte banken via deres hjemmeside, hverken i form av et kontaktskjema eller gjennom en chat-funksjon. De skal dog ha skryt for en nokså utfyllende spørsmål og svar-seksjon, samt at man naturlig nok kan ta kontakt via mail og telefon.

Helhetsvurdering

I vår totalvurdering får re:member 50/100 poeng. Lånet beveger seg kort og godt over hele skalaen. Blant de mer negative aspektene finner vi mangelen på betalingsfleksibilitet og den middelmådige rente- og gebyrsatsen. På den positive siden har vi i alle fall selve lånetilbud, som i seg selv er ganske så kurant, og den meget gode brukeropplevelsen. Alt i alt lander man dermed trygt innenfor det midtre sjiktet.


Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 23 banker samtidig via Lendo

Eff. rente: 14 %. 65.000 o/5 år. Kostnad: 24.093. Totalt: 89.093
Annonselenke

Fordeler med re:member forbrukslån

 • Testens suverent beste aldersfleksibilitet
 • Meget god brukeropplevelse
 • Mulighet for 22 % skattefradag på utgifter knyttet til renter og etableringsgebyr

Ulemper

 • Ingen mulighet for betalingsutsettelse eller avdragsfrihet
 • Mindre god forsikringsordning

Rente og gebyrer

Kredittramme
Forbrukslån og refinansiering
10 000 – 350 000 kr
Løpetid
Forbrukslån
1 – 5 år
Refinansiering
Inntil 15 år
Renter
Nominell rente
7,95 – 19,95 %
Gjennomsnittlig nominell rente
12,95 %
Effektiv rente
8,34 – 40,08 %
Etableringsgebyr
Etableringsgebyr
750 kr
Generelle gebyrer
Termingebyr
45 kr/mnd
eFaktura og AvtaleGiro
0 kr
Purregebyr (1. varsel)
35 kr
Inkassovarsel (2. varsel)
35 kr
Gebyr for betalings­oppfordring (3. varsel)
105 kr
Forsinkelsesrente
8 %
Låneeksempel
Eff. rente: 11,39 %. Etabl. geb: 750. 100.000 o/5 år. Kostnad: 29.961. Tot: 129.961

Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 23 banker samtidig via Lendo

Eff. rente: 14 %. 65.000 o/5 år. Kostnad: 24.093. Totalt: 89.093
Annonselenke

Avdragsfrihet

Hos re:member kan du søke om to betalingsfrie måneder i løpet av en periode på tolv måneder, forutsett at disse ikke er etter hverandre og du er à jour med dine fire første innbetalinger. Dersom du ønsker å benytte deg av dette må du ta kontakt med kundeservice per telefon.

Låneforsikring

Låne- eller betalingsforsikring for forbrukslån er noe de fleste banker tilbyr, og er en forsikring som hjelper deg økonomisk ved uforutsette hendelser. Vi anbefaler alle som vurderer denne forsikringen å aktivt sette seg inn i gjeldende regler og vilkår.

Trykk på de ulike punktene for mer informasjon:

Betalingsforsikringen hos re:member – som enkelt og greit kalles Låneforsikring Plus – leveres av AmTrust International Underwriters DAC og dekker følgende poster:

Arbeidsuførhet
Ved 100 % midlertidig arbeidsuførhet eller sykemelding dekkes hele ditt månedlige terminbeløp – altså summen av renter og avdrag – etter en karenstid på 21 dager. Erstatningen har et øvre tak på 13 000 kroner per måned, og en begrensning på maksimalt 12 måneder.
Arbeidsledighet
Ved ufrivillig arbeidsledighet eller permisjon dekkes hele ditt månedlige terminbeløp – altså summen av renter og avdrag – etter en karenstid på 30 dager. Erstatningen har et øvre tak på 13 000 kroner per måned, og en begrensning på maksimalt 12 måneder.
Sykehusopphold
Ved sykehusopphold dekkes hele ditt månedlige terminbeløp – altså summen av renter og avdrag – etter en karenstid på 7 dager. Erstatningen har et øvre tak på 13 000 kroner per måned, og en begrensning på maksimalt 3 måneder. Det er også verdt å merke seg at denne posten kun gjelder for selvstendig næringsdrivende
Omsorg
Ved omsorg for syke barn eller nære slektninger dekkes hele ditt månedlige terminbeløp – altså summen av renter og avdrag – etter en karenstid på 21 dager. Erstatningen har et øvre tak på 13 000 kroner per måned, og en begrensning på maksimalt 12 måneder.
Dødsfall
Ved dødsfall erstattes hele din utestående balanse eller inntil maksimalt 350 000 kroner.
 • Du må være mellom 18 og 65 år
 • Du må være bosatt i Norge og være medlem av norsk folketrygd
 • Du må ha vært fast eller midlertidig ansatt med en arbeidstid på minst 60 timer per måned i løpet av de siste seks månedene
 • Du kan ikke ha kjennskap til hverken forestående arbeidsløshet eller arbeidsuførhet
 • Du kan ikke motta dekning for sykdom, skader eller lignende forhold

re:members Låneforsikring Plus koster 8,9 % av din månedlige ytelse, som er summen av renter, gebyrer og avdrag du betaler hver måned

For å bestille forsikringen må du printe ut og signere følgende skjema , før den sendes per postgang til re:member

Betingelser

I tillegg til en vurdering basert på nøkkeltall fra kredittopplysningsselskap, må du også innfri følgende betingelser for å kunne få dette lånet innvilget:

 • Du må være minst 18 år
 • Du må ha en fast inntekt
 • Du kan ikke ha noen betalingsanmerkninger
 • Din samlede gjeld kan ikke overstige fem ganger brutto inntekt Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt
 • Du må kunne håndtere en tenkt renteøkning på inntil fem prosentpoeng Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt

Kontakt­informasjon

Långiver
EnterCard Norge, filial av EnterCard Group AB
Org. nummer
919 061 545
Besøks­­adresse
Dronning Eufemias gate 6B, 0191 Oslo
Post­­adresse
Postboks 6783, St. Olavs Plass, 0130 Oslo
Telefon
(+47) 73 89 77 55
E-post
kundesenter@entercard.no

Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 23 banker samtidig via Lendo

Eff. rente: 14 %. 65.000 o/5 år. Kostnad: 24.093. Totalt: 89.093
Annonselenke

Brukererfaring med re:member forbrukslån

Hva er din erfaring med re:member forbrukslån?

MarkedsføringTesten baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med markedsføring