MarkedsføringTesten baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med "Markedsføring".

Test av re:member forbrukslån

re:member forbrukslån

Vurdering

terningkast

Spesielt anbefalt for

• Testens beste
alderfleksibilitet
• Suveren
betalingsfleksibilitet

Aldersgrense: 18 år

Beløp: 10 000 – 350 000 kr

Løpetid: 1 – 5 år

Refinans: Inntil 15 år

Etablering: 750 kr

Vurdering

terningkast

Låneeksempel: Eff. rente: 13,87 %. Etabl. geb: 750. 65.000 o/5 år. Kostnad: 23.855. Tot: 88.855


Søk om forbrukslån fra re:member via Aconto da vi ikke har et samarbeid med den aktuelle banken

Eff. rente 14,18 %. 65.000 o/5 år. Kostnad: 21.400. Totalt: 86.400
Annonselenke
re:member hører til under EnterCard Norge, som i dag tilbyr kredittkort og forbrukslån for det norske markedet. Den norske grenen av svenskeide EnterCard ble etablert tilbake i 1999, og fikk sin nåværende eierstruktur i 2005, da Swedbank og Barclays gikk sammen om å etablerere firmaet som et fellesforetak.

Men i og med at dette er en test av forbrukslån, er det naturlig nok dette vi har valgt å se litt nærmere på. Kort og godt leverer re:member jevnt over greit i de fleste kategorier, men klarer dessverre ikke å skille seg nevneverdig ut i mengden.

re:member: Et greit alternativ til forbrukslån

Noe som taler for re:member er den fleksible lånerammen. Her har man muligheten til å låne mellom 10 000 og 350 000 kroner, som strengt tatt burde dekke de aller fleste formålene en måtte ha.

Dersom man ønsker å refinansiere eksisterende gjeld, være seg kredittkort eller forbrukslån, kan man søke om en løpetid på inntil 15 år. Om du skal ta opp et nytt forbrukslån er dog den maksimale nedbetalingstiden satt til fem år, og begge disse satsene er i henhold til Finanstilsynets gjeldende forskrift. Til gjengjeld er den nominelle renten nokså lav, mellom 7,95 og 19,95 %, noe som gagner deg som forbruker, all den tid mindre renter leder til lavere månedlige omkostninger.

Lån uten sikkerhet med re:member

Som forbrukslån flest er også re:member klassifisert som et lån uten sikkerhet. Dette betyr kort og godt at du ikke må pantsette noen personlige eiendeler, slik som fast eiendom eller bil, for å få lånet innvilget. Dette medfører igjen en lavere risiko for deg som lånetaker, samtidig som du ikke er pliktig til å oppgi hva du skal bruke de lånte midlene til.

Hvilke krav stiller re:member til forbrukslån?

I likhet med samtlige andre aktører på markedet stiller også re:member visse krav til deg som søker. I denne sammenhengen kreves det at du har fylt 18 år, kan vise til en fast inntekt og ikke har noen registrerte betalingsanmerkninger. Ikke de mest urimeligste kravene med andre ord. Uavhengig av dette må du også gjennom en kredittvurdering, og denne vil langt på vei avgjøre din faktiske rente.

Et forbrukslån kan gjøre hverdagen enklere i form av å få bukt med uforutsette utgifter, dyre oppussinger som for eksempel bad, refinansiering av lån og gjeld og lignende, og uansett hva du har i tankene for lånet ditt bestemmer du ene og alene selv hva du ønsker å bruke det på.

Kundereisen

Vi har søkt om forbrukslån fra samtlige aktører på markedet, og for å kunne by på et helhetlig inntrykk av hver enkelt har vi sett nærmere på selve søknadsprosessen, den effektive renten vi endte opp med og de totale kostnadene for lånet.

Hos re:member søkte vi om et lån på 100 000 kroner med en nedbetalingstid på 5 år. Aktøren byr på et enkelt og intuitivt søknadsskjema, hvor man først fyller inn all nødvendig informasjon, og dernest avslutter med å signere med enten BankID eller BankID på mobil.

re:member avslo søknaden umiddelbart, og vi har derfor hentet ut relevante tall og data fra Finansportalen.


Testen av re:member forbrukslån er utført av og er sist oppdatert .

Vår vurdering (Poengscore): 3 av mulige 6.

Karakterbegrunnelse

Alle forbrukslån vi tester gis en karakterer basert på hvordan de scorer i ulike kategorier, og disse vektes igjen etter viktighet:

  Rente og gebyrer har en vekting på 50 %

  Tilbud har en vekting på 27,5 %

  Brukeropplevelse har en vekting på 10 %

  Helhetsvurdering har en vekting på 12,5 %

Rente og gebyrer

Remember oppnår 44/100 poeng i kategorien rente og gebyrer. Lånet scorer kort og godt jevnt over middels over hele fjøla her, både på rente og gebyrvilkår.

Tilbud

I kategorien tilbud noterer lånet seg for 63/100 poeng. Remember gjør det bra på flere punkter og ikke minst på krav til aldersgrense, som noterer seg for toppscore i vår test. Utover det gjør de det også meget bra i kategoriene kredittramme og betalingsfleksibilitet. Der låner derimot skiller seg ut i negativ retning er mangelen på betalingsfleksibilitet og den mindre gode forsikringsordninger, som er langt fra det man burde kunne forvente av en aktør av denne størrelsen.

Brukeropplevelse

Videre får Remember 96/100 poeng i kategorien brukeropplevelse. Her er det meste av det man forventer på plass med en oversiktlig søknadsprosess via nett i en moderne og lett tilgjengelig innpakning, med muligheter for å signere digitalt. Man finner også fullstendig prisinformasjon raskt og enkelt, i tillegg til at man kan ha med seg en medlåntaker om det skulle være behov for dette. Det eneste vi faktisk har å plukke på her er at det ikke er mulig å kontakte banken via deres hjemmeside, hverken i form av et kontaktskjema eller gjennom en chat-funksjon. De skal dog ha skryt for en nokså utfyllende spørsmål og svar-seksjon, samt at man naturlig nok kan ta kontakt via mail og telefon.

Helhetsvurdering

I vår totalvurdering får Remember 50/100 poeng. Lånet beveger seg kort og godt over hele skalaen. Blant de mer negative aspektene finner vi mangelen på betalingsfleksibilitet og den middelmådige rente- og gebyrsatsen. På den positive siden har vi i alle fall selve lånetilbud, som i seg selv er ganske så kurant, og den meget gode brukeropplevelsen. Alt i alt lander man dermed trygt innenfor det midtre sjiktet.


Søk om forbrukslån fra re:member via Aconto da vi ikke har et samarbeid med den aktuelle banken

Eff. rente 14,18 %. 65.000 o/5 år. Kostnad: 21.400. Totalt: 86.400
Annonselenke

Fordeler med re:member forbrukslån

 • Testens suverent beste aldersfleksibilitet
 • Meget god brukeropplevelse
 • Mulighet for 22 % skattefradag på utgifter knyttet til renter og etableringsgebyr

Ulemper

 • Ingen mulighet for betalingsutsettelse eller avdragsfrihet
 • Mindre god forsikringsordning

Rente og gebyrer

Renter

 • Nominell rente: Fra 7,95 % til 19,95 %
 • Effektiv rente: Fra 8,28 til 40,08 %

 

Etableringsgebyr

 • Etableringsgebyr: 750 kr

 

Generelle gebyrer

 • Termingebyr: 45 kr
 • Elektronisk faktura: 0 kr
 • Purregebyr: 70 kr

 

Låneeksempel

 • Eff. rente: 13,87 %. Etabl. geb: 750. 65.000 o/5 år. Kostnad: 23.855. Tot: 88.855

Søk om forbrukslån fra re:member via Aconto da vi ikke har et samarbeid med den aktuelle banken

Eff. rente 14,18 %. 65.000 o/5 år. Kostnad: 21.400. Totalt: 86.400
Annonselenke

Avdragsfrihet

Dette forbrukslånet tilbyr hverken avdragsfrihet eller muligheten for betalingsutsettelse

Låneforsikring

Låne- eller betalingsforsikring for forbrukslån er noe de fleste banker tilbyr, og er en forsikring som hjelper deg økonomisk ved uforutsette hendelser. Vi anbefaler alle som vurderer denne forsikringen å aktivt sette seg inn i gjeldende regler og vilkår.

Trykk på de ulike punktene for mer informasjon:

re:members låneforsikring kalles enkelt og greit for Låneforsikring Plus, og polisen dekker følgende poster:

 • Ved ufrivillig arbeidsledighet/permittering dekkes hele terminbeløpet hver måned etter 30 dager og i inntil 12 måneder
 • Ved 100 % midlertidig arbeidsuførhet/sykemelding dekkes hele terminbeløpet hver måned etter 21 dager og i inntil 12 måneder
 • Ved sykehusopphold utover 7 dager for selvstendig næringsdrivende dekkes hele terminbeløpet i inntil 3 måneder
 • Ved omsorg for syke barn eller nære slektninger dekkes hele terminbeløpet hver måned etter 21 dager og i inntil 12 måneder
 • Ved kritisk sykdom eller dødsfall dekkes din utestående gjeld, men maksimalt opp til 350 000 kr

re:members Låneforsikring Plus koster 8,9 % av den månedlige ytelsen, som er summen av renter, gebyrer og avdrag du betaler hver måned.

For å bestille forsikringen må du printe ut og signere følgende skjema , før den sendes per postgang til re:member.

Betingelser

I tillegg til en vurdering basert på nøkkeltall fra kredittopplysningsselskap, må du også innfri følgende betingelser for å kunne få dette lånet innvilget:

 • 18 års aldersgrense
 • Du må ha fast inntekt
 • Ingen betalingsanmerkninger

Kontakt­informasjon

Besøks­adresse:
Dronning Eufemias gate 6B, 0191 Oslo
Post­adresse:
EnterCard Group AB, PB 6783, St. Olavs Plass, 0130 Oslo
Telefon:
(+47) 73 89 77 55
Kunde­service:

Søk om forbrukslån fra re:member via Aconto da vi ikke har et samarbeid med den aktuelle banken

Eff. rente 14,18 %. 65.000 o/5 år. Kostnad: 21.400. Totalt: 86.400
Annonselenke

Brukererfaring med re:member forbrukslån

Hva er din erfaring med re:member forbrukslån?

MarkedsføringTesten baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med "Markedsføring".