Testen baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med markedsføring
Testen baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med markedsføring

Test av Resurs Bank forbrukslån

Kreditt­grense
500 000 kr
Alders­grense
25 år
Etablerings­gebyr
995 kr
Termin­gebyr
29 kr/mnd
Vurdering
Eff. rente: 13,06 %. Etabl. geb: 995. 200.000 o/5 år. Kostnad: 70.489 Tot: 270.489. Løpetid: 1-5 (12) år. Maks eff. rente: 20,39 %
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 21 banker samtidig via Uno Finans
Gå videre til Uno Finans
Eff. rente: 12,71 %. 150.000 o/5 år. Kostnad: 49.237. Tot: 199.237
Annonselenke
Svenske Resurs Bank ble grunnlagt i 1977 og kan i dag skryte på seg å ha over fem millioner kunder fordelt over de nordiske landene. I 2015 ble også det tidligere norskeide datterselskapet yA Bank løst opp og innlemmet i banken og med det ble de raskt en av Nordens raskest voksende nisjebanker.

Resurs Bank sitt forbrukslån kan vise til en rekke positive attributter og her er det nok den lave gebyrsatsen og solide kredittrammen som stikker seg mest ut. Termingebyr er noe man raskt kan glemme oppi det hele og det sier seg jo selv at jo lavere denne er, dess rimeligere blir lånet i det lange løp. Hos Resurs Bank ligger denne på gunstige 29 kroner per måned, som faktisk er blant de aller laveste i dagens marked.

Lån uten sikkerhet med Resurs Bank

Den andre iøynefallende fordelen i denne sammenhengen er den nevnte kredittrammen, som hos Resurs Bank ligger på mellom 25 000 og 500 000 kroner. Denne graden av fleksibilitet burde med andre ord dekke de aller fleste behov man måtte ha.

Forbrukslån sorterer under det man kaller lån uten sikkerhet. I praksis innebærer dette at man ikke trenger å stille sikkerhet i noen personlige eiendeler – i motsetning til for eksempel boliglån – for å få lånesøknaden godkjent. I og med at man ikke trenger å stille noen form for sikkerhet er lånet langt mindre risikabelt for ditt vedkommende, samtidig som risikoen da i større grad faller på utlåneren. Dette er også grunnen til at forbrukslån opererer med en langt høyere rente enn de mer tradisjonelle lånetypene.

Med Resurs Bank forbrukslån vil du få tilbud om en nominell rente mellom 8,39 og 19,39 prosent, selv om det er vanskelig å kunne slå fast hvilken sats du faktisk ender opp med. Denne avhenger nemlig av flere ting – blant annet ønsket lånesum og nedbetalingstid – men først og fremst din kredittverdighet, som avgjøres gjennom en kredittsjekk.

Mer enn godkjente rente- og gebyrsatser

Det bør nok nevnes at Resurs Bank er et lite stykke unna å kunne skryte på seg den beste nominelle renten på markedet, men de gjør det faktisk riktig så skarpt når det kommer til den effektive renten. Men nå er det heller ikke her banken skinner aller klarest. For det som skiller seg særdeles positivt ut i denne sammenhengen er gebyrsatsene, som faktisk er blant de aller beste på markedet.

Den reelle rentesatsen blir dog først beregnet når du har mottatt et konkret lånetilbud, og både denne og den øvrige søknadsprosessen er uforpliktende. Vi anbefaler derfor å søke hos flere aktører av gangen, slik at du kan sammenligne de ulike vilkårene før du lander på et endelig valg. På denne måten er du sikret det beste lånevilkåret på markedet ut ifra din kredittverdighet, samtidig som du sparer mest mulig på renteomkostninger.

Refinansiering med Resurs Bank forbrukslån

Banken tilbyr også refinansiering, som tillater deg å samle mindre lån og kredittkortgjeld til ett større lån med bedre betingelser. Her kan man både spare store summer på renteomkostninger og gebyrer og samtidig få en bedre oversikt over din nedbetalingsplan.

Ved refinansiering vil du også oppnå bedre rentevilkårene enn det du har i dag, samtidig som dette ofte medfører en lengre nedbetalingstid. Det er dermed ikke sikkert at du ender opp med å betale mindre totalt sett, men det vil i alle fall gjøre de månedlige avdragene langt mer overkommelig.

Dersom du søker om refinansiering gjennom Resurs Bank vil banken innfri dine tidligere lån for deg.

Kundereisen

Vi har søkt om forbrukslån fra samtlige aktører på markedet, og for å kunne by på et helhetlig inntrykk av hver enkelt har vi sett nærmere på selve søknadsprosessen, den effektive renten vi endte opp med og de totale kostnadene for lånet.

Hos Resurs Bank søkte vi om et lån på 100 000 kroner med en nedbetalingstid på 5 år. Aktøren byr på et enkelt og intuitivt søknadsskjema, hvor man først fyller inn all nødvendig informasjon, og dernest avslutter med å signere med enten BankID eller BankID på mobil.

Resurs Bank svarte og innvilget søknaden umiddelbart, og kunne ut ifra opplysningene vi oppga by på følgende låneramme:

Effektiv rente:
13,1 %
Terminbeløp:
2258 kroner
Tilbake­betalingssum:
135 493 kroner

Testen av Resurs Bank forbrukslån er utført av Dinero.no og ble sist oppdatert 2022-04-11

Vår vurdering (poengsum): 5/6

Karakterbegrunnelse

Alle kredittkortene vi tester gis karakterer basert på hvordan de scorer i ulike kategorier, og disse vektes igjen etter viktighet:

Rente og gebyrer har en vekting på 50 %
Tilbud har en vekting på 27,5 %
Brukeropplevelse har en vekting på 10 %
Helhetsvurdering har en vekting på 12,5 %
Rente og gebyrer

Resurs Bank oppnår 90/100 poeng i kategorien rente og gebyrer. Banken har blant de aller beste gebyrsatsene på markedet, og når man i tillegg kan diske opp med en riktig så fin rentesats, ja, da ender man fort opp med en flatterende totalsum.

Tilbud

I kategorien tilbud noterer lånet seg for 60/100 poeng. Resurs Bank scorer totalt sett ganske så kurant på dette punktet, da med unntak av noen meget avgjørende poster. Begrensningen i alder er et naturlig punkt å nevne, selv om mangelen på betalingsfleksibilitet naturlig nok må ta den største delen av æren.

Brukeropplevelse

Videre får Resurs Bank 98/100 poeng i kategorien brukeropplevelse. Her er det aller meste av det man forventer på plass. Det bys på en oversiktlig søknadsprosess via nett i en moderne og lett tilgjengelig innpakning med muligheter for digital signering, samt at man også finner fullstendig prisinformasjon raskt og enkelt. Det eneste som faktisk hindrer banken i å få full score er mangelen på kontakt gjennom selve nettsiden, selv om de naturlig nok er tilgjengelig via både mail og telefon.

Helhetsvurdering

I vår totalvurdering får Resurs Bank 70/100 poeng. Totalt sett skorter det en del på tilbudssiden, og igjen er det på sin plass å nevne at mangelen på betalingsfleksibilitet nok drar den største delen av lasset her. Utover dette byr lånet dog på meget gode rente- og gebyrsatser, og disse veier i stor grad opp for lånets eventuelle mangler.

Fordeler

 • En av markedets beste gebyrsatser
 • Gode rentevilkår
 • Mulighet for medlånetaker

Ulemper

 • Høyt etableringsgebyr
 • Høy aldersgrense
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 21 banker samtidig via Uno Finans
Gå videre til Uno Finans
Eff. rente: 12,71 %. 150.000 o/5 år. Kostnad: 49.237. Tot: 199.237
Annonselenke

Rente og gebyrer

Generelt
Aldersgrense for forbrukslån
25 – 68 år
Aldersgrense ved refinansiering
25 år
Mulighet for medlåntaker
Ja
Mulighet for refinansiering
Ja
Løpetid forbrukslån
1 – 5 år
Løpetid refinansiering
Inntil 12 år
Kredittramme
25 000 – 500 000 kr
Renter
Nominell rente
8,39 – 19,39 %
Effektiv rente
10,68 – 20,39 %
Etableringsgebyr
Etableringsgebyr
995 kr
Generelle gebyrer
Termingebyr
29 kr/mnd
Betalingsfri måned
300 kr/gang
Overtrekksgebyr
0 kr
Purregebyr (1. varsel)
35 kr
Inkassovarsel (2. varsel)
35 kr
Gebyr for betalings­oppfordring (3. varsel)
105 kr
Forsinkelsesrente
8 %
Låneeksempel
Eff. rente: 13,06 %. Etabl. geb: 995. 200.000 o/5 år. Kostnad: 70.489 Tot: 270.489

Avdragsfrihet

Om du har en betalingsfri måned tilgjengelig hos Resurs Bank vil dette stå oppført på din faktura, og dersom du ønsker å benytte deg av denne trenger du bare å la være og foreta en innbetaling, så vil systemet automatisk registrere at du benytter deg av en betalingsfri måned. Merk at du dog må betale deg ajour med to avdrag måneden etter om du ønsker å benytte deg av tjenesten, samt at den koster 300 kroner per innvilgede gang.

Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 21 banker samtidig via Uno Finans
Gå videre til Uno Finans
Eff. rente: 12,71 %. 150.000 o/5 år. Kostnad: 49.237. Tot: 199.237
Annonselenke

Betalingsforsikring

Betalingsforsikring for forbrukslån dekker hele eller deler av ditt månedlige terminbeløp ved uforutsette hendelser som sykdom og arbeidsledighet, og kan sånn sett anses som et sikkerhetsnett om du skulle havne i en økonomisk utfordrende situasjon.

Trykk på de ulike punktene for mer informasjon:

Erstatning er her det maksimale beløpet du kan motta per skadetilfelle, mens varigheten er hvor lenge du kan motta erstatning for ett og samme skadetilfelle. Dersom varighet ikke er oppgitt, utbetales erstatningen som et engangsbeløp.

Karensperiode er tidsrommet fra du kjøpte forsikringen til du er berettiget til å søke om erstatning, mens kvalifiseringstiden er perioden fra hendelsen inntraff frem til man kan motta erstatning.

Betalingsforsikringen hos Resurs Bank leveres av Solid Försäkringsaktiebolag og dekker følgende poster:

Dekning
Erstatning
Varighet
Karens
Kvalifisering
Arbeids­ledighet (50%)
100 %/mnd
12 mnd¹
30 dg
30 dg
Arbeids­uførhet (50%)
100 %/mnd
12 mnd¹
30 dg
30 dg
Sykehus­innleggelse²
100 %/mnd
12 mnd¹
5 dg
30 dg
Dødsfall
50 000 kr
0 dg
0 dg
Totalt 36 måneder gjennom låneperioden
Gjelder kun selvstendig næringsdrivende
 • Du må være mellom 25 og 68 år
 • Du må ha en folkeregistrert adresse og være bosatt i Norge, i tillegg til å være medlem av norsk folketrygd
 • Du må ha vært fast ansatt i minst 3 måneder hos samme arbeidsgiver
 • Du må være fullt arbeidsfør og ikke motta hverken sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller annen type støtte
 • Du kan ikke ha kjennskap til varsel om oppsigelse eller permisjon
 • Du kan ikke være innlagt på sykehus eller ha henvisningen til innleggelse fra lege

Hos Resurs Bank koster betalingsforsikringen 8,29 % av ditt månedlige terminbeløp. Denne summen belastes etterskuddsvis, som vil si at den skal innbetales samtidig med ditt månedlige terminbeløp

Betalingsforsikring kan tegnes når du signerer låneavtalen

Betingelser

I tillegg til en vurdering basert på nøkkeltall fra kredittopplysningsselskap, må du også innfri følgende betingelser for å kunne få dette lånet innvilget:

 • Du må være mellom 25 og 68 år for å kunne søke om forbrukslån
 • Du må fylt 25 år for å kunne søke om refinansiering
 • Du må kunne vise til en årlig inntekt på minimum 280 000 kroner
 • Du må ha en folkeregistrert adresse i Norge
 • Du kan ikke være langtidssykemeldt
 • Du kan ikke ha noen betalingsanmerkninger
 • Din samlede gjeld kan ikke overstige fem ganger brutto inntekt Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt
 • Du må kunne håndtere en tenkt renteøkning på inntil fem prosentpoeng Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 21 banker samtidig via Uno Finans
Gå videre til Uno Finans
Eff. rente: 12,71 %. 150.000 o/5 år. Kostnad: 49.237. Tot: 199.237
Annonselenke

Kontakt­informasjon

Kredittgiver
Resurs Bank AB
Org. nummer
984 150 865
Besøksadresse
Langkaia 1, 0150 Oslo
Postadresse
Postboks 979 Sentrum, 0104 Oslo
Telefon
(+47) 22 56 37 33
E-post
kunde­tjeneste@ resursbank.no

Brukererfaring med Resurs Bank forbrukslån

Hva er din erfaring med Resurs Bank forbrukslån?

Testen baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med markedsføring