Testen baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med markedsføring
Testen baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med markedsføring

Test av Santander forbrukslån

Kreditt­grense
400 000 kr
Alders­grense
23 år
Etablerings­gebyr
950 kr
Termin­gebyr
30 kr/mnd
Vurdering
Eff. rente: 10,36 %. Etabl. geb: 950. 130.073 o/5 år. Kostnad: 35.010. Tot: 165.083. Løpetid: 1-5 (15) år. Maks eff. rente: 28,8 %
Santander Consumer Bank er navnet på det norske datterselskapet til spanske Banco Santander. Banken innehar i dag tittelen som Spanias største bank og Europas nest største bank målt i markedsverdi.

Med et slikt renomme er det naturlig å også kunne tilby forbrukslån til sine kunder. I vår test av forbrukslån scorer ikke Santander Consumer Bank nevneverdig høyt, særlig etter at banken i starten av 2020 valgte å gjøre vesentlige endringer i sine gebyrvilkår.

Forbrukslån fra Santander Consumer Bank – ikke lenger best for små lån

Santander Consumer Bank var tidligere én av de aller gunstige tilbyderne av mindre forbrukslån på det norske markedet, godt hjulpet av at lån på inntil 70 000 kroner hverken hadde etablerings- eller termingebyr knyttet til seg.

Dette forandret seg derimot i starten av 2020. Banken krever nå et etableringsgebyr på 950 kroner for samtlige lånesummer. Samtidig krever de nå også termingebyr for alle lån, uavhengig av størrelse, men denne er i det minste satt justert ned fra 70 til 30. For deg som ønsker å låne over 70 000 kroner er endringene i alle fall i din favør.

For å få innvilget et lån hos Santander Consumer Bank må du også innfri visse krav. Du må først og fremst ha fylt 23 år, være bosatt i Norge og ha en fast årsinntekt på minimum 200 000 kroner, samt at du heller ikke kan ha noen betalingsanmerkninger eller åpne inkassosaker.

Forbrukslån uten sikkerhet fra Santander Consumer Bank

Santander Consumer Bank tilbyr lån uten sikkerhet, noe som innebærer at du ikke må stille sikkerhet i eiendeler som bolig, bil eller lignende for å kunne få et lån innvilget. Dette gjør både lånet mindre risikofritt for deg, samtidig som utlåner utjevner risikoen gjennom økte renter og gebyrer.

Det stilles heller ingen krav til hvordan du bruker lånesummen. Enten det er en langhelg i varmere strøk, ny flatskjerm eller oppussing av badet som står på agendaen, står du helt fritt til å disponere lånet etter egne ønsker og prioriteringer. Vi råder deg uansett til å ta en reell vurdering av dine faktiske behov før du forplikter deg til et forbrukslån.

Refinansier med Santander forbrukslån

Dersom du ønsker å refinansiere eksisterende gjeld gjennom Santander Consumer Bank, kan du oppnå en nedbetalingstid på inntil femten år under visse betingelser. Gjeldende retningslinjer tilsier nemlig at du kun kan få en like lang nedbetalingstid som det du allerede har på et eksisterende lån. Om du derimot har flere lån, er det lånet med den lengste nedbetalingstiden som avgjør varigheten på ditt nye lån.

Refinansiering er en enkel måte å kvitte seg med usikret gjeld og er mest hensiktsmessig om du har flere lån, og aller helst lån med høy rente. Har du eksempelvis løpende gjeld på flere kredittkort, i tillegg til et eller flere smålån, vil de fleste utregninger vise at du kan spare flere tusen kroner på å refinansiere eksisterende gjeld.

Forbrukslån med betalingsutsettelse og forsikring

Gjennom Santander Consumer Bank har du også muligheten til å benytte deg av tre betalingsfrie måneder i løpet av et kalenderår, så lenge du har hatt lån hos Santander i over seks måneder. Ved å benytte deg av dette tilbudet slipper du å betale terminbeløp gjennom den aktuelle perioden, samtidig som både renten og beløpet du benytter i løpet av denne perioden legges til den totale lånesummen. På sikt vil dette gi deg en noe lengre nedbetalingstid, samtidig som den gir rom for økt økonomisk frihet om økonomien skulle bli noe trangere enn vanlig. Selv om du slipper unna termingebyr ved å benytte deg av betalingsutsettelse, må du allikevel betale et gebyr på 245 kroner hver måned for å benytte deg av tjenesten.

Du har også mulighet til å tegne betalingsforsikring på lån fra Santander Consumer Bank. Denne forsikringen gir deg hjelp til å betjene lånet ved uførhet, arbeidsledighet, permittering eller dødsfall.

Testen av Santander forbrukslån er utført av Dinero.no og ble sist oppdatert 2024-02-06

Vår vurdering (poengsum): 5/6

Karakterbegrunnelse

Alle kredittkortene vi tester gis karakterer basert på hvordan de scorer i ulike kategorier, og disse vektes igjen etter viktighet:

Rente og gebyrer har en vekting på 50 %
Tilbud har en vekting på 27,5 %
Brukeropplevelse har en vekting på 10 %
Helhetsvurdering har en vekting på 12,5 %
Rente og gebyrer

Santander Consumer Bank oppnår 55/100 poeng i kategorien rente og gebyrer. Den spanske giganten har hverken de beste eller dårligste vilkårene for hverken rente eller gebyrer, og plasserer seg med det trygt innenfor det velkjente midtsjiktet.

Tilbud

I kategorien tilbud noterer lånet seg for 44/100 poeng. Her er det kort og godt en del å plukke på hele veien, men la oss først begynne med det positive. Santander Consumer Bank gjør det meget bra i kategoriene betalingsfleksibilitet og løpetid, i tillegg til å ha en ganske så brukbar kredrittramme. Kravet til aldersgrense er derimot ikke noe å juble av, ei heller forsikringsvilkårene, som virkelig er med på å dra ned scoren her.

Brukeropplevelse

Videre får Santander Consumer Bank 66/100 poeng i kategorien brukeropplevelse. Santander Consumer Bank byr på en oversiktlig søknadsprosess via nett i en moderne og lett tilgjengelig innpakning, men der stopper også moroa. Halvveis i prosessen støter man på en del pop-ups med forespørsel om andre produkter, og når søknaden først har gått i gjennom, må man avvente i noen timer før man kan signere den endelige kontrakten. Dette oppleves som ytterst tungvint, men man slipper i alle fall noen påtrengende oppfølging i etterkant, og det er i det en gledelig nyhet.

Helhetsvurdering

I vår totalvurdering får Santander Consumer Bank 64/100 poeng. Selv om Santander jevnt over gjør det ganske så kurant, har den med tiden dessverre mistet mye av det som gjorde lånet så attraktivt. Ei heller hjelper det nevneverdig på at selve søknadsprosessen oppleves som ganske så langtekkelig.

Fordeler

 • Tilgang til betalingsforsikring
 • Mulighet for en ekstra reserve (opptil 50 000 kroner utover lånebeløpet, men maks 400 000 kroner totalt)

Ulemper

 • Noe høyt etableringsgebyr
 • Noe snever låneramme
Søk nå
Annonselenke

Rente og gebyrer

Generelt
Aldersgrense
23 – 73 år
Mulighet for medlåntaker
Nei
Mulighet for refinansiering
Ja
Løpetid forbrukslån
1 – 5 år
Løpetid refinansiering
Inntil 15 år
Kredittramme
30 000 – 400 000 kr
Renter
Nominell rente
7,9 – 17,9 %
Effektiv rente
8,2 – 28,8 %
Etableringsgebyr
Etableringsgebyr
950 kr
Generelle gebyrer
Termingebyr
30 kr/mnd
Purregebyr (1. varsel)
35 kr
Inkassovarsel (2. varsel)
35 kr
Gebyr for betalings­oppfordring (3. varsel)
105 kr
Forsinkelsesrente
8 %
Låneeksempel
Forbrukslån
Eff. rente: 10,36 %. Etabl. geb: 950. 130.073 o/5 år. Kostnad: 35.010. Tot: 165.083
Refinansiering
Eff. rente: 9,8 %. Etabl. geb: 950. 144.000 o/10 år. Kostnad: 78.549. Tot: 222.549

Avdragsfrihet

Santander Consumer Bank kan tilby inntil én eller flere betalingsfrie måneder ved uforutsette utgifter eller reduksjon av inntekt, som vil si at det både må søkes om og vurderes fra banken sin side. Tjenesten innebærer at man i løpet av perioden slipper å betale renter, gebyrer og avdrag på lånet. Samtidig er det verdt å merke seg at dette vil forlenge løpetiden, og således øke lånets totale kostnader.

Søk nå
Annonselenke

Betalingsforsikring

Betalingsforsikring for forbrukslån dekker hele eller deler av ditt månedlige terminbeløp ved uforutsette hendelser som sykdom og arbeidsledighet, og kan sånn sett anses som et sikkerhetsnett om du skulle havne i en økonomisk utfordrende situasjon.

Trykk på de ulike punktene for mer informasjon:

Erstatning er her det maksimale beløpet du kan motta per skadetilfelle, mens varigheten er hvor lenge du kan motta erstatning for ett og samme skadetilfelle. Dersom varighet ikke er oppgitt, utbetales erstatningen som et engangsbeløp.

Karensperiode er tidsrommet fra du kjøpte forsikringen til du er berettiget til å søke om erstatning, mens kvalifiseringstiden er perioden fra hendelsen inntraff frem til man kan motta erstatning.

Betalingsforsikringen hos Santander Consumer Bank leveres av CNP Santander Insurance Europe DAC og dekker følgende poster:

Dekning
Erstatning
Varighet
Karens
Kvalifisering
Arbeids­ledighet (100%)
13 000 kr/mnd
12 mnd¹
90 dg
30 dg
Arbeids­uførhet (100%)
13 000 kr/mnd
12 mnd¹
30 dg
30 dg
Dødsfall
1 000 000 kr
0 dg
0 dg
Totalt 36 måneder gjennom låneperioden
 • Du må være mellom 18 og 65 år
 • Du må ha en folkeregistrert adresse og være bosatt i Norge, i tillegg til å være medlem av norsk folketrygd
 • Du må være fast ansatt med arbeidstid på minst 16 timer per uke, alternativt være selvstendig næringsdrivende

Betalingsforsikringen hos Santander Consumer Bank heter noe så enkelt som Santander SAFE, og koster 8,8 % av ditt månedlige terminbeløp. Denne summen belastes etterskuddsvis, som vil si at den skal innbetales samtidig med ditt månedlige terminbeløp

Betalingsforsikringen kan enkelt legges til som en tilleggsforsikring når du søker om forbrukslån eller refinansiering hos Santander Consumer Bank. Man kan om ønskelig også ta direkte kontakt med banken i ettertid

Betingelser

I tillegg til en vurdering basert på nøkkeltall fra kredittopplysningsselskap, må du også innfri følgende betingelser for å kunne få dette lånet innvilget:

 • Du må være mellom 23 og 73 år
 • Du må være bosatt i Norge
 • Du må kunne vise til en årlig inntekt på minimum 200 000 kroner
 • Du kan ikke ha noen betalingsanmerkninger eller aktive inkassosaker
 • Din samlede gjeld kan ikke overstige fem ganger brutto inntekt Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt
 • Du må kunne håndtere en tenkt renteøkning på inntil fem prosentpoeng Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt
Søk nå
Annonselenke

Kontakt­informasjon

Kredittgiver
Santander Consumer Bank AS
Org. nummer
983 521 592
Besøksadresse
Strandveien 18, 1325 Lysaker
Postadresse
Postboks 177, 1325 Lysaker
Telefon
(+47) 21 08 30 00
E-post
kundeservice.lan@ santander­consumer.no

Brukererfaring med Santander forbrukslån

Hva er din erfaring med Santander forbrukslån?

Testen baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med markedsføring