MarkedsføringTesten baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med "Markedsføring".

Test av Santander forbrukslån

Santander forbrukslån

Vurdering

terningkast

Spesielt anbefalt for

• Best egnet for smålån
• Ingen termin-/etablerings-
gebyr under 70 000

Aldersgrense: 23 år

Beløp: 30 000 – 400 000 kr

Løpetid: 1 – 5 år

Refinans: Inntil 10 år

Etablering: 950 kr

Vurdering

terningkast

Låneeksempel: Eff. rente: 15,79 %. Etabl. geb: 950. 95.000 o/2 år. Kostnad: 15.045. Tot: 110.045

Santander Consumer Bank er navnet på det norske datterselskapet til spanske Banco Santander. Banken innehar i dag tittelen som Spanias største bank og Europas nest største bank målt i markedsverdi.

Med et slikt renomme er det naturlig å også kunne tilby forbrukslån til sine kunder. I vår test av forbrukslån scorer ikke Santander Consumer Bank veldig høyt, særlig etter at banken i starten av 2020 endret gebyrvilkårene sine.

Forbrukslån fra Santander Consumer Bank – ikke lenger best for små lån

Santander Consumer Bank var en av de akker gunstige tilbyderne av mindre forbrukslån, siden de tidligere ikke krevde verken etablerings- eller termingebyr på lån inntil 70 000 kroner.

Det forandret seg derimot i starten av 2020. Banken krever nå et etableringsgebyr på 950 kroner for samtlige lånesummer. Samtidig krever de nå også termingebyr for alle lån, uavhengig av størrelse, men denne er i det minste satt justert ned fra 70 til 30 kroner. For deg som ønsker å låne over 70 000 kroner er, endringene i alle fall i din favør.

For å få innvilget et lån hos Santander Consumer Bank må du også innfri visse krav. Du må først og fremst ha fylt 23 år, være bosatt i Norge og ha en fast årsinntekt på minimum 200 000 kroner, samt at du heller ikke kan ha noen betalingsanmerkninger eller åpne inkassosaker.

Forbrukslån uten sikkerhet fra Santander Consumer Bank

Santander Consumer Bank tilbyr lån uten sikkerhet, noe som innebærer at du ikke må stille sikkerhet i eiendeler som bolig, bil eller lignende for å kunne få et lån innvilget. Dette gjør både lånet mindre risikofritt for deg, samtidig som utlåner utjevner risikoen gjennom økte renter og gebyrer.

Det stilles heller ingen krav til hvordan du bruker lånesummen. Enten det er en langhelg i varmere strøk, ny flatskjerm eller oppussing av badet som står på agendaen, står du helt fritt til å disponere lånet etter egne ønsker og prioriteringer. Vi råder deg uansett til å ta en reell vurdering av dine faktiske behov før du forplikter deg til et forbrukslån.

Refinansier med Santander forbrukslån

Dersom du ønsker å refinansiere eksisterende gjeld gjennom Santander Consumer Bank, kan du oppnå en nedbetalingstid på inntil femten år under visse betingelser. Gjeldende retningslinjer tilsier nemlig at du kun kan få en like lang nedbetalingstid som det du allerede har på et eksisterende lån. Om du derimot har flere lån, er det lånet med den lengste nedbetalingstiden som avgjør varigheten på ditt nye lån.

Refinansiering er en enkel måte å kvitte seg med usikret gjeld og er mest hensiktsmessig om du har flere lån, og aller helst lån med høy rente. Har du eksempelvis løpende gjeld på flere kredittkort, i tillegg til et eller flere smålån, vil de fleste utregninger vise at du kan spare flere tusen kroner på å refinansiere eksisterende gjeld.

Forbrukslån med betalingsutsettelse og forsikring

Gjennom Santander Consumer Bank har du også muligheten til å benytte deg av tre betalingsfrie måneder i løpet av et kalenderår, så lenge du har hatt lån hos Santander i over seks måneder. Ved å benytte deg av dette tilbudet slipper du å betale terminbeløp gjennom den aktuelle perioden, samtidig som både renten og beløpet du benytter i løpet av denne perioden legges til den totale lånesummen. På sikt vil dette gi deg en noe lengre nedbetalingstid, samtidig som den gir rom for økt økonomisk frihet om økonomien skulle bli noe trangere enn vanlig. Selv om du slipper unna termingebyr ved å benytte deg av betalingsutsettelse, må du allikevel betale et gebyr på 245 kroner hver måned for å benytte deg av tjenesten.

Du har også mulighet til å tegne betalingsforsikring på lån fra Santander Consumer Bank. Denne forsikringen gir deg hjelp til å betjene lånet ved uførhet, arbeidsledighet, permittering eller dødsfall.

Testen av Santander forbrukslån er utført av Dinero.no og ble sist oppdatert 2021-08-06
Vår vurdering (poengscore): 3 av mulige 6.

Karakterbegrunnelse

Alle forbrukslån vi tester gis en karakterer basert på hvordan de scorer i ulike kategorier, og disse vektes igjen etter viktighet:

  Rente og gebyrer har en vekting på 50 %

  Tilbud har en vekting på 27,5 %

  Brukeropplevelse har en vekting på 10 %

  Helhetsvurdering har en vekting på 12,5 %

Rente og gebyrer

Santander Consumer Bank oppnår 55/100 poeng i kategorien rente og gebyrer. Den spanske giganten har hverken de beste eller dårligste vilkårene for hverken rente eller gebyrer, og plasserer seg med det trygt innenfor det velkjente midtsjiktet.

Tilbud

I kategorien tilbud noterer lånet seg for 44/100 poeng. Her er det kort og godt en del å plukke på hele veien, men la oss først begynne med det positive. Santander Consumer Bank gjør det meget bra i kategoriene betalingsfleksibilitet og løpetid, i tillegg til å ha en ganske så brukbar kredrittramme. Kravet til aldersgrense er derimot ikke noe å juble av, ei heller forsikringsvilkårene, som virkelig er med på å dra ned scoren her.

Brukeropplevelse

Videre får Santander Consumer Bank 66/100 poeng i kategorien brukeropplevelse. Santander Consumer Bank byr på en oversiktlig søknadsprosess via nett i en moderne og lett tilgjengelig innpakning, men der stopper også moroa. Halvveis i prosessen støter man på en del pop-ups med forespørsel om andre produkter, og når søknaden først har gått i gjennom, må man avvente i noen timer før man kan signere den endelige kontrakten. Dette oppleves som ytterst tungvint, men man slipper i alle fall noen påtrengende oppfølging i etterkant, og det er i det en gledelig nyhet.

Helhetsvurdering

I vår totalvurdering får Santander Consumer Bank 64/100 poeng. Santander har et av de mest attraktive tilbudene for smålån – og særlig under 70 000 – på markedet, og det er særlig gebyrvilkårene som veier inn her. På den andre siden av skalaen er selve søknadsprosessen ganske langtekkelig, samtidig som de generelle vilkårene for større lån ikke er all verden.

Annonselenke

Fordeler med Santander forbrukslån

 • Tilgang til betalingsforsikring
 • Mulighet for en ekstra reserve (opptil 50 000 kroner utover lånebeløpet, men maks 400 000 kroner totalt)

Ulemper

 • Noe høyt etableringsgebyr
 • Noe snever låneramme

Rente og gebyrer

Kredittramme
Forbrukslån og refinansiering
30 000 – 400 000 kr
Løpetid
Forbrukslån
1 – 5 år
Refinansiering
Inntil 10 år
Renter
Nominell rente
7,9 – 17,9 %
Gjennomsnittlig nominell rente
15,79 %
Effektiv rente
8,2 – 28,8 %
Etableringsgebyr
Etableringsgebyr
950 kr
Generelle gebyrer
Termingebyr
30 kr/mnd
Betalingsfri måned
245 kr/gang
Purregebyr (1. varsel)
35 kr
Inkassovarsel (2. varsel)
35 kr
Gebyr for betalings­oppfordring (3. varsel)
105 kr
Forsinkelsesrente
8 %
Låneeksempel
Eff. rente: 15,79 %. Etabl. geb: 950. 95.000 o/2 år. Kostnad: 15.045. Tot: 110.045
Annonselenke

Avdragsfrihet

Santander Consumer Bank kan tilby inntil tre betalingsfrie måneder per kalenderår mot et gebyr på 245 kroner per innvilgede gang. Tjenesten innebærer at man i løpet av perioden slipper å betale renter, gebyrer og avdrag på lånet. Samtidig er det verdt å merke seg at dette vil forlenge løpetiden, og således øke lånets totale kostnader.

Betalingsforsikring

Betalingsforsikring for forbrukslån er noe de fleste banker tilbyr, og er en forsikring som hjelper deg økonomisk ved uforutsette hendelser. Vi anbefaler alle som vurderer denne forsikringen å aktivt sette seg inn i gjeldende regler og vilkår.

Trykk på de ulike punktene for mer informasjon:

Betalingsforsikringen hos Santander Consumer Bank leveres av CNP Santander Insurance Europe DAC og dekker følgende poster:

Sykdom
Ved sykdom dekkes hele ditt månedlige terminbeløp – altså summen av renter og avdrag – etter en egenandelsperiode og karenstid på 30 dager. Erstatningen har et øvre tak på 13 000 kroner per måned, og er begrenset til maksimalt 12 måneder per skadetilfelle og totalt 36 måneder i løpet av låneperioden.
Arbeidsledighet
Ved full arbeidsledighet eller permisjon dekkes hele ditt månedlige terminbeløp – altså summen av renter og avdrag – etter en egenandelsperiode på 30 dager og en karenstid på 90 dager. Erstatningen har et øvre tak på 13 000 kroner per måned, og er begrenset til maksimalt 12 måneder per skadetilfelle og totalt 36 måneder i løpet av låneperioden.
Dødsfall
Ved dødsfall erstattes hele din utestående balanse eller inntil maksimalt 1 000 000 kroner.
 • Du må være mellom 18 og 65 år
 • Du må ha en folkeregistrert adresse i Norge og være medlem av folketrygden
 • Du må være fast ansatt med en arbeidstid på minimum 16 timer per uke

Betalingsforsikringen fra Santander Consumer Bank heter noe så enkelt som Santander SAFE og koster 8,8 % av ditt månedlige terminbeløpet. Denne satsen legges da på toppen av dine månedlige renter og avdrag

Betalingsforsikringen kan enkelt legges til som en tilleggsforsikring når du søker om forbrukslån eller refinansiering hos Santander Consumer Bank. Man kan om ønskelig også ta direkte kontakt med banken i ettertid

Annonselenke

Betingelser

I tillegg til en vurdering basert på nøkkeltall fra kredittopplysningsselskap, må du også innfri følgende betingelser for å kunne få dette lånet innvilget:

 • Du må være minst 23 år
 • Du må være bosatt i Norge
 • Du må kunne vise til en årlig inntekt på minimum 200 000 kroner
 • Du kan ikke ha noen betalingsanmerkninger eller aktive inkassosaker
 • Din samlede gjeld kan ikke overstige fem ganger brutto inntekt Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt
 • Du må kunne håndtere en tenkt renteøkning på inntil fem prosentpoeng Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt

Kontakt­informasjon

Långiver
Santander Consumer Bank AS
Org. nummer
983 521 592
Besøks­­adresse
Strandveien 18, 1325 Lysaker
Post­­adresse
Postboks 177, 1325 Lysaker
Telefon
(+47) 21 08 30 00
E-post
kundeservice.lan@santanderconsumer.no

Brukererfaring med Santander forbrukslån

Hva er din erfaring med Santander forbrukslån?

MarkedsføringTesten baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med markedsføring