MarkedsføringTesten baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med "Markedsføring".

Test av Santander forbrukslån

Santander forbrukslån

Vurdering

terningkast

Spesielt anbefalt for

• Lån under 70 000
• Refinansiering
• Bil, Båt, MC
• Oppussing

Aldersgrense: 23 år

Beløp: 10.000 - 350.000 kr

Løpetid: 1 - 15 år

Etablering: 0 - 950 kr

Vurdering

terningkast

Santander forbrukslån tilbyr et svært konkurransedyktig forbrukslån og refinansieringsalternativ. Forbrukslånet til Santander er best i vår test for lån under 70 000 kroner, og får alt i alt terningkast fem.

Forbrukslån fra Santander – best for små lån

Santander Consumer Bank er en gunstig tilbyder av forbrukslån i form av at de ikke krever verken etableringsgebyr eller termingebyr på lån inntil 70 000 kroner. Dette er med andre ord et av de mest gunstige lånebetingelsene du kan få på små lån.

For lån over 70 000 kroner påløper det termingebyr og etableringsgebyr. Disse er blant de høyeste i vår sammenligning, og trekker ned helhetsinntrykket veldig.

Forbrukslån uten sikkerhet med Santander

Santander Consumer Bank tilbyr lån uten sikkerhet. Dette innebærer at du ikke må stille sikkerhet i eiendeler som bolig, bil eller lignende for å få lån. Dette gjør lånet mindre risikofritt for deg, og utlåner jevner ut sin risiko med renter og gebyrer.

Det stilles heller ingen krav til hva du skal bruke lånet ditt på, så enten det er en langhelg i varmere strøk, ny flatskjerm eller oppussing av badet som står på agendaen er du fritt fram til å disponere lånet ditt som du selv ønsker. Vi råder deg dog til å ta en helhetsvurdering av dine behov før du forplikter deg til et forbrukslån. Du kan også refinansiere lånet ditt med forbrukslån fra Santander.

Hvilke krav stiller Santander?

Skal du få innvilget lån hos Santander må du innfri flere krav. Du må ha fylt 23 år, ha en fast årsinntekt på minimum 200 000 kroner og være fri for betalingsanmerkninger. Du må dessuten være i fast arbeid, motta uføretrygd eller alderspensjon, eventuelt være og ha vært selvstendig næringsdrivende i minst tre år.

Dersom alle kravene er på plass hos deg er det stor sannsynlighet for at du får innvilget lån hos Santander. Santander stiller som sagt ingen krav til hva pengene skal brukes på.

Forbrukslån med betalingsutsettelse og forsikring

Gjennom Santander har du mulighet til å innfri tre betalingsfrie måneder i løpet av 12 måneder så lenge du har hatt lån hos Santander i over 6 måneder. I disse månedene vil ikke terminbeløpet bli trukket, men beløpet samt renter legges til i lånesummen. Dette gir på sikt en noe lengre nedbetalingstid, men kan gi rom for økonomisk frihet i for eksempel feriemånedene eller i perioder hvor økonomien er trangere enn vanlig. For å få betalingsfri må du betale et gebyr på 245 kroner hver måned.

Du har også mulighet til å tegne betalingsforsikring på lånet hos Santander Consumer Bank. Denne forsikringen gir deg hjelp til å betjene lånet ved uførhet, arbeidsledighet, permittering eller dødsfall.

Det er uforpliktende å søke lån

Hva renten på lånet blir er det flere faktorer som avgjør. Det er først når Santander sender deg et lånetilbud etter at du har søkt at du får oversikt over den reelle effektive renten på lånet ditt.

Det er helt uforpliktende å søke. Derfor anbefaler vi at du søker på flere lån i vår test for å motta konkurransedyktige tilbud fra flere aktører, og til syvende og sist gå for det lånet som gir deg best betingelser.


Testen av Santander forbrukslån er utført av og er sist oppdatert .

Vår vurdering (Poengscore): 5 av mulige 6.

Karakterbegrunnelse

Alle forbrukslån vi tester gis en karakterer basert på hvordan de scorer i ulike kategorier, og disse vektes igjen etter viktighet:

  Rente og gebyrer har en vekting på 45 %

  Fordeler har en vekting på 20 %

  Brukeropplevelse har en vekting på 15 %

  Helhetsvurdering har en vekting på 20 %

Rente og gebyrer
Tilbud
Brukeropplevelse
Helhetsvurdering

Du kan se poengscoren til Santanders forbrukslån i diagrammet over. Lånet får 72/100 poeng i kategorien rente og gebyrer på grunn av at det har en gjennomsnittlig effektiv rente, samt svært fordelaktig termin- og etableringsgebyr for lån inntil 70 000 kroner.

Lånet får 63/100 poeng for tilbud på grunn av et noe begrenset utlånsbeløp og høy aldersgrense. Vi har vektlagt forhold som lånebeløp, aldersgrense, responstid, betalingsfleksibilitet, med mer.

Santander får 80/100 poeng for brukeropplevelse. Det som trekker ned noe er utilgjengelige lånevilkår på deres hjemmeside, samt noe uoversiktlig og vrient søknadsskjema.

I vår totalvurdering av forbrukslånet får Santander Consumer Bank 98/100 poeng. Santander er en stor og trygg aktør som tilbyr et veldig godt forbrukslån, særlig ved små lån.

Annonselenke

Fordeler med Santander forbrukslån

 • Beste forbrukslån 2016 og 2017 (for deg som skal låne under 70 000 kroner).
 • Lån uten sikkerhet.
 • Opptil 15 års nedbetalingstid.
 • Ingen etableringsgebyr for lån opptil kr 70 000 (kr 950 for lån over kr 70 000).
 • Ingen termingebyr for lån opptil kr 70 000 (kr 70 for lån over kr 70 000).
 • Umiddelbart svar på din søknad.
 • Lån med betalingsforsikring.
 • Uforpliktende å sende inn søknad.
 • Lav minimumsrente (7,9 %).
 • Mulighet for en ekstra reserve – opptil kr 50 000 utover lånebeløpet, men maks kr 350 000.

Ulemper

 • Høyt etableringsgebyr ved et større lån.
 • Høyeste termingebyr i testen for lån over 70 000 kr.
 • Lånets vilkår ligger ikke på bankens hjemmesider.
 • Noe tungvint søknadsprosess.

Rente og gebyrer

 • Etableringsgebyr for lån mellom 10 000 og 70 000 kroner: 0 kroner
 • Etableringsgebyr for lån mellom 70 000 og 350 000 kroner: 950 kroner
 • Termingebyr for lån mellom 10 000 og 70 000 kroner: 0 kroner
 • Termingebyr for lån mellom 70 000 og 350 000 kroner: 70 kroner
 • Nominell rente: fra 7,9 til 21,9 %
 • Effektiv rente: fra 8,6 % - 30,08 %

Låneeksempel

Eff.rente 16,33 %, kr 65 000 o/5 år, etabl.geb. kr 0, totalt kr 93 244.
Annonselenke

Avdragsfrihet

Santander forbrukslån tilbyr betalingsfri måned. Du kan få opptil tre måneder betalingsfri i en periode på 12 måneder. Det koster 245 kroner i gebyr for hver måned du ønsker betalingsfri. I disse månedene slipper du å betale renter, gebyrer og avdrag.

Betalingsforsikring

Betalingsforsikring for forbrukslån er en forsikring som hjelper deg økonomisk dersom noe uforutsett skulle skje. De fleste banker tilbyr betalingsforsikring for forbrukslån. Vi anbefaler alle som tegner betalingsforsikring ved søknad om forbrukslån om å selv sette seg inn i vilkårene til den aktuelle forsikringen. Følgende tekst er kun en oppsummering, og trykkfeil og mangler kan forekomme.

Trykk på de ulike punktene for mer informasjon.

 • 100 % arbeidsuførhet.
 • 100 % arbeidsledighet/permittering
 • Sykehusopphold utover 7 dager for selvstendig næringsdrivende.
 • Dødsfall.

Ved fullstendig arbeidsuførhet, arbeidsledighet eller permittering dekker betalingsforsikringen hver dag 1/30 (en trettiendedel) av månedlige renter og avdrag, som spesifisert i opprinnelig nedbetalingsplan. Erstatningen er begrenset til maksimalt 13 000 kroner per måned, maksimalt 12 månedlige utbetalinger pr erstatningstilfelle og totalt 36 månedlige utbetalinger for hele forsikringsperioden.

For sykehusopphold et helt dekker forsikringen et månedlig beløp spesifisert i opprinnelig nedbetalingsplan. Deretter dekker skadeforsikringsselskapet 1/30 av månedlig beløp. Også her er erstatningen begrenset til 13 000 kroner per måned, med maksimalt 12 månedlige utbetalinger pr erstatningstilfelle og totalt 36 månedlige utbetalinger for hele forsikringsperioden.

Ved dødsfall dekkes inntil 750 000 kroner av utestående, forsikret lånebeløp.

Santander tilbyr to forskjellige betalingsforsikringer, en som vurderes fra måned til måned og en som vurderes på hele lånebeløpet. Prisen på forsikringen er rundt 8 % av terminbeløpet, og legges på toppen av dine månedlige renter og avdrag.

Betalingsforsikringen kan enkelt legges til som en tilleggsforsikring når du søker om forbrukslån eller refinansiering hos Santander Consumer Bank.

Annonselenke

Betingelser

For å få innvilget dette lånet må du innfri følgende betingelser. I tillegg gjøres det en kredittvurdering av deg basert på nøkkeltall fra et kredittopplysningsselskap.

 • 23 års aldersgrense.
 • Du må ha fast årsinntekt på minimum 200 000 kroner.
 • Du må være bosatt i Norge.
 • Du kan ikke ha betalingsanmerkninger.
 • Du må være i arbeid, uføretrygdet, alderspensjonert eller selvstendig næringsdrivende.

Brukererfaring med Santander forbrukslån

Hva er din erfaring med Santander forbrukslån?

MarkedsføringTesten baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med "Markedsføring".