MarkedsføringTesten baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med "Markedsføring".

Test av Santander forbrukslån

Santander forbrukslån

Vurdering

terningkast

Spesielt anbefalt for

• Beste forbrukslån
under 70 000
• Ingen termin-/etablerings-
gebyr under 70 000

Aldersgrense: 23 år

Beløp: 10 000 - 350 000 kr

Løpetid: 1-5 år

Refinans: Inntil 15 år

Etablering: 0 - 950 kr

Vurdering

terningkast

Santander forbrukslån tilbyr et svært konkurransedyktig forbrukslån og refinansieringsalternativ. Forbrukslånet til Santander er best i vår test for lån under 70 000 kroner, og får alt i alt terningkast fem.

Ønsker du å refinansiere med forbrukslån fra Santander, er nedbetalingstiden på inntil 15 år. Ønsker du et ordinært forbrukslån, er nedbetalingstiden på inntil 5 år.

Forbrukslån fra Santander – best for små lån

Santander Consumer Bank er en gunstig tilbyder av forbrukslån i form av at de ikke krever verken etableringsgebyr eller termingebyr på lån inntil 70 000 kroner. Dette er med andre ord et av de mest gunstige lånebetingelsene du kan få på små lån.

For lån over 70 000 kroner påløper det termingebyr og etableringsgebyr. Disse er blant de høyeste i vår sammenligning, og trekker ned helhetsinntrykket veldig.

Forbrukslån uten sikkerhet med Santander

Santander Consumer Bank tilbyr lån uten sikkerhet. Dette innebærer at du ikke må stille sikkerhet i eiendeler som bolig, bil eller lignende for å få lån. Dette gjør lånet mindre risikofritt for deg, og utlåner jevner ut sin risiko med renter og gebyrer.

Det stilles heller ingen krav til hva du skal bruke lånet ditt på, så enten det er en langhelg i varmere strøk, ny flatskjerm eller oppussing av badet som står på agendaen er du fritt fram til å disponere lånet ditt som du selv ønsker. Vi råder deg dog til å ta en helhetsvurdering av dine behov før du forplikter deg til et forbrukslån. Du kan også refinansiere lånet ditt med forbrukslån fra Santander.

Refinansier med Santander forbukslån

Ønsker du å refinansiere gjeld med Santander, har du en tilgjengelig nedbetalingstid på inntil 15 år. Du får maksimalt like lang nedbetalingstid på det nye lånet som på de eksisterende lånet ditt. Har du flere, er det lånet med den lengste nedbetalingstiden som avgjør hvor mange år du kan betale ned ditt nye lån.

Refinansiering er en enkel måte å kvitte seg med usikret gjeld. Refinansiering er mest hensiktsmessig dersom du har flere lån, og gjerne lån med høy rente. Har du eksempelvis løpende gjeld på flere kredittkort i tillegg til et eller flere smålån, vil de fleste utregninger vise at du kan spare flere tusen kroner på å refinansiere eksisterende gjeld.

Hvilke krav stiller Santander?

Skal du få innvilget lån hos Santander må du innfri flere krav. Du må ha fylt 23 år, ha en fast årsinntekt på minimum 200 000 kroner og være fri for betalingsanmerkninger. Du må dessuten være i fast arbeid, motta uføretrygd eller alderspensjon, eventuelt være og ha vært selvstendig næringsdrivende i minst tre år.

Dersom alle kravene er på plass hos deg er det stor sannsynlighet for at du får innvilget lån hos Santander. Santander stiller som sagt ingen krav til hva pengene skal brukes på.

Forbrukslån med betalingsutsettelse og forsikring

Gjennom Santander har du mulighet til å innfri tre betalingsfrie måneder i løpet av 12 måneder så lenge du har hatt lån hos Santander i over 6 måneder. I disse månedene vil ikke terminbeløpet bli trukket, men beløpet samt renter legges til i lånesummen. Dette gir på sikt en noe lengre nedbetalingstid, men kan gi rom for økonomisk frihet i for eksempel feriemånedene eller i perioder hvor økonomien er trangere enn vanlig. For å få betalingsfri må du betale et gebyr på 245 kroner hver måned.

Du har også mulighet til å tegne betalingsforsikring på lånet hos Santander Consumer Bank. Denne forsikringen gir deg hjelp til å betjene lånet ved uførhet, arbeidsledighet, permittering eller dødsfall.

Det er uforpliktende å søke lån

Hva renten på lånet blir er det flere faktorer som avgjør. Det er først når Santander sender deg et lånetilbud etter at du har søkt at du får oversikt over den reelle effektive renten på lånet ditt.

Det er helt uforpliktende å søke. Derfor anbefaler vi at du søker på flere lån i vår test for å motta konkurransedyktige tilbud fra flere aktører, og til syvende og sist gå for det lånet som gir deg best betingelser.


Testen av Santander forbrukslån er utført av og er sist oppdatert .

Vår vurdering (Poengscore): 5 av mulige 6.

Karakterbegrunnelse

Alle forbrukslån vi tester gis en karakterer basert på hvordan de scorer i ulike kategorier, og disse vektes igjen etter viktighet:

  Rente og gebyrer har en vekting på 50 %

  Tilbud har en vekting på 25 %

  Brukeropplevelse har en vekting på 10 %

  Helhetsvurdering har en vekting på 15 %

Rente og gebyrer

Santander oppnår 74/100 poeng i kategorien rente og gebyrer. Her gjør Santander det meget bra, og det er særlig vilkårene for gebyrer som gjør rent bord med sin toppnotering. Rentesatsen er derimot langt fra den beste, men ikke ille nok til å trekke ned inntrykket vesentlig.

Tilbud

I kategorien tilbud noterer lånet seg for 83/100 poeng. Her er det enkelte ting å plukke på, men la oss først begynne med det positive. Santander gjør det meget bra i kategoriene responstid og betalingsfleksibilitet, i tillegg til å ha en ganske så brukbar kredrittramme. Kravet til aldersgrense er derimot ikke noe å juble av, ei heller forsikringsvilkårene, som virkelig er med på å dra ned scoren her. På tross av dette er det alt i alt en riktig så fin pakke man blir presentert for her.

Brukeropplevelse

Videre får Santander 48/100 poeng i kategorien brukeropplevelse. Santander byr på en oversiktlig søknadsprosess via nett i en moderne og lett tilgjengelig innpakning, men der stopper også moroa. Halvveis i prosessen støter man på en del pop-ups med forespørsel om andre produkter, og når søknaden først har gått i gjennom, må man avvente i noen timer før man kan signere den endelige kontrakten. Dette oppleves som ytterst tungvint, men man slipper i alle fall noen påtrengende oppfølging i etterkant, og det er i det minste riktig så positivt.

Helhetsvurdering

I vår totalvurdering får Santander 73/100 poeng. Santander har et av de mest attraktive tilbudene for smålån – og særlig under 70 000 – på markedet, og det er særlig gebyrvilkårene som veier inn her. På den andre siden av skalaen er selve søknadsprosessen ganske langtekkelig, men så lenge det positive utveier det negative må man vel si seg ganske så fornøyd.

Annonselenke

Fordeler med Santander forbrukslån

 • Mulighet for lån uten sikkerhet
 • Inntil 5 års nedbetalingstid for ordinært lån
 • Inntil 15 års nedbetalingstid for refinansieringslån
 • Ingen etableringsgebyr for lån opptil kr 70 000 (kr 950 for lån over kr 70 000)
 • Ingen termingebyr for lån opptil kr 70 000 (kr 70 for lån over kr 70 000)
 • Umiddelbart svar på søknad
 • Betalingsforsikring inkludert
 • Lav minimumsrente (7,9 %)
 • Mulighet for en ekstra reserve (opptil 50 000 kroner utover lånebeløpet, men maks 350 000 kroner totalt)

 

Ulemper

 • Høyt etableringsgebyr ved større lånebeløp
 • Høyeste termingebyr i testen for lån over 70 000 kr
 • Lånets vilkår ligger ikke på bankens hjemmesider
 • Noe tungvint søknadsprosess

Rente og gebyrer

Renter

 • Nominell rente: Fra 7,9 til 21,9 %
 • Effektiv rente: Fra 8,2 til 28,8 %

 

Etableringsgebyr

 • Etableringsgebyr for lån mellom 10 000 og 70 000 kroner: 0 kr
 • Etableringsgebyr for lån mellom 70 000 og 350 000 kroner: 950 kr

 

Generelle gebyrer

 • Termingebyr for lån mellom 10 000 og 70 000 kroner: 0 kr
 • Termingebyr for lån mellom 70 000 og 350 000 kroner: 70 kr

 

Låneeksempel

 • Eff.rente 16,17 %. Etabl.geb. 0 kr. 65 000 kr o/5 år. Totalt 92 945 kr
Annonselenke

Avdragsfrihet

Santander tilbyr betalingsfrie måneder, som innebærer at man i løpet av denne perioden slipper å betale renter, gebyrer og avdrag. Tjenesten koster 245 kroner for hver måned du ønsker å utsette betalingen, og man kan få opptil tre betalingsfrie måneder over en periode på 12 måneder.

Betalingsforsikring

Betalingsforsikring for forbrukslån er noe de fleste banker tilbyr, og er en forsikring som hjelper deg økonomisk ved uforutsette hendelser. Vi anbefaler alle som vurderer denne forsikringen å aktivt sette seg inn i gjeldende regler og vilkår.

Trykk på de ulike punktene for mer informasjon:

 • 100 % arbeidsuførhet
 • 100 % arbeidsledighet/permittering
 • Sykehusopphold utover 7 dager for selvstendig næringsdrivende
 • Dødsfall

Ved fullstendig arbeidsuførhet, arbeidsledighet eller permittering dekker betalingsforsikringen daglig 1/30 (en trettiendedel) av månedlige renter og avdrag; som spesifisert i opprinnelig nedbetalingsplan. Erstatningen er begrenset til maksimalt 13 000 kroner per måned, maksimalt 12 månedlige utbetalinger per erstatningstilfelle og totalt 36 månedlige utbetalinger for hele forsikringsperioden.

For sykehusopphold dekker forsikringen et månedlig beløp ut ifra spesifikasjonene i den opprinnelige nedbetalingsplan. Deretter dekker skadeforsikringsselskapet 1/30 av månedlig beløp. Også her er erstatningen begrenset til 13 000 kroner per måned, med maksimalt 12 månedlige utbetalinger per erstatningstilfelle og totalt 36 månedlige utbetalinger for hele forsikringsperioden.

Ved dødsfall dekkes inntil 750 000 kroner av det utestående forsikrede lånebeløpet.

Santander tilbyr to forskjellige betalingsforsikringer: én som vurderes fra måned til måned og én som vurderes på hele lånebeløpet. Prisen på forsikringen er rundt 8 % av terminbeløpet, og legges på toppen av dine månedlige renter og avdrag.

Betalingsforsikringen kan enkelt legges til som en tilleggsforsikring når du søker om forbrukslån eller refinansiering hos Santander Consumer Bank. Man kan om ønskelig også ta direkte med banken i ettertid.

Annonselenke

Betingelser

I tillegg til en vurdering basert på nøkkeltall fra kredittopplysningsselskap, må du også innfri følgende betingelser for å kunne få dette lånet innvilget:

 • 23 års aldersgrense
 • Årlig inntekt på minimum 200 000 kroner
 • Du må være bosatt i Norge
 • Ingen betalingsanmerkninger eller åpne inkassosaker

Brukererfaring med Santander forbrukslån

Hva er din erfaring med Santander forbrukslån?

MarkedsføringTesten baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med "Markedsføring".