Testen baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med markedsføring
Testen baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med markedsføring

Test av Sbanken forbrukslån

Kreditt­grense
500 000 kr
Alders­grense
23 år
Etablerings­gebyr
0 kr
Termin­gebyr
0 kr/mnd
Vurdering
Eff. rente: 10,49 %. Etabl. geb: 0. 80.000 o/5 år. Kostnad: 22.026. Tot: 102.026. Løpetid: 1-5 (15) år. Maks eff. rente: 21,23 %
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 18 banker samtidig via Uno Finans
Gå videre til Uno Finans
Eff. rente 13,33 %. 80.000 o/5 år. Kostnad: 27.100. Totalt: 107.100
Annonselenke
Da Sbanken ble grunnlagt i år 2000 var den faktisk landets første rene nettbank. Banken var initielt et heleid datterselskap av svenske Skandiabanken, men etter å ha blitt selvstendig i 2015, valgte de altså å endre navnet til det mer gjenkjennelige Sbanken i 2017.

Banken byr i dag på det aller meste innenfor banksegmentet og forbrukslån er naturligvis også blant disse. Sbanken sitt forbrukslån kan både skilte med lave renter og fravær av gebyrer, noe som er med på å gjøre dette til ett av de aller rimeligste forbrukslånene på det norske markedet. Det blir dermed noe overflødig å poengtere at produktet kommer særdeles godt ut i vår sammenligning.

Som landets første nettbank har Sbanken hatt muligheten til å skreddersy sine digitale løsninger over tid og dette er også noe deres kunder har satt stor pris på. Faktisk så mye at banken har toppet Norsk Kundebarometers rangering av kundetilfredshet og lojalitet blant norske forbrukere de to siste tiårene.

Sbanken: Forbrukslån med lav rente

Sbanken kan tilby forbrukslån med en kredittramme på mellom 25 000 og 500 000 kroner, altså en sum som burde dekke de aller fleste lånebehov.

Foruten om den fleksible kredittrammen, kan banken også skilte med en av de laveste rentesatsene på markedet. Med et forbrukslån fra Sbanken kan du oppnå en effektiv rente på mellom 10,49 og 21,23 prosent, selv om det er viktig å presisere at denne kun er veiledende.

Den faktiske renten du kan oppnå fastsettes nemlig på bakgrunn av en kredittsjekk hvor nedbetalingstid, løpetid og din personlige økonomi er blant faktorene som spiller inn. Disse avgjør også om du får innvilget din lånesøknad, eller om du ender opp med avslag.

Forbrukslån uten gebyrer

Sbanken kan dessuten tilby noe så sjeldent som et forbrukslån blottet for gebyrer, som vil si at det eneste du trenger å innbetale på lånet er de månedlige avdragene. Denne gebyrfriheten bidrar naturlig nok til å holde den årlige effektive renten lav, som igjen er en gedigen fordel for deg som kunde, for dess lavere rente, jo mindre vil det koste deg i kroner og ører i det lange løp.

I vår sammenligning er det per dags dato ingen andre aktører på markedet som kan skilte med tilsvarende gebyrfrihet, og på så måte er Sbanken sitt forbrukslån et virkelig unikum.

Hvilke krav stiller Sbanken til deg som søker forbrukslån?

Forbrukslån innebærer at du selv bestemmer hva du ønsker å bruke pengene på, samtidig som du heller ikke trenger å stille noen personlige eiendeler som sikkerhet for å få lånet innvilget. Dette er altså i sterk kontrast til for eksempel boliglån og billån, hvor du enten må stille bolig eller bil som sikkerhet.

I og med at man ikke må stille noen form for sikkerhet ved forbrukslån, stilles det naturlig nok høyere krav til deg som låntaker og dette gjenspeiles ofte i form av høyere rentesats. Grunnen til at renten er vesentlig høyere ved forbrukslån enn ved for eksempel boliglån, er at banken løper en høyere risiko ved mislighold, siden de ikke kan ta pant i noen av dine eiendeler.

Det er samtidig verdt å merke seg at tilbudet du mottar er helt og holdent uforpliktende, som vil si at du ikke er nødt til å signere avtalen om du ikke selv ønsker det. Vi anbefaler deg derfor å søke hos flere aktører for å kunne sammenligne tilbudene fra hver enkelt. På denne måten kan du selv finne de beste vilkårene og avgjøre hvilke av tilbudene som passer best for nettopp deg.

Sbanken forbrukslån: Et av de billigste forbrukslånene i Norge

Når alt kommer til stykket, får Sbanken full score i vår sammenligning av forbrukslån. Årsaken til dette er at lånet er særdeles rimelig om man setter det opp mot sine konkurrenter, og dette er i stor grad takket være en i utgangspunktet lav effektiv rente i tospann med fraværet av gebyrer.

Sbanken forbrukslån er derfor et veldig oversiktlig og gunstig lån, med en relativt fleksibel kredittramme. Dersom du er interessert i å se hvilken rente du kan oppnå, kan du søke på lånet ved å trykke på den grønne «søk nå»-knappen på denne siden. Det er dermed verdt å gjenta å du ikke forplikter deg til noe ved å søke på forbrukslånet, da den først er bindende om du velger å signere låneavtalen.

Kundereisen

Vi har søkt om forbrukslån fra samtlige aktører på markedet, og for å kunne by på et helhetlig inntrykk av hver enkelt har vi sett nærmere på selve søknadsprosessen, den effektive renten vi endte opp med og de totale kostnadene for lånet.

Hos Sbanken søkte vi om et lån på 100 000 kroner med en nedbetalingstid på 5 år. Aktøren byr på et enkelt og intuitivt søknadsskjema, hvor man først fyller inn all nødvendig informasjon, og dernest avslutter med å signere med enten BankID eller BankID på mobil. Det som derimot skiller Sbanken fra andre tilbydere av forbrukslån, er at man må melde seg inn som kunde før man kan fullføre søknadsprosessen. Dette koster heldigvis ingenting, og er gjort i løpet av noen få minutter.

Sbanken svarte og innvilget søknaden umiddelbart, og kunne ut ifra opplysningene vi oppga også by på en kredittramme på inntil 500 000. Fordelen her er at banken ikke operer med noen ekstra gebyrer basert på lånerammen, som vil si at man får den samme rentesatsen uavhengig av beløpet man velger å låne.

Ut ifra den opprinnelige søknaden på 100 000 kunne banken tilby følgende låneramme:

Effektiv rente:
15,22 %
Terminbeløp:
2340 kroner
Tilbake­betalingssum:
140 391 kroner

Testen av Sbanken forbrukslån er utført av Dinero.no og ble sist oppdatert 2022-06-30

Vår vurdering (poengsum): 6/6

Karakterbegrunnelse

Alle kredittkortene vi tester gis karakterer basert på hvordan de scorer i ulike kategorier, og disse vektes igjen etter viktighet:

Rente og gebyrer har en vekting på 50 %
Tilbud har en vekting på 27,5 %
Brukeropplevelse har en vekting på 10 %
Helhetsvurdering har en vekting på 12,5 %
Rente og gebyrer

Sbanken oppnår 89/100 poeng i kategorien rente og gebyrer. Her er det pent lite annet å si enn at lånet oppnår topplassering i samtlige kategorier – både hva angår gebyrer og nominell og effektiv rente – så da er det bare å finne frem superlativene.

Tilbud

I kategorien tilbud noterer lånet seg for 69/100 poeng. Også på dette punktet har Sbanken det meste på stell. De når dog ikke helt opp til toppen, men plasserer seg trygt innenfor toppsjiktet med en fortreffelig responstid (som er den totale behandlingstiden) og en mer enn godkjent betalings- og aldersfleksibilitet.

Brukeropplevelse

Videre får Sbanken 93/100 poeng i kategorien brukeropplevelse. Her er det meste av det man forventer på plass med en oversiktlig søknadsprosess via nett i en moderne og lett tilgjengelig innpakning, samt at man har muligheten til å signere digitalt. Man finner også fullstendig prisinformasjon raskt og enkelt, i tillegg til at man kan ha med seg en medlåntaker om det skulle være behov for dette. Oppfølgingen er dessuten så smertefritt som man kunne forventet, så her er det heller ikke noe å sette fingeren på. Det eneste det faktisk får trekk for er kravet til etableringen av et kundeforhold, som er en forutsetning for å kunne motta lånet. Det skal sies at prosessen har blitt langt enklere enn tidligere, da man nå kan motta et konkret lånetilbud før man trenger å etablere seg som kunde – som uansett er kostandsfritt.

Helhetsvurdering

I vår totalvurdering får Sbanken 92/100 poeng. Sbanken gjør det eksepsjonelt bra innenfor kategoriene renter og gebyrer, og kan i den sammenheng også vise til en av de aller beste effektive rentene på markedet. De scorer strengt tatt høyt i samtlige kategorier, noe som gjør det vanskelig å trekke noen annen konklusjon enn at dette er blant de aller beste forbrukslånene på markedet.

Fordeler

 • En av markedets aller beste effektive renter
 • Overlegne gebyr- og rentesatser
 • Ingen etablerings- eller termingebyr
 • Eksepsjonell brukeropplevelse
 • Mulighet for betalingsforsikring

Ulemper

 • Noe høyt krav til alder og inntekt
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 18 banker samtidig via Uno Finans
Gå videre til Uno Finans
Eff. rente 13,33 %. 80.000 o/5 år. Kostnad: 27.100. Totalt: 107.100
Annonselenke

Rente og gebyrer

Generelt
Aldersgrense
23 – 69 år
Mulighet for medlåntaker
Nei
Mulighet for refinansiering
Ja
Løpetid forbrukslån
1 – 5 år
Løpetid refinansiering
Inntil 15 år
Kredittramme
25 000 – 500 000 kr
Renter
Nominell rente
Ikke oppgitt
Effektiv rente
10,49 – 21,23 %
Etableringsgebyr
Forbrukslån og refinansiering
0 kr
Generelle gebyrer
Termingebyr
0 kr/mnd
Betalingsfri måned
199 kr/gang
Purregebyr (1. varsel)
35 kr
Inkassovarsel (2. varsel)
35 kr
Gebyr for betalings­oppfordring (3. varsel)
105 kr
Forsinkelsesrente
8 %
Låneeksempel
Eff. rente: 10,49 %. Etabl. geb: 0. 80.000 o/5 år. Kostnad: 22.026. Tot: 102.026

Avdragsfrihet

Hos Sbanken kan du søke om inntil fire betalingsfrie måneder per kalenderår, begrenset til maks én gang hver tredje måned. Det er samtidig verdt å merke seg at prisen for dette er 199 kroner per innvilgede gang. For å kunne få en betalingsfri måned innvilget må du dessuten ha hatt lånet i minst tre måneder, samtidig som samtlige av dine tidligere fakturaer har blitt betalt til punkt og prikke. Ditt lån kan heller ikke være misligholdt og fakturaen for den aktuelle måneden kan heller ikke ha blitt generert.

Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 18 banker samtidig via Uno Finans
Gå videre til Uno Finans
Eff. rente 13,33 %. 80.000 o/5 år. Kostnad: 27.100. Totalt: 107.100
Annonselenke

Betalingsforsikring

Betalingsforsikring for forbrukslån dekker hele eller deler av ditt månedlige terminbeløp ved uforutsette hendelser som sykdom og arbeidsledighet, og kan sånn sett anses som et sikkerhetsnett om du skulle havne i en økonomisk utfordrende situasjon.

Trykk på de ulike punktene for mer informasjon:

Erstatning er her det maksimale beløpet du kan motta per skadetilfelle, mens varigheten er hvor lenge du kan motta erstatning for ett og samme skadetilfelle. Dersom varighet ikke er oppgitt, utbetales erstatningen som et engangsbeløp.

Karensperiode er tidsrommet fra du kjøpte forsikringen til du er berettiget til å søke om erstatning, mens kvalifiseringstiden er perioden fra hendelsen inntraff frem til man kan motta erstatning.

Betalingsforsikringen hos Sbanken leveres av AmTrust International Underwriters DAC og dekker følgende poster:

Dekning
Erstatning
Varighet
Karens
Kvalifisering
Arbeids­ledighet (100%)
15 000 kr/mnd
12 mnd¹
30 dg
30 dg
Arbeids­uførhet (100%)
15 000 kr/mnd
12 mnd¹
30 dg
90 dg
Sykehus­innleggelse²
15 000 kr/mnd
12 mnd¹
3 dg
90 dg
Dødsfall
500 000 kr
0 dg
0 dg
Totalt 36 måneder gjennom låneperioden
Gjelder kun selvstendig næringsdrivende
 • Du må være mellom 23 og 65 år
 • Du må ha en folkeregistrert adresse og være bosatt i Norge, i tillegg til å være medlem av norsk folketrygd
 • Du må være fast ansatt i minst 30 % stilling, samt at arbeidsforholdet må ha vart i minst seks sammenhengende måneder
 • Du må være fullt arbeidsfør og ikke ha kjennskap til sykdom som kan påvirke din arbeidsevne
 • Du kan ikke være kjent med forestående oppsigelse eller permisjon, eller varsel om dette

Hos Sbanken koster betalingsforsikringen 7,3 % av ditt månedlige terminbeløp. Denne summen belastes etterskuddsvis, som vil si at den skal innbetales samtidig med ditt månedlige terminbeløp

Betalingsforsikringen kan enkelt legges til som en tilleggsforsikring når du søker om lån eller refinansiering hos Sbanken. Det er også mulig å legge til forsikringen for eksisterende kunder ved å gå til «Mine lån» og velge «Bestill betalingsforsikring».

Betingelser

I tillegg til en vurdering basert på nøkkeltall fra kredittopplysningsselskap, må du også innfri følgende betingelser for å kunne få dette lånet innvilget:

 • Du må være mellom 23 og 69 år
 • Du må kunne vise til en årlig inntekt på minimum 300 000 kroner
 • Du kan ikke ha noen aktive inkassosaker
 • Din samlede gjeld kan ikke overstige fem ganger brutto inntekt Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt
 • Du må kunne håndtere en tenkt renteøkning på inntil fem prosentpoeng Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 18 banker samtidig via Uno Finans
Gå videre til Uno Finans
Eff. rente 13,33 %. 80.000 o/5 år. Kostnad: 27.100. Totalt: 107.100
Annonselenke

Kontakt­informasjon

Kredittgiver
Sbanken ASA
Org. nummer
915 287 700
Besøksadresse
Folke Bernadottesvei 38, 5147 Fyllingsdalen
Postadresse
Postboks 7077, 5020 Bergen
Telefon
(+47) 55 26 00 00
E-post
kunde­service@ sbanken.no

Brukererfaring med Sbanken forbrukslån

Hva er din erfaring med Sbanken forbrukslån?

Testen baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med markedsføring