MarkedsføringTesten baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med "Markedsføring".

Test av SpareBank 1 BV forbrukslån

SpareBank 1 BV forbrukslån

Vurdering

terningkast

Spesielt anbefalt for

• Den faste renten
kan være blant de
laveste på markedet
• Suveren
betalingsfleksibilitet

Aldersgrense: 18 år

Beløp: 15 000 – 250 000 kr

Løpetid: 1 – 5 år

Refinans: Inntil 12 år

Etablering: Fra 1250 kr

Vurdering

terningkast

Låneeksempel: Eff. rente: 22,2 %. Etabl. geb: Fra 1200. 65.000 o/5 år. Kostnad: 38.789. Tot: 103.789


Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 20 banker samtidig via Lendo

Eff. rente: 14 %. 65.000 o/5 år. Kostnad: 24.093. Totalt: 89.093
Annonselenke
SpareBank 1 BV er Buskerud og Vestfolds sparebank. Banken består i dag av 16 filialer og er Norges nest største finansaktør. Det meste tyder derfor på at du er i trygge hender om du lander på dette alternativet.

Med SpareBank 1 BV forbrukslån kan du for tiden kun søke om lån mellom 16 250 og 251 250 kroner (altså mellom 15 000 og 250 000 pluss etableringsgebyret på 1250) med en nominell rente fra 16,75 prosent. Om du ønsker å refinansiere eksisterende gjeld, kan du derimot søke om lån fra 5000 til 500 000 kroner.

Refinansiering med SpareBank 1 BV

Dersom du sliter med å tilbakebetale dyre smålån, avbetalinger eller kredittkortgjeld med høye renter, kan et refinansieringslån gjennom SpareBank 1 BV være en gunstig løsning. På denne måten får man samlet det man har av gjeld på ett sted, samtidig som man unngår flere termingebyr og mest sannsynlig får langt bedre rentevilkår enn tidligere. Samtidig bør man også være oppmerksom på at man må ha fylt 18 år for å kunne søke om refinansiering.

Et ideelt lån til uforutsette utgifter

Dersom sykkelen din har blitt stjålet eller vaskemaskinen plutselig går i stykker, kan forbrukslån være et reelt alternativ. Du bør i så fall vurdere å ta et forbrukslån med kortere løpetid, slik at du ikke betaler mer i renteomkostninger enn nødvendig. Du bør også være oppmerksom på at forbrukslån har en høyere rente enn vanlige lån, da disse klassifiseres som lån uten sikkerhet.

Med forbrukslån fra SpareBank 1 BV kan du altså låne mellom 15 000 og 250 000 kroner. Selv om dette er en noe snever låneramme, bør den i alle fall være fleksibel nok til å dekke visse behov.

Forbrukslån til ditt behov

SpareBank 1 BV legger ikke skjul på at det er dyrere å ta opp et forbrukslån enn et lån med sikkerhet, slik som for eksempel bil- og boliglån. Dette skyldes at banken løper en større risiko ved å låne ut penger uten sikkerhet, og for å kompensere for dette blir renten desto høyere.

SpareBank 1 BV tilbyr derfor tips og rådgivning til kunder som er usikre på om forbrukslån er det riktige for dem. Før du tar opp et forbrukslån er det lurt å få et overblikk over hvor mye det vil koste å nedbetale lånet, slik at du er sikker på at du har råd til å tilbakebetale hele beløpet innenfor nedbetalingstiden.

Konklusjon: SpareBank 1 BV tilbyr forbrukslån med ugunstige vilkår

SpareBank 1 BV plasserer seg trygt inn i bunnsjiktet, og dette skyldes blant annet de lite gunstige rentevilkårene, den snevre lånerammen og det høye etableringsgebyret fra 1250 kroner og oppover.

Kundereisen

Vi har søkt om forbrukslån fra samtlige aktører på markedet, og for å kunne by på et helhetlig inntrykk av hver enkelt har vi sett nærmere på selve søknadsprosessen, den effektive renten vi endte opp med og de totale kostnadene for lånet.

Hos SpareBank 1 BV søkte vi om et lån på 100 000 kroner med en nedbetalingstid på 5 år. Aktøren byr på et enkelt og intuitivt søknadsskjema, hvor man først fyller inn all nødvendig informasjon, og dernest avslutter med å signere med enten BankID eller BankID på mobil.

SpareBank 1 BV avslo søknaden umiddelbart, og vi har derfor hentet ut relevante tall og data fra Finansportalen.Testen av SpareBank 1 BV forbrukslån er utført av Dinero.no og ble sist oppdatert 2020-06-23
Vår vurdering (poengscore): 1 av mulige 6.

Karakterbegrunnelse

Alle forbrukslån vi tester gis en karakterer basert på hvordan de scorer i ulike kategorier, og disse vektes igjen etter viktighet:

  Rente og gebyrer har en vekting på 50 %

  Tilbud har en vekting på 27,5 %

  Brukeropplevelse har en vekting på 10 %

  Helhetsvurdering har en vekting på 12,5 %

Rente og gebyrer

SpareBank 1 BV oppnår 23/100 poeng i kategorien rente og gebyrer. På overflaten kan det se ut til at lånet har en ganske så kurant rentesats, men ser man dog nærmere på den effektive renten ender man fort i det aller nedre sjiktet av skalaen. Det skal dog sies at gebyrvilkårene her er ganske så akseptable, men det er dessverre ikke nok til å redde stumpene.

Tilbud

I kategorien tilbud noterer lånet seg for 64/100 poeng. SpareBank 1 BV gjør det meget godt på flere av de viktigste kategoriene i denne vurderingen, blant annet på betalingsfleksibilitet og responstid (som er den totale behandlingstiden). Videre gjør den det også riktig så skarpt på krav til aldersgrense, men der den derimot ikke gjør det så skarpt er på forsikringsbiten, som er langt fra den beste man kan tegne seg.

Brukeropplevelse

Videre får SpareBank 1 BV 69/100 poeng i kategorien brukeropplevelse. Her er egentlig det meste av det man forventer på plass. Det bys på en oversiktlig søknadsprosess i en moderne og lett tilgjengelig innpakning, samtidig som det er enkelt å lete seg frem til fullstendig prisinformasjon. Det eneste virkelige negative her er strengt tatt at søknaden sendes videre til manuell behandling og at avtalevilkårene ikke dukker opp før man har mottatt selve tilbudet.

Helhetsvurdering

I vår totalvurdering får SpareBank 1 BV 32/100 poeng. Lånet har en fastrente på 17 %, og selv om dette kan virke enkelt å forholde seg til, vil det føre til en relativt høy totalkostnad over tid. Lånet skal ha for sin raske responstid, men utover dette er det strengt tatt pent lite å trekke frem.


Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 20 banker samtidig via Lendo

Eff. rente: 14 %. 65.000 o/5 år. Kostnad: 24.093. Totalt: 89.093
Annonselenke

Fordeler med SpareBank 1 BV forbrukslån

 • Den faste renten kan være blant de laveste på markedet om du har en god kredittscore
 • Suveren betalingsfleksibilitet
 • God brukeropplevelse
 • Lav aldersgrense

Ulemper

 • Forutsetter et eksisterende kundeforhold hos SpareBank 1, og at denne har vart i minimum seks måneder
 • Høyt etableringsgebyr
 • Meget snever låneramme

Rente og gebyrer

Kredittramme
Forbrukslån
15 000 – 250 000 kr
Refinansiering
5000 – 500 000 kr
Løpetid
Forbrukslån
1 – 5 år
Refinansiering
Inntil 12 år
Renter
Nominell rente for forbrukslån
Fra 16,5 %
Nominell rente ved refinansiering
Fra 14 %
Gjennomsnittlig nominell rente for forbrukslån
16,5 %
Gjennomsnittlig nominell rente ved refinansiering
14 %
Effektiv rente for forbrukslån
Fra 20,2 %
Effektiv rente ved refinansiering
12,2 % (eks)
Etableringsgebyr
Etableringsgebyr
Fra 1250 kr
Generelle gebyrer
Termingebyr
50 kr/mnd
Kopi av lånedokumenter
250 kr/kopi
Saldobekreftelse uten opplåning
250 kr
Restgjeldsoppgave
250 kr
Betalingsfri måned
250 kr/gang
Avdragsfrihet, overhopp av månedlig terminbeløp eller andre endringer lån
750 kr/gang
Purregebyr (1. varsel)
35 kr
Inkassovarsel (2. varsel)
35 kr
Gebyr for betalings­oppfordring (3. varsel)
105 kr
Forsinkelsesrente
8 %
Låneeksempel
Forbrukslån
Eff. rente: 22,2 %. Etabl. geb: Fra 1200. 65.000 o/5 år. Kostnad: 38.789. Tot: 103.789
Refinansiering
Eff. rente: 12,2 %. Etabl. geb: Fra 1200. 150.000 o/5 år. Kostnad: 48.173. Tot: 198.173

Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 20 banker samtidig via Lendo

Eff. rente: 14 %. 65.000 o/5 år. Kostnad: 24.093. Totalt: 89.093
Annonselenke

Avdragsfrihet

Hos SpareBank 1 BV kan du søke om inntil to betalingsfrie måneder per kalenderår mot et behandlingsgebyr på 250 kroner per innvilgede gang. Banken tilbyr også avdragsfrihet på sine forbrukslån, men dette er man nødt til å søke om og koster 750 kroner per innvilgede gang.

Betalingsforsikring

Betalingsforsikring for forbrukslån er noe de fleste banker tilbyr, og er en forsikring som hjelper deg økonomisk ved uforutsette hendelser. Vi anbefaler alle som vurderer denne forsikringen å aktivt sette seg inn i gjeldende regler og vilkår.

Trykk på de ulike punktene for mer informasjon:

Betalingsforsikringen hos SpareBank 1 BV leveres av AmTrust International Underwriters DAC og dekker det månedlige terminbeløpet dersom du skulle bli permittert, arbeidsledig eller sykemeldt på fulltid. Lånet innfris i sin helhet ved kritisk sykdom eller død

 • Du må være mellom 18 og 65 år
 • Du må være bosatt i Norge og medlem av norsk folketrygd
 • Du må være fast ansatt eller lærling i minimum 50 % stilling, og ha innehatt denne i minimum 6 måneder sammenhengende, alternativt være selvstendig næringsdrivende
 • Du kan ikke motta noen form for økonomisk støtte
 • Du har ikke vært sykemeldt i mer enn 30 dager sammenhengende de siste 12 måender, og er ikke kjent med sykdom eller symptomer på sykdom som direkte eller indirekte kan lede til dødsfall
 • Du har ingen grunn til å forvente forutstående arbeidsledighet

Hos SpareBank 1 BV koster betalingsforsikringen 8,75 % av det månedlige terminbeløpet

Du kan tegne forsikringen når du inngår låneavtalen med SpareBank 1 BV

Betingelser

I tillegg til en vurdering basert på nøkkeltall fra kredittopplysningsselskap, må du også innfri følgende betingelser for å kunne få dette lånet innvilget:

 • Du må være mellom 23 og 65 år
 • Du må være norsk statsborger
 • Du må ha fast ansettelse og inntekt
 • Du kan ikke ha noen betalingsanmerkninger
 • Din samlede gjeld kan ikke overstige fem ganger brutto inntekt Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt
 • Du må kunne håndtere en tenkt renteøkning på inntil fem prosentpoeng Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt

Kontakt­informasjon

Långiver
SpareBank 1 BV
Org. nummer
944 521 836
Besøks­­adresse
Anton Jenssens gate 2, 3125 Tønsberg
Post­­adresse
Postboks 75, 3125 Tønsberg
Telefon
(+47) 915 02480
E-post
epost@sparebank1.no

Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 20 banker samtidig via Lendo

Eff. rente: 14 %. 65.000 o/5 år. Kostnad: 24.093. Totalt: 89.093
Annonselenke

Brukererfaring med SpareBank 1 BV forbrukslån

Hva er din erfaring med SpareBank 1 BV forbrukslån?

MarkedsføringTesten baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med markedsføring