Testen baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med markedsføring
Testen baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med markedsføring

Test av SpareBank 1 forbrukslån

Kreditt­grense
Fastsettes individuelt
Alders­grense
23 år
Etablerings­gebyr
0 – 500 kr
Termin­gebyr
0 – 49 kr/mnd
Vurdering
Eff. rente: 14,6%. Etabl. geb: 500. 70.000 o/5 år. Kostnad: 27.112. Tot: 97.112. Løpetid: 1-5 (10) år. Maks eff. rente:
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 21 banker samtidig via Uno Finans
Gå videre til Uno Finans
Eff. rente: 12,71 %. 150.000 o/5 år. Kostnad: 49.237. Tot: 199.237
Annonselenke
SpareBank 1 SMN er en allianse bestående av 14 selvstendige banker, som alle samarbeider om å hjelpe deres kunder med hverdagsøkonomien. Alliansen er i dag Norges nest største finansaktør, så det meste tyder derfor på at du er i trygge hender om du lander på dette alternativet.

Med SpareBank 1 forbrukslån kan du for tiden kun søke om lån mellom Fastsettes individuelt og kroner med en nominell rentesats fra 11,5 prosent. Om du ønsker å refinansiere eksisterende gjeld, kan du derimot søke om en låneramme på mellom og kroner med en rentesats fra 6,5 prosent.

Refinansiering med SpareBank 1 SMN

Dersom du sliter med å tilbakebetale dyre smålån, avbetalinger eller kredittkortgjeld med høye renter, kan et refinansieringslån gjennom SpareBank 1 SMN være en gunstig løsning. På denne måten får man samlet det man har av gjeld på ett sted, samtidig som man unngår flere termingebyr og mest sannsynlig får langt bedre rentevilkår enn tidligere. Samtidig bør man også være oppmerksom på at man må ha fylt 23 år for å kunne søke om refinansiering.

Et ideelt lån til uforutsette utgifter

Dersom sykkelen din har blitt stjålet eller vaskemaskinen plutselig går i stykker, kan forbrukslån være et reelt alternativ. Du bør i så fall vurdere å ta et forbrukslån med kortere løpetid, slik at du ikke betaler mer i renteomkostninger enn nødvendig. Du bør også være oppmerksom på at forbrukslån har en høyere rente enn vanlige lån, da disse klassifiseres som lån uten sikkerhet.

Om det er én ting som virkelig skiller SpareBank 1 SMN fra sine konkurenter, så er det at banken ikke opererer med noen kredittgrense. Den avgjøres nemlig utelukkende på bakgrunn av din kredittverdighet og er således et unikum i dagens marked.

Forbrukslån til ditt behov

SpareBank 1 SMN legger ikke skjul på at det er dyrere å ta opp et forbrukslån enn et lån med sikkerhet, slik som for eksempel bil- og boliglån. Dette skyldes at banken løper en større risiko ved å låne ut penger uten sikkerhet, og for å kompensere for dette blir renten desto høyere.

SpareBank 1 SMN tilbyr derfor tips og rådgivning til kunder som er usikre på om forbrukslån er det riktige for dem. Før du tar opp et forbrukslån er det lurt å få et overblikk over hvor mye det vil koste å nedbetale lånet, slik at du er sikker på at du har råd til å tilbakebetale hele beløpet innenfor nedbetalingstiden.

Konklusjon: SpareBank 1 SMN tilbyr forbrukslån med ganske så gunstige vilkår

SpareBank 1 SMN kan skilte med en ganske så gunstig rentesats om du kan skilte med en brukbar kredittscore, i tillegg til at lånet heller ikke kommer med noe termingebyr, så lenge du velger å motta dine fakturaer elektronisk. Det mest negative blir dermed den snevre lånerammen, som dessverre er med på å trekke ned inntrykket vesentlig her. Det samme kan også sies om det tilknyttede termingebyret ved refinansiering, samtidig som mangelen på etableringsgebyr ved sistnevnte, er med på å rette opp noe av inntrykket igjen.

Kundereisen

Vi har søkt om forbrukslån fra samtlige aktører på markedet, og for å kunne by på et helhetlig inntrykk av hver enkelt har vi sett nærmere på selve søknadsprosessen, den effektive renten vi endte opp med og de totale kostnadene for lånet.

Hos SpareBank 1 SMN søkte vi om et lån på 100 000 kroner med en nedbetalingstid på 5 år. Aktøren byr på et enkelt og intuitivt søknadsskjema, hvor man først fyller inn all nødvendig informasjon, og dernest avslutter med å signere med enten BankID eller BankID på mobil.

SpareBank 1 SMN avslo søknaden umiddelbart, og vi har derfor hentet ut relevante tall og data fra Finansportalen.

Testen av SpareBank 1 forbrukslån er utført av Dinero.no og ble sist oppdatert 2023-09-18

Vår vurdering (poengsum): 3/6

Karakterbegrunnelse

Alle kredittkortene vi tester gis karakterer basert på hvordan de scorer i ulike kategorier, og disse vektes igjen etter viktighet:

Rente og gebyrer har en vekting på 50 %
Tilbud har en vekting på 27,5 %
Brukeropplevelse har en vekting på 10 %
Helhetsvurdering har en vekting på 12,5 %
Rente og gebyrer

SpareBank 1 SMN oppnår 43/100 poeng i kategorien rente og gebyrer. Lånet kan på overflaten skilte med en ganske så kurant nominell rente, men det samme kan dessverre ikke alltid sies om den effektive. På samme tid er også gebyrsatsene nokså så middelmådige, og da ender man fort opp med noe som plasserer seg ganske så midt på treet.

Tilbud

I kategorien tilbud noterer lånet seg for 64/100 poeng. SpareBank 1 SMN gjør det meget godt på flere av de viktigste kategoriene i denne vurderingen, blant annet på betalingsfleksibilitet og responstid (som er den totale behandlingstiden). Videre gjør den det også riktig så skarpt på krav til aldersgrense, men der den derimot ikke gjør det så skarpt er på forsikringsbiten, som er langt fra den beste man kan tegne seg.

Brukeropplevelse

Videre får SpareBank 1 SMN 69/100 poeng i kategorien brukeropplevelse. Her er egentlig det meste av det man forventer på plass. Det bys på en oversiktlig søknadsprosess i en moderne og lett tilgjengelig innpakning, samtidig som det er enkelt å lete seg frem til fullstendig prisinformasjon. Det eneste virkelige negative her er strengt tatt at søknaden sendes videre til manuell behandling og at avtalevilkårene ikke dukker opp før man har mottatt selve tilbudet.

Helhetsvurdering

I vår totalvurdering får SpareBank 1 SMN 32/100 poeng. Lånet skiller seg enkelt og greit ikke nevneverdig ut på noen punkter, hverken positivt eller negativt, og da er det vanskelig å komme til noen av annen konklusjon enn at dette er et ganske så middelmådig totalpakke.

Fordeler

 • Renten kan være blant de laveste på markedet om man har en god kredittscore
 • Ingen termingebyr for forbrukslån ved elektronisk faktura
 • Suveren betalingsfleksibilitet
 • Gunstig etableringsgebyr
 • God brukeropplevelse

Ulemper

 • Forutsetter et eksisterende kundeforhold hos SpareBank 1 SMN, og at denne har vart i minimum seks måneder
 • Termingebyr ved refinansiering
 • Noe snever låneramme for forbrukslån
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 21 banker samtidig via Uno Finans
Gå videre til Uno Finans
Eff. rente: 12,71 %. 150.000 o/5 år. Kostnad: 49.237. Tot: 199.237
Annonselenke

Rente og gebyrer

Generelt
Aldersgrense
23 år
Mulighet for medlåntaker
Nei
Mulighet for refinansiering
Ja
Løpetid forbrukslån
1 – 5 år
Løpetid refinansiering
Inntil 10 år
Kredittramme
Fastsettes individuelt
Renter
Nominell rente for forbrukslån
11,5 %
Nominell rente ved refinansiering
6,5 – 16,5 %
Effektiv rente for forbrukslån
12,47 %
Effektiv rente ved refinansiering
Ikke oppgitt
Etableringsgebyr
Etableringsgebyr for forbrukslån
500 kr
Etableringsgebyr ved refinansiering
0 kr
Generelle gebyrer
Termingebyr for forbrukslån med elektronisk faktura
0 kr/mnd
Termingebyr for forbrukslån med papirfaktura
45 kr/mnd
Termingebyr ved refinansiering
49 kr/mnd
Kopi av bilag
125 kr/kopi
Purregebyr (1. varsel)
35 kr
Inkassovarsel (2. varsel)
35 kr
Gebyr for betalings­oppfordring (3. varsel)
105 kr
Forsinkelsesrente
8 %
Låneeksempel
Forbrukslån
Eff. rente: 14,6%. Etabl. geb: 500. 70.000 o/5 år. Kostnad: 27.112. Tot: 97.112
Refinansiering
Eff. rente: 12,2 %. Etabl. geb: 0. 150.000 o/5 år. Kostnad: 48.173. Tot: 198.173

Avdragsfrihet

Hos SpareBank 1 SMN kan du søke om inntil tre betalingsfrie måneder per kalenderår. Dette er altså noe som må søkes om hver gang man ønsker det, og prisen fastsettes av den grunn på et individuelt plan.

Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 21 banker samtidig via Uno Finans
Gå videre til Uno Finans
Eff. rente: 12,71 %. 150.000 o/5 år. Kostnad: 49.237. Tot: 199.237
Annonselenke

Betalingsforsikring

Betalingsforsikring for forbrukslån dekker hele eller deler av ditt månedlige terminbeløp ved uforutsette hendelser som sykdom og arbeidsledighet, og kan sånn sett anses som et sikkerhetsnett om du skulle havne i en økonomisk utfordrende situasjon.

Trykk på de ulike punktene for mer informasjon:

Erstatning er her det maksimale beløpet du kan motta per skadetilfelle, mens varigheten er hvor lenge du kan motta erstatning for ett og samme skadetilfelle. Dersom varighet ikke er oppgitt, utbetales erstatningen som et engangsbeløp.

Karensperiode er tidsrommet fra du kjøpte forsikringen til du er berettiget til å søke om erstatning, mens kvalifiseringstiden er perioden fra hendelsen inntraff frem til man kan motta erstatning.

Betalingsforsikringen hos SpareBank 1 SMN leveres av AmTrust International Underwriters DAC og dekker følgende poster:

Dekning
Erstatning
Varighet
Karens
Kvalifisering
Arbeids­ledighet (100%)
15 000 kr/mnd
12 mnd¹
30 dg
90 dg
Arbeids­uførhet (50%)
15 000 kr/mnd²
12 mnd¹
30 dg
30 dg
Sykehus­innleggelse³
15 000 kr/mnd
12 mnd¹
3 dg
90 dg
Kritisk sykdom
500 000 kr
30 dg
60 dg
Dødsfall
500 000 kr
0 dg
0 dg
Totalt 36 måneder gjennom låneperioden
Erstatning justeres ut ifra sykemeldingsgraden
Gjelder kun selvstendig næringsdrivende
 • Du må være mellom 18 og 65 år
 • Du må ha en folkeregistrert adresse og være bosatt i Norge, i tillegg til å være medlem av norsk folketrygd
 • Du må være fast ansatt eller læring i minst 50 % stilling, alternativt være selvstendig næringsdrivende, samt at arbeidsforholdet må ha vart i minst seks sammenhengende måneder
 • Du kan ikke være kjent med eller ha grunn til å regne med forestående permittering, sykdom eller sykemelding

Hos SpareBank 1 SMN koster betalingsforsikringen 7,7 % av ditt månedlige terminbeløp. Denne summen belastes etterskuddsvis, som vil si at den skal innbetales samtidig med ditt månedlige terminbeløp

Du kan tegne forsikringen når du inngår låneavtalen med SpareBank 1 SMN

Betingelser

I tillegg til en vurdering basert på nøkkeltall fra kredittopplysningsselskap, må du også innfri følgende betingelser for å kunne få dette lånet innvilget:

 • Du må ha fylt 23 år
 • Du må være norsk statsborger
 • Du må ha fast ansettelse og inntekt
 • Du kan ikke ha noen betalingsanmerkninger
 • Din samlede gjeld kan ikke overstige fem ganger brutto inntekt Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt
 • Du må kunne håndtere en tenkt renteøkning på inntil fem prosentpoeng Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 21 banker samtidig via Uno Finans
Gå videre til Uno Finans
Eff. rente: 12,71 %. 150.000 o/5 år. Kostnad: 49.237. Tot: 199.237
Annonselenke

Kontakt­informasjon

Kredittgiver
Sparebank 1 Kreditt AS
Org. nummer
975 966 453
Besøksadresse
Søndre gate 4, 7011 Trondheim
Postadresse
Postboks 4794 Torgarden, 7467 Trondheim
Telefon
(+47) 73 88 44 25
E-post
kreditt@ spare­bank1.no

Brukererfaring med SpareBank 1 forbrukslån

Hva er din erfaring med SpareBank 1 forbrukslån?

Testen baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med markedsføring