MarkedsføringTesten baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med "Markedsføring".

Test av SpareBank 1 forbrukslån

SpareBank 1 forbrukslån

Vurdering

terningkast

Spesielt anbefalt for

• Den faste renten
kan være blant de
laveste på markedet
• Suveren
betalingsfleksibilitet

Aldersgrense: 23 år

Beløp: 15 000 – 250 000 kr

Løpetid: 1 – 5 år

Refinans: Inntil 10 år

Etablering: 500 kr

Vurdering

terningkast

Låneeksempel: Eff. rente: 12,47 %. Etabl. geb: 500. 70.000 o/5 år. Kostnad: 23.029. Tot: 93.029


Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 23 banker samtidig via Lendo

Eff. rente: 14 %. 65.000 o/5 år. Kostnad: 24.093. Totalt: 89.093
Annonselenke
SpareBank 1 er en allianse bestående av 14 selvstendige banker, som alle samarbeider om å hjelpe deres kunder med hverdagsøkonomien. Alliansen er i dag Norges nest største finansaktør, så det meste tyder derfor på at du er i trygge hender om du lander på dette alternativet.

Med SpareBank 1 forbrukslån kan du for tiden kun søke om lån mellom 15 000 – 250 000 kroner med en nominell rentesats fra 11,5 prosent. Om du ønsker å refinansiere eksisterende gjeld, kan du derimot søke om en låneramme på mellom 5000 og 500 000 kroner med en rentesats fra 7,8 prosent.

Refinansiering med SpareBank 1

Dersom du sliter med å tilbakebetale dyre smålån, avbetalinger eller kredittkortgjeld med høye renter, kan et refinansieringslån gjennom SpareBank 1 være en gunstig løsning. På denne måten får man samlet det man har av gjeld på ett sted, samtidig som man unngår flere termingebyr og mest sannsynlig får langt bedre rentevilkår enn tidligere. Samtidig bør man også være oppmerksom på at man må ha fylt 23 år for å kunne søke om refinansiering.

Et ideelt lån til uforutsette utgifter

Dersom sykkelen din har blitt stjålet eller vaskemaskinen plutselig går i stykker, kan forbrukslån være et reelt alternativ. Du bør i så fall vurdere å ta et forbrukslån med kortere løpetid, slik at du ikke betaler mer i renteomkostninger enn nødvendig. Du bør også være oppmerksom på at forbrukslån har en høyere rente enn vanlige lån, da disse klassifiseres som lån uten sikkerhet.

Med forbrukslån fra SpareBank 1 kan du altså låne mellom 15 000 og 250 000 kroner. Selv om dette er en noe snever låneramme, bør den i alle fall være fleksibel nok til å dekke visse behov.

Forbrukslån til ditt behov

SpareBank 1 legger ikke skjul på at det er dyrere å ta opp et forbrukslån enn et lån med sikkerhet, slik som for eksempel bil- og boliglån. Dette skyldes at banken løper en større risiko ved å låne ut penger uten sikkerhet, og for å kompensere for dette blir renten desto høyere.

SpareBank 1 tilbyr derfor tips og rådgivning til kunder som er usikre på om forbrukslån er det riktige for dem. Før du tar opp et forbrukslån er det lurt å få et overblikk over hvor mye det vil koste å nedbetale lånet, slik at du er sikker på at du har råd til å tilbakebetale hele beløpet innenfor nedbetalingstiden.

Konklusjon: SpareBank 1 tilbyr forbrukslån med ganske så gunstige vilkår

SpareBank 1 kan skilte med en ganske så gunstig rentesats om du kan skilte med en brukbar kredittscore, i tillegg til at lånet heller ikke kommer med noe termingebyr, så lenge du velger å motta dine fakturaer elektronisk. Det mest negative blir dermed den snevre lånerammen, som dessverre er med på å trekke ned inntrykket vesentlig her. Det samme kan også sies om det tilknyttede termingebyret ved refinansiering, samtidig som mangelen på etableringsgebyr ved sistnevnte, er med på å rette opp noe av inntrykket igjen.

Kundereisen

Vi har søkt om forbrukslån fra samtlige aktører på markedet, og for å kunne by på et helhetlig inntrykk av hver enkelt har vi sett nærmere på selve søknadsprosessen, den effektive renten vi endte opp med og de totale kostnadene for lånet.

Hos SpareBank 1 søkte vi om et lån på 100 000 kroner med en nedbetalingstid på 5 år. Aktøren byr på et enkelt og intuitivt søknadsskjema, hvor man først fyller inn all nødvendig informasjon, og dernest avslutter med å signere med enten BankID eller BankID på mobil.

SpareBank 1 avslo søknaden umiddelbart, og vi har derfor hentet ut relevante tall og data fra Finansportalen.Testen av SpareBank 1 forbrukslån er utført av Dinero.no og ble sist oppdatert 2021-01-18
Vår vurdering (poengscore): 3 av mulige 6.

Karakterbegrunnelse

Alle forbrukslån vi tester gis en karakterer basert på hvordan de scorer i ulike kategorier, og disse vektes igjen etter viktighet:

  Rente og gebyrer har en vekting på 50 %

  Tilbud har en vekting på 27,5 %

  Brukeropplevelse har en vekting på 10 %

  Helhetsvurdering har en vekting på 12,5 %

Rente og gebyrer

SpareBank 1 oppnår 23/100 poeng i kategorien rente og gebyrer. På overflaten kan det se ut til at lånet har en ganske så kurant rentesats, men ser man dog nærmere på den effektive renten ender man fort i det aller nedre sjiktet av skalaen. Det skal dog sies at gebyrvilkårene her er ganske så akseptable, men det er dessverre ikke nok til å redde stumpene.

Tilbud

I kategorien tilbud noterer lånet seg for 64/100 poeng. SpareBank 1 gjør det meget godt på flere av de viktigste kategoriene i denne vurderingen, blant annet på betalingsfleksibilitet og responstid (som er den totale behandlingstiden). Videre gjør den det også riktig så skarpt på krav til aldersgrense, men der den derimot ikke gjør det så skarpt er på forsikringsbiten, som er langt fra den beste man kan tegne seg.

Brukeropplevelse

Videre får SpareBank 1 69/100 poeng i kategorien brukeropplevelse. Her er egentlig det meste av det man forventer på plass. Det bys på en oversiktlig søknadsprosess i en moderne og lett tilgjengelig innpakning, samtidig som det er enkelt å lete seg frem til fullstendig prisinformasjon. Det eneste virkelige negative her er strengt tatt at søknaden sendes videre til manuell behandling og at avtalevilkårene ikke dukker opp før man har mottatt selve tilbudet.

Helhetsvurdering

I vår totalvurdering får SpareBank 1 32/100 poeng. Lånet har en fastrente på 17 %, og selv om dette kan virke enkelt å forholde seg til, vil det føre til en relativt høy totalkostnad over tid. Lånet skal ha for sin raske responstid, men utover dette er det strengt tatt pent lite å trekke frem.


Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 23 banker samtidig via Lendo

Eff. rente: 14 %. 65.000 o/5 år. Kostnad: 24.093. Totalt: 89.093
Annonselenke

Fordeler med SpareBank 1 forbrukslån

 • Den faste renten kan være blant de laveste på markedet om du har en god kredittscore
 • Suveren betalingsfleksibilitet
 • Meget gunstig etableringsgebyr
 • God brukeropplevelse
 • Lav aldersgrense

Ulemper

 • Forutsetter et eksisterende kundeforhold hos SpareBank 1, og at denne har vart i minimum seks måneder
 • Termingebyr ved refinansiering
 • Noe snever låneramme for forbrukslån

Rente og gebyrer

Kredittramme
Forbrukslån
15 000 – 250 000 kr
Refinansiering
5000 – 500 000 kr
Løpetid
Forbrukslån
1 – 5 år
Refinansiering
Inntil 10 år
Renter
Nominell rente for forbrukslån
Fra 11,5 %
Nominell rente ved refinansiering
7,8 – 19,99 %
Gjennomsnittlig nominell rente for forbrukslån
12,21 %
Gjennomsnittlig nominell rente ved refinansiering
11,84 %
Effektiv rente for forbrukslån
Fra 12,47 %
Effektiv rente ved refinansiering
12,2 % (eks)
Etableringsgebyr
Etableringsgebyr for forbrukslån
500 kr
Etableringsgebyr ved refinansiering
0 kr
Generelle gebyrer
Termingebyr for forbrukslån med elektronisk faktura
0 kr/mnd
Termingebyr for forbrukslån med papirfaktura
45 kr/mnd
Termingebyr ved refinansiering
49 kr/mnd
Kopi av bilag
125 kr/kopi
Betalingsfri måned
250 kr/gang
Avdragsfrihet, overhopp av månedlig terminbeløp eller andre endringer lån
750 kr/gang
Årlig overtrekksrente
19 %
Purregebyr (1. varsel)
35 kr
Inkassovarsel (2. varsel)
35 kr
Gebyr for betalings­oppfordring (3. varsel)
105 kr
Forsinkelsesrente
8 %
Låneeksempel
Forbrukslån
Eff. rente: 12,47 %. Etabl. geb: 500. 70.000 o/5 år. Kostnad: 23.029. Tot: 93.029
Refinansiering
Eff. rente: 12,2 %. Etabl. geb: 0. 150.000 o/5 år. Kostnad: 48.173. Tot: 198.173

Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 23 banker samtidig via Lendo

Eff. rente: 14 %. 65.000 o/5 år. Kostnad: 24.093. Totalt: 89.093
Annonselenke

Avdragsfrihet

Hos SpareBank 1 kan du søke om inntil to betalingsfrie måneder per kalenderår mot et behandlingsgebyr på 250 kroner per innvilgede gang. Banken tilbyr også avdragsfrihet på sine forbrukslån, men dette er man nødt til å søke om og koster 750 kroner per innvilgede gang.

Betalingsforsikring

Betalingsforsikring for forbrukslån er noe de fleste banker tilbyr, og er en forsikring som hjelper deg økonomisk ved uforutsette hendelser. Vi anbefaler alle som vurderer denne forsikringen å aktivt sette seg inn i gjeldende regler og vilkår.

Trykk på de ulike punktene for mer informasjon:

Betalingsforsikringen hos SpareBank 1 leveres av AmTrust International Underwriters DAC og dekker følgende poster:

Sykdom/sykemelding
Ved sykdom eller sykemelding dekkes hele ditt månedlige terminbeløp – altså summen av renter og avdrag – etter en karenstid på 30 dager. Erstatningen har et øvre tak på 15 000 kroner per måned, og er begrenset til maksimalt 12 måneder per skadetilfelle og totalt 36 måneder i løpet av låneperioden.
Arbeidsledighet
Ved arbeidsledighet eller permisjon dekkes hele ditt månedlige terminbeløp – altså summen av renter og avdrag – etter en karenstid på 30 dager. Erstatningen har et øvre tak på 15 000 kroner per måned, og er begrenset til maksimalt 12 måneder per skadetilfelle og totalt 36 måneder i løpet av låneperioden.
Sykehusinnleggelse
Ved sykehusinnleggelse dekkes hele ditt månedlige terminbeløp – altså summen av renter og avdrag – etter en karenstid på 3 dager. Erstatningen har et øvre tak på 15 000 kroner per måned, og er begrenset til maksimalt 12 måneder per skadetilfelle og totalt 36 måneder i løpet av låneperioden. Det er også verdt å merke seg at denne posten kun en gjeldende for selvstendig næringsdrivende.
Dødsfall
Ved kritisk sykdom eller dødsfall erstattes hele din utestående balanse eller inntil maksimalt 500 000 kroner.
 • Du må være mellom 18 og 65 år
 • Du må være bosatt i Norge og medlem av norsk folketrygd
 • Du må være fast ansatt eller lærling i minimum 50 % stilling, og ha innehatt denne i minimum 6 måneder sammenhengende, alternativt være selvstendig næringsdrivende
 • Du kan ikke motta noen form for økonomisk støtte
 • Du kan ikke ha vært sykemeldt i mer enn 30 dager sammenhengende de siste 12 månedene eller være kjent med sykdom eller symptomer som direkte eller indirekte kan lede til dødsfall
 • Du kan ikke være kjent med eller ha grunn til å regne med permittering, sykdom eller sykemelding

Hos SpareBank 1 koster betalingsforsikringen 8,75 % av det månedlige terminbeløpet

Du kan tegne forsikringen når du inngår låneavtalen med SpareBank 1

Betingelser

I tillegg til en vurdering basert på nøkkeltall fra kredittopplysningsselskap, må du også innfri følgende betingelser for å kunne få dette lånet innvilget:

 • Du må være minst 23 år for å kunne søke om forbrukslån
 • Du må være minst 18 år for å kunne søke om refinansiering
 • Du må være norsk statsborger
 • Du må ha fast ansettelse og inntekt
 • Du kan ikke ha noen betalingsanmerkninger
 • Din samlede gjeld kan ikke overstige fem ganger brutto inntekt Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt
 • Du må kunne håndtere en tenkt renteøkning på inntil fem prosentpoeng Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt

Kontakt­informasjon

Långiver
Sparebank 1 Kreditt AS
Org. nummer
975 966 453
Besøks­­adresse
Søndre gate 4, 7011 Trondheim
Post­­adresse
Postboks 4794 Torgarden, 7467 Trondheim
Telefon
(+47) 73 88 44 25
E-post
kreditt@sparebank1.no

Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 23 banker samtidig via Lendo

Eff. rente: 14 %. 65.000 o/5 år. Kostnad: 24.093. Totalt: 89.093
Annonselenke

Brukererfaring med SpareBank 1 forbrukslån

Hva er din erfaring med SpareBank 1 forbrukslån?

MarkedsføringTesten baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med markedsføring