MarkedsføringTesten baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med "Markedsføring".

Test av SpareBank 1 SR-bank forbrukslån

SpareBank 1 SR-bank forbrukslån

Vurdering

terningkast

Spesielt anbefalt for

• Testens laveste
nominelle rentesats
• God
betalingsfleksibilitet

Aldersgrense: 23 år

Beløp: 20 000 – 200 000 kr

Løpetid: 1 – 5 år

Refinans: Inntil 12

Etablering: 950 kr

Vurdering

terningkast

Låneeksempel: Eff. rente: 15,14 %. Etabl. geb: 950. 100.000 o/5 år. Kostnad: 40.161. Tot: 140.161


Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 23 banker samtidig via Lendo

Eff. rente: 14 %. 65.000 o/5 år. Kostnad: 24.093. Totalt: 89.093
Annonselenke
Selv om tittelen etterhvert har blitt noe kronglete, har SpareBank 1 SR-bank faktisk røtter helt tilbake til 1839. Den gang gikk de under det langt enklere navnet Sparebanken Egersund, helt frem til 1976 da 22 sparebanker slo seg sammen for å danne Sparebanken Rogaland – derav navnet SR. I dag har banken hovedsete i Stavanger, og er den største banken tilknyttet SpareBank 1 Gruppen.

Hos SpareBank 1 SR-bank kan du søke om forbrukslån med en ramme på mellom 20 000 og 200 000 med en nominell rente fra 6,9 %. Dette er faktisk blant de laveste nominelle satsene på markedet, men den effektive renten klarer dessverre ikke å stå til denne forventningen.

Forbrukslån med forsikring

Betalings- eller låneforsikring er ment som en økonomisk sikring om noe skulle oppstå som fører til at du ikke kan nedbetale dine månedlige utgifter. Dette kan være hendelser som arbeidsledighet og -uførhet, kritisk sykdom, sykehusinnleggelse og i verste konsekvens dødsfall.

Betalingsforsikring fra SpareBank 1 SR-bank koster 8,75 % av dine månedlige ytelser, og legges i likhet med termingebyret til fakturaen. Betalingsforsikring kan enten kjøpes samtidig som man søker om lån, eller knyttes til et allerede eksisterende lån.

Forbrukslån til ditt behov

SpareBank 1 SR-bank er ikke av typen som legger på skjul på at usikrede lån – som forbrukslån klassifiserer under – er langt dyrere enn sikrede lån – slik som bil- og boliglån. Grunnen til dette er at banken påtar seg en større risiko ved å låne ut penger uten sikkerhet, og for å kompensere for dette er rentesatsen desto høyere.

SpareBank 1 SR-bank tilbyr derfor tips og rådgivning til kunder som er usikre på om forbrukslån er det riktige for dem. Før du vurderer å ta opp et forbrukslån er det derfor lurt å danne seg en oversikt over hvor mye det vil koste å nedbetale lånet, slik at du er sikker på at du har råd til å tilbakebetale det du skylder.

Kundereisen

Vi har søkt om forbrukslån fra samtlige aktører på markedet, og for å kunne by på et helhetlig inntrykk av hver enkelt har vi sett nærmere på selve søknadsprosessen, den effektive renten vi endte opp med og de totale kostnadene for lånet.

Hos SpareBank 1 SR-bank søkte vi om et lån på 100 000 kroner med en nedbetalingstid på 5 år. Aktøren byr på et enkelt og intuitivt søknadsskjema, hvor man først fyller inn all nødvendig informasjon, og dernest avslutter med å signere med enten BankID eller BankID på mobil.

SpareBank 1 SR-bank avslo søknaden etter 2 timer og 40 minutter, og vi har derfor hentet ut relevante tall og data fra Finansportalen.Testen av SpareBank 1 SR-bank forbrukslån er utført av Dinero.no og ble sist oppdatert 2020-06-23
Vår vurdering (poengscore): 1 av mulige 6.

Karakterbegrunnelse

Alle forbrukslån vi tester gis en karakterer basert på hvordan de scorer i ulike kategorier, og disse vektes igjen etter viktighet:

  Rente og gebyrer har en vekting på 50 %

  Tilbud har en vekting på 27,5 %

  Brukeropplevelse har en vekting på 10 %

  Helhetsvurdering har en vekting på 12,5 %

Rente og gebyrer

SpareBank 1 SR-bank oppnår 39/100 poeng i kategorien rente og gebyrer. Banken kan skilte med ganske så kurante rentevilkår, men det samme kan nok ikke sies om gebyrsatsene. Snarere tvert imot, og såpass dårlig at de står til strykkarakter i vår test. Totalt sett lander man dermed på en mindre god poengsum.

Tilbud

I kategorien tilbud noterer SpareBank 1 SR-bank seg for 26/100 poeng. Foruten om en meget habil betalingsfleksibilitet, er det lite annet positivt å spore med SpareBank 1 SR-bank. Blant de mindre gode punktene finner vi den snevre lånerammen, og ikke minst responstiden, som var langt tregere enn det man burde kunne forvente av en en bank av dette kaliberet.

Brukeropplevelse

Videre får SpareBank 1 SR-bank 69/100 poeng i kategorien brukeropplevelse. Her er egentlig det meste av det man forventer på plass. Det bys på en oversiktlig søknadsprosess i en moderne og lett tilgjengelig innpakning, samtidig som det er enkelt å lete seg frem til fullstendig prisinformasjon. Det eneste virkelige negative her er strengt tatt at søknaden sendes videre til manuell behandling og at avtalevilkårene ikke dukker opp før man har mottatt selve tilbudet.

Helhetsvurdering

I vår totalvurdering får SpareBank 1 SR-bank 32/100 poeng. På overflaten kan lånet vise til en nominell rente helt ned mot 6,9 %, og selv om dette kan virke svært lovende, slår fasadene fort sprekker når man ser på den effektive rente. Med det sagt ender man allikevel opp mot en kurant rente totalt sett, men utover dette er det dessverre ikke så mye annet positivt å trekke frem.


Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 23 banker samtidig via Lendo

Eff. rente: 14 %. 65.000 o/5 år. Kostnad: 24.093. Totalt: 89.093
Annonselenke

Fordeler med SpareBank 1 SR-bank forbrukslån

 • Testens laveste nominelle rentesats
 • God betalingsfleksibilitet

Ulemper

 • Forutsetter et eksisterende kundeforhold hos SpareBank 1, og at denne har vart i minimum seks måneder
 • Høyt etableringsgebyr
 • Meget snever låneramme

Rente og gebyrer

Kredittramme
Forbrukslån og refinansiering
20 000 – 200 000 kr
Løpetid
Forbrukslån
1 – 5 år
Refinansiering
Inntil 12 år
Renter
Nominell rente for forbrukslån
6,9 – 15,9 %
Nominell rente ved refinansiering
7,8 – 19,9 %
Gjennomsnittlig nominell rente for forbrukslån
12,4 %
Gjennomsnittlig nominell rente ved refinansiering
Ikke oppgitt
Effektiv rente for forbrukslån
15,14 % (eks)
Effektiv rente ved refinansiering
12,12 % (eks)
Etableringsgebyr
Etableringsgebyr for forbrukslån
950 kr
Etableringsgebyr ved refinansiering
0 kr
Generelle gebyrer
Termingebyr for forbrukslån
70 kr/mnd
Termingebyr ved refinansiering
49 kr/mnd
Kopi av bilag
125 kr/kopi
Betalingsfri måned
250 kr/gang
Årlig overtrekssrente
19 %
Purregebyr (1. varsel)
35 kr
Inkassovarsel (2. varsel)
35 kr
Gebyr for betalings­oppfordring (3. varsel)
105 kr
Forsinkelsesrente
8 %
Låneeksempel
Forbrukslån
Eff. rente: 15,14 %. Etabl. geb: 950. 100.000 o/5 år. Kostnad: 40.161. Tot: 140.161
Refinansiering
Eff. rente: 12,2 %. Etabl. geb: Fra 1200. 150.000 o/5 år. Kostnad: 48.173. Tot: 198.173

Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 23 banker samtidig via Lendo

Eff. rente: 14 %. 65.000 o/5 år. Kostnad: 24.093. Totalt: 89.093
Annonselenke

Avdragsfrihet

Hos SpareBank 1 SR-bank kan du søke om inntil to betalingsfrie måneder per kalenderår mot et behandlingsgebyr på 250 kroner per innvilgede gang.

Betalingsforsikring

Betalingsforsikring for forbrukslån er noe de fleste banker tilbyr, og er en forsikring som hjelper deg økonomisk ved uforutsette hendelser. Vi anbefaler alle som vurderer denne forsikringen å aktivt sette seg inn i gjeldende regler og vilkår.

Trykk på de ulike punktene for mer informasjon:

Betalingsforsikringen hos SpareBank 1 SR-bank leveres av AmTrust International Underwriters DAC og dekker det månedlige terminbeløpet dersom du skulle bli permittert, arbeidsledig eller sykemeldt på fulltid. Lånet innfris i sin helhet ved kritisk sykdom eller død

 • Du må være mellom 18 og 62 år
 • Du må ha vært fast ansatt eller selvstendig næringsdrivende i minst 6 måneder, og jobbe mer enn 16 timer per uke
 • Du har ingen grunn til å regne med forutstående arbeidsledighet eller sykdom som kan skade din arbeidsførhet

Hos SpareBank 1 SR-bank koster betalingsforsikringen 8,75 % av det månedlige terminbeløpet

Du kan tegne forsikringen når du inngår låneavtalen med SpareBank 1 SR-bank eller knytte det til et allerede eksisterende lån

Betingelser

I tillegg til en vurdering basert på nøkkeltall fra kredittopplysningsselskap, må du også innfri følgende betingelser for å kunne få dette lånet innvilget:

 • Du må være mellom 23 og 65 år
 • Du må være norsk statsborger
 • Du må ha fast ansettelse og inntekt
 • Du kan ikke ha noen betalingsanmerkninger
 • Din samlede gjeld kan ikke overstige fem ganger brutto inntekt Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt
 • Du må kunne håndtere en tenkt renteøkning på inntil fem prosentpoeng Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt

Kontakt­informasjon

Långiver
Sparebank 1 Sr-Bank ASA Hovedkontor
Org. nummer
937 895 321
Besøks­­adresse
Bjergsted Terrasse 1, 4007 Stavanger
Post­­adresse
Postboks 250, 4066 Stavanger
Telefon
(+47) 915 02 002
E-post
epost@sparebank1.no

Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 23 banker samtidig via Lendo

Eff. rente: 14 %. 65.000 o/5 år. Kostnad: 24.093. Totalt: 89.093
Annonselenke

Brukererfaring med SpareBank 1 SR-bank forbrukslån

Hva er din erfaring med SpareBank 1 SR-bank forbrukslån?

MarkedsføringTesten baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med markedsføring