Testen baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med markedsføring
Testen baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med markedsføring

Test av Storebrand Bank forbrukslån

Kreditt­grense
400 000 kr
Alders­grense
23 år
Etablerings­gebyr
490 kr
Termin­gebyr
50 kr/mnd
Vurdering
Eff. rente: 13,07 %. Etabl. geb: 990. 160.000 o/7 år. Kostnad: 79.749. Tot: 239.749. Løpetid: 1-5 (15) år. Maks eff. rente: 17,32
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 21 banker samtidig via Uno Finans
Gå videre til Uno Finans
Eff. rente: 12,71 %. 150.000 o/5 år. Kostnad: 49.237. Tot: 199.237
Annonselenke
Storebrand har røtter helt tilbake til 1767, og ble i sin tid opprettet som en tvungen brannforsikring for bygninger i de norske byene under navnet Den almindelige Brand-Forsikrings-Anstalt. Bankvirksomheten ble på sin side først opprettet i 1996, og per i dag kan Storebrand skilte med en lang rekke bankrelaterte produkter, ikke minst forbrukslån og refinansiering.

I likhet med de fleste andre på markedet som både tilbyr forbrukslån og refinansiering, kan også Storebrand skilte med de samme rentesatsene for begge disse produktene. Dette er ikke så unormalt i seg selv, da disse ofte er det samme produktet. Det eneste som dermed skiller disse produktene fra hverandre er nedbetalingstiden, som er på mellom ett og fem år for forbrukslån og inntil 15 år for refinansiering.

Ingen forsikring eller betalingsfrihet

La oss først starte med det mest ironiske og negative aspektet ved Storebrand Bank forbrukslån, nemlig mangelen på noen form for tilknyttet forsikring. Nå skal det sies at man kan tegne seg en lang rekke gunstige forsikringer ved siden av, men all den tid Storebrand faktisk er landets største forsikringsgiver, er det noe merkelig at de ikke har funnet plass til å inkludere en konkret betalingsforsikring.

Ved siden av dette er det heller ikke mulig å søke om betalingsfri måned, noe som faktisk veier en del i vår sammenligning av forbrukslån. Det er dog mulig å søke om avdragsfrihet, men dette er dessverre noe du må søke banken om på forhånd, som vil si at du ikke kan velge dette på egen hånd. Utover dette må man også ha vært punktlig med sine betalinger i minst seks måneder, før man kan få avdragsfrihet innvilget.

Storebrand Bank forbrukslån: Gunstige rentesatser

La oss derfor se på det mest positive aspektet ved dette forbrukslånet, nemlig rentesatsene. Storebrand kan nemlig skilte med en nominell rente helt ned mot 7,9 prosent og en maksimal sats på småpene 15,15 prosent. Den effektive renten ligger på sin side mellom 10,36 og 17,32 prosent, som er langt innenfor hva man kan anse som gunstig.

Samtidig er det verdt å merke seg at det ikke stilles noen krav til sikkerhet når man søker om forbrukslån. I praksis betyr dette at du hverken trenger å pantsette noen av dine eiendeler eller ha med en kausjonist for å få lånet innvilget. Fordelen med denne ordningen er at lånet blir langt mindre risikabelt for deg, samtidig som byrden da legges over på utlåneren. Ulempen med dette er at forbrukslån ofte har høyere rente- og gebyrsatser enn mer tradisjonelle lån som bil og bolig.

Hvilke krav stiller Storebrand til forbrukslån?

Selv om det ikke stilles noen krav til sikkerhet må du allikevel oppgi formålet med lånet, enten det er i form av oppussing eller refinansiering av eksisterende lån og kredittkortgjeld. Dette kan dog anses som en formalitet på mange måter, da man i praksis kan disponere midlene slik man selv ønsker.

Kravene du derimot må kunne oppfylle er at du har fylt 23 år, har en årlig inntekt over 250 000 kroner og at du ikke har noen betalingsanmerkninger å vise til. Ved siden av dette må du som oftest også kunne legge ved kopier av dine lønnsslipper i løpet av søknadsprosessen.

Testen av Storebrand Bank forbrukslån er utført av Dinero.no og ble sist oppdatert 2023-09-18

Vår vurdering (poengsum): 0/6

Karakterbegrunnelse

Alle kredittkortene vi tester gis karakterer basert på hvordan de scorer i ulike kategorier, og disse vektes igjen etter viktighet:

Rente og gebyrer har en vekting på 50 %
Tilbud har en vekting på 27,5 %
Brukeropplevelse har en vekting på 10 %
Helhetsvurdering har en vekting på 12,5 %
Rente og gebyrer

Her vil det snarlig komme en vurdering av produktets rente og gebyrer

Tilbud

Her vil det snarlig komme en vurdering av produktets tilbud

Brukeropplevelse

Her vil det snarlig komme en vurdering av produktets brukeropplevelse

Helhetsvurdering

Her vil det snarlig komme en vurdering av produktets totalvurdering

Fordeler

  • Gunstige gebyr- og rentesatser
  • Suveren brukeropplevelse
  • Ganske så fleksibel kredittramme

Ulemper

  • Selv om Storebrand er en av landets aller største forsikringsaktører, tilbys det altså ingen forsikringer her
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 21 banker samtidig via Uno Finans
Gå videre til Uno Finans
Eff. rente: 12,71 %. 150.000 o/5 år. Kostnad: 49.237. Tot: 199.237
Annonselenke

Rente og gebyrer

Generelt
Aldersgrense
23 – 70 år
Mulighet for medlåntaker
Nei
Mulighet for refinansiering
Ja
Løpetid forbrukslån
1 – 5 år
Løpetid refinansiering
Inntil 15 år
Kredittramme
20 000 – 400 000 kr
Renter
Nominell rente
7,9 – 15,15 %
Effektiv rente
10,36 – 17,32 %
Etableringsgebyr
Etableringsgebyr
Fra 490 kr
Generelle gebyrer
Termingebyr
50 kr/mnd
Overtrekksrente
20 %
Purregebyr (1. varsel)
35 kr
Inkassovarsel (2. varsel)
35 kr
Gebyr for betalings­oppfordring (3. varsel)
105 kr
Forsinkelsesrente
8 %
Låneeksempel
Eff. rente: 13,07 %. Etabl. geb: 990. 160.000 o/7 år. Kostnad: 79.749. Tot: 239.749

Avdragsfrihet

Med Storebrand Bank forbrukslån kan du søke om én avdragsfri måned per kalenderår, samtidig som det forutsettes at de siste seks månedene er betalt punktlig. Det er også verdt å merke seg at rentene må betales som normalt

Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 21 banker samtidig via Uno Finans
Gå videre til Uno Finans
Eff. rente: 12,71 %. 150.000 o/5 år. Kostnad: 49.237. Tot: 199.237
Annonselenke

Betalingsforsikring

Det er ikke mulig å tegne betalingsforsikring med Storebrand Bank forbrukslån

Betingelser

I tillegg til en vurdering basert på nøkkeltall fra kredittopplysningsselskap, må du også innfri følgende betingelser for å kunne få dette lånet innvilget:

  • Du må være mellom 23 og 70 år
  • Du må ha en fast årlig inntekt over 250 000 kroner
  • Du kan ikke ha noen registrerte inkassosaker eller betalingsanmerkninger
  • Din samlede gjeld kan ikke overstige fem ganger brutto inntekt Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt
  • Du må kunne håndtere en tenkt renteøkning på inntil fem prosentpoeng Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 21 banker samtidig via Uno Finans
Gå videre til Uno Finans
Eff. rente: 12,71 %. 150.000 o/5 år. Kostnad: 49.237. Tot: 199.237
Annonselenke

Kontakt­informasjon

Kredittgiver
Storebrand ASA
Org. nummer
916 300 484
Besøksadresse
Professor Kohts vei 9, 1366 Lysaker
Postadresse
Postboks 500, 1327 Lysaker
Telefon
(+47) 915 08 880
E-post
bank@ storebrand.no

Brukererfaring med Storebrand Bank forbrukslån

Hva er din erfaring med Storebrand Bank forbrukslån?

Testen baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med markedsføring