MarkedsføringTesten baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med "Markedsføring".

Test av Storebrand Bank forbrukslån

Storebrand Bank forbrukslån

Vurdering

terningkast

Spesielt anbefalt for

• Gode gebyr- og
rentesatser
• Fleksibel
kredittramme

Aldersgrense: 23 år

Beløp: 20 000 – 400 000 kr

Løpetid: 1 – 5 år

Refinans: Inntil 15 år

Etablering: 490 kr

Vurdering

terningkast

Låneeksempel: Eff. rente: 11,53 %. Etabl. geb: 490. 150.000 o/12 mnd. Kostnad: 45.512. Tot: 195.512


Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 23 banker samtidig via Lendo

Eff. rente 11,55 %. 120.000 o/5 år. Kostnad: 36.215. Totalt: 156.215
Annonselenke
Her vil det komme mer utfyllende informasjon snarlig

Testen av Storebrand Bank forbrukslån er utført av Dinero.no og ble sist oppdatert 2020-10-20
Vår vurdering (poengscore): 0 av mulige 6.

Karakterbegrunnelse

Alle forbrukslån vi tester gis en karakterer basert på hvordan de scorer i ulike kategorier, og disse vektes igjen etter viktighet:

  Rente og gebyrer har en vekting på 50 %

  Tilbud har en vekting på 27,5 %

  Brukeropplevelse har en vekting på 10 %

  Helhetsvurdering har en vekting på 12,5 %

Rente og gebyrer

Storebrand Bank oppnår 0/100 poeng i kategorien rente og gebyrer. Banken har overraskende nok en av de dårligste gebyrsatsene på markedet, samtidig som rentesatsen er på den motsatte enden av skalaen. Et ganske så todelt produkt med andre ord, men i det store og hele veier rentene langt tyngre enn gebyrene, og da ender man fort opp med en ganske så kurant poengsum.

Tilbud

I kategorien tilbud noterer lånet seg for 0/100 poeng. Storebrand Bank gjør det faktisk ganske så ålreit i flere kategorier her, men det som virkelig trekker ned inntrykket er responstiden. Her mottok vi nemlig ikke noe svar i løpet av de første syv dagene, som må sies å være langt under pari for en bank av denne størrelsen. Ironisk nok er heller ikke forsikringsordningen all verden å skryte av, og da ender man raskt i det nedre sjiktet.

Brukeropplevelse

Videre får Storebrand Bank 0/100 poeng i kategorien brukeropplevelse. Her er egentlig det aller meste av det man forventer på plass. Det bys på en oversiktlig søknadsprosess i en moderne og lett tilgjengelig innpakning med muligheter for digital signering, samtidig som det er enkelt å oppdrive fullstendig prisinformasjon. Gjensidige står jevnt over til toppkarakter i de fleste parametrene, og hadde det ikke vært for den eksepsjonelt trege responstiden, hadde det nok blitt full pott her.

Helhetsvurdering

I vår totalvurdering får Storebrand Bank 0/100 poeng. Oppsummert kan man si at aktøren er en veletablert og trygg aktør med en av de bedre rentenesatsene på markedet, samt at de også skal få skryt for den innbydende brukeropplevelsen. Det eneste som faktisk trekker vesentlig ned her er den nevnte behandlingstiden, og hadde det ikke vært for denne ville nok lånet havnet langt høyere på lista.


Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 23 banker samtidig via Lendo

Eff. rente 11,55 %. 120.000 o/5 år. Kostnad: 36.215. Totalt: 156.215
Annonselenke

Fordeler med Storebrand Bank forbrukslån

 • Gunstige gebyr- og rentesatser
 • Suveren brukeropplevelse
 • Ganske så fleksibel kredittramme

Ulemper

 • Selv om Storebrand Bank er en av landets aller største aktører innen forsikring, tilbys det altså ingen her

Rente og gebyrer

Kredittramme
Forbrukslån og refinansiering
20 000 – 400 000 kr
Renter
Nominell rente
7,9 – 12,9 %
Gjennomsnittlig nominell rente
10,15 %
Effektiv rente
11,53 % (eks)
Etableringsgebyr
Etableringsgebyr
490 kr
Generelle gebyrer
Termingebyr
50 kr
Overtrekksrente
20 %
Purregebyr (1. varsel)
35 kr
Inkassovarsel (2. varsel)
35 kr
Gebyr for betalings­oppfordring (3. varsel)
105 kr
Forsinkelsesrente
8 %
Låneeksempel
Eff. rente: 11,53 %. Etabl. geb: 490. 150.000 o/12 mnd. Kostnad: 45.512. Tot: 195.512

Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 23 banker samtidig via Lendo

Eff. rente 11,55 %. 120.000 o/5 år. Kostnad: 36.215. Totalt: 156.215
Annonselenke

Avdragsfrihet

Med et forbrukslån fra Storebrand Bank kan du søke om én avdragsfri måned per kalenderår, samtidig som det forutsettes at de siste seks månedene er betalt punktlig. Det er også verdt å merke seg at rentene må betales som normalt.

Betalingsforsikring

Storebrand Bank tilbyr dessverre ikke betalingsforsikring på sitt forbrukslån

Betalingsforsikring for forbrukslån er noe de fleste banker tilbyr, og er en forsikring som hjelper deg økonomisk ved uforutsette hendelser. Vi anbefaler alle som vurderer denne forsikringen å aktivt sette seg inn i gjeldende regler og vilkår.Trykk på de ulike punktene for mer informasjon:

Storebrand Bank ASA sin betalingsforsikring leveres av deres egne forsikringsselskap og dekker inntil 3 % av din utestående saldo, som altså er dine månedlige avdrag og renter.

Forsikringen er gjeldende ved:

 • Langvarig sykemelding
 • Arbeidsledighet
 • Permittering
 • Kritisk sykdom
 • Tap av liv

Ved sykemelding, arbeidsledighet eller permittering utover 30 dager utbetales – som tidligere nevnt – inntil 3 % av din utestående saldo på det aktuelle sykemeldingstidspunktet. Utbetalingen vil foregå månedlig frem til du blir friskmeldt, men dersom du fremdeles er 100 % arbeidsufør, arbeidsledig eller permittert etter 12 måneder, innfris den utestående balansen på hendelsesdatoen.

Ved dødsfall eller kritisk sykdom utbetales hele den utestående saldoen på døds- eller diagnosetidspunktet. Med kritisk sykdom menes i denne sammenheng kreft, nyresvikt, hjerteinfarkt, hjerneslag, hjertesykdom som krever operasjon eller transplantasjon av viktig organ.

 • Du må ha et aktiv forbrukslån hos Storebrand Bank
 • Du må enten være arbeidsfør i heltidsarbeid (minimum 16 timer i uken) i Norge, være selvstendig næringsdrivende eller være student tilknyttet et studentprogram
 • Du må være frisk, som vil si at du ikke er kjent med sykdom, symptomer eller skade, som har eller vil medføre fremtidig undersøkelse, behandling eller sykehusopphold

Hos Storebrand Bank beregnes premien ut ifra en sats på av din utestående saldo ved varsling. Om du eksempelvis har 10 000 kroner i saldo, vil den månedlige premien ligge på 40 kroner. Forsikringspremien er til enhver tid spesifisert på dine utsendte fakturaer, og kan når som helst sies opp

Du kan enten velge å tegne forsikringen når du inngår låneavtalen med Storebrand Bank, eller ta direkte kontakt med banken om du ønsker å tegne forsikring på allerede inngåtte låneavtaler

Betingelser

I tillegg til en vurdering basert på nøkkeltall fra kredittopplysningsselskap, må du også innfri følgende betingelser for å kunne få dette lånet innvilget:

 • Du må være mellom 23 og 70 år
 • Du må ha en fast årlig inntekt på minst 250 000 kroner
 • Du kan ikke ha noen registrerte inkassosaker eller betalingsanmerkninger
 • Din samlede gjeld kan ikke overstige fem ganger brutto inntekt Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt
 • Du må kunne håndtere en tenkt renteøkning på inntil fem prosentpoeng Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt

Kontakt­informasjon

Långiver
Storebrand Bank ASA
Org. nummer
953 299 216
Besøks­­adresse
Professor Kohts vei 9, 1366 Lysaker
Post­­adresse
Postboks 474, 1327 Lysaker
Telefon
(+47) 915 08 880
E-post
bankstotte@storebrand.no

Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 23 banker samtidig via Lendo

Eff. rente 11,55 %. 120.000 o/5 år. Kostnad: 36.215. Totalt: 156.215
Annonselenke

Brukererfaring med Storebrand Bank forbrukslån

Hva er din erfaring med Storebrand Bank forbrukslån?

MarkedsføringTesten baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med markedsføring