MarkedsføringTesten baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med "Markedsføring".

Test av Svea Finans forbrukslån

Svea Finans forbrukslån

Vurdering

terningkast

Spesielt anbefalt for

• Suveren responstid
• God brukeropplevelse
• Kurant rente

Aldersgrense: 20 år

Beløp: 20 000 – 400 000 kr

Løpetid: 1 – 5 år

Refinans: Inntil 15 år

Etablering: 750 – 950 kr

Vurdering

terningkast

Låneeksempel: Eff. rente: 13,14 %. Etabl. geb: 950. 65.000 o/5 år. Kostnad: 22.573. Tot: 87.573


Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 23 banker samtidig via Lendo

Eff. rente: 14 %. 65.000 o/5 år. Kostnad: 24.093. Totalt: 89.093
Annonselenke
Svea Finans er et av Nordens største privateide finanshus. Moderselskapet Svea Ekonomi AB ble etablert i 1981 og konsernet har i dag virksomheter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Estland, Latvia, Nederland, Tyskland, Østerrike og Sveits.

Svea Finans tilbyr forbrukslån fra 20 000 og opptil 400 000 kroner med en nominell rente fra 7,9 %. Som forbrukslån flest er også dette klassifisert som et lån uten sikkerhet, som enkelt forklart betyr at ikke trenger å stille sikkerhet i noen av dine eiendeler – slik som bil, bolig og lignende – for å få lånet innvilget. En annen fordel med denne typen lån er at du heller ikke trenger å oppgi hva du ønsker å benytte midlene til.

Refinansiering med Svea Finans

Forbrukslånet fra Svea Finans kan også benyttes til å refinansiere smålån og kredittkortgjeld, og det koster heller ikke noe ekstra å få hjelp fra Svea Finans til å nedbetale andre smålån. Dersom du samler alle dine lån på et enkelt sted får du nemlig bare én faktura å forholde deg til, samtidig som det også vil resultere i en fast, i stedet for variabel, renteomkostning. Vi vil derfor anbefale deg å sammenligne de totale kostnadene du har ved dine nåværende lån, da opp mot vilkårene Svea Finans kan tilby, før du takker ja til å refinansiere gjeld med forbrukslån.

Hvilke krav stiller Svea Finans til deg som søker forbrukslån?

For å kunne søke om lån hos Svea Finans er det visse krav du må innfri før du setter i gang. Du må først og fremst være mellom 20 og 67 år, dernest kan du ikke ha noen betalingsanmerkninger, samt at du kunne vise til ligningshistorikk for de siste tre årene. Foruten om dette må du også ha en årlig fast inntekt på minimum 230 000 kroner, og dersom du vurderer å ha med en medlåntaker må vedkommende ha en årlig inntekt på minimum 90 000 kroner.

Helt til sist må du også gjennom en kredittvurdering for å dobbeltsjekke at informasjon du har oppgitt faktisk stemmer, men om du oppfyller alle disse kravene skal søknadsprosessen hos Svea Finans gå ganske så sømløst. Renten du til slutt ender opp med avhenger av flere faktorer, slik som beløpet på lånet, hvor lenge du ønsker å betale det ned og din personlige økonomi, og settes derfor ikke før kredittvurderingen er på plass. Men nå er det vel en gang slik at alle lånesøknader er uforpliktende, så du binder deg ikke til noen verdens ting før du mottar selve lånetilbudet. Vi anbefaler derfor å søke hos flere aktører av gangen, slik at du kan vurdere disse opp mot hverandre og velge det passer best for nettopp deg.

Kundereisen

Vi har søkt om forbrukslån fra samtlige aktører på markedet, og for å kunne by på et helhetlig inntrykk av hver enkelt har vi sett nærmere på selve søknadsprosessen, den effektive renten vi endte opp med og de totale kostnadene for lånet.

Hos Svea Finans søkte vi om et lån på 100 000 kroner med en nedbetalingstid på 5 år. Aktøren byr på et enkelt og intuitivt søknadsskjema, hvor man først fyller inn all nødvendig informasjon og dernest får lånetilbudet tilsendt per e-post. Vi mottok umiddelbart en e-post med at søknaden var mottatt, samt en SMS 10 minutter senere om at søknaden var ferdigbehandlet.

Ut ifra opplysningene vi oppga kunne Svea Finans by på følgende låneramme:

 • Effektiv rente: 12,94 %
 • Terminbeløp: 2257 kroner
 • Totalt beløp å tilbakebetale: 135 447 kronerTesten av Svea Finans forbrukslån er utført av Dinero.no og ble sist oppdatert 2021-10-06
Vår vurdering (poengscore): 4 av mulige 6.

Karakterbegrunnelse

Alle forbrukslån vi tester gis en karakterer basert på hvordan de scorer i ulike kategorier, og disse vektes igjen etter viktighet:

  Rente og gebyrer har en vekting på 50 %

  Tilbud har en vekting på 27,5 %

  Brukeropplevelse har en vekting på 10 %

  Helhetsvurdering har en vekting på 12,5 %

Rente og gebyrer

Svea Finans oppnår 59/100 poeng i kategorien rente og gebyrer. Her er det ganske så todelt. På den ene siden tilbyr Svea Finans en ganske så god rentesats, men på den andre siden har den også en av markedets dårligste gebyrvilkår. Alt i alt lander man da i det velkjente midtsjiktet.

Tilbud

I kategorien tilbud noterer lånet seg for 69/100 poeng. Svea Finans gjør det jevnt over ganske så middels over hele fjøla her. På den ene siden scorer produktet høyt innenfor kategoriene aldersgrense og responstid (som er den totale behandlingstiden), mens forsikringspolisen og kredittramme trekker i helt motsatt retning. Alt i alt ender man dermed litt over midt på treet.

Brukeropplevelse

Videre får Svea Finans 80/100 poeng i kategorien brukeropplevelse. Her er det meste av det man forventer på plass. Det bys på en oversiktlig søknadsprosess i en moderne og lett tilgjengelig innpakning med muligheter for digital signering. Videre er det enkelt å oppdrive fullstendig prisinformasjon, selv om avtalevilkårene ikke dukker opp før mot slutten av søknadsprosessen, noe man følgelig også får trekke for. Det mest negative i denne sammenhengen er dog søknadsoppfølgingen, som vi mener var noe mer anmassende enn den hadde trengt å være.

Helhetsvurdering

I vår totalvurdering får Svea Finans 55/100 poeng. Som poengsummen kan bære preg av, er dette et lån som plasserer seg trygt inn i midtsjiktet. Renten er så som så, samtidig som den er heftet med høye gebyrer. Det som derimot taler for i denne sammenhengen er den raske responstiden og fleksible kredittrammen, som langt på vei er med på å gjøre dette til et ganske så kurant tilbud.


Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 23 banker samtidig via Lendo

Eff. rente: 14 %. 65.000 o/5 år. Kostnad: 24.093. Totalt: 89.093
Annonselenke

Fordeler med Svea Finans forbrukslån

 • Brukbar rentesats
 • God brukeropplevelse
 • God responstid

Ulemper

 • Dårlig gebyrvilkår

Rente og gebyrer

Kredittramme
Forbrukslån og refinansiering
20 000 – 400 000 kr
Løpetid
Forbrukslån
1 – 5 år
Refinansiering
Inntil 15 år
Renter
Nominell rente
Fra 7,99 %
Gjennomsnittlig nominell rente
13,9 %
Effektiv rente
13,9 – 32,26 %
Etableringsgebyr
Etableringsgebyr
750 – 950 kr
Generelle gebyrer
Termingebyr
55 kr/mnd
Purregebyr (1. varsel)
35 kr
Inkassovarsel (2. varsel)
35 kr
Gebyr for betalings­oppfordring (3. varsel)
105 kr
Forsinkelsesrente
8 %
Låneeksempel
Eff. rente: 13,14 %. Etabl. geb: 950. 65.000 o/5 år. Kostnad: 22.573. Tot: 87.573

Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 23 banker samtidig via Lendo

Eff. rente: 14 %. 65.000 o/5 år. Kostnad: 24.093. Totalt: 89.093
Annonselenke

Avdragsfrihet

Svea Finans kan by på avdragsfrihet i opptil seks måneder, men denne avhenger igjen av en individuell vurdering. De kan derfor ikke uttale seg om hvor lang den avdragsfrie perioden faktisk blir eller hvor mange ganger man kan benytte seg av den i løpet av året, da dette helt og holdent avhenger av din kredittverdighet.

Betalingsforsikring

Betalingsforsikring for forbrukslån er noe de fleste banker tilbyr, og er en forsikring som hjelper deg økonomisk ved uforutsette hendelser. Vi anbefaler alle som vurderer denne forsikringen å aktivt sette seg inn i gjeldende regler og vilkår.

Trykk på de ulike punktene for mer informasjon:

Betalingsforsikringen hos Sbanken leveres av AmTrust International Underwriters DAC og dekker følgende poster:

Sykdom
Ved sykdom eller ulykke dekkes hele ditt månedlige terminbeløp – altså summen av renter og avdrag – etter en karenstid på 30 dager. Erstatningen har et øvre tak på 9000 kroner per måned, og er begrenset til maksimalt 12 måneder per skadetilfelle.
Arbeidsledighet
Ved full arbeidsledighet eller permisjon dekkes hele ditt månedlige terminbeløp – altså summen av renter og avdrag – etter en karenstid på 30 dager. Erstatningen har et øvre tak på 9000 kroner per måned, og er begrenset til maksimalt 12 måneder per skadetilfelle.
Dødsfall
Ved dødsfall erstattes din utestående balanse eller inntil maksimalt 100 000 kroner.
 • Du må være mellom 20 og 64 år
 • Du må være bosatt i Norge og medlem av norsk folketrygd
 • Du må være fast ansatt og jobbe minst 16 timer i uken, alternativt være selvstendig næringsdrivende
 • Du må være fullt arbeidsfør, og ikke ha kjennskap til sykdom eller skade som kan skade din arbeidsførhet
 • Du kan ikke ha kjennskap til varsel om oppsigelse, permittering, forestående arbeidsledighet eller sykemelding

Hos Svea Finans koster betalingsforsikring 7,4 % av ditt månedlige terminbeløp. Om terminbeløpet eksempelvis er på 1200 kroner, koster polisen 88 kroner per måned. Forsikringspremien legges på terminbeløpet som betales hver måned

Du kan enkelt tegne forsikringen når du inngår låneavtalen med Svea Finans

Betingelser

I tillegg til en vurdering basert på nøkkeltall fra kredittopplysningsselskap, må du også innfri følgende betingelser for å kunne få dette lånet innvilget:

 • Du må være mellom 20 og 67 år
 • Du må kunne vise til en årlig inntekt på minimum 230 000 kroner
 • Medlåntaker må kunne vise til en årlig inntekt på minimum 90 000 kroner
 • Du kan ikke ha noen betalingsanmerkninger
 • Din samlede gjeld kan ikke overstige fem ganger brutto inntekt Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt
 • Du må kunne håndtere en tenkt renteøkning på inntil fem prosentpoeng Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt

Kontakt­informasjon

Långiver
Svea Finans NUF
Org. nummer
918 127 844
Besøks­­adresse
Innspurten 15, 0663 Oslo
Post­­adresse
Postboks 6601, 0607 Oslo
Telefon
(+47) 21 54 23 60
E-post
direkte@sveafinans.no

Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 23 banker samtidig via Lendo

Eff. rente: 14 %. 65.000 o/5 år. Kostnad: 24.093. Totalt: 89.093
Annonselenke

Brukererfaring med Svea Finans forbrukslån

Hva er din erfaring med Svea Finans forbrukslån?

MarkedsføringTesten baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med markedsføring