Testen baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med markedsføring
Testen baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med markedsføring

Test av Svea Bank forbrukslån

Kreditt­grense
400 000 kr
Alders­grense
20 år
Etablerings­gebyr
750 – 950 kr
Termin­gebyr
55 kr/mnd
Vurdering
. Løpetid: 1-5 (15) år. Maks eff. rente: 33,07 %
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 21 banker samtidig via Uno Finans
Gå videre til Uno Finans
Eff. rente: 12,71 %. 150.000 o/5 år. Kostnad: 49.237. Tot: 199.237
Annonselenke
Svea Bank startet sin virksomhet som Svea Inkasso tilbake i 1981 og forretningsideen var den gang å håndtere inkasso for store selskap. Konsernet har i dag utviklet seg til å bli Nordens største privateide finanshus i tillegg til å ha ervervet seg status som bank gjennom en rekke oppkjøp.

Deres forretningsidé og virksomhet har – som man kan se – vært gjennom en aldri så liten omveltning i løpet av årene og av den grunn kan Svea Bank i dag by på en rekke finansielle produkter rettet mot både bedrifts- og privatmarkedet. Forbrukslån er naturlig nok en av disse og her kan det blant annet skiltes med en ganske så brukbar rente om man havner på den nedre enden av skalaen, samtidig som det noe
ugunstige termingebyret er med på å trekke helheten i motsatt retning igjen.

Noe som dermed er med på å rette opp noe av inntrykket er den ganske så fleksible kredittrammen på mellom 20 000 og 400 000 kroner, som langt på vei burde strekke til det aller meste man måtte ha behov for. Som forbrukslån flest er også dette klassifisert som et lån uten sikkerhet, som enkelt forklart betyr at ikke trenger å stille sikkerhet i noen av dine eiendeler – slik som bil, bolig og lignende – for å få lånet innvilget. En annen fordel med denne typen lån er at du heller ikke trenger å oppgi hva du ønsker å benytte midlene til.

Refinansiering med Svea Bank

Hos Svea Bank har du også muligheten til å søke om refinansiering, som vil si at du samler eksisterende smålån og kredittkortgjeld i et enkelt lån. Det finnes flere fordeler med denne praksisen, men den fremste av disse er nok at du vil oppnå en langt bedre rente enn det du har i dag, samtidig som du også bare får én faktura å forholde deg til.

Det er samtidig verdt å merke seg at dette ikke nødvendigvis vil føre til at lånet vil koste deg noe mindre i det lange løp, men det du vil oppnå er en lengre nedbetalingstid, som igjen vil gjøre de månedlige avdragene langt mer overkommelig. Denne løsningen kan derfor være meget praktisk om du har tatt opp flere mindre lån og har problemer med å dekke disse.

Som med alle typer usikrede lån forplikter du deg ikke til noe når du søker. Det eneste du vil motta i dette tilfellet er et konkret tilbud fra banken og du velger selv om du ønsker å takke ja til denne eller ikke, som vil si at den ikke er bindende før du faktisk signerer avtalen. På denne måten kan du søke flere banker samtidig og se hvilket tilbud som passer best for nettopp ditt behov.

Hvilke krav stiller Svea Bank til sine søkere?

Selv om det ikke kreves noen form for sikkerhet ved forbrukslån, finnes det allikevel enkelte krav du må imøtekomme får å kunne søke om lån hos Svea Bank. I likhet med de fleste andre banker, kan du heller ikke her ha noen registrerte betalingsanmerkninger. Dernest må du også ha fylt 20 år, kunne vise til ligningshistorikk for de siste tre årene og ha en årlig inntekt på minst 230 000 kroner. Dersom du ønsker å ha med en medlåntaker, kreves det også at vedkommende har en årlig inntekt på minimum 90 000 kroner.

Helt til sist bør det nok også nevnes at du må gjennom en kredittvurdering for å dobbeltsjekke at informasjon du har oppgitt faktisk stemmer, men om du oppfyller alle disse kravene skal søknadsprosessen hos Svea Bank gå ganske så sømløst.

Hvilken rente du til slutt blir tilbudt avhenger av flere faktorer og her vil den nevnte kredittsjekken spille en vesentlig rolle. Ved siden av dette vil også størrelsen på lånet og den ønskede nedbetalingstiden være avgjørende for det endelige utfallet.

Men nå er det vel en gang slik at alle lånesøknader er uforpliktende, så du binder deg ikke til noen verdens ting før du mottar selve lånetilbudet. Vi anbefaler derfor – som nevnt tidligere – å søke hos flere aktører av gangen, slik at du kan vurdere disse opp mot hverandre og velge det som passer deg best.

Kundereisen

Vi har søkt om forbrukslån fra samtlige aktører på markedet, og for å kunne by på et helhetlig inntrykk av hver enkelt har vi sett nærmere på selve søknadsprosessen, den effektive renten vi endte opp med og de totale kostnadene for lånet.

Hos Svea Bank søkte vi om et lån på 100 000 kroner med en nedbetalingstid på 5 år. Aktøren byr på et enkelt og intuitivt søknadsskjema, hvor man først fyller inn all nødvendig informasjon og dernest får lånetilbudet tilsendt per e-post. Vi mottok umiddelbart en e-post med at søknaden var mottatt, samt en SMS 10 minutter senere om at søknaden var ferdigbehandlet.

Ut ifra opplysningene vi oppga kunne Svea Bank by på følgende låneramme:

Effektiv rente:
12,94 %
Terminbeløp:
2257 kroner
Tilbake­betalingssum:
135 447 kroner

Testen av Svea Bank forbrukslån er utført av Dinero.no og ble sist oppdatert 2023-12-20

Vår vurdering (poengsum): 4/6

Karakterbegrunnelse

Alle kredittkortene vi tester gis karakterer basert på hvordan de scorer i ulike kategorier, og disse vektes igjen etter viktighet:

Rente og gebyrer har en vekting på 50 %
Tilbud har en vekting på 27,5 %
Brukeropplevelse har en vekting på 10 %
Helhetsvurdering har en vekting på 12,5 %
Rente og gebyrer

Svea Bank oppnår 59/100 poeng i kategorien rente og gebyrer. Her er det ganske så todelt. På den ene siden tilbyr Svea Finans en ganske så god rentesats, men på den andre siden har den også en av markedets dårligste gebyrvilkår. Alt i alt lander man da i det velkjente midtsjiktet.

Tilbud

I kategorien tilbud noterer lånet seg for 69/100 poeng. Svea Bank gjør det jevnt over ganske så middels over hele fjøla her. På den ene siden scorer produktet høyt innenfor kategoriene aldersgrense og responstid (som er den totale behandlingstiden), mens forsikringspolisen og kredittramme trekker i helt motsatt retning. Alt i alt ender man dermed litt over midt på treet.

Brukeropplevelse

I kategorien tilbud noterer lånet seg for 69/100 poeng. Svea Bank gjør det jevnt over ganske så middels over hele fjøla her. På den ene siden scorer produktet høyt innenfor kategoriene aldersgrense og responstid (som er den totale behandlingstiden), mens forsikringspolisen og kredittramme trekker i helt motsatt retning. Alt i alt ender man dermed litt over midt på treet.

Helhetsvurdering

I vår totalvurdering får Svea Bank 55/100 poeng. Som poengsummen kan bære preg av, er dette et lån som plasserer seg trygt inn i midtsjiktet. Renten er så som så, samtidig som den er heftet med høye gebyrer. Det som derimot taler for i denne sammenhengen er den raske responstiden og fleksible kredittrammen, som langt på vei er med på å gjøre dette til et ganske så kurant tilbud.

Fordeler

 • Brukbar rentesats
 • God brukeropplevelse
 • God responstid

Ulemper

 • Noe høyt etableringsgebyr
 • Noe høyt termingebyr
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 21 banker samtidig via Uno Finans
Gå videre til Uno Finans
Eff. rente: 12,71 %. 150.000 o/5 år. Kostnad: 49.237. Tot: 199.237
Annonselenke

Rente og gebyrer

Generelt
Aldersgrense
20 – 67 år
Mulighet for medlåntaker
Ja
Mulighet for refinansiering
Ja
Løpetid forbrukslån
1 – 5 år
Løpetid refinansiering
Inntil 15 år
Kredittramme
20 000 – 400 000 kr
Renter
Nominell rente
Fra 10.90 %
Effektiv rente
Inntil 33,07 %
Etableringsgebyr
Etableringsgebyr
750 – 950 kr
Generelle gebyrer
Termingebyr
55 kr/mnd
Purregebyr (1. varsel)
35 kr
Inkassovarsel (2. varsel)
35 kr
Gebyr for betalings­oppfordring (3. varsel)
105 kr
Forsinkelsesrente
8 %
Låneeksempel

Avdragsfrihet

Svea Bank kan by på avdragsfrihet i opptil seks måneder, men denne avhenger igjen av en individuell vurdering. De kan derfor ikke uttale seg om hvor lang den avdragsfrie perioden faktisk blir eller hvor mange ganger man kan benytte seg av den i løpet av året, da dette helt og holdent avhenger av din kredittverdighet.

Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 21 banker samtidig via Uno Finans
Gå videre til Uno Finans
Eff. rente: 12,71 %. 150.000 o/5 år. Kostnad: 49.237. Tot: 199.237
Annonselenke

Betalingsforsikring

Betalingsforsikring for forbrukslån dekker hele eller deler av ditt månedlige terminbeløp ved uforutsette hendelser som sykdom og arbeidsledighet, og kan sånn sett anses som et sikkerhetsnett om du skulle havne i en økonomisk utfordrende situasjon.

Trykk på de ulike punktene for mer informasjon:

Erstatning er her det maksimale beløpet du kan motta per skadetilfelle, mens varigheten er hvor lenge du kan motta erstatning for ett og samme skadetilfelle. Dersom varighet ikke er oppgitt, utbetales erstatningen som et engangsbeløp.

Karensperiode er tidsrommet fra du kjøpte forsikringen til du er berettiget til å søke om erstatning, mens kvalifiseringstiden er perioden fra hendelsen inntraff frem til man kan motta erstatning.

Betalingsforsikringen hos Sbanken leveres av AmTrust International Underwriters DAC og dekker følgende poster:

Dekning
Erstatning
Varighet
Karens
Kvalifisering
Arbeids­ledighet (100%)
9000 kr/mnd
12 mnd
30 dg
30 dg
Arbeids­uførhet (100%)
9000 kr/mnd
12 mnd
30 dg
30 dg
Dødsfall
100 000 kr
0 dg
0 dg
 • Du må være mellom 20 og 64 år
 • Du må ha en folkeregistrert adresse og være bosatt i Norge, i tillegg til å være medlem av norsk folketrygd
 • Du må være fast ansatt med arbeidstid på minst 16 timer per uke, alternativt være selvstendig næringsdrivende
 • Du må være fullt arbeidsfør, og ikke ha kjennskap til sykdom eller skade som kan skade din arbeidsevne
 • Du kan ikke ha kjennskap til varsel om oppsigelse, permittering, forestående arbeidsledighet eller sykemelding

Hos Svea Bank koster betalingsforsikringen 7,4 % av ditt månedlige terminbeløp. Denne summen belastes etterskuddsvis, som vil si at den skal innbetales samtidig med ditt månedlige terminbeløp

Du kan enkelt tegne forsikringen når du inngår låneavtalen med Svea Bank

Betingelser

I tillegg til en vurdering basert på nøkkeltall fra kredittopplysningsselskap, må du også innfri følgende betingelser for å kunne få dette lånet innvilget:

 • Du må være mellom 20 og 67 år
 • Du må kunne vise til en årlig inntekt på minimum 230 000 kroner
 • Medlåntaker må kunne vise til en årlig inntekt på minimum 90 000 kroner
 • Du kan ikke ha noen betalingsanmerkninger
 • Din samlede gjeld kan ikke overstige fem ganger brutto inntekt Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt
 • Du må kunne håndtere en tenkt renteøkning på inntil fem prosentpoeng Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 21 banker samtidig via Uno Finans
Gå videre til Uno Finans
Eff. rente: 12,71 %. 150.000 o/5 år. Kostnad: 49.237. Tot: 199.237
Annonselenke

Kontakt­informasjon

Kredittgiver
Svea Bank Ab, Filial i Norge
Org. nummer
927 869 187
Besøksadresse
Innspurten 15, 0663 Oslo
Postadresse
Postboks 6601 Etterstad, 0607 Oslo
Telefon
(+47) 21 54 23 60
E-post
direkte@ svea.com

Brukererfaring med Svea Bank forbrukslån

Hva er din erfaring med Svea Bank forbrukslån?

Testen baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med markedsføring