Testen baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med markedsføring
Testen baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med markedsføring

Test av TF Bank forbrukslån

Kreditt­grense
500 000 kr
Alders­grense
20 år
Etablerings­gebyr
990 kr
Termin­gebyr
59 kr/mnd
Vurdering
Eff. rente: 14,15 %. Etabl. geb: 990. 100.000 o/5 år. Kostnad: 37.400. Tot: 137.400. Løpetid: 1-5 (15) år. Maks eff. rente: 47,17
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 21 banker samtidig via Uno Finans
Gå videre til Uno Finans
Eff. rente: 12,71 %. 150.000 o/5 år. Kostnad: 49.237. Tot: 199.237
Annonselenke
Selv om TF Bank – tidligere BB Finans AS – ble etablert som et finansieringsforetak tilbake i 1984, skulle det ta ytterligere trettitre år før aktøren endelig fikk status som bank. Gleden av å være en selvstendig bank skulle derimot vise seg å bli kortvarig, for allerede tre år senere ble de kjøpt av svenske TF Bank.

I dag kan TF Bank i alle fall tilby forbrukslån med særs gode rentevilkår, faktisk så gode at de kom aller best ut i vår reelle test av forbrukslån, og dette skal ha mye av æren for at forbrukslånet kommer såpass godt ut i vår sammenligning.

TF Bank – forbrukslån med gunstige rentevilkår

TF Bank forbrukslån kan vise til en nominell rente helt ned mot 9,4 prosent og kan således by på særs gode rentevilkår. Banken kan i tillegg by på en ytterst fleksibel kredittramme, med et spenn fra 5000 til 500 000 kroner.

Den nominelle renten vil naturlig nok variere ut ifra den ønskede lånesummen og nedbetalingsplanen, men for samtlige lån ligger denne mellom 9,4 og 22,9 prosent. For lån som skal brukes til refinansiering av eksisterende gjeld er nedbetalingstiden på maksimalt 15 år. For alle andre lån er nedbetalingstiden på maksimalt fem år.

Lån uten sikkerhet hos TF Bank

Lån uten sikkerhet er lån hvor du slipper å stille pant i eksempelvis boligen du eier eller andre verdigjenstander. Samtidig trenger du heller ikke å gi noen forklaring på hva pengene skal benyttes til, for det er nemlig helt og holdent opp til deg.

De eneste kravene TF Bank faktisk stiller er at du har en fast inntekt, er minimum 20 år gammel og at du ikke har noen betalingsanmerkninger eller aktive inkassosaker. Samtidig er det verdt å notere seg at renten først blir fastsatt etter at du har vært gjennom en kredittsjekk, og dette er også grunnen til at du ikke vet hvilken rente du ender opp med før du faktisk har søkt.

Lån med avdragsfrihet hos TF Bank

Om du har tatt opp et forbrukslån hos TF Bank og har behov for mer økonomisk spillerom, kan banken også tilby avdragsfrihet. Dersom du eksempelvis står ovenfor uforutsette utgifter, kan det være fornuftig å vurdere en avdragsfri periode, selv om vi på alle måter anbefaler å betale samtlige avdrag, renter og gebyrer i tide om du har muligheten til dette.

TF Bank kan i alle fall by på to betalingsfrie måneder per kalenderår, selv om det både er positive og negative aspekter knyttet til dette. Den største fordelen er unektelig den økte graden av økonomisk frihet, mens den største ulempen er at lånet vil koste deg mer i lengden. Lånet skal tross alt uansett betales tilbake i sin helhet.

Refinansiering med TF Bank

Smålån og kredittkortgjeld kan fort bli dyre affærer, og særlig om du har gjelden spredd utover flere aktører. Å samle lånene sine hos én enkelt aktør, kan potensielt spare deg for flere tusen kroner i året. Dette gjør du ved å ta opp forbrukslån og refinansiere dine eksisterende lån. Det betyr at du kun har en aktør å forholde deg til, og den samlede effektive renten vil i de fleste tilfeller bli lavere. Hos TF Bank kan du søke om refinansiering på inntil 500 000 kroner med den samme småfine satsen på 9,4 prosent.

Kundereisen

Vi har søkt om forbrukslån fra samtlige aktører på markedet, og for å kunne by på et helhetlig inntrykk av hver enkelt har vi sett nærmere på selve søknadsprosessen, den effektive renten vi endte opp med og de totale kostnadene for lånet.

Hos TF Bank søkte vi om et lån på 100 000 kroner med en nedbetalingstid på 5 år. Aktøren byr på et enkelt og intuitivt søknadsskjema, hvor man først fyller inn all nødvendig informasjon og dernest får lånetilbudet tilsendt per e-post. Totalt gikk det 20 minutter fra vi sendte inn søknaden til vi mottak lånetilbudet.

Ut ifra opplysningene vi oppga kunne TF Bank by på følgende låneramme:

Effektiv rente:
10,19 %
Terminbeløp:
2112 kroner
Tilbake­betalingssum:
126 726 kroner

Testen av TF Bank forbrukslån er utført av Dinero.no og ble sist oppdatert 2023-12-20

Vår vurdering (poengsum): 4/6

Karakterbegrunnelse

Alle kredittkortene vi tester gis karakterer basert på hvordan de scorer i ulike kategorier, og disse vektes igjen etter viktighet:

Rente og gebyrer har en vekting på 50 %
Tilbud har en vekting på 27,5 %
Brukeropplevelse har en vekting på 10 %
Helhetsvurdering har en vekting på 12,5 %
Rente og gebyrer

TF Bank oppnår 78/100 poeng i kategorien rente og gebyrer. Lånet har en av de aller beste rentevilkårene på markedet, og selv om man ikke kan si det samme om gebyrene, er det allikevel nok til å oppnå en solid poengsum.

Tilbud

I kategorien tilbud noterer lånet seg for 56/100 poeng. Her er det strengt tatt en del høner å plukke, men la oss først begynne med det positive. TF Bank leverer på betalingsfleksibilitet og lave aldersgrenser, men utover dette har de en ganske så begrenset kredittramme, noe treg responstid (som er den totale behandlingstiden) og mindre gode forsikringsvilkår. Absolutt langt unna en bunnotering, men nok til å trekke ned inntrykket vesentlig.

Brukeropplevelse

Videre får TF Bank 69/100 poeng i kategorien brukeropplevelse. Også her er det en del å pirke på, men rent teknisk bys det i alle fall på en oversiktlig søknadsprosess i en moderne og lett tilgjengelig innpakning med muligheter for digital signering. Men selv om selve søknadsprosessen var smertefri, lot responsen på den vente på seg, og man har heller ikke tilgang til avtalevilkårene før man får selve tilbudet. Det største ankepunktet er dog selve søknadsoppfølgingen, som vi mener var noe mer anmassende enn den hadde trengt å være.

Helhetsvurdering

I vår totalvurdering får TF Bank 77/100 poeng. Lånet spriker over hele skalaen her med gode rentevilkår og et generelt godt lånetilbud på den ene siden, og treg behandlingstid og høye gebyrer på den andre, men alt i alt overskygger det positive det negative, og da sitter man igjen med et hederlig helhetsinntrykk.

Fordeler

 • Gode rentevilkår
 • Mulighet for avdragsfrihet

Ulemper

 • Høyt termingebyr
 • Noe snever kreditramme
 • Høyt etableringsgebyr ved mindre lån
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 21 banker samtidig via Uno Finans
Gå videre til Uno Finans
Eff. rente: 12,71 %. 150.000 o/5 år. Kostnad: 49.237. Tot: 199.237
Annonselenke

Rente og gebyrer

Generelt
Aldersgrense
20 år
Mulighet for medlåntaker
Ja
Mulighet for refinansiering
Ja
Løpetid forbrukslån
1 – 5 år
Løpetid refinansiering
Inntil 15 år
Kredittramme
5000 – 500 000 kr
Renter
Nominell rente
9,4 – 22,9 %
Effektiv rente
Fra 12,41 %
Etableringsgebyr
Etableringsgebyr
990 kr
Generelle gebyrer
Termingebyr
59 kr/mnd
Fakturagebyr
0 kr/mnd
Purregebyr (1. varsel)
35 kr
Inkassovarsel (2. varsel)
35 kr
Gebyr for betalings­oppfordring (3. varsel)
105 kr
Forsinkelsesrente
8 %
Låneeksempel
Eff. rente: 14,15 %. Etabl. geb: 990. 100.000 o/5 år. Kostnad: 37.400. Tot: 137.400

Avdragsfrihet

TF Bank tilbyr opp til to avdragsfrie måneder i året, og det eneste kravet du må imøtekomme er at du har overholdt dine betalingsforpliktelser de siste tolv månedene. Dersom du ønsker å benytte deg av denne tjenesten kan du enten sende en e-post til banken eller fylle ut et kontaktskjema via deres hjemmeside.

Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 21 banker samtidig via Uno Finans
Gå videre til Uno Finans
Eff. rente: 12,71 %. 150.000 o/5 år. Kostnad: 49.237. Tot: 199.237
Annonselenke

Betalingsforsikring

Betalingsforsikring for forbrukslån dekker hele eller deler av ditt månedlige terminbeløp ved uforutsette hendelser som sykdom og arbeidsledighet, og kan sånn sett anses som et sikkerhetsnett om du skulle havne i en økonomisk utfordrende situasjon.

Trykk på de ulike punktene for mer informasjon:

Erstatning er her det maksimale beløpet du kan motta per skadetilfelle, mens varigheten er hvor lenge du kan motta erstatning for ett og samme skadetilfelle. Dersom varighet ikke er oppgitt, utbetales erstatningen som et engangsbeløp.

Karensperiode er tidsrommet fra du kjøpte forsikringen til du er berettiget til å søke om erstatning, mens kvalifiseringstiden er perioden fra hendelsen inntraff frem til man kan motta erstatning.

Betalingsforsikringen hos TF Bank leveres av AmTrust International Underwriters DAC og dekker følgende poster:

Dekning
Erstatning
Varighet
Karens
Kvalifisering
Arbeids­ledighet (100%)
9000 kr/mnd
12 mnd
30 dg
90 dg
Arbeids­uførhet (100%)
9000 kr/mnd
12 mnd
30 dg
30 dg
Sykehus­innleggelse¹
9000 kr/mnd
12 mnd
7 dg
30 dg
Dødsfall
200 000 kr
0 dg
0 dg
Gjelder kun selvstendig næringsdrivende
 • Du må være mellom 18 og 60 år
 • Du må ha en folkeregistrert adresse og være bosatt i Norge, i tillegg til å være medlem av norsk folketrygd
 • Du må være fast ansatt med arbeidstid på minst 22 timer per uke, alternativt være selvstendig næringsdrivende, samt at arbeidsforholdet må ha vart i minst seks sammenhengende måneder
 • Du må være fullt arbeidsdyktig og kan ikke ha vært sykmeldt i mer enn 30 sammenhengende dager i løpet av de siste 12 månedene
 • Du kan ikke være kjent med sykdom eller symptomer på sykdom
 • Du kan ikke motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger, pensjon, dagpenger eller liknende ytelser
 • Du kan ikke ha mottatt personlig varsel om forestående arbeidsledighet eller varsel om permittering fra arbeidsgiver

Hos TF Bank koster betalingsforsikringen 9,1 % av ditt månedlige terminbeløp. Denne summen belastes etterskuddsvis, som vil si at den skal innbetales samtidig med ditt månedlige terminbeløp

Forsikringen kan bestilles sammen med lånet, og du vil da motta dens vilkår og bevis per post. Forsikringen faktureres sammen med lånet, og du har også 30 dagers angrefrist om du skulle angre på valget. Du kan når som helt si opp avtalen, men vær obs på at det også her er en karensperiode på 30 dager

Betingelser

I tillegg til en vurdering basert på nøkkeltall fra kredittopplysningsselskap, må du også innfri følgende betingelser for å kunne få dette lånet innvilget:

 • Du må ha fylt 20 år
 • Du må ha en fast inntekt
 • Du kan ikke ha noen betalingsanmerkninger eller aktive inkassosaker
 • Din samlede gjeld kan ikke overstige fem ganger brutto inntekt Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt
 • Du må kunne håndtere en tenkt renteøkning på inntil fem prosentpoeng Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 21 banker samtidig via Uno Finans
Gå videre til Uno Finans
Eff. rente: 12,71 %. 150.000 o/5 år. Kostnad: 49.237. Tot: 199.237
Annonselenke

Kontakt­informasjon

Kredittgiver
Tf Bank Norge
Org. nummer
923 194 592
Besøksadresse
Markeveien 1A, 5012 Bergen
Postadresse
Postboks 956 Sentrum, 5808 Bergen
Telefon
(+47) 56 99 92 00
E-post
post@ tfbank.no

Brukererfaring med TF Bank forbrukslån

Hva er din erfaring med TF Bank forbrukslån?

Testen baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med markedsføring