Testen baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med markedsføring
Testen baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med markedsføring

Test av TF Bank forbrukslån

Kreditt­grense
500 000 kr
Alders­grense
20 år
Etablerings­gebyr
990 kr
Termin­gebyr
49 kr/mnd
Vurdering
Eff. rente: 13,91 %. Etabl. geb: 990. 100.000 o/5 år. Kostnad: 36.811. Tot: 136.811. Løpetid: 1-5 (15) år. Maks eff. rente: Ikke oppgitt
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 23 banker samtidig via Lendo
Gå videre til Lendo
Eff. rente 11,55 %. 120.000 o/5 år. Kostnad: 36.215. Totalt: 156.215
Annonselenke
Selv om TF Bank – tidligere BB Finans AS – så dagens lys i 1984, skulle det ta ytterligere tretti år (nærmere bestemt i 2017) før aktøren fikk status som bank. Frem til dette var de lisensiert som et finansieringsforetak. Gleden av å være en selvstendig bank skulle derimot bli kortvarig, for allerede i 2019 ble de kjøpt av svenske TF Bank AB.

I dag kan TF Bank tilby forbrukslån med særs gode rentevilkår, faktisk så gode at de kom aller best ut i vår reelle test av forbrukslån, og dette skal ha mye av æren for at forbrukslånet kommer såpass godt ut i vår test.

TF Bank – forbrukslån med gunstige rentevilkår

TF Bank forbrukslån har en nominell rente fra 7,9 prosent, og kan således by på særs gode rentevilkår. Banken kan i tillegg by på en nokså fleksibel kredittramme, med et spenn fra 5000 til 500 000 kroner.

Den nominelle renten vil naturlig nok variere ut ifra den ønskede lånesummen og nedbetalingsplanen, men for samtlige lån ligger denne mellom 7,9 og 19,9 prosent. For lån som skal brukes til refinansiering av eksisterende gjeld er nedbetalingstiden på maksimalt 15 år. For alle andre lån er nedbetalingstiden på maksimalt fem år.

Lån uten sikkerhet hos TF Bank

Lån uten sikkerhet er lån hvor du slipper å stille pant i eksempelvis boligen du eier eller andre verdigjenstander. Samtidig slipper du også å gi noen forklaring om hva pengene skal brukes, for det er nemlig helt og holdent opp til deg.

De eneste kravene TF Bank stiller er nemlig at du har en fast inntekt, er minimum 20 år gammel og at du ikke har noen betalingsanmerkninger eller aktive inkassosaker. Samtidig er det verdt å notere seg at renten først blir fastsatt etter at du har vært gjennom en kredittsjekk, og dette er også grunnen til at du ikke får vite hvilken rente du får før du faktisk har søkt.

Lån med avdragsfrihet hos TF Bank

Om du har tatt opp et forbrukslån hos TF Bank og har behov for mer økonomisk spillerom, kan banken også tilby avdragsfrihet. Dersom du eksempelvis står ovenfor uforutsette utgifter, kan det være fornuftig å vurdere en avdragsfri periode, selv om vi på alle måter anbefaler å betale samtlige avdrag, renter og gebyrer i tide om du har muligheten til dette.

TF Bank tilbyr i alle fall to betalingsfrie måneder per kalenderår, selv om det både er positive og negative aspekter knyttet til dette. Den største fordelen er unektelig den økte graden av økonomisk frihet, mens den største ulempen er at lånet i sin helhet vil koste deg mer. Lånet skal tross alt uansett betales tilbake i sin helhet.

Refinansiering med TF Bank

Smålån og kredittkortgjeld kan fort bli dyre affærer, og særlig om du har gjelden spredd utover flere aktører. Å samle lånene sine hos én enkelt aktør, kan potensielt spare deg for flere tusen kroner i året. Dette gjør du ved å ta opp forbrukslån og refinansiere dine eksisterende lån. Det betyr at du kun har en aktør å forholde deg til, og den samlede effektive renten vil i de fleste tilfeller bli lavere. Hos TF Bank kan du søke om refinansiering på inntil 500 000 kroner med den samme småfine satsen på 7,9 %.

Kundereisen

Vi har søkt om forbrukslån fra samtlige aktører på markedet, og for å kunne by på et helhetlig inntrykk av hver enkelt har vi sett nærmere på selve søknadsprosessen, den effektive renten vi endte opp med og de totale kostnadene for lånet.

Hos TF Bank søkte vi om et lån på 100 000 kroner med en nedbetalingstid på 5 år. Aktøren byr på et enkelt og intuitivt søknadsskjema, hvor man først fyller inn all nødvendig informasjon og dernest får lånetilbudet tilsendt per e-post. Totalt gikk det 20 minutter fra vi sendte inn søknaden til vi mottak lånetilbudet.

Ut ifra opplysningene vi oppga kunne TF Bank by på følgende låneramme:

Effektiv rente:
10,19 %
Terminbeløp:
2112 kroner
Tilbake­betalingssum:
126 726 kronerTesten av TF Bank forbrukslån er utført av Dinero.no og ble sist oppdatert 2021-11-22
Vår vurdering (poengscore): 4 av mulige 6.

Karakterbegrunnelse

Alle kredittkortene vi tester gis karakterer basert på hvordan de scorer i ulike kategorier, og disse vektes igjen etter viktighet:

Rente og gebyrer har en vekting på 50 %
Tilbud har en vekting på 27,5 %
Brukeropplevelse har en vekting på 10 %
Helhetsvurdering har en vekting på 12,5 %
Rente og gebyrer

TF Bank oppnår 78/100 poeng i kategorien rente og gebyrer. Lånet har en av de aller beste rentevilkårene på markedet, og selv om man ikke kan si det samme om gebyrene, er det allikevel nok til å oppnå en solid poengsum.

Tilbud

I kategorien tilbud noterer lånet seg for 56/100 poeng. Her er det strengt tatt en del høner å plukke, men la oss først begynne med det positive. TF Bank leverer på betalingsfleksibilitet og lave aldersgrenser, men utover dette har de en ganske så begrenset kredittramme, noe treg responstid (som er den totale behandlingstiden) og mindre gode forsikringsvilkår. Absolutt langt unna en bunnotering, men nok til å trekke ned inntrykket vesentlig.

Brukeropplevelse

Videre får TF Bank 69/100 poeng i kategorien brukeropplevelse. Også her er det en del å pirke på, men rent teknisk bys det i alle fall på en oversiktlig søknadsprosess i en moderne og lett tilgjengelig innpakning med muligheter for digital signering. Men selv om selve søknadsprosessen var smertefri, lot responsen på den vente på seg, og man har heller ikke tilgang til avtalevilkårene før man får selve tilbudet. Det største ankepunktet er dog selve søknadsoppfølgingen, som vi mener var noe mer anmassende enn den hadde trengt å være.

Helhetsvurdering

I vår totalvurdering får TF Bank 77/100 poeng. Lånet spriker over hele skalaen her med gode rentevilkår og et generelt godt lånetilbud på den ene siden, og treg behandlingstid og høye gebyrer på den andre, men alt i alt overskygger det positive det negative, og da sitter man igjen med et hederlig helhetsinntrykk.

Fordeler

 • Gode rentevilkår
 • Mulighet for avdragsfrihet

Ulemper

 • Høyt termingebyr
 • Noe snever kreditramme
 • Høyt etableringsgebyr ved mindre lån
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 23 banker samtidig via Lendo
Gå videre til Lendo
Eff. rente 11,55 %. 120.000 o/5 år. Kostnad: 36.215. Totalt: 156.215
Annonselenke

Rente og gebyrer

Kredittramme
Forbrukslån og refinansiering
5000 – 500 000 kr
Løpetid
Forbrukslån
1 – 5 år
Refinansiering
Inntil 15 år
Renter
Nominell rente
7,9 – 19,9 %
Gjennomsnittlig nominell rente
11,7 %
Effektiv rente
Ikke oppgitt
Etableringsgebyr
Etableringsgebyr
990 kr
Generelle gebyrer
Termingebyr
49 kr/mnd
Fakturagebyr
0 kr
Purregebyr (1. varsel)
35 kr
Inkassovarsel (2. varsel)
35 kr
Gebyr for betalings­oppfordring (3. varsel)
105 kr
Forsinkelsesrente
8 %
Låneeksempel
Eff. rente: 13,91 %. Etabl. geb: 990. 100.000 o/5 år. Kostnad: 36.811. Tot: 136.811

Avdragsfrihet

TF Bank tilbyr opp til to avdragsfrie måneder i året, og det eneste kravet du må imøtekomme er at du har overholdt dine betalingsforpliktelser de siste tolv månedene. Dersom du ønsker å benytte deg av denne tjenesten kan du enten sende en e-post til banken eller fylle ut et kontaktskjema via deres hjemmeside.

Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 23 banker samtidig via Lendo
Gå videre til Lendo
Eff. rente 11,55 %. 120.000 o/5 år. Kostnad: 36.215. Totalt: 156.215
Annonselenke

Betalingsforsikring

Betalingsforsikring for forbrukslån er noe de fleste banker tilbyr, og er en forsikring som hjelper deg økonomisk ved uforutsette hendelser. Vi anbefaler alle som vurderer denne forsikringen å aktivt sette seg inn i gjeldende regler og vilkår.

Trykk på de ulike punktene for mer informasjon:

Betalingsforsikringen hos TF Bank leveres av AmTrust International Underwriters DAC og dekker følgende poster:

Uførhet
Ved midlertidig og full uførhet dekkes hele ditt månedlige terminbeløp – altså summen av renter og avdrag – etter en karenstid på 30 dager. Erstatningen har et øvre tak på 9000 kroner per måned, og er begrenset til maksimalt 12 måneder per skadetilfelle.
Arbeidsledighet
Ved ufrivillig arbeidsløshet dekkes hele ditt månedlige terminbeløp – altså summen av renter og avdrag – etter en karenstid på 30 dager. Erstatningen har et øvre tak på 9000 kroner per måned, og er begrenset til maksimalt 12 måneder per skadetilfelle.
Sykehusinnleggelse
Ved ufrivillig arbeidsløshet dekkes hele ditt månedlige terminbeløp – altså summen av renter og avdrag – etter en karenstid på 7 dager. Erstatningen har et øvre tak på 9000 kroner per måned, og er begrenset til maksimalt 12 måneder per skadetilfelle. Det er også verdt å merke seg at denne posten kun gjelder for selvstendig næringsdrivende.
Dødsfall
Ved dødsfall erstattes hele din utestående balanse eller inntil maksimalt 200 000 kroner.
 • Du må være mellom 18 og 65 år
 • Du må være bosatt i Norge og medlem av norsk folketrygd
 • Du må ha vært fast ansatt hos samme arbeidsgiver i minst seks sammenhengende måneder, samt at du jobber minimum 16 timer i uken
 • Du kan ikke være kjent med sykdom eller ha grunn til å regne med fremtidig sykdom, sykehusopphold eller arbeidsledighet/permittering
 • Du må være fullt arbeidsfør og ikke motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller annen form for støtte

Hos TF Bank koster betalingsforsikringen 9,1 % av ditt månedlige terminbeløp

Forsikringen kan bestilles sammen med lånet, og du vil da motta dens vilkår og bevis per post. Forsikringen faktureres sammen med lånet, og du har også 30 dagers angrefrist om du skulle angre på valget. Du kan når som helt si opp avtalen, men vær obs på at det også her er en karensperiode på 30 dager

Betingelser

I tillegg til en vurdering basert på nøkkeltall fra kredittopplysningsselskap, må du også innfri følgende betingelser for å kunne få dette lånet innvilget:

 • Du må være minst 20 år
 • Du må ha en fast inntekt
 • Du kan ikke ha noen betalingsanmerkninger eller aktive inkassosaker
 • Din samlede gjeld kan ikke overstige fem ganger brutto inntekt Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt
 • Du må kunne håndtere en tenkt renteøkning på inntil fem prosentpoeng Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 23 banker samtidig via Lendo
Gå videre til Lendo
Eff. rente 11,55 %. 120.000 o/5 år. Kostnad: 36.215. Totalt: 156.215
Annonselenke

Kontakt­informasjon

Långiver
Tf Bank Norge
Org. nummer
923 194 592
Besøksadresse
Markeveien 1 A, 5012 Bergen
Postadresse
Postboks 956 Sentrum, 5808 Bergen
Telefon
(+47) 56 99 92 00
E-post
post@​tfbank.no

Brukererfaring med TF Bank forbrukslån

Hva er din erfaring med TF Bank forbrukslån?

Testen baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med markedsføring