Testen baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med markedsføring
Testen baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med markedsføring

Test av Thorn Privatlån Pluss forbrukslån

Kreditt­grense
200 000 kr
Alders­grense
25 år
Etablerings­gebyr
2,8 % (min. 150 kr)
Termin­gebyr
19 kr/mnd
Vurdering
Eff. rente: 23,59 %. Etabl. geb: 1820. 70.000 o/5 år. Kostnad: 44.478. Tot: 114.478. Løpetid: 1-5 år. Maks eff. rente: 39,9 %
Thorn Privatlån Pluss er leasingfirmaet Thorns andre forbrukslån i vår test, hvor det andre da er KlikkLån. Nå må det nesten innledes med å si at Thorn Privatlån Pluss dessverre kommer til kort på flere punkter i vår sammenligning, og her er det særlig den mindre fleksible kredittrammen, den korte nedbetalingstiden og de relative stive gebyrene som er med på å trekke ned helhetsinntrykket.

Ikke nok med det. Ei heller bys det på noen former for avdrags- eller betalingsfrie perioder, samt at man heller ikke har muligheten til å tegne seg noen forsikring, som heller ikke hjelper noe særlig på inntrykket.

Thorn Privatlån Pluss: Ok for mindre lån

Med tanke på den relativt snevre kredittrammen – mellom 10 000 og 200 000 kroner – kan man trygt sortere Thorn Privatlån Pluss under kategorien smålån. Dermed sier det seg selv at dette verken egner seg til refinansiering eller større lån, men om du derimot er på utkikk etter et mindre lån burde dette passe til ditt formål. Uavhengig av dette, og i og med at det er uforpliktende å søke om forbrukslån, anbefaler vi på et generelt basis å søke hos flere aktører av gangen. På denne måten kan du sammenligne flere tilbud opp mot hverandre, og lande på det som passer best for nettopp deg.

Høye gebyrer på forbrukslånet

En annen faktor som bidrar i negativ retning er det høye etableringsgebyret. Denne er satt til 2,8 prosent av lånebeløpet, som vil si at du må ut med 2800 om du ønsker å låne 100 000 kroner. Tar man så med det månedlige termingebyret på 45 kr/mnd kroner i regnestykket, sier det seg selv at den effektive renten fort blir ganske så høy. Dette er dessuten en av de viktigste parametrene i vår test, og er således med på å trekke ned poengsummen betraktelig.

Hvilke krav må man imøtekomme med Thorn Privatlån Pluss

I likhet med de aller fleste forbrukslån, stiller heller ikke Thorn Privatlån Pluss noe krav til hva du ønsker å bruke midlene dine til. Dette bestemmer du nemlig helt og holdent selv.

For å få innvilget lån hos Thorn stilles det derimot to spesifikke krav. For det første må du ha fylt 25 år, og for det andre kan du ikke ha noen betalingsanmerkninger eller åpne inkassosaker. Du må dessuten gjennom en kredittvurdering, som er standard prosedyre ved alle typer lån, og denne vil igjen avgjøre hvilken rente du til slutt ender opp med.

Søk hos flere for best mulig tilbud

Den nominelle renten for Thorn Privatlån Pluss ligger mellom 12,0 og 26,4, men – som nevnt ovenfor – vil din individuelle renten avgjøres av kredittvurderingen, i tillegg til faktorer som inntekt, nedbetalingstid og ønsket lånebeløp.

Som tidligere nevnt er det altså helt uforpliktende å søke på forbrukslån, og vi anbefaler derfor nok en gang å søke hos flere aktører av gangen. Dette vil sikre et solid sammenligningsgrunnlag, slik at du kan velge det lånet som passer best.

Helt til slutt konkluderer vi med at Thorn Privatlån Pluss er et helt kurant forbrukslån, selv om rente- og gebyrvilkårene ikke akkurat er med på gjøre dette til det beste forbrukslånet på markedet.

Kundereisen

Vi har søkt om forbrukslån fra samtlige aktører på markedet, og for å kunne by på et helhetlig inntrykk av hver enkelt har vi sett nærmere på selve søknadsprosessen, den effektive renten vi endte opp med og de totale kostnadene for lånet.

Hos Thorn Norge Finans søkte vi om et lån på 100 000 kroner med en nedbetalingstid på 5 år. Aktøren byr for all del på et enkelt og intuitivt søknadsskjema, men der stopper også smidigheten i prosessen. Etter man har fylt ut skjemaet får man nemlig beskjed om at en kundebehandler vil ta kontakt via telefon innen kort tid for videre oppfølging, som vil si at man ikke mottar noen former for dokumentasjon på prosessen.

Vi ble så kontaktet senere på dagen, og var igjen nødt til å oppgi den samme informasjonen vi allerede hadde sendt via søknaden. Vi spurte derfor om vi kunne motta et konkret lånetilbud basert på detaljene vi nå hadde opplyst om to ganger, men fikk til svar at man ville få en rentesats tilsvarende det de allerede hadde oppgitt på siden, og at man måtte takke ja til tilbudet før man fikk de faktiske avtalevilkårene. Denne forespørselen valgte vi å avslå, og vi har derfor hentet ut relevante tall og data fra Finansportalen.

Testen av Thorn Privatlån Pluss forbrukslån er utført av Dinero.no og ble sist oppdatert 2023-12-20

Vår vurdering (poengsum): 1/6

Karakterbegrunnelse

Alle kredittkortene vi tester gis karakterer basert på hvordan de scorer i ulike kategorier, og disse vektes igjen etter viktighet:

Rente og gebyrer har en vekting på 50 %
Tilbud har en vekting på 27,5 %
Brukeropplevelse har en vekting på 10 %
Helhetsvurdering har en vekting på 12,5 %
Rente og gebyrer

Thorn Privatlån Pluss oppnår 11/100 poeng i kategorien rente og gebyrer. Lånet har en del ufordelaktige gebyrer, samtidig som rentenivået heller ikke er all verden. Sammenlignet med den mulige lånesummen er også etablerings- og termingebyret noe høyt, og totalt sett trekker dette poengsummen ned vesentlig.

Tilbud

I kategorien tilbud noterer Thorn Privatlån Pluss seg for 23/100 poeng. Lånebeløpet er snevert i begge ender, og de har ingen mulige tilleggsprodukter som betalingsforsikring og avdrags- eller betalingsfrihet.

Brukeropplevelse

Videre får Thorn Privatlån Pluss 6/100 poeng i kategorien brukeropplevelse. Thorn skal ha for å by på en enkel søknadsprosess, men det er vel strengt tatt det eneste de får skryt for her og. Ikke bare er hjemmesiden uoversiktlig, den mangler også vesentlig elementer som prisoversikt, et konkret renteeksempel og fullstendige avtalevilkår. Ei heller mottok vi noen informasjon eller dokumenter i løpet av søknadsprosessen, men ble i stedet oppringt og presentert for de samme diffuse tallene de allerede oppgir via sin hjemmeside. Det er med andre ord ikke så mye annet å si enn at dette står til stryk og vel så det.

Helhetsvurdering

I vår totalvurdering får Thorn Privatlån Pluss 20/100 poeng. Lånet har ikke spesielt gode vilkår, og det finnes langt bedre alternativer på markedet.

Fordeler

 • Lav nominell rente – fra 12,0 %
 • Mulighet for lån uten sikkerhet
 • Du står fritt til å disponere midlene dine slik du selv ønsker

Ulemper

 • Høyt etableringsgebyr sammenlignet med mulig lånebeløp
 • Høyt termingebyr sammenlignet med mulig lånebeløp
 • Ingen betalingsfleksibilitet
 • Ingen betalingsforsikring
 • Vanskelig å finne fullstendig oversikt over gebyrer
Søk nå
Annonselenke

Rente og gebyrer

Generelt
Aldersgrense
25 år
Mulighet for medlåntaker
Nei
Mulighet for refinansiering
Nei
Løpetid
1 – 5 år
Kredittramme
10 000 – 200 000 kr
Renter
Nominell rente
12,0 – 26,4 %
Effektiv rente
12,9 – 39,9 %
Etableringsgebyr
Etableringsgebyr
2,8 % (min. 150 kr)
Generelle gebyrer
Termingebyr ved AvtaleGiro
19 kr/mnd
Termingebyr ved eFaktura
45 kr/mnd
Termingebyr ved papirfaktura
59 kr/mnd
Purregebyr (1. varsel)
35 kr
Inkassovarsel (2. varsel)
35 kr
Gebyr for betalings­oppfordring (3. varsel)
105 kr
Forsinkelsesrente
8 %
Låneeksempel
Eff. rente: 23,59 %. Etabl. geb: 1820. 70.000 o/5 år. Kostnad: 44.478. Tot: 114.478

Avdragsfrihet

Det er ingen muligheter for hverken avdragsfrihet eller betalingsutsettelse med Sparebanken Sogn og Fjordane forbrukslån

Søk nå
Annonselenke

Betalingsforsikring

Betalingsforsikring for forbrukslån dekker hele eller deler av ditt månedlige terminbeløp ved uforutsette hendelser som sykdom og arbeidsledighet, og kan sånn sett anses som et sikkerhetsnett om du skulle havne i en økonomisk utfordrende situasjon.

Trykk på de ulike punktene for mer informasjon:

Erstatning er her det maksimale beløpet du kan motta per skadetilfelle, mens varigheten er hvor lenge du kan motta erstatning for ett og samme skadetilfelle. Dersom varighet ikke er oppgitt, utbetales erstatningen som et engangsbeløp.

Karensperiode er tidsrommet fra du kjøpte forsikringen til du er berettiget til å søke om erstatning, mens kvalifiseringstiden er perioden fra hendelsen inntraff frem til man kan motta erstatning.

Betalingsforsikringen hos Thorn Norge Finans leveres av AmTrust International Underwriters DAC og dekker følgende poster:

Dekning
Erstatning
Varighet
Karens
Kvalifisering
Arbeids­ledighet (100%)
100 %/mnd
12 mnd
30 dg
90 dg
Arbeids­uførhet (100%)
100 %/mnd
12 mnd
30 dg
90 dg
Dødsfall
150 000 kr
0 dg
0 dg
 • Du må være mellom 18 og 62 år
 • Du må ha en folkeregistrert adresse og være bosatt i Norge, i tillegg til å være medlem av norsk folketrygd
 • Du må være fast ansatt med arbeidstid på minst 22 timer per uke, samt at arbeidsforholdet må ha vart i minst tre sammenhengende måneder
Forsikringspremien fremgår av kredittavtalen og betalingsfristen følger denne

Forsikringen kan enten bestilles i løpet av søknadsprosessen eller gjennom å ta kontakt med Thorn Norge Finans AS

Betingelser

I tillegg til en vurdering basert på nøkkeltall fra kredittopplysningsselskap, må du også innfri følgende betingelser for å kunne få dette lånet innvilget:

 • Du må ha fylt 21 år
 • Du må ha en folkeregistrert adresse og ha bodd sammenhengende i Norge i minst to år
 • Du kan ikke ha noen betalingsanmerkninger
 • Din samlede gjeld kan ikke overstige fem ganger brutto inntekt Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt
 • Du må kunne håndtere en tenkt renteøkning på inntil fem prosentpoeng Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt
Søk nå
Annonselenke

Kontakt­informasjon

Kredittgiver
Thorn Norge Finans AS
Org. nummer
997 536 320
Besøksadresse
Innspurten 11B, 0663 Oslo
Postadresse
Postboks 6020 Etterstad, 0601 Oslo
Telefon
(+47) 21 61 00 00
E-post
infono@ thorn.no

Brukererfaring med Thorn Privatlån Pluss forbrukslån

Hva er din erfaring med Thorn Privatlån Pluss forbrukslån?

Testen baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med markedsføring