MarkedsføringTesten baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med "Markedsføring".

Test av yA Lånet

yA Lånet

Vurdering

terningkast

Spesielt anbefalt for

• En av markedets
beste gebyrsatser
• Solid kredittramme
• Overlegen responstid

Aldersgrense: 20 år

Beløp: 25 000 – 500 000 kr

Løpetid: 1 – 5 år

Refinans: Inntil 15 år

Etablering: 900 kr

Vurdering

terningkast

Låneeksempel: Eff. rente: 16,7 %. Etabl. geb: 900. 65.000 o/5 år. Kostnad: 28.908. Tot: 93.908


Søk om forbrukslån fra Resurs Bank via Lendo da vi ikke har et samarbeid med den aktuelle banken

Eff. rente 13,40 %. 150.000 o/6 år. Kostnad: 64.361. Totalt: 214.361
Annonselenke
yA Bank ble etablert tilbake i 2006, og var i perioden fra 2015 til 2018 et heleid datterselskap av Resurs Bank AB. Den 30. november i fjor valgte derimot Resurs Bank å både oppløse og innfusjonere banken i det svenske moderselskapet, samtidig som de valgte å holde på merkevaren yA for sine eksisterende produkter.

yA Lånet leveres dermed via holdingselskapet Resurs Bank, og kan skilte med en kredittramme på inntil 500 000 kroner, mens den nedre grensen er satt til 25 000 kroner. Dette er en noe høyere grense enn de fleste andre på markedet, men takket være sin gode rente- og gebyrvilkår er lånet allikevel på høyde med de fleste andre seriøse aktører på markedet. For den som måtte undre ligger den nominelle renten mellom 7,9 og 24,9 %, og satsen du ender opp med avhenger i stor grad av hvor lenge og hvor mye du ønsker å låne.

Forbrukslån med mulighet for avdragsfrihet og betalingsfrie måneder

Så lenge man har et løpende lån kan man få inntil seks måneder avdragsfrihet på sitt yA-lån. Banken tilbyr også inntil to betalingsfrie måneder per kalenderår, så lenge disse forekommer med fem måneders mellomrom. Begge disse tjenestene koster 300 kroner per gang det innvilges. Dette kan være en gunstig løsning om økonomien skulle bli noe trangere i en periode eller du plutselig står ovenfor en rekke uforutsette utgifter. Du bør samtidig være obs på at avdragsfrihet – i alle fall om du går for lengre perioder – kan være med på å gjøre lånet vesentlige dyrere i det lange løp.

Hvilke krav stiller Resurs Bank?

Som ved de fleste forbrukslån stiller ikke utlåner noen krav til bruksområde, selv om du i tråd med lovverket (hvitvaskingsloven) egentlig er pliktig til å oppgi årsak når du søker om lån. Dette gjelder for alle utlånere. Utover det stilles det ingen krav om sikkerhet, så du unngår med andre ord å måtte pantsette eiendeler eller få noen til å stille som kausjonist for å få innvilget lån. Forbrukslån uten sikkerhet fra Resurs Bank er derfor ikke like risikabelt for deg.

Du kan ikke ha noen betalingsanmerkninger, ha fylt 20 år og minimum 250 000 kroner i årlig inntekt for å få innvilget yA Lånet.

Slik får du et tilbud fra Resurs Bank

Som forbrukslån flest, fastsetter også Resurs Bank den endelig effektive renten etter at du faktisk har søkt. Som nevnt tidligere er grunnen til dette at renten avhenger av flere faktorer, både ut ifra rammene på selve lånet og deg som søker. Det positive med denne anordningen er at det er uforpliktende å søke, som vil si at du ikke binder deg til noe som helst ved å søke om forbrukslån. Vi vil derfor anbefale deg å søke hos flere aktører av gangen, slik at du enklere kan sammenligne de ulike tilbudene og velge det lånet som er mest gunstig for deg.

Kundereisen

Vi har søkt om forbrukslån fra samtlige aktører på markedet, og for å kunne by på et helhetlig inntrykk av hver enkelt har vi sett nærmere på selve søknadsprosessen, den effektive renten vi endte opp med og de totale kostnadene for lånet.

Hos Resurs Bank søkte vi om et lån på 100 000 kroner med en nedbetalingstid på 5 år. Aktøren byr på et enkelt og intuitivt søknadsskjema, hvor man først fyller inn all nødvendig informasjon og dernest får lånetilbudet tilsendt per e-post. Totalt gikk det 15 minutter fra vi sendte inn søknaden til vi mottak lånetilbudet.

Ut ifra opplysningene vi oppga kunne Resurs Bank by på følgende låneramme:

 • Effektiv rente: 14,43 %
 • Terminbeløp: 2274 kroner
 • Totalt beløp å tilbakebetale: 139 140 kroner


Testen av yA Lånet er utført av og er sist oppdatert .

Vår vurdering (Poengscore): 5 av mulige 6.

Karakterbegrunnelse

Alle forbrukslån vi tester gis en karakterer basert på hvordan de scorer i ulike kategorier, og disse vektes igjen etter viktighet:

  Rente og gebyrer har en vekting på 50 %

  Tilbud har en vekting på 27,5 %

  Brukeropplevelse har en vekting på 10 %

  Helhetsvurdering har en vekting på 12,5 %

Rente og gebyrer

yA Lånet oppnår 65/100 poeng i kategorien rente og gebyrer. Lånet er blant de beste på gebyrfronten, og selv om det samme ikke kan påstås for rentesatsen, lander man allikevel på en brukbar sluttsum.

Tilbud

I kategorien tilbud noterer lånet seg for 84/100 poeng. yA gjør det bra på flere punkter her. Forsikringsordningene er blant de beste innenfor sitt markedssegment, og det samme kan også sies om aldersgrensen og betalingsfleksibiliteten. Kredittrammen er dog ikke blant de beste, selv om den er på den øvre delen av skalaen. Det eneste det trekkes vesentlig for her er selve responstiden (den totale behandlingstiden), som var et stykke unna det man burde kunne forvente av en bank av dette kaliberet.

Brukeropplevelse

Videre får yA 80/100 poeng i kategorien brukeropplevelse. Selv om en av de mer sentrale aspektene svikter, er det meste av det man forventer på plass. Det bys på en oversiktlig søknadsprosess i en moderne og lett tilgjengelig innpakning med muligheter for digital signering. Videre er det enkelt å oppdrive fullstendig prisinformasjon, oppfølgingen er akkurat slik man forventer at det skal være og man kan ha med seg en medlåntaker om det skulle være behov for dette. Det den igjen trekkes vesentlig for er den nevnte responstiden.

Helhetsvurdering

I vår totalvurdering får yA 66/100 poeng. Banken scorer jevnt over bra på flere punkter, og byr totalt sett på et meget solid og fleksibelt lånetilbud. yA Bank har dessuten en av de aller beste gebyrsatsene på markedet, og selv om det samme ikke nødvendigvis kan sies om rentene, er de allikevel gode nok til at man sitter igjen med et positiv helhetsinntrykk av produktet.


Søk om forbrukslån fra Resurs Bank via Lendo da vi ikke har et samarbeid med den aktuelle banken

Eff. rente 13,40 %. 150.000 o/6 år. Kostnad: 64.361. Totalt: 214.361
Annonselenke

Fordeler med yA Lånet

 • Testens laveste nominelle rente
 • Låneramme på inntil 500 000 kroner
 • En av markedets beste forsikringsordninger
 • Mulighet for lån og refinansiering uten sikkerhet

I følgende artikler kan du lese mer om yA Lånet:

Ulemper

 • Noe høyt etableringsgebyr, ei heller variabelt som hos mange av sine konkurrenter
 • Høyt fakturagebyr, også for elektronisk faktura

Rente og gebyrer

Renter

 • Nominell rente: Fra 7,9 %
 • Effektiv rente: Fra 8,34 til 35,5 %

 

Etableringsgebyr

 • Etableringsgebyr: 900 kr

 

Generelle gebyrer

 • Termingebyr: 30 kr
 • Fakturagebyr (både papir og elektronisk): 35 kr
 • Purregebyr: 70 kr
 • Legitimering med BankID: 0 kr
 • Manuelle bekreftelser: 200 kr
 • Manuelle overføringer/tilbakebetaling: 200 kr
 • Endring av lånetype (serie/anuitetslån, løpetid m.v.): 250 kr
 • Endring i etablert sikkerhet: 425 kr
 • Betalingsutsettelse: 300 kr per gang
 • Avdragsfrihet: 300 kr per gang
 • Betalingsfri måned: 300 kr per gang
 • Gjenfinning/kopi av bilag: 200 kr

 

Låneeksempel

 • Eff. rente: 16,7 %. Etabl. geb: 900. 65.000 o/5 år. Kostnad: 28.908. Tot: 93.908

Søk om forbrukslån fra Resurs Bank via Lendo da vi ikke har et samarbeid med den aktuelle banken

Eff. rente 13,40 %. 150.000 o/6 år. Kostnad: 64.361. Totalt: 214.361
Annonselenke

Avdragsfrihet

Så lenge man har et løpende lån kan Resurs Bank tilby avdragsfrihet i inntil seks måneder i løpet av nedbetalingstiden. Man har også muligheten til å søke om betalingsutsettelse, og inntil to betalingsfrie måneder per kalenderår, så lenge disse er med minimum fem måneders mellomrom. Samtlige tjenester må søkes om, og dersom man får det innvilget koster de 300 per gang.

Betalingsforsikring

Betalingsforsikring for forbrukslån er noe de fleste banker tilbyr, og er en forsikring som hjelper deg økonomisk ved uforutsette hendelser. Vi anbefaler alle som vurderer denne forsikringen å aktivt sette seg inn i gjeldende regler og vilkår.

Trykk på de ulike punktene for mer informasjon:

 • Sykemelding
 • Sykehusinnlegging
 • Ufrivillig arbeidsledighet/permittering
 • Dødsfall

yA Lånets betalingsforsikring dekker terminbeløp på inntil 10 000 kroner per måned i inntil 12 måneder ved sykemelding, sykehusinnlegging og ufrivillig arbeidsledighet/permittering. Ved dødsfall slettes inntil 600 000 kroner av din utestående gjeld. Det er også verdt å merke seg at polisen kun er gjeldende i maksimalt 36 måneder fra den er inngått.

yA Betalingsforskring koster 263,45 % av terminbeløpet på lånet, og beregnes som et engangsbeløp som legges på toppen av lånet. Eksempelvis vil forsikringen koste deg 4120 kroner (114 kroner per måned i forsikringsperioden) ved lån på 65 000 kroner over 5 år og med en nominell rente på 14 %.

Du kan bestille yA betalingsforsikring når du signerer lånepapirene. Eksisterende kunder kan bestille betalingsforsikring via skjema på bankens hjemmesider.

Betingelser

I tillegg til en vurdering basert på nøkkeltall fra kredittopplysningsselskap, må du også innfri følgende betingelser for å kunne få dette lånet innvilget:

 • 20 års aldersgrense
 • Årlig inntekt på minimum 250 000 kroner
 • Ingen betalingsanmerkninger

Kontakt­informasjon

Besøks­adresse:
Langkaia 1, 0150 Oslo
Post­­adresse:
Resurs Bank, PB 979 Sentrum, 0104 Oslo
Telefon:
(+47) 23 20 46 00
Kontakt­­skjema:

Søk om forbrukslån fra Resurs Bank via Lendo da vi ikke har et samarbeid med den aktuelle banken

Eff. rente 13,40 %. 150.000 o/6 år. Kostnad: 64.361. Totalt: 214.361
Annonselenke

Brukererfaring med yA Lånet

Hva er din erfaring med yA Lånet?

MarkedsføringTesten baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med "Markedsføring".