Testen baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med markedsføring
Testen baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med markedsføring

Test av yA Forbrukslån

Kreditt­grense
500 000 kr
Alders­grense
20 år
Etablerings­gebyr
900 kr
Termin­gebyr
30 kr/mnd
Vurdering
Eff. rente: 13,58 %. Etabl. geb: 900. 95.000 o/5 år. Kostnad: 34.128. Tot: 129.128. Løpetid: 1-5 (15) år. Maks eff. rente: 35,5 %
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 21 banker samtidig via Uno Finans
Gå videre til Uno Finans
Eff. rente: 12,71 %. 150.000 o/5 år. Kostnad: 49.237. Tot: 199.237
Annonselenke
yA Bank var tidligere en selvstendig norsk bank stiftet tilbake i 2006. I 2015 ble derimot banken kjøpt opp av svenske Resurs Bank og omdannet til et heleid datterselskap, før det i 2018 igjen ble oppløst og innfusjonert i det svenske holdingselskapet. Merkevaren yA hadde dog klart å vokse seg såpass sterkt med årene at Resurs Bank valgte å beholde det for sine eksisterende produkter.

yA Forbrukslån har med andre ord tålt tidens tann og ikke uten grunn. Foruten om den fleksible kredittrammen på mellom 25 000 og 500 000 kroner, kan lånet også skilte med rente- og gebyrvilkår på høyde med de aller beste aktørene på markedet. For den som måtte undre starter den effektive renten på 8,05 prosent, samtidig som det er verdt å nevne at denne kun er veiledende. Satsen du faktisk ender opp med avhenger nemlig i stor grad av ønsket løpetid og hvor mye du ønsker å låne.

Forbrukslån med mulighet for avdragsfrihet og betalingsfrie måneder

Så lenge man har et løpende lån kan man få inntil seks måneder avdragsfrihet med yA Forbrukslån. Banken tilbyr også inntil to betalingsfrie måneder per kalenderår, så lenge disse forekommer med fem måneders mellomrom.

Begge disse tjenestene koster for øvrig 300 kroner per innvilgede gang og kan være en gunstig løsning om økonomien skulle bli noe trangere i en periode eller du plutselig står ovenfor en rekke uforutsette utgifter. Du bør samtidig være klar over at avdragsfrihet – i alle fall om du går for lengre perioder – kan være med på å gjøre lånet vesentlige dyrere i det lange løp. Tenk deg derfor om både en og to ganger før du lander på denne løsningen.

Hvilke krav stiller Resurs Bank?

I likhet med de fleste andre forbrukslån stiller heller ikke Resurs Bank noen krav til bruksområde, selv om du i tråd med lovverket er pliktig til å oppgi en årsak når du søker om forbrukslån. Denne regelen gjelder for alle utlånere, men det stilles heldigvis ingen krav om sikkerhet, slik at du unngår å måtte pantsette eiendeler eller få noen til å stille som kausjonist for å få innvilget lån. Dette gjør at lån uten sikkerhet – slik som forbrukslån – ikke er like risikabelt for deg, samtidig som det da blir langt mer risikabelt for banken. Dette er også grunnen til at forbrukslån ofte har en langt høyere rentesats enn mer tradisjonelle lån som boliglån.

Det finnes dog visse krav du må imøtekomme for å kunne søke om forbrukslån hos Resurs Bank. Du kan blant annet ikke ha noen vedheftede betalingsanmerkninger, samtidig som du også må ha fylt 20 år og ha en årsinntekt på minst 250 000 kroner.

Hvordan søker man om yA Forbrukslån?

Som forbrukslån flest, fastsetter også Resurs Bank den endelig effektive renten etter at du har søkt og grunnen til dette er – som tidligere nevnt – at renten avhenger av flere faktorer. For det første vil det gjennomføres en kredittsjekk av deg for å vurdere din betalingsevne og dernest vil også den ønskede lånesummen og nedbetalingstiden spille en vesentlig rolle.

Det positive med denne anordningen er at det er uforpliktende å søke, som vil si at du ikke binder deg til noe som helst ved å søke om forbrukslån. Vi vil derfor anbefale deg å søke hos flere aktører av gangen, slik at du enklere kan sammenligne de ulike tilbudene og velge det lånet som er mest gunstig for deg.

Kundereisen

Vi har søkt om forbrukslån fra samtlige aktører på markedet, og for å kunne by på et helhetlig inntrykk av hver enkelt har vi sett nærmere på selve søknadsprosessen, den effektive renten vi endte opp med og de totale kostnadene for lånet.

Hos Resurs Bank søkte vi om et lån på 100 000 kroner med en nedbetalingstid på 5 år. Aktøren byr på et enkelt og intuitivt søknadsskjema, hvor man først fyller inn all nødvendig informasjon og dernest får lånetilbudet tilsendt per e-post. Totalt gikk det 15 minutter fra vi sendte inn søknaden til vi mottak lånetilbudet.

Ut ifra opplysningene vi oppga kunne Resurs Bank by på følgende låneramme:

Effektiv rente:
14,43 %
Terminbeløp:
2274 kroner
Tilbake­betalingssum:
139 140 kroner

Testen av yA Forbrukslån er utført av Dinero.no og ble sist oppdatert 2022-04-11

Vår vurdering (poengsum): 5/6

Karakterbegrunnelse

Alle kredittkortene vi tester gis karakterer basert på hvordan de scorer i ulike kategorier, og disse vektes igjen etter viktighet:

Rente og gebyrer har en vekting på 50 %
Tilbud har en vekting på 27,5 %
Brukeropplevelse har en vekting på 10 %
Helhetsvurdering har en vekting på 12,5 %
Rente og gebyrer

yA Forbrukslån oppnår 65/100 poeng i kategorien rente og gebyrer. Lånet er blant de beste på gebyrfronten, og selv om det samme ikke kan påstås for rentesatsen, lander man allikevel på en brukbar sluttsum.

Tilbud

I kategorien tilbud noterer lånet seg for 84/100 poeng. yA Forbrukslån gjør det bra på flere punkter her. Forsikringsordningene er blant de beste innenfor sitt markedssegment, og det samme kan også sies om aldersgrensen og betalingsfleksibiliteten. Kredittrammen er dog ikke blant de beste, selv om den er på den øvre delen av skalaen. Det eneste det trekkes vesentlig for her er selve responstiden (den totale behandlingstiden), som var et stykke unna det man burde kunne forvente av en bank av dette kaliberet.

Brukeropplevelse

Videre får yA Forbrukslån 80/100 poeng i kategorien brukeropplevelse. Selv om en av de mer sentrale aspektene svikter, er det meste av det man forventer på plass. Det bys på en oversiktlig søknadsprosess i en moderne og lett tilgjengelig innpakning med muligheter for digital signering. Videre er det enkelt å oppdrive fullstendig prisinformasjon, oppfølgingen er akkurat slik man forventer at det skal være og man kan ha med seg en medlåntaker om det skulle være behov for dette. Det den igjen trekkes vesentlig for er den nevnte responstiden.

Helhetsvurdering

I vår totalvurdering får yA Forbrukslån 66/100 poeng. yA Forbrukslån scorer jevnt over bra på flere punkter, og byr totalt sett på et meget solid og fleksibelt lånetilbud. Aktøren har dessuten en av de aller beste gebyrsatsene på markedet, og selv om det samme ikke nødvendigvis kan sies om rentene, er de allikevel gode nok til at man sitter igjen med et positiv helhetsinntrykk av produktet.

Fordeler

 • Testens laveste nominelle rente
 • Mulighet for inntil seks måneders avdragsfrihet ved behov
 • Solid kredittramme

Ulemper

 • Noe høyt etableringsgebyr, ei heller variabelt som hos mange av sine konkurrenter
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 21 banker samtidig via Uno Finans
Gå videre til Uno Finans
Eff. rente: 12,71 %. 150.000 o/5 år. Kostnad: 49.237. Tot: 199.237
Annonselenke

Rente og gebyrer

Generelt
Aldersgrense forbrukslån
20 – 70 år
Aldersgrense refinansiering
23 – 70 år
Mulighet for medlåntaker
Ja
Mulighet for refinansiering
Ja
Løpetid forbrukslån
1 – 5 år
Løpetid refinansiering
Inntil 15 år
Kredittramme
25 000 – 500 000 kr
Renter
Nominell rente
Fra 6,89 %
Effektiv rente
8,05 – 35,5 %
Etableringsgebyr
Etableringsgebyr
900 kr
Generelle gebyrer
Termingebyr
30 kr/mnd
Fakturagebyr med AvtaleGiro
0 kr/mnd
Fakturagebyr uten AvtaleGiro
35 kr/mnd
Papirfaktura (frivillig)
35 kr/mnd
Kopi av bilag
200 kr
Manuelle bekreftelser
200 kr
Manuelle overføringer
200 kr
Endring av lånetype
300 kr
Endring i etablert sikkerhet
425 kr
Betalingsutsettelse
300 kr/gang
Betalingsfri måned
300 kr/gang
Purregebyr (1. varsel)
35 kr
Inkassovarsel (2. varsel)
35 kr
Gebyr for betalings­oppfordring (3. varsel)
105 kr
Forsinkelsesrente
8 %
Låneeksempel
Forbrukslån
Eff. rente: 13,58 %. Etabl. geb: 900. 95.000 o/5 år. Kostnad: 34.128. Tot: 129.128
Refinansiering
Eff. rente: 9,7 %. Etabl. geb: 900. 190.000 o/5 år. Kostnad: 48.257. Tot: 238.257

Avdragsfrihet

Så lenge man har et løpende lån kan Resurs Bank ved behov tilby avdragsfrihet i inntil seks måneder i løpet av den totale nedbetalingstiden. Med yA Forbrukslån kan man også søke om betalingsfri måned én gang hver sjette måned, forutsatt at man har betalt punktlig på lånet i minimum seks måneder. Samtlige tjenester må uansett søkes om, og dersom man får det innvilget koster de 300 kroner per innvilgede gang.

Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 21 banker samtidig via Uno Finans
Gå videre til Uno Finans
Eff. rente: 12,71 %. 150.000 o/5 år. Kostnad: 49.237. Tot: 199.237
Annonselenke

Betalingsforsikring

Betalingsforsikring for forbrukslån dekker hele eller deler av ditt månedlige terminbeløp ved uforutsette hendelser som sykdom og arbeidsledighet, og kan sånn sett anses som et sikkerhetsnett om du skulle havne i en økonomisk utfordrende situasjon.

Trykk på de ulike punktene for mer informasjon:

Erstatning er her det maksimale beløpet du kan motta per skadetilfelle, mens varigheten er hvor lenge du kan motta erstatning for ett og samme skadetilfelle. Dersom varighet ikke er oppgitt, utbetales erstatningen som et engangsbeløp.

Karensperiode er tidsrommet fra du kjøpte forsikringen til du er berettiget til å søke om erstatning, mens kvalifiseringstiden er perioden fra hendelsen inntraff frem til man kan motta erstatning.

Betalingsforsikringen hos Resurs Bank leveres av Solid Försäkringsaktiebolag og dekker følgende poster:

Dekning
Erstatning
Varighet
Karens
Kvalifisering
Arbeids­ledighet (50%)
100 %/mnd
12 mnd¹
30 dg
30 dg
Arbeids­uførhet (50%)
100 %/mnd
12 mnd¹
30 dg
30 dg
Sykehus­innleggelse²
100 %/mnd
12 mnd¹
5 dg
30 dg
Dødsfall
50 000 kr
0 dg
0 dg
Totalt 36 måneder gjennom låneperioden
Gjelder kun selvstendig næringsdrivende
 • Du må være mellom 20 og 70 år
 • Du må ha en folkeregistrert adresse og være bosatt i Norge, i tillegg til å være medlem av norsk folketrygd
 • Du må ha vært fast ansatt i minst 3 måneder hos samme arbeidsgiver
 • Du må være fullt arbeidsfør og ikke motta hverken sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller annen type støtte
 • Du kan ikke ha kjennskap til varsel om oppsigelse eller permisjon
 • Du kan ikke være innlagt på sykehus eller ha henvisningen til innleggelse fra lege

Hos Resurs Bank koster betalingsforsikringen ditt totale terminbeløp multiplisert med 263,45 %. Forsikringen er gyldig i 36 måneder fra den tegnes og premien beregnes ut ifra dette. Denne summen legges til som et engangsbeløp på toppen av lånet og følger deretter den oppsatte nedbetalingsplanen

Du kan enkelt bestille forsikringen når du signerer låneavtalen, alternativt kan eksisterende kunder bestille forsikringen via et skjema på bankens hjemmesider

Betingelser

I tillegg til en vurdering basert på nøkkeltall fra kredittopplysningsselskap, må du også innfri følgende betingelser for å kunne få dette lånet innvilget:

 • Du må være mellom 20 og 70 år
 • Du må kunne vise til en årlig inntekt på minimum 250 000 kroner
 • Du kan ikke ha noen betalingsanmerkninger
 • Din samlede gjeld kan ikke overstige fem ganger brutto inntekt Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt
 • Du må kunne håndtere en tenkt renteøkning på inntil fem prosentpoeng Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt
Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 21 banker samtidig via Uno Finans
Gå videre til Uno Finans
Eff. rente: 12,71 %. 150.000 o/5 år. Kostnad: 49.237. Tot: 199.237
Annonselenke

Kontakt­informasjon

Kredittgiver
Resurs Bank AB
Org. nummer
984 150 865
Besøksadresse
Langkaia 1, 0150 Oslo
Postadresse
Postboks 979 Sentrum, 0104 Oslo
Telefon
(+47) 22 56 37 33
E-post
post@​ya.no

Brukererfaring med yA Forbrukslån

Hva er din erfaring med yA Forbrukslån?

Testen baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med markedsføring