Testen baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med markedsføring
Testen baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med markedsføring

Test av Ikano Visa kredittkort

Kreditt­ramme
100 000 kr
Rente­frihet
50 dager
Årsavgift
0 kr
Alders­grense
23 år
Kontakt­løshet
Ja
Smart­betaling
Nei
Vurdering
Låneeksempel:
Eff. rente 24,55 %. 15.000 o/12 mnd. Kostnad: 2001. Totalt: 17.001
Ikano ble stiftet av IKEA-gründeren Ingvar Kamprad tilbake i 1988, og knappe tre år senere fant de altså veien til Norge. Den gang gikk de under navnet Ikano Finans, men i 2009 valgte selskapet å samle alle sine nordiske enheter under fanen Ikano Bank. Banken har i dag sitt hovedsete i den svenske byen Malmø, og tilbyr foruten om kredittkort også forbrukslån og forsikringsavtaler.

Ikano Visa kan primært skilte med en meget gunstig rabattordning i kombinasjon med noen solide forsikringer. Rabatten opererer med en fast sats på to prosent, og gir avslag på all mat- og dagligvarehandel og ved samtlige Shell-stasjoner her til lands. Sistnevnte gjelder også på drivstoff, som vil si at man kan oppnå denne rabatten uten å måtte gjøre vesentlige endringer i sitt forbruksmønster. Ved siden av dette har man også reise- og tankefeilforsikring inkludert i kortet, i tillegg til at man kan tegne betalingsforsikring ved siden av.

Utover dette kan Ikano Visa skilte med rentefrihet i inntil 50 dager med en øvrig nominell rente på 20,28 %.

Rabatter med Ikano Visa

Med Ikano Visa hadde man inntil nylig tilgang på hele tre typer rabattordninger – henholdsvis en fast, en som skiftes ut hver måned og en man kunne oppnå gjennom fordelsportalen DealPass. Denne modellen viste seg dog å være noe mer komplisert enn nødvendig, og aktøren valgte derfor å heller satse på de faste ordningene.

Som tidligere har man fremdeles tilgang på en rekke spesialtilbud gjennom DealPass, samt det gunstige avslaget på to prosent på alt man kjøper hos Shell, en ordning som heldigvis også innbefatter drivstoff. Den eneste reelle forandringer er dermed at de månedlige rabattene har falt bort, mens rabatten på alle mat- og dagligvarer økes fra én til to prosent – som jevnt over er en ganske så positiv forbedring.

Den fremste ulempen med denne justeringen er at den månedlige rabatten i desember tradisjonelt sett pleide å være på ytterligere tre prosent på mat- og dagligvarer, som vil si at den totale satsen for matvarer lå på hele fire prosent i julestria. Samtidig er det vanskelig å argumentere mot at én prosent ekstra per måned langt på vei er med på å veie opp for dette.

Rentefri betalingsutsettelse

Ikano Visa byr som sagt på inntil 50 dagers rentefri kreditt, men denne perioden kan altså utvides til alt fra to til ni måneder mot et lite vederlag. I løpet av denne perioden påløper det ingen renter, så lenge du betaler ned hele beløpet til forfall. Om du derimot ikke gjør opp for deg innen den avtalte fristen, vil det naturlig nok løpe renter for hele perioden.

Dette kan være en hendig løsning om du planlegger et større innkjøp, og i denne sammenhengen innebærer dette transaksjoner over 2500 kroner. Avhengig av hvor lenge du ønsker å utsette betalingen, ligger utsettelsesgebyret et sted mellom 99 og 450 kroner.

Ikano Visa: Reise- og avbestillingsforsikring inkludert

Reise- og avbestillingsforsikring er et «must» om du har tenkt deg utenfor landets grenser, men langt fra alle har et behov for å koste på seg en helårsforsikring. Da er det gunstig at en rekke kredittkort kan skilte med reiseforsikring inkludert i kortet, og Ikano Visa er naturligvis ikke noe dårligere. Fordelen med denne forsikringsordningen er at den automatisk er gyldig, så lenge du betaler minst halvparten eller mer av reisens totale transportkostnader med kredittkortet.

Utover dette forutsettes det og at reisen starter og avsluttes i Norden, og så lenge dette er på plass, dekker polisen poster som avbestilling, forsinkelser, tapt bagasje, reisesyke og lignende. Samtidig bør det også nevnes at Ikano Visa har langt fra den beste inkluderte reiseforsikringen på markedet, så hvis dette er et viktig punkt for deg, gjør du nok lurt i å undersøke alternativene litt nøyere.

Ikano Visa: Tankefeilforsikring inkludert

Ikano Visa har i tillegg til reise- og avbestilling-, også tankefeilforsikring inkludert i kortet. Skulle du være så uheldig å fylle feil drivstoff på tanken, dekker denne forsikringen utgiftene knyttet til sanering og bytting av filter. All den tid det er menneskelig å feile, kan dette for vise seg å være en svært så nyttig polise å ha på innerlommen.

Testen av Ikano Visa kredittkort er utført av Dinero.no og ble sist oppdatert 2023-09-04

Vår vurdering (poengsum): 4/6

Karakterbegrunnelse

Alle kredittkortene vi tester gis karakterer basert på hvordan de scorer i ulike kategorier, og disse vektes igjen etter viktighet:

Rente og gebyrer har en vekting på 32,5 %
Fordeler har en vekting på 32,5 %
Brukeropplevelse har en vekting på 15 %
Helhetsvurdering har en vekting på 20 %
Rente og gebyrer

Ikano Visa oppnår 42/100 poeng i kategorien rente og gebyrer. Dette kortet er ganske så todelt, for på den ene siden har den en meget god rente, mens den på andre siden har veldige høye gebyrer. Så da lander man fort midt på treet.

Fordeler

I kategorien fordeler noterer kortet seg for 55/100 poeng. Ikano Visa har et lite, men godt fordelsprogram, med rabatter på både drivstoff, mat- og dagligvarer, samt større, månedlige rabatter innenfor ulike kategorier. Den får også pluss for sine forsikringsordninger, og særlig for inkluderingen av tankefeil- og reise- og avbestillingsforsikring. Det som i størst grad trekker ned her er ikke rabattene i seg selv, men snarere den begrensede satsen de har.

Brukeropplevelse

Videre får Ikano Visa 68/100 poeng i kategorien brukeropplevelse. Ikano byr på en enkel søknadsprosess via nett i en moderne og lett tilgjengelig innpakning. De svarer også raskt på henvendelser, og er tilgjengelig på flere plattformer, samt at kontaktløs betaling endelig har kommet på plass. Kortet må dog se seg nødt til å få trekk for mangel på valg av egen PIN-kode og noen form for app-løsning.

Helhetsvurdering

I vår totalvurdering får kredittkortet 70/100 poeng. Ikano Visa scorer totalt sett ganske bra flere punkter, og det er særlig den fleksible rabattordninger som trekker opp snittet her. På den negative siden er ikke rabattene best i noen av sine respektive klasser, og dette hindrer det fra å nå helt opp.

Fordeler

 • Muligheten for inntil 9 måneders rentefri betalingsutsettelse
 • 2 % rabatt på drivstoff og øvrige kjøp hos Shell
 • 2 % rabatt på alle dagligvarebutikker tilknyttet Visa
 • Inntil 25 % rabatt hos utvalgte butikker gjennom DealPass

Ulemper

 • Skyhøyt gebyr ved kontantuttak over skranke, samt at rente løper fra uttak
 • Høyt gebyr ved kontantuttak i minibank, samt at rente løper fra uttak
Søk nå
Annonselenke

Rabatter og bonusordninger

 • 2 % rabatt på drivstoff og alle øvrige kjøp hos Shell-stasjoner i Norge
 • 2 % avslag på alle mat- og dagligvarebutikker tilknyttet Visa-nettverket
 • Inntil 25 % rabatt hos utvalgte butikker gjennom DealPass

Rente og gebyrer

Generelt
Aldersgrense
23 år
Årsavgift
0 kr
Kredittramme
5000 – 100 000 kr
Rentefrihet
50 dager
Kortutsteder
Ikano Bank
Betalingsnettverk
Visa
Kontaktløshet
Ja
Smartbetaling
Nei
Grenser for varekjøp og uttak
Varekjøp i inn- og utland
Inntil disponibelt beløp av kredittgrense
Kontantuttak i inn- og utland
5000 kr/døgn og 10 000 kr/30 dager¹
Bruk i Norge
Varekjøp
0 kr
Kontantuttak i minibank
35 kr + 1 % av sum²
Kontantuttak over skranke
35 kr + 1 % av sum²
Bruk av posttjenester
35 kr + 1 % av sum²
Bruk i utlandet
Varekjøp
0 kr
Kontantuttak i minibank
35 kr + 1 % av sum²
Kontantuttak over skranke
35 kr + 1 % av sum²
Valutapåslag
2 %
Renter
Månedlig nominell rente
1,69 %
Årlig nominell rente
20,28 %
Årlig effektiv rente
24,55 %
Øvrige gebyrer
Erstatningskort
0 kr
Elektronisk faktura
0 kr/mnd
Digipost/Papirfaktura
45 kr/mnd³
Hente PIN
0 kr
2 måneders betalingsutsettelse
99 kr
4 måneders betalingsutsettelse
275 kr
6 måneders betalingsutsettelse
350 kr
9 måneders betalingsutsettelse
450 kr
Overtrekksgebyr
75 kr
Purregebyr (1. varsel)
35 kr
Inkassovarsel (2. varsel)
35 kr
Gebyr for betalings­oppfordring (3. varsel)
105 kr
Forsinkelsesrente
8 %
Minimumsinnbetaling per måned
3,5 % (min. 250 kr)
Låneeksempel
Eff. rente 24,55 %. 15.000 o/12 mnd. Kostnad: 2001. Totalt: 17.001
Maks 10 uttak per døgn og per 30 dager
Rente løper fra uttaks-/bruksdato
Kostnadsfritt om utestående saldo er mindre enn eller lik 100 kroner
Søk nå
Annonselenke

Forsikringer

Den inkluderte reise- og avbestillingsforsikring er gjeldende for alle reiser, så lenge man betaler minst halvparten eller mer av reisens totale transportkostnader med ditt Ikano Visa-kort. Denne er altså uavhengig av transportmiddel, selv om dagsreiser uten overnatting kun dekkes når man benytter seg av fly.

Utover dette stilles det også krav til at man er medlem av Norsk Folketrygd og har en fast bostedsadresse i Folkeregisteret. Så lenge disse kravene er innfridd gjelder den for reiser på inntil 90 dager eller inntil 35 dager for reiser uten returbillett. Polisen gjelder både for deg og din husstand – som i denne sammenheng er definert som ektefelle, registrert partner eller samboer og barn, stebarn og adoptivbarn eller fosterbarn under 23 år med felles adresse – eller inntil tre andre medreisende.

Samtidig er det verdt å merke seg at samtlige satser er oppgitt i norske kroner, samt at dekningsgraden for avbestilling, reisesyke, hjemtransport og ulykke opphører i det man fyller 75 år. Ved siden av dette vil det også tilkomme en egenandel på 500 kroner for avbestilling, kostnader til medisinsk behandling, bagasjebeskyttelse og reiseansvar.

Dekning
Pr. pers
Pr. skade
Avbestilling
15 000
40 000
Forsinket avgang etter 4 timer
5000
2000
Forsinket bagasje etter 6 timer
2000
3000
Hjemtransport
5 000 000
5 000 000
Tannbehandling (sykdom)
2000
Tannbehandling (ulykke)
5000
Reiseavbrudd
30 000
30 000
Pårørendes reise
30 000
30 000
Bagasjebeskyttelse
15 000
40 000
Tyveriutsatt eiendom
7500
20 000
Kontanter
3000
5000
Billetter og pass
5000
15 000
Reiseansvar saksskade
1 000 000
Reiseansvar personskade
3 000 000
Ulykke invaliditet barn og voksen (0-70 år)
300 000
Ulykke invaliditet voksen (70-75 år)
100 000
Dødsfall barn (0-23 år)
50 000
Dødsfall voksen (23-70 år)
300 000
Dødsfall voksen (70-75 år)
50 000
Avtaletype
Inkludert forsikring
Forsikringsselskap
ERV Försäkringssaktiebolag

Med Ikano Visa sin tankefeilforsikring dekkes avgifter på inntil 3000 kroner dersom du har behov for sanering av tank og bytte av drivstoffilter ved fylling av feil drivstoff. Betingelsen for forsikringen er at du fyller minst 20 liter og betaler hele beløpet med ditt Ikano VISA kredittkort. Forsikringen gjelder i 60 dager etter at du har fylt opp.

Avtaletype
Inkludert forsikring
Forsikrings­selskap
ERV Försäkringssaktiebolag

Betalingsforsikringen hos Ikano Bank dekker hele eller deler av ditt månedlige terminbeløp ved uforutsette hendelser som sykdom og arbeidsledighet. For å kunne tegne denne må du være mellom 18 og 64 år og enten være selvstendig næringsdrivende eller ha en arbeidstid på minst 16 timer per uke. Ved siden av dette må du også være registrert i folkeregisteret, medlem av norsk folketrygd og bosatt i Norge.

Erstatning er her det maksimale beløpet du kan motta per skadetilfelle, mens varigheten er hvor lenge du kan motta erstatning for ett og samme skadetilfelle. Dersom varighet ikke er oppgitt, utbetales erstatningen som et engangsbeløp.

Karensperiode er tidsrommet fra du kjøpte forsikringen til du er berettiget til å søke om erstatning, mens kvalifiseringstiden er perioden fra hendelsen inntraff frem til man kan motta erstatning.

Dekning
Erstatning
Varighet
Karens
Kvalifisering
Arbeids­ledighet (100 %)
7 %/mnd¹
120 dg²
90 dg
30 dg
Sykdom (100 %)
7 %/mnd¹
120 dg²
30 dg
30 dg
Sykehus­innleggelse³
7 %/mnd¹
120 dg²
7 dg
30 dg
Kritisk sykdom
150 000 kr
30 dg
30 dg
Dødsfall
150 000 kr
0 dg
0 dg
Av utestående saldo beregnet fra skadedato
Etter den angitte perioden vil forsikringen kunne innfri resten av utestående saldo
Gjelder kun for selvstendig næringsdrivende
Avtaletype
Betalt tilleggsforsikring
Forsikringsselskap
AXA France Vie
Pris
0,7 % av månedlig utestående saldo

Betingelser

I tillegg til en vurdering basert på nøkkeltall fra kredittopplysningsselskap, må du også innfri følgende betingelser for å kunne få dette kortet innvilget:

 • Du må ha fylt 23 år
 • Du må ha en ryddig økonomi og fast årsinntekt på minst 200 000 kroner
 • Du kan ikke ha betalingsanmerkninger
 • Din samlede gjeld kan ikke overstige fem ganger brutto inntekt Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt
 • Du må kunne håndtere en tenkt renteøkning på inntil fem prosentpoeng Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt
Søk nå
Annonselenke

Kontakt­informasjon

Kortutsteder
Ikano Bank AB (publ), Norway Branch
Org. nummer
993 417 262
Besøksadresse
Skysstasjon 11, 1383 Asker
Postadresse
Lensmannslia 4, 1386 Asker
Telefon
(+47) 66 85 86 88
Sperre kort
(+47) 66 85 86 88
E-post
kunde­service@ ikano.no

Brukererfaring med Ikano Visa kredittkort

Hva er din erfaring med Ikano Visa kredittkort?

Testen baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med markedsføring