Testen baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med markedsføring
Testen baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med markedsføring

Test av Santander Red Visa kredittkort

Kreditt­ramme
100 000 kr
Rente­frihet
50 dager
Årsavgift
0 kr
Alders­grense
20 år
Kontakt­løshet
Ja
Smart­betaling
Apple, Fitbit og Garmin Pay
Vurdering
Låneeksempel:
Eff. rente 17,12 %. 15.000 o/12 mnd. Kostnad: 1323. Totalt: 16.323
I likhet med sine søsken Santander Gebyrfri Visa og Santander Flexi Visa, utstedes også Santander Red Visa av den spanske storbanken Santander. For den historieinteresserte kan det informeres om at banken har røtter helt tilbake til 1857, selv om de ikke fikk fotfeste i Norge før i 2005 gjennom oppkjøpet av Oslo-baserte Bankia. I dag har Santander status som den største banken i Spania og den nest største i Europa målt i markedsverdi.

Som kredittkort kan Santander Red Visa først og fremst skilte med en av markedets laveste rentesatser, og selv om ikke gebyrene kan matche denne statusen, sitter man allikevel igjen med et meget prisgunstig alternativ. Ved siden av dette bys det også på noen gunstige rabattordninger, både i form av den nyetablerte ordningen Cashback og gjennom mer velkjente DealPass.

Santander Red Visa: Lang rentefrihet og lav rente

Santander Red Visa kan by på en rentefri periode på hele 50 dager, og en meget lav effektiv rente deretter. Denne kombinasjonen kan være svært gunstig for de som ikke ønsker å betale det månedlige utestående beløpet ved forfall, spesielt med tanke på at Santander Red Visa heller ikke har noe tilknyttet årsgebyr.

Det finnes dog en vesentlig ulempe med denne tilnærmingen, og det er at renten til enhver tid vil løpe på ditt utestående beløp. Dette er også grunnen til at vi på en generell basis alltid oppfordrer til å betale hele det utestående beløpet ved utgangen av den rentefrie perioden. Foruten om dette finnes det også én annen ting som er med på å tippe vekta i feil ende av skalaen, og det er at du straffes med et administrasjonsgebyr på 149 kroner om du ikke benytter deg av kortet i løpet av de siste tolv månedene. Vi velger derimot å anta at du er på utkikk etter et kort du faktisk kan benytte deg av, og har derfor valgt å ikke vektlegge dette i særlig grad.

Gunstige rabattordninger

Med virkning fra november 2021 ble Santanders populære fordelsprogram KickBack avviklet til fordel for nyetablerte Cashback. Fortvil ikke, den eneste reelle forskjellen mellom disse ser utelukkende ut til å være at Santander har gitt stafettpinnen videre til Awardit, som nå har tatt over ansvaret for driften.

Utover dette får man som tidligere inntil 15 prosent rabatt i mer enn 200 nettbutikker. Her har man dessuten muligheten til å laste ned en «plug-in» til sin nettleser, som gir deg beskjed hver gang du er inne på en nettbutikk som har en rabatt tilgjengelig. Som navnet impliserer, får man altså den aktuelle rabattsummen tilbakeført til sin konto ved utgangen av hver måned.

Men Santander så seg selvfølgelig ikke fornøyd med å ha bare ett fordelsprogram, og av den grunn får man også tilgang på den mer kjente DealPass. Denne fungerer på sin side som et mer vanlig fordelsprogram, i den forstand at rabatten trekkes umiddelbart og automatisk, og gir deg inntil 25 prosent rabatt hos over 300 spisesteder og på hundrevis av butikker, hoteller, aktiviteter og kulturopplevelser.

Santander Red Visa: Et gunstig bonuskort

Alt i alt kan det sies at Santander Red Visa både er et ypperlig kredittkort for den gjengse, så vel som avanserte, brukeren som ønsker å spare penger ved vanlig bruk, og her er det særlig den lave renten og det gode fordelsprogrammet som er med på å dra lasset i riktig retning. Foruten om disse punktene må det dog sies at Santander Red Visa er et noe uinteressant kredittkort, og for deg som nedbetaler alt ved forfall finnes det flere alternativ med langt bedre fordeler.

Testen av Santander Red Visa kredittkort er utført av Dinero.no og ble sist oppdatert 2023-09-04

Vår vurdering (poengsum): 4/6

Karakterbegrunnelse

Alle kredittkortene vi tester gis karakterer basert på hvordan de scorer i ulike kategorier, og disse vektes igjen etter viktighet:

Rente og gebyrer har en vekting på 32,5 %
Fordeler har en vekting på 32,5 %
Brukeropplevelse har en vekting på 15 %
Helhetsvurdering har en vekting på 20 %
Rente og gebyrer

Santander Red Visa oppnår 74/100 poeng i kategorien rente og gebyrer. Den høye scoren reflekterer først og fremst kortets lave rente, som er blant de aller beste på markedet. Men utover dette er det en del ting å plukke på. Kortet får blant annet trekk på grunn av sine spesielle vilkår, hvor rente regnes fra kjøpsdato for utestående beløp hvis ikke hele beløpet betales ned ved forfall.

Fordeler

I kategorien fordeler noterer kortet seg for 44/100 poeng. Santander Red Visa lener seg i meget stor grad på sin Cashback-ordning, men denne fungerer til gjengjeld ypperlig. Den får naturlig nok trekk for mangel på inkluderte forsikringer.

Brukeropplevelse

Videre får Santander Red Visa 95/100 poeng i kategorien brukeropplevelse. Her er kort og godt det aller meste på stell. Hjemmesiden er oversiktlig, kundebehandlingen er prima og valg av egen PIN, app og kontaktløs betaling er på plass. I tillegg registreres opptjente rabatter automatisk, som er så enkelt som en slik ordning bør være. Det eneste den får trekk for her er søknadsprosessen, som krever at du må ta stilling til tilleggsforsikringer umiddelbart uten å gi deg noe særlig informasjon om hva de innbefatter.

Helhetsvurdering

I vår totalvurdering får kredittkortet 30/100 poeng. Totalt sett er Santander Red Visa et kort med få fordeler utover sin lave rente og enkle Kickback-ordning. Og selv om renten er blant de aller beste på markedet, har den samtidig noen meget ugunstige vilkår knyttet til seg.

Fordeler

 • Lav effektiv rente
 • 50 dager rentefri kreditt
 • Gunstige rabattordninger gjennom Cashback og DealPass
 • Gunstige tilleggsforsikringer
 • Støtte for Apple, Fitbit og Garmin Pay

Ulemper

 • Ingen inkluderte forsikringer
 • Ingen muligheter for reise- og avbestillingsforsikring
 • Administrasjonsgebyr ved 12 måneders inaktivitet
 • Høy gebyrsats ved kontantuttak
Søk nå
Annonselenke

Rabatter og bonusordninger

 • Cashback: Inntil 15 % rabatt i over 200 nettbutikker
 • DealPass: Inntil 25 % rabatt hos over 300 spisesteder og på hundrevis av butikker, hoteller, aktiviteter og kulturopplevelser

Rente og gebyrer

Generelt
Aldersgrense
20 år
Årsavgift
0 kr
Kredittramme
10 000 – 100 000 kr¹
Rentefrihet
50 dager
Kortutsteder
Santander Consumer Bank
Betalingsnettverk
Visa
Kontaktløshet
Ja
Smartbetaling
Apple, Fitbit og Garmin Pay
Grenser for varekjøp og uttak
Varekjøp i inn- og utland
Inntil disponibelt beløp av kredittgrense
Kontantuttak i inn- og utland
10 000 kr/døgn og uke
Bruk i Norge
Varekjøp
0 kr
Kontantuttak i minibank
30 kr + 1 % av sum
Kontantuttak over skranke
30 kr + 1 % av sum
Bruk av posttjenester
30 kr + 1 % av sum
Bruk i utlandet
Varekjøp
0 kr
Kontantuttak i minibank
30 kr + 1 % av sum
Kontantuttak over skranke
30 kr + 1 % av sum
Valutapåslag
1,75 %
Renter
Månedlig nominell rente
1,24 %
Årlig nominell rente
14,89 %
Årlig effektiv rente
17,12 %
Øvrige gebyrer
Erstatningskort
99 kr²
Elektronisk faktura
0 kr/mnd
Papirfaktura
40 kr/mnd
Kopi av faktura
20 kr
Hente PIN
0 kr
Nødkort og -kontanter
250 kr
Overtrekksgebyr
125 kr
Purregebyr (1. varsel)
35 kr
Inkassovarsel (2. varsel)
35 kr
Gebyr for betalings­oppfordring (3. varsel)
105 kr
Forsinkelsesrente
8 %
Administrasjonsgebyr ved 12 mnd. inaktivitet
149 kr
Minimumsinnbetaling per måned
4 % (min. 300 kr)
Låneeksempel
Eff. rente 17,12 %. 15.000 o/12 mnd. Kostnad: 1323. Totalt: 16.323
Initiell grense på 50 000 kroner, som senere kan økes
Kostnadsfritt ved rebestilling og ordinære fornyelser
Søk nå
Annonselenke

Forsikringer

Med Santander Red Visa sin ID-tyveriforsikring har du krav på inntil 15 timer juridisk rådgivning per år i saker der det ikke foreligger tvist, alternativt inntil én million kroner per forsikringstilfelle dersom det foreligger tvist. Forsikringen kan også hjelpe deg med å forebygge identitetstyveri, samt igangsette tiltak for å forhindre ytterligere misbruk.

Ved siden av dette har man også WebHELP inkludert i forsikringen og her har du krav på inntil 30 timer advokatbistand per sak, mens tvister dekkes med inntil 100 000 kroner per forsikringstilfelle.

Dersom du velger å tegne advokatforsikring inkluderer denne også ID-tyveriforsikring og WebHELP, som vil si at du ikke trenger å tegne denne ved siden av.

Avtaletype
Betalt tilleggsforsikring
Forsikringsselskap
HELP Forsikring
Pris
25 kr/mnd

Med Santander Red Visa sin advokatforsikring får du tilgang til 15 timer rådgivning fra advokat per år, samtidig som kostnader knyttet til juridisk bistand dekkes med inntil 2 millioner om saken må gjennom rettssystemet. Ved siden av dette vil du også få tilgang til juridiske avtaler og skjemaer utarbeidet av advokat og full dekning av egne og eventuelt idømte saksomkostninger. Egenandelen ligger for øvrig på 4000 kroner ved advokathjelp i tvistesaker.

Dersom du velger å tegne advokatforsikring inkluderer denne også ID-tyveriforsikring og WebHELP, som vil si at du ikke trenger å tegne denne ved siden av.

Avtaletype
Betalt tilleggsforsikring
Forsikringsselskap
HELP Forsikring
Pris
184 kr/mnd

Med helseforsikring kan du unngå helsekø og således få behandling raskere. Du får samtidig tilgang til medisinsk kompetanse og rådgivere 24 timer i døgnet via døgnåpen helsetelefon, samt online legetime i form av videosamtale gjennom Kry.

Du er garantert spesialistvurdering innen 10 virkedager og garantert behandling eller operasjon innen 20. Du får også dekket kostnader relatert til behandling, reise og opphold bestilt av Vertikal Helse etter konsultasjon hos fastlege eller allmennlege. Utover dette får man også inntil 10 behandlingstimer hos psykolog ved psykiske plager og inntil 12 timer psykologisk førstehjelp ved uforutsette hendelser som vold, ran, trafikkulykke eller dødsfall.

Du er også dekket ved opptrening etter operasjon – så lenge dette er foreskrevet av en behandlende legespesialist – samt at du kan motta tilbud «second opinion» av diagnose som allerede er stilt.

Avtaletype
Betalt tilleggsforsikring
Forsikrings­selskap
Vertikal Helse
Pris
169 kr/mnd (0-18 år)
369 kr/mnd (18-75 år)

Betalingsforsikringen hos Santander Consumer Bank dekker hele eller deler av ditt månedlige terminbeløp ved uforutsette hendelser som sykdom og arbeidsledighet. For å kunne tegne denne må du være mellom 18 og 65 år og være ansatt med arbeidstid på minst 16 timer/uke eller være selvstendig næringsdrivende. Ved siden av dette må du også være registrert i folkeregisteret, medlem av norsk folketrygd og bosatt i Norge.

Erstatning er her det maksimale beløpet du kan motta per skadetilfelle, og denne er enten det høyeste beløpet av den oppgitte summen eller 7 % prosent av månedlig utestående saldo, dog aldri lavere enn 300 kroner. Varigheten er hvor lenge du kan motta erstatning for ett og samme skadetilfelle. Dersom varighet ikke er oppgitt, utbetales erstatningen som et engangsbeløp.

Karensperiode er tidsrommet fra du kjøpte forsikringen til du er berettiget til å søke om erstatning, mens kvalifiseringstiden er perioden fra hendelsen inntraff frem til man kan motta erstatning.

Dekning
Erstatning
Varighet
Karens
Kvalifisering
Arbeids­ledighet (100%)
10 500 kr/mnd
4 mnd
90 dg
30 dg
Arbeids­uførhet (100%)
10 500 kr/mnd
4 mnd
30 dg
30 dg
Sykehus­innleggelse¹
10 500 kr/mnd
60 dg
30 dg
5 dg
Kritisk sykdom
150 000 kr
30 dg
0 dg
Dødsfall
150 000 kr
0 dg
0 dg
Gjelder kun for selvstendig næringsdrivende
Avtaletype
Betalt tilleggsforsikring
Forsikringsselskap
CNP Santander Insurance Life DAC
Pris
1 % av månedlig utestående saldo

Betingelser

I tillegg til en vurdering basert på nøkkeltall fra kredittopplysningsselskap, må du også innfri følgende betingelser for å kunne få dette kortet innvilget:

 • Du må ha fylt 20 år
 • Du må ha en årlig inntekt over 150 000 kroner
 • Din samlede gjeld kan ikke overstige fem ganger brutto inntekt Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt
 • Du må kunne håndtere en tenkt renteøkning på inntil fem prosentpoeng Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt
Søk nå
Annonselenke

Kontakt­informasjon

Kortutsteder
Santander Consumer Bank AS
Org. nummer
983 521 592
Besøksadresse
Strandveien 18, 1325 Lysaker
Postadresse
Postboks 177, 1325 Lysaker
Telefon
(+47) 21 08 30 00
Sperre kort
(+47) 21 08 30 00
E-post
post@ santander­kredittkort.no

Brukererfaring med Santander Red Visa kredittkort

Hva er din erfaring med Santander Red Visa kredittkort?

Testen baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med markedsføring