Test av SAS American Express Elite

Kreditt­grense
Ingen forhåndsbestemt kredittgrense
Rente­frihet
45 dager
Årsavgift
4000 kr
Alders­grense
18 år
Kontakt­løshet
Ja
Smart­betaling
Apple Pay
Vurdering
Låneeksempel:
Eff. rente 27,62 %. 110.000 o/12 mnd. Kostnad: 27.319. Totalt: 137.319
Fra og med 1. november 2018 avsluttet American Express (Amex) sitt samarbeid med DNB for å selv ta over driften av sin portefølje. Overtakelsen bød samtidig på en rekke endringer – ikke minst i navnestrukturen – og per i dag sitter det amerikanske selskapet igjen med tre SAS-relaterte kredittkort på det norske markedet, henholdsvis Classic, Premium og SAS American Express Elite.

Den aller største endringen er dog at kortene gjøres om fra kreditt- til faktureringskort. Dette vil si at kortet ikke lenger har noen tilknyttet rentesats, samtidig som man heller ikke har muligheten til å nedbetale det utestående beløpet over tid. Den nye ordningen innebærer nemlig at man til å tilbakebetale hele det utestående beløpet senest fjorten dager etter man mottar fakturaen.

Selv om SAS American Express Elite er det dyreste av Amex sine SAS-relaterte kredittkort, er det samtidig det kortet som gir deg mest valuta for pengene, og kanskje spesielt for den mer avanserte brukeren som reiser mye og ønsker å tjene opp bonuspoeng på veien.

Rask opptjening av bonuspoeng

Med SAS American Express Elite mottar du flybonuspoeng hver eneste gang du benytter deg av kortet. Denne ordningen kalles Ekstrapoeng, og når du har opptjent nok Ekstrapoeng kan du bruke disse til å kjøpe deg flybilletter via SAS sine nettsider. Foruten om dette får man også rabattert tilgang til SAS-lounger i Norden når man reiser med SAS eller den øvrige Star Alliance-flåten. Den eneste ulempen er at dette ikke gjelder på innenriksloungene på Arlanda og Gardermoen.

Ordningen fungerer slik at mottar 20 Ekstrapoeng for hver hundrede krone du bruker på normale transaksjoner, og 30 Ekstrapoeng for hver hundrede krone du benytter til å kjøpe flybilletter via sas.no.

Antall poeng du trenger for å veksle inn til en reise avhenger i stor grad av destinasjonen du ønsker å reise til, men SAS sin faste takst starter på 10 000 Ekstrapoeng, mens de mest kostbare ligger på 80 000 poeng.

Gratis medpassasjerer med Companion Ticket

Et av SAS-kortenes aller største salgsargument er Companion Ticket-ordningen. Dersom du bruker mer enn 150 000 og 300 000 kroner i løpet av et kalenderår med SAS American Express Elite, får du automatisk tilgang til to Companion Tickets. Denne ordningen gir deg enten halv poengpris på flybilletter eller muligheten til å ta med deg en ekstra passasjer på reisen. Husk bare å bestille god tid i forveien, da SAS har et begrenset antall EuroBonus-seter på sine avganger.

Hvilket selskap du kan reise med og hvor langt CT-en kan ta deg, vil i stor grad avhenge av hvilket SAS-kort du har. Med Elite-varianten kan du bestille inntil to bonusreiser – henholdsvis ved brukte 150 000 og 300 000 kroner – med SAS Beste Pris eller den øvrige Star Alliance-flåten hvor som helst i verden. Det er også verdt å merke seg at CT-en er gyldig ut året du har tjent den opp, samt ytterligere 12 måneder.

Les også: Vi har sett på den faktiske verdien av Ekstrapoeng

Startbonusen veier noe opp for årsavgiften

Nå som AxEx står på sine egne ben har de altså valgt å mer enn doble årsavgiften – fra 1700 til 4000 kroner – som naturlig nok er med på å trekke ned det helhetlige inntrykket voldsomt. På den annen side kan man også velge å se på det som en investering, i alle fall om man benytter seg flittig av kortet og bruker det riktig. Dette er nemlig kortet du tjener opp Ekstrapoeng med aller raskest, samtidig som du også mottar 20 000 Statusgrunnpoeng hvert år. Dette vil automatisk gi deg minimum Eurobonus’ Sølv-nivå og følgelig tilgang til ytterligere fordeler. Dersom du allerede har Sølv-nivå eller høyere, vil poengene også kunne hjelpe deg å nå neste nivå.

I tillegg til dette får man også en omfattende reise- og avbestillingsforsikring med i den årlige prisen, samtidig som den er toppet med en ganske så beleilig leiebilforsikring. Så selv om SAS American Express Elite på overflaten kan se ut til å koste skjorten, kan den faktisk være ganske så innsparende om man stadig er på reisefoten.

Testen av SAS American Express Elite er utført av Dinero.no og ble sist oppdatert 2021-08-05
Vår vurdering (poengscore): 4 av mulige 6.

Karakterbegrunnelse

Alle kredittkortene vi tester gis karakterer basert på hvordan de scorer i ulike kategorier, og disse vektes igjen etter viktighet:

Rente og gebyrer har en vekting på 32,5 %
Fordeler har en vekting på 32,5 %
Brukeropplevelse har en vekting på 15 %
Helhetsvurdering har en vekting på 20 %
Rente og gebyrer

SAS American Express Elite oppnår 10/100 poeng i kategorien gebyrer. I motsetning til kredittkort opererer ikke betalingskort med rentesatser, og vil følgelig ikke bli vurdert ut ifra dette. Kortet kan uansett skilte med en meget høy årsavgift, og kombinerer man dette med de ufordelaktige gebyrene, sitter man fort igjen med en dårlig score.

Fordeler

I kategorien fordeler noterer kortet seg for 87/100 poeng. I likhet med samtlige av American Express sine SAS-kort er også Elite sentrert rundt fordelsprogrammet EuroBonus. Selv om årsprisen alene kan skremme de aller fleste, er faktisk fordelene og forsikringene såpass gode at de langt på vei veier opp for dette. You get what you pay for, med andre ord.

Brukeropplevelse

Videre får SAS American Express Elite 83/100 poeng i kategorien brukeropplevelse. AmEx byr på en enkel søknadsprosess via nett i en moderne og nokså lett tilgjengelig innpakning. De svarer også raskt på henvendelser, og er tilgjengelig på flere plattformer. Videre kan det også bys på kontaktløs betaling og app-løsning, og det eneste kortet dessverre må se seg nødt til å få trekk for er mangel på valg av egen PIN-kode.

Helhetsvurdering

I vår totalvurdering får kredittkortet 80/100 poeng. Kortet scorer totalt sett ganske høyt, og her er det særlig det gode bonussystemet og de inkluderte forsikringene som trekker opp. På den negative siden er årsgebyret i det drøyeste laget for den gjennomsnittelige forbrukeren.

Fordeler

 • Mulighet for oppsamling av flybonuspoeng, som kan brukes på flybilletter hos SAS og den øvrige Star Alliance-flåten
 • 20 000 Statusgrunnpoeng årlig
 • Muligheten til å ta med en medreisende med Companion Ticket-ordningen
 • Redusert pris på SAS-lounger i Norden
 • Reiseforsikring med egenandelsforsikring for leiebil inkludert
 • Støtte for Apple Pay

Ulemper

 • Meget høy årsavgift
 • Høye gebyrsatser
 • Høyeste valutapåslaget på markedet
 • Sammenlignet med Visa og MasterCard har American Express et begrenset bruksområde

Rabatter og bonusordninger

Som navnet bærer preg av er SAS American Express Elite bygget rundt fordelsprogrammet EuroBonus, og appellerer nok dermed først og fremst til den reiselystne. Under kan du se en oversikt over samtlige fordeler man oppnår ved å benytte kortet:

 • Mulighet for oppsamling av bonuspoeng som kan brukes på flybilletter hos SAS og den øvrige Star Alliance-flåten
 • 20 Ekstrapoeng per 100 brukte krone
 • 30 Ekstrapoeng per 100 brukte krone ved kjøp av flybilletter gjennom sas.no
 • 20 000 Statusgrunnpoeng hvert år, som gir deg minst Sølv-nivå i EuroBonus og tilgang til ekstra fordeler
 • Mulighet for to ledsagerbilletter ved årlig bruk over 150 000 og 300 000 kroner, som kan benyttes over hele kloden
 • Tilgang til SAS-lounger i Norden til reduserte priser
 • Tilgang til globalt restaurantprogram med mer enn 400 restauranter hvor du enten får en gratis forrett, en flaske vin eller 20% rabatt på mat
 • Tilgang til den eksklusive tjenesten concierge

Rente og gebyrer

Generelt
Årsavgift
4000 kr (335 kr/mnd)
Kredittramme
Ingen forhåndsbestemt kredittgrense
Rentefrihet
45 dager
Kontaktløshet
Ja
Smartbetaling
Apple Pay
Grenser for varekjøp og uttak
Varekjøp
Ta kontakt med American Express om du skal handle for et vesentlig større beløp enn vanlig, grensen avhenger nemlig av kunderelasjonen du har bygget opp over tid
Kontantuttak
30.000 kr/14 dager
Bruk i Norge
Varekjøp
0 kr
Kontantuttak i minibank
4 % (min. 25 kr)¹
Kontantuttak over skranke
4 % (min. 25 kr)¹
Bruk av posttjenester
4 % (min. 25 kr)¹
Bruk i utlandet
Varekjøp
0 kr
Kontantuttak i minibank
4 % (min. 25 kr)¹
Kontantuttak over skranke
4 % (min. 25 kr)¹
Valutapåslag
2,5 %
Øvrige gebyrer
Tilleggskort
540 kr²
Nytt kort
0 kr
Elektronisk faktura
0 kr/mnd
Papirfaktura
45 kr/mnd
Forsinkelsesavgift
60 kr
Purregebyr (1. varsel)
35 kr
Inkassovarsel (2. varsel)
35 kr
Gebyr for betalings­oppfordring (3. varsel)
105 kr
Forsinkelsesrente
8 %
Låneeksempel
Eff. rente 27,62 %. 110.000 o/12 mnd. Kostnad: 27.319. Totalt: 137.319
Seks måneder etter at kortet aktiveres vil du automatisk få tilgang til Express Cash Service, og da kan du foreta kontantuttak fra minibank eller hos enkelte brukersteder
Tre kort inkludert, ytterligere ett kan utstedes. Prisen er pr. ekstrakort

Forsikringer

Den inkluderte reise- og avbestillingsforsikring er gjeldende for alle reiser, så lenge man betaler minimum 75 % eller mer av reisens totale transportkostnader med . Denne er altså uavhengig av transportmiddel, selv om dagsreiser uten overnatting kun dekkes når man benytter seg av fly, samtidig som reisen også må startes og avsluttes i Norden.

Utover dette stilles det også krav til at man er under 80 år, er medlem av Norsk Folketrygd og har en fast bostedsadresse i Norge i henhold til Folkeregisteret. Så lenge disse kravene er innfridd gjelder den for reiser på inntil 60 påfølgende dager eller inntil 120 dager i løpet av en periode på 12 måneder. Forsikringen gjelder for både kortholder og dens husstand, som i denne sammenheng er definert som ektefelle eller samboer og barn under 25 år med felles adresse som kortholder.

Medisinsk behandling
Inntil 2 000 000 kroner per skadetilfelle
Akutt tannpleie
Inntil 10 000 kroner per skadetilfelle
Forlengelse av opphold for medreisende
Dersom kortholder legges inn på sykehus, dekkes medreisende med inntil 2000 kroner per døgn for utgifter knyttet til kost og losji
Besøk av kortholder på sykehus, samt forlenget opphold etter medisinsk behandling
Transportmiddel (tog eller fly), samt kost og losji dekkes med inntil 2000 kroner per døgn i inntil 10 døgn
Redningstjeneste
Inntil 1 500 000 kroner per skadetilfelle
Begravelses- og jordfestelseskostnader
Dersom forsikrede dør under reisen dekkes enten hjemtransport eller inntil 25 000 kroner for kremering eller jordfestelse på reisemålet
Avbestilling eller forkortet reise
Inntil 50 000 kroner per skadetilfelle
Personlige eiendeler
Dersom personlige eiendeler, penger eller reisedokumenter går tapt, stjeles eller skades, er man dekket for inntil 20 000 kroner per reise. I tillegg foreligger det en begrensning på 5000 kroner dersom gjenstanden kan repareres eller om gjenstanden det dreier seg om er kontanter eller reisedokumenter. Barn under 16 år er dessuten begrenset til 750 kroner per skadetilfelle
Forsinkelse og tapt avgang
Inntil 2000 kroner per person
Forsinket bagasje
Inntil 3000 kroner per person om forsinkelsen overstiger fire timer, samt ytterligere 3000 kroner dersom bagasjen ikke har ankommet innen 38 timer
Reiseulykke
Ved dødsfall er man dekket for inntil 1 500 000 kroner, mens det ved ulykker vil utbetales en prosentandel av denne avhengig av graden av invaliditet. For barn under 16 år reduseres satsen for dødsfall til 150 000 kroner
Juridisk erstatning
Ved behov for juridisk bistand dekkes kostnadene knyttet til dette med inntil 100 000 kroner, samtidig som erstatningsbeløpet som oppstår direkte eller indirekte som følge av samme årsak er satt til 1 000 000 kroner
Avtaletype
Inkludert forsikring
Forsikrings­selskap
Chubb European Group SE og Inter Partner Assistance

Med har du også egenandelsforsikring for leiebil inkludert i reise- og avbestillingsforsikringen, og denne er gjeldende så lenge du betaler minimum 75 % av dine leiebilkostnader med kortet. Egenandelsforsikringen dekker alle beløp den forsikrede er ansvarlig for under leieavtalen, inklusive egenandel. Dette gjelder uansett om den forsikrede er ansvarlig for hendelsen eller ikke. Det er dog verdt å merke seg at det ikke dekkes mer enn verdien av leiebilen, og maksimalt inntil 750 000 norske kroner.

Forsikringen dekker følgende poster:

 • Bilskade (Collision Damage Waiver- CDW)
 • Tap (Loss Damage Waiver-LDW)
 • Opphevelse/reduksjon av egenandel (Removal/reduction of excess – CDW/LDW)
 • Tyveribeskyttelse (Theft Protection-TP)
 • Utvidet ansvarsforsikring (Top Up/Supplemental Liability-SLI)
 • Personskade (Personal Accident-PA)
Avtaletype
Inkludert i reiseforsikringen
Forsikrings­selskap
Chubb European Group SE og Inter Partner Assistance

Betingelser

I tillegg til en vurdering basert på nøkkeltall fra kredittopplysningsselskap, må du også innfri følgende betingelser for å kunne få dette kortet innvilget:

 • Du må ha fylt 18 år
 • Du må ha regelmessig inntekt
 • Du må være fast bosatt i Norge
 • Din samlede gjeld kan ikke overstige fem ganger brutto inntekt Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt
 • Du må kunne håndtere en tenkt renteøkning på inntil fem prosentpoeng Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt

Kontakt­informasjon

Kortutsteder
American Express Europe S.A. (Norway Branch)
Org. nummer
920 854 346
Kredittgiver
American Express Europe S.A. (Norway Branch)
Org. nummer
920 854 346
Besøksadresse
Tegeluddsvägen 21, Stockholm, Sverige
Postadresse
Postboks 472 Sentrum, 0104 Oslo
Telefon
(+47) 24 05 52 64
Sperre kort
(+47) 24 05 52 63
E-post
sac@​aexp.com

Brukererfaring med SAS American Express Elite

Hva er din erfaring med SAS American Express Elite?